Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Tufan Demirel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Tufan Demirel."— Sunum transkripti:

1 RİSK YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Tufan Demirel

2 GİRİŞ Risk kavramı ile günlük yaşantımızda oldukça sık karşılaşmaktayız. Bireysel veya kurumsal bir varlığın olduğu her durumda, ister eylem olsun isterse eylemsizlik söz konusu olsun mutlaka riskler vardır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

3 RİSK’in TANIMI Risk’in sözlük anlamı “bir zarar, kayıp ve bunun gibi durumlara yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma ihtimali; zarara uğrama tehlikesi” dir. Yaşamımızın bir parçası olan risk söz konusu olan bir olayın olası sonuçlarının çeşitliliği ile yakından ilgilidir. Eğer bir olay sadece tek bir şekilde sonuçlanabilecekse çeşitlilik ve risk sıfırdır.Eğer birçok sonuç ortaya çıkabilecek ise, risk vardır. Çeşitlilik varsa risk vardır. Çeşitlilik artarsa risk artar. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

4 RİSK’in TANIMI Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da bir zarara uğrama olasılığıdır. Risk, gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunlara, tehdit ve tehlikelere işaret eder. Risk’in sonuç üzerinde olumsuz etkileri vardır. Risk, yönetilebilir bir olgudur. Risk, gelecekte karşılaşılabilecek olan ve amaçların gerçekleştirilmesini engelleyebilecek tehditler/olumsuzluklar veya amaçlara ulaşmayı kolaylaştırabilecek fırsatlar’dır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

5 RİSK’in TANIMI Risk ile ilgili iki kilit unsur söz konusudur. Birincisi; “gelecekte olma ihtimali” dir, diğeri; “tehdit veya fırsat” tır. Belirli bir durumda, tanımlanmış veya tanımlanmamış çok sayıda sorun olabilir. Ancak bu sorunlar mevcut bir durumun ifadesidir ve risk kapsamında değerlendirilmezler. Çünkü risk, şu anda var olanlara değil, gelecekte ortaya çıkma ihtimali olan şeylere işaret eder. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

6 RİSK’in TANIMI Risk denilince yaygın olarak tehdit anlaşılmaktadır. Oysa risk kavramı, fırsatları da içermektedir. Risk, gelecekle ilgili kritik/hassas bir durumun ifadesidir. Bu şu anlama gelmektedir: Gelecekte karşılaşacağımız bazı şeyler, amaçlarımıza ulaşmamızı sekteye uğratabilir. Gelecekte karşılaşacağımız bazı şeyler, amaçlarımıza ulaşmada bize yeni fırsatlar sunabilir ve amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştırabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

7 RİSK; Kişinin sakınmak istediği zararın elemanıdır.
Belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

8 TANIMLAR: Kıymet (Asset): Korunması gereken herşey. -Veri -Veri
-Kaynak -Zaman -Saygınlık Açıklık (Vulnerability): Bir kıymeti tehditlere karşı korumasız hale getiren unsurlar. Tehdit (Threat): Bir kıymetteki açıklıkları kullanarak, kıymete kısmen ya da tamamen zarar veren etkenler. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

9 TANIMLAR: Karşı önlem (Safeguard): Bir kıymette bulunan açıklıkları kullanan tehditlerin verdiği zararı sıfırlamak ya da azaltmak amacıyla alınan tedbirlerdir. Risk: Belirli bir tehdidin, sistemin belli bir zayıflığından faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Risk Analizi (Risk Analysis): Sonucu itibariyle güvenlik ihlallerine neden olan risklerin ortaya konması ve yorumlanması işlemidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

10 TANIMLAR: Risk Yönetimi: R.A. Sonucunda ortaya konan ve yorumlanan risklerin önüne geçmek ve/veya azaltmak amacıyla uygun, maliyet etkin karşı önlemlerin alınması işlemidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

11 Risk ve Olasılık Olasılık risk ile oldukça ilintili bir kavramdır. Olasılık; meydana gelmesi muhtemel olayların toplam sayılarının, daha subjektif olan olaylara karşı meydana gelme oranıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

12 Risk ve Belirsizlik Risk Belirsizlik
Tüm mümkün sonuçlar ve onların ortaya çıkma olasılığı bilinemez. Tüm mümkün sonuçlar ve onların ortaya çıkma olasılığı bilinebilir. Sonuçlar konusunda uzmanlar birlikte olasılık dağılımları çıkartabilirler. Uzmanlar bu konuda anlaşmaya varamazlar. İstatistiksel olan olaylar İstatistiksel olmayan olaylar Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

13 Risk, bir olayın olasılık dağılımının bilindiği,
Belirsizlik ise bu dağılımın bilinmediği, durumları kapsar Gerçekleşme olasılığı hakkında önceden objektif bilgilere sahip olduğumuz olaylarda «RİSK», bu tür bilgilere sahip olmadığımız olaylarda ise «BELİRSİZLİK» kavramından söz edilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

14 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde ve detayları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri asgari düzeyde indirecek veya tamamen ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması olarak tanımlanabilir Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

15 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi, gelecekteki olayların ters etkilere yol açabileceği gibi bir olasılıkla birlikte yaşama disiplinidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

16 RİSK YÖNETİMİ Hiçbir şey kesin değil : Riskin iki alanı var:
Etki: Bir zarar oluşuyor (“insanlarda, makinelerde, binalarda, sistemde vb.”) Belirsizlik: Kaybın oluşup oluşmayacağı önceden tam bilinemiyor Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

17 RİSK YÖNETİMİ Risk yönetimi şu faydaları sağlar; Kayıpları önler.
Belirsizliği önler. Güvence sağlar. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

18 Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar
Her zaman daha ilerisini planlayın, Her zaman riskin hem kaynağını hem de sonuçlarını analiz edin, Beklenmedik durum planı olarak mutlaka alternatif seçenekleri değerlendirin, Uzmanlardan tavsiye istemeye her an hazırlıklı olun, Riskin hem kontrol edilebilen hem de kontrol edilemeyen kısımlarını hesaba katın. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

19 Herhangi bir eylemde bulunmadan önce sahip olunması gereken bilgi miktarı
Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

20 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ AŞAMALARI
Riskin tanımlanması: Riskin kaynak ve tipi tanımlanır. Riskin sınıflandırılması: Risk tipi göz önünde bulundurularak bunun kişi veya kuruluş üzerindeki etkisi değerlendirilir. Risk analizi: Riskin veya risk gruplarının tipine bağlı sonuçlar, analitik teknikler kullanılarak değerlendirilir. Çeşitli risk ölçüm teknikleri kullanarak riskin etkilerine değer biçilir. Risk tutumu: Risk hakkındaki herhangi bir karar, kararı alan kişi veya kuruluşun tutumundan önemli ölçüde etkilenecektir. Risk tepkisi: Riskin ne şekilde yönetilmesi gerektiği (bir başka tarafın üzerine aktararak mı yoksa yüklenilerek mi) ele alınır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

21 Riskin Tanımlanması Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

22 Risk Kaynakları Açık ve net bir şekilde birbirlerinden ayrılmaları gereken risk kaynakları ve riskin etkileri aşağıda listelenmiştir. Sıralama şu şekildedir: Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

23 Makine mühendisliği hizmetleri alt yüklenicisi ile asma tavan alt yüklenicisi arasındaki koordinasyon bozukluğu gibi bazı riskler, kontrol edilebilir olarak nitelendirilir. Olağandışı sert hava koşullarından kaynaklanan risk gibi riskler ise kontrol dışıdır, ancak en kötü sonuçlar önceden düşünülerek, bu ihtimale karşı gerekli hazırlıklar yapılabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

24 Kaynak, olay ve etki cinsinden düşünebilmek her zaman o kadar açık ve basit olmayabilir. Örneğin patlayan bir kazan olayına, hatalı tasarım veya hatalı işçilik sebep olmuş olabilir, ki bu da projenin aksamasına ve maliyetinin artmasına neden olur. Bir projenin geç tamamlanması durumunda, müteahhit likit zararları ödemekle yükümlü olabilir ve müşteri sonuçtaki kayıptan zarar görür. Aşağıdaki liste riskin kaynak, olay ve etkisini sistematik ve yapısal biçimde hesaba katmaya yarayan yaklaşımı göstermektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

25 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

26 Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler
Dört tip risk vardır; Kontrol dahilinde olan etkenler Başkalarının kontrolünde olanlar, başkaları ile etkileşimde bulunmayı zorunlu kılanlar (ör. Planlama mühendisinin, kontrolün, itfaiyenin, banka yetkililerinin talepleri), Hükümetin gerçekleştirdiği eylemlere bağlı olan etkenler (ör. planlama mevzuatında, İmar Kanunu'nda veya vergi oranında meydana gelen bir değişiklik gibi), Kontrol dışında olan etkenler (ör. hava durumu). Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

27 İşverenin Yükümlülüğü
Madde 3- İşveren, işyerinin ihtiyaçlarını ve koşullarını dikkate alarak tehlikeleri tanımlamak, risk değerlendirmesi ile riskleri belirlemek ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

28 Risk Değerlendirmesi Yapılması Gereken İşyerleri
Madde 4- Kurma İzni ve İşletme Belgesi alma zorunluluğu bulunan işyerleri Risk Grupları Tebliği’nin 4 üncü ve 5 inci risk grubunda yer alan bütün işyerleri İş Müfettişleri tarafından gerekli görülen işyerlerinde, işveren tarafından risk değerlendirmesi yapılarak bunun kayıt altına alınması zorunludur. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

29 Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar
Madde 5- İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması Yeni bir makine veya ekipman alınması, Yeni tekniklerin geliştirilmesi, İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması, Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi, Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi, İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi olayların ortaya çıkması Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

30 Kurum kültürü ve risk kültürü, birbirini desteklemelidir.
Etkin bir risk yönetimi için çok boyutlu düşünme kültürü oluşturularak, kurumun stratejik plan ve hedeflerine kolaylıkla ulaşması sağlanabilir. Kurum kültürü ve risk kültürü, birbirini desteklemelidir. Risk kültürü ortak amaçlar, standart ve değerler ile alışkanlıklar, felsefe ve ideolojileri paylaşma ihtiyacını gerekli kılar. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

31 Risk Yönetimi (Risk Management)
Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere makul bir güvence sağlamak amacıyla potansiyel olay ve durumları belirlemek, değerlendirmek, yönetmek ve kontrol etme sürecidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

32 Yeterli Kontrol (Adequate Control)
Yeterli kontrol, yönetimin planlama ve organizasyonu, risklerin etkin bir şekilde yönetileceğine ve kurumun hedef ve amaçlarına verimli ve ekonomik bir şekilde ulaşılacağına dair makul bir güvence sağlayacak tarzda yapmasıyla var olabilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

33 Makul Güvence(1) Makul güvence; amaçlara ulaşılması veyahut amaçlara ulaşılması olası değilse yönetimin zamanında bilgi sahibi olması hakkında tatmin edici bir güven düzeyine tekabül etmektedir. Tatmin edici güven düzeyine erişmek için ne kadar güvence gerektiğinin belirlenmesi bir değer hükmü meselesidir. Bu değer hükmünü verirken yöneticilerin kurumun risk iştahını ve amaçlara ulaşılma üzerinde etkisi olabilecek hadiseleri değerlendirmeleri gerekir. Makul güvence; belirsizliğin ve riskin gelecekle ilgili olduğu, bunu da kimsenin kesinlikle tahmin edemeyeceği düşüncesini yansıtmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

34 Makul Güvence(2) Kurumun kontrolü veya etkisi dışındaki faktörler, amaçlara ulaşma üzerinde etkide bulunabilir. Örneğin siyasi faktörler, Kurumun kontrolü dışındaki faktörler çok kısa sürede temel amaçları bile değiştirebilir. Diğer sınırlamalar şu gerçeklerin sonucu olabilir: Karar alırken verilen değer hükmünün hatalı olması, Aksaklıkların, beşerî kusurlar örneğin hatalar veya yanılmalar nedeniyle vuku bulması, Risklere karşı alınan kararların ve belirlenen kontrollerin maliyetleri ve faydaları dikkate alma zorunluluğu, İki veya daha fazla kişinin hileli anlaşması yoluyla kontrollerden sıyrılınması Üst yöneticilerin iç kontrol sistemini umursamaması. Bu sınırlamalar yönetimin amaçlara ulaşma konusunda mutlak güvence elde etmesini engellemektedir Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

35 Riske Cevap (Risk Response)
Yönetim ilgili riski değerlendirdikten sonra bu riske nasıl cevap verileceğini kararlaştırır. Tanımlanmış riske cevap verme biçimleri arasında riskin transferi, riskin iyileştirilmesi, faaliyetlerin sona erdirilmesi ve riske katlanılması yöntemleri yer almaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

36 Mutlak Risk (Doğal Risk)
Siz onu ele almadan önce var olan riski ifade eder ve olasılığı veya etkiyi değiştirmek için alınan önlemlerin yokluğunda kurumun maruz kaldığı riski belirtir. Yönetimin etki ve veya olasılığını değiştirmek için hiçbir şey yapmadığı, önlem almadığında kurumun karşı karşıya kaldığı risk. (COSO tanımı) (COSO: Committee Of Sponsoring. Organizations) Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

37 Artık Riskler (Residual Risks)
Yönetimin, olumsuz bir olayın etki ve ihtimalini azaltmak amacıyla, riski karşılamaya yönelik kontrol faaliyetleri de dahil, aldığı tedbirlerden sonra kalan risktir. “Savunmasızlık” veya “maruz kalma” olarak da bilinir ve doğal riski azaltma çalışmalarından sonra arta kalan risktir. Kurumlar ilk olarak doğal riski ele alırlarsa, artık riski anlayabilirler. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

38 Değer Katmak (Add Value)
Değer, güvence ve danışmanlık hizmetleri yoluyla, kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını geliştirerek, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirleyerek ve/veya riske maruz kalmasını azaltarak sağlanır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

39 Güvence Hizmetleri (Assurance Services)
Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla bulguların objektif bir şekilde incelenmesidir. Mali yapıya, performansa, mevzuat ve düzenlemelere uyuma, bilgi sistemleri güvenliğine ve ihtimam denetimine (due diligence; ayrıntılı durum tespit çalışması) yönelik görevler bu kapsamdaki örneklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

40 Kontrol Süreçleri (Control Processes)
Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen risk toleransları içinde kalmasını temin gayesiyle tasarlanan kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

41 En riskli gördükleri alanlar üzerine odaklanırlar
Teşhis riski İç Kontrolün gözünden kaçmış önemli hataların denetçiler tarafından bulunamaması riski. Yüksek kurum içi risk ve yüksek kontrol riski, denetçilerin işlemler üzerinde birçok denetim testi yapmak zorunda kalabileceğini gösterir Pratikte denetçiler: En riskli gördükleri alanlar üzerine odaklanırlar Önleyici kontrollerden çok teşhis edici kontrollere odaklanırlar Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

42 Bu riski arttırabilecek faktörler: Etkili olmayan muhasebe sistemleri
Kontrol riski İç kontrol sistemlerindeki zayıflıktan ötürü, bir sorunun ya da önemli bir hatanın önlenememesi ya da gerçekleştikten sonra bulunup düzeltilememesi riskidir.. Bu riski arttırabilecek faktörler: Etkili olmayan muhasebe sistemleri Yönetimde bir kişinin baskın olması böylece kontrollerin göz ardı edilmesi Yönetimin kontrolleri dikkate almama olasılığı Zayıf kontrol ortamı– yönetimin iç kontrole istinaden yürüttüğü faaliyetler, tavırları ve bilinci Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

43 Genel Denetim Riski = Kurum içi risk x Kontrol riski x Teşhis riski
Sağlam bir risk analizinde, sadece risk seviyesi değil, oluşabilecek hatanın türü de değerlendirilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

44 Hasar: İstenilmeyen olay, sağlık sorunları, lezyon...
Tehlike: Bir maddenin, ekipmanın zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyeli (tehlikeli durum, tehlikeli etken, risk faktörleri..) Hasar: İstenilmeyen olay, sağlık sorunları, lezyon... Tehlikeli durum: kişinin bir tehlikeye maruz kalması Tehlikeli olay: Hasar meydana getirecek koşullar, hareketler (harekete geçirici etmen) Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimi, Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

45 Risk değerlendirmesini doğru anlamak için
iki temel kavram bilinmelidir TEHLİKE RİSK Tehlike ve risk aynı şey değildir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

46 TEHLİKE: Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi nedenlerle çalışana, işyerine ve çevreye zarar veya hasar verme potansiyeli RİSK: Tehlikelerden kaynaklanabilecek bir olayın, meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar, hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşkesi Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

47 RİSK TEHLİKENİN SONUCUDUR Risk = O x Ş O : Olabilirlik Ş: Şiddet
Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

48 Çalışma ortamı:kapalı alan
TEHLİKE RİSK Çalışma ortamı:kapalı alan Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbonmonoksitten zehirlenme olasılığı Enerji:Elektrik İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan işçiyi çarpma olasılığı Elle Taşıma 40 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı Gürültü Sürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde:Bulaşıcı kan Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı İşyeri:Pres makinası Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

49 Kabul Edilebilir Risk Kanuni zorunluluklar ve İşletmenin kendi iş sağlığı ve güvenliği politikası ve uygulamaları dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk Risk Değerlendirmesi Çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan tehlikelerden kaynaklanan riskleri, sistematik bir yolla ortaya çıkarmak, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için, nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalardır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

50 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

51 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

52 Risklerin önlenmesi için yöntem önermek
Koruma mantığından ortadan kaldırma, azaltma veya risklerin önlenmesine geçiş Güvenliğin uyulması gereken bir kurallar dizisinden farklı pozitif bir imaja büründürülmesi Risklerin önlenmesi için yöntem önermek Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

53 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

54 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

55 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

56 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

57 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

58 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

59 Mesleki Risklerin Önlenmesi
Riskleri önleyebilmek için, hasarın oluşmasına götüren süreci anlamak gerekiyor. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

60 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

61 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

62 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

63 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

64 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

65 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

66 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

67 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

68 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

69 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

70 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

71 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

72 Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

73 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
Planlama İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması Bilgi ve Veri Toplama Tehlikelerin Tanımlanması Risk Analizi Risk Değerlendirmesi Önlemlerin Belirlenmesi Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

74 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
a) Planlama • mevcut mevzuat ve • işyeri koşulları çerçevesinde planlanır. b) İşyerinde Yürütülen Çalışmaların Sınıflandırılması • İşyerindeki faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırılır • Bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. • İşyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, • Üretim veya hizmet sürecinin aşamaları, • Planlanmış veya ani faaliyetler, • Çalışanların görev tanımlarından yararlanılır Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

75 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
c) Bilgi ve Veri Toplama • işyerinde yürütülen işler, bu işlerin süresi ve sıklığı, • işin yürütüldüğü yer, işin kimler tarafından yürütüldüğü, • yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, • alınmış olan eğitimler, • işin yürütümü sırasında kullanılacak makina ve ekipman, • makina ve ekipmanların kullanım talimatları, • kaldırılacak veya taşınacak malzemeler ve özellikleri, • kullanılan kimyasallar ve özellikleri, • mevcut korunma önlemleri, • meydana gelmiş olan kaza veya meslek hastalıkları dikkate alınır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

76 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
d) Tehlikelerin Tanımlanması • Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme, • Yüksekten düşme, • Cisimlerin düşmesi, • Gürültü ve titreşim, • Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri, • Radyasyon ve ultraviyole ışınlar, • Seyyar el aletlerinin kullanımı, • Sabit makine ve tezgahların kullanımı, Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

77 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
e) Risk Analizi • belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. • tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, • tehlikeye maruziyet süresi, • kişisel koruyucuların sağladığı korunma • güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

78 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
f) Risk Değerlendirmesi Belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

79 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
g) Önlemlerin Belirlenmesi İlgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

80 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
h) Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması • Yapılan işin tanımlanması, • Mevcut riskler, • Risklerden etkilenen çalışanların listesi, • Zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti, • Zarar, hasar veya yaralanmanın meydana gelme olasılığı, • Risk değerlendirmesinin sonuçları (Risk düzeyleri), • Alınması gerekli kontrol önlemleri. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı

81 Risk Değerlendirmesi Süreçleri
ı) Denetim, İzleme ve Gözden Geçirme İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması düzenli olarak denetlenir, izlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilir. Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği Tezsiz YL Programı


"RİSK YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Tufan Demirel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları