Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLDUMU?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLDUMU?"— Sunum transkripti:

1 BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLDUMU?
Susması konuşmasından uzun sürerdi.Lüzumsuz yere konuşmak konuştuğunda ne fazla nede eksik söz kullanırdı. Dünya işleri için kızmazdı.Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı. Kötü söz söylemezdi. Affediliciliği tabii idi.İntikam almazdı.Düşmanlarını affetmekle kalmaz onlara değer verirdi. Kendisini üç Şeyden alı koymuştu.Kimseyle çekişmezdi.Çok konuşmazdı ,boş şeylerle uğraşmazdı. Umanı umutsuzluğa düşürmezdi.Hoşlanmadığı şey hakkında susardı.

2 Yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dikkatli dinlerdi.
Hiç kimseyi kınamaz ayıplamazdı.Kimsenin kusurunu araştırmazdı.Kimseye hakkında hayırlı olmayan sözü söylemezdi. Yanında en son konuşanı ilk önce konuşan gibi dikkatli dinlerdi. Bir toplulukta bulunduğu zaman bir şeye gülerlerse oda güler,bir şeye hayret ederlerse oda onlara uyarak hayret ederdi. Gerçeğe aykırı övmeyi kabul etmezdi. Her zaman ağır başlıydı.Konuşurken çevresindekileri adeta kuşatırdı.

3 Kelimeleri parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı
Kelimeleri parıldayan inci dizileri gibi tatlı ve berraktı. Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdü, ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmaz,adımlarını geniş atar yüksek bir yerden iner gibi öne doğru eğilir vakar ve sükunetle rahatça yürürdü. Kapısına yardım için gelen kimseyi geri çevirmezdi. Bir gün kendisinden yaşça küçük bir dostunun omuzlarından tutarak şöyle demişti“Sen dünyada garip bir kimse yahut bir yolcu gibi yaşa !” Her zaman hüzünlü ve mütebbessim bir haletle dururdu,yüzünde daima ışıldayan bir parlaklık olurdu.

4 Adet üzere sarf edilen hiçbir söz ağzına almadı
Adet üzere sarf edilen hiçbir söz ağzına almadı.Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz bağırmazdı. Fakirlerle birlikte yerdi.Sade kıyafetler giyer gösterişten hoşlanmazdı. Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmez bulunduğu mecliste ayrıcalıklı bir yere oturmazdı. Sabahları evinden çıkarken şöyle söylerdi: “İlahi doğrudan sapmaktan ve saptırılmaktan , kanmaktan ve kandırılmaktan , haksızlık etmekten ve haksızlığa maruz kalmaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.” Sıradan değildi;ama sıradan insanlar gibi yaşadı.

5 PEYGAMBERİZ (SAV)’İN İNSAN KAZANMA METODLARI
Allah Resülü sav’ nün biricik hedefi Allah’tan aldığı emir ve yasakları insanlara duyurmak anlatmak yaşamak ve yaşatmak idi. Maddi ve manevi bir beklenti menfaat söz konusu değildir.Onun hedefi insandı insanların gönüllerini fethetmektir.

6 KENDİ HALİYLE , ŞAHSIYLA MİSAL TEŞKİL ETMEK.HÜSN-Ü MİSAL OLMAK
Sahabe-i Kiram’ ın peygamberimizin tebliğ yöntemini tarifleri; “O ’ nun (sav) söylediklerine bakardık aynen yaptıkları gibiydi.Yaptıklarına bakardık, aynen söyledikleri gibiydi.” “Olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan bir peygamberdi O.”

7 KENDİ ŞAHSI İLE İLGİLİ HERTÜRLÜ KUSUR VE HATAYI AFFEDERDİ
KENDİ ŞAHSI İLE İLGİLİ HERTÜRLÜ KUSUR VE HATAYI AFFEDERDİ.FAKAT BAŞKASININ HUKUKU VE HELE ALLAH’IN HUKUKU OLAN MESELELERDE İSE TAVİZ VERMEZDİ.KENDİ YAKINLARINA DAHİ EN KÜÇÜK BİR İLTİMAS TANIMAZDI. “Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa onun dahi elini keserdim” demesi buna bir misaldir. Efendimiz a.s.m onurum , izzetim,haysiyetim,itibarım,mevkiim demiyor;yüzüne tüküreni ,hakaret edeni,kendisine söveni bağışlayabiliyordu.Demek ki bu Allah’ın ahlakıyla ahlâklanma idi. Zira Allah cc. da kul hakkı haricinde bütün günahları affetmiyor muydu?

8 İNSAN KAZANMADA KAİNATIN EFENDİSİNİN UYGULADIĞI YÖNTEMLER

9 SÖZ ,ÜSLUP VE HİTABLARINDA PEYGAMBERİMİZ (SAV) EN NAZİK, EN KİBAR ,EN AHLAKLI VE EN EDEPLİ BİR STİLDE HAREKET EDİYORDU. Kaba-saba ,kırıcı,hakaretvari,fırçalı,yüze çarpıcı,aleni ve ayıplayıcı ifade tarzından kaçınıyordu.Bu konuda “Beni Rabbim terbiye etti.” diyordu. VE EN ÖNEMLİ NOKTA : Başkalarının ahlaksızlığı ve terbiyesizliği O’nun ahlak ve terbiyesini bozmuyordu.Hiçbir kimse çıkıp da : “Ben böyle bir tavrı bu peygamberden beklemezdim” diyeceği bir yanlış üslup gösteremez.

10 BİR İNSANIN İMAN VE HİDAYETE UYANMASINI DÜNYALARA BEDEL SAYARDI.
Böyle olunca da iman edip Allah Rasülünü tanıyan hiç kimse harcanacağını,ihmal edileceğini,unutulacağını aklına bile getirmezdi. Para pul ,dünya malı,altın gümüş hepsi geçici birer aldatıcı meta olarak görülüyor ve insan değerler üstü değer kazanıyordu.

11 TOPLUMU İLGİLENDİREN BÜYÜK-KÜÇÜK BİRÇOK MESELEDE İSTİŞARE YAPARAK İNSANLARA DEĞER VERMİŞ,FİKİRLERİNE MÜRACAAT ETMİŞ VE SAHİPLENMEYİ SAĞLAMIŞTIR. Hanımlarıyla dahi meşverette bulunan peygamberimiz güzel fikirlerin gün yüzüne çıkıp değerlenmesine zemin hazırlamıştır.

12 İSABETLİ TAVZİFLERLE GÜÇLÜ İSTİDATLARIN İNKİŞAFINI SAGLAMIŞTIR.
Verdiği görevlerde aksama olmamış, iş ehlini bulunca sonuca ulaşmıştır.Vazife verilen kimseler hakkında herkes :“Evet bu iş ancak buna verilebilirdi.Çünkü en güzel yapacak odur.” derdi

13 KABİLELER ARASI MÜSBET REKABET SİSTEMİYLE PERFORMANSI YÜKSELTMİŞ VE MOTİVASYONU ARTIRMIŞTIR
Birbirine düşman kabileler İslam’ı tanıyınca hayırda yarışa tutuşmuşlardır.Evs ve Hazrec kabileleri en güzel misaldir. Bu iki kabile hayırda tatlı bir rekabet örneği sergilemişlerdir

14 KARDEŞLİK ,ARKADAŞLIK TEMEL İRTİBAT NOKTASI OLMUŞTUR.
1)Mü’minler kardeştir. 2)Ashap peygamberimizin arkadaşlarıdır. 3)Tüm inananlar bir ümmettir. 4)Komşusu açken yatan bizden değildir. 5)Akrabalık bağlarını koparmak caiz değildir 6)Kardeşliği zedeleyici her türlü muamele haramdır vs.

15 AHDE VEFA GÖSTERİRDİ Verdiği sözden caydığı olmamıştı.Sözünden dönmeyi münafıklık alameti saymıştı.

16 TANIDIĞI TANIMADIĞI HERKESE SELAM VERİRDİ
Selamın yaygınlaşmasını emrederdi

17 AYIP VE KUSURLARI YÜZE VURMAZDI
1)Önce bütün ümmeti için dua ederdi. 2)Veya hataları , sahiplerini söylemeden ortaya konuşurdu. 3)Ya da hata sahiplerini tek olarak çağırıp, rencide etmeden söylerdi.

18 EVET...Her türlü hakaret ve işkencelere karşı hiç sarsılmayan ve hiç eksilmeyen o merhamet, muhabbet, şefkat ve müsamahasıyla en vahşi insanları, örnek insanlar haline getiren O ZAT (a.s.m.)’ın Peygamberliğini kabul etmemek bin defa körlük ve sağırlıktır. Bir mektepte muallim veya bir müessese başında idarecisiniz. Talebelerinizin veya idareniz altındaki kimselerin gönüllerine girmek, mesajınızı onların kafalarına, kalplerine nakşetmek, bu uğurda her türlü zorluğa katlanmak, her çeşit hakarete, maddi-manevi zarar ve tehlikelere sabırla göğüs germek niyetindesiniz. Şimdi, kendinizi, kalbinizi ve hislerinizi şöyle bir yoklayın: Muhataplarınız, Yanınızdan geçerken yüzünüze bir tükürük atsalar, Siz secdedeyken başınıza işkembe geçirdeler, Zaman zaman tokat aşketseler, Yollarınıza dikenler koyup, taşlar dökseler, Köşe başlarında ellerinde kamalar sizi bekleseler, Halkın içinde sizinle alay edip, küçük düşürseler, Ailenize en büyük iftirayı atsalar, En yakınlarınızı param parça doğrayıp, ciğerlerini çiğneseler, Defalarca üzerinize asker gönderip, arkadaşlarınızı öldürseler ve sizi değişik yerlerinizden yaralasalar, Sizi öz yurdunuzdan çıkmaya mecbur etseler... ACABA NE YAPARSINIZ? Dayanıp, sabır ve tahammül gösterebilir misiniz? En ufak bir tereddüde düşmeden yolunuza devam edebilir misiniz? Afv ve müsamaha ile karşılık verip, muhabbet, şefkat ve merhametinizi sürdürebilir misiniz? “ Ya Rab, bilmiyorlar, onları affeyle ve hidayet eyle” diye duada bulunabilir misiniz? Hatta gökleri ve cenneti seyran edip, en büyük nimetleri tattıktan sonra yine onların arasına dönebilir misiniz?

19 O(SAV), BİR ŞEFKAT VE MERHAMET KAHRAMANI İDİ Allah kimseye vermediği rauf ve rahim isimlerini o yumuşak kalpli nebisine veriyordu.Bir annenin yavrularına olan şefkatten daha latif bir şefkate sahip olması insanları celb ve cezbediyordu. Bir mektepte muallim veya bir müessese başında idarecisiniz. Talebelerinizin veya idareniz altındaki kimselerin gönüllerine girmek, mesajınızı onların kafalarına, kalplerine nakşetmek, bu uğurda her türlü zorluğa katlanmak, her çeşit hakarete, maddi-manevi zarar ve tehlikelere sabırla göğüs germek niyetindesiniz. Şimdi, kendinizi, kalbinizi ve hislerinizi şöyle bir yoklayın: Muhataplarınız, Yanınızdan geçerken yüzünüze bir tükürük atsalar, Siz secdedeyken başınıza işkembe geçirdeler, Zaman zaman tokat aşketseler, Yollarınıza dikenler koyup, taşlar dökseler, Köşe başlarında ellerinde kamalar sizi bekleseler, Halkın içinde sizinle alay edip, küçük düşürseler, Ailenize en büyük iftirayı atsalar, En yakınlarınızı param parça doğrayıp, ciğerlerini çiğneseler, Defalarca üzerinize asker gönderip, arkadaşlarınızı öldürseler ve sizi değişik yerlerinizden yaralasalar, Sizi öz yurdunuzdan çıkmaya mecbur etseler... ACABA NE YAPARSINIZ? Dayanıp, sabır ve tahammül gösterebilir misiniz? En ufak bir tereddüde düşmeden yolunuza devam edebilir misiniz? Afv ve müsamaha ile karşılık verip, muhabbet, şefkat ve merhametinizi sürdürebilir misiniz? “ Ya Rab, bilmiyorlar, onları affeyle ve hidayet eyle” diye duada bulunabilir misiniz? Hatta gökleri ve cenneti seyran edip, en büyük nimetleri tattıktan sonra yine onların arasına dönebilir misiniz?

20 CESARET VE KAHRAMANLIĞI İLE İNSANLARI KENDİNE BAĞLIYORDU Savaşlarda en ön saflarda yerini alıyor, ALLAH’tan başka kimseden korkusu olmadığını bütün cihana haykırıyordu.Böyle cesur ve korkusuz bir liderin etrafında toplanmaya değerdi Bir mektepte muallim veya bir müessese başında idarecisiniz. Talebelerinizin veya idareniz altındaki kimselerin gönüllerine girmek, mesajınızı onların kafalarına, kalplerine nakşetmek, bu uğurda her türlü zorluğa katlanmak, her çeşit hakarete, maddi-manevi zarar ve tehlikelere sabırla göğüs germek niyetindesiniz. Şimdi, kendinizi, kalbinizi ve hislerinizi şöyle bir yoklayın: Muhataplarınız, Yanınızdan geçerken yüzünüze bir tükürük atsalar, Siz secdedeyken başınıza işkembe geçirdeler, Zaman zaman tokat aşketseler, Yollarınıza dikenler koyup, taşlar dökseler, Köşe başlarında ellerinde kamalar sizi bekleseler, Halkın içinde sizinle alay edip, küçük düşürseler, Ailenize en büyük iftirayı atsalar, En yakınlarınızı param parça doğrayıp, ciğerlerini çiğneseler, Defalarca üzerinize asker gönderip, arkadaşlarınızı öldürseler ve sizi değişik yerlerinizden yaralasalar, Sizi öz yurdunuzdan çıkmaya mecbur etseler... ACABA NE YAPARSINIZ? Dayanıp, sabır ve tahammül gösterebilir misiniz? En ufak bir tereddüde düşmeden yolunuza devam edebilir misiniz? Afv ve müsamaha ile karşılık verip, muhabbet, şefkat ve merhametinizi sürdürebilir misiniz? “ Ya Rab, bilmiyorlar, onları affeyle ve hidayet eyle” diye duada bulunabilir misiniz? Hatta gökleri ve cenneti seyran edip, en büyük nimetleri tattıktan sonra yine onların arasına dönebilir misiniz?

21 ALLAH’IM ÜMMET-İ MUHAMMED’E MERHAMET ET.


"BÖYLE BİR DOSTUNUZ OLDUMU?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları