Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farklılaştırma Nedir? Bu 5 slaydı ve odanın duvarlarına asılmış olan diğer slaytları dikkatle inceleyin. Notlar alın. Kendi kendinize şunları düşünün:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farklılaştırma Nedir? Bu 5 slaydı ve odanın duvarlarına asılmış olan diğer slaytları dikkatle inceleyin. Notlar alın. Kendi kendinize şunları düşünün:"— Sunum transkripti:

1 Farklılaştırma Nedir? Bu 5 slaydı ve odanın duvarlarına asılmış olan diğer slaytları dikkatle inceleyin. Notlar alın. Kendi kendinize şunları düşünün: - Bu ifade doğruysa, sınıf içinde ne görmeliyim? - Bu ifadeler benim farklılaştırılmış eğitim (FE) tanımıma uyuyor mu? - Akla ne tür sorular geliyor? Saat 12 eşinizle buluşun ve aklınıza gelen fikirleri ve soruları paylaşın. Konuştuklarınızı etrafındaki diğer kişilerle de paylaşın.

2 Öğrenmeye giden çeşitli yollar
Öğretme ve Öğrenme için Sorumluluğu Paylaşmak Farklılaştırmanın Temel Taşları Topluluk Oluşturmak Eğitim İçin Değerlendirme Esnek Sınıf Rutinleri İyi Öğretmenlik Öğrenmeye giden çeşitli yollar Bireysel Farklılıkları Gözeten Görevler Öğrenciyi Sahiplenme Tomlinson • 01 2

3 Uygun Şekilde Farklılaştırılmış Eğitim AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİLDİR:
Bireyselleştirme veya birine göre yapma Homojen gruplar sağlamanın bir başka şekli Öğrenmede güçlükler yaşayan öğrencilerden, normal öğrencilere göre daha az şey beklemek Uzman hizmet yerine geçebilecek bir şey Kaotik Yeni Uygun Şekilde Farklılaştırılmış Eğitim AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: İçerik, süreç ve ürüne giden çeşitli yollardır Tüm öğrencilere saygılı olmaktır Proaktif Öğrenci merkezli Tüm grup, küçük grup ve bireysel eğitimin bir karışımıdır Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri ve/veya öğrenme profillerine dayalıdır 3

4 Farklılaştırma Heterojen bir sınıfta öğretmenin farklı öğrenenlere ulaşabilmek için kullandığı yöntemlerdir. Genellikle tüm öğrenenler aynı zamanda aynı öğrenme noktasında olmazlar. Farklılaştırma, farklı öğrencilere, farklı zamanlarda, farklı şeylerin olmasını teşvik eder.

5 Bir FE sınıfında o kadar çok şey olur ki, hiçbir ödev “normal” tanımına uymaz, hiç bir öğrenci de “öne çıkmaz”. Öğretmen farklı ihtiyaçlar için öğrenmeye giden bir çok farklı yolu kullanarak düşünür ve planlama yapar, sadece “normali” ve “farklıyı” göz önünde bulundurarak değil. -Carol Ann Tomlinson

6 Farklılaştırılmış Eğitim
“Farklılaştırılmış eğitim, öğretmenlerin öğrencilerin farklılıklarına göre eğitimi uyarlamaları gerektiği üzerine kurulmuş bir eğitim felsefesidir. Öğretmenler, öğrencileri ders programı kortejinde yürütmek yerine, onların hazır bulunuşluk, öğrenme tercihleri ve ilgilerine göre kendi öğretme biçimlerini modifiye etmelidir. Bu yüzden öğretmen öğrenmeye ‘erişmek’ için proaktif olarak çeşitli yollar planlar.” Carol Ann Tomlinson

7 Etkin Öğretme Etkin öğretmen zorlukları bilir.
Etkin öğretmen açık iletişim kurar. Etkin öğretmen özenle hizmet verir. Qualities of Effective Teachers by James H. Stronge

8 Farklılaştırılmış Eğitim Nedir?
Öğrencilerin farklılıklarını gözeterek ders vermektir. Öğrencilerin seviyesine göre başlamaktır, aynı yaştaki ya da seviyedeki tüm öğrencilerin benzer olduğu varsayımdan yola çıkılarak oluşturulan standart yaklaşımlarla ders vermek değildir. Herkese uyan, tek beden eğitim değil, herkesin ihtiyaçlarına cevap veren eğitimdir.

9 Farklılaştırılmış Eğitim Nedir?
Bir yandan sağlam bir öğrenen topluluğu oluştururken, diğer yandan da her öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak ve gene her öğrencinin kapasitesini en üst seviyeye getirmek gibi hedeflere ulaşmak için kullanılan bir düşünce biçimidir.

10 Farklılaştırılmış Eğitim Nedir?
FE öğretmenin, her öğrenenin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde karşılık verebilmesidir. FE, sınıfı yeniden düzenleyerek öğrencilerin bilgiyi kavrama, düşünceleri anlama ve öğrendiklerini ifade etme konularında bir çok seçeneği olmasını sağlamaktır.

11 Bir Felsefe Olarak Farklılaştırılmış Eğitim
Zeka Çeşitlidir. Beynin “Anlam”a İhtiyacı vardır. İnsanlar En İyi Orta Zorluk Derecesinde Öğrenir.

12 Öğretmenler diyor ki “Farklılaştırma bir yolculuktur benim bir öğretmen olarak düşünceli, duyarlı ve öngörülü olmamı sağlayan bir yolculuk. Öğrencilerim zorluklarla baş edebilen, yetkin bireyler, kendi seçimlerini yapabiliyorlar ve gittikçe öz-düşünümün gücünü daha iyi anlıyorlar. Dersim anlamlı, cazip, odaklı ve sürekli gelişiyor.” Liz Goodstone Farklılaştırma sınıfımdaki her öğrencinin kar tatili OLMASIN diye dua etmesini sağlayan şey! Darlene Skaee

13 “Sınıfımdaki öğrenciler kim olduklarını biliyorlar
“Sınıfımdaki öğrenciler kim olduklarını biliyorlar. Birbirlerine güveniyor, saygı duyuyor ve birbirlerinden öğreniyorlar. Her zaman kendi yapabileceklerinin en iyisini yapmayı istiyorlar. FE, bu düşünce biçimi, onların her bireyin ne gibi farklı ihtiyaçları olduğunu ve bunlardan kendilerine uyanları kavramanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmelerini sağlıyor.” Brian Kline Bana göre Farklılaştırılmış Eğitimi tanımlayan sadece bir ifade var, “ Bireylerin Farklılıklarını Gözeten İlişkiler” JoAnn Miller

14 Farklılaştırma bir sınıfta öngörülemez şeylere göre planlama yapmaktır.

15 FE, net hedefler koyarak, öğrencinin bu hedeflerle karşılaştırıldığında nerede olduğunu görmek için sürekli değerlendirme yaparak ve eğitimi bu değerlendirme sonuçlarına göre düzenleyerek her öğrencinin ne öğrenmesi gerekiyorsa öğrendiğinden emin olmaktır. Böylece öğrenci mümkün olduğunca çok şeyi mümkün olduğunca verimli bir şekilde öğrenebilecektir.

16 FE,“tipik” öğrenciler, üstün yetenekli öğrenciler ve farklı etnik, kültürel ve dil gruplarından gelmiş öğrencilerin bir arada, iyi öğrenmelerini sağlayan bir öğretme biçimidir. Sadece dahil eden değil, aynı zamanda kapsayan bir eğitimdir.

17 Farklılaştırma ile ilgili bir başka düşünme biçimi
Farklılaştırma, çocukların farklı olduğu gerçeğinin gözünün içine bakan bir sınıf uygulamasıdır ve en etkin öğretmenler de bir çok farklı öğrenciyi derse bağlamak ve öğrenmelerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapan öğretmenlerdir.

18 Farklılaştırılmış Eğitim En temel seviyede,
Sınıf içerisinde “değişiklik yaparak” Öğrencilerin bilgi alabilmek, Düşünceleri anlayabilmek ve Öğrendiklerini ifade edebilmek için Bir çok imkana sahip olmasını sağlamaktır.

19 “Evrensel Tasarım” olarak Farklılaştırma
Planlama sürecinin başlangıcında öğretmen, “Diğerlerine de yardım etmeye istekli olacak bazı öğrencilerimin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için derse ne tür destekleyici uygulamalar ve uyarlamalar katabilirim?” sorusunu sorar.

20 Farklılaştırılmış Eğitim
Farklılaştırma, yapılan araştırmalar sonucu öğrencilerin en iyi nasıl öğrendiği ile onlara en iyi nasıl öğretilebileceğinin oluşturduğu bir sentezdir. Beyin Araştırması Eğitim Psikolojisi Motivasyon Özel Eğitim, Okuma, ELL, & Üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili en iyi uygulamalar Ders programı ve eğitim Farklılaştırılmış Eğitim Tomlinson 06

21 Garrick, 9 yaşında Eğer farklı ölçülerde öğrenmeseydik, bu sanki dünyadaki herkesin aynı işi yapıyor olmasına benzeyecekti. Bu sizce de çok sıkıcı olmaz mıydı?? 21 21

22 Hepimiz aynı şeyi, aynı zamanda, aynı şekilde öğrenmek zorunda olsaydık ne olurdu?? Çok korkunç olurdu, ve acayip sıkıcı olurdu. Bazı insanlar için çoook zor, bazıları için ise çoook kolay olurdu. Benim için daha iyi olan sadece kendim olmak ve BayanG.’nin bana uygun gördüğü seviyedeki çalışmaları yapmak. Örneğin; herkes her zaman D seviyesinde çalışsaydı çok kolay olurdu. DANK, yaş 9. Bu farklı ölçüde giyim, farklı ölçüde eğitim (hepimiz aynı yaşta olsak da…) 22 22

23 Daniel, 10 yaşında Tıpatıp aynı şeyleri öğrenmemiz gerekseydi o zaman özgün olmazdık ki. ..İnsanlar kendi özel niteliklerini geliştiremezlerdi. 23 23

24 Farklılaştırılmış Eğitim….
BUNLARDIR Farklılaştırılmış eğitimde nicelik değil, NİTELİK önemlidir. Farklılaştırılmış eğitim içerik, süreç ve ürüne BİRDEN ÇOK yaklaşım sunar. Farklılaştırılmış eğitim ÖĞRENCİ MERKEZLİDİR. Farklılaştırılmış eğitim tüm sınıfın, grubun ve bireyin eğitiminin harmanlanmasıdır. Farklılaştırılmış eğitim "ORGANİK”tir. BUNLAR DEĞİLDİR Bireysel eğitim değildir. Kaotik değildir Homojen bir eğitim sağlamanın bir başka yolu değildir (bunun yerine esnek gruplama kullanıyorsunuz) Sadece notlandırma sistemlerinin modifiye edilmesi ve iş yükünün azaltılması değildir. “İyi” öğrenciler için daha fazla iş, “zayıf” öğrenciler için daha az iş değildir. Yeni değildir!


"Farklılaştırma Nedir? Bu 5 slaydı ve odanın duvarlarına asılmış olan diğer slaytları dikkatle inceleyin. Notlar alın. Kendi kendinize şunları düşünün:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları