Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ
LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - VIII Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

2 Depolama Depolar, ürünlerin hammaddeden, üretim ortamına, üretim ortamından tüketim merkezlerine ulaştırılmasına kadar olan faaliyetler dizisinin gerçekleştirilmesinde stratejik rol oynayan ara noktalardır. Kavram olarak depolama “ihtiyaçları karşılamak amacıyla gerektiğinde kullanılmak üzere, belirli esaslara göre bulundurulması” anlamına gelmektedir.

3 Depolama – Temel Amaç Ürünlere zaman yararı ve fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliğini sağlamaktır. Depolama beklenmedik zamanda ve istenen miktarlardaki talebin karşılanmasına olanak sağlar. Geleneksel yönetim anlayışında depolar sadece ürünlerin saklandığı yer olarak algılanır. Günümüzde tedarik zinciri yönetimi içerisinde pazarlamaya yardımcı bir süreç olarak görülmektedir.

4 Depolama – Ek Hizmetler
Günümüzde depolar, teknolojinin de etkisi ile yerini dağıtım merkezlerine bırakmaktadırlar. Dağıtım merkezlerinde, ürünlerin saklanması dışında, Sipariş alma-işleme, Siparişleri sevk etme, Ambalajlama, Envanter kontrol, Faturalama, vb. pek çok diğer işlev de gerçekleştirilebilmektedir.

5 Dağıtım Merkezlerinin İşlevleri
Toplama / Yığma - Ürünlerin stoklama ya da çapraz sevkiyat amacıyla içeri alınması Tasnifleme - Aynı tipteki ürünleri bir araya koyma Ayırma - Siparişlere göre ürün ayırma Çeşitlendirme - Çoklu ürün gruplarıyla müşteri siparişi oluşturma

6 Dağıtım Merkezlerinin İşlevleri
Kanal İşlevi Fiziksel Faaliyet Alan İşgücü Bilgi Toplama Alma Boşaltma Yeri Yük İndiren Sipariş Tasnifleme Palet Stoklama Stoklayıcı Yerleştirme Ayırma Seçme Stoklama / Seçme Yeri Seçici Depolama Yönetimi Çeşitlendirme Toplama / Yükleme Yükleme Yeri Yükleyici Müşteri Siparişi

7 Depolama Depolama ihtiyacının ve işleminin varlığı çok eski zamanlar dayanmaktadır. İlk olarak amaç, temel ihtiyaç maddelerinin çevre ve iklim koşullarından korunmasıdır. Günümüzde ise işletmeler, Üretime giren hammaddenin veya üretimden çıkan yarı mamul ve mamulün taşınması sırasında bilgi ve tecrübe eksikliklerinden doğan zararları en aza indirgemek istemektedirler. En büyük maliyet kalemlerinden birisi stoktur. Just-in-Time (JIT)

8 Depolama İşlevi Depolama, malların hareket halinde olmaması hali olduğundan kapsamı bir mekandan ibarettir. Depo ise, malların zamana bağlı amaçlarına uygun bir şekilde yerleştirme ve boşaltma işlemleri arasındaki zamanda bekletildikleri mekana verilen isimdir. Depolama bir tercih değil bir zorunluluktur. Tüketimdeki belirsizlikler, Sadece belirli mevsimlerde üretim yapılması, Üretim düzeyindeki değişmeler, Malların fiyatlarındaki belirsizlikler veya dalgalanmalar nedeniyle stok tutmak ve depolamak gerekir. Oysa, depolama için belli bir sermaye harcanması gerekmektedir. Mallar önceden üretilip depolanmadığı zaman, talep üretim hızını geçecek ve satış kaybını da beraberinde getirecektir.

9 Depolama İşlevi Bir deponun en önemli hedefleri şu şekilde açıklanabilir: Depo alanının verimliliğini arttırmak Depo araç gereçlerinin kullanım verimliliğini arttırmak Depo planına sadık kalmak Ulaşılabilirliği maksimum kılmak Depolanan ürünün korunmasını sağlamak Depo verimliliğinden kasıt, malın depolanması ve dağıtılması işleminin en kısa sürede ve en az hatayla yapılaması yeteneğidir.

10 Depolama İşlevi Ürünlerin raflara yerleştirilmesi istif makineleri ile yapılır. Bu nedenle, rafların yüksekliği de sınırlıdır. Raflı depoların en önemli özelliği, istenilen sıradaki malın direkt olarak alınmasına izin vermeleridir. Diğer yandan istif yüksekliğinin sınırlanmış olması, çatallı forkliftin geniş koridorlar gerektirmesi bu depolama türünün arzu edilmemesine yol açmaktadır. Gerekli depo büyüklüğünü, ürünleri üzerinde taşındığı palet ölçüleri ve koridor genişlikleri tayin eder. En yüksek derecedeki yer tasarrufuna blok sisteminde ulaşılır. Ancak burada da son yerleştirilen malın ilk olarak alınması ihtimalinin doğuracağı tehlike mevcuttur. Bu durumda eğik raflar kullanılarak aşılmaya çalışılmıştır. Gerekli koridor genişliği, forklift üreticisinin tavsiyelerine göre tayin edilir. Her şeye rağmen forklift kullanımı depoda yer kaybı oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmalarla, raf taşıyıcısı denilen taşıyıcı türü geliştirilmiştir. Bu aracın kullanımında gerekli koridor genişliği paletten ancak biraz daha geniştir. Raf taşıyıcıları yerden optimum tasarruf, yüksek depoların mümkün olması ve tam otomatikleşmenin mümkün olması gibi avantajlar getirmişlerdir. Böylece yüksek raflı depolar kullanılmaya başlanmıştır. Depo büyüklüğü arttıkça çevresel bir taşıma sisteminin ilavesi de kaçınılmaz olur. Önceleri elle kumandalı raf taşıyıcılarının kullanıldığı yüksek raflı depolar söz konusuyken; bugün artık otomatikleşmiş ve bilgisayarla idare edilen içine insan girmeyen depo sistemleri geliştirilmiştir.

11 Depo Tesis Yönetimi Başlangıçta, Günümüzde,
Depo deyiminden, içine az veya çok sayıda mamul veya hammaddenin saklandığı, korunduğu mahaller anlaşılırdı. Depo kayıtları çoğunlukla elle yürütülürdü. Depo kayıtlarına göre mevcut görünen bir malın bulunmayışı sıkça görülürdü. Bu nedenle, sayım gerekir ve/veya ürün bulunana kadar geçen süre içerisinde fiyat dalgalanmaları ya da hurdaya ayırma gibi olaylarla karşılaşılırdı. Günümüzde, Depolardaki insan faaliyetlerini mümkün olduğunca sınırlandırılmaktadır. Depolama faaliyetlerinde, elektronik düzenlerin dolaylı kontrolüne girilmiştir.

12 Statik Depolama Statik depolamada hammadde, yarı mamul ve üretimi tamamlanmış ürün depoda uzun süre kalır. Statik depolama sistemleri daha çok “raf istifleme” adıyla anılan sistemlerdir. Blok istiflemede, paletlerin üst üste yığılarak, yüksek hacimler kapladığı bir sistem olduğundan, depolanan ürünlerin tekrar boşaltılması için gereken süre uzundur. Blok istifleme ucuzdur ve ürünlerin kırılma ve zedelenmesi önemli olmadığında yüksek yoğunluklu depolamaya izin verir. Hammadde Deposu İmalat Yarı Mamul Deposu Son Montaj Mamul Deposu

13 Dinamik Depolama Dinamik depolar ise mamul malların kısa süreler için depolanmalarına hizmet eden tesislerdir. Bunların en belirgin yönleri, çok çeşitli mallara hizmet etmelidir. Dağıtıcı (Distribütör) depolar, dinamik depolara örnek teşkil ederler. Dağıtıcı Depo İmalatçı B İmalatçı A İmalatçı C

14 Koridor Genişliği (Metre)
Dinamik Depolama Gerekli depo büyüklüğünü, malları üzerinde taşıyan palet ölçüleri ve koridor genişlikleri tayin eder. En yüksek derecede yer tasarrufuna “blok” sisteminde ulaşılır. Ancak burada da, son yerleştirilen malın ilk olarak alınması ihtimalini doğuracağı tehlike mevcuttur. Eğik raflar bu ihtimali ortadan kaldırmıştır. Yük Kapasitesi (Ton) Tekerlek Adedi Koridor Genişliği (Metre) 0,6 3 2,8 4 3,0 1 3,2 2 3,7 4,4

15 Dinamik Depolama Yandan taşımalı istif makinelerinde bu değerler 2.0 metreye kadar inebilir. Ana koridorun genişliği ise, yükleme genişliğinin tam katlarından biri olarak seçilir ki, bu durum da yer kaybına işaret eder. İşte bu sebeplerden hareketle yapılan araştırmalar sonunda bulunan bir taşıyıcı türü, depoların vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Burada gerekli koridor genişliği, paletten ancak biraz geniştir. Ayrıca böylelikle istif yüksekliği de önemli oranda artmıştır. Bu taşıma aracı “İstif kreni”, “Raflık” veya “Raf taşıyıcısı” olarak bilinir. Raf taşıyıcılarının, depolama tekniğinde kullanılmaları aşağıdaki kazançları sağlamıştır: Yerden optimum tasarruf, Yüksek depoların mümkün olması, Tam otomatikleşmenin mümkün olması, Depolamada özel isteklere cevap vermesi.

16 Dinamik Depolama Raflar genellikle çift sıra halinde düzenlenir ve aralarında raf taşıyıcıları hareket eder. Raflar çelikten veya betondan yapılırlar. Raflar, direkt olarak duvar ve tavanlara monte edilirler. Böylece raflar, duvarlar ve raf taşıyıcıları bir birim teşkil ederler. Önceleri elle kumandalı raf taşıyıcılarının kullanıldığı yüksek raflı depolar söz konusu olurken artık bugün otomatikleşmiş ve bilgisayarlarla idare edilen, içine insan girmeyen depo sistemleri geliştirilmiştir.

17 Depo Araçları Dar Koridor İstif Araçları: Raf sistemi kurulmuş depolarda yüklerin raflara yerleştirilmesinde kullanılır. Ortalama 15 metreye kadar yükseklere çıkabilen araçlardır. Yazılı programı olan depolarda stok giriş ve çıkışlarını takip etmek ve sevk edilecek malın irsaliyesine göre malın hazırlanması için, ana bilgisayarla irtibat kurabilecek terminal montajı yapılabilir. Yatay Malzeme Hareketleri için Transport Araçları: Yatay malzeme hareketlerinde kullanılan transport araçları, operatörlerce kullanılabilen yükün yerden temasını keserek başka bir yere taşınmasında kullanılan akülü araçlardır. Trans palet, yaya kumandalı yükseğe istif yapma araçları, bu grubun içinde yer almaktadır.

18 Depo Araçları Programlanmış Operatörsüz Yük Taşıma ve İstifleme Sistemleri: Bu araçlar depo içinde belli noktalar arasında malzemenin taşınması, üretim alanlarında değişik adreslerde montaj hatları arasında irtibatı sağlayabilen ve herhangi bir şekilde operatörün kumanda etmediği ancak gerektiği zamanlarda operatör ile de kullanılabilen araçlardır. Belli program çerçevesinde hareket eden robotlar ve istif araçları raf sistemi içinde otomatik stoklamayı gerçekleştirir. 30 metreye ve zaman zaman daha fazla yüksekliğe istif yapabilen ve kumanda merkezinden yönlendirilen sistemlerdir. Bu sistemler genelde konveyörle yük sevkine alternatif üretilmiştir. Konveyörler monte edildiğinde başka araçların veya yürüme imkanını ortadan kaldırır. Bu araçlar zemine yerleştirilen kabloları okuyarak giderler ve belli adreslerde durması ve bu adreslerde yük alıp yük bırakması programlanmışsa bu işlemleri operatör kumandası olmaksızın yaparlar. Yürürken önlerinde gittikleri yönde bir engel varsa dururlar, bu engel kalktığı zaman yollarına devam edebilirler. Bu sistemdeki araçlar istenirse operatör tarafından kumanda edilir halde üretilir. Hem operatör ile hem de operatörsüz kullanılabilir.

19 Depo Araçları Depolarda Kurulacak Raf Sistemleri için Her Tip İstif ve Stoklama Araçları: Konveyörler raf sistemleri müşterinin yüküne göre özel yapılmış istif araçları ve ekipmanlarıdır. Operatörler tarafından kullanılabilen yatay taşıyıcı ve yüksekliğe istif yapan ve müşterilerin yüklerinin özelliğine göre üretilen araçlardır. Önden Çatallı Forkliftler: Önden çatallı forkliftler, 1 ton ile 10 ton arasında kaldırma kapasitesi olan akü veya dizel ile çalışabilen lastik tekerlikli araçlardır.

20 Depo Yönetimi Depo yönetimi nedeniyle malların maliyetlerinin önemli bir şekilde artış gösterdiği (depo yeri, personel, enerji, bakım ve işletme masrafları nedeniyle) bilinmektedir. Depo; süre, miktar ve çeşit ayrılıklarını düzenlemek için belli bir hareket serbestliğine sahip olmalıdır. Bu yüzden depo, ne tamamen boş ne de tamamen dolu olmalıdır. Bunun yanı sıra transport gereçleri (yükleme, boşaltma ve ambalajlama) de maliyeti arttırdığından depo malın akış sistemi içinde en doğru yerde bulunmalı ve en optimum ürün miktarı için inşa edilmelidir.

21 Depo Yönetimi Minimum mevcut, bir depoda mal akışı sırasındaki aktarmalarda meydana gelen hasarın belli bir süre muhafaza etmek amacıyla engellenmesi sonucu bulunan mevcuttur. Bu aynı zamanda alt sınır mevcududur. Maksimum mevcut, depo büyüklüğünü belirleyen mevcuttur. Depo, ekonomik açıdan kabul edilebilir maksimum ihtiyaç sınırını karşılayabilir durumda olmalıdır. Optimum mevcut, bu iki sınır arasında yer alır.

22 Depoların Sınıflandırılması
Taşınacak ve depolanacak malların tanımları iyi yapılmalıdır. Maddeler; hal, karakteristik özellikler ve miktar olmak üzere üç temel grup altında toplanırlar. Taşınacak ve depolanacak malların bu özellikleri, kurulacak taşıma ve depolama tesisinin konstrüktif özelliklerinin saplanmasında ve yapı türünün belirlenmesinde en önemli rolü oynarlar. Taşınacak ve depolanacak mallar; dökme (yığıntı) mallar ve parça (tane halinde) mallar olarak iki ana gruba ayrılırlar. Parça (Birim) Mal Depoları Birim (parça) mallar, birbirlerinden ayrı şekilleri olan, boyutları farklılık gösteren mallardır. Parça malların taşınması ve depolanmasına etki eden faktörler parça malların boyutları, ağırlıkları, hacimleri, biçimleri vb. özellikleridir. Parça malların belirli bir şekli ve boyutlarının olması, depolama ve taşımayı dökme mallara göre daha zorlaştırır. Parça malların depolanmasında; paletler, raflar, modüler çekmeceler, kutular, konteynırlar, açık alanda istifleme, mobil raflar vb. kullanılır. Birim mal depolarını oluşturan yapıların başlıca görevi depo malını dış dünyanın etkilerine karşı korumaktır.

23 Depoların Sınıflandırılması
Stoklama Deposu: Stoklama depoları (yedek deposu, biriktirme deposu) genellikle hacimsel kapasiteleri ve uzun depolama süreleri ile diğerlerinden ayrılırlar. Bunlar, malları uzun süreler için stoklayıp, saklamakta kullanılırlar. (örneğin hammaddeler, kömür, tahıl depoları) Geçiş Deposu: Geçiş depoları, depoya giren malların çıkışa kadar geçen kısa süre içinde ayrılmaları için kullanılırlar. depo malları aynı veya belirli aralıklarla yüklenir ve boşaltılır. Depolama zamanı genellikle çok kısadır. (hava alanlarındaki veya tren istasyonlarındaki muhafaza depoları) Tasnif Deposu: Tasnif depoları malzeme akışı sırasında belli bir düzenlemenin ve ayırımın yapıldığı yerlerdir. Bu depoların çok kısa bir depolama süreleri vardır. Fazla miktardaki çeşitler söz konusu olduğunda bu tür depolar tam otomasyon için çok uygundur.

24 Depoların Sınıflandırılması
Satıh Deposu : Depolama işleminin komplike olmayışı, tesisin ucuza mal olması ve koridorların kolayca değiştirilebilmesi gibi olumlu özelliklere karşı, alçak depoların istenmeyen yönleri daha fazla ve önemlidir: depo mahallinin verimli kullanılmaması, malın depo zeminini tamamen kaplaması, sadece en üstte bulunan mal kümesi veya mal biriminin direkt olarak alınabilmesi, depolama işlemlerinin fazla zaman alması ve nihayet deponun otomatik düzenlere uygunluk göstermemesi gibi. Depo malı tabana ya da alçak raflara depolanmıştır. Depolama için kullanılan yardımcı araçlar olarak kren sistemleri, bantlı konveyörler gibi sabit sürekli transport makineleri ve çeşitli koridor taşıyıcıları sayılabilir. < 7 Metre 7 – 12 Metre

25 Depoların Sınıflandırılması
Çok Katlı Depo : Çok katlı depolar üst üste düzenlenmiş satıh depoların oluşturduğu depolardır. Bu tür depolar depo taban alanının az olduğu durumlarda depo kapasitesini arttırmak amacıyla düşünülmüşlerdir. Transport için kullanılan yardımcı araçlar satıh depolarda kullanılanlar ile aynı olmakla birlikte, çok katlı depolarda asansör gibi düşey taşıyıcılar da önem kazanırlar.

26 Depoların Sınıflandırılması
Yüksek Raflı Depo : Yüksek raflı depolarda yükseklik 12 metreden fazladır. Yükseklikleri 30 metreyi aşarken genişlikleri 120 metreye ulaşabilen çok büyük kapasiteli depolar da inşa edilmiştir. Rafları depo duvarından oluşturulmuş (Şekil A) veya serbest duran tipte olabilir (Şekil B). A B

27 Depoların Sınıflandırılması
Hava Şişmeli Depo: Hava şişmeli depolar bir pnömatik(hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleridir) konstrüksiyon türünün ürünüdür. Bu balonsu yapılarda şişirme sonucu 0,01 – 0,03 bar arası bir basınç oluşur. Şişme yapı plastik veya PVC den yapılmıştır. Açık Depo: Açık depolarda hava şartlarına karşı koruyucu üst kısım bulunmaz. Bu yüzden, bu tip depolarda ne tür depo malının teknik olarak korunabileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Kapalı ve naylon yada plastik ile paketlenmiş depo malları, maliyeti düşürme açısından açık depolarda depolanabilirler.

28 Depoların Sınıflandırılması
Dökme mallar, hacimsel ve belli bir şekil verilmemiş, paketlenmemiş olarak taşınan ve depolanan mallardır. Bunlar belirli bir şekli olmayan irili ufaklı parçalardan oluştuğu gibi sıvı hallerde de bulunabilirler. Dökme malların depolanmasında çeşitli kaplar, silolar, depolar, yığma alanları kullanılır. Dökme mal depoları genelde açık hava veya yarı kapalı depo şeklinde inşa edilirler. Bunlar hava şartlarına karşı hassas olmayan kömür, demir filizi gibi malzemeler için kullanılırlar. genellikle deponun bir tabanı bulunur. Bu gibi depolarda taşıma için genellikle ekskavatörler, raysız taşıyıcılar ve bantlı konveyörler kullanılır. Bunker ve silo kavramı genelde birbirinin yerine kullanılırlar. Ancak ağır sanayi ve endüstride bunker terimi kullanılırken, gıda ve yem sanayinde silo terimi daha yaygındır. Silolar yüksekliğin genişliğe oranla çok büyük olduğu, yuvarlak ya da köşeli keside sahip olan baca biçimli muhafaza depolarıdır. Buna karşın bunkerler genişliğin yüksekliğe oranla çok daha büyük olduğu “bunker hücreleri” denilen bölümlere ayrılmış kapalı muhafaza depolarıdır. Bunker ve silolar; dökme mallar, sıvı mallar ve gazların saklanmasında ve depolanmasında kullanılırlar.

29 Depoların Sınıflandırılması
Dökme mal depoları türlerine göre şu şekilde gösterilebilir:

30 Depo Yerleştirme Sistemleri
SABİT YERLEŞTİRME SİSTEMLERİ Sabit yerleştirme sistemi, geleneksel bir kabul olan “her mal bir yer ve her mal yerli yerine” fikrini içerir. Her malın depolanma yeri statiktir. Bu yaklaşıma en iyi örnek; kütüphanedeki kitapların sıralanmasıdır. Elbette böyle bir sistem kullanılırken ortaya çıkan problemler şunlardır: Yeni gelebilecek bir malzeme için, bölümlerde fazladan yerin bulunması gerekmektedir. Ayrıca her şeyin yerli yerinde olabilmesi ve tekrar yerleştirme işlemlerinden kaçınılabilmesi için, her zaman boş bir depolama kapasitesine ihtiyaç vardır. Değişik özellikleri olan malzemelerin depolanma ya da elde tutabilme özelliklerini göz önüne almaz ve depolanması zor olan malzeme düzenin dışında tutulur. Çok kullanılan malzemeler personele ve ihtiyaca cevap verme kolaylığı bakımından çıkışa yakın konuluyorsa, bu depolama sistemi düzenin bozulmasına neden olabilir.

31 Depo Yerleştirme Sistemleri
RASTGELE YERLEŞTİRME SİSTEMLERİ Stokların devir hızı yüksek, stoklama yeri küçük ve pahalı ise yerleştirme düzeni uygun olacaktır. Bu tür sistemler, sistematik ve çok yüksek düzeyde organize olmuş bir stok yerleştirme düzenine sahiptir. Depolanacak bir malzeme geldiğinde, bu malzeme ilk uygun yere yerleştirilerek bilgisayara kaydedilir. Bir malzeme gönderimi olacağı zaman bilgisayar yardımıyla, personele malzemenin nerede olduğu bildirilir. Şartlar uygunsa bu sistem, depolama bölgesinin maksimum kullanımını sağlar. Burada sınırlayıcı konu; depolanacak malzemelerin boyut, şekil ve ağırlık olarak birbirlerinden çok farklı olabilmesidir. Sistemin dezavantajı ise gönderimi yapılacak malzemenin bilgisayarca kaydının anında yapılması gereğidir.

32 Depo Yerleştirme Sistemleri
MEZANİNLER Mezaninler, baş hizası üstü yüksekliğini verimli depolama bölgelerine çevirirler ve değerli zemin bölgesini daha önemli işler için ayırmak mümkün olur. Bunlar, depolanan malları yükselterek, zemindeki yükleme-boşaltma veya üretim gibi faaliyetlerin trafiğini hafifletir, hacim kullanımını daha verimli hale getirerek enerji, bakım ve yatırım maliyetlerini azaltırlar.

33 Depo Yerleştirme Sistemleri
CAROUSELLER Otomatik depolama sistemlerinden olan yatay ve düşey carouseller, hareketli raf ve sıralara sahiptir. Yükleme ve boşaltma işlemleri bu raf ve sıralardan yapılır. Carousellerin avantajları; ucuz ve yalnız başına çalışabilen modüler depolama sistemleri oluşu, her iki versiyonu da geniş bir yükseklik, uzunluk ve yükleme kapasitesi yelpazesine sahip oluşu ve otomatik veya manüel olarak yükleme-boşaltma imkanına sahip olmalarıdır.

34 Depo Yerleştirme Sistemleri
Otomatik yükleme-boşaltma sistemleri Otomatik yükleme-boşaltma sistemleri genel olarak ambarlama, fabrika içi dağıtım ve depolama işlemlerinde kullanılırlar. Bu sistemler palet, fıçı, koli gibi parça malların yüksek yoğunlukta ve çok miktarda depolanmasına yararlar. Bu sistemlerin avantajları: Özel ekipmanlar ile sağlanan ölçü kontrolü sayesinde, kolay stoklama imkanı vermeleri; alandan maksimum faydalanmanın yükselen sistemler ve de yüksek raf sıraları ile sağlanması; işlem kapasitelerinin sınırsız olması, yani malların boyut, şekil veya bir kod ile tarif edildiğinde sistem her türlü yükleme-boşaltma işlemini yerine getirebilmesi ve bir çok farklı transport sistemiyle eş çalışabilmesidir.

35 Depo Yerleştirme Sistemleri
Raf ve çekmece tipi depolama Raf ve çekmece tipi depoların tasarımındaki önemli etkenler; depolanan malların tipi, kullanılan yükleme ve boşaltma sisteminin türü, depo binasının hacmi ve şekli ile firmanın stok kodlama karakteridir. Tasarımda depolanan malların boyutları, ağırlıkları ve ne şekilde paketlenecekleri (koli, fıçı, rulo vb.) veya yüklenecekleri önem kazanır. Rafların dizilmesi ve düzenlenmesinde, yükleme ve boşaltma şartlarının dışında; deprem, yangın ve can emniyeti gibi faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu tür önlemlere dahil olarak; rafların sık dizilmesi, devrilme mukavemetini arttıracak ağırlıklar veya yere bağlama gibi işlemler sayılabilir.

36 Depo Yerleştirme Sistemleri
Basit Raflı Depolama Sistemi Basit raflar yere yerleştirilmiş ya da yere tespit edilmişlerdir. Talebe göre konumlandırılmış sabit çalışma koridorları bulunur. Depodaki her mala, her rafa istendiği anda doğrudan ulaşma olanağı bulunur. Hacim kullanımı açısından verimli bir sistemdir. Raflı Blok Depolama Sistemi Raflı blok depolama sisteminde blok depolama sistemine benzer özellikler gösterir. Depo giriş- çıkış işlemlerinde yine bir sıralama söz konusudur.

37 Depo Yerleştirme Sistemleri
Hareketli Raflı Depolama Sistemi Hareketli raflı depolama sisteminde malının sürekli yada süreksiz bir şekilde hareket halinde olduğu depolama sistemleridir. Bu hareket, hafif eğimli raylarla yada yatay raylarla sağlanır. Bu tip sistemlerde FİFO prensibi çok iyi uygulanabilir. İş için gerekli kuvvetlerin azalması söz konusudur. İyi bir hacim kullanımı mevcuttur. Ancak bunların dezavantajı ise depo donanım masraflarının yüksek olmasıdır

38 Depo Yerleştirme Sistemleri
Arabalı Raflı Depolama Sistemi Arabalı raflı depolama sisteminde rafları oluşturan parçalar yere sabitlenmiş olan raylar üzerinde hareket edebilen arabaların üzerine yerleştirilmiştir. Yüksek Raflı Depolama Sistemi Yüksek raflı depolama sistemi, yerine göre 30 metreyi aşan raf transport sistemlerinin kullanımını gerektirmektedir. En büyük avantajları, yüzey alanının küçülmesi, depo malına kolay ulaşma imkanı ve gerekirse de iyi bir otomasyon şansının olmasıdır.

39 Depo İşletme Otomatik yükleme-boşaltma sistemleri
Çoğunlukla depoya, tesisin bir parçası gözüyle bakılır. Bundan dolayı deponun organizasyon planı yapılırken özellikle malzeme ve tarih akışına dikkat edilir. İmalatın rasyonelleştirilmesi amaçlandığında, otomatik düzenlerle donatılmış depolara ihtiyaç duyulur. Yapılacak ön etütlerin en önemli görevlerinde biri de, depo için tahsis edilecek sermayenin minimuma indirilebilmesi için optimum depo hacmini tespit etmektir. Ancak burada, imalatçı ile müşterinin isteklerinin en uygun birleşimini tespit etmek gerekir. Ayrıca mal akışında, depodaki malın bekleme süresini kısaltmak için de tedbirler gerekir. Hatta istif raflarının dahi ilerde satılıp satılamayacağı konusu göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun çalışma tarzının tespitini çok sayıda faktör etkiler. Depolarda başlıca iki çeşit çalışma tarzı bulunur. “Koridor içinde” ve “Koridor dışında” çalışma. Koridor içinde çalışma şeklinde, malın bulunduğu depo kısmına gidilir ve mal alınır. Koridor dışında çalışmada ise, mal grubu tümüyle bir sabit çıkış merkezine gelir. İlgili mal alındıktan sonra kalan mal grubu geri yollanır.

40 Depo Genel Taslağı Bir deponun planlanmasında, önce malın hareketinin nasıl olacağı tespit edilmelidir. Aşağıda mal hareketinin mümkün olan bazı alternatifleri görülmektedir.Bir boşaltma düzleminde tek yönde yükleme ve boşaltma Şekil A’da, bir düzlemde karşı yönlerde yükleme ve boşaltma Şekil B’de ve iki düzlemde tek yönde yükleme ile bir düzlemde iki yönden boşaltma Şekil C’de verilmiştir. A B C

41 Depo Genel Taslağı Depolanacak malların depoya giriş ve çıkışı esaslarında birbirinden farklı yöntemler uygulanabilir. Yüksek depolarda malların tek tek depoya giriş ve çıkış Şekil A’da, Malların depoya paletle girip tek tek çıkışı Şekil B’de, Malların depoya grupla girişi ve çıkışı Şekil C’de, Malların paletle depoya girişi ve çıkışta bölünerek çıkışı Şekil D’de ve Malların paletle depoya giriş ve çıkış Şekil E’de görülmektedir.

42 Depo Genel Taslağı A B C D E

43 Depo Genel Taslağı Bir depo taslağı üzerinde kesin karar vermeden aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmalıdır: Depolanacak malın ağırlığı ve hacmi Sekiz saatlik çalışma süresince akan mal miktarı Malzeme depolanmaya ne şekilde hazırlanacağı Depolanacak malın depoya taşınması Depolanan mal ile birlikte muhafaza edilecek evraklar Tarih akışının düzenlenmesi En uygun raf taşıyıcısı tipi ve ölçüleri Depolanacak miktar Raflardan tek bir malın alınması Gerekli yardımcı araçlar Depolanacak malın önemli özelikleri (kırılma, parlama ve patlama) Tartma ve sayma gibi işlemler Malların depodan taşınması Yangından korunma talimatnameleri

44 Depo Genel Taslağı Yüksek bir deponun otomatikleştirilmesinde aşağıdaki esaslara dikkat edilmelidir: Yüksek sürat (malı bulma zamanı) Yüksek işletme emniyeti Yerden iyi faydalanma Az sayıda personel Esneklik İşletme kumandasının entegrasyonu Depodaki yerin serbestçe seçilmesi, diğer bir ifade ile depolanacak mala ayrılmış belli bir kısmın olmaması İktisadi yönden uygun olması Çalışan personele yüksek emniyetin sağlanmış olması Daha iyi bir iş akdi

45 Depo Kelime anlamı olarak; korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye anlamına gelmektedir. Başka bir değişle bir malın toptan satıldığı veya çokça bulunduğu yer demektir.

46 Depolama Çeşitleri CROSS DOCKING
Bir ürünü üretim işlemi tamamlanır tamamlanmaz araya depolama veya diğer envanter işlemleri girmeden müşteriye ulaştırmaktır. Burada tedarikçiler ürünlerini terminal olarak adlandırılan bir platform üzerinde teslim ediyorlar. Bu platform bir depo değil, ELLEÇLEME yüzeyidir.

47

48 Depolama Çeşitleri MILK RUN
Bir araç tarafından, bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergah izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir.

49

50 Depolama Çeşitleri DEPODAN DİREKT TESLİMAT Bu sevkiyat türünde, ürün doğrudan imalatçıdan nihai müşteriye sevk edilir. Eğer var ise, perakendecinin işlevi siparişi almak ve teslimat isteğini imalatçıya bildirmekten ibarettir. Perakendeci stok bulundurmaz, tüm stoklar imalatçı tarafından tutulur.

51

52 Dikkat Edilecek Noktalar
Doğru yer seçimi Doğru raf sistemleri ve istif makinelerinin seçimi Doğru operasyon biçiminin seçimi Doğru sayı ve nitelikte eleman seçimi Doğru bilgi teknolojilerinin seçimi


"Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları