Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 KAYNAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2

3 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler
Kaynakta İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler 1-Elektrik 2-Elektromanyetik Alan 3-X ve gama ışınlarına maruziyet 4-Yangın, patlama 5-Kaynakta kullanılan basınçlı tüpler 6-Kaynak yapılan mekan koşulları( atmosferik şartlar, patlayıcı ortam vb.) 7-Kaynakta oluşan gazlar/ duman/ toz 8-Mekanik etmenler(gürültü vs.), 9-Sıcak parçalarla temas, 10- Ergonomi (Statik ağır işlerde tekrarlayıcı zorlanmalardan kaynaklanan incinmeler uygunsuz çalışma sonucu kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, ağır metal parçaların kaldırılması sırasında yorucu fiziksel iş yüklenmesi, kas gerginliği ve ellerde zorlanma 11-Kapalı alanda kaynak çalışması

4 ELEKTRİK Kaynaklı imalatta, kaynak ve kesme işlerinin bir tehlikesi elektrik şokudur. Kaynakta genellikle düşük voltaj kullanılmasına rağmen kaynak akımları yüksektir, elektrik şoku tehlikesi vardır Tüm ekipman ve parçaları böyle bir şoka neden olabilir. Ark kaynağından çarpılma olayı, makine boşta çalışırken meydana gelir. Bunun nedeni, genellikle kaynak yaparken ark gerilimi volt arasındadır. Boşta çalışma voltajı ise volt’tur.

5 ELEKTRİK Alternatif akım (AC), Doğru akıma (DC) göre daha tehlikelidir. Çünkü doğru akım adele kramplarına neden olmadığından kişi kendini şoktan kurtarabilir. Alternatif akım adele kramplarına neden olur. Kalp yöresinden geçen gerilim, kalbin ritminin bozulmasına ve durmasına neden olur.

6 ELEKTROMANYETİK ALAN Elektro manyetik alanlarla ilişkili sağlık tehlikelerinin sonuçları, diğer tehlike kaynaklarının sonuçlarına göre henüz ayrıntılarıyla belirlenememiştir. Bu durum, yüksek elektro manyetik alanda çalışan insanların maruziyet düzeyini belirlenmiş düzeylere indirmek gereğini değiştirmez.Düşük frekanslı bir elektromanyetik alan elektrik ve manyetik alanlarının bileşiminden oluşur.Fakat genellikle bir tanesi baskındır.Elektrik alanları voltajdan kaynaklanır. Elektrik akımı bulunan kablolar yada yüzeyler arasında oluşur. Manyetik alanlar akımın geçtiği iletken çevresinde oluşur. En güçlü manyetik alanlar direnç kaynağı ile ilişkili olarak ortaya çıkarlar. Kalp pili olan kişiler için direnç kaynağı uygulaması sırasında çevrede bulunmaları uygun değildir.

7 YANGIN VE PATLAMA Kaynakta yangın ve patlamalara sebep olan etkenler;
Küçük kıvılcım ve kaynak çapakları, Kullanılan tüpler ve ilgili donanım, Kapalı kaplarda yapılan kaynak işlemleri Kaynakçı, kaynak yaparken taktığı kaynakçı maskesi veya gözlük vb kişisel koruyucu malzemeler nedeni ile kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımların farkına varmadığı için bu kıvılcımların döşeme çatlak ve aralarına girer ve için için yanmaya başlar.

8 YANGIN VE PATLAMA Kıvılcımların etrafta bulunan;
yanıcı parlayıcı malzeme ile teması, oksi asetilen kaynağında hidrokarbonlar–yağ-ile oksijenin teması, kapalı mekanda gaz ölçümü yapmadan kaynak yapılması, tüplerin devrilmesi, vana ve basınç saatlerinin bozuk olması gibi nedenlerle yangın ve patlamalar oluşur.

9

10 Kaynak Tüpleri & Gazlar
Oksijen kaynağında, asetilen, sıvılaştırılmış petrol gazları, propan, metan, bütan ve hava gazı gibi kolay yanabilen, yüksek ısı veren ve yanmaları sonucunda artık bırakmayan gazlar kullanılır. Oksi-gaz kaynağında, yanıcı gaz olarak değişik gazların kullanımı mümkündür. Ancak, yakıcı gaz olarak sadece oksijen gazı kullanılır.

11 Kaynak Tüpleri & Gazlar
Oksijen tüplerine yüksek basınçla gaz doldurulduğundan çekme yöntemiyle üretilirler. Et kalınlıkları 6-7 mm ve boş ağırlığı 75 kg’dır. Mavi renkte olan tüplerin üzerinde bilgiler bulunmaktadır; üreten firmanın ismi, boş ağırlığı, içerisine konulacak gazın cinsi, üretim tarihi, iç hacmi, seri numarası, deneme basıncı ve kullanma basıncı. Dolum basıncı 150 bardır. Oksijen tüpleri beş yılda bir muayene edilir. Muayene tarihi tüp üzerine yazılır.

12 Oksijen kaynağında, çoğunlukla çabuk yanma, yüksek ısı elde etme ve teminindeki kolaylık nedeniyle asetilen gazı kullanılır. Havadan hafif ve kokulu bir gazdır. Oksijenle tam bir yanma sağlar. 3100 0C lik ısı verir. Asetilen gazının hava ile % 2,5 - % 81 oranları arasındaki karışımları küçük bir kıvılcımla patlamaya neden olur.

13 Asetilen gazı, bakır ve bakır alaşımlarına karşı da çok hassastır.
İçerisinde % 65 oranından  fazla bakır bulunan alaşımlarla temas  ettiği  zaman patlayıcı olan bir asetilen bakır alaşımı oluşur. Asetilen yüksek basınçlara ve ısılara maruz kaldığında ayrışması nedeniyle patlamaktadır. Bu nedenle asetilenin tüplere doldurulmasında saf asetilenin yalnız başına konması halinde basıncın 1,5 Kg/cm2 yi, asetona emdirilmesi halinde ise 18 Kg/cm2 yi geçmemelidir. Asetilen tüpleri yine ısıya maruz  kaldıklarında iç basınçları yükseleceğinden patlama tehlikesi yaratmaktadır.

14 Sarı renkteki asetilen tüpleri, çelikten çekme veya kaynaklı olarak üretilmektedir. Tüplerin dolum basıncı 15 bar dır. Oksijen kaynağında asetilen yerine likid gaz (LPG) tüpleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. LPG, etan bütan ve propan gazlarının karışımı olup, hava ile %1,9 ile %12,5 arasındaki oranları patlayıcı ortam oluşturmaktadır.

15 Genelde kullandığımız gazların tüp renkleri :
   Siyah; azot, teknik argon, basınçlı hava, diğer yanıcı olmayan gazlar   Sarı ; asetilen    Beyaz; asetilen    Yeşil; hidrojen    Kahverengi;helium    Mavi ; oksijen    Kırmızı; propan, butan ve diğer yanıcı gazlar

16 KAPALI HACİMLERDE KAYNAK
İngilizce de “Confined Space “olarak adlandırılan; İçine giriş / çıkış şartları kısıtlı olan, normal koşullarda içinde çalışılması için tasarlanmamış/üretilmemiş, Atmosferik, fiziksel, mekanik, elektrik, gürültü, titreşim vb. gibi tehlikelerden bir veya birkaçını bulundurabilecek, Kazanlar / ocaklar, borular / hatlar, çukurlar, proses kapları silo / stok tankları, lağımlar/ çukurlar (menholler),hendekler vb. gibi hacimler “KAPALI HACİM” olarak adlandırılır.

17 Bu hacimlerde taşlama, kesme gibi kaynak işlemi sırasında yoğun
ısı oluşturabilecek türden işlemler yapıldığında yangın , patlama riski ortaya çıkar. Bu hacimlerde yapılacak kaynak işlemi öncesi bu mekanların özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu hacimlerde ; Atmosferik, mekanik, elektrik , fiziksel, tehlike oluşturabilecek etmenlerin dikkate alınarak işleme başlanması kaynakçının,işletmenin güvenliği için önemlidir.Dolayısıyla bu hacimlerde yapılacak çalışma öncesi; Atmosferik şartların Az oksijenli ortam, çok oksijenli ortam, tutuşabilir ortam, zehirli ortam, yakıcı ortam boğulma riski taşıyan ortam kriterlerine göre işlem öncesi / işlem anında oluşabilecek tehlikelere karşı ölçüm yapılarak çalışma uygunluğunun belirlenmesi,

18 Elektriksel tehlikelerin;
Bozuk aydınlatma armatürleri, şalterler, kapalı hacme alınacak ekipmanlar gözönüne alınarak kontrol altına alınması ( EKED ) (Kapalı bir yerde elektrik ark kaynağı yaparken, içeride bulunan elektriksel yönden iletken parçalara(duvarlar, zemin, ızgaralar, borular) aynı anda dokunuluyorsa veya dik durmak mümkün değilse, elektriksel tehlike mevcuttur.) Mekanik Tehlikelerin ; İçerde çalışan ekipman ( kayış kasnak, tahrik sistemleri, dönen /hareketli ekipmanlar dikkate alınarak kontrol altına alınması ( EKED) Fiziksel Tehlikelerin ; Çalışma zemininin/ ortamının durumu( yatay, dikey , eğimli, ıslak /kaygan, merdiven/ platform kullanımı gerekmesi , yetersiz aydınlatma) incelenerek gerekli önlemlerin alınması, Gürültü, titreşim tehlikelerinin kontrol edilmesi sağlandıktan sonra “Kapalı Hacimlere Giriş “ ve Sıcak İş İzni “ formları eşliğinde operasyona başlanması önemlidir.

19 Elektrik Tehlikelerine Karşı ;
Elektriksel bağlantıların kuru, temiz ve sıkı olması sağlanmalıdır. Kablo ve bağlantılarını iyi durumda olması sağlanmalıdır. Çalışma alanı ve ekipmanı yaş/nemli olmamalı, kuru tutulmalıdır. Alçak gerilime dayanıklı ve kuru eldiven kullanılmalıdır. Kaynak pensleri akımı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir . Kaynak tabloları sağlam olmalı, izoleleri kontrol edilmelidir. Kapalı ve nemli yerlerde yapılan kaynakta, kaynakçının metalik kısımlarla temasını önleyecek lastik veya tahta altlıkları kullanılmalıdır.

20 - Kaynak makinasının boşta çalıştığı zamanlara da, elektrot pensesi tahta bir masa veya askıya konmalıdır. Koltuk altına veya omuza koymak son derece tehlikelidir. Kaynak kablosunu takarken veya kutupları değiştirirken makine boşta çalıştırılmamalı makinede akım yokken yapılmalıdır. Hortumlar kontrol edilmelidir. Yıpranmış hortumlar kullanılmamalıdır. Yanıcı gaz tüpü hortumu ile oksijen tüpü hortumu farklı renkte olmalıdır. Yanıcı gaz tüpü hortumu kırmızı, yakıcı gaz (Oksijen) hortumu mavi veya gri renk olabilir. Hortumlar tüp ve şalumaya çift kelepçe ile bağlanmalı ve tel kullanılmamalıdır.

21 Kapalı Hacimlerde Kaynak Yaparken;
Kapalı hacimlerde ( tank, depo, boru vs.) kaynak işlemi yapmadan önce; Kapalı hacimde olabilecek olası tehlikeler için ortam ölçüleri yapılmalı. Ortamda gerekli ve yeterli oksijen olduğundan, yanıcı , parlayıcı, patlayıcı malzeme/ atık olmadığından , zehirli bir madde olmadığından emin olunmalı, İçinde ne olduğu bilinmeden kaynak yapılmamalıdır; kapalı hacimde bulunması olası malzemenin/ atığın tamamen boşaltılması ( havalandırma , su ile doldurma, inert gaz kullanımı) sağlanmalı, Bir gözlemci eşliğinde çalışılmalıdır; yalnız çalışılmamalıdır. 24 voltluk seyyar lamba eşliğinde kaynak yapılmalıdır. Kazan, tank, menhol gibi dar ve kapalı yerlerde yapılan elektrik ark kaynağında doğru akım kullanılmalıdır.

22 Kapalı hacimde mevcut olan /ortaya çıkabilecek hertürlü enerji dikkate alınarak EKED uygulanmalı.
Gözlemci ile kaynakçı arasında haberleşme herdurumda sağlanmalı /sürdürülmelidir. Kapalı hacmin havalandırılması veya hava beslenmesi gerektiğinde, oksijen kulllanılmamalıdır. Emniyet şeridi ile alan sınırlandırılmalı , yetkisiz girişler engellenmelidir. Uyarı levhaları ile gerekli uyarılar yapılmalıdır.

23 Yangın ve Patlama Tehlikelerine Karşı
Kaynakta kullanılan basınçlı tüplerin kullanımı,depolanması güvenlik açısından önemlidir. Depodaki oksijen tüpleri diğer gaz tüplerinden ayrı bir yerde tutulmalı, , veya oksijen tüplerini depolandığı yer ile yanıcı gaz tüplerinin depolandığı yer arasında yangına dayanıklı duvar olmalı, Tüpler dik ve duvara bağlı, göz veya raflara sıralanmış biçimde stok edilecektir. Çıplak alevle gaz tüplerinin bulunduğu depoya girilmeyecek ve sigara içilmeyecek, tüp depoları sürekli havalandırılacaktır. Gaz tüpleri direk güneş ışığından korunmuş olmalı üstü kapalı yerlerde saklanmalı. Gaz tüplerinin düşmesini önlemek için mutlaka biryere sabitlenmeli, Tüplerin üzerinde valf koruma başlığı kullanım dışında mutlaka tüp üzerinde olmalı.

24 Manometrelerin sağlam/ çalışır olması kontrol edilmelidir.
Oksijen, asetilen vb. kaynak işlerinde kullanılan basınçlı tüplerin, ilgili ve yetkili firmasına 5 yılda bir periyodik basınç testi yaptırılacaktır. Test föyleri ünitelerde muhafaza edilecektir. Kaynak tüpleri üzerinde test tarihi, test basıncı, ağırlığı vb. değerler bulunacaktır. Alev tutucu donanım her tüpte bulunmalıdır. Donmuş ventiller sadece sıcak su veya buharla ısıtılarak açılmalı, hiç bir surette açık alev yaklaştırılmamalıdır . Şalomanın tıkalı olması halinde el veya parmaklar şaloma ağzına konarak kontrol yapılmamalıdır. Tazyikle galen gaz parmağı kopardığı gibi  eli de parçalayabilir.

25 Gaz kaçağı vb. nedeniyle tüplerde tutuşma olursa, tüplerin ventilleri mümkün olan süratle kapatılarak gaz kaçağı önlenmelidir. Tüpler alev içinde kalıyorsa bir siper arkasından karbondioksit sıkılarak tüp soğutulmalı ve alevler söndürülmelidir. Alevler sönmüyor ve tüpten çıkan gaz yanmayı devam ettiriyor ise, bir battaniye ile sarılmak suretiyle havasız bırakılarak tüp söndürülmeli ve bu arada yine tüpü su ile soğutma işlemine devam edilmelidir.

26 Genel olarak odaklanma
İş Güvenliği Riski Sağlık Riski Epizodik/planlanmamış olaylar Kısa süreli etkiler İnsan (Sonra Mülk, daha sonra çevre) Kazayı açığa çıkaran olayların sıklığını tahmin etmek olasılık hesaplarını gerektirir Sürekli/rutin/Planlanmış olaylar Uzun süreli etkiler İnsan ve Çevre etkileri Açığa çıkma sıklığını tahmin etmek olasılık hesaplarını gerektirmez Gri alan: Bir kimyasal kazanın uzun süreli etkileri

27 Ortam Ölçümleri -Sıklık -Method
Meslek Hast. Erken Tanı Erken Maruziyet Bulguları ETKİLENME BEM X -KCFT -Kan SFT Yakınma MARUZİYET -BFT -İdrar Metabolit Ne Ölçüde Maruz Kaldığına Dair Gösterge -EMG Hasarın Şiddeti Periyodik Muayene

28 85 dB 8 saat

29 izin verilebilen günlük eş değer maruziyet
korunmadan izin verilebilen günlük eş değer maruziyet şiddet / süre ı

30

31 “ bası ağrısı ”

32

33 İşle İlgili Risk Faktörleri
Ağır kaldırma ve taşıma Ağır fiziksel aktivite Uzun süre aynı pozisyonda çalışma Öne eğilerek çalışma Kalça sabitken üst gövdeyi döndürme Titreşime maruziyet Tekrarlı vasıfta iş yapmak

34 Radyasyonlar İyonlayıcı Radyasyonlar İyonlayıcı Olmayan Radyasyonlar

35 KAYNAK IŞINLARI Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15’i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır. Bu ışınların %60 IR, %30 görünür ve %10’u ise UV ışınlarıdır. Arktan yayılan (ultraviole, IR) radyasyon havadaki oksijen moleküllerini parçalayarak serbest oksijen atomları oluşmasına neden olur. Bu atomlar, diğer oksijen molekülleri ile reaksiyona girerek O3 (ozon) moleküllerini oluşturur.

36 Transmisyon % ultraviyole Görünür bölge İnfrared Dalga boyları ( nm)

37 Ultraviyole Işınlar Ultraviole ışınları iyonize elektromanyetik radyasyonlar ile görünür ışınlar arasında kalan radyasyonlardır. nm dalga boyundaki ultraviole ışınları ozon oluşumunun ana nedenidir. Ozon moleküllerinin büyük çoğunluğu arkın hemen yakınında oluşur. Ultraviyole ışınları elektromanyetik spektrumda nm. dalga boyları arasında yer alır. üç gruba ayrılır: UV A nm. Menekşe rengi UV B nm Deride kızarıklık UV C < nm Bakteri öldürücü

38 170-220 nm. Oksijeni molekülünü parçalar, ozon’un oluşturur.
nm. Azotmonoksit, Azotdioksit ve Fosgen’in oluşmasına neden olur. nm korneayı etkiler. nm. deride kızarıklık, göz merceği, korneada hasara neden olabilir. 400 nm. deri altında su toplanmasını sağlayacak derecede, ciddi yanıklara neden olur.

39 UV’nin derideki etkileri hiperemi, pigmentasyon , melanin granüllerin üretimi ve laserasyon, epidermal hücrelerin yeniden gelişmesi safhalarından oluşur. Gözün UV’den etkilenmesi ile ortaya çıkan etkileri ise fotokeratit ve konjoktivit’tir. UV radyasyonunun çoğu kornea ve ön kamara tarafından yutulur. Gözün ön bölümündeki dokular 295 nm’lik UV’ye, retina ise daha uzun boylu olan UVA’ye maruz kalır.

40 İnfrared Işınları( IR)
Özellikle akkor haline gelen maddelerden yayılan dalgalar olarak tanımlanır. Maruz kalınan ısı radyasyonun oluşturduğu sıcaklık 450C’nin üstüne çıktığı hallerde ciltte kızarıklıklar oluşur. Bu etkilenmeler genellikle ısı radyasyonunun etkisi ile olabilmektedir. Arktan gelen ışının dalga boyuna bağlı olarak retina, kornea ve göz merceği etkilenir.

41 Görünür Işınlar Dalga boyları 400 nm ile 700 nm arasında bulunan dalgalardır. Çalışan kişilerde maruz kalınan ışığın dalga boyuna bağlı olarak geçici körlükler oluşmaktadır. Bu dalga uzunluklu ışınlar gözde hiç absorbe olmadan retinaya kadar ulaşmaktadırlar. Kronik etkilenmeler sonucu retina hasarlarına bağlı görme kusurları oluşmaktadır. Yanıklara varmayan patolojik hasar bırakmayan etkilenmelerinde ise kişinin renk ayrım kalitesinde bozulmalar meydan gelmektedir. Yapılan çalışmalar, sürekli olarak kaynak ile çalışan kişilerin göz dibinde herhangi bir patoloji olmaksızın, mavi, sarı ve kırmızı yeşil renk görme eksenlerin de bozulmalar meydana geldiğini göstermiştir.

42 Kaynak dumanı nedir? Kaynak operasyonu sırasında üretilmiş olan toksik metal dumanlarıdır. Kaynakta kullanılan metallere bağlı olarak farklı kompozisyonlara sahiptir. Gazlar ve buhar olarak adlandırılan çok küçük partiküllerin karışımından oluşmaktadır.

43 Gazlar ve dumanın kaynağı nedir?
Asıl metal & dolgu metali Kaplamalar & boyalar Koruyucu gazlar & kimyasal reaksiyonlar İşlem & kullanılmış yakıtlar Havadaki kirleticiler

44 Kaynak sırasında hangi gazlar ve duman üretilirler?
-Aluminyum -Berilyum -Kadmiyum Oksitleri -Krom -Bakır -Floridler -Demir oksit -Kurşun -Manganez -Molibden -Nikel -Vanadium -Çinko oksit Gazlar -Karbon Monoksit -Hidrojen Florid -Nitrojen Oksit -Ozon

45 Sağlık Zararları Kaynak dumanı maruziyetinin bütün sağlık etkilerini sıralamak zararlı olduğu bilinen birçok farklı maddeyi içermesi nedeniyle zordur Kaynak “dumanının” tek tek bileşenleri vücudun yalnızca bir parçasını etkileyebilir, akciğerler, kalp, böbrekler ve santral sinir sistemi gibi

46 Kaynak Dumanları sağlığımızı nasıl etkilerler?
Bazı kısa süreli sağlık etkileri -Göz irritasyonu -Öksürük -Solunum daralması -Bronşit -Akciğer ödemi -Pnomonitis -İştah kaybı -Kramplar -Bulantı/kusma

47 Kısa dönem maruziyetleri
Çinko, magnezyum, bakır ve bakır oksit maruziyeti metal dumanı ateşine neden olabilir. Metal dumanı ateşinin semptomları maruziyetten 4 ile 12 saat sonra ortaya çıkabilir. Üşüme, susuzluk, ateş,kas ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, hırıltı, yorgunluk, bulantı ve ağızda metalik bir tat gibi semptomları içerir.

48 Bazı uzun etkili sağlık problemleri -Kronik akciğer problemleri(pnomoni, amfizem, silikozis, siderozis, ak. inhalasyon hasarı, metal duman ateşi, ağır metal hastalığı, KOAH, AB) -Akciğer kanseri -Larinks kanseri -Üriner sistem kanseri

49 Tek başına toksik dumanlar özel sağlık problemlerine yol açabilir
-Krom, solunum zorluğu, sinus problemleri, burun iç duvarı sorunları -Manganez, Parkinson hastalığı -Kadmiyum, böbrek problemleri -Kaynak dumanı, kadmiyum, nikel, berilyum, krom ve arsenik gibi kanser nedeni olan ajanları içerebilir

50 Bu çalışma akciğer kanseri oluşumu ve paslanmaz çelik kaynağı
dumanı arasındaki ilişkiyi analiz eden beş çalışmanın değerlendirilmesidir Asbest maruziyeti ve sigara kullanımı hesaba katılmıştır. Sonuçlar akciğer kanseri ile çelik kaynak dumanı maruziyeti arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Occup Environ Med Apr;52(4):284-5 8372 metal çalışanında akciğer kanseri ve kaynak dumanı arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve nedensel ilişki sonucuna varılmıştır. Kaynak ve diğer mesleki maruziyetler (sigara ve alkol dahil) göz önüne alınmıştır. Am J Ind Med 1996 Oct;30(4):383-91

51 Kaynak gazlarına bağlı olarak diğer sağlık problemleri
-Sıcak maruziyeti -Çapak, yanık SİGARA İÇMEK SÜREKLİ (DAHA BÜYÜK) RİSK ANLAMINA GELMEKTEDİR

52 Fosgen gazının çok küçük bir miktarı bile öldürücü olabilir
Kaynağın çıkardığı UV ışınları hidrokarbon solventleri ile reaksiyona girebilirler Örneğin, Trikloretilen, trikloretan, metilen klorid, & perkloroetilen fosgen gazı oluştururlar Fosgen gazının çok küçük bir miktarı bile öldürücü olabilir Erken semptomlar olarak baş dönmesi, üşüme ve öksürük genellikle 5-6 saatte açığa çıkarlar

53 Solunum Korunması Nasıl Sağlanmalı?
Daha az tehlikeli malzeme Kanserojen ajanları içeren malzemeye uyarıcı etiketler Tehlikeye özgü solunum koruyucusu Bir karsinojenin varolduğu her zaman respiratörler tavsiye edilir

54 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
1-Toz, kaynak dumanı ve partiküller için kaynak maskesi Yüzeyi alev almayan EN 149 standardına sahip FFP2 kaynak maskesi kullanılmalıdır. FFP2 S 10 x MAK 10 x Ozon 2- Kaynak Işınlarına Karşı Koruyucu Maske / Başlık Kaynakta kullanılacak amper değerine göre maske camının koyuluk değeri belirlenir. Otomatik kararan kaynak başlıkları kullanılabilir.

55 3- Ateşe Isıya Dayanıklı Eldiven/ Önlük/ Tozluk
Önerilen değerler : (AMPER) DIN 4647 40-80 A A A A Koyuluk derecesi seçilmelidir. 3- Ateşe Isıya Dayanıklı Eldiven/ Önlük/ Tozluk Kevlar veya deriden yapılmış kaynakçı eldiveni kullanılmalıdır. 4-İş Ayakkabısı EN 345 standardına uygun çelik burunlu, tabanı sıcağa dayanıklı ayakkabı kullanılmalıdır. 5- Ateşe / Isıya Dayanıklı Koruyucu Elbise Yanmaz/ alevalmaz kumaştan yapılmış elbise 6- Siperlik EN 166 Şeffaf Yüz Koruma Vizörleri

56 7-Gürültüye Karşı EN Kulaklıklar EN Kulak Tıkaçları 8- Baret EN 397 Endüstriyel Emniyet Baretleri

57 1- Ortamdaki kirletici derişimi(oranı)
Kullanılmakta olan toz/sis/duman ve gaz /buhar filtrelerinin/maskelerinin ortalama kullanım süresi aşağıdaki etkenlere bağlıdır. 1- Ortamdaki kirletici derişimi(oranı) 2- Ortamdaki havalandırma sistemi 3- Kişinin nefes alıp verme sıklığı 4- Maske veya filtrelerin bakımı veya saklanması 5- Havadaki nem oranı 6- Ortam sıcaklığı 7- Kirleticinin tipi Tüm bunları göz önüne aldığımızda maske ve filtrelerin kullanım ömürleri için aşağıdaki yöntemlere başvurmak doğrudur.

58 Kimyasalın ismi yada numarası, çalışmanın ağırlığı, ısı, nem, basınç, kimyasalın oranı verildiğinde dakika olarak filtrenin kullanım  süresini veren programdır iş akışının standarta yakın oldugu durumlar için

59 1-Kaç yıldır kaynakçı 2-Halen maruz kaldığı tehlikeli maddeler 3-FM bulgusu 4-SFT 5-Akc. Gr. 6-Balgam 7-Öksürük 8-Solunum daralması 9-Hırıltı 10-Sigara 11-Akut solunum yolları hastalığı

60 takip-gözetim kişisel takip-peryodik muayene ve testler
çevresel takip- işyeri ortam ölçümleri Kaynak dumanı ve gazlardan örnek alınması kaynakçı maskesinin baş bandına (omuz ya da boyun) numune alma kasedinin yerleştirilmesi ile yapılır. ACGIH TLV:5mg/m3 (kaynak dumanı-başka türlü sınıflanmamışsa) NIOSH REL: mümkün olan en az konsantrasyon-potansiyel karsinojen

61 5 2 1 Sıra No İŞ ADIMI TANIMLAMA TEHLİKE TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME
RİSK KONTROL Yapılan İş Rutin Rutin Dışı Risk Altındakiler Tehlike Olası Etki Olasılık A Şiddet B Risk AxB Etkin Önlem Var/Yok Alınacak Önlemler Yasal Şartlar Sorumlular Termin 1 Araç içinde çalışma. (İskelet) X Çalışanlar. Düşme Kırık çıkık burkulma. 3 9 Kısmen. *Araç içi platform yapılmalı. Ek1/10 2 Tavan doğrultma işlemi. (İskelet) Gürültü. İşitme kaybı. 4 12 *Çalışma kabini yapılmalı. Tavanda taşlama. (İskelet) Toz. Solunum yolu enfeksiyonu. 6 Var. Tavanda kaynak. (İskelet) Kaynak gazı dumanı. Akciğer meslek hastalığı. 5 İskelet doğrultma. (İskelet) Oksijenle yanma. Uzuv yanması. *Eğitim planlanmalı.(İSİG) Ek1/32 Balyoz çarpması. Yaralanma.

62 Çalışan ve çevresindekiler.
Sıra No İŞ ADIMI TANIMLAMA TEHLİKE TANIMLAMA RİSK DEĞERLENDİRME RİSK KONTROL Yapılan İş Rutin Rutin Dışı Risk Altındakiler Tehlike Olası Etki Olasılık A Şiddet B Risk AxB Etkin Önlem Var/Yok Alınacak Önlemler Yasal Şartlar Sorumlular Termin 1 Gazaltı kaynağı. X Çalışan ve çevresindekiler. Kaynak dumanları gazları. Solunum yolu rahatsızlığı. 2 3 6 Var. Kaynak çapakları. Yanık. 4 Sıcak yüzeylere temas. Kaynak ışınları. Göz rahatsızlığı. Elektrik Ölüm. 5 Basınçlı tüpler. Yaralanma. Çapak sıçraması. Göz yaralanması. 8 *Gözlük kullanımı izlenmeli. Ek1/31 Oksijen Kaynağı. Yaralanma Patlama, yangın. *Tüplerin mutlaka bağlı olduğu izlenmeli. Ek1/19


"KAYNAKTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları