Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçindekiler 1- Projenin Adı Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Gerekçesi Projenin Uygulama Yeri 6- Projenin Hedef Kitlesi 7-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçindekiler 1- Projenin Adı Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Gerekçesi Projenin Uygulama Yeri 6- Projenin Hedef Kitlesi 7-"— Sunum transkripti:

1

2 İçindekiler 1- Projenin Adı Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Gerekçesi Projenin Uygulama Yeri 6- Projenin Hedef Kitlesi 7- Ana Faaliyetler 8- Finansman 9- Dayanak Projenin Aşamaları Projenin Uygulanma Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar

3 1 – Projenin Adı Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekiniz… On yıl sonrasını düşünüyorsanız bir fidan dikiniz, ama; yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız, çağlar açıp çağlar kapatacak bir nesil istiyorsanız o zaman insan yetiştiriniz. Sözünden hareketle her insanın değerli olduğunu, öğrencilerimizin bir çiçek kadar güzel, özel ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu düşünerek doğru ellerde şekillendiğinde her birinin çağ açıp, çağ kapatabilecek potansiyele sahip olabileceği düşüncesinden yola çıkarak öğretmenlerimize yönelik Bir Çiçekte Siz Alın… sloganı oluşturularak projeye Bir Çiçekte Siz Alın… adı verilmiştir.

4 2 – Projenin Tanımı Son zamanlarda okullarımızda çeşitli sebeplerden dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Bu olaylar başta öğrencinin kendisi olmak üzere aile,okul ve çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. İhmal,istismar,şiddet,madde kullanımı,akademik başarısızlık, olumsuz anne baba tutumları,yetersiz çevre ve ekonomik koşullar vb. sebeplerden kaynaklanan olayların en aza indirgenebilmesi için okul-aile-çevre üçgeninde bir çok kişiye sorumluluk düşmektedir.

5 Bu sürecin okul boyutunda daha etkin bir mücadele ortaya koyabilmek için okullarımızda gönüllü öğretmenlerin katılımlarıyla çeşitli davranış bozuklukları olan veya olabilecek yapıda öğrencilerin tespit edilerek gönüllü her öğretmenimize bir öğrencinin sorunlarını çözmek veya en aza indirgemek amacıyla sürekli iletişim kurma yöntemiyle takip ve gözlem sorumluluğunun verilmesi planlanmaktadır.

6 3-Projenin Amacı Bilimsel literatürde insan davranışları incelendiği zaman olumlu veya olumsuz hiçbir davranış yoktur ki bir nedeni olmasın. Okullarımızdaki öğrencilerimizin de olumsuz davranışlarını incelediğimiz zaman bu davranış bozukluklarının okul ortamı, aile ortamı veya sosyal çevredeki bir takım olumsuz yaşantılardan kaynaklandığını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

7 Çoğu zaman öğrencilerimiz içinde bulunduğu yaş döneminin özelliklerinden dolayı sorunlarını okul ortamında paylaşamayabilirler. Bu projenin öncelikli amacı; öğrencilerimizi tüm yönleriyle iyi tanıyıp davranış bozukluklarına kaynaklık edebilecek nedenleri imkanlar ölçüsünde ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alarak;

8 Öğrencilerimizin okul ortamında yalnız olmadıklarını, değerli olduklarını, her birinin ilgi, yetenekleri doğrultusunda bir kapasitesinin olduğunu fark ettirebilmek için çeşitli yaşantı ortamlarını öğrencilere sunabilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda okul iklimi içerisinde her fırsatta öğrenciye zaman ayırıp, iletişim kurarak öğretmen-öğrenci arasında güçlü bir güven bağının oluşturulması düşünülmektedir.

9 4- PROJENİN GEREKÇESİ Okullarımızın; yaşamla ilgili zihinsel, sosyal, duygusal bilgi ve becerileri kazandırması, iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi yaşam değerlerini anlamlandırması; kabul,saygı, statü, sevgi, yakınlık, ait olma, inançlar ve değerler gibi kendini gerçekleştirme ve gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması gibi çeşitli amaçları vardır.

10 Yapılan araştırmalar okul iklimi ve yapısının öğrencilerde davranış bozukluğu ve suçluluğu arttırabildiği gibi azaltabildiğini de göstermektedir. Gerekçemiz; okullarımızın bir sistem olarak amaçlarını gerçekleştirme sürecinde olumlu okul iklimi ve kurum kültürü oluşturma yolunda katkıda bulunacak faaliyetlerde bulunmak.

11 5-PROJENİN UYGULAMA YERİ
KAYSERİ İLİNDEKİ TÜM İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

12 6- PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Eğitim-öğretim yılı içerisinde ilk ve ortaöğretim okullarımızdaki çeşitli olumsuz davranış ve tutumları veya eğilimleri olan tüm öğrencilerimiz.

13 7-Ana Faaliyetler Projenin tanıtımı ve bilgilendirme amaçlı afiş,broşür,cd v.b. Materyallerin hazırlanması Projede görev alacak yönetici ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi Proje kapsamındaki öğrencilerin, bireyi tanıma teknikleri kullanılarak her yönüyle ayrıntılı olarak tanınmasına yönelik faaliyetler Sosyal,kültürel, sportif faaliyetler Rehabilitasyon çalışmaları Panel, sempozyum, toplantı v.b. Çalışmalar Çeşitli Etkinlikler

14 8-FİNANSMAN Yapılacak çalışmalar esnasında ortaya çıkabilecek kaynak ihtiyacı Kayseri Valiliği, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve okul aile birlikleri tarafından imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır.

15 9-Dayanak T.C. Anayasası’nın 5. ve 58. maddeleri,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 2006/17 nolu Başbakanlık Genelgesi 2006/77 nolu İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 2006/22 nolu M.E.B. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Genelgesi, 2006/26 nolu M.E.B. Özel Eğitim Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi 2007/72 no’lu M.E.B. Özel Eğitim Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genelgesi

16 10-PROJENİN AŞAMALARI 1- Projenin uygulanacağı okullarda yönetici ve öğretmenlerin proje hakkında bilgilendirilmesi. 2- Her okulun projede görev alacak gönüllü öğretmenlerini tespit etmesi.

17 3- Çalışma yapılacak öğrencilerin tespiti.
4- Okul yönetimleri tarafından her öğretmenin bir öğrenci için görevlendirilmesi.

18 5- Okulların,proje kapsamına aldıkları öğretmen ve öğrencilere ait görev dağılım listelerini Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmesi. 6- Öğretmenlerin öğrencileri tanıma amacıyla kullanacakları öğrenci tanıma fişleri ve gözlem formlarının oluşturulması.

19 7- Öğretmenlerin öğrencilerin sorununu çözümü esnasında yetersiz kalmaları durumunda önce kendi okul yönetimleri, rehberlik araştırma merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlıklı Yaşam, Mutlu İnsan İl Yürütme Kurulu olmak üzere belli bir sıra içerisinde sorunların aktarılması, bu birimlerin her aşamada sorunları çözmeye çalışması, çözemiyorlarsa bir üst birimle beraber çözüm yollarının aranması.

20 8- Öğrencilerin travma yaşantıları gibi acil müdahale gerektiren durumlarla karşılaşması halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki psikososyal müdahale ekibiyle zaman kaybetmeden iletişime geçilerek uzman yardımının istenmesi.

21 9- Bu projenin, Kayseri İli Sağlıklı Yaşam, Mutlu İnsan Projesi ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesinin sağlanması. 10- Yapılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilebilmesi amacıyla bir veri tabanı oluşturularak raporlandırılması.

22 11-PROJENİN UYGULANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bu çalışmalar yapılırken kesinlikle öğrencileri akran grubu ve sosyal çevresi içerisinde rencide edecek, problemli öğrenci olarak etiketleyecek davranış, tutum ve söylemlerden kaçınılması. Bu projede amacımızın sadece öğrenciye daha fazla zaman ayırıp, etkili iletişim kurarak onlara yalnız olmadıklarını, değerli olduklarını, imkanlarımız dahilinde sorunlarını çözmeye çalıştığımızı hissettirmeye çalışmak ve bu doğrultuda tüm önlemlerin alınmasını sağlamak.

23 * Projenin uygulama sürecinde öğrencilerin gizlilik gerektiren kişisel bilgilerin öğrencilerin bilgisi ve izni olmadan değişik ortamlarda farklı amaçlarla kullanılmamasına dikkat edilmesi.


"İçindekiler 1- Projenin Adı Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Gerekçesi Projenin Uygulama Yeri 6- Projenin Hedef Kitlesi 7-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları