Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EXCEL’E GİRİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EXCEL’E GİRİŞ."— Sunum transkripti:

1 EXCEL’E GİRİŞ

2 HÜCRE ADRESİ Bir hücrenin değerini kullanmak veya değiştirmek için o hücrenin adresini bilmek gerekir.Hücre adresleri sütun ve satırlar tarafından oluşturulmaktadır.Örneğin C sütunu ile 5 satırının kesişme adresi C5 tir Excel’de bir hücreye direkt bilgi girişi yapılabileceği gibi bir formül girilerek hesaplama da yaptırılabilir

3 VERİ SEÇME Gerek Excel’de ve gerekse Windows altı herhangi bir programla çalışırken, üzerinde işlem yapılacak verinin seçilmesi gerekebilir. Seçme işlemi; 1)Fare,seçilecek ilk hücre üzerinde iken sol tuşuna basılı tutularak 2)Shift+yön tuşları yardımıyla 3)Ctrl+fare yadımıyla seçilebilir

4 Bütün bir satırın veya bütün bir sütunun seçiminde satır ve sütun başlıkları kullanılır. Bir satırın veya sütunun başlığına fare ile basarak o satırın veya sütunun tamamı seçilebilir

5 Tablonun tamamını seçmek için ise tablonun sol üst köşesi tıklanır

6 HÜCRELER ÜZERİNDE İŞLEM YAPMA
Excel’de hücreler üzerinde işlem yaparak sonucu başka hücrelerde görüntüleyebiliriz. Yanda görüldüğü gibi A hücresine bir metin girilmiştir.Bu metni B hücresinde göstermek için;B4 hücresini =A yazıyoruz.

7 ARİTMETİK İŞLEMLER Aritmetik işlemlerde kullanabileceğimiz operatörler ve anlamları şöyledir. Dört işlemle ilgili örnek verelim.

8 KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ
Tablolarda sadece işlem değil bazen karşılaştırma yapmak da gerekir.Örneğin son ödeme tarihi geçen bir malın icraya verilmesi gerekebilir.Veya sınavdan düşük not alan bir öğrencinin kalması,yüksek not alanın geçmesi gerekir.Bu tür karşılaştırma işlemleri için aşağidaki operatörler kullanılır.

9 Örneğin iki sınavın ortalamasını bulacak ve sonuç 50 ve daha büyük ise “Geçti” değil ise “Kaldı” yazacak bir tablo oluşturalım Ortalama B2 ve C2 hücrelerinin toplamının yarısı.Yani D2 hücresine =(B2+C2)/2 yazacağız.Sonuç için yazacağımız kod için ise bir karşılaştırma gerekecek.Eğer ortalama 50 veya daha büyük ise “Geçti” yazacak değil ise “Kaldı” yazacak. Karşılaştırmayı EĞER komutuyla yapacağız

10 EĞER(şart:doğru ise;yanlış ise)
EĞER komutunun yukarıdaki gibi üç parametresi vardır.İlk parametre şartı,ikincisi şartın doğru olması durumunda yapılacak işi diğeri ise yanlış olması durumunda yapılacak işi belirtir. E2 hücresine yazmamız gereken formül; =EĞER(D2>=50;”Geçti”;”Kaldı”)

11 YENİ HÜCRELER EKLEME VE SİLME

12 Ekle-Hücreler menü seçeneğiyle
Uzun çalışmalar sonucu oluşturduğunuz tablolarda araya yeni satırlar veya sütunlar eklemek isteyebilir veya bunlardan bazılarını silmek isteyebiliriz. HÜCRE EKLEME Varolan verinin istenilen kısmına boş hücreler açarak araya veri eklemek mümkündür. Ekle-Hücreler menü seçeneğiyle Yada Ctrl ve + tuşları ile aşağıdaki pencere aktif hale gelir : Hücreleri sağa ötele:İşaretlenmiş olan bölgenin tümünü sağa kaydırarak boş yer açılır. Hücreleri aşağı ötele:İşaretlenmiş olan bölgenin tümünü aşağıya kaydırarak boş yer açılır. Tüm Satır: Aktif satır ve altındaki tüm satırlar aşağı kaydırılarak boş bir satır açılır Tüm Sütun:Aktif sütun ve altındaki tüm sütunlar aşağı kaydırılarak yeni sütunlar eklenir

13 Satır Ekleme ve Silme Araya bir satır eklemek için;
Önce satır başındaki rakama basılarak satır tamamen seçilir. Satır seçildikten sonra ya Ctrl ve + tuşlarına basılarak ya da Ekle-Satır menü seçeneği kullanılarak araya yeni satır eklenir Bir yada birden fazla satırı silmek için ilgili satırlar seçildikten sonra Ctrl ve – tuşlarına basılarak silme işlemi gerçekleştirilir

14 Sütun Ekleme ve Silme Araya bir sütun eklemek için;
Önce sütun,sütun başındaki harfe basılarak tamamen seçilir: Sütun seçildikten sonra ya Ctrl ve tuşlarına basılarak ,ya da Ekle- Sütunlar menü seçenekleri kullanılarak yeni sütunlar eklenir

15 HÜCRE SİLME Silinecek hücreler seçildikten sonra;
Ctrl ve – tuşları ile,veya Düzen-Sil menüleri ile açılan aşağıdaki pencere kullanılır. Hücreleri Sola Ötele:Seçili olan veri sola kaydırılarak silinir. Hücreleri Yukarı Ötele:Seçili olan veri yukarı kaydırılarak silinir.Aşağıdaki veri yukarı çıkarılarak aradaki boşluk kapatılır. Tüm Satır ve Tüm Sütun:Seçili olan verinin bulunduğu tüm satır ve sütunlar silinir.

16 KES,KOPYALA,YAPIŞTIR

17 KOPYALAMA Kopyalama işlemi bir verinin çoğaltılması için kullanılır.
Seçili kısmı kopyalamak için; ►Düzen(Edit) menüsündeki Kopyala(copy) seçeneği ►Farenin sağ tuşu ile menüdeki Kopyala(Copy) seçeneği ►Veya Ctrl+C tuşları kullanılabilir. Kopyalama işlemi sonucunda seçili kısmın etrafında hareketli çizgiler oluşur.

18 Artık seçili kısımdaki bilgi diğer hücrelere veya windows altında çalışan diğer programlara yapıştırılabilir Kopyalama işleminden vazgeçtiyseniz ESC tuşuna basabilirsiniz

19 YAPIŞTIRMA Yapıştırma işleminin yapılabilmesi için daha önce kopyalanmış bilginin bulunması gerekir. Kopyalama işlemini yukardaki gibi yapabileceğiniz gibi windows altındaki diğer programlardan da yapmış olabilirsiniz Her iki durumda da kopyalanmış bilgiyi bir yere yapıştırmak için o hücreye gittikten sonra ; ► Düzen menüsündeki yapıştır seçeneği ► Farenin sağ tuşu ile açılan menüdeki yapıştır seçeneği ► Veya Ctrl + V tuşları kullanılabilir.

20 Özel Yapıştır Yapıştırma işleminin belli şartlar altında yapılmasını istiyorsanız özel yapıştırmayı kullanabilirsiniz. Bunun için; ► Düzen (Edit) menüsündeki özel yapıştır seçeneği ► Veya Farenin sağ tuşu ile açılan menüdeki Özel yapıştır seçeneğini kullanabilirsiniz. Özel yapıştır menüsünün seçilmesiyle aşağıdaki pencere görüntülenir

21 Bu pencerede: ► Tümünü: Seçilirse kopyalanan veri aynen istenilen yere yapıştırılır ► Formülleri: Seçilirse sadece formüller istenilen yere yapıştırılır. ► Değerleri: Seçilirse, sadece hücrelerin içerdiği değerler istenilen yere yapıştırılır. Yani o hücrenin biçimi değiştirilemez. ► Biçimleri: Seçilirse, sadece hücre formatları istenilen yere yapıştırılır Yani hücrenin değeri değiştirilmez. ►Açıklamaları: Seçilirse, sadece hücre notları istenilen yere yapıştırılır. Hücre notları Ekle –Ek Açıklamalar menü seçenekleri tarafından ulaşılan pencere aracılığıyla eklenmektedir. Kenarlıklar dışındaki her şeyi seçilirse, hücrenin kenarlarındaki çerçe- ve çizgileri haricindeki bütün özellikler yapıştırılır. ►Yok: Seçilirse, herhangi bir işlem yapılmaz. ►Topla: Seçilirse, yapıştırma alanındaki hücrelere kopyalanan hücre değerleri eklenir. ► Çıkar: Seçilirse yapıştırma alanındaki hücrelerden kopyalanan hücre değeri çıkarılır. ► Böl: Seçilirse yapıştırma alanındaki hücreler kopyalanan hücre değerine bölünür.

22 ►Boşları Atla: kutusu işaretlenirse kopyalanan alanda boş hücreler varsa yapıştırma alanında bu hücrelere karşılık gelecek hücrelerin içerikleri değiştirilme ► Devrik: Kutusu işaretlenirse, satırlar sutün sütunlar satır olarak kopyalanır. ► Bağlantı Yapıştır: Düğmesi tıklanırsa, kopyalanan veriler aynen istenilen yere yapıştırıldığı gibi veri kaynağıyla bir bağlantı kurularak kaynağın değişmesi halinde meydana gelen değişikliklerin tümü yapıştırma işleminin yapıldığı hücreler üzerinde de etkili olur. Örneğin Word deki tablodan bir değeri Özel yapıştır seçeneği ile bir hücreye yapıştırırsanız Word de bu değerin değişmesi durumunda Excel deki değer de değişecektedir.

23 Daha sonra C sütununu seçin ve düzen özel yapıştır menüleri ile açılan aşağıdaki pencereden aşağıdaki pencereden Add düğmesini seçin Kopyaladığınız veriler yapıştırdığımız yerdeki sayılar ile toplandıktan sonra yapıştırma işlemi yapılacaktır

24 KESME Kesme işleminin kopyalamadan farkı seçili bölgedeki bilginin silinmesidir. Yani kesme işleminde veri çoğaltma değil veri taşıma yapılır. Seçili kısmı kesmek için; ► Düzen menüsündeki kes seçeneği ile ► Farenin sağ tuşu ile açılan menüdeki kes seçeneği ► Veya Ctrl+X tuşları kullanılabilir. Şimdi A1:D1 bölgesini seçtikten sonra farenin sağ tuşuyla açılan menünün Kes seçeneği ile keserek A8 hücresinden itibaren yapıştıralım:

25 HÜCRE ADRESLERİ

26 Excel ile formüller yazarken hücre adreslerini veya topluca hücreler grubunun adreslerini sıkça kullanacaksınız.Hücre aralığını şu şekilde belirleyebiliriz; Sadece bir hücre adresi için satır ve sütunun kesişimi kullanılır. İki hücre arasındaki bütün hücreleri belirtmek için araya “:” koyulur. Ardışık olmayan birden fazla hücreyi veya hücre gruplarını bildirmek için araya “;” koyulur. ÖRNEK; TOPLA(B2;C4;E2;F4)

27 Bütün bir sütunu temsil etmek için sütun:sütun şeklinde,bütün bir satırı temsil etmek için de satır:satır şeklinde kullanılır. Örneğin C sütununa girilen bütün sayıları toplamak için adres C:C şeklinde kullanılır. Bütün bir satırı toplamak içinde satır numarası aynı şekilde kullanılır. Örneğin 2 nolu satırdaki bütün sayıları toplamak için =TOPLA(2:2) şeklinde kullanabiliriz.

28 Birden fazla sütunu veya satırı belirtmek için sütun1:sütun2;satır1:satır2 şeklinde kullanılır.
Örneğin ikinci ve beşinci satırlara girilen bütün sayıları toplamak için;=TOPLA(2:2;5:5) şeklinde kullanılır. Farklı çalışma sayfalarındaki hücreleri belirtmek için,sayfanın ismi ile hücrenin adresi arasına ! İşareti koyularak yapılır. Birinci,ikinci ve üçüncü sayfalardaki A1 hücrelerini toplamak için =Sayfa1!A1+Sayfa2!A1 Sayfa3!A1 formülü yazılır

29 Birden Fazla Sayfa ile Çalışmak

30 Exel’de yeni bir çalışmaya başladığınızda birden fazla sayfaya sahip bir belgeye sahip oluruz.Bu sayfalar arasında,pencerenin altında bulunan Sayfa 1,Sayfa 2,Sayfa 3...sekmelerini kullanarak geçiş yapabiliriz.

31 Sayfa İsimlerinin Belirleme

32 Biçim – Sayfa menüsünün alt seçeneklerini kullanarak sayfalar üzerinde işlemler yapabiliriz.
Bu menüdeki; Yeniden Adlandır seçeneği ile sayfaların isimlerini değiştirebiliriz.Bir sayfanın ismini değiştirmenin daha kolay yolu ise o ismi çift tıklamaktır.

33

34 Sayfaları Gizleme

35 Biçim – Sayfa menüsündeki Gizle ve Göster seçeneklerini kullanarak sayfaları gizleyebilir ve lazım olduğunda yeniden gösterebiliriz.

36 Sayfaların Artalanına Resim Ekleme
Biçim – Sayfa - Arka plan menülerini kullanarak çalışma alanınızın arkasına konuyla ilgili görüntüler alabilirsiniz. Sayfaya eklenen arka plan resmini silmek için Biçim – Sayfa – Arka planı sil menü seçeneklerini kullanmamız gerekir.

37 Yeni Çalışma Sayfaları Oluşturma ve Silme
Şu anda çalıştığımız alana yeni bir sayfa daha eklemek için Ekle menüsündeki Çalışma Sayfası seçeneğini kullanabiliriz. Şu anda çalıştığımız sayfayı silmek için ise Düzen – Sayfa Sil seçeneğini kullanabiliriz.Bu menüyü seçtiğimizde bir mesajla bizi uyaracaktır. Buradan Tamam düğmesini seçersek o sayfa çalışma alanımızdan silinir ve bu işlem geri alınamaz.

38 Çalışma Sayfaları Arasında İşlem Yapma
Bir çalışma sayfasındaki bilgileri seçip diğer sayfaya taşıyabiliriz.Bu işlem için; Önce taşımak istediğimiz alanı seçeriz. Daha sonra bu alanın bir kenarından Alt tuşu basılı olarak tutup taşımak istediğimiz sayfanın üzerine bırakırız. Bir sayfadan diğer bir sayfadaki değeri de kullanabiliriz.Hücre adresi vermek için o hücrenin satır ve sütunlarının kesişimini (A1,C5 gibi)kullanıyorduk.Eğer başka bir sayfadaki hücre üzerinde işlem yapmak istiyorsak hücre adresinden önce sayfanın ismini vermemiz ve araya ! koymamız gerekir.

39 Toplam gideri Sayfa 3 de göstermek için Sayfa 3 deki bir hücreye
=Sayfa1!B14+Sayfa2!B komutunu yazabiliriz.

40 Sayfalarımızın isimleri Sayfa1,Sayfa2 şeklinde değil ‘Personel Giderleri’ ve ‘Kira Giderleri’şeklinde olsaydı formülümüz şu şekilde olacaktı: =’Personel Giderleri’!B14 + ‘Kira Giderleri’!B14

41 HÜCRELERE İSİM VERME

42 HÜCRELERE İSİM VERME Excel’de hücrelere rahatlıkla isim verilebilir. Örneğin; a39 adresi fazla bir anlam ifade etmez. Ama bu hücreye toplam tutar gibi bir isim verilmiş olsa hücrenin neyi ifade ettiği kolaylıkla anlaşılır. Özellikle karmaşık formüllerle uğraşırken bu formüllerde hücre adreslerinin kullanılması karmaşıklığı daha da artıracak ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Bunun yerine hücre isimlerini kullanmak olayı daha anlaşılır kılacaktır. Mesela memur bordrosunda taban aylığı hesaplarken; ={B1*B2} yerine =[Taban aylık sabiti * maaş katsayısı] demek daha anlaşılırdır.

43 Bir hücreye isim vermek için, o hücre aktif hale getirildikten sonra, çalışma alanının sol üst kısmında yer alan kutu kullanılır. Normalde bu kutuda hücre adresi yazılıdır. Bu kutuya hücreye verilecek isim yazıldıktan sonra enter tuşuna basılırsa o hücre, hem adresi hem de ismiyle anılabilir.

44 Yukarıda görüldüğü gibi B1 hücresine “T
Yukarıda görüldüğü gibi B1 hücresine “T.AYLIK KAT SAYISI” ismi verilirken , B2 hücresine de “MAASKATSAYISI” ismi verilmiştir. Bu isimler tablonun solunda görülen kombo kutusunda yer alırlar. Bu isimler herhangi birisinin seçilmesi halinde, ilgili hücre aktif hale gelecektir. Örnek: örnek olarak bir işyerinin sattığı mallardaki kar oranlarını ve satış fiyatlarını belirleyecek bir tablo hazırlayalım. Tabloya malların alış fiyatları ve kar oranı girildiğinde karı ve satış fiyatını yazsın.

45 Fiyatların para birimi cinsinden yazılması için hücreleri seçin araç çubuğundaki düğmesine basın.

46 Önce hücrelere isim vermeden yapmaya çalışalım
Önce hücrelere isim vermeden yapmaya çalışalım. C3 hücresine, B3 hücresindeki fiyatın B1 hücresindeki değere göre kar oranını buldurmak için =B3*B1% formülünü yazıp aşağıya doğru çoğaltalım.

47 Çoğaltma işlemi doğru sonuçları vermeyecektir
Çoğaltma işlemi doğru sonuçları vermeyecektir. Çünkü siz formülü aşağıya doğru çekerken, Excel formüldeki hücrelerin adreslerini bir artırarak alttaki hücrelerin formüllerini oluşturur. Yani B3*B2% olacaktır. Halbuki kar oranını yazdığımız B1 hücresinin hiç değişmemesi gerekir.

48 Bu problemi, değişmesini istemediğimim hücreye isim vererek çözebiliriz.
Şimdi kar oranına belirlediğimiz B1 hücresine isim verelim. Bunun için B1 hücresine girin ve penceresinin sol üst köşesindeki kutuya KarOranı yazın ve Enter’e basın.

49 Böylece bu hücrenin ismini formüllerimizde kullanabileceğiniz
Böylece bu hücrenin ismini formüllerimizde kullanabileceğiniz. Şimdi C3 hücresine karı hesaplayacak kodu yazalım, C2 hücresine yazacağımız formülümüz =B3*KarOranı% olacaktır. Şimdi bu hücreyi sağ alt köşesinden tutarak aşağıya doğru çekin.

50 Yukarıda gördüğünüz gibi çoğaltma işlemi sonucunda sonuçları doğru olarak üretilmiştir.çünkü hücre adresi yerine hücrenin adını kullandığımız için çoğaltma işleminde bu ad hiç değişmemiştir. Son olarak ta satış fiyatını bulmak için D3 hücresine =B3+C3 yazın ve sağ alt köşesinden tutarak aşağıya doğru çekip diğer hücreler içinde aynı işlemin uygulanmasını sağlayın.

51 Otomatik hesaplama sonucunun yanlış olduğunu görüyoruz
Otomatik hesaplama sonucunun yanlış olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de, =B2*B3 formülünün aşağıya, B3*B4 şeklinde aktarılmış olmasıdır.çükü bir saat ders ücretinin hesaplanmasında B2 ve B3 hücrelerinin içerikleri olan 200 ve 7750 sayıları kullanılmaktadır. Bu hücreler aşağıya B3 ve B4 olarak kopyalandıklarından dolayı, haliyle sonuç yanlış çıkacaktır. ÖRNEK: örnek olarak aylık %8 vade farkıyla taksitli satış yapan bir mağaza için program yapalım: Programda kullanılan formüller aşağıdaki gibidir: programda B1 hücresi VADE olarak isimlendirilmiş ve vade farkı bu hücreye girilmiştir.

52 İlk hücrelerdeki formülleri aşağıya doğru çekip formül sonuçlarının diğer hücrelere yansımasını sağlıyoruz.

53 PROGRAMIMIZIN ÇALIŞMA ALANI GÖRÜNTÜSÜ BU ŞEKİLDE OLACAKTIR.

54 HÜCRE BİLGİ GİRİŞİNİ SINIRLAMA

55 Hücrelere Özel Mesajlar Bırakma
Kullanıcının bazı hücrelere değer girmesini sınırlayabiliriz veya bir hücreye gelindiğinde özel bir açıklamanın görüntülenmesini sağlayabiliriz. Hücrelere Özel Mesajlar Bırakma Önemli bir hücre seçildiğinde o hücre hakkında bilgi verilir. Veri doğrulama menüleriyle açılan pencerenin girdi iletisi kısmına geçilerek istediğimiz mesajı verebiliriz.

56 Formül içeren hücreler dışarıdan veri girişine karşı korumaya alınabilir.Hücre aktif olduğu an bir açıklama kullanıcıyı uyarır Yukarıdaki tabloda kişilerin maaşları hesaplanmaktadır.B sütunundaki veriler ile C sütunundaki veriler çarpılarak sonular D sütununa yazdırılmaktadır.Yani D sütunu formülü içerir. =B2*C2 Formül içeren hücreler seçildikten sonra Veri-Doğrulama menüleriyle girdi iletisi bölümüne geçin

57 Başlık kutusuna mesajın başlığı girdi iletisine de mesaj girilir.
Tamam düğmesine basarak işlemi tamamlarız. Belirlenen hücrelerden herhangi birisi aktif olduğu zaman aşağıdaki mesaj balonu çıkar.

58 Bir Aralıkta Değer Girmeye Zorlama
Bir Hücreye istediğimiz tip ve aralıkta veri girebiliriz.Bazı hücrelere yanlış bilgi girişini engellemek için sınırlamalar koyabiliriz.Mesela bazı hücre sadece tarih girişi veya saat girişleri için özel ayarlanabilir.Örneğin A1 hücresine arasındaki sayıların dışında girilen verileri kabul etmeyerek kullanıcıyı uyaralım.Bunun için; Veri doğrulama menü seçeneklerini kullanarak yandaki pencereye ulaşıyoruz. Bu pencerenin izin verilen kutusunda sayısal ifadeler için ondalığı seçiyoruz.Bundan sonra bilgileri giriyoruz.

59 Değerleri en az 1 en fazla 100 olarak belirliyoruz.
1 ve 100 değerlerinin dahil edilip edilemeyeceğini veri kutusu aracılığı ile tespit ediyoruz.Yandaki resimde biz arasında ifadesini seçtik.Bu işlemden sonra tamam düğmesine basarak sonlandırıyoruz. Eğer yeniden düğmesini seçersek başka bir değer girmemiz gerekir.İptal düğmesini seçersek değer iptal edilir. A1 hücresine belirlediğimiz aralığın dışında bir değer girdiğimizde değerin geçersiz olduğunu belirten bir mesaj koyalım.

60 Hata Mesajını Belirleme
Belirli bir değer aralığı için ayarlanmış hücre farklı bir değer girildiğinde çıkacak mesajı Biz ayarlayabiliriz.Bunun için; Veri-Doğrulama menüleriyle ulaşılan veri doğrulama penceresindeki hata uyarısı bölümünü seçeriz.

61 Şimdi A1 hücresine aralık dışı rakam girelim
Biçem kutusunda mesaj penceresinde çıkacak ikonu tespit edebiliriz.(uyarı,dur ve bilgi). Başlık kutusuna mesaj penceresinin başlığı, hata iletisine ise çıkacak mesajı giriyoruz. Hücreye 1000 değeri 1–100 aralığı dışında olduğu için uyarı verildi. Evet seçilirse girilen değeri hüre kabul eder.hayır seçilirse yeni bir değer beklenir.iptal seçilirse değer silinir. Ayar yapılan hücreyi eski haline getirmek için veri doğrulama penceresinden tümünü sil i tıklamak yeterlidir.

62 EXCEL’DE GRAFİK

63 Grafik her zaman verileri, daha anlaşılır ve öz olarak kullanıcıya sunarlar. Excel grafik işlemleri için çok geniş bir yelpaze sunar. Çok değişik şekillerde grafikler hazırlamanıza ve üzerindeki bilgileri biçimlendirmenize imkan verir. Oluştırulan bir grafiğe ait veri değiştiği zaman ona ait grafik otomatik olarak güncelleyerek yeni grafik oluşturur.

64 Grafiği oluşturmak için ilk olarak bir tablo oluşturmamız gerekir

65 Daha sonra oluşturulan tabloyu seçerek araç çubuklarındaki düğmeye basarız.
Grafik sihirbazı devreye girecektir ve ekrana sağ kısımdaki tablo gelecektir. Daha sonra istenilen şekli seçerek ileri butonuna basarız. Grafik araç çubuğu

66 Bu kısımda tablonun hangi hücreler arasında yer alacağını belirleriz
Seri kısmında ise grafiğin satırlara mı sütunlara mı göre olduğunu belirleriz. İleri butonona basarak diğer adıma geçelim

67 Bu bölümde grafik ile ilgili tüm ayarları yapmak mümkündür.
Grafik başlığı bölümünde başlık verebiliriz. Eksen kısmında ise yatay ve dikey eksenlere isim verebiliriz.

68 Grafiği nereye yerleştireceğimizi ayarlaya biliriz.
Son butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabiliriz.

69 Görüldüğü gibi grafik çizme işlemini dört adımda tamamlıyoruz.
Grafik araç çubuğu ise grafik ile ilgili değişiklikleri yapmamızı sağlar.

70 düğmesini kullanırsak grafiğin altını diğer değerleride yazacaktır.

71 düğmesini kullanırsak grafiğin etiketleri sığmıyorsa etiketleri yatay ve dikey yapabiliriz.

72 düğmesini kullanırsak grafiğin şeklini değiştirtebiliriz.

73 Grfik araç çubuğunda düğmesini kulanarak grafiği özel dolgular verebiliriz

74 Bu bölümde dolgu efekti verebiliriz.

75 Dolgu efekti kullanılmış bir tablo

76 Doku kısmında ise kaplama biçimleri bulunur.

77 Özel kaplama kullanılmış bir tablo

78 Desen kısmında özel desenler kullanarak grafiğe şekil verebilriz.

79 Desen kısmında pasta kısmının bir parçasına desen vererek grafiği ilgi çekici hale getire biliriz.

80 EXCEL’DE VERİ TABANI

81 Bir veri tabanı dosyasını Excel’de oluşturmak oldukça kolay ve pratiktir. Böyle bir işlem gerektirmeden, veri alanlarının direkt hücrelere girilmesi sonucu oluşturulmaktadır. Excel en fazla 32 alanlı bir veri tabanını desteklemektedir.

82 ÖRNEK:Şimdi bir veri tabanı dosyasını adım adım oluşturalım: Bunun için aşağında verilen bilgileri hücrelere girelim: Yukarıda çalışma sayfasında görüldüğü gibi, “SIRA NO”, “ADI SOYADI”, “MESLEĞİ”, “İŞYERİ” gibi bilgiler veri tabanının alan adlarını oluştururken, alan adları altındaki kişilere ait bilgiler de verileri oluşturmaktadır. Bu dosyanın tamamıda veri tabanı adını almaktadır. Oluşturulmak istenen bir dosyaya ait alan tanımlaması bittikten sonra ister veri girilmesin, alanların tamamının yada sadece bir tanesinin seçilip Veri-Form menü seçeneklerinin kullanılmasıyla veri yönetim penceresi görüntülenir.

83 Yukarıdaki alanlar için veri yönetim penceresi diğer slayttaki tablo gibi olacaktır:
Bundan sonra veriyi kontrol etmek, istenilen kaydı değiştirmek, istenilen kayda ulaşmak, yeni veriler kaydetmek oldukça kolay olmaktadır. Yeni bir kayıt eklemek için, Yeni düğmesini kullanabiliriz. Buradan eklenen kayıt direkt çalışılan tablonunsonuna yerleştirilmektedir. Aktif olan kaydı silmek için Sil düğmesini kullanırsak aşağıdaki mesaj penceresiyle kullanıcı uyarılacaktır. Burada Tamam düğmesinin tıklanması halinde, o anda görüntüde olan kaydımız silinecek, aşağıda olan kayıtlar birer adım yukarı çekilecektir.

84 Bir kaydın üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra bu işlemden vazgeçilmek isteniyorsa İlk Durum düğmesi tıklanmalıdır. Kayıtlar arasında dolaşmak için, Öncekini ve Sonrakini Bul düğmeleri kullanılabilir. Bunlarla kayıtlar arasında adım adım dolaşılır. Ölçüt düğmesiyle istenilen herhangi bir kayda anında ulaşmak için o kayıta ait verilen bir yada birden fazla alan adı kullanılabilir. Ölçüt düğmesine basıldığı zaman aşağıdaki pencere görüntülenir:

85 Kapat düğmesiyle pencere kapatılarak çalışma alanına dönülür.
Burada sadece ismi Zeydin”olanlara ulaşmak istediğimizi belirtiyoruz. Öncekini ve Sonrakini Bul düğmeleriyle o anda aktif olan kayıt numarası referans kabul edilerek istenilen kayda ulaşılır. Önceki slayttaki arama kriteri için, Öncekini veya Sonrakini Bul düğmesini seçersekadı “Zeydin” alanına sahip kayda ulaşabiliriz. Burada Adı “Zeydin” olan tüm kişilere , Öncekini ve Sonrakini Bul düğmeleriyle ulaşılacaktır. Kapat düğmesiyle pencere kapatılarak çalışma alanına dönülür.

86 ÖRNEK: Şimdi ikinci bir örnek vererek veri tabanının başka bir özelliğini açıklayalım:
Örneğimiz, çalışanların aylıklarını hesaplamaktadır. Dolayısıyla formül içermektedir. Yukarıdaki yer alan tablonun bazı alanların formül içeriyor.Veri_form menüleri ile form ortamına geçildiğinde,formül içeren alanların bir bilgi giriş kutusu değil de, bir etiket olarak görülecektir.Buda çok güzel bir özelliktir.Çünkü formül içeren herhangi bir hücreye direkt bilgi girildiğinde, içindeki formülün silindiğini biliyoruz.

87 Yukarıda görüldüğü gibi formül içeren hücreler bir etiket olarak karşımıza çıkmaktadır.

88 Sıralama Bir tablodaki kayıtlar alfabetik olarak (A-Z, Z-A)veya sayısal olarak (0-9’a, 9-0’a) sıralanabilir.Bir veri tabanı dosyasını veya herhangi seçili olan ifadeyi alfabetik olarak sıralamak için; Veri-Sırala menü seçeneklerinden ulaşabiliriz. Yada Araç çubuğundaki düğmeleri kullanılabilir. Şimdi aşağıda verilen Veri tabanı dosyası alfabetik olarak sıralanmıştır: Kayıtların A’dan Z’ye sıralanmış hali:

89 Kayıtların Z’den A’ya sıralanmış hali de aşağıdaki şekildeki gibidir.
Sıralama işlemi seçili alandaki ilk sütuna göre yapılacaktır.

90 DETAYLI SIRALAMA Veri- Sırala menüleri ile açılan aşağıdaki pencere kullanılarak sıralama işlemi daha detaylı olarak yapılabilir. Aşağıdaki penceredeki Sıralama Ölçütü kutusundan verilerin hangi alana göre sıralanacağı belirlenir.Örneğin Adına göre sıralanacağı gibi sıra no ya göre de sıralama yapılabilir.

91 Aşağıdaki tabloda Öğrencilerin Numarası, Adı Soyadı ve İki sınav notu girilmiştir.

92 Sıralama işlemi daha kolay yapabilmek için sıralanacak bilgilerin bulunduğu bölgeyi seçin. Böylece hangi alana göre sıralanacağını görebilirsiniz. Verileri seçtikten sonra Veri-Sırala menüleri ile aşağıdaki pencereye ulaşabilirsiniz. Penceredeki Sıralama Ölçütü kutusunu aşağıya doğru açarsanız sayfamızda bulunan alan başlıklarının listelendiğini göreceksiniz.(Eğer sütün başlıkları yerine Sütün A gibi bilgiler görüyorsanız alan başlıklarını seçmemişsinizdir.Bu sütunlardan istediğiniz birini seçerek sıralamanın o alana göre yapılmasını sağlayabilirsiniz.Hemen yandaki iki seçenekle de sıralamanın Artan mı, Azalan mı olacağını belirleyebilirsiniz.

93 Aşağıdaki tablo 1. Sınav notuna göre azalan sırada sıralanmıştır.
Sıralama işleminde birden fazla şart da verilebilir.Örneğin 1.Sınav notuna göre sırala demek mümkündür.Birden fazla şart belirlemek için penceredeki diğer kutular kullanılabilir.

94 Aşağıdaki pencerede birden fazla şart belirtilmiştir.
Yandaki ayarlamayla 1.Sınav notu aynı olanların 2 sınav notuna göre sıralanması istenmiştir. Sıralama işleminde ilk satır sıralamaya tabi tutulmaz. Yani Numarası,Adı Soyadı, 1. Sınav ve 2. Sınav yazan yer, satır başlık olarak kabul edilip sıralamaya tabi tutulmaz.Eğer seçili bölge bir başlık içermiyorsa penceredeki Başlık Satırı Yok seçeneğini işaretleyerek sıralamanın ilk satırına da uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

95 VERİ FİLTRELEME

96 Veri Filtreleme Veri filtreleme sayesinde verilen kriterler dahilinde verileri listeleyebiliriz. Örneğin satış işlemlerimizin olduğu bir tabloyu ele alalım bu tabloda müşterilerimizin adı, aldıkları mal, tutarı, tarihi, kalan ödeme miktarı gibi çok sayıda bilgiye sahip olacağız. İşte bu noktada a malından kimler almış, kimler borcunu ödememiş, ocak ayında neler satılmış gibi kriterlere göre listelemeyi veri filtreleme sayesinde yaparız

97 Veri Filtreleme Tablodaki Şartları İstediğimiz Kriterlere Göre Sıralamak İçin: Kursörü, alan başlıklarının bulunduğu tablomuzdaki ilk satıra götürün Veri-Süz menüsü altında Otomatik Süz komutunu seçin. Tablomuzun ilk satırına yandaki gibi kutular eklenecektir.

98 Veri Filtreleme Alan isimlerinin yanına eklenen aşağı ok düğmelerine ( ) basarsak listemizi açarız Açılan listede o sütunda bulunan değerlerin listesine ulaşılacaktır.Sadece seçtiğimiz satırı listeleye biliriz.

99 BİR DEĞERE UYANLARI LİSTELEME
Eğer bilgisayar alanların listesini görmek istersek ALDIĞI MAL sütunundaki listeyi aşağı doğru açarak listeden BİLGİSAYAR listesini seçerek sonuca ulaşabiliriz.

100 LİSTENİN TAMAMINI GÖRME
Tekrar bütün listeyi görebilmek için aynı listedeki tümü komutunu seçelim Bu işlem sonucunda istediğimiz gibi bütün elemanları görebileceğiz.

101 BOŞ OLANLARI VEYA OLMAYANLARI LİSTELEME
Örneğin borcu olmayanların listesini görmek isteyelim bunun için; listeden boş olmayanları seçmeliyiz Bu işlem sonucunda borcu olmayanları aksi takdirde ise borcu olanları listeleyeceğiz.

102 İLK 10’A GİRENLERİ GÖRME Listeden ilk 10’ (veya başka bir dereceye ) girenleri görmek isteyebiliriz. Örneğin listemizden borcu en fazla olan 10 kişiyi görelim kalan sütunundaki l listeyi aşağı doğru açalım ve listede ki ilk 10 komutunu seçelim

103 İLK 10’A GİRENLERİ GÖRME Sonra yukarıdaki gibi dereceyi belirlemeniz istenir.

104 İLK 10’A GİRENLERİ GÖRME İlk yazan kutudan Son değerini seçerek son 10 kişiyi de görüntüleyebiliriz. Ayrıca istersek 10 yerine farklı bir rakam yazabiliriz böylece derecelendirmeyi kendimize göre yaparız.örneğin en az borcu olan beş kişiyi listeleyelim. Bu işlem sonucu en az borcu olan beş kişi listelenir

105 ÖZEL ŞART BELİRLEME İsterseniz kendi belirleyebileceğimiz kurallara görede listeleme yapabiliriz. Alanlardaki kutuları aşağı doğru açarsanız (özel) komutunu göreceksiniz

106 ÖZEL ŞART BELİRLEME Listedeki özel komutunu seçersek aşağıdaki pencere açılarak özel şartınızı girmenizi ister:

107 ÖZEL ŞART BELİRLEME Penceredeki ilk kutudan şartınızı seçin.
Şekilde de görüldüğü gibi bu kutuda değişik şartlar bulunmaktadır

108 ÖZEL ŞART BELİRLEME Penceredeki ikinci kutuya değeri yazıp aşağıdaki ayarlamaları yapabiliriz Eğer ikinci bir şart vermek isterseniz alttaki kutulara şartınızı yazın ve penceredeki Ve veya Veya şartlarından birini saçin. Mesela ocak ayı içindeki satışlar için ayarlama yapalım

109 FİLTREYİ KALDIRMA Alan başlıklarına yerleşen açılan kutuları kaldırmak için VERİ-SÜZ menüsü altındaki OTOMATİK SÜZ komutunu tıklayarak işareti kaldırmamız yeterlidir.

110 Excel Fonksiyonları

111 Excel ‘deki hesaplamalar basit aritmetik işlemlerden oluşmaz
Excel ‘deki hesaplamalar basit aritmetik işlemlerden oluşmaz.Excel’in yüzlerce fonksiyonu bulunmaktadır.Bu fonksiyonları kullanarak her türlü hesap işlemi yapılabilir. Excel’deki yüzlerce foksiyonun isimlerini ve parametrelerini aklınızda tutmanız zordur. Ancak işlev sihirbazı yardımıyla istediğiniz. Fonksiyona ve parametrelerine kolayca ulaşabilirsiniz.

112 Ekle-İşlev Ekle-işle menüleriyada doğrudan, araç çubuğundaki düğmesi kullanılarak işlev sihirbazı etkinleştirilebilir. İşlev sihirbazı aşagıdaki pencere ile bütün formülleri kategoriler halinde bize sunar:

113 Bu pencerede ,fonksiyonlar kategorilere göre sıralanmışlardır.
Penceredeki açılan kutudan bir kategori seçerseniz o kategorideki fonksiyonlar listelenecektir. Herhangi bir fonksiyon seçildikten sonra Tamam düğmesine basarsanız yandaki pencere açılarak o fonksiyonun paramet- relerini girmenize yardımcı olur.

114 Yuvarla Yuvarla fonksiyonu iki parametre taşındığından
dolayı iki adet veri giriş kutusu,pencere tarafından sağlandı.Şimdi birinci kutuya yuvarlanacak sayıyı, İkinci kutuya yuvarlamanın yapılacağı basamak sayısını girelim.

115 Mantıksal Fonksiyonlar
Eğer(şart;doğruysa;yanlışsa) Bir şarta göre, iki değerden birinin kullanılmasını sağlayan fonksiyondur. Verilen şart gerçekleşiyorsa ikinci, gerçekleşmiyorsa üçüncü parametre uygulanır.Aynı anda birden fazla şart belirtmek için EĞER kullanılır.

116 VE(Şart1;Şart2;…) Birden fazla şartın hepsinin aynı anda gerçekleşmesi durumlarında kullanılır. Daha çok EĞER fonksiyonunda birden fazla şartı bildirmek için kullanılır.

117 Ortalama Sayıların aritmetik ortalamasını verir…

118 MOD Sayının bölene bölünmesi sonucu oluşan kalanı verir. =Mod(15;1) 0

119 Mod fonksiyonu daha çok bir sayının katlarını bulmak için kullanılır.
Örneğin her ayın 5,10,15,20,25 ve 30’un- da özel bir iş yapmak için uzun bir formül yazmak yerine bugünün 5 sayısına tam Olarak bölünüp bölünmediğine bakabiliriz. Örnek: =Eğer(mod(gün(şimdi());5)=0;’’ödeme günü’’;’’ ‘’) Buradaki GÜN(ŞİMDİ()) İfadesi bu günkü tarihin günün verir.

120 Boşluksay Verilen aralıktaki boş hücrelerin sayısını verir.
Örneğin A1-A10 arasındaki boş hücre sayısını bulmak için =Boşluksay (A1:A10) şeklinde kullanabiliriz. İşe gelmeyen personel sayısını bulmak için G2 hücresine =Boşluksay (B2:B8) yazarız.

121 Eğersay (Aralık;Şart)
Verilen aralıktaki şarta uyan verileri sayar. Örneğin A1-A15 arasında kaç tane 5 olduğu- nu bulmak için =Eğersay(A1;A15;5) şeklinde kullanılır. A1-A15 arasında kaç tane 5’ten büyük sayı olduğunu bulmak için =Eğersay(A1:A15;’’>5’’) şeklinde kullanılır.

122 G3 hücresine =Eğersay(‘B3:B10;’’>’’ & Zaman(8;0;0)) yazarak durumu öreniriz.

123 Etopla(Aralık;Toplanacak_Aralık)
Verilen bir şarta uyan hücreleri toplar. Burada: Aralık:Değerlendirmesini istediğiniz hücre aralığıdır. Toplanacak_Aralık:Bu Parametre kullanılmazsa Aralık ile belirlenen aralıktaki şarta uyan değerlere karşılık gelen bu aralıktaki hücreler toplanır.

124 Örnek:Örneğin alış fiyatı 4. 000
Örnek:Örneğin alış fiyatı ’dan büyük olan malzemelerin karlarını toplayalım. B10 hücresine =Etopla(A2:A8;’’> ’’;B2:B8)

125 Metin Fonksiyonları

126 BİRLEŞTİR BİRLEŞTİR (metini; metin2; …)
Birkaç hücre içeriğini tek bir hücre içeriği olarak birleştirir. Burada metin1;metin2;… tek bir hücre içeriği olarak birleştirecek 1 ile 30 arasında hücre içeriğidir. BİRLEŞTİR fonksiyonunun yerine “&” operatörü de kullanılabilir. Aşağıda B1,D1 hücrelerinin içerikleri A3 ve A4 hücrelerinde birleştirildi:

127 E7: =Birleştir(A1;D1) yada =A1 & F1
Birleştirilen içerikleri arasında boşluk bırakılmak isteniyorsa, D9 hücresindeki şöyle değiştirilebilir: =A1” ”&D1

128 METNEÇEVİR METNEÇEVİR (değer, biçim_metni)
Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir. Değer sayısal bir değer, bir sayısal değeri değerlendiren bir formül yada bir sayısal değer içeren bir hücreye yapılan bir başvurudur. Biçim_metni ise hücrenin nasıl biçimleneceğini belirten bir ifadedir. Bir hücrenin içeriğini Biçim (Format) menüsündeki Hücreler (Cells) seçeneği ile yapabileceğimizi daha önce görmüştük. İşte bu fonksiyonda aynı işi yapar. Tabi ki avantajı değişik durumlara göre hücre içeriğinin biçimini otomatik olarak değiştirebiremesidir.

129 Formüldeki ikinci parametre yerine girebileceğimiz değer yukarıdaki pencerenin İsteğe Uyarlanmış (Custom) listesinde bulunan biçimlerden herhangi biri olabilir. =METNEÇEVİR (2,715; ”0,00 TL”) → 2,72 TL =METNEÇEVİR (“15/4/91”,”gg mmmm yyyy”) → 15 Nisan 1991

130 Arama ve Başvuru Fonksiyonları
ARA (bakılan_değer; bakılan_vektör; sonuç_vektör) Bu fonksiyon, birinci parametre ile verilen değeri; bakılan_vektör parametresi ile verilen aralıkta arar ve buna karşılık genel sonuç_vektör alanındaki değeri verir. Örneğin malzeme kodunun ve adlarının bulunduğu aşağıdaki tablomuz olsun. Burada bir malzemenin kodu karşılık gelen isim otomatik olarak yazılsın. Bunun için E2 hücresine: =ARA(D2 ; A2:A8 ; B2:B8) yazalım ve deneyelim.

131 Bunun için E2 hücresine: =ARA(D2; A2:A8 ; B2:B8)
Burada D2 de yazılı olan şeyin A2:A8 arasında aranmasını ve bulunursa B sütunundaki karşılık gelen değerin alınması istendi

132 DÜŞEYARA DÜŞEYARA (aranan_değer; aralık; sütun; mod)
Verilen aranın en sondaki sütununda aranan_değeri arar ve sütun ile belirtilen hücredeki değeri verir. Aranan bilginin bulunduğu sütun sıralanmış ise mod yerine DOĞRU, sıralı değilse YANLIŞ vermeniz gerekir. Arama yapılırken Büyük-küçük harf ayrımı yapılmaz. Aşağıda verilen örnekte DÜŞEYARA fonksiyonu kullanılarak, sıra numarası verilen kişiye ait bazı bilgilere ulaşılmaktadır. Burada DÜŞEYARA fonksiyonunu B3 hücresinde şu şekilde kullandık.

133 =DÜŞEYARA (B2 ; A7:F14 ; 2 ; YANLIŞ)
Burada B2 hücresi, bulunacak kişiyr ait girilecek sıra numarası için kullanılmıştır. 2 ise öğrenilmek istenen verinin bulunduğu sütun numarasını belirler. Burada, isimlerin bulunduğu sütun 2. sütun olduğu için 2 değeri kullanılmış. Bu değer “Maaşı” alan adı için 5 dir.

134 YATAYARA YATAYARA (aranan_değer; aralık; satır; mod)
DÜŞEYARA fonksiyonu gibidir. Farklı olarak bir sütunda değil satırda arama yapar. Aşağıdaki verilen örnekte YATAYARA fonksiyonu kullanılarak istenilen parçaya ait bilgilere ulaşmaktadır. Burada Parçanın adı için B2 hücresine: =YATAYARA (B1; B5:E7;3;YANLIŞ) B3 hücresine: =YATAYARA (B1; B5:E7;2;YANLIŞ)

135 B5:E7 alanın dışındaki bir parçanın numarası girildiğinde sağdaki hata mesajıyla karşılaşılmaktadır:
Çünkü sıra numarası 7 olan bir parça mevcut değildir.

136 ELEMAN ELEMAN (indis; değer1; değer2;…)
Değer1, değer2,… parametreleri ile belirlenen dizideki indis nolu elemanın değerini verir. Burada değer sayısı en fazla 29 olabilir. Örneğin bir sütuna malzemelerin kodu giriliyor olsun. Bu koda bakarak malzemenin adını yazdırmak isteyelim. Malzemenin kodları şöyle : 1:Bilgisyar, 2:Yazıcı, 3:Fotokopi, 4:Televizyon, 5:Müzik seti

137 Örneğimizde A2 hücresine girilen değere göre malzeme listesinde karşılık gelen isim, B2 hücresine yazılacağı için B2 hücresine: =ELEMAN(A2;”Bilgisyar”;”Yazıcı”;Fotokopi”;”Televizyon”; “Müzik Seti”) Fonksiyonunu yazmamız gerekir.

138 KAÇINCI KAÇINCI (aranan_değer; aralık; mod)
Bir aralıkta istenilen bir değerin konumunu bulmak için kullanılır. Mod parametresi değerin aralıkta nasıl aranacağını belirler. Mod parametresi: 1 ise, KAÇINCI fonksiyonu, aranan_değer’den küçük yada eşit olan en büyük değeri bulur. Bakılan dizi artan sırada olmalıdır. 0 ise, KAÇINCI fonksiyonu, aranan_değer’e tam olarak eşit olan ilk değeri bulur. Dizi herhangi bir sırada olabilir. -1 ise, KAÇINCI fonksiyonu, aranan_değer’den büyük yada eşit olan en küçük değeri bulur. Bakılan_dizi azalan sıradadır. Mod parametresi verilmezse 1 olduğu varsayılır. Ayrıca KAÇINCI fonksiyonu, metin değerini eleştirirken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.

139 Şimdi A1:A15 aralığında verilen bir sayının konumunu bulalım
Şimdi A1:A15 aralığında verilen bir sayının konumunu bulalım. Bunun için L7 hücresine: =KAÇINCI(L6;A1:A15;0) Formülünü yazalım.

140 YAZDIRMA

141 YAZDIRMA CTRL+P YADA ARAÇLAR MENÜSÜNDEKİ SİMGEYE TIKLANARAK
DOSYA-YAZDIR

142 YAZICININ MODELİNİN SEÇİLDİĞİ BÖLÜMDÜR
YAZIMIZ RENKSİZ YAZMA GİBİ ŞIK ÖZELLİKLER BULUNUR TIKLAYALIM GÖRELİM (YAZINICINI MARKASINA GÖRE DEĞİŞİR) YAZDIRILACAK ALANLAR GÖSTERİLİR İSMİNDENDE BELLİ OLACAĞI GİBİ BUNUN İLE İKİ SEÇİM ARASI YAZDIRMA İŞLEMİ YAPILIR SAYFALAR İŞARETLENİP İLK VE SON ARALIK DOLDURULUR TÜMÜNDE İSE BÜTÜN METİN YAZILIR AYNI SAYFADAN KAÇ TANE OLACAĞI VE YAZMAYA SONDAN VEYA BAŞTAN BAŞLAMAK İÇİN KULANILIR BELKİDE BU KONUNUN EN ÖNEMLİ YERİDİR BASKI ÖNİZLEME BURAYI KULANARAK YAPABİLİRİZ İKİNCİ BİR YOLU İSE ARAÇLAR MENÜSÜNDEKİ SİMGEYE TIKLAMAKTIR İŞLEM TAMAMLANINCA YAZDIRMAYA BAŞLAMAK İÇİN TIKLANIR

143 BASKI ÖNİZLEME ÖNİZLEMEYE
ÖNİZLEME ÖNEMSİZ GİBİ GÖRÜNSEDE EXCEL’DE COK SIKINTILI BİR İŞTİR BU YÜZDEN BUNA COK ÖNEM VERMEK GEREKİR….. ÖNİZLEMEYE YAZDIRMA MENUSÜNDEKİ SİMGE İLE YADA ARAÇ CUBUKLARINDA BULUNAN SİMGE İLE GİDİLİR

144 Excel de yazdıklarımız bazen ikinci sayfalara taşabilir bu bundan sonraki sayfanın baskı ön izlemesini yapar Ondan önceki sayfayı görmemizi sağlar yani buda geriye gider Bunun ile yazıya yakınlaşır yani zoom görevi görür ikinci tıkladığında da uzaklaşır Yazdırma işlemini yapar Yazdırma işleminde yardım almak için kulanılır Sayfa sonu ön izlemeyi kapatır normal ekrana döner Normal Görünüme yeni excel sayfasına döner

145 Ayarlar seçeneğine tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir menu ile karşılaşacağız
Sayfada sayfanın yataylığı dikeyliği kağıdın boyutu vb ayarlar vardır Sayfanın yandan alttan sağ dan solda bırakılacak boşluklar belirlenir Sayfanın alt veya üstünde belirtilecek olan notlar varsa onlar yazılır Burada bir cok özellik var isterseniz bunu biraz siz kurcalayın Kenar boşluklarını tıkladığımızda sayfanın yanlarında cizgiler gözükecektir bunlar ile sayfamızı düzene sokarız Bir daha tıkladığımızda çizgiler yok olur bunların üstünde bulunan noktalardan oynatarak şekil veririz

146 Şekilde gördüğünüz gibi sayfaları yanyana koyarak bütün sayfaları bir sayfada görmemizi sağlar

147 Excel’de Makro

148 Oluşturmanın Üç Yöntemi Var
Makro Kaydetme: Makroları bir teyp kullanıcısı gibi kaydetmek. Makrolar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturuyor. VBA Kodlama: Makro olarak hazırlamak istediğiniz komutları modül olarak Visual Basic’de hazırlamak. VBA Kodlama bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur. Fonksiyon Hazırlama: Excel'in yerleşik fonksiyonları (işlevleri)'na benzer fonksiyonları modül sayfasını kullanarak hazırlayabilir. Uzun formüller yazmaktan kurtulursunuz. Fonksiyonlar bölümünün konusunu bu seçenek oluşturur.

149 Araçlar menüsünden Makro komutunu, buradan da Yeni Makro Kaydet komutunu tıklayın. Makro komutu menüsünün altında bulunan Makrolar ve  Yeni makro Kaydet komutlarının sol başlarında bulunan ikonlara dikkat  ederseniz, bunların birer kayıt düğmesi olduğunu fark edeceksiniz. Burada şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz: Makro kaydetmek demek, bir ses kasetine ses kaydetmek ya da bir video kasetine görüntü kaydetmek gibidir. Yeni Makro Kaydet komutunu tıkladığınızda ekrana Makro Kaydet penceresi  gelecektir.

150 Makro Kaydet penceresinde, Makro Adı bölümüne kaydetmek istediğiniz makronun adını yazın.
Makro kaydet penceresinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın ve Kaydı Durdur araç çubuğunun ekrana gelmesini sağlayın.  

151 Dikkat !!! Makronuzu hazırlamadan önce, yapmanızgereken her şeyi daha önce planlamalısınız. Çünkü makroyu kaydetmeye başladığınızda, yapmış olduğunuz hatalar ve bunları silmeniz dahi makroya kod olarak kaydedilecektir. Bunun ne gibi bir sıkıntı. getireceğini ileriki satırlarda daha rahat kavrayacaksınız.

152 Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz
Artık makronuzu yazdırma pozisyonuna geldiniz. Şimdi yazdırmak istediğiniz makroyu Excel Çalışma Sayfasında hazırlamaya başlayın. Biz aşağıdaki tabloyu hazırladık. Siz de buna benzer bir tablo hazırlayın. Bu tabloda mayıs ayının ilk harfi olan "m" nin diğer aylardan farklı olarak küçük olduğuna dikkat edin. (Şekil-2) Amacımız bu harfi değiştirip büyük "M" harfi yapmak olacak.

153 4- Tablonuzu hazırladıktan sonra Kaydı Durdur penceresinden Kaydı Durdur ikonunu tıklayın.

154 Makronuzu hazırlamış oldunuz
Makronuzu hazırlamış oldunuz. Artık bu makroyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Araçlar menüsünden Makro, buradan da Makrolar... komutunu tıklayın.Komutu tıkladığınızda ekrana Makro penceresi gelecektir.


"EXCEL’E GİRİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları