Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN"— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

2 EKONOMİK KRİZ

3 KAPSAM

4 KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Gümrük Müsteşarlığı TEDAŞ İl Özel İdareleri YURT- KUR Belediyeler TRT Sosyal Güvenlik Kurumu KOSGEB

5 KANUN KAPSAMINA GİREN DÖNEMLER
tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, - Beyana dayanan vergilerde ise tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

6 -2010 yılına ilişkin olarak 31. 12
-2010 yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, -2010 yılına ilişkin tarihinden önce tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

7 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
Karayolları Trafik Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları 00 Milletvekili Seçimi Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları Askerlik Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince kesilen idari para Cezaları Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun gereğince kesilen idari para cezaları 00 Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince kesilen idari para cezaları 00 Karayolu Taşıma Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları

8 KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kesinleşmemiş Veya Dava Aşamasındaki Alacakların Yapılandırılması İnceleme Ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler İle İlgili Düzenlemeler Matrah Ve Vergi Artırımı Stok Beyanı Ve Kayıtların Düzeltilmesi Yapılandırılan Alacakların Taksitle ve Kredi Kartı İle Ödenebilmesi Varlık Barışı Kanunu İle İlgili Düzenlemeler

9 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

10 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşme Alacağın kesinleşmesi, idare ve yargı organları nezdinde itiraz olanağının kalmamasıdır. Tarhiyata yönelik olarak dava yoluna başvurması halinde verginin kesinleşmesi için uyuşmazlık sürecinin tamamlanması gerekmektedir. 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş olan alacaklar 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar Dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergiler Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenen alacaklar için Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları

11 Kesinleşmiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Ödenecek Tutarlar Vergi asıllarının tamamı ile TEFE/ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50'si - İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50'si

12 Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar
- Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı - Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50'si - İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50'si - Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamı

13 Tefe/Üfe’ ye Göre Faiz İndirimi Ve Mükellefe Sağlanan Avantaj
2006 2007 2008 2009 2010 Yıllık Tefe/Üfe 11,12 5,79 8,10 8,59 Yıllık Gecikme Faizi/Zammı 32,00 30,00 29,45 22,30 Fark Avantaj 20,88 24,21 21,90 23,66 13,71

14 Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı
Mükellefin, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadeli 2.500,00 TL gelir (stopaj) vergisi ile 2.050,00 TL gecikme zammı olmak üzere 4.550,00 TL borcu bulunmaktadır. Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Gelir (Stopaj) Vergisi 2.500,00 Gecikme Zammı 2.050,00 0,00 Güncelleme Tutarı 619,00 Toplam 4.550,00 3.119,00 Mükellefin Kanun kapsamındaki avantajı ise 1.431,00 TL olmaktadır

15 KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARI

16 BU TUTAR ÜZERİNDEN TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR
VERGİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMIŞ VEYA DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİ ASLININ %50’Sİ + BU TUTAR ÜZERİNDEN TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR VERGİ ASLININ %50’Sİ + ALACAĞIN TAMAMINA BAĞLI FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI ASLA BAĞLI OLAN VERGİ CEZALARI/İDARİ PARA CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

17 Ödenecek Borç Tutarı Toplam Mevcut Borç Tutarı Katma Değer Vergisi
Mükellefe Ocak/2008 dönemi için ,00 TL KDV tarh edilmiş ve ,00 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. İhbarname, 3/2/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir. Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Katma Değer Vergisi 80.000,00 40.000,00 Gecikme Faizi 46.680,00 TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) 5.620,00 Vergi Ziyaı Cezası TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) 3.306,00 Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 14.989,00 Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı Toplam ,00 48.926,00

18 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ VEYA DANIŞTAY’DA
İTİRAZ VEYA TEMYİZ AŞAMASINDAKİ ALACAKLAR

19 SON KARARIN TERKİN KARARI OLMASI DURUMUNDA
ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİNİN %20’Sİ + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR VERGİNİN %80’İ ALACAĞIN TAMAMINA BAĞLI FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + VERGİ CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

20 SON KARARIN TASDİK KARARI VEYA TADİLEN TASDİK KARARI OLMASI DURUMUNDA
ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİNİN TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI+ VERGİ CEZALARI+ CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

21 SON KARARIN BOZMA KARARI OLMASI DURUMUNDA
ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİNİN %20’Sİ + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR VERGİNİN %80’İ ALACAĞIN TAMAMINA BAĞLI FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + VERGİ CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

22 KARARIN KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI OLMASI DURUMUNDA
ONANAN KISIM İÇİN ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VERGİNİN TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI, VERGİ CEZALARI+ CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

23 KARARIN KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA KARARI OLMASI DURUMUNDA
BOZULAN KISIM İÇİN ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLEN TUTAR VERGİNİN %20’Sİ + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR VERGİNİN %80’İ ALACAĞIN TAMAMINA FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI + VERGİ CEZALARI + CEZALARA BAĞLI GECİKME ZAMLARININ TAMAMI

24 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER

25 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER
KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLEN TUTAR TAMAMLANMAMIŞ İNCELEMELER İLE TAKDİR, TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ İNCELEME SONUCUNA GÖRE TARH EDİLEN VERGİNİN %50’Sİ+TEFE/ÜFE+VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARDA CEZANIN %25’İ VERGİ ASLININ %50’Sİ+- GECİKME FAİZİ - VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALARDA CEZANIN %75’İ - VERGİ ASLINA BAĞLI CEZANIN TAMAMI

26 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER İLE İLGİLİ SÜRELER
İNCELEME BİTİRME SÜRESİ BAŞVURU SÜRESİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN YARARLANILMASI DURUMUNDA KANUN’UN YAYIMI TARİHİNİ İZLEYEN AYIN BAŞINDAN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE BİTİRİLMEYEN İNCELEMELERE DEVAM EDİLMEZ. İHBARNAMENİN TEBLİĞİ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE YAZILI BAŞVURU

27 PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELER
KAPSAMA GİREN ALACAK ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLEN TUTAR KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN 2. AYIN SONUNA KADAR PİŞMANLIKLA YAPILACAK BEYANLAR TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİ ASLININ TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR PİŞMANLIK ZAMMI VERGİ CEZASININ TAMAMI

28 Ödenecek Borç Tutarı Mevcut Borç Tutarı 1.200,00 324,60 1.000,00
(T) Ltd. Şti. tarafından 24 Kasım 2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim 2009 dönemine ait KDV beyannamesi 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle 8 Mart 2011 tarihinde pişmanlıkla vergi dairesine verilmiştir. Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken KDV 1.200,00 TL damga vergisi ise 19,90 TL’dir. Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Katma Değer Vergisi 1.200,00 Pişmanlık Zammı 324,60 TEFE/ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine) 154,80 Özel Usulsüzlük Cezası 1.000,00 Damga Vergisi 19,90 Toplam 2.524,60 1.374,70 Mükellef kurum Kanun kapsamında 1.149,30 TL daha az ödeyecektir.

29 KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA YAPILAN BEYANLAR
KAPSAMA GİREN ALACAK VUK 30/4’E GÖRE KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER TARH VE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİNİN TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR GECİKME FAİZİ VERGİ CEZALARININ TAMAMI ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZ GEÇİLEN TUTAR

30 Ödenecek Borç Tutarı Mevcut Borç Tutarı
(T) Ltd. Şti. tarafından 24 Kasım 2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim 2009 dönemine ait KDV beyannamesi 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle 8 Mart 2011 tarihinde vergi dairesine verilmiştir. Kanuni süresinden sonra verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken KDV 1.200,00 TL’dir. Mevcut Borç Tutarı Ödenecek Borç Tutarı Katma Değer Vergisi 1.200,00 Gecikme Faizi 324,60 TEFE/ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine) 154,80 Vergi Ziyaı Cezası 600,00 0,00 Özel Usulsüzlük Cezası 1.000,00 Toplam 3.124,60 1.354,80 Mükellef kurum Kanun kapsamında 1.769,80 TL daha az ödeyecektir.

31 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

32 Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri;
Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Stopaj Vergisi Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır.

33 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Yıl Matrah Artış Oranı (%) Asgari Matrah Artışı Matrah Üzerinden Ödenecek Vergi Oranı (%) İşletme Hesabı Bilanço Usulü ile Serbest Meslek Erbabı 2006 30 6.370 9.550 20 2007 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 15 8.150 12.230

34 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
YIL BASİT USULDE ASGARİ ARTIRIM TUTARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İÇİN 2006 955,00 1.910,00 2007 1.032,00 2.064,00 2008 1.122,00 2.244,00 2009 1.223,00 2.446,00

35 Diğer Gelir Vergisi mükellefleri için ise;
Geliri bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için matrah artırım tutarları ise; İşletme Hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah artırım tutarlarından az olamaz. Artırım yapılan ilgili yıl Gelir Vergisini tam ve süresinde ödeyenler için vergi oranı %20 değil %15 olarak uygulanır.

36 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Yıl Matrah Artış Oranı Asgari Matrah Artış Tutarı UygulanacakVergi Oranı Vergisini Süresinde Ödeyenler 2006 30 19.110,00 20 15 2007 25 20.650,00 2008 22.440,00 2009 24.460,00

37 Örnek: Mükellef kurumun, 2006 yılı kurumlar vergisi matrahı 10
Örnek: Mükellef kurumun, yılı kurumlar vergisi matrahı TL’dir. Mükellef kurum 6111 sayılı yasaya göre matrah artırımında bulunmak isterse artıracağı matrah tutarını hesaplayınız ? Beyan edilen matrah : TL Artıracağı oran : % 30 Artırılan matrah tutarı : TL ( TL X % 30) Asgari matrah tutarı : TL’den az olamaz Artıracağı tutar : TL Ödenecek vergi tutarı : TL ( TL X % 20) Artırım yapılan yıl Kurumlar vergisi zamanında ödenmişse; 2.866 TL ( TL X % 15)

38 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. YIL HESAPLANAN KDV ÜZERİNDEN VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5

39 Hesaplanan Kdv Toplamı : 400.000 TL (4 aylık )
Örnek: Mükellef kurum, takvim yılında 4 dönem aylık KDV’si beyannamesi vermiştir. 4 dönem hesaplanan KDV’si toplamı TL’dir. Mükellef kurum 6111 yasaya göre 2008 takvim yılı için KDV’si artırımında bulunmak isterse artıracağı tutarı hesaplayınız ? Hesaplanan Kdv Toplamı : TL (4 aylık ) Ortalama Hesaplanan Kdv : TL ( TL / 4 ay) Toplam Hesaplanan Kdv : TL ( TL X 12 ay) Vergi artırım oranı : % (2008 Takvim Yılı) Ödenecek Vergi Tutarı : TL ( TL X %2)

40 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
- İlgili yıllarda katma değer vergisi beyannamesi vermemiş mükellefler gelir/kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak ve artırılan matrahlar üzerinden % 18 oranında katma değer vergisi ödeyerek maddeden yararlanacaklardır. - Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. * İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklıdır. * Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz.

41 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
Kapsama giren stopaj konusu ödemeler: - Gerçek kişilere yapılan ücret ödemeleri - Gerçek kişilere serbest meslek işleri nedeniyle yapılan ödemeler - Gerçek kişilere ve kooperatiflere yapılan kira ödemeleri - Gerçek kişi çifçilerden satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemeler - Esnaf muaflığından yararlanan gerçek kişilere mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler. - Yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri ilgili ödemeler Bu ödemeler gayrisafi tutarları ile dikkate alınır.

42 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
Yıl Ücret stopajında artış oranı (%) Serbest meslek ve kira ödemelerinde artış oranı (%) Yıllara yaygın inşaat işleri istihkaklarında artış oranı (%) 2006 5 1 2007 4 2008 3 2009 2

43 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.

44 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz. matrah artırım yapılan yıla ilişkin zararların %50’si 2010 ve sonraki yıllarda indirim konusu yapılamaz.

45 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
- Matrah veya vergi artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. - Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu madde hükmünden yararlanarak beyan ettikleri matrahları artırmaları halinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez.

46 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler. İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.

47 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
Ancak, artırımda bulunan Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemleri, bu Kanunun matrah artırımı ile ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez.

48 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde; inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu Kanunun matrah artırımıyla ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirilir.

49 Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler
213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki; defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, Kanunun matrah artırımı ile ilgili hükümlerinden yararlanamazlar.

50 STOK BEYANI VE VARLIK BARIŞI

51 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN İKTİSADİ KIYMETLER
İktisadi kıymetler, mükelleflerce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilen rayiç bedeli ile defterlere kaydedilir. Kayda alınan kıymetler için özel karşılık hesabı açılır. Emtia için ayrılan karşılık sermaye unsuru, diğer kıymetler İçin ayrılan karşılıklar ise birikmiş amortisman sayılır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. Genel KDV oranına tabi mal ve demirbaşlar için % 10, indirimli orana tabi mallar için ise malın tabi olduğu oranın yarısı oranında vergi ödenir.

52 İKTİSADİ KIYMETLERİ KAYIT ALTINA ALMA
STOK TÜRÜ İŞLETMEDE FİİLEN KAYITLARDA KAYDA ALINACAK DEĞER SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV KDV İNDİRİMİ MAKİNA, TECHİZAT ve DEMİRBAŞ MEVCUT YOK RAYİÇ BEDEL a)Genel Oranda ise %10 b)İndirimli Oranda ise yarısı Yapılamaz EMTİA MEVCUT YOK RAYİÇ BEDEL a)Genel Oranda ise %10 b)İndirimli Oranda ise yarısı Yapılabilir Beyan ve Ödeme Zamanı: Mükellefler kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3.Ayın sonuna kadar vergi dairelerine bildirilmek suretiyle kayıtlarını düzelterek, hesaplanan vergileri beyanname süresi içinde öderler.

53 __________________________ / ______________________________
(X) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan Ticari Malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. __________________________    /   ______________________________            153 TİCARİ MALLAR                  191 İNDİRİLECEK KDV                 1.000                    525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ.          10.000                         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR          1.000                    (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________    /   _____________________      Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli TL’nin altında olmayacaktır.

54 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.000
(Y) Ltd. Şti., kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını bildirmek istemektedir. Sabit kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL olup envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. _________________________ /  ______________________________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR               25.000 689 DİĞ. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZAR                        526 DEMİRBAŞ MAK. VE TEÇHİZ.    25.000                                ÖZEL KARŞILIK HESABI                      360 ÖDEN. VERGİ VE FONLAR                                 (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ____________________  /  ___________________________

55 İŞLETMEDE MEVCUT OLMADIĞI HALDE KAYITLARDA YER ALAN MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARTILMASI
Mallar fatura düzenlenerek kayıtlardan çıkartılır ve her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. Fatura düzenlenmesinde ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, aynı neviden mallara ilişkin cari yıla ait gayrisafi kar oranı, tespit edilemiyorsa bağlı olunan meslek odasınca belirlenen kar oranı dikkate alınır. Geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz.

56 EMTİANIN KAYITLARDAN ÇIKARTILMASIMA
STOK TÜRÜ İŞLETMEDE FİİLEN KAYITLARDA KAYITDAN DÜŞÜLECEK DEĞER ÖDENECEK KDV KDV İNDİRİMİ EMTİA YOK VAR MALİYET + KAR (Cari yıl kar oranı) %1, %8 ,%18 Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir Beyan ve Ödeme Zamanı: Mükellefler kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 3.Ayın sonuna kadar vergi dairelerine bildirilmek suretiyle kayıtlarını düzelterek, hasılatı vergi matrahlarına dahil edecekler.

57 _________________ / ___________________
(X) Ltd. Şti.’nin  Kayıtlarında bulunan ancak stoklarda yer almayan (A) malının miktarı 10 ton olup, kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 120 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise %10’dur.    _________________ /   ___________________       689 DİĞ. O. ÜSTÜ GİD. VE ZAR.    (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)                   YURTİÇİ SATIŞLAR                     391 HESAPLANAN KDV     ____________________  /   ___________________

58 Vergi dairesine beyan edilerek kayıtlar düzeltilir.
TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇODA GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE, İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ tarihinde bilançoda yer alan ancak aynı tarihte fiilen kasada bulunmayan tutar; Vergi dairesine beyan edilerek kayıtlar düzeltilir. Düzeltilen tutarın % 3'ü oranında vergi ödenir.

59 (A) A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görünmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar TL’dir. Beyan tutarı: TL Hesaplanan Vergi: ( x%3=) TL _______________ / _________________________________ 689 DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR TL (… sayılı Kanununun 11/2 Maddesi) 100 KASA TL 689 DİĞER OL.DIŞI GİD. VE ZAR TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL

60 ORTAKLAR CARİ HESABININ DÜZELTİLMESİ
31/12/2010 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan; Ortak. Alacaklı Tutar - Ortak. Borçlu Tutar Net Alacaklı Tutar Vergi dairesine beyan edilerek kayıtlar düzeltilir. Düzeltilen tutarın % 3'ü oranında vergi ödenir.

61 31/12/2010 tarihli bilançosunda bulunmakla birlikte işletme bakımından gerçekte olmayan ortaklardan alacak ve borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklara Borçlar hesabı (85.000) TL Ortaklara Borçlar hesabı (60.000) TL Beyan tutarı: [( )-( ) ]= TL Hesaplanan Vergi: (80.000*%3)= TL

62 Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi
_________________________ / _____________________________________ 689 DİĞ OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR TL (… sayılı Kanununun 11/2 Maddesi) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL ____________________ / ______________________________ 689 DİĞ OLAĞANDIŞI GİD. VE ZARARLAR TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL _________________ / _____________________________

63 VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
Varlık Barışı için başvuruda bulunan ancak; Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere, Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere, Varlık barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir.

64 YAPILANDIRMADAN YARARLANMA ŞARTLARI
2 MAYIS 2011 tarihine kadar “Yazılı Başvuru” Açılan davalardan vazgeçilmesi Ödemelerin süresinde yapılması Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden; yıllık gelir/kurumlar vergisinin, gelir/ kurum (stopaj) vergisinin, katma değer vergisinin, özel tüketim vergisinin, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla aksatılmaması gerekiyor.

65 YAPILANDIRMADA TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ
Peşin ödemelerde ödenecek tutarda arttırım yapılmayacaktır. Taksitle yapılan ödemelerde ise; 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. İlk taksit Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayda ödenir, Vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesi mümkündür.

66 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem vergi ödeme yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesidir. Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir.

67 HAZIRLAYANLAR Abdullah SEVEN Vergi Denetmeni İsmail SEVERLER
Ersin SARITAŞ İsmail SEVERLER


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları