Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ PROJESİ TÜRKÇE ÇALIŞMA GRUBU ELAZIĞ-2009

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ PROJESİ TÜRKÇE ÇALIŞMA GRUBU ELAZIĞ-2009"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ PROJESİ TÜRKÇE ÇALIŞMA GRUBU ELAZIĞ-2009

2 DERSİMİZ Türkçe öğretimi tek boyutlu bir bilgi ve beceri alanı olmayıp dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi girişik etkinlikleri içeren bir özelliğe sahiptir. Birbiriyle ilişki içinde olan bu etkinlikleri içeren öğretim;yazım, noktalama ve dilbilgisi çalışmalarıyla da beslenerek,birbirini bütünleyen bir anlayışla,eğitimin çeşitli alanlarında sürdürülür.

3 AMACIMIZ Eğitimde Kalite Hareketi adı altında Türkçe Grubu olarak amacımız SBS’ deki Türkçe başarısını arttırmaktır. Bunun için Türkçe öğretmenleri olarak neler yapabileceğimizi birlikte tespit ederek ortak bir akılda buluşmayı hedefliyoruz.

4 NELER YAPILDI? Proje kapsamında eğitim öğretim yılında il genelinde; Tüm ilçelerdeki,merkez köylerdeki Türkçe öğretmenleriyle ve il merkezinde de zümre başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantılar yapıldı. Bu yıl da kısa bir süre önce özel öğretim kurumları yönetici ve öğretmenleriyle bir araya gelindi.Toplanmaktaki amacımız SBS’ de ilimizin Türkçe başarısını artırmaktır.

5 Bunun için Türkçe öğretmenleri olarak neler yapabileceğimizi birlikte tespit ederek ortak bir akılda buluşmayı hedefliyoruz.Ve bu yıl bunu daha da genişleterek geçen yıla ek olarak il merkezinde tüm zümre arkadaşlarımızla bir araya gelmenin doğru olacağını düşündük.

6 AVANTAJLIYIZ NEDEN. 1-MÜFREDAT, 2-KILAVUZ KİTAP, 3-ETKİNLİKLER, 4-www
AVANTAJLIYIZ NEDEN? 1-MÜFREDAT, 2-KILAVUZ KİTAP, 3-ETKİNLİKLER, SORULAR MÜFREDATI KAPSIYOR.

7 2008/2009 Yılları Türkçe Dersi SBS 6. Sınıf Konu Analizleri
Sözcükte anlam Cümlede anlam Paragrafta anlam Grafik tablo okuma 1 2 Sözcük Türleri Sözcükte yapı-ek Yazım noktalama 1

8 2008/2009 Yılları Türkçe Dersi SBS 7. Sınıf Konu Analizleri
Sözcükte anlam 2 2 Cümlede anlam 5 4 Paragrafta anlam Grafik yorumlama 1 1 Sözcük türleri 3 2 Yazım-noktalama 1

9 2008 OKS ve 2009 SBS Yılları Türkçe Dersi 8. Sınıf Konu Analizleri
Sözcükte anlam 6 2 Cümlede anlam 7 3 Paragrafta anlam Cümlenin ögeleri 1 1 Sözcük türleri 2 Sözcükte yapı-ek 2 Edebi sanatlar 1 Grafik yorumlama 1 Anlatım bozukluğu 1 Yazım noktalama 1

10 Etkinlik Çıkan Soru(2008 6.Sınıf)

11 Etkinlik Çıkan Soru(2008 6.Sınıf)

12 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

13 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

14 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

15 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

16 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

17 Etkinlik Çıkan Soru(2008 6.Sınıf)

18 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

19 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

20 Etkinlik Çıkan Soru(2009 6.Sınıf)

21 AMA 1-Öğrencilere bazen gerekenden fazla bilgi yüklemesi yapmaya çalışıyoruz. 2-Velilerin yanlış yönlendirmeleriyle öğrencilerimizi okul-dershane-test üçgeninde yalnızlaştırıyoruz. 3-Bazen kazanımlarımızı nasıl vermemiz gerektiği konusunda yanlışlıklar yapabiliyoruz. 4-Evrak yükünün çok olmasından şikayetçi oluyoruz.(performans,proje,sınıf içi performans değerlendirmeleri,ölçekler…) PEKİ BU SORUNLARI ÇÖZEMEZ MİYİZ?

22 2009 yılında yapılan sınavda 2008 yılındaki sınava göre sorular biraz daha zormuş gibi göründü.Aslında tek fark paragrafların boyutunun artmasıydı Anlam Bilgisi(sözcükte,cümlede ve paragrafta anlam) Okuma Alışkanlığı

23 OKUMAMA DAVRANIŞLARI İLE İLGİLİ NELER YAPABİLİRİZ?
Düzenli olarak kitap okumanın ve bunun sınava olumlu yansımaları üzerinde durmalıyız.”Kitap okumak boş zamanlarda yapılacak bir etkinlik olmamalı,okumak için özellikle zaman ayırmak gerekir.” Okuma planları oluşturmalıyız. Neleri okuyabilecekleri konusunda rehberlik etmeliyiz.Aksi halde yarardan çok zarar vermiş olabiliriz.

24 Okumalarını değerlendirirken “çokluk”tan ziyade
“etkililik”noktasında olması gerektiğini önemle belirtmeliyiz. Okuma alışkanlığının kazanılmasında ailenin tutumu da çok önemlidir.Bu anlamda velileri bilgilendirerek onlardan yardım istemeliyiz.

25 Türkçe programını uygulamada karşılaşılan sorunlar.

26 Öğrencilerin okuduklarını anlamama veya anlayabildiklerini
SÖZLÜ ANLATIM Öğrencilerin okuduklarını anlamama veya anlayabildiklerini de etkili biçimde ifade edememe.

27 sevgisini geliştirici çalışmalar yapma.”
SÖZLÜ ANLATIM “Öğrencilerde okuma alışkanlığını ve sevgisini geliştirici çalışmalar yapma.” “Düzenlenen okuma saatlerine uyma .” “Öğretmenlerimizin örnek olması.” “Katılımcı ve yaratıcı konuşma etkinlikleri yapma.”

28 Yazılı anlatımlarının yeterli olmaması.
YAZILI ANLATIM Yazılı anlatımlarının yeterli olmaması. Yazılı anlatımda öğrencilerin isteksiz ve ilgisiz olmaları.

29 YAZILI ANLATIM Sınırlı sayıda seçilen sözcüklerle bir paragraf oluşturma.(İlgi alanına yönelik sözcükler,konular verilmeli[futbol,doğa,sinema…]) Kendi cümlesinde kullandığı sözcüğü sahiplenir. (Yaşayarak öğrenme.)

30 BAŞARILI OLUNAN ÖRNEK YÖNTEMLER
Derste işlenen bir şiirin içeriğinin kavratılması ve şiir yazma becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere şiir yazdırma çalışmaları yaptırma. Dilbilgisi konularının anlatımında mümkünse hikâyeleştirme ve dramatizasyon yönteminin uygulanması Kılavuz kitaplarda tavsiye edilen(altını çizme,not alma,anahtar kelimeleri bulma…) okuma yöntemlerinin uygulanması.

31 Zümre öğretmenlerinin okul içinde işbirliği içinde olması,zaman zaman belli konularda sınıf değiştirme yoluna gidilmesi. Konularla ilgili öğrencilere soru hazırlatma.

32 SBS’de BAŞARI

33 SBS’de Türkçe’den 6.sınıflar için 19
8.sınıflar için 23 soru gelmektedir. Genel anlamda değerlendirdiğimizde soruların %80’lik bir bölümü anlama ve yorumlama gücüne dayanmaktadır.Geriye kalan sorular ise dilbilgisi kazanımları ile ilgilidir.Ancak bilgiye sahip olup yorumlama yeteneği olmayan öğrenciler bu soruları da çözememektedir.

34 Bu anlamda ilk etapta öğrencilerimize sorulara yaklaşım tarzını öğretmek gerekir.
Farklı soru tiplerini ve farklı soru köklerini öğrencilere vermeliyiz. Hangi tip sorularda öncelikle neler yapılması gerektiğini anlatmalıyız Sınava yönelik gözle sessiz okuma çalışmaları yapılmalı.

35 PARAGRAF SORULARINI NASIL CEVAPLAYALIM?
Paragraf soruları zor değildir. Okuduğunu anlayan herkes, bu tip soruları doğru yanıtlayabilir. Her paragraf için geçerli olmamakla birlikte, aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurarak pratik yolla sonuca ulaşabilirsiniz.

36 Önce soru cümlesini okuyunuz; böylece neyi arayacağınızı
bilerek paragrafı okuyunca zaman kazanmış olursunuz. Paragrafın konusu sorulmuşsa ilk cümleyi okuyunuz. Paragrafa uygun bir başlık soruluyorsa ilk ve son cümleleri okuyup bir anlam çıkarmaya çalışınız.Paragrafta en çok geçen kelimenin kendisi veya eş anlamlısı başlık olarak seçilir.

37 Ana düşünce soruluyorsa paragrafın bütününü özetleyen cümle seçilmelidir..
Paragrafta neden söz edilmediği (değinilmemiştir, başvurulmamıştır, ulaşılamaz) soruluyorsa, paragrafın tümünü okuyunuz. Soru cümlesinde altı çizilen ya da tırnak içine alınan sözlerle “-me, -ma” eklerine, “ değildir”, “yoktur” gibi sözcüklere dikkat ediniz.

38 Hangi cümlenin paragrafı tamamlayacağı sorulursa,
DİKKAT Hangi cümlenin paragrafı tamamlayacağı sorulursa, paragrafa eklenecek cümle ile soru kökü arasında anlamca bir ilişki kurmalısınız. Cümlelerin olumlu – olumsuzluğu, düz ya da devrikliği, soru niteliği taşıyıp taşımaması cümlenin sonunda kullanılan bağlaç(hatta, çünkü, bunun gibi) gibi özellikleri göz önüne almalısınız.

39 Sınavla hiç ilgisi olmayan öğrencileri sınava motive etmeye çalışmalıyız.Kolay sorulara cevap verdirerek soruların hiçte zor olmadığını,hiç olmazsa kendisinin de çözebileceği sorular olduğunu kavratmalıyız.

40 Kavram kargaşasının olması(ön ad-sıfat,adıl-zamir,yer tamlayıcısı-dolaylı tümleç)
Çalışma kağıtlarında ve ders işlenişinde bu kavramların birlikte verilmesi

41 Öğrenilen konuların başka bir konuya geçildikten sonra unutulması.
Belli aralıklarla işlenen konularla ilgili karışık çalışma kağıtlarının verilmesi.

42 Sınavlardaki başarısızlıklar.
Sınav sonrasında soru analizleri yapılmalı, doğru cevap verilmeyen sorular üzerinde durulmalı.yazılı kağıtları öğrencilere dağıtılmalı,öğrenciler hatalarını görmeli.

43 Bütün bu saydıklarımız tam anlamıyla uygulansa bile sınava motive olmamış,kendine güveni olmayan öğrenciden başarı bekleyemeyiz.

44 SEMİNERİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
SEMİNERİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. Hakan ORHAN Akif Murat TURAN Serdar YAVUZ


"EĞİTİMDE KALİTE HAREKETİ PROJESİ TÜRKÇE ÇALIŞMA GRUBU ELAZIĞ-2009" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları