Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ART ‘DE ÇOĞUL GEBELİKLER TÜRKİYE’DE GÜNCEL DURUM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ART ‘DE ÇOĞUL GEBELİKLER TÜRKİYE’DE GÜNCEL DURUM"— Sunum transkripti:

1 ART ‘DE ÇOĞUL GEBELİKLER TÜRKİYE’DE GÜNCEL DURUM
Doç.Dr. Bülent Berker A.Ü.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

2 ART ‘DE ÇOĞUL GEBELİKLER
Birçok ülkede, yenidoğanların %1-4 kadarı IVF gebelikleridir İkiz doğumlar: IVF gebelikleri sonucu doğumların %24’ü Spontan konsepsiyon ile oluşan gebeliklerde %1.2 ART sonrasında İkiz doğumlar x14 Üçüz doğumlar x54 Reynolds MA. Pediatrics 2003

3 Çoğul gebeliklede sık görülen prematür doğumlar, yenidoğanların morbidite ve mortalitesinin en önemli ve en sık sebebidir Maternal morbidite x7 ↑ Perinatal mortalite İkizlerde x4 ↑ Üçüzlerde x6 ↑ Serebral palsi oranı İkizlerde %1-1,5 Üçüzlerde %7-8 Semin Perinatol 2006;30:103-12

4 Çoğul Gebelik Komplikasyonları
Maternal Preeklampsi Preterm doğum Ciddi obstetrik kanama Anemi Artmış sezaryen oranı Mortalite artışı Psikososyal etkilenim Perinatal Prematürite IUGR RDS NEC Intraventriküler hemoraji Serebral palsi Mortalite artışı Konjenital anomali?? $$$ COST €€€

5 Ülkemizdeki ART Gebelikleri
KOH IUI ve IVF siklus sayıları Çoğul gebelik oranları Yardımla Üreme Teknikleri (YÜT) ile ilişkisi Çoğul gebeliklere ait gebelik ve doğum özellikleri Maternal ve fetal komplikasyon oranları ?

6 According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC)’s 2005 Assisted Reproductive Technology Success Rates Report the multiple pregnancy rate for women using ART is 36.2%: 29.4% were twins 6.8% were triplets or more Because miscarriage is common in woman with multiples, the multiple infant live birth rate for these same women was 35.4%: 31.6% were twins 3.8% were triplets or more %64.6 tekil doğum

7 In 2005, a total of 134,260 ART procedures were reported to CDC
In 2005, a total of 134,260 ART procedures were reported to CDC. These procedures resulted in 38,910 live-birth deliveries and 52,041 infants. Overall, 42% of ART transfer procedures resulted in a pregnancy, and 35% resulted in a live-birth delivery (delivery of one or more live-born infants). Approximately 1% of U.S. infants born in 2005 were conceived through ART Those infants accounted for 17% of multiple births nationwide

8 The data for this national report come from the 483 fertility clinics in operation in 2006 that provided and verified data on the type, number, and outcomes of all ART cycles started in their clinics The 138,198 ART cycles performed at these reporting clinics in 2006 resulted in 41,343 live births (deliveries of one or more living infants) and 54,656 infants

9

10 TÜRKİYEDE ART SİKLUSLARINA AİT VERİLER?
KAÇ SİKLUS? CANLI DOĞUM ORANI? NE KADARI ÇOĞUL GEBELİK?

11

12 Hum Reprod 2009

13 Türkiye datası …. SET %12.0 %13.7 %15.7 %19.1 %20.0
Transfer edilen embryo sayısındaki azalma trendi devam ediyor Türkiye % % % %37.0 Türkiye datası …. Hum Reprod 2009

14 Hum Reprod 2009

15 Hum Reprod 2009

16 Klinik gebelik/ET oranları  (EIM 2005)
EU IVF: 2004 %30.1 2005 %30.3 ICSI: 2004 %28.9 2005 %30.9 USA (CDC, 2007) PR/ET %42 TR (EIM, 2005) PR/ET %

17 Türkiye datası… Daha az ET ne eğilim var: Çoğul gebelik oranı
2000 %26.9 2001 %25.5 2002 %24.5 2003 %23.1 2004 %22.7 2005 %21.08 HOMP düşüş daha çarpıcı (üçüz doğum %) 1997 %3.6 2001 %1.5 2005 %0.8 Türkiye datası… Hum Reprod 2009

18 TÜRKİYEDE ART SİKLUSLARINA AİT VERİLER?
KAÇ SİKLUS? CANLI DOĞUM ORANI? NE KADARI ÇOĞUL GEBELİK? Tekiz doğum % ? İkiz doğum % ? Üçüz ve üzeri %?

19 SB AÇSAP 2003

20

21 Çok merkezli kesitsel bir çalışma
yılları içinde Türkiye’nin değişik bölgelerinde Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan 20 ayrı Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezine gönderilen anket formları ile yapılmıştır. 15 merkezi anketi cevaplamıştır Yayla M, Baytur Y. Perinatoloji Dergisi 2008

22 (Literatürde kabul gören oranlar %1-3)
15 merkez, toplam doğum: Çoğul doğum oranı %1.93 (Literatürde kabul gören oranlar %1-3) Dördüz doğum prevalansı: 0.03/1000 İkizler çoğul doğumların %96’sını oluşturmakta C/S oranları açısından 1. sırada üçüzler(%83) Yayla M, Baytur Y. Perinatoloji Dergisi 2008

23 YÜT’nin çoğul gebeliklere katkısı %50-80
Çoğul gebeliklerin %22’si spontan >3/4 YÜT sonucu… ? Literatür: YÜT’nin çoğul gebeliklere katkısı %50-80 Yayla M, Baytur Y. Perinatoloji Dergisi 2008 Nakhuda GS. Semin Perinatol 2005

24 A.Ü.T.F. KHD 2008 Çoğul (%) İkiz (%) Üçüz (%) ART 55 (%70) 52 3
Spontan 24 (%30) 23 1 Toplam 79 (%3,2) 75 (%95) 4 (%5) 2008 yılı çoğul gebeliklerin sayı ve tüm gebelikler (n=2456) içindeki oranları

25

26 ART Türkiye Datası Erken doğum oranı %8-10 1 milyon 100.000 bebek
Erken doğan bebek sayısı siklus, %35 canlı doğum bebek (ART’den) %33 çoğul doğum: 4600 bebek Hepsi erken doğum olsa: 4600/ = %4 ART’den doğan çoğul gebeliklerin erken doğumlara katkısı %4

27

28

29 SONUÇLAR ART sikluslarının çoğul gebeliklere katkısı yaklaşık %17
ART sikluslarının büyük kısmı tekil canlı doğumlarla sonuçlanmakta TR de YÜT’den faydalanabilenlerin oranı Avrupa ortalamasının altında ART sikluslarından edilen çoğul gebelikler tüm erken doğumların %4’den sorumludur

30 SONUÇLAR Çoğul gebelikler önlenmek isteniyorsa:
Sağlık politikalarının ART sikluslarındaki desteğinin artarak devam etmesi Cryo sikluslarına önem verilmesi ET stratejilerinin ART gebelik oranlarını düşürmeyecek şekilde belirlenmesi

31 Teşekkürler


"ART ‘DE ÇOĞUL GEBELİKLER TÜRKİYE’DE GÜNCEL DURUM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları