Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz."— Sunum transkripti:

1 OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz

2

3

4

5 19. YÜZYIL ÇÖKÜŞ MÜ? KURTULUŞ VE MODERNLEŞME Mİ? BATI SORUNU!
DOĞU SORUNU!

6 BAŞLANGIÇ LALE DEVRİ! 3. SELİM (1789-1807) REFORM ÇABASI > TEPKİLER
KABAKÇI MUSTAFA İSYANI 4.MUSTAFA ( ) YENİÇERİLERİN DİRENCİ

7

8

9

10

11 II. MAHMUT BUGÜNÜN BAŞLANGICI ORDUDA REFORM > REFORMLA GÖREVLİ ORDU
AYAN VE DEREBEYLERİNİN TASFİYESİ > “SENED-İ İTTİFAK” 28 Eylül 1808

12

13 Padişahın emirleri her yerde tatbik edilecek, âyânlar padişaha sadakatte kusur etmeyecek
Asker toplamakta âyânlar yardımcı olacak Devlete dair vergiler muntazam toplanacak Sadâret makamının kanun ve adalete uygun emirlerine itaat edilecek İstanbul’da yeniçeri ve sair ocaklarda isyan çıktığı takdirde âyânlar da gelip hiçbir ayrılık gözetmeden isyanların bastırılmasına yardımcı olacaklar

14 VE YENİÇERİLERİN SONU Haziran 1826
Bütünüyle topçu ateşi tarafından yokedildiler Mal ve mülklerine el konuldu Bektaşi tarikatı yasaklandı Yeni ordu: ASAKİR-İ MANSURE-İ MUHAMMEDİYE Bugüne kadar gelen ordu birimleri: bölük,tabur,alay,ordu

15

16 REFORMLAR EVKAF NEZARETİ DÜZENLİ BÜTÇE UYGULAMASI VE İLGİLİ BİRİMLER
MÜHENDİSHANELER Berr-i Hümayun, Bahr-i Hümayun Mekteb-i Şahane-i Tıbbiye Bürokratların eğitimi: Mekteb-i İrfaniye Askerlerin Eğitimi: Mekteb-i Ulum-u Harbiye Musika-yı Humayun Mektebi

17 SANAYİ DEVRİMİ !? 1827 DİKİMHAME 1830 BARUTHANE 1835 FESHANE
HEREKE YÜNLÜ KUMAŞ BEYKOZ DERİ

18

19 İDAREDE REFORM “NEZARET” LER
hariciye,dahiliye,adliye,umur-u maliye vb. “MECLİS-İ VÜKELA” TAŞRA TEŞKİLATI: VİLAYET, KAZA, NAHİYE, KÖY ŞEHİR YÖNETİMİ: Şehremini DANIŞMA ve YÖNETİM MECLİSLERİ Meclis-i vala-yı ahkam-ı adliye Meclis-i Nafıa Meclis-i Ticaret

20 BATILI KÜLTÜR KALIPLARI
FES CEKET PANTALON MUZIKA-YI HUMAYUN > DONİZETTİ, GUATELLİ 1831 İLK GAZETELER : Takvim-i Vekayi Moniteur Ottoman 1831 İLK NÜFUS SAYIMI

21 Ve BİTMEZ TÜKENMEZ SAVAŞLAR
RUSYA RUSYA FRANSA (MISIR,SURİYE) SIRBİSTAN BAĞIMSIZLIK RUSYA 1821 ROMANYA(BAĞIMSIZLIK) YUNAN (BAĞIMSIZLIK)

22

23

24 RUSYA MISIR ROMANYA RUSYA (KIRIM SAVAŞI) GİRİT (BAĞIMSIZLIK) BULGARİSTAN,SIRBİSTAN RUSYA, SIRBİSTAN YUNANİSTAN İTALYA (TRABLUSGARP) BULGARİSTAN, YUNANİSTAN, SIRBİSTAN DÜNYA SAVAŞI

25

26 REFORMLARA DEVAM ABDÜLMECİD ( )

27

28 1839 TANZİMAT FERMANI Tahta geçtiğimiz mutlu günden bu yana bütün çabalarımız, hep ülkenin kalkınması, ahalimiz ve fakirlemizin refahı amacına yönelik oldu. Eğer, yüce devletimize dahil ülkelerin coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının yetenekleri gözönünde tutularak gerekli girişimler yapılırsa, yüce Tanrı'nın yardımı ile, beş-on yılda kalkınabileceğimiz söz götürmez.

29 Ulu Tanrı'nın yardımına ve Peygamberimiz hazretlerinin ruhaniyetine sığınarak, yüce devletimizin ve ülkemizin iyi bir biçimde yönetilmesi için bundan böyle bazı yeni yasalar çıkarılması gerekli görüldü. Söz konusu yasaların başında can güvenliği; ırk, namus ve malın korunması; vergi toplanması; halkın askere alınıp silah altında tutulma süresi gibi hususlar gelmektedir.

30 Şöyle ki; Dünyada can, ırz ve namustan daha kıymetli birşey yoktur
Şöyle ki; Dünyada can, ırz ve namustan daha kıymetli birşey yoktur. Bir insan bunları tehlikede görünce, yaradılıştan kötü olmasa bile, canını ve namusunu korumak için olmadık çarelere başvurur. Bunun devlet ve memlekete zarar vereceği açıktır. Buna karşılık, can ve namustan emin olan bir kimse sadakat ve doğruluktan ayrılmaz, işi ve gücü ile devletine ve milletine yararlı olur.

31 Mal güvenliğinin olmadığı yerde ise kimse devlet ve ulusuna ısınamaz, ülkesinin yükselmesi ile ilgilenmez, hep korku ve üzüntü içinde yaşar. Buna karşılık, malından, mülkünden emin olduğu zaman hep kendi işi ve işinin genişletilmesi ile uğraşır. Devlet ve millet gayreti, vatan sevgisi kendisinde her gün artar

32 Vergi konusuna gelince: Bir devlet, ülkesini korumak için askere ve gerekli öbür masraflara muhtaçtır. Bu, para ile olur. Para, tab'adan toplanacak vergiler ile oluştuğundan bunun en iyi şekilde toplanması gerekir.

33 Daire-i Adl?!!! DEVLET

34 Bugünlük bu kadar  Devamı haftaya 

35 Kullanılan müzikler: Derya Turkan : Minstrel’s Era III.Selim : Suzidilâra Peşrev Donizetti Paşa : Mecidiye Marşı Sultan Abdülaziz : Valse Davet


"OSMANLI NEREDEN NEREYE?!! By Prof. Erdal Yavuz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları