Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ"— Sunum transkripti:

1 İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ
Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji

2 Kolorektal kanserli hastada metastaz şüphesi KLİNİK BULGULARA göre oluşur En sık KARACİĞER AKCİĞER KEMİK tutulur.

3 KLİNİK ŞÜPHE ŞU DURUMLARDA OLUŞMALIDIR:
HEPATOMEGALİ BATINDA PALPABL KİTLE ANORMAL KC FONKS. TESTİ YÜKSELEN CEA DEĞERİ DİSPNE-ÖKSÜRÜK KEMİK AĞRISI ZAYIFLAMA-KİLO KAYBI KARIN AĞRISI SIK İDRARA ÇIKMA

4 AYIRICI TANI İÇİN İLK YAPILMASI GEREKEN TEST “CT”. Oncosintigrafi
AYIRICI TANI İÇİN İLK YAPILMASI GEREKEN TEST “CT” Oncosintigrafi CEA sintigrafi ( periton boşluğundaki tümör kitlesini gösterir).

5 KOLOREKTAL KANSERDE IV. EVRE HASTALIK 2 KONUMDA GÖRÜLÜR: A
KOLOREKTAL KANSERDE IV. EVRE HASTALIK 2 KONUMDA GÖRÜLÜR: A. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR B. TEKRARLIYAN HASTALAR

6 A. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR I. 1
A.BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR I Izole karaciğer metastazı segmentektomi veya wedge rezeksiyon ile çıkartılabiliyorsa AYNI SEANSTA PRİMER TÜMÖR VE METASTAZI çıkartılmalıdır OVER METASTAZI primer tümör cerrahisi sırasında çıkartılmalıdır SONRA KEMOTERAPİ VERİLMELİDİR.

7 B. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR II 3
B. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR II İlk cerrahi sırasında operabl olan ANCAK ÇIKARTILAMAYAN KARACİĞER – AKCİĞER METASTAZLARINA, 1-3 AY KEMOTERAPİDEN sonra RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME YAPILIP, İKİNCİ CERRAHİ UYGULANMALIDIR.

8 BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR III. 4
BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR III Karaciğer metastazı REZEKTABL DEĞİLSE, PRİMER TÜMÖR CERRAHİSİ yapılıp, KEMOTERAPİ VE/VEYA BÖLGESEL LOKAL tedaviler uygulanmalıdır Kanayan-tıkanan primer lezyona CERRAHİ ve/veya BYPASS yapılmalıdır Kanama-tıkanma-ağrı halinde palyatif RADYOTERAPİ yapılabilir.

9 EVRE IV HASTALIKTA KEMOTERAPİ TOLERE EDEBİLECEK TÜM HASTALARDA UYGULANMALIDIR.

10 B. TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ 1
B. TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ Kolon ve rektumda lokal nükste ilk seçim CERRAHİ olmalı ve bunu KÜRATİF amaçlı yapmalıdır Küratif cerrahi yapılamayanlara PALYATİF CERRAHİ ve/veya KEMORADYOTERAPİ UYGULANMALIDIR.

11 TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ-II 3
TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ-II 3.Seçilmiş hastalarda karaciğer metastazlarının REZEKSİYONU önerilmektedir. 4. Izole AKCİĞER ve OVER metastazlarında ÖNCE REZEKSİYON değerlendirmesi yapmalıdır. 5. Semptomplu hastalarda RADYOTERAPİ yapılmalıdır. 6. Tolere edebilecek HER HASTAYA kemoterapi uygulanmalıdır.

12 KARACİĞER ve AKCİĞER METASTAZLARININ REZEKSİYONU İLE İLGİLİ OLARAK
1 yıldan sonra nükseden 4 lezyondan az ise Asemptomatik hasta 1 cmden geniş rezeksiyon sınırı (5 yıl-sağkalım %25-40) Cerrahi yapılamayana . Cryosurgery . Radiofrequency ablation AKCİĞER Yeterli akciğer fonksiyonu Akciğere sınırlı hastalık İyi performans statü (5 yıl-sağkalım %15-40)

13 SİSTEMİK KEMOTERAPİ. 5-FLUOROURASİL en etkili ilaçtır
SİSTEMİK KEMOTERAPİ FLUOROURASİL en etkili ilaçtır FU ve LEUCOVORİN biomodulasyonu etkiyi % 11 den %23’e çıkarmış, sağkalımı etkilememiştir. ( Tımidılat sentetazin uzun süre engellenerek 5 FU sıtotoksitesinin artırılması) FU birçok şekilde uygulanabilir : HAFTALIK : DİYARE artışı AYLIK : NOTROPENİ, STOMATİT artışı DEVAMLI INFUZYON : EL-AYAK sendromu SAĞKALIM AVANTAJI !

14 ORAL AJANLAR-I (Capecitabine, UFT) CAPECİTABİNE (XELODA)
ORAL AJANLAR-I (Capecitabine, UFT) CAPECİTABİNE (XELODA) Oral fluropırımıdın karbonattır Karaciğer ve tümör dokusunda basamakta 5FU’ya dönüşür haftada bir 2.5g/m²x 14gün oral verilir. ( Cevap oranı %25 dır).

15 ORAL AJANLAR II UFT. Urasil ve tegafur bileşimidir
ORAL AJANLAR II UFT . Urasil ve tegafur bileşimidir. . Leucovorin ile beraber verilebilir mg/m²/günx4 haft verilir. ( kontınu enfuzyon 5FU benzeri etki sağlar.)

16 İRİNOTECAN ( CPT-11). Topoizomeraz I ınhıbıtorüdür
İRİNOTECAN ( CPT-11) . Topoizomeraz I ınhıbıtorüdür. En önemli yan etkisi diyare ve notropeni . 125mg/m²haftada birx4hft.,2 hafta ara veya 350mg/m²/3haft bir uygulanır. . Kombinasyon şemaları 5FU ve LV ile yapılmıştır, etkisi fazladır(%40 vs %20)

17 OXALİPLATİN (Eloxatin). Diaminosiklohekzan platin türevidir
OXALİPLATİN (Eloxatin) Diaminosiklohekzan platin türevidir FU’ya refrakter hastada %10 etkilidir FU ve LV ile kombinasyonu (infuzyonel) ile %51 cevap oranı elde edilmiştir.

18 KOMBİNE KEMOTERAPİ REJİMLERİ I
KOMBİNE KEMOTERAPİ REJİMLERİ I FU-FA rejimleri MAYO rejimi : 5FU 425mg/m² D1-5 ıv CaF 20mg/m² D1-5 iv AİO (all ın once) : CaF 500mg/m² FU 2600 mg/m² ci 24saat/hf (6 hafta süreyle, 2 hafta ara ) Protracted 5 FU ci. 5FU 300mg/m² günx6hf/2hafta ara

19 Kombinasyon Rejimleri De Gramont İrinotecan 180mg/m² D (FOLFİRİ) CaF 200mg/m² D1D FU 400mgmg/m²D1D2 bolus FU 600mg/m² D1D2 24hr ci haft bir uygulanır. SALTZ İrinotecan 125mg/m² CaF 20mg/m² bolus FU 500mg/m² bolus haftada bir, 4 hafta süreyle, 2 hafta ara

20 METASTATİK KOLOREKTAL TÜMÖRDE DİĞER TEDAVİLER, YENİ AJANLAR
METASTATİK KOLOREKTAL TÜMÖRDE DİĞER TEDAVİLER, YENİ AJANLAR * Oxaliplatin+5FU+FA ınfuzyonel,bolus rejimleri (FOLFOX-4 Rejimi) Oxaliplatin 85mg/m², D FU 400mg/m² ıv, 600mg/m² c.i D1D CaF 200mg/m² D1D2 * TOMUDEX MG/M²/3 hft bir iv.

21 Büyüme faktörü Bağlanan bölge Plazma membranı Tirosin kinaz aktivitesi
Nükleusa sinyal iletimi Sitoplazma Nükleus HÜCRE BÖLÜNMESİ Gen aktivasyonu

22 ANTİ-EGFR MONOCLONAL ANTİBODY CETUXİMAB REJİMLERİ İrinotecan 125mg /m²/ haft Cetuximab mg/m²/haft ( Refrakter vakalarda cevap oranı % 23)

23 CETUXİMAB (Erbıtux) ÇALIŞMASI
CETUXİMAB (Erbıtux) ÇALIŞMASI . Ig G, monoklonal antikor EGFR’ye bağlanıp hücre içinde tırozin kınaz aktivitesini durdurur. . Sitostatikler ve radyasyonla sinerjistik etki oluşturup, daha çok tümör hücresi öldürür.

24 Tedavi şeması ( 2 koldur)
Irinotecan + cetuximab n=218 Irinotecan Tedavisi Altında Nukseden Hastalar Cetuximab veya Iri + cetuxımab n=111 *EGFR pozitif hastalarda uygulanmalıdır.

25 SONUÇLAR (Cetuximab) IRİ+ Cetuximab Cetuximab
Cevap oranı (PR) % %10.8 Hastalık kontrolu % %32.4 Progresyonsuz süre ay ay * Irinotecan altında ilerleyen olgular Cetuximab ilavesiyle gerileme göstermiştir.

26 ANTİ-VEGF (BEVACİZUMAB,AVASTİN) REJİMLERİ ( VEGF bağlıyarak anjiogenizi önler) BEV 10mg/kg iv 2 haft bir FOLFOX / 2 haft bir ( ECOG Çalışması Faz II )

27 BEVACİZUMAB ( Avastin ) ÇALIŞMASI AMAÇ : tümörde anjiogenizi durdurarak büyüme, ilerleme, metastazı önlemek Vaskuler Endothelial Growth Factor ( VEGF) tümör anjiogenezinde rol alır birçok insan tümöründe aşırı yapılır Bevacizumab ( BV, Avastin, rhu Mab VEGF) VEGF’e karşı oluşturulmuştur kolon tümöründe ve diğer solıd tümörlerde umut verici tedavi sonuçları alınmıştır.

28 ÇALIŞMA şeması : 3 koldur
İFL (bolus) n=412 İFL (bolus)+BV n=403 5FU/LV + BV n= 110 Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalar İFL = irinotecan125mg/m² 5FU 500mg/m² CaF 20mg / m²x4 hafta 5FU/LV = 5FU 500mg/m² LV 500mg/ m²x6 hafta BV : 5 mg / kg 2 haftada bir

29 SONUÇLAR (BV) IFL IFL / BV Cevap oranı %34.7...................%44.9
Cevap süresi ay ay Progresyonsuz sağkalım ay ay Medyan sağkalım ay ay Antianjiogenez tedavi ile elde edilen sonuç ileri derecede ANLAMLIDIR. * Bu çalışma ilk faz –III antianjiogenez çalışmasıdır.

30 DİĞER KOMBİNASYON TEDAVİLERİ-DEVAM CAPİRİ ve CAPOX Rejimleri (1
DİĞER KOMBİNASYON TEDAVİLERİ-DEVAM CAPİRİ ve CAPOX Rejimleri (1. Seri kullanım) Capecitabine D1-14 1g/m² oral İrinotecan D1D8 100mg/m² iv. % 37.5 cevap oranı Capecitabine D1-14 1g/m² oral Oxalıplatin D1D8 70mg/m² iv % 49.3 cevap oranı

31 COX-2 İnhibitörleri ve Irinotecan Çalışmaları
*COX-2 İnhibitörleri ve Irinotecan Çalışmaları Celecoxib irinotecan’ın etkisini artırır FU ile beraber tümör büyümesini engeller Apoptoz, anjiogenez ve hücre siklusuna etkir Etkili doz 400mg/m² dir ( EORTC çalışması)

32 KOLOREKTAL KANSERE BAĞLI KARACİĞER METASTAZLARINDA TEDAVİDE SON DURUM
KOLOREKTAL KANSERE BAĞLI KARACİĞER METASTAZLARINDA TEDAVİDE SON DURUM Karaciğer dışı yayılım ve hiler lenf bezi tutulumu yoksa rezektabl vakalar ameliyat edilmeli, ardından hepatik arter kemoterapisi (FUDR) ve Irınotekanla sistemik tedavi yapılmalıdır. . N.Kemency ve ark JCO-Eylül 2003,V.21 N İRİNOTECAN 200mg/m² D1D15 iv FUDR 0,12mg/kg+DEKORT+Heparinx14 gün Cevap oranı : 2 yıllık sağkalım % 89

33 “ TAKE HOME MESSAGE” KISSADAN HİSSE 1
“ TAKE HOME MESSAGE” KISSADAN HİSSE 1.Metastatik kolorektal kanser tedavisinde kombinasyon tedavileri üstündür. 2.FU/FA + ırinotecan tedavisi birinci sırada uygulanmalıdır Oxaliplatin-ırınotecan karşılaştırmalı çalışmalar yeterli düzeyde bulunmamaktadır. 4.Antianjiogenez ajanlar (Avastin, Erbitux) kombine şemalarda, özellikle ırinotecanla bariz olarak cevap oranı üstünlüğü sağlamaktadır. 5.Lokal tedavi şansı cerrahi veya kemoembolizasyon, radiofreqency ablation tarzında hastalara sunulmalıdır.


"İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları