Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI"— Sunum transkripti:

1 TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI

2 TSEV, bugüne kadar eğitim verdiği 2635 öğrenciyi Türk sigorta sektörüne kazandırmış bulunmaktadır. Bu rakam, sektörde çalışan personelin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır.

3 YENİDEN YAPILANMA TSEV, küresel değişimleri de göz önünde bulundurarak, 2007 yılında yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu süreçte, TSEV’in misyonu ve vizyonu değişmiş, yeni hedefler benimsenmiştir.

4 VİZYONUMUZ Türkiye’de, Balkanlar’da, Ortadoğu’da ve Orta Asya’da, sigorta eğitimi konusunda referans bir kurum olmak

5 MİSYONUMUZ TSEV, Türk sigorta sektörünün rekabet gücünün artırılması ve gelişiminin desteklenmesi için: Sigorta sektörüne vasıflı iş gücü yetiştirilmesi, Sektöre kaynak olabilecek bilgilerin oluşturulması ve bu bilgilerin kitap veya internet aracılığıyla hizmete sunulması, Toplumda sigorta bilincinin artırılması için tüketicilere sigortanın öneminin anlatılması ve ürünlerinin tanıtılması, Hasarların azaltılması için tüketicileri bilinçlendirme projeleri uygulanması,

6 HEDEFLERİMİZ Nitelikli eğitim programlarının düzenlenmesi,
Sigorta sektörünün işe alımlarında ve terfilerinde belirleyici olacak bir sınav ve sertifika sistemi oluşturulması, Araştırmalar ve yayınlar yapılması, Konferanslar-seminerler düzenlenmesi, Sigorta bilincini arttırıcı projeler düzenlenmesi, Sigorta sektörünün hasarlarını azaltıcı projeler düzenlenmesi.

7 YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NELER YAPTIK ?

8 1- Organizasyon yapımızı değiştirdik !

9 Araştırma, Yayınlar ve Projeler Birimi
Yönetim Kurulu Müdür Eğitim Birimi Birim Yöneticisi 1 Uzman Araştırma, Yayınlar ve Projeler Birimi 1 Uzman Yardımcısı Uluslararası İlişkiler Birimi Asistan Tanıtım ve İletişim Birimi İdari ve Mali İşler Birimi - Evrak / Arşiv Gör. - Kütüphane Gör. - Şoför - Ofis Bilgi-İşlem Birimi

10 2- Sektörün tüm aktörlerine en iyi şekilde hizmet edebilmek için Komiteler kurduk !

11 Sigorta Şirketleri Komitesi
Yeni araştırma ve eğitim programlarının içeriklerinin belirlenmesi sırasında görüş alış-verişinde bulunulması, sektörün aktörlerinin sorunlarının ve beklentilerinin aktarılması, çözüm önerilerinin gündeme getirilmesi, yeni eğitim programlarının yönlendirilmesi amacıyla Enstitü aşağıdaki komiteleri kurmuştur: Sigorta Şirketleri Komitesi Acenteler Komitesi Brokerler Komitesi Eksperler Komitesi

12 3- Vakıf Merkezimizi yeni organizasyon yapımıza uygun ve öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilecek şekilde yeniledik!

13 4- Sektörün TSEV’den beklentilerini öğrenmek, öneri ve eleştirilerini alabilmek için çalışmalar yaptık !

14 I. Sigorta Eğitim Platformu’nu topladık,
Öğrencilerimizle ve öğretim elemanlarımızla toplantılar yaptık Eğitim programlarımızın bitiminde öğrencilerimize eğitimi değerlendiren anketler yaptırdık.

15 5- Bu çalışmaların sonuçlarını oldukça verimli değerlendirdik !

16 Eğitim kadromuza yeni isimler ekledik,
Programlarımıza yeni dersler ekledik, Ders içeriklerimizi yeniledik, Ders saatlerimizi yeniden düzenledik, Temel sigorta “gece” eğitimi hazırladık.

17 6- Eğitimlerimize başarı garantisi getirdik !

18 7- Temel Sigortacılık Eğitimi’ni yeniledik !

19 Daha önce tek branş altında verilen Hayat ve Sağlık Sigortaları ayrılmıştır. (25. dönemde açılacak branşlar Yangın ve Mühendislik Sigortaları, Kaza Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Muhasebe, Sağlık Sigortaları, Hayat Sigortaları şeklinde sıralanmaktadır.) Önceki yıllarda Tarım Sigortaları adı altında açılan branş eğitimi bu yıl Temel Sigortacılık Eğitimi Programı’na dahil edilmemiştir. Tarım Sigortaları ile ilgili Kasım ayı içerisinde kısa süreli bir eğitim programı açılması çalışmaları devam etmektedir.

20 Sektörün talep ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak yeni dersler programa dahil edilmiş, ders kredilerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu derslerin arasında ilk dönemde AB Tek Sigorta Piyasası, Finansal Piyasalar ve Risk Yönetimi dersleri yer almaktadır.

21 25. Dönem Temel Sigortacılık Eğitimi Programı’nın ilk döneminde, her dersin bitiminde, konuyla ilgili olarak bir uzman ya da akademisyen tarafından “Seminer” verilecektir. Geçmiş yıllardan farklı olarak döneminde gündüz eğitimlerinin yanı sıra gece eğitimleri de verilmeye başlanacaktır

22 8- Kısa Süreli Eğitim Programlarını başlattık !

23 Mayıs ayında 2 adet, Temmuz ayında 16 adet kısa süreli eğitim düzenledik.
Eylül-Ekim aylarında ise 20 adet kısa süreli eğitim programı düzenleyeceğiz.

24 UFRS Tek Düzen Hesap Planı Temel Sigorta Muhasebesi Sigorta Aracıları Hukuku Türk Sigorta Hukukunda Mevzuat Gelişmeleri Hukuki Yönüyle Mesleki Sorumluluk Sigortası Sigorta Hukukunda Riziko Kavramı ve Buna İlişkin Yargıtay Kararları Işığında Sigorta Sektörü Bireysel Emeklilik, Tasarruf Sistemi ve Sigorta Hukuku İlişkisi Elementer Risk Teorisi Elementer Kredibilite Teorisi ve Tecrübi Olanlar Özel Emeklilik Sigortalarında Karlılığı Etkileyen Parametreler (Şirketler için) Özel Emeklilik Sigortalarında Karlılığı Etkileyen Parametreler (Müşteri Uygulamaları Açısından)

25 Sigorta Şirketleri İçin Sigorta Pazarlamasının İpuçları
Sigorta Acenteleri İçin Sigorta Pazarlamasının İpuçları Sigorta Sektöründe Karlılığın Artırılmasında Satış ve İknanın Tılsımı Diksiyon Pozitif Düşünce Ve Beyin Gücü, Ailede Ruh Sağlının İş Hayatındaki Etkileri, İş Yaşamında Stres ve Çözümleri Kişisel İmajın İş Ve Aile Yaşamında Önemi, Lider Kimdir Vasıfları Nelerdir? İçsel Motivasyon Reasürans Teknikleri Teknik Karşılıklar Eğitim Programı Bağımsız Deneticiler Eğitim Programı Sigorta İngilizcesi Hukuk İngilizcesi

26 9- Sigorta sektöründe çalışmak isteyenler için programlar hazırladık !

27 TSRŞB’nin “Eğitim, Yayın ve Projeler Birimi” Vakfımıza devredildi
TSRŞB’nin “Eğitim, Yayın ve Projeler Birimi” Vakfımıza devredildi. Bu çerçevede; 10- “Risk ve Sigorta Bilinci ve Eğitimi” konulu, OECD ile düzenlenen, II.Uluslararası Sigorta Sempozyumu’nu TSRŞB ile birlikte organize ettik!

28 11- Sigorta Eğitim Seminerleri’nin 14. ve 15
11- Sigorta Eğitim Seminerleri’nin 14. ve 15.sini Mersin ve Sivas’da düzenledik!

29 12- “Sigorta İnceleme ve Araştırma Yayınları” serisinden
10.(TDHP) ve 11. (Sosyal Güvenlik) kitapları yayınladık !

30 13- Konferans Kitapları serisinden
“Risk ve Sigorta Bilinci ve Eğitimi” konulu konferansın kitabını İngilizce ve Türkçe olarak yayınladık!

31 14- Sigorta Araştırmaları Dergisi’nin 3.sayısını yayınladık !

32 SÜRELİ VE SÜRESİZ YAYINLAR
Sigorta İnceleme ve Araştırma Yayınları Dizisi Sempozyum ve Konferans Kitapları Enstitü Dergisi Sigorta Araştırmaları Dergisi E-Bültenler

33 15- Uluslararası projeler yaptık !

34 TSEV, Avrupa Birliği Leonardo Programı kapsamında
- AB “Avrupa Sigorta Sektöründe Acentelerin Niteliklerinin Belirlenmesi” Projesi TSEV, Avrupa Birliği Leonardo Programı kapsamında hazırlanan, BWV’nin ( Alman Sigorta Sektörü Mesleki Sigorta Eğitimi Birliği) yürüttüğü ve “eficert”ün yanı sıra toplam 6 Avrupa sigorta enstitüsünün işbirliği yaptığı, “Avrupa Sigorta Sektöründe Acentelerin Niteliklerinin Belirlenmesi” konulu bir projeye ortak olarak katılmıştır

35 başlıklı projeye başvurduk
- AB “Sigorta Meslek Yüksek Okullarının Kalitesinin Arttırılması için Eğitmenlerin Eğitimi” Projesi Avrupa Komisyonu’nun açtığı “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun Geliştirilmesi: Üniversiteler” hibe programına “Sigorta Meslek Yüksek Okullarının Kalitesinin Arttırılması için Eğitmenlerin Eğitimi” başlıklı projeye başvurduk

36 16- Uluslararası ilişkilerimizi geliştirdik !

37 “Temel Sigorta Eğitim Programı”nın akredite edilmesi,
öğrenci değişiminin gerçekleştirilebilmesi, çift diploma verilmesinin sağlanması ve ortak eğitim programlarının düzenlenmesi amacıyla, gelişmiş ülkelerin deneyimli sigorta eğitim enstitüleriyle işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Alman Sigorta Sektörü Mesleki Sigorta Eğitimi Birliği (BWV) ve Alman Sigorta Enstitüsü (DVA) İngiltere Sigorta Enstitüsü (CII) Kanada Sigorta Enstitüsü (IIC) “eficert” (Avrupa Finansal Belgelendirme Organizasyonu) IGIE (Uluslararası Sigorta Eğitim Kurumları)

38 17- Vakıf kütüphane koleksiyonumuzu zenginleştirdik ve internetten incelenebilir hale getirdik.

39 18- Internet sitemizin tasarımını ve içeriğini yeniledik.

40

41 TSEV olarak bir duyarlılığımız var:
KÜRESEL ISINMA

42 Mezun olan her öğrencisi için bir ağaç dikiyor,
Kağıtları dikkatli kullanıyor ve kullandığı kağıtları Geri Dönüşüm Kutusuna atıyor, Kitaplarında, çabuk büyüyen ve özel yetiştirilen Okaliptüs Globolus ağaçlarından üretilen, hammaddesinde en az kimyasal bulunan kâğıtları kullanıyor,

43 Az enerji harcayan ve ısı vermeyen, enerji tasarruflu ampuller kullanıyor, kullanmadığı elektrikleri kapatıyor, Daha az temizlik malzemesi gerektiren halılar kullanıyor, Düşük gaz tüketimli klimalarını ekonomik ayarlı kullanıyor, klimalar çalışırken pencerelerini açmıyor, Bilgisayar, Yazıcı vb elektronik aletlerini “Bekleme Durumu”nda bırakmıyor, Gereksiz su harcamamaya dikkat ediyor, durdurulabilir rezervuar kullanıyor.


"TÜRK SİGORTA ENSTİTÜSÜ VAKFI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları