Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞALTAŞ YAPI MALZEMELERİ CE ETİKETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞALTAŞ YAPI MALZEMELERİ CE ETİKETİ"— Sunum transkripti:

1 DOĞALTAŞ YAPI MALZEMELERİ CE ETİKETİ

2 Doğal taş Sektörü olarak Ürün Uygunluk Teyit’inde sistem 3 ve 4 de yer almaktayız. Sistem 3 ve 4 de yer alan mal gurupları için, CE belgesini üçüncü bir kuruluştan alma zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Buna karşın firmalarımızın yapı malzemesi olarak, kullanılan ürünün cinsine göre yaptırmış olacağı deneyler sonucunda CE Etiketini ürünlerinde kullanmak zorundalar. CE etiketini CE logosuna dikkat edilmesi şartı ila firmanın kendisi bastırabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur sistem 3 ve sistem 4 nedir ve arasındaki farkın ne olduğudur. Yapı malzemesi olarak kullanılan doğal taş herhangi bir dolgu malzemesi ile karışıma maruz kalmamış ise sistem 4 de yer almaktadır. Doğal taş yapı malzemesi herhangi bir dolgu malzemesiyle karışım içerisinde olur ise sistem 3 de yer almaktadır. Sistem 3 ila sistem 4 arasında ki fark ise sistem 4 de yaptıracağımız deneyler için laboratuarın geçerliliği gerekmemekte olup, firma kendi laboratuarında bu deneyleri yapabilmektedir. Sistem 3 de ise deneyleri geçerliliği kabul edilmiş laboratuarda yaptırmak zorundayız. Deney sonuç değerlerini daha önce bastırmış olduğumuz CE etiketinde dolduruyoruz. Doğal taş yapı malzemeleri üreticilerinin bünyelerinde TEKNİK DOSYA oluşturmaları gerekmektedir. Teknik Dosya içeriğinde neler olduğunu aşağıda ekte sunulmuştur. Teknik dosya içerisinde yer alan ATE UYGUNLUK BEYANI firma yetkilisi tarafından doldurularak kaşe ve imza yapılmalıdır.

3 Doğal Taşlarla İlgili TS EN Standartlarının İncelenmesi
Dış zemin döşemeleri için tabiî kaplama taşları - Özellikler ve deney metotları Doğal taş mamulleri - Kaplamada kullanılan plâkalar - Özellikler Doğal taşlar - İşlenmemiş plâkalar – Özellikler Doğal taşlar - Ham bloklar - Özellikler Doğal Taş Mamuller – Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları – Gerekler Doğal Taş Mamuller – Modüler Karolar - Gerekler

4 Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları (TS EN 1341)
Bu standart, dış zemin döşemelerinde kullanılacak tüm doğal taşların performans özelliklerini ve ilgili deney metotlarını kapsar. Ayrıca ticari bakımdan öneme sahip karakteristikleri de kapsar. Yeni bir mamul tipinin geliştirilmesi sonrasında ve mamulün satışa sunulmasından önce olduğu gibi, bir mamulün bu standarda uygunluğunun ilk defa gösterilmesinde, bu standartta verilen deneylerin yapılması gereklidir.

5 Dış Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları(TS EN 1341)
Bu standartta; mamulün tasarlanan kullanım yerine göre, aşağıda verilen deney metotları, özellikleri tayin edici referans deneyler olmalıdır. Boyutlar Yüzeylerin Düzlüğü Donma/çözünmeye Karşı Dayanıklılık Eğilme Dayanımı Aşınmaya Karşı Dayanıklılık Kaymaya Karşı Direnç Görünüm Su Emme Petrografik Tanımlama Yüzey İşlemi Döşeme kaplama taşları, nakliye esnasında hasardan korunacak şekilde ambalajlanmalı ve bu amaçla değişik türlerden bağlama şeritleri kullanılmaktadır. Metal bağlama şeritlerinin kullanılması halinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

6 Kaplamada Kullanılan Plakalar (TS EN 1469)
Bu standart, kaplama ve döşeme amacıyla doğal taşlardan imal edilmiş plakaların özelliklerini kapsar. Malzemelerin yapay olarak birleştirilmesiyle eKaplama için kullanılan doğal taşlarla ilgili deney metotları şunlardır. İsimlendirme (EN 12670’a uygun olarak beyan edilmelidir. Taşın petrografik yapısı, tipik rengi ve çıkarıldığı yer) Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler) Eğilme Dayanımı (EN ve EN 13161) Saplama Deliğindeki Kırılma Yükü Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755) Yangın Karşısındaki Davranışı (EN ) Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925) Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik Dona Dayanım (EN 12371) Isıl Şok Direnci (EN 14066) Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524)

7 Kaplamada Kullanılan Plakalar (TS EN 1469)
Bu standartta, fabrika üretim kontrol sistemi oluşturulmalıdır. Taşın işlenmesi esnasında başlangıçtaki malzemeye göre ham plakanın özelliklerinde muhtemel değişiklikler varsa bu durum, bu standartta belirtildiği gibi fabrika üretim kontrolü içersinde göz önünde bulundurulmalıdır.

8 Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları (TS EN 12058)
Bu standart, Döşeme ve Merdiven kaplaması için kullanılan doğal taşların genel özelliklerini kapsar. Bu plakaların deney metotlarında önce boyut özellikleri tespit edilmekte ve boyutlardaki sapmalar belirlenmektedir.

9 Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakları (TS EN 12058)
Petrografik Tanımlama (EN 12407) Yüzey Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler) Eğilme Dayanımı (EN ve EN 13161) Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755) Yangın Karşısındaki Davranışı (EN ) Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925) Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik (EN 1936) Dona Dayanım (EN 12371) Isıl Şok Direnci (EN 14066) Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524) Aşınma Direnci (EN 14157) Kayma Direnci (EN 14231) Dokunabilirlik (Yüzey işlemleri yoluyla elde edilen yüzey yivlerinin tanımlanması)

10 Modüler Karolar (TS EN 12057)
Bu standart, Döşeme, Merdiven, Kaplama ve Tavan kaplaması olarak kullanılmak üzere imal edilen doğal taştan düz modüler karolar için gereken boyut, yüzey gerekliliklerini ve deney metotlarını kapsar.

11 Modüler Karolar (TS EN 12057)
Petrografik Tanımlama (EN 12407) Yüzey Görünüş (Taşın rengi, damarları, dokusu vb. gibi özellikler) Eğilme Dayanımı (EN ve EN 13161) Atmosfer Basıncı Altında Su Emme (EN 13755) Yangın Karşısındaki Davranışı (EN ) Kılcal Etkiyle Su Emme (EN 1925) Görünür Yoğunluk ve Açık Gözeneklilik (EN 1936) Dona Dayanım (EN 12371) Isıl Şok Direnci (EN 14066) Su Buharı Geçirgenliği (EN 12524) Aşınma Direnci (EN 14157) Kayma Direnci (EN 14231) Dokunabilirlik (Yüzey işlemleri yoluyla elde edilen yüzey yivlerinin tanımlanması)

12 İşlenmemiş Plakalar (TS EN 1468)
Bu standart, yapılarda veya anıtlarda kullanılan ve geleneksel uygulamalarla imal edilen doğal taş mamullerinin imalatında kullanılan işlenmemiş plakaların özelliklerini kapsar. İşlenmemiş plakaların geometrik özellikleri ve doğal taşlar için özellikler verilmiştir. Bunlar; İsimlendirme (EN ve EN 12407) Görünüş Görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik (EN 1936) Eğilme dayanımı (EN veya EN 13161)

13 Ham Bloklar (TS EN 1467) Yapılarda ve Anıtlarda kullanılan ve bilinen uygulamalarla imal edilen doğal taş ürünlerinin üretildiği ham blokların özelliklerini kapsar. Doğal taşların özellikleri ise, İsimlendirme Görünüş Görünür yoğunluk ve açık gözeneklilik Eğilme dayanımı

14 TEKNİK DOSYA Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde ve yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak TEKNİK DOSYA adı altında muhafaza edilir. Teknik dosyanın amacı, ilgili teknik düzenlemede belirtilen gereklere uygunluğun değerlendirilmesini ve ürünün tasarımı, üretimi ve işlevselliğinin anlaşılmasını sağlamaktır. Teknik dosya, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) göre tanımlanmış olan bütün uygunluk teyit sistemleri için istenir.

15 TEKNİK DOSYA İÇERİĞİ Ürüne ve bileşenlerine ait genel tanımlama,
•Ürüne ait teknik şartnamelerin (standartlar) listesi, •Ürünün test sonuçları, •Varsa kalite sistem belgesi ve/veya fabrika üretim kontrol dokümantasyonu,(Doğaltaş Sektöründe istenmemektedir. •Uygunluk beyanı, uygunluk belgesi, •Başlangıç Tip Deneyi sonuçları (Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen), •Kalite Kontrol Planı, Laboratuvar Ekipman Listesi, •Üretim yeri akış şeması, •Paketleme ve depolama durum (piyasaya sürme durumu), •Ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), •Ürünün dış etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici tedbirler, •Üretim kontrolünün sağlandığı doküman listesi, Deney Metod Listesi, •Ürünlerin üretim prosedürüne ilişkin bilgiler,

16 AT UYGUNLUK BEYANI AT Uygunluk Beyanı üreticinin kendisi tarafından düzenlenir. AT Uygunluk Beyanı üreticinin, ürünü ile ilgili olan direktif gereklerine uygun üretim yaptığının bir beyanıdır. Uygunluk Teyid Sistemlerinden bağımsız olarak tüm ürünler için olması gereken bir belgedir.

17 AT UYGUNLUK BEYANI Biz, (İmalatçının adı)
(adresi) aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak (direktifin/direktiflerin numarası) sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz. Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No İlgili standardlar İlgili dokümanlar Tarih ve yer Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe

18 ÖRNEK CE İŞARETLEMESİ (Dış Cephede Kullanılan)

19 ÖRNEK CE İŞARETLEMESİ (İç Cephede Kullanılan)

20 CE işareti standartları


"DOĞALTAŞ YAPI MALZEMELERİ CE ETİKETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları