Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B2B Özet Tanım B2B diğer e-Ticaret faaliyetlerinden farkı Tarafları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B2B Özet Tanım B2B diğer e-Ticaret faaliyetlerinden farkı Tarafları"— Sunum transkripti:

1 B2B Özet Tanım B2B diğer e-Ticaret faaliyetlerinden farkı Tarafları
Araçları Amaç Gereklilik Sağladığı avantajlar

2 B2B Özet EDI (Electronic Data Interchange) Tanım Tarihçe Detay
EDI standartları (Yüzeysel bilgi) EDI geleceği (Bilgi eksik tamamlanacak)

3 B2B Özet E-Pazaryerleri
Tanım Oluşum süreci Modelleri Getirileri (Kullandigim kaynaklar için izin istemem gerekecek) B2G (M. Tozan’ dan yardım dilerim, kamudaki mevcut B2B uygulamaları ve güncel durumları hakkında bilgi gerekmekte)

4 Mesajlar Firmalar sipariş formlarını aldıktan sonra, kullanılabilir hale getirmek için süre harcıyor. Firmaların belli bir standard dahilinde iş yapmamaları verimlilik açısından en büyük problem durumundadır. Standardlara yalnızca elektronik ortamda bilgi ve belge alışverişinin yapılması açısından değil, fiziki lojistik ortamında da gerekli olmaktadır. Örnek olarak, paletlerle istifleme yapılan büyük bir firmaya, kutular halinde sevkiyat yapılması, zaman ve işgücü kaybına neden olmaktadır. EDI uygulamalarında VAN (E-Commerce Service Provider) bir onay kurumu vazifesi görmektedir, işlemlere ait kayıtlar tarih ve detay olarak saklanmaktadır, ancak ticarete konu olan belgeler kısa süreler saklandıktan sonra silinmekte, belge içeriklerinin saklanması sorumluluğu, firmalar geçmektedir. Bu açıdan VAN e- Noter vazifesi görmemektedir. Elektronik Arşivleme sistemlerinin tanınması, resmi saklama ortamı olarak kabul görmesi ve e-noter kurumunun hayata geçmesi beklenmektedir.

5 Mesajlar Her nekadar B2B uygulamalarının temeli standardlara dayanmaktaysa da, EDI mesajları için farklı sektörlere ait farklı kurumların belirlemiş olduğu pek çok standard bulunmaktadır. Bunların en yaygın kullanılanları ANSIx12 (American National Standard Institution), EDIFACT (UN), TRADACOMS (İngiltere’ de yaygın), ODETTE (Otomotiv Sektörü), RosettaNet, vs…EDIFACT Standardı Avrupa’ da yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel eğilimde EDIFACT standardları altında toplanılması yönündedir. Örnek olarak, Otomotiv sektöründe kullanılmakta olan ODETTE standardı EDIFACT’ le göre uyarlanmıştır. Türkiye’ deki yazılımlarda EDIFACT standardlarının kullanılması, uzun erimde faydalı olacaktır. Her ne kadar finansal açıdan yeterli olan kuruluşlar, B2B alanında yatırım yapmak isteselerde, “kapının dışı” ndaki tedarikçi konumunda ki KOBİ’ lerin standarda uygun hazırlanmış belgeleri işleme koymaları sözkonusu değildir. Üretim Planlama programları, ofis yazılımlarının bulunmadığı KOBİ’ lerin durumu, tedarik zinciri değerinin hedeflenen ölçüde arttırılmasının önündeki temel engeldir. Yeni nesil e-Pazaryerleri B2B’ nin ülkemizde yaygınlaşması yönünde faydalı olacaktır.

6 Mesajlar Firmaların benchmark (kıyaslama) yapabilecekleri verilerin üretilmesi gerekmektedir. Firmalar maliyet yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yürütmemektedir. Toplam Kalite Yönetimi kapsamında süreçlerini gözden geçiren firmalar, mevcut süreçlerin doğurmuş olduğu maliyetleri kayıt altında tutmaktadırlar, ancak KOBİ’ ler B2B faydalarının anlatılmasında güçlük yaşanacağı açıktır. Bu açıdan, firmaları bünyesinde barındıran kurumların belli bir standart yayınlayarak, KOBİ’ lerin dahili işlem maliyetlerini tespit edebilmelerine yardımcı olması ve bu verilerin kıyaslama kaynağı olarak kullanılabilmesini sağlaması gerekmektedir. B2B kavramını teknoloji ile sınırlamamak gerekir, ciddi bir Know-How eksikliği yaşanmaktadır, donanım ve yazılım sağlayan bir firmanın, katma değer sağlaması, yetişmiş işgücü ve danışman yardımı olmadan güç görünmektedir $’ lık bir yatırım yerine 2500$’ lık yatırım yapacağını söyleyeceğiniz firma, işin doğası olarak “yatırımım ne zaman geri dönecek?” sorusuna cevap arayacaktır. Ancak, günümüz firmaları, mevcut iş süreçlerinden dolayı oluşan toplam maliyetirini hesaplayabilmekten uzaktadırlar. Mevcut veri eksikliği, uzman ihtiyacını doğurmaktadır. Yetişmiş işgücünün eksikliği B2B önünde büyük engel oluşturmaktadır.

7 Mesajlar E-Ekonomi ortamı gerçekten geleneksel ticaretten hızlı bir ortam doğurmaktadır. Geleneksel ekonomide firmalar, değer üretirken ihtiyacı olan tüm unsurları bünyesinde barındırmış, küreselleşme ve rekabetçiliğin yaratttığı koşullara bağlı olarak, zamanla küçülme ve uzmanlaşma yoluna gitmiştir. B2B uygulamaları, E-Commerce Service Providers, elektronik pazaryerleri, ASP (Application Service Provider)’ ler tarafından host edilmektedir. Internetin getirmiş olduğu, bilgi ortamı ve paylaşımı öyle bir ortam yaratmış ve gelişmeler o kadar hızlı gelişmiştir ki firmaların kendi bünyelerinde bu tip uygulamaları barındırmaları, geleneksel geçiş süresinin yaşanmasına gerek bırakmamıştır. Uzun vadeli planların yapılması, hedef sektörlerin belirlenmesi ve bu sektörlerde yeralan aktörlerin B2B uygulamalarına girişmeleri teşvik edilmelidir. Danışmanlık hizmetinin hedef sektör firmalarına uygun koşullarda sağlanması en kritik başarı faktörlerinden biri olacaktır. Bilişim projelerine, belli bir Know-How sahibi olmadan girişilmesi ve yürütülmesi, hatalara ve kayıplara neden olmaktadır.

8 Mesajlar B2B alanında ürün ve servis sağlayacak firmaların, ortak bir platformda birleşmesi ve uygun fiyatlar ile KOBİ’ lere Know-How sağlaması, uzun erimde her iki tarafa da fayda sağlayacaktır.Gelişmekte olan ülkemizde büyük know-how eksikliği bulunmaktadır. Tedarik zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösteren firmaların, stratejik ortaklıklara gitmeleri B2B’ in önünü açacaktır. Ülkemizde makro düzeyde bir verimlilik kaybı yaşanmaktadır. Bilgi çağında “bilinen” bir sosyal ihtiyaç haline gelecektir. Nasıl sağlık, ulaşım, vb. Gibi hizmetler sosyal bir ihtiyaç ise, bilinen de sosyal bir hizmet haline gelecektir.Yerel yönetimler eğitim ve danışmanlık hizmeti veren birimler kuramaz mı? Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımının yaygınlaşması, Bilineni (Knowledge), kapital ve işgücünden daha baskın bir sermaye öğesi haline getirmiştir. Bilinen günümüzde, zaman ve mesafe kısıtlarından daha kritik hale gelmiştir.


"B2B Özet Tanım B2B diğer e-Ticaret faaliyetlerinden farkı Tarafları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları