Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKLİM DEĞİŞİMİ ve LPG LPG & CNG Fuarı İstanbul

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKLİM DEĞİŞİMİ ve LPG LPG & CNG Fuarı İstanbul"— Sunum transkripti:

1 İKLİM DEĞİŞİMİ ve LPG LPG & CNG Fuarı İstanbul

2 Bunları biliyor muydunuz…!
Kayıtlara göre 1990 yılından beri en sıcak 10 yıl yaşanıyor .Geçen yüzyılın ortalama ısısından 0.6 derece daha yüksek : 1000 yıldan fazla sürede kuzey yarımkürede gerçekleşen en etkili ısı artışı oldu. Dünya çapındaki su baskınlarından 1960’ lı yıllarda 7 milyon insan etkilerinirken bugün bu sayı 150 milyona ulaşmıştır. 4/3/2017

3 Bunları biliyormuydunuz…
Deniz seviyeleri yükseliyor ve tahminlere göre 88cm daha yükseleceği öngörülüyor . Bu koşullarda 2100 yılında 100 milyon insanın su seviyesinin altında kalma tehdidi var. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 50 milyon çevresel sığınmacı açığa çıkacak ve sayıları tüm savaşlardan kaçmakta olan sığınmacılardan bile fazla olacak . 4/3/2017

4 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir ? 2. Kyoto protokolü 101
3. LPG nin İklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

5 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir? 2. Kyoto Protokolü 101
3. LPG nin İklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

6 İklim Değişimi Nedir ? İklim Değişimi ,Küresel Isınma ve Seragazı etkisi tanımı konu ile ilgili yaygın kullanılan isimlendirmeler olmuştur . İnsanların neden olduğu gaz salınımının atmosferde birikerek güneş ışınlarının Dünya’ya yansımalarını önlemesi ve bunun sonucunda global ölçekte iklim değişimlerine neden olmasıdır. Etkilerin içinde ; yağış miktarlarındaki değişim , deniz seviyesinin yükselmesi, potansiyel kuraklık , doğal yaşamın kaybı ve ısı artışı Güçlü bilimsel görüş birliği ve yaygın kanaat a göre iklim değişiminin oluşumunda insanların tutum ve davranışları doğrudan etken olmaktadır. 4/3/2017

7 Ne oluyor… Kısacası atmosferde artan seragazı , dengeleri olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumda İklim değişimine neden oluyor. Kuzey kutbu uydu görüntüsü : Eylül Eylül 1998 4/3/2017

8 Sera Gazları Nedir (GHGs)?
İklim değişimlerine neden olan atmosferik gazlardır. Başlıca seragazları ; Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve azot protoksid (N20) dır. Bazı seragazları atmosferde doğal olarak bulunmaktadır , ancak etkilere neden olan gazlar, fosil yakıtların kullanımı sonucu ortaya çıkan gazlardır. Sera gazları yeryüzünün yaşanabilir ve rahat bir sıcaklığa sahip olmasını sağlar , Güneş ışınlarının atmosferden geçerek dünyayı ısıtmasına yardımcı olur , aynı zamanda filtre görevini görür ve Dünya dan dışarı yansıyan radyasyonu bloke eder bu durumda yeryüzünün daha çok ısınmasına neden olur. İnsan aktiviteleri – Özellikle fosil yakıtların kullanılması – Dünya yı çevreleyen seragazının kalınlaşarak battaniye etkisi yapması İklim değişimine neden olmaktadır. 4/3/2017

9 Yıllık CO2 Salınımı (emisyon)
İklim Değişimine Genel Bakış Atmosferik CO2 İçeriği Şimdiki 430 ppm 2050 gelecekte 550 ppm maksimum (Öngörülen miktar : Stern Report, World Business Council on Sustainable Development - WBCSD) Yıllık CO2 Salınımı (emisyon) 2004 Toplam 42 GT CO2-e 2004 Enerji kullanımında 26 GT CO2-e 2050 BAU Tahmini 85 GT CO2-e 2050 Hedef Toplam 33 GT CO2-e (60% altında BAU) 4/3/2017

10 Sektörlere Göre Sera Gazı Yayılımı
4/3/2017

11 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir ? 2. Kyoto Protokolü 101
3. LPG nin İklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

12 Kyoto Protokolü nedir? 2005 yılı Şubat ayında 166 ülke tarafından imzalanan uluslararası protokol gereği iklim değişimine neden olan atmosferdeki kirliliğin azaltılması kararlaştırıldı . Protokol gereği ülkeden ülkeye farklılık gösteren hedefler olup ortalama hedef seragazı salınımının 2012 yılına kadar %5 oranında düşürülmesidir. Sanayileşmiş ülkelerin seragazı salınımını düşürme hedeflerine ulaşabilmeleri için esneklik sağlanması adına bazı düzenlemeler yapılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler salınım azaltım mekanizmalarının (CDM)ve salınım (karbon ticareti ) ticareti programlarının içinde yeralacaklar . İlk sözleşme periyodu , ikinci sözleşme periyodu ise 2013 – 2017 yıllarını kapsamaktadır. 4/3/2017

13 Kyoto Hedeflerini Gerçekleştirme Yöntemi
Salınım Ticareti (Karbon Ticareti ): Bir ülke kendi hedefi olan salınım miktarındaki kotanın altında kalırsa aradaki farkı diğer ülkeye satabilmektedir. Satınalan ülke bu fazla miktar kadar salınım yapabilir. Aynı konsept özel sektör içinde geçerli olmaktadır. Temiz Gelişim Mekanizması (CDM): Sanayileşmiş ülkeler salınım azaltımı projelerini gelişmekte olan ülkelerde yaparak bunu kendi azaltım hedeflerini gerçekleştirmek için kullanıyorlar. Ortak Uygulamalar : Sanayileşmiş ülkeler salınım azaltımı projelerinde diğer sanayileşmiş ülkelerin salınım azaltım ünitelerini de finanse ederek mevcut avantaja birlikte sahip olabilmekteler. 4/3/2017

14 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir ? 2. Kyoto Protokolü 101
3. LPG nin İklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

15 LPG ve İklim Değişimi LPG , seragazı oluşumu açısından önemli katkıda bulunur . Seragazı salınımı çok azdır. Ancak bir çok koşulda seragazı salınımının (emisyon) azaltılmasında kesin ve etkin bir çözümdür. 4/3/2017

16 Çeşitli Yakıtlar için Karbon Salınımı
Kömürden Elektrik : 3.5 LPG: 4/3/2017

17 LPG Sera Gazı salınımını nasıl azaltır!
Temiz yanma Düşük karbon ihtiva eder Kolaylıkla taşınabilir Dağıtım kolaylığı Kolay depolama Yaygın tedarik imkanı Düşük sera gazı salınımı Kırsal bölgelerdeki pişirme ve ısınma amaçlı kullanımlarda katı yakıt kullanımına karşılık ideal alternatif yakıt 4/3/2017

18 LPG düşük seragazı salınımını nasıl sağlayabilmektedir?
LPG’nin avantajları: Atmosferde çok kısa ömürlüdür . Benzin , dizel , fuel oil ve etanol den çok daha düşük karbon içerir . LPG kullanımı ile yapılan geniş çaplı uygulamalarda diğer yakıt türlerinin çoğuna göre en az seragazı salınımı ile performans kaybına uğramadan en yüksek verim alınabilmektedir. LPG düşük seragazı salınımını nasıl sağlayabilmektedir? Hangi uygulamalar LPG ile verimli çalışır? 4/3/2017

19 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir ? 2. Kyoto Protokolü 101
3. LPG nin iklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

20 LPG nin Sera Gazı salınımını azaltacağı uygulamalar
Merkezi enerji dağıtım sistemleri Sulama Pompaları Forkliftler Yenilenebilir enerji kaynakları ile projelerde partner olarak; Güneş panelleri, Rüzgar, Biyo yakıt ve su enerjisi Katı yakıtlarla ikame edilebilir Konutlarda ve ticari işletmelerde, pişirme , ısınma ve su ısıtıcısı Taşımacılık 4/3/2017

21 LPG Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Destek
Taşınabilir ve Depolanabilir olması LPG yi dağıtımlı yenilenebilir enerji kaynaklarının örn : Güneş kollektörleri , rüzgar, biyo yakıt ve dalga enerjisi ( ve yakında yakıt pilleri ) için mükemmel tamamlayıcı bir enerji kaynağıdır. Sadece merkezi enerji sisteminde beslenme ihtiyacını azaltır. LPG , yenilenebilir enerji kaynakları kombinasyonu içinde kullanılmıştır. Bu durum kurulan sistemin enerji güvenliğini düzenlerken aynı zamanda toplam çalışma ömrü maliyetlerini düşürür . LPG ile çalışan jeneratör, küçük depolama tankı ile ideal bir destek enerjisidir. 4/3/2017

22 Katı Yakıtların yerine LPG Kullanımı
İstatistiklere göre , Dünya çevresinde oluşan siyah karbon salınımının yaklaşık olarak %30 unun nedeni ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerdeki evsel katı yakıt kullanımından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. LPG kullanımı daha düşük seragazı salınımına neden olacak ayrıca ormanların yok oluşunun önüne geçilebilecektir. Global iklimsel dengelerin korunması ve iklim değişmi ile mücadele için ağaçların mutlaka korunması gerekmektedir. 4/3/2017

23 Yakıtların Karbondioksit salınımları (Taşımacılık)
Taşımacılıkta kull. yakıtlar Kg CO2-e/100 km Petrol 29.9 E-10 * 28.5 Diesel 27.0 LPG Biyodizel Kanola Yağı Hayvan iç Yağı 21.0 19.0 *Not : Etanol un etkisi kaynağına göre değişmektedir. Etanol ve Biyodizel için gelecekteki selüloz teknolojileri salınımı azaltacaktır. 4/3/2017

24 LPG Taşımacılıkta Sera Gazı Salınımını Düşürüyor
Salınımı Düşürüyor : Büyük Rekabet ! Otogaz geleneksel , alternatif ve yeni yakıtlarla nasıl rekabet edebilir ? Benzinle karşılaştırma : Kaynağından ( petrol kuyusu ) nihai tüketim sürecine kadar olan çevirimde salınımı en düşük olan enerji kaynağıdır. Benzinden Otogaz a değişim kolay , çabuk ve ucuzdur. Otogaz ile yüksek teknolojik dizel motorlar rekabet etmektedir. Biyo-yakıtlar: politik sorunlar . Kaynaktan araçtaki kullanıma/subvansiyon/atık işlemleri CNG: Yüksek altyapı maliyetleri, güvenlik sorunları Hidrojen: den sonra Reducing emissions : the big competition Compared to motor gasoline LP Gas has better performance in term of emissions and the change from mogas to LP Gas can be effected in a couple of hours. With new technology, it will be soon be better than diesel. Moreover, on a well-to-wheel basis, LP Gas is calculated to emit up to 27% fewer GHG than gasoline vehicles How does autogas compete with « new » fuels ? Bio fuels are good alternatives to traditional fuels, but they are dependant on subsidies and on the agricultural policies of the states. They performance in term of emissions is bad on a Well To Wheel basis. The treatment of waste produced by the biomass is an issue. Compressed Natural Gas CNG : rigid ! Low CO2 emissions, close to the ones of LP Gas, but high cost of infrastructure, whereas autogas has existing networks in many European countries. Safety aspect : GNV is stored under very high pressure (250 kg/cm2) Compared to CNG, autogas is a solution that can be implemented immediately and at reasonably low costs. It will have a long life before the fuel cell - Hydrogen technology is available. Fuel-cells-Hydrogen: not for a long time ! 4/3/2017

25 Gündem 1. İklim Değişimi Nedir? 2. Kyoto Protokolü 101
3. LPG nin İklim Değişimine Etkisi 4. Uygulamalar 5. Sonuç 4/3/2017

26 Sonuç Güçlü bilimsel görüş birliği ve yaygın kanaata göre iklim değişiminin oluşumunda insanların tutum ve davranışları doğrudan etken olmaktadır. LPG sıfır seragazı salınımı olan bir yakıt değilken sanayinin büyük bir kısmı için seragazı salınımını düşürecek çok büyük bir fırsattır. LPG Taşınabilir Dağıtılabilir Depolanabilir Kolay temin edilebilir LPG , tüm sanayi kollarına seragazı salınımının düşürülmesine yardımcı olmak için önemli bir fırsat sunmaktadır. 4/3/2017

27 Umutsuzluğa Kapılmayın!
Çünkü… İklim Değişimi ile mücadele etmek mümkündür. LPG her konuda destek olabilecek enerji bir kaynağıdır. 4/3/2017


"İKLİM DEĞİŞİMİ ve LPG LPG & CNG Fuarı İstanbul" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları