Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi."— Sunum transkripti:

1 Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi

2 NOTLAMA Letter Grade Point Mark Grade Equivalent F 0.0 55 D 1.0 60 D+
Letter Grade Point Mark Grade Equivalent F 0.0 55 D 1.0 60 D+ 1.3 65 C- 1.7 70 C 2.0 75 C+ 2.3 80 B- 2.7 84 B 3.0 88 B+ 3.3 92 A- 3.7 96 A 4.0

3 Mezuniyet ve Başarı Kriteri
Mezuniyet koşulu: Genel not ortalaması (CGPA) en az 2.0 Tüm zorunlu derslerden F / U olmayan not CGPA’e bağlı başarı kriteri (standing): Başarılı(satisfactory): CGPA >= 2.0 Sınamalı(prob): > CGPA >= 1.8 Başarısız(unsatisfactory):CGPA < 1.8

4 Karne Yarıyılı & Müfredat Yarıyılı
Öğrencinin derslere kaydolarak sonunda karne aldığı her yarıyıl (hazırlık ve yaz dönemi hariç) Müfredat Yarıyılı: Öğrencinin eğitim programında ne kadar ilerlemiş olduğu. Örnek: Öğrenci programın birinci ve ikinci yarıyıllarındaki tüm derslerden F alırsa, bir sonraki yarıyıl, 3.karne yarıyılı, ama 1.müfredat yarıyılıdır.

5 Ders yükü Normal ders yükü aralığı (NDY):
Bir alt ve bir üst sınırdan oluşur. BIM Bölümü NDY: 5–7 Öğrenci online kayıtlar sırasında onay almaksızın 5 ila 7 derse kayıt yaptırabilir. Azami ders yükü = NDY + 2 ders Alt sınırdan daha az ders alınması Bölüm Başkanının onayı ile. Mezuniyet durumundaki öğrenciler için, son dönemlerinde: Azami ders yükü = NDY + 2 ders + 1 ders dekan/müdür onayı ile (NDY+3 yetmiyorsa öğrenci okuldan atılır)

6 Nominal Kredi Yükü (NKY)
Her bölüm için ortalama dönemlik kredi sayısı Bölümden bölüme farklı Her bölüm için tek bir sayı NKY = programdaki toplam kredi / dönem sayısı (en yakın tam sayıya yuvarlanır) Business Information Management için NKY (staj dönemi hariç tutularak hesaplanır) 8 dönemlik program, toplam 128 kredi (Buna 1 dönemlik staj = 4 kredi dahil) 128 – 4 (dönemlik staj)= 124 124 / 7 = 17 BIM - NKY = 17 kredi

7 Başarısız ve sınamalı öğrenciler
Sınırlı sayıda yeni ders alabilir Daha önceki dönemlerden C’nin altında not almış oldukları dersleri tekrar alabilir Tekrarlayacakları derslere öğrenciler kendileri karar verir CPGA’leri yükselip başarılı duruma gelene kadar yeni ders almaları sınırlanır

8 Başarısız ve sınamalı öğrenciler
Başarısız öğrenciler (CGPA < 1.8) Hiç yeni ders alamaz Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlar Sınamalı öğrenciler (2.0 > CGPA >= 1.8) Nominal ders yükünün (NKY=17)en fazla %60’ı kadar yeni ders alabilir 17x0.60=10.2  10 kredi ( yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Önceki dönemlerden C’nin altındaki derslerinden istediklerini tekrarlayabilir

9 Birinci yıl ( 2. dönem başı için)
Yeni ders sınırlamaları daha esnek Başarısız öğrenciler: NKY(17)’nin %70 kadar yeni ders 17x0.70=11.9 11 kredi (yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Sınamalı öğrenciler: NKY(17) ‘nin %85 kadar yeni ders 17x0.85=14.4514 kredi (yuvarlanmaz, ondalık kısım atılır) Asıl sınırlamalar 3. dönemde başlıyor “Dönem sayısı” önemli bir parametre

10 “Yeni ders” ne demek? Öğrencinin;
Daha önce harf notu almadığı bütün dersler “yeni ders” sayılır Daha önce W, F ve U aldığı dersler yeni ders kabul edilmez Daha önce alınmış olup da, tekrarlanmak zorunda olunan bir seçmeli ders yerine, eşdeğer başka bir seçmeli ders alınmak istenirse, bu “yeni ders” sayılmaz

11 Yeni ders sınırlamaları
Sınamalı CGPA <2.0 CGPA >= 1.8 Başarısız CGPA < 1.8 İkinci dönem başı %85 – 14 kredi %70 – 11 kredi Sonraki dönemler %60 – 10 kredi Yeni derslerin toplam kredisi, NKY’nün tabloda belirtilen yüzdesini geçemez.

12 Örnek.1 İşletme Bilgi Yönetimi: NKY = 17 kredi
(FALL) Course Code Course Name Credit Grade Repeating GE 100 Orientation 1 C+ ECON 105 Principles of Economics I 3  B- THM Introduction to Business C- BIM 103 Keyboarding  C- 121 PC Business Applications I  D+ ENG 101 English and Composition I  F SOC Introduction to Sociology  C TURK Turkish I 2  B SEMESTR: UNSATISFACTORY  21  36.5 GPA:   1.74 CGPA: 1.74 2. dönem için yeni ders kredisi sınırı %70: NKY x 0.7 = 11.9 kredi (yuvarlama yok) ENG 101 dersini F nedeniyle tekrar alacak

13 Toplam yeni ders kredisi = 11
(SPRING) Course Code Course Name Credit Grade Repeating ENG 101 English and Composition I 3 ENG 101 ECON 106 Principles of Economics II BIM 107 Elements of Business Math. 122 PC Business Applications II TURK 102 Turkish I I 2 103 Keyboarding 105 Introduction to Business SEMESTR: Toplam yeni ders kredisi = 11 THM 105, BIM 103, BIM 105 derslerinden istediklerini tekrar alabilir (azami ders yükünü geçmemek şartıyla) (yeni ders değil, C’nin altındakilerden) 11 krediden fazla (örneğin üst sınıftan) yeni ders alamaz.

14 Örnek.2 İşletme Bilgi Yönetimi: NKY = 17 kredi
(SPRING) Course Code Course Name Credit Grade Repeating THM 309 Principles of Marketing 3 D BIM 215 Database Management Systems 4 223 Business Communications I B- 261 Corporate Finance C 306 Decision Analysis C- HIST 202 History II 2 SEMESTR: UNSATISFACTORY  18  31.6 GPA:   1.76  78 151.3 CGPA: 1.94 5. dönem için yeni ders kredisi sınırı %60: NKY x 0.6 = 10.2 kredi  10 kredi Hiç F notu yok Önceki dönemlerde hep “başarılı”

15 Sınamalı öğrenci için yeni kredi sınırı: 10
(FALL) Course Code Course Name Credit Grade Repeating BIM 206 Managerial Accounting 3 224 Business Communications II 316 Information Systems Analysis XXX SEMESTR: 5  16 Programda 5. dönem; kredi toplamı: 16 normal ders yükü aralığı: 5-7 ders Sınamalı öğrenci için yeni kredi sınırı: 10 3 tane 3 kredilik yeni ders alabilir. 3 yeni ders alırsa, normal ders yükü aralığına göre, eski derslerden 2 tanesini tekrarlamalı (normal ders yükü alt sınırından daha az ders alınması, ancak bölüm başkanının onayıyla gerçekleşebilir).

16 17x0.20=3.4  3 kredi (yuvarlanmaz)
(FALL) Course Code Course Name Credit Grade Repeating BIM 206 Managerial Accounting 3 224 Business Communications II 316 Information Systems Analysis XXX SEMESTR: 5  16 Özel durum; NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders (yani 3 kredilik bir ders) Bölüm Başkanı ve Okul Müdürünün onayıyla verilebilir. (CGPA’i 2.00’a çok yakın öğrenciler veya önkoşullu dersler nedeniyle). 17x0.20=3.4  3 kredi (yuvarlanmaz)

17 Bir Derste Başarı Durumu
Dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C veya S notlarından birini almış olmak gerekir. C-, D+ veya D alındığında, başarılı sayılabilmek için, o aşamadaki genel not ortalamasının (CGPA) >= 2.0 olması gerekir. Dersten F veya U alınmışsa, başarısız olunmuştur. W notu almak, o ders hiç alınmamış gibi değerlendirilir. (Ancak geçmişteki W notları, kayıt sırasında “yeni ders” kabul edilmez).

18 Ders Tekrarına İlişkin
F veya U notu alınmışsa (başarısız olunmuştur), ders takip eden iki yarıyıl içerisinde tekrarlanmak zorunda. Tekrarlanması gereken ders seçmeli bir ders ise, aynı seçmeli ders havuzundan başka bir ders alınabilir. ENG 101 veya ENG 104 derslerinden C notunun altındaki notlar ile ENG 102 dersinden F notu, ders verildiği ilk yarıyıl tekrarlanmak zorundadır.

19 Yaz okulu En fazla iki ders alınabilir. Dekan/müdür onayıyla bu sayı 1 artırılabilir. Akademik durum nedeniyle oluşan bir ders sınırlaması yok Güz kayıtlarında yaz okulu sonucu oluşan CGPA esas alınıyor Bahar dönemini “sınamalı” bitirip yaz okulunda alınan derslerle güz dönemi başında “başarılı” olmak mümkün Tersi de mümkün!

20 Atılma 3. dönemden sonra herhangi bir dönem sonunda (yeni not sisteminin uygulamaya konduğu 4. dönemden itibaren spring dönemi itibari ile uygulanacak) CGPA < 1.2 olursa öğrenci atılıyor (yaz okulu dahil) Bir sonraki dönem başlamadan bölümler arası geçiş mümkün

21 Özel durumlarda istisnalar
Yetki dekan ve müdürlerde NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders Ek yeni dersler dışındaki dersleri bırakmak (drop) veya bu derslerden çekilmek (W) yasak NDY + 2 sınırı geçerli

22 Şeref ve Yüksek Şeref öğrencileri
Dönem not ortalamasına (GPA) göre Yüksek şeref: GPA >= 3.5 ve CGPA >=2.0 Şeref: 3.5 > GPA >= 3.0 ve CGPA >=2.0 Şeref veya yüksek şeref öğrencisi olabilmek için, en az normal ders yükünün alt sınırının bir eksiği kadar ders almış olmak gereklidir. Bu hesaplamada, öğrencinin W notu aldığı dersler ders yükünden sayılmaz.

23 Onay Gerektiren İşlemler
Aşağıdaki durumlarda, öğrenci SRS sisteminde, ilgili işlem için form düzenler, basar ve ilgili birimlere onaylatır. Zorunlu derslerin bırakılması: Danışmanın onayı ile. Ders yükünün artırılması: NDY üst sınırı +1 veya +2 ders. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile. (+3 ders, mezuniyet döneminde ise ve Dekan/Müdür onayı ile). Ders yükünün azaltılması: NDY alt sınırından aşağıda olabilir. Danışman ve Bölüm Başkanı onayı ile. Ders programı çakışmasına rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanlarının onayı ile. Önşart yetersizliğine rağmen ders almak: Danışman ve dersi veren öğretim elemanının onayı ile.

24 Başarılar Dileriz BIM


"Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları