Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI
ENERJİ COĞRAFYASI 1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI

2 Herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı içinde var olan ve her an kullanılabilir enerji türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Mekanik enerji b) Kinetik enerji c) Potansiyel enerji d) Nükleer enerji

3 Herhangi bir cismin bulunduğu durumdan dolayı içinde var olan ve her an kullanılabilir enerji türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Mekanik enerji b) Kinetik enerji c) Potansiyel enerji d) Nükleer enerji

4 Elektrik kullanımının yaygınlaşmasına sebep olan buluş hangisidir?
a) Enstein’in enerjinin bir madde olduğunu ispatlaması b) Dinamonun icat edilmesi c) Baraj yapımına başlanması d) Enerjinin her maddenin yapısında var olduğunun ispatlanması

5 Elektrik kullanımının yaygınlaşmasına sebep olan buluş hangisidir?
a) Enstein’in enerjinin bir madde olduğunu ispatlaması b) Dinamonun icat edilmesi c) Baraj yapımına başlanması d) Enerjinin her maddenin yapısında var olduğunun ispatlanması

6 Aşağıdakilerden hangisi yer üstü enerji kaynaklarından değildir?
a) Nükleer enerji kaynaklarından uranyum-toryum b) Güneş enerjisi c) Akarsular d) Rüzgarlar

7 Aşağıdakilerden hangisi yer üstü enerji kaynaklarından değildir?
a) Nükleer enerji kaynaklarından uranyum-toryum b) Güneş enerjisi c) Akarsular d) Rüzgarlar

8 Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir (kendini yenileme özelliği olan) enerji kaynaklarından biridir? a) Kömür b) Petrol c) Akarsu d) Uranyum-toryum

9 Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir (kendini yenileme özelliği olan) enerji kaynaklarından biridir? a) Kömür b) Petrol c) Akarsu d) Uranyum-toryum

10 Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir enerji kaynağı değildir?
a) Bor b) Kömür c) Uranyum d) Toryum

11 Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir enerji kaynağı değildir?
a) Bor b) Kömür c) Uranyum d) Toryum

12 Aşağıdakilerden hangisi gayri ticari enerji kaynağı değildir?
a) Kömür b) Tezek c) Turba d) Bitkisel atıklar

13 Aşağıdakilerden hangisi gayri ticari enerji kaynağı değildir?
a) Kömür b) Tezek c) Turba d) Bitkisel atıklar

14 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Enerji tüketimi arttıkça insanların refah düzeyinin de arttığı iddia edilebilir. b) İnsanların suni ateşi kullanmaya başlaması daha sonra madenleri işleyebilmesine olanak sağladığından sanayi faaliyetlerinin başlangıcına neden olduğu ileri sürülebilir. c) 19. ve 20. yy’nin ilk çeyreğinde endüstrinin tek enerji kaynağı kömürdür. d) Enerjinin çok çeşitli kullanım alanlarının olmasına rağmen en çok enerji ısınma gibi amaçlarla konutlarda kullanılır.

15 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Enerji tüketimi arttıkça insanların refah düzeyinin de arttığı iddia edilebilir. b) İnsanların suni ateşi kullanmaya başlaması daha sonra madenleri işleyebilmesine olanak sağladığından sanayi faaliyetlerinin başlangıcına neden olduğu ileri sürülebilir. c) 19. ve 20. yy’nin ilk çeyreğinde endüstrinin tek enerji kaynağı kömürdür. d) Enerjinin çok çeşitli kullanım alanlarının olmasına rağmen en çok enerji ısınma gibi amaçlarla konutlarda kullanılır.

16 Sanayileşme hareketlerinin başlangıç aşamasında ve gelişim devresinde kullanılan enerji kaynağı hangisidir? a) Odun b) Kömür c) Gayri ticari enerji kaynakları d) Güneş enerjisi

17 Sanayileşme hareketlerinin başlangıç aşamasında ve gelişim devresinde kullanılan enerji kaynağı hangisidir? a) Odun b) Kömür c) Gayri ticari enerji kaynakları d) Güneş enerjisi

18 Hangi enerjiyle elektrik üretiminin maliyeti daha pahalıdır?
a) Nükleer enerjiyle b) Güneş enerjisiyle c) Doğalgaz enerjisiyle d) Hidrotermik santrallerle

19 Hangi enerjiyle elektrik üretiminin maliyeti daha pahalıdır?
a) Nükleer enerjiyle b) Güneş enerjisiyle c) Doğalgaz enerjisiyle d) Hidrotermik santrallerle

20 Beyaz kömür olarak da adlandırılan enerji türü hangisidir?
a) Hidrolik enerji b) Nükleer enerji c) Güneş enerjisi d) Gayri ticari enerji kaynakları

21 Beyaz kömür olarak da adlandırılan enerji türü hangisidir?
a) Hidrolik enerji b) Nükleer enerji c) Güneş enerjisi d) Gayri ticari enerji kaynakları

22  Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır
 Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır.  Daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılan enerji kaynaklarını içerir. kalorisi düşük enerji kaynakları olduğundan ülkeler arasında alım-satımı yapılmaz. Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir? a) Gayri ticari enerji kaynakları b) Tükenebilir enerji kaynakları c) Ticari enerji kaynakları d) İnorganik enerji kaynakları

23  Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır
 Kullanım alanına bakıldığında endüstriyel olmayan enerji kaynağıdır.  Daha çok gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılan enerji kaynaklarını içerir. kalorisi düşük enerji kaynakları olduğundan ülkeler arasında alım-satımı yapılmaz. Yukarıda özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir? a) Gayri ticari enerji kaynakları b) Tükenebilir enerji kaynakları c) Ticari enerji kaynakları d) İnorganik enerji kaynakları

24 Enerji Tüketimindeki dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enerji gereksiniminin azalması b) Savaşlar ve ekonomik krizler c) Hava kirliliğinin önlenmek istenmesi d) Enerji kaynaklarının tükenmesinin önlenmek istenmesi

25 Enerji Tüketimindeki dalgalanmaların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Enerji gereksiniminin azalması b) Savaşlar ve ekonomik krizler c) Hava kirliliğinin önlenmek istenmesi d) Enerji kaynaklarının tükenmesinin önlenmek istenmesi

26 Günümüzde hangi enerji kaynağı hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım araçlarında kömürün yerini almıştır? a) Petrol ve elektrik b) Doğalgaz ve elektrik c) Petrol ve rüzgar enerjisi d) petrol ve doğalgaz

27 Günümüzde hangi enerji kaynağı hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşım araçlarında kömürün yerini almıştır? a) Petrol ve elektrik b) Doğalgaz ve elektrik c) Petrol ve rüzgar enerjisi d) petrol ve doğalgaz

28 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Petrolün rafinajından elde edilen bazı gazlar ve fueloil önceleri atık iken günümüzde önemli bir ekonomik değere sahiptir. b) Kömür rezervi yeterli olan ülkeler için kömür, tercih edilen ilk enerji kaynağıdır. c) Elektrik üretiminde maliyeti en pahalı olan enerji kaynağı güneş enerjisidir. d) Dünya elektrik üretimlerinde termik santrallerin payı en azdır.

29 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Petrolün rafinajından elde edilen bazı gazlar ve fueloil önceleri atık iken günümüzde önemli bir ekonomik değere sahiptir. b) Kömür rezervi yeterli olan ülkeler için kömür, tercih edilen ilk enerji kaynağıdır. c) Elektrik üretiminde maliyeti en pahalı olan enerji kaynağı güneş enerjisidir. d) Dünya elektrik üretimlerinde termik santrallerin payı en azdır.

30 Bölge ve bölgelerde en çok kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Uzakdoğu Bölgeleri  kömür b) Bağımsız Devlet Topluluğu  doğalgaz c) Güney ve Orta Amerika  petrol d) Kuzey Amerika  nükleer enerji

31 Bölge ve bölgelerde en çok kullanılan enerji kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Uzakdoğu Bölgeleri  kömür b) Bağımsız Devlet Topluluğu  doğalgaz c) Güney ve Orta Amerika  petrol d) Kuzey Amerika  nükleer enerji

32 Organik maddelerin karbonlaşma sürecini tamamladıkları en son aşamada yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş kömür cinsi olmasına rağmen hiçbir zaman enerji kaynağı olarak değerlendirilmeyen daha çok kurşun kalem üretiminde yararlanılan kömür cinsi aşağıdakilerden hangisidir? a) Grafit b) Linyit c) Antrasit c) Turba

33 Organik maddelerin karbonlaşma sürecini tamamladıkları en son aşamada yüksek basınç ve sıcaklık altında oluşmuş kömür cinsi olmasına rağmen hiçbir zaman enerji kaynağı olarak değerlendirilmeyen daha çok kurşun kalem üretiminde yararlanılan kömür cinsi aşağıdakilerden hangisidir? a) Grafit b) Linyit c) Antrasit c) Turba

34 Aşağıdakilerden hangisi Otokton Teoriyi destekleyen bulgulardan değildir?
a) Kömür yataklarının geniş sahalar kaplaması b) Kömür havzalarının dağılışının düzenli olması c) Kömür yataklarının genelde aynı derinlikte bulunması d) Kömür yataklarında bozulmadan kömürleşmiş ağaçların bulunması

35 Aşağıdakilerden hangisi Otokton Teoriyi destekleyen bulgulardan değildir?
a) Kömür yataklarının geniş sahalar kaplaması b) Kömür havzalarının dağılışının düzenli olması c) Kömür yataklarının genelde aynı derinlikte bulunması d) Kömür yataklarında bozulmadan kömürleşmiş ağaçların bulunması

36 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Turba, kömürleşmenin ilk aşamasıdır. b) Linyit kömürü ikinci ve üçüncü zaman arazilerine aittir. c) Birinci zamanda oluşan kömürler karbonca zengin maden kömürleridir. d) Dördüncü zaman arazilerinde henüz kömürleşme oluşmamıştır.

37 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Turba, kömürleşmenin ilk aşamasıdır. b) Linyit kömürü ikinci ve üçüncü zaman arazilerine aittir. c) Birinci zamanda oluşan kömürler karbonca zengin maden kömürleridir. d) Dördüncü zaman arazilerinde henüz kömürleşme oluşmamıştır.

38 Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
a) Sıcaklık b) Toprağın cinsi c) Basınç d) örtü tabakasının ağırlığı

39 Aşağıdakilerden hangisi kömürleşme üzerinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
a) Sıcaklık b) Toprağın cinsi c) Basınç d) örtü tabakasının ağırlığı

40 Rezerv miktarı bin ton olduğu tahmin edilen ve İngiltere’nin ekonomik değeri en yüksek kömürlerinin bulunduğu havza olarak tanımlanan havzaları aşağıdakilerden hangisidir a) Penin Dağları çevresindeki havzalar b) Galler ülkesi güneyindeki havzalar c) İskoçya kömür havzaları d) Doğu Kent havzaları

41 Rezerv miktarı bin ton olduğu tahmin edilen ve İngiltere’nin ekonomik değeri en yüksek kömürlerinin bulunduğu havza olarak tanımlanan havzaları aşağıdakilerden hangisidir a) Penin Dağları çevresindeki havzalar b) Galler ülkesi güneyindeki havzalar c) İskoçya kömür havzaları d) Doğu Kent havzaları

42 Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve Almanya’nın karşı karşıya gelmesine neden olan ve hatta l. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden de olan, içerisinde hem demir hem de kömür yatakları bulunan havza aşağıdakilerden hangisidir? a) Alsece-Lorraine b) Pas-de Calais c) Bassin du Nord d) St Etienne

43 Aşağıdakilerden hangisi Fransa ve Almanya’nın karşı karşıya gelmesine neden olan ve hatta l. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden de olan, içerisinde hem demir hem de kömür yatakları bulunan havza aşağıdakilerden hangisidir? a) Alsece-Lorraine b) Pas-de Calais c) Bassin du Nord d) St Etienne

44 Aşağıdakilerden hangisi zengin kömür yataklarının bulunduğu kıvrım dağ sistemidir?
a) Alp kıvrım sistemi b) And kıvrım sistemi c) Hersinyen kıvrım sistemi d) Zagros kıvrım sistemi

45 Aşağıdakilerden hangisi zengin kömür yataklarının bulunduğu kıvrım dağ sistemidir?
a) Alp kıvrım sistemi b) And kıvrım sistemi c) Hersinyen kıvrım sistemi d) Zagros kıvrım sistemi

46 Aşağıdakilerden hangisi ticari bir enerji kaynağı değildir?
a) Odun b) Kömür c) Petrol d) Doğalgaz

47 Aşağıdakilerden hangisi ticari bir enerji kaynağı değildir?
a) Odun b) Kömür c) Petrol d) Doğalgaz

48 Gel-git hareketlerinden Güç sağlanarak çalışan ilk elektrik santrali nerede yapılmıştır?
a) Güney Kore/Sihwa gölü b) Kuzey Amerika/Fundy Körfezi c) Çin/Jiangxia d) Fransa/Rance havzası’nda

49 Gel-git hareketlerinden Güç sağlanarak çalışan ilk elektrik santrali nerede yapılmıştır?
a) Güney Kore/Sihwa gölü b) Kuzey Amerika/Fundy Körfezi c) Çin/Jiangxia d) Fransa/Rance havzası’nda

50 Metalurji sanayinde bugünün şartlarıyla Kömür enerjisinin yerini başka bir enerji kaynağının alamayacağının düşünülmesinin temel nedeni nedir? a) Metalurji sanayide kömür enerjisinin verdiği randımanın şimdilik başka hiçbir enerji kaynağının veremiyor olması b) Metalurji sanayi kuruluşlarına en yakın enerji kaynağının kömür yataklarından oluşması c) Metalurji sanayinin daha çok kömür yatakları çok olan ülkelerde gelişmiş olması d) Metalurji sanayide petrol ya da doğalgaz kullanımının tehlikeli olması

51 Metalurji sanayinde bugünün şartlarıyla Kömür enerjisinin yerini başka bir enerji kaynağının alamayacağının düşünülmesinin temel nedeni nedir? a) Metalurji sanayide kömür enerjisinin verdiği randımanın şimdilik başka hiçbir enerji kaynağının veremiyor olması b) Metalurji sanayi kuruluşlarına en yakın enerji kaynağının kömür yataklarından oluşması c) Metalurji sanayinin daha çok kömür yatakları çok olan ülkelerde gelişmiş olması d) Metalurji sanayide petrol ya da doğalgaz kullanımının tehlikeli olması

52 Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir
Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir. Enerji kaynağı tükenmeyen ve yenilenebilen (kendini yenileyen) bir enerji kaynağı olan su gücüdür. Günümüzde doğal potansiyelinin çok altında bir kullanım alanı vardır. Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

53 Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir
Büyük yatırımlar gerektiren santrallerdir. Enerji kaynağı tükenmeyen ve yenilenebilen (kendini yenileyen) bir enerji kaynağı olan su gücüdür. Günümüzde doğal potansiyelinin çok altında bir kullanım alanı vardır. Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

54  Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir
 Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir.  Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

55  Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir
 Günümüzde dünya elektrik üretiminde en yüksek paya sahiptir.  Kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır. Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

56 Dünyada henüz yaygın olmamakla beraber, bazı ülkelerde sayıları giderek artmaktadır. Uranyum-toryum gibi inorganik enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır. Günümüzde dünya elektrik enerjisi üretimindeki payı %6 olmasına rağmen, kullanım oranının gelecekte büyük artış gösterileceği düşünülmektedir Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

57 Dünyada henüz yaygın olmamakla beraber, bazı ülkelerde sayıları giderek artmaktadır. Uranyum-toryum gibi inorganik enerji kaynaklarıyla çalışmaktadır. Günümüzde dünya elektrik enerjisi üretimindeki payı %6 olmasına rağmen, kullanım oranının gelecekte büyük artış gösterileceği düşünülmektedir Yukarıda özellikleri verilen santral tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Nükleer santraller b) Hidroelektrik santralleri c) Termik santraller d) Hiçbiri

58 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Emine PAKİŞ


"1. HAFTADAN 7. HAFTAYA TÜM KONULARI İÇEREN TEST UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları