Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4.SINIF 1.KURUL HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ, DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 08.11.2013 İLERİ İLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4.SINIF 1.KURUL HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ, DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 08.11.2013 İLERİ İLERİ."— Sunum transkripti:

1 4.SINIF 1.KURUL HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ, DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
İLERİ İLERİ

2 Bu sınavda toplam 10 olgu vardır.
İLERİ İLERİ

3 Onsekiz yaşındaki kadın hasta hematoloji polikliniğine ciltte yaygın morluklar ve adet kanamalarının fazla olması şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede bacaklar ve kollarda çapları 1-3 cm arası seyreden ekimozlar saptanıyor. Bunun dışındaki sistem muayeneleri normal olarak bulunuyor. -Hasta hangi patolojik semptom ve bulgulara sahiptir? 1 Ekimoz 4 Hipermenore 2 Hematom 5 Hemartroz 3 Cilt ve mukoza kanamaları İLERİ

4 -Öyküde başka neleri sorgularsınız?
Öyküde ilk adet görmeye başladığından beri kanamalarının fazla olduğu, çocukluğundan beri kolay morarma şikayeti olduğu ve annesinde de benzer semptomlar olduğu öğrenildi. -Öyküde başka neleri sorgularsınız? 6 Devamlı aldığı bir ilaç var mı? 7 Yakınlarında lösemi öyküsü var mı? 8 Cerrahi girişim sonrası kanaması olmuş mu? 9 Fazla kanama nedeniyle kan alması gerekmiş mi? 10 Ateşi olmuş mu? 11 Bilinen bir bağ dokusu hastalığı var mı? GERİ İLERİ

5 -Ayırıcı tanıda hangi hastalıkları düşünürsünüz?
Hastadan alınan test sonuçlarında Hb 11.5 gr/dl, MCV 76, Lökosit 5300, Trombosit /mcl, INR 1.05, aPTT 60, fibrinojen 380 olarak saptanıyor. -Ayırıcı tanıda hangi hastalıkları düşünürsünüz? 12 Hemofili A 13 Lösemi 14 Demir eksikliği anemisi 15 vonWillebrant Hastalığı GERİ İLERİ

6 Kemik iliği incelemesi 18 Kanama zamanı 23 Serum Ferritin düzeyi 19
-Bundan sonraki aşamada aşağıdaki tetkilerden ilk olarak hangilerini istersiniz? 16 Periferik yayma 21 Faktör VIII düzeyi 17 Karışım testi 22 Kemik iliği incelemesi 18 Kanama zamanı 23 Serum Ferritin düzeyi 19 Transaminazlar 24 Abdominal USG 20 BUN ve Kreatinin GERİ İLERİ

7 Hastanın periferik yayması normal, karışım testi ile aPTT düzeliyor, Kanama zamanı uzun, ferritin düzeyi düşük, transaminazları normal saptanıyor. -Sizi kesin tanıya götürecek testler hangileridir? 25 FVIII düzeyi 26 Von Willebrant Faktör antijeni (vWF Ag) 27 Ristosetin kofaktör aktivitesi (RİCOF) 28 Lupus antkoagülanı 29 FIX düzeyi İLERİ

8 Hastanın Faktör VIII düzeyi %35, vWF Ag %10, RiCOF aktivitesi düşük olarak saptanmıştır.
-Tanınız nedir? 30 Von Willebrant Hastalığı Tip I 31 Von Willebrant Hastalığı Tip II 32 Von Willebrant Hastalığı Tip III 33 Hafif Hemofili A İLERİ

9 Olgu Von Willebrant Hastalığı Tip I ise; Tedavide ne kullanırsınız? 34
Desmopressin asetat 35 Tranexamik asit 36 vWF içeren faktör konsantreleri 37 Saf FVIII preparatları 38 Taze donmuş plazma Olgu bitti GERİ İLERİ

10 OLGU 2 İLERİ

11 -Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 39 Genel durumu orta 40
Altmış bir yaşında erkek hasta son 3 aydır kilo kaybı ve halsizlik şikayeti ile başvuruyor. Muayenede solunum 20/dk, nabız 90/dk, kan basıncı 100/80 mmHg ve ateşin C olduğu belirleniyor. -Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 39 Genel durumu orta 40 Kilo kaybı 41 Yaşlı hastada kilo kaybı 42 Malnütrisyon 43 Taşikardi GERİ İLERİ

12 -Öyküde başka neleri sorgularsınız? 44 Ağırlık ölçümü 50
Öyküde son 5 aydır yemeğe karşı isteksizlik olduğu, bazen yemeği zor yuttuğu öğreniliyor. Su ile beraber yemeği daha rahat yutabildiğini, arada sırada yemekten sonra kustuğunu ifade ediyor. -Öyküde başka neleri sorgularsınız? 44 Ağırlık ölçümü 50 Mide ülseri geçmişi var mı? 45 Vücut kitle indeksi hesaplanması 51 Geçmişte malignite geçirme hikayesi var mı? 46 Öksürük var mı? 52 Reflü hikayesi var mı? 47 Ateş var mı? 53 Son 2 yıl içinde üst GIS ve alt GIS endoskopi yapılmış mı? 48 İshali var mı? 54 Ağrı var mı? Lokalizasyonu ve süresi? 49 Kalp hastalığı var mı? GERİ İLERİ

13 -Bu hastada hangi tetkikleri istersiniz?
55 Tam kan sayımı 56 Biyokimya (Kc fonk testleri, albumin/globulin,böbrek fonksiyon testleri 57 Üst GIS endoskopi 58 Dışkıda parazit 59 İdrar tetkiki GERİ İLERİ

14 -Bundan sonraki ek tetkileriniz nelerdir? 60 Toraks tomografi 65
Yapılan tetkiklerde Hgb:9.8 g/dl, nötrofil 4300/mm3, trombosit:167 bin, albumin 2.1g/dl, ALT 21, AST 25, saptanıyor. Üst GIS endoskopide agızdan 28. cm’de ösefagus lumenini tamamen saran yer yer mukozal kanamalı kitle lezyonu ve gastroözefagial bölgede mukozada displazik görünümler göze çarpıyor. Mide de patoloji görülmüyor. Ösefagustan alına biyopsi sonucu orta derecede diferansiye skuamöz hücreli karsinom olarak rapor ediliyor. -Bundan sonraki ek tetkileriniz nelerdir? 60 Toraks tomografi 65 Bronkoskopi 61 Abdominopelvik tomografi 66 Baryumlu ösefagus grafisi 62 PET CT 63 Kranial MR 64 Osefagus endoskopik USG GERİ Olgu bitti İLERİ

15 OLGU 3 İLERİ

16 -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 67 Akut Apandisit 72
Altmışsekiz yaşında erkek hasta karın ağrısı ve bel ağrısı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Ağrılarının uzun süredir olduğunu son 15 gündür arttığını öğreniyorsunuz. Hastanın özgeçmişinde 1 yıl önce safra kesesinden opere olduğunu şikayetlerinin belirli bir dönem azaldığını, sonra arttığını söylüyor.İştahsızlık ve halsizlik şikayetleri tarifliyor. Hasta şu anda bulantı- kusma, konstipasyon gibi şikayetlerinin olmadığını belirtiyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 67 Akut Apandisit 72 Vena Kava inferior Trombozu 68 Mezenter İskemi 69 İleus 70 Abdominal Aort Anevrizması 71 Akut Sistit GERİ İLERİ

17 -Hangi tanı testlerini istersiniz? 73
Hastanın hipertansif, sigara içicisi, diabetik olduğunu karın ağrısının yaygın olduğunu ve hastanın 1 kez pre senkop atak geçirdiğini öğreniyorsunuz. Hasta idrarında her hangi bir problem olmadığını belirtiyor. -Hangi tanı testlerini istersiniz? 73 Hemogram(CBC) ve Biyokimyasal Testler 77 Sistoüreterogram 74 EKG 78 Tam İdrar Tetkiki (TİT) 75 Transtorasik Ekokardiyografi 76 Tüm Abdomen USG GERİ İLERİ

18 Hastanın yaptığınız fizik muayenesinde karın orta hatta pulsasyon olduğunu, defans rebound gibi bulgularının olmadığını , hemogramında hemoglobinin 14,5 g/dl, hemotokrit 42, beyaz küre 9600, BUN 26, kreatinin 1,0, TİT normal ve hastanın hemodinamisinin normal olduğunu öğreniyorsunuz. -Kesin tanı koymak için hangi testleri istersiniz? 79 Sistoüreterogram 83 Kontrastlı Torakoabdominal Bilgisayarlı Tomografi 80 EKG 84 Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi 81 Transtorasik Ekokardiyografi 82 Abdominal Doppler Ultrasonografi İLERİ

19 Yapılan tetkikleri sonucunda hastanın daha önce tanı konulmamış infrarenal düzeyden başlayıp iliak bifurkasyona kadar devam eden en geniş yerinde 6 cm ye ulaşan füziform şekilli abdominal aort anevrizması olduğu tespit ediliyor. -Hangi tedavi yöntemlerini önerirsiniz? 85 Tıbbi izlem 89 Femoro-ilio-abdominal embolektomi 86 Acil abdominal aort cerrahisi 90 Wrapping yöntemi ile abdominal aort küçültülmesi 87 Elektif şartlarda transabdominal abdominal aort replasmanı 88 Elektif şartlarda endovasküler abdominal aort replasmanı (EVAR) İLERİ

20 -Bu hastanın abdominal aort anevrizmasında rüptür riski mevcut olup bu riski arttıran durumlar hangileridir? 91 Hastanın diabetik olması 95 Hastanın kolesistektomi operasyonu geçirmiş olması 92 Hastanın sigara içicisi olması 96 Hastanın iştahsızlık ve halsizlik şikayetinin olması 93 Hastanın bel ve karın ağrısının olması 94 Hastanın anevrizmasının 6 cm olması İLERİ

21 -Tedavi cerrahi planlanan bu hasta da abdominal aort çapı normalde kaç cm olmalı idi?
97 5 cm 101 6 cm 98 4,5 cm 102 2,5 cm 99 4 cm 100 3,5 cm Olgu bitti GERİ İLERİ

22 OLGU 4 İLERİ

23 -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 103 Reflü Özofaujit 108 Kot Fraktürü
Bir gün önce başlayan ve göğüste batar tarzda ağrı ve nefes darlığı olan hasta acil servise başvurmuş. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 103 Reflü Özofaujit 108 Kot Fraktürü 104 Pnömotoraks 105 Hemopnömotoraks 106 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 107 Akut Miyokard Enfaktüsü GERİ İLERİ

24 -Tanıyı koyabilmek için hangi testleri istersiniz? 109
Bu hastanın özgeçmişinde sigara içicisi olduğunu, hipertansiyonunun mevcut olduğunu, uzun süredir H2 reseptör blokörü kullandığını, nefes darlığının göğüs ağrısı başladıktan bir gün sonra başladığını ve göğüs ağrısının ara ara halen devam ettiğini öğreniyorsunuz -Tanıyı koyabilmek için hangi testleri istersiniz? 109 Hemogram(CBC) ve Biyokimyasal Testler 110 EKG 111 Özofago-Gastrik Endoskopik inceleme 112 Eforlu EKG Testi 113 Kardiyak Anjiografi 114 24 saatlik EKG (Holter Monitörizasyon) GERİ İLERİ

25 Hastanın göğüs ağrısında ve nefes darlığında şiddetlenme olduğunu, yapılan EKG sinde II, III, aVF derivasyonlarında ST yükselmesi olduğunu, solunum sayısının 20/dk olduğunu bildiriyorlar. Çekilen PA akciğer grafisinde her iki bazalde minimal mayi, dinlemekler her iki hemitoraksta krepitan raller olduğunu öğreniyorsunuz. -Bulgulara göre aşağıdaki tanılardan hangisi veya hangilerini düşünürsünüz? 115 Ventriküler Septal Defekt (VSD) 116 Atrial Septal Sefekt (ASD) 117 Akut Miyokard Enfarktüsü 118 İskemik Mitral Yetmezlik 119 Pulmoner Hipertansiyon 120 Pnömoni İLERİ

26 Koroner arter cerrahisi 122 Mitral kapak için açık kalp cerrahisi 123
Hastadan istenen Kardiyoloji konsültasyonu sonucu hastanın yapılan tetkiklerinde koroner arterlerde LAD, circumflex ve RCA da %80 i aşan darlık ve otta dereceli mitral yetmezlik tespit ediliyor. -Kalp Damar Cerrahisi – Kardiyoloji konseyinde değerlendirilen hastaya hangi tedavi seçeneği veya seçenekleri uygun olabilir? 121 Koroner arter cerrahisi 122 Mitral kapak için açık kalp cerrahisi 123 Tıbbi İzlem (Hastaya medikal tedavi verip taburcu ederim) 124 Hastaya 3 damarına invaziv balon-stent anjioplasti ve mitral balon kommisürotomi 125 Coil Embolizasyon 126 İntrakoroner USG Olgu bitti GERİ İLERİ

27 OLGU 5 İLERİ

28 -Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 127
21 yaşındaki üniversite öğrencisi İhsan, boynun sağında ağrısız şişlik ile aile hekimine başvuruyor. Nabız: 120/dk, kan basıncı: 110/70 mmHg -Hasta hangi patolojik bulgulara sahiptir? 127 Genel durumun kötü olması 132 Hipotansif 128 Normokardi 133 Hipertansif 129 Taşikardi 134 Boynun sağında kitle 130 Bradikardi 131 Normotansif GERİ İLERİ

29 -Öyküde başka neleri sorgularsınız? 135 İştahı nasıl? 140
Öyküde, kitleyi 3 gün önce tesadüfen fark ettiğini, son 2 ayda yaklaşık 5 kilo kaybettiğini, arada ateşi olduğunu hissettiğini ama ölçmediğini, geceleri yastığını ıslatacak kadar çok terlediğini belirtiyor. -Öyküde başka neleri sorgularsınız? 135 İştahı nasıl? 140 Ek hastalığı var mı? 136 Ele gelen başka kitle var mı? 137 Kilo kaybetmeden önceki vücut ağırlığı? 138 Nefes darlığı var mı? 139 Yakın bir zamanda infeksiyon öyküsü var mı? GERİ İLERİ

30 -Tanımlanan klinik tabloya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
2 ay öncesine kadar 73 kilo olduğunu, diyet yapmadığını, arada halsizlik hissettiğini, ek hastalığı olmadığını belirtiyor. Yapılan rutin laboratuvar testlerinde Hb: 11 gm/dl, BKH: 12000/mm3, platelet sayısı /mm3 olarak bulunuyor. -Tanımlanan klinik tabloya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 141 Anemi 142 ÜSYE 143 Sepsis 144 Lenfadenit 145 Lenfoma GERİ İLERİ

31 -Hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz?
146 Sedimentasyon 151 Bilurubin 147 LDH 152 Kan kültürü 148 Albumin 153 B2-mikroglobulin 149 Transaminaz 150 Alkalen fosfataz GERİ İLERİ

32 -Hangi radyolojik incelemeleri istesiniz?
154 Boyun USG 159 İntravenöz ürografi 155 Servikal lateral direk grafi 156 PA akciğer grafisi 157 Ayakta direk karın grafisi 158 Abdominal USG GERİ İLERİ

33 Hastada ESR: 100, LDH normalin 2
Hastada ESR: 100, LDH normalin 2.5 katı, boyun USG’de bilateral servikal, sağda en büyüğü 3x4x2 cm, solda 2x3x3 cm LAP ile uyumlu görünüm, akciğer grafisinde mediastinal genişleme, batın USG’de splenomegali mevcut. KBB’ye refere edilen hastanın sağ servikal 3x4 cm ele gelen kitleden yapılan biyopsisinin değerlendirmesinde “Reed-Sternberg hücreleri” saptanıyor. -Tanınız nedir? 160 Hodgkin Hastalığı (lenfoma) 161 Lenfadenit Olgu bitti İLERİ

34 OLGU 6 İLERİ

35 Hepatosellüler kanser 164 Kolorektal kanserler 165 Akciğer kanseri 166
Ellibeş yaşında kadın hasta televizyonda kanser taraması yapılabildiğini öğrenmesi üzerine polikliniğimize başvurdu. Herhangi bir şikayeti olmayan hasta için hangi kanser/kanserlere yönelik tarama yapabiliriz? 162 Meme kanseri 167 Pankreas kanseri 163 Servix kanseri 168 Hepatosellüler kanser 164 Kolorektal kanserler 165 Akciğer kanseri 166 Malign melanom GERİ İLERİ

36 -Kolorektal kanserlere yönelik hastaya hangi tarama yöntemlerini uygulamalıyız?
169 Dışkıda gizli kan 174 Batın tomografisi 170 Kolonoskopi 175 PET-BT 171 Rektosigmoidoskopi 176 Batın USG 172 Çift kontrast kolon grafisi 173 Gayta mikroskopisi İLERİ

37 -Kolorektal kanser taramasında kolonoskopi/rektosigmoidoskopi ve çift kontrast kolon grafisi ne zaman ve hangi sıklıkta yapılmalıdır? 177 50 yaşından sonra 10 yılda bir kolonoskopi 178 50 yaşından sonra 5 yılda bir rektosigmoidoskopi 179 50 yaşından sonra 5 yılda bir çift kontrast kolon grafisi 180 50 yaşından sonra 10 yılda bir çift kontrast kolon grafisi 181 50 yaşından sonra 5 yılda bir kolonoskopi İLERİ

38 Kolorektal tümörlerin çoğu rektosigmoid bölgeden köken almaktadır 183
-Kolonoskopi varken neden rektosigmoidoskopi önerisi de kolorektal kanserler için tarama önerisi olarak yer almaktadır? 182 Kolorektal tümörlerin çoğu rektosigmoid bölgeden köken almaktadır 183 Hasta için kolonoskopiye göre daha kolay bir tetkiktir 184 Daha ucuz bir tetkiktir GERİ İLERİ

39 -Hastada bir önceki soruda tanımlanan komplikasyonun gelişmesinin engellenmesi için hastaya tanı anında ne verilmesinin yararı olurdu? 185 Demir 186 Multivitamin 187 A vitamini 188 Çinko GERİ İLERİ

40 13 değerlikli konjuge pnömokok aşısı 191 Rotavirüs aşısı 192
-Hastanın evdeki ve hiçbir aşısı yapılmamış 1 yaşındaki kız kardeşine öncelikli olarak hangi aşıları yaparsınız? 189 BCG aşısı 190 13 değerlikli konjuge pnömokok aşısı 191 Rotavirüs aşısı 192 Kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı Olgu bitti GERİ İLERİ

41 OLGU 7 İLERİ

42 -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 193 Pnömoni 198 Ampiyem 194
Yirmiyedi yaşında erkek hasta nefes darlığı,öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle acil servise başvuruyor. Yaklaşık 150 metre yürüdüğünde nefes nefese kalıyor.Üç hafta önce ateş ile birlikte öksürük ve bol miktarda balgam şikayetlerinin de olduğunu ama doktora başvurmadığını ve tedavi almadığını belirtiyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 193 Pnömoni 198 Ampiyem 194 Bronşektazi 195 Akciğer apsesi 196 Akciğer malignitesi 197 Parapnömonik efüzyon GERİ İLERİ

43 -Ön tanılarınız nelerdir? 199 Pnömoni 200 Akciğer apsesi 201
Hastanın 3 hafta önce evde ateşini ölçtüğünde 39 dereceye kadar çıktığını fakat kendisi evde bulunan ateş düşürücülerle ateşini kontrol altına almaya çalıştığını söylüyor.Balgam miktarı kusar tarzda ve çok pis kokulu olduğunu öğreniyorsunuz.Bu süre içinde 6 kg verdiğini de ifade ediyor.Fizik muayenede halsiz görünümde olduğunu,dehidrate göründüğünü tespit ediyorsunuz.Hastanın bulguları:Ateş:38.2 C, Nabız:110/dk,ritmik ve TA:100/70 mmHg .Sağda solunum seslerinin azalmış ve buna raller eşlik ediyor. -Ön tanılarınız nelerdir? 199 Pnömoni 200 Akciğer apsesi 201 Bronşektazi 202 Kaviter bronş karsinomu GERİ İLERİ

44 Plevral sıvı biokimya incelemesi 204 Biyokimya 205 Balgam kültürü 206
-Diğer sistem bulguları normal olan bu hastada hangi laboratuvar incelemelerini istersiniz? 203 Hemogram 208 Plevral sıvı biokimya incelemesi 204 Biyokimya 205 Balgam kültürü 206 Balgam sitolojisi 207 Kanda akut faz reaktanları (CRP) GERİ İLERİ

45 Yapılan laboratuvar incelemelerinde hastanın Hb:14,9g/dl, Lökosit:17000, balgam kültüründe staphylococcus aereus bulunuyor. -Bundan sonraki aşamada kesin tanı koymak için planınızı nasıl yaparsınız? 209 Akciğer grafisi 210 Yan grafi 211 Bilgisayarlı Toraks Tomografisi 212 Bronkoskopi İLERİ

46 -Akciğer apsesi tanısı alan hastada bundan sonraki aşamada tedavi planınızı nasıl yaparsınız?
213 Antibiyotik tedavisi( En az 6-8 hafta) 214 Eğer antibiyotik tedavisine rağmen boyutu küçülmüyor ise cerrahi tedavi 215 Eğer masif hemoptizi varsa cerrahi tedavi 216 Eğer altında malignite varsa cerrahi tedavi Olgu bitti İLERİ

47 OLGU 8 İLERİ

48 -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 217 Astım 223 Pulmoner emboli 218
Otuziki yaşında kadın hasta 3 gün önce başlayan öksürük, hafif ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı nedeniyle doktora başvuruyor. Kendisine soğuk algınlığı teşhisi ile antihistaminik, mukolitik ve antibiyotik reçete ediliyor. 10 gün sonra yakınmaları geçmiyor ve bu yakınmalarına nefes darlığı da ekleniyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 217 Astım 223 Pulmoner emboli 218 Viral pnömoni 224 Interstisyel akciğer hastalığı 219 KOAH 225 Kardiyojenik pulmoner ödem 220 Pnömotoraks 221 Akciğer kanseri 222 Plevral sıvı GERİ İLERİ

49 -Öyküde başka neleri öğrenmek istersiniz?
226 Meslek öyküsü 232 Aile öyküsü 227 Sigara öyküsü 228 Akciğer hastalık öyküsü 229 Yakınmalarınını artıran ve azaltan sebepler 230 TB teması 231 Asbest teması GERİ İLERİ

50 Interstisyel akciğer hastalığı 235 KOAH atağı 241 Mesane taşı 236
Hastanın daha öncesinde bir hastalığı olmadığı, ev hanımı olduğu ve sigara içmediğini öğreniyorsunuz. Çocukluğundan beri grip olduğunda uzun süre düzelemediğini şimdi de öksürüğünün gıcık tarzında olup sabaha karşı rahatsız edici bir hal aldığını ve gün içinde zaman zaman idrarını tutamadığını, günler içinde nefes darlığının giderek arttığını ve hışıltısının olduğunu ifade ediyor. Fizik muayenede her iki hemitoraksın solunuma eşt şekilde katıldığını ve oskültasyonla iki taraflı yaygın sibilan ronküsler tespit ediyorsunuz. -Tanınız nedir? 233 Astım atağı 239 Pulmoner emboli 234 Viral pnömoni 240 Interstisyel akciğer hastalığı 235 KOAH atağı 241 Mesane taşı 236 Pnömotoraks 242 Hipersensitivite pnömonisi 237 Akciğer kanseri 238 Plevral sıvı GERİ İLERİ

51 Tedaviyi planlamada yardımcı olabilecek laboratuvar testleri nelerdir?
Astım atağı düşünülen hastada tedavi öncesi fizik muayenede başka neleri bilmek istersiniz? Tedaviyi planlamada yardımcı olabilecek laboratuvar testleri nelerdir? 243 Genel durumu 253 Tansiyon arteryel değeri 244 Konuşma şekli 254 Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılımı 245 Konuşurken vücudunun şekli 255 Lenf nodu muayenesi 246 Solunum hızı 256 Nörolojik muayene 247 Nabız hızı ve şekli 257 PEF değeri 248 Ateşi 258 P-A akciğer grafisi 249 Hemogram 259 Toraks MR 250 D - dimer 260 Arter kan gazı 251 5’li biyokimya 261 Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu 252 Bilgisayarlı tomografi 262 Tam idrar tetkiki GERİ İLERİ

52 Hastanın huzursuz olduğu, kendini kısa cümlelerle ifade ettiği ve konuşurken oturmayı tercih ettiği, solunum sayısının ve nabız hızının arttığı, belirgin hışıltılı solunumunun olduğu, PEF değerinin %60 – 80 olduğu ve oda havası solurken O2 satürasyonunun %92 olduğunu tespit ediyorsunuz. -İlk tedavi ve sonraki değerlendirme nasıl olmalıdır? 263 O2 tedavisi, Satürasyon %90’ın üzerinde tutulacak şekilde 270 Midazolam ile hafif sedasyon 264 Nebülizatör ile mukolitik 271 I.V. teofilin 265 Sistemik steroid 272 Mai desteği 266 I.V. Antibiyotik 273 Göğüs fizyoterapisi 267 İnhale kısa etkili beta-2 agonist 274 İnhale kısa etkili antikolinerjik 268 Antihistaminik 275 1 – 2 saat sonra FM, PEF, SaO2 ile değerlendirme 269 4 saat sonra FM, PEF, SaO2 ile değerlendirme İLERİ

53 Son tedaviden sonraki 1 saat içinde iyi olması 281
1 saat sonra yapılan değerlendirmede yeterince düzelmeyen hastanın tedavisi O2 tedavisine devam edilmesi, inhale kısa etkili beta-2 agonist ve antikolinerjiklerin saat başı verilmesi şeklinde yeniden düzenlendi ve 1 – 2 saat sonra yeniden değerlendirme planlandı. -1 – 2 saat sonra yapılan değerlendirmede hangi durumlar söz konusu olduğunda hasta hastaneye yatırılmalıdır? 276 Son tedaviden sonraki 1 saat içinde iyi olması 281 SaO2’nin > %90 olması 277 PEF > %70 olması 282 FM’de ronküslerinin devam etmesi 278 Ölüm riski olması 283 İlaçlarını temin edemeyecek olması 279 PEF < %60 olması 284 Konfüzyonunun olması 280 SaO2’de düzelme olmaması 285 Evde O2 tüpü veya nebülizatör cihazının olmaması Olgu bitti GERİ İLERİ

54 OLGU 9 İLERİ

55 -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 286 Plevral patoloji 287 Pnömoni 288
Yirmiiki yaşında bayan hasta 3 hafta önce başlayan öksürük, hafif ateş, kırgınlık, halsizlik yakınmaları nedeniyle doktora başvuruyor. Kendisine soğuk algınlığı teşhisi ile antihistaminik, mukolitik ve antibiyotik reçete ediliyor. Onbeş gün sonra yakınmaları geçmiyor, yakınmalarına nefes darlığı, göğüs yan ağrısı ve kilo kaybı da da ekleniyor. -Hangi patolojileri düşünürsünüz? 286 Plevral patoloji 287 Pnömoni 288 KOAH 289 Pnömotoraks 290 Akciğer kanseri 291 Atipik pnömoni 292 Pulmoner emboli 293 Interstisyel akciğer hastalığı 294 Kardiyojenik pulmoner ödem GERİ İLERİ

56 Öyküde başka neleri öğrenmek istersiniz?
295 Meslek öyküsü 296 Sigara öyküsü 297 Akciğer hastalık öyküsü 298 Yakınmalarınını artıran ve azaltan sebepler 299 Tüberküloz teması 300 Asbest teması 301 Aile öyküsü GERİ İLERİ

57 Interstisyel akciğer hastalığı 305 Pnömotoraks 310 Mesane taşı 306
Hastanın daha öncesinde bir hastalığı olmadığı, öğrenci olduğu ve sigara içmediğini öğreniyorsunuz. Çocukluğunda bir kez zatürre geçirdiğini ifade ediyor. Fizik muayenede sol hemitoraks solunuma daha az katılıyor, solda orta zona kadar vibrasyon torasik alınmıyor ve matite mevcut. Solda orta zona kadar solunum sesleri azalmış. Ön tanınız nedir? 302 Astım atağı 307 Plevral patoloji 303 Viral pnömoni 308 Pulmoner emboli 304 KOAH atağı 309 Interstisyel akciğer hastalığı 305 Pnömotoraks 310 Mesane taşı 306 Akciğer kanseri 311 Hipersensitivite pnömonisi GERİ İLERİ

58 Konuşurken vücudunun şekli 324 Hemogram 315 Solunum hızı 325 D – dimer
Plevral patoloji düşünülen hastada tedavi öncesi fizik muayenede başka neleri bilmek istersiniz? Tedaviyi planlamada yardımcı olabilecek laboratuvar testleri nelerdir? 312 Genel durumu 322 PEF değeri 313 Konuşma şekli 323 P-A akciğer grafisi 314 Konuşurken vücudunun şekli 324 Hemogram 315 Solunum hızı 325 D – dimer 316 Nabız hızı ve şekli 326 5’li biyokimya 317 Ateşi 327 Bilgisayarlı tomografi 318 Tansiyon arteryel değeri 328 Toraks MR 319 Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılımı 329 Arter kan gazı 320 Lenf nodu muayenesi 330 Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu 321 Nörolojik muayene 331 Tam idrar tetkiki GERİ İLERİ

59 Plevral sıvı kaygım kesinleşti. 333 Acil EKO yaptırırım 334
Hastanın kısmen huzursuz olduğu, kendini kısa cümlelerle ifade ettiği ve konuşurken oturmayı tercih ettiği, solunum sayısının ve nabız hızının normalin üstünde olduğunu tespit ediyor, akciğer grafisinde solda orta-alt zonda komşu yapıların kenarını silen homojen dansite artışı olduğunu görüyorsunuz. Değerlendirme ve bundan sonraki tetkik isteğiniz nelerdir ? 332 Plevral sıvı kaygım kesinleşti. 333 Acil EKO yaptırırım 334 Torosentez yaparım 335 Oral antibiyotik ile amprik tedaviyi başlar sonra tetkikleri duruma göre isterim 336 Torosentez sıvısında transüda/eksüda ayırımı 337 Antihistaminik uygular, sonuca gore tetkiklere başlarım 338 Hemen antikoagülan tedavi başlar sonra tetkik isterim 339 İV sıvı desteği sonrası toraks için manyetik rezonans görüntüleme isterim 340 Plevral ultrason isterim GERİ İLERİ

60 Torosentez ile alınan sıvı eksüda, yaymada silme lenfosit hakimiyeti var.
341 Toraks manyetik rezonans görüntüleme yaptırırım 342 Acil solunum fonksiyon testi yaptırım 343 Plevral sıvı adenozin deaminaz düzeyi isterim 344 Plevral iğne biyopsisi yaparım 345 Göğüs tüpü takar sıvıyı boşaltırım 346 Videotorakoskopi isterim 347 Plevral sıvı direkt ARB bakısı ve L-J kültürü isterim İLERİ

61 IV teofilin + inhale bronkodilatör 351 Oral antibiyotik 352
Plevral adenozin deaminaz düzeyi 85 IU çıktı. Plevral biyopsi sonucu hitopatolojik incelemede granülomatöz inflamasyon rapor edildi. Bu durumda tedavi planınız ne olmalıdır. 348 Oral kortizon 349 IV teofilin 350 IV teofilin + inhale bronkodilatör 351 Oral antibiyotik 352 Antitüberküloz tedavi 353 Gerekirse analjezik 354 Gerekirse oksijen desteği 355 Toksik bir tablo varsa oral steroid 356 Nefes darlığı yoka sıvıyı boşaltmam 357 Hemen sıvıyı boşlatmak için göğüs tüpü takarım GERİ Olgu bitti İLERİ

62 OLGU 10 İLERİ

63 Kırksekiz yaşında, erkek hasta.
İki gündür olan nefes darlığı, göğsünde baskı hissi ve çarpıntı şikayeti ile acil servise başvuruyor. Acile başvurmadan yarım saat önce şiddetli göğüs ağrısı olduğunu tanımlıyor. Özgeçmişinde 1 ay önce Bypass öyküsü, KOAH ve AF mevcut. Hastada olası ön tanılarınız nedir? 358 Akut koroner olay 359 Perikardit 360 Pulmoner emboli 361 Pulmoner ödem 362 Pnömotoraks 363 KOAH akut atak GERİ İLERİ

64 Hastanın fizik muayenesi: Obes, bilinç konfüze
TA: 90/60mmHg, Nabız: 100/dk, Solunum sayısı: 24/dk, Ateş;36,5 derece KVS:ek ses üfürüm yok SS: Doğal GİS: Doğal Extremiteler: Sağ bacak ödemli Tanı amaçlı hangi tetkikleri istemeyi düşünürsünüz? 364 AKG 370 Dinamik spiral BT 365 PA 371 MR 366 EKG 372 Doppler USG 367 EKO 373 CBC, pt-aptt-INR 368 D-dimer 374 Karaciğer enzimleri 369 Kardiyak biyomarkerlar 375 Böbrek fonksiyon testleri 376 PET GERİ İLERİ

65 CBC; böbrek fonksiyon testleri, kanama pıhtılaşma zamanı normal
D-dimer ve proBNP, troponin düzeyi yüksek Hastanın akciğer grafisi Hastanın akciğer grafisindeki bulgular nedir? 377 Kardiyotorasik oranda artma 380 Solda lineer atalektazi 378 Sağ PA ‘de genişleme 381 Periferal oligemi 379 Sol kostadiafragmatik sinüste küntleşme 382 Sağ altta konsolidasyon GERİ İLERİ

66 Hastanın AKG bulguları ; PaO2: 58mmHg PaCO2: 35mmHg pH: 7.49
O2Sat: %88 HCO3: 23meq/L AKG’nı nasıl değerlendirirsiniz? 383 Respiratuar asidoz 384 Respiratuar alkaloz 385 Metabolik asidoz 386 Respiratuar ve metabolik asidoz 387 Respiratuar alkoloz ve met asidoz GERİ Olgu bitti İLERİ

67 SINAV BİTTİ……


"4.SINIF 1.KURUL HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ, DOLAŞIM ve SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 08.11.2013 İLERİ İLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları