Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Uçak, alana sabaha karşı indi. İşçiler, pamuk tarlasından evlerine döndüler. Çocuklar, okulun penceresinden maçı seyrettiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Uçak, alana sabaha karşı indi. İşçiler, pamuk tarlasından evlerine döndüler. Çocuklar, okulun penceresinden maçı seyrettiler."— Sunum transkripti:

1 1/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Uçak, alana sabaha karşı indi. İşçiler, pamuk tarlasından evlerine döndüler. Çocuklar, okulun penceresinden maçı seyrettiler. Okul takımımız bütün maçları kazandı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri, “ özne - dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem ” şeklinde sıralanmıştır?

2 2/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Ne zaman, ne, nereden, nasıl, nereye Ne kadar, kim nereden, nasıl, nereye Ne zaman, nereden, niçin, ne, nereye Ne, neyi, ne zaman, nasıl, nereden “ Biraz önce bir otomobil, dağ yolundan tozu dumana katarak köye girdi.” cümlesinde, hangi seçenekteki soruların tamamının cevabı vardır?

3 3/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Zarf tümleci – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem Belirtili nesne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem Belirtili nesne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem Özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem “ Tam otların sarardığı zamanlar Yere yüzükoyun uzanıyorum ” Mısralarının öğeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

4 4/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Özne Dolaylı tümleç Yüklem Zarf tümleci “Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar yükseliyor.” cümlesinde, aşağıdakilerden öğeler-den hangisi yoktur?

5 5/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Yönelme Gösterme Bulunma Ayrılma “Sahilde saatlerce dolaştık.” cümle-sindeki “ – de ” ekinin kelimeye kattığı anlam hangi seçenekte verilmiştir?

6 6/25 Cümlenin Öğeleri A B C D “ Arkadaşım, her sabah okula isteyerek gidiyor.” cümlesinde, öğelerin sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur? Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – nesne – yüklem Özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem Özne – zarf tümleci – nesne – dolaylı tümleç – yüklem Özne – dolaylı tümleç – nesne – zarf tümleci – yüklem

7 7/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem Nesne – özne – zarf tümleci – yüklem Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – yüklem Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem “ Müze salonlarını kaplayan Türk halıları ve çiçekleri birer birer gözlerimin önünden geçti.” cümlesinin öğeleri, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

8 8/25 Cümlenin Öğeleri A B C D II – VI – I – III – V – IV VI – I – III – V – IV – II III – V – I – IV – II – VI I – III – V – IV – II – IV I. açılan II. çalışmak III. kapının IV. anahtarıdır V. tek VI. başarıya Yukarıdaki kelimelerin kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

9 9/25 Cümlenin Öğeleri A B C D 3 – 4 – 2 –1 1 – 4 – 3 – 2 4 – 2 – 3 – 1 2 – 1 – 3 – 4 1. Ölçüsü ile tartın 2. Ölçüleri ile değil 3. İnsanları, gerçeğin 4. Gerçeği, insanların Yandaki parçaları verilmiş cümlenin kurallı ve anlamlı sıralama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

10 10/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Özne Dolaylı tümleç Zarf tümleci Yüklem “ Her baharda bütün tabiat yeniden canlanır.” cümlesinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

11 11/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Yarın kütüphaneye seninle birlikte ben de geleceğim. Yarın ben de seninle birlikte kütüphaneye geleceğim. Kütüphaneye yarın ben de seninle birlikte geleceğim. Ben de kütüphaneye seninle birlikte yarın geleceğim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?

12 12/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Arkadaşım, sınıfta dün bu fıkrayı anlattı. Sınıfta bu fıkrayı dün arkadaşım anlattı. Arkadaşım bu fıkrayı sınıfta dün anlattı. Bu fıkrayı arkadaşım dün sınıfta anlattı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne, diğer öğelere göre daha önemle vurgulanmıştır?

13 13/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküntü vardır. Millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bizim gerçek musikimiz Anadolu halkından işitilebilir. Tarih bir kültürün kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar edemez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeler “ belirtisiz nesne – dolaylı tümleç – yüklem ” şeklinde sıralanmıştır?

14 14/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Özne – belirtili nesne – dolaylı tümleç – yüklem Dolaylı tümleç – belirtili nesne – özne – yüklem Özne – dolaylı tümleç – belirtili nesne - yüklem Belirtili nesne – dolaylı tümleç – özne – yüklem “Başarılı sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı verdi. ” cümlesinde, öğelerin doğru dizilişi hangi seçenekte verilmiştir?

15 15/25 Cümlenin Öğeleri A B C D İniverdik Uyumuşların önüne karadan, gemilerle. Yarattı altın mucizesini geceler süren gayret. Çektik süslü kadırgaları binlerce kişi. Sustu bütün ormanlar, bütün kuşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vardır?

16 16/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Oya, yarın akşam uçakla Adana’ya gidecek. Yarın akşam uçakla Adana’ya Oya gidecek. Oya, Adana’ya uçakla yarın akşam gidecek. Oya, Adana’ya yarın akşam uçakla gidecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

17 17/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Az önce ben, o kitabı dayıma verdim. O kitabı dayıma az önce verdim. Ben, o kitabı dayıma az önce verdim. Dayıma az önce ben o kitabı verdim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramını belirten kelime üzerindedir?

18 18/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı. O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü. Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı. Alış verişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı. Hangi cümlenin öğeleri “ özne - dolaylı tümleç - yüklem ” şeklinde sıralanmıştır?

19 19/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplumsal bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve etkileyici bir biçimde yansıtır. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Özne – nesne – yüklem Özne – dolaylı tümleç – yüklem Nesne – zarf tümleci – yüklem Özne – zarf tümleci – yüklem

20 20/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Konferansa katılan konuşmacı, ağır adımlarla kürsüye doğru ilerledi, tane tane anlatmaya başladı. Konferans salonuna alınan velilere, okul müdürü az ama öz konuşarak sorunları açıkladı. Deniz kıyısına toplananlar, büyük bir hayranlıkla güneşin bayışını izliyordu. Düzenlenen seminere, kullanacakları aletlerle birlikte, işe yeni başlayan arkadaşlarımız katılacak. İçeriye ellerinde kamerayla genç, orta yaşlı, kadınlı erkekli bir grup gazeteci girdi. Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi arasında öğelerin sıralanışı yönünden bir benzerlik vardır?

21 21/25 Cümlenin Öğeleri A B C D tanıdığım – hiçbirine bildiğim - hepsine gördüğüm – çoklarına konuştuğum – birazına “ O, şimdiye kadar...... kişilerin......... benzemiyor.” cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi seçenekteki kelimelerin getirilmesi uygundur?

22 22/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu. Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı. Geç kaldığı için annesinden özür diledi. Sporcu, dereceye girince takıma alındı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur?

23 23/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Fiil – isim – sıfat – isim Fiil – isim – zarf – isim İsim – isim – sıfat – fiil Fiil – sıfat – zarf – sıfat “ Aldım Rakofça kırlarının hür havasını.” cümlesindeki altı çizgili kelimelerin çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

24 24/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Özne – yüklem Özne – belirtisiz nesne – yüklem Özne – dolaylı tümleç – yüklem Belirtisiz nesne – özne – yüklem “Edebî eserler bir milletin kültürünün aynasıdır.” cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

25 25/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Havanın nasıl olacağını bilemezsin. Hedefimize bir an önce ulaşmalıyız. Sınav sorularının bir kısmını cevaplandıramadı. Güzel bir tatil yapmayı düşünebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmiş bir durum söz konusudur?


"1/25 Cümlenin Öğeleri A B C D Uçak, alana sabaha karşı indi. İşçiler, pamuk tarlasından evlerine döndüler. Çocuklar, okulun penceresinden maçı seyrettiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları