Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞARILI OLMAK ELİMİZDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞARILI OLMAK ELİMİZDE"— Sunum transkripti:

1 BAŞARILI OLMAK ELİMİZDE

2 Başarı ve başarısızlık sizinle başlar.

3 İnsanın iletişim kapasitesi
İletişim Ortamı Geçici Hafızaya Kayıt Hızı Kalıcı Hafızaya Kayıt Hızı Duyma b/s 2 b/s Tat, Koku Veri Yok Dokunma b/s 40 b/s Gözle İzleme b/s 3.125 b/s Bilinçli İzleme b/s b/s İnteraktif İletişim b/s b/s Kaynak: MIT&HPLab proje sonuçları, Palo Alto, 1997

4 Hafızada kalma oranları
METOD % Okuma 10 Film izleme 50 Dinleme 20 Sergiyi gezme Resme bakma 30 Gösteri izleme Tartışmaya katılım 70 Konuşma yapma Dramatik sunum yapma 90 Gerçek bir deneyi canlandırma İnteraktif multimedya Bir projeyi gerçekleştirme Her 100 birim bilgi, hangi yöntemde ne kadar akılda kalıyor, hatırlanabiliyor? ABD Drexel üniversitesi Mühendislik öğrencileri için geliştirilmiş bir eğitim tecrübesi An Enhanced Educational Experience for Engineering Students E4 projesi dönemi sonuçları

5 Nasıl öğreniyoruz? Derslerde ve bireysel çalışmalarımızda edindiğimiz bilgiler aşağıdaki aşamalardan geçerek belleğimize yerleşir ve öğrenme gerçekleşir.

6 DÜZENLİ VE ARALIKLI TEKRAR UZUN SÜRELİ KISA SÜRELİ HAFIZA HAFIZA
BİLGİLER TEKRARLANMADIĞINDA UNUTULUR. DÜZENLİ VE ARALIKLI TEKRAR UZUN SÜRELİ HAFIZA KISA SÜRELİ HAFIZA SINAMA DUYULAR HATIRLAMA BİLGİLER

7 Yapılan araştırmalar, öğrenilen bilgilerin % 70’inin 24 saatte unutulduğunu göstermektedir. Bu nedenle günlük tekrar çok önemlidir.

8 Unutmayı önlemenin yolları
Düzenli tekrarlar yapmak. Uykudan önce ve sonra yapılan tekrarlar kalıcıdır. Bilgiyi mümkün olduğunca fazla kanaldan alıp anlamlı hale getirmek. Not tutmak.

9 Dersi derste öğrenebilirsiniz
Dersi yönetenin öğretmen olduğu söylense de dersin verimli olması öğrencilere bağlıdır. Öğrencilerin öğretmenin anlattıklarına tepkide bulunması, öğretmenin yüzüne bakarak dinlemesi, zaman zaman soru sorması öğretmeni motive ederek dersin kalitesinin artmasını sağlar.

10 Dersi dinlemek için bir hedefiniz olsun.
Ders dinlerken oturuşumuza dikkat edin. Kaykılmak uykumuzu getirecek, ilgisizliğimizi öğretmene iletecektir. Öğretmene konuyla ilgili sorular sorun. Anlatılanları derste öğrenemediğiniz zaman dersten sonra öğretmeninizden ya da bir arkadaşınızdan öğrenmeye çalışın. O gün derste öğreneceğiniz konuları konuyla ilgili temel kavramları tanımanız için okuyarak gelin.

11 Konuları okurken yanıtlanmasını isteyeceğiniz soruların neler olduğunu düşünün. Soru-cevap şeklinde dinleme ve okumanın daha iyi bir öğrenme sağladığı araştırmalarla ortaya konmuştur. Not tutun. Öğretmen anlatırken daha sonra ne söyleyebileceğini tahmin etmeye çalışın. Dersi dinlerken ayrıntılarla konunun bütünü arasındaki ilişkileri görmeye çalışın. Böylece konudan kopmadan, zihninizi konu etrafında yoğunlaştırarak dersi daha iyi anlarsınız. Bunun için kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

12 Devam başarının en temel şartıdır.Devamsızlık yapmamaya özen gösterin.
*Buradat temel fikir nedir? *Yeni bir fikir mi? *Öğretmen bu örneği niçin veriyor? *Anlatılanlar neyi ortaya koyuyor? Öğretmen dersi anlatırken genellikle, “Bu sınav sorusudur.” demez.Ancak konunun önemli noktalarını anlatırken belli kelimeler kullanarak, mimik ve ses tonunda farklılıklar yaratarak anlamlı işaretler verir. Bu işaretler şu kelimeler olabilir; önemli, can alıcı, burada esas fikir, başlıca, şunu unutmayın ki, buna dikkat edin. v.b. Devam başarının en temel şartıdır.Devamsızlık yapmamaya özen gösterin.

13 Not tutmak Bir konuda anlatılan bilgilerin özetlenerek ileride kullanılmak üzere belli bir yere, belli bir düzen içinde yazılması işlemidir. Öğrenci, dersi etkin dinlemeyi başarıp bununla birlikte gerektiği gibi not alıp dinlediklerini yazabiliyor ise, bilgileri öğrenme yönünde önemli bir yol katetmiş demektir.

14 Not tutan kişi dersi dikkatli dinler, aktif katılır. Motivasyonu iyidir.
Öğrencinin öğrendikleri konusunda kendini değerlendirmek için en iyi yöntem notlarından kontrol etmektir. Not tutmak, bilginin hatırda tutulmasını sağlar. Sadece derste dinlenenlerin değil okunanların, gözlenenlerin, düşünülenlerin de notu tutulmalı.

15 Not tutma ile ilgili öneriler
Her derse gerekli malzemeleri getirin. Öğrenme biçiminize ve dersin özelliğine göre not alma yönteminizi belirleyin. Konu sırasına göre notlarınızı alın. Defterleriniz düzenli olsun. Not tutarken başlık ve ara başlıklar kullanın Renkli kalemler kullanmak, önemli yerleri numalarla veya harflerle belirlemek altını çizmek konuyu daha göze çarpıcı hale getirir.

16 Tahtaya yazılan her şeyi notlarınıza ekleyin
Tahtaya yazılan her şeyi notlarınıza ekleyin. Vurgulanması gerekmeyen ve önemsiz hiç bir şey tahtaya yazılmaz. Not tutarken anlayabileceğiniz dilden kısaltmalar yapın bu size zaman kazandıracaktır. O günün notlarıyla bir sonraki günün notları arasında yarım sayfa boşluk bırakın Dersten çıkar çıkmaz, ya da aynı gün içinde notlara kısaca göz atın. Anlamadığınız, açık olmayan yerleri işaretleyin. Gelecek derste öğretmene mutlaka sorun. Öğretmenin verdiği cevabı bu boş bıraktığınız yere yazın.

17 Uzun süreli hafızaya ara-bul-geri getir egzersizinin yaptırılmasıdır.
Sınama Uzun süreli hafızaya ara-bul-geri getir egzersizinin yaptırılmasıdır. Uzun süreli hafızada depolanan bilgilerin kullanılabilir hale gelmesi için sınanması gerekir. Sınamanın temel amaçlarından biri de unutulan ve eksik kalan bilgilerin saptanmasıdır.

18 Bazıları ders çalışmakta niçin zorlanır?
Bazı öğrencilerin şu tür bir yanılgı içinde olduklarını görürüz: Önce ders çalışma isteğinin gelmesi Ders çalışmaya başlamak ve çalışmayı sürdürmek Başarılı olmak

19 Bu yanılgıya düşen öğrenciler öğrenim yılının başından itibaren kendilerine ders çalışma isteğinin gelmesini beklerler. Böyle bir isteğin kendiliğinden ortaya çıkması sözkonusu olmadığından, bu istek bir türlü gelmez. Öğrenci sabırla bekler. İstek inatla gelmez.

20 Oysa ders çalışma isteğinin ortaya çıkabilmesi için yukarıda verilen sıranın şu şekilde değiştirilmesi gerekir. Ders çalışmaya başlamak ve çalışmayı sürdürmek Başarılı olmak Ders çalışma alışkanlığının kazanılması

21 Ders çalışmaya başlamanın ve sürdürmenin tamamen sizin sorumluluğunuzda olan bir şey olduğunu unutmayın.

22 İstemek, başarmak için gereklidir
İstemek, başarmak için gereklidir. Ama bitirmek için başlamak gereklidir.

23 öğrenme fırsatı olarak bakınız.
Başarısızlığa öğrenme fırsatı olarak bakınız.

24 Ders çalışmak nasıl bir faaliyettir?
Kendinizi odanızda ders çalışken hayal edin. Gözünüzün önüne ne tür resimler geliyor?

25 Eger olumsuz yanıtlar daha fazlaysa
ders çalışırken sıkıntıdan patlıyorsunuz demektir. Ders çalışırken hayallere dalmayı bir türlü önleyemiyorsunuzdur.

26 Hedeflerinizi belirleyin ve zaman tuzaklarına hayır deyin.
Başarılı insan hedefler belirler. Başarı, önceden belirlenen bir hedefin aşamalar halinde gerçekleşmesidir. Hedefler belirlendikten sonra “Bunlara ulaşmak için ne yapmalıyım?” sorusunun yanıtını bulmak gerekir. Artık sıra zamanı düzenlemeye ve plan yapmaya gelmiştir.

27 bilmeyen gemiye rüzgar yardım edemez.
Nereye gideceğini bilmeyen gemiye rüzgar yardım edemez.

28 Zamanın yetmediğini, işimizin çok olduğunu söyler yakınıp dururuz.
Hepimizin haftada 168 saati var Siz bu saatleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer, bize her gün fazladan iki saat verilse, ne yaparız?

29 Başkalarından önce kendimizi yönetmeliyiz.
Kendimizi yönetmek zaman kontrolünün püf noktasıdır.Bu zaman konusunda etkili alışkanlıklar kazanmak ve bunları uygulamaktır.

30 Yapılacak her iş için bir zaman gereklidir.
Zaman pahalıdır ve herkese eşit verilmiştir.

31 Zaman Yönetimi Zaman; yerine konması,
geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır.

32 Zaman, bazen hızlı, bazen de yavaş geçer.
Bu nedenle zamanı objektif (gerçek) ve sübjektif (algılanan) zaman olarak ikiye ayırabiliriz.

33 Objektif zaman; ölçülebilen ve gözlenebilen saat zamanıdır.
Sübjektif zaman; ölçülmesi ve değerlendirmesi kişiye göre değişen bir zamandır.

34 Zaman tuzakları Plânsızlık Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak
Ertelemek Kendini gereğinden fazla işe adamak Acelecilik Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma

35 Rutin ve gereksiz işler
Açık kapı politikası (hayır diyememek) Kararsızlık Dağınık masa ve oda düzeni Gereksiz titizlik Telefon sohbetleri

36 Planlama Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında bitmemekte ve bunun sonucunda asıl yapmamız gereken işlere zaman kalmamaktadır.

37 Zaman yönetimi planlama ile başlar.
Dikkatli bir planlama iyi bir zaman yönetiminin temelidir. Planlama, kısıtlı zamanın stresinden kurtulmanın anahtarıdır.

38 Öncelikleri bilmek ve sıralamak...
Hoşlandığımızı Çabuk bitecek olanı Kolay olanı Bildiğimizi Hızlı yapılanı Başkalarının istediğini Hoşlanmadığımızdan Uzun sürecek olandan Zor olandan Bilmediğimizden Önemli olandan Kendi istediğimizden ÖNCE YAPMAYA ALIŞMIŞIZDIR...

39 Bazı öğrenciler çok önemli bir faaliyet olduğu için ders çalışmayı sona koyma eğilimindedirler. Önemsiz olarak gördükleri faaliyetleri (müzik dinleme, tv izleme, oyun, telefonla konuşma vb.) bitirip, sonra çalışmanın uygun olacağını düşünmektedirler. Elbette, en önemli faaliyet en sona ve en yorgun olunan saatlere kaldığında genellikle bir türlü yerine getirilmemektedir.Böyle bir durumda diğer faaliyetler de keyifsiz yapılmaktadır. Bunun yerine ders çalışma faaliyetini en başa almanızı, bu iş bittikten sonra diğer faaliyetleri keyifle ve tadını çıkararak yerine getirmenizi öneriyoruz.

40 Sloganınız, “Dersini yap, keyfine bak.” olsun.

41 HER ŞEY DÜŞÜNCEYLE BAŞLAR
DüŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ. İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN DÜŞÜNCELERİMİZİ BİZ SEÇİYORUZ. İNSANLAR DÜŞÜNDÜKLERİ GİBİ DAVRANIRLAR. SORUN, NE OLURSA OLSUN, KÖKENİ BİR DÜŞÜNCE KALIBINDA YATIYOR. EĞER DERS ÇALIŞMA KAVRAMIYLA İLGİLİ OLUMSUZ DÜŞÜNCELERE SAHİPSENİZ, DOĞAL OLARAK DAVRANIŞLARINIZDA OLUMSUZ OLACAKTIR.

42 Ertelemek Gerçekten önemli ve yaşamsal işlerle uğraşmaktan alıkoyan erteleme; kişinin kariyerini, mutluluğunu bozan ve hatta hayatını kısaltan her alanda başarıyı önleyen, gizli gizli zarar veren bir alışkanlıktır.

43 Erteleme alışkanlığı en önemli zaman yönetimi tuzaklarından birisidir.

44 Önemli işlerimizi ertelemeyle mücadele
Bitirme tarihini belirleyin. İlk önce sıkıcı olan işi yapın. Şimdi yapın! Ödüllendirme sistemi kurun. İşleri küçük bölümlere ayırın. Sizi uyaracak biriyle anlaşın.

45 Kendini gereğinden fazla işe adamak
Başarılı ve mutlu olmak için fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak düzenli bir çalışma ile olur. Verimli ve düzenli çalışan insanların, ailesine, arkadaşlarına, spora, gezmeye ve diğer sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları kalır.

46 En kötü zaman tüketicileri çoğunlukla en çok ve en uzun çalışıyor görünebilirler.
Ancak çok etkili değildirler. Çünkü Onlar zamanlarını iyi yönetemezler. Verimli çalışmak çok çalışmak değildir.

47 Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma
Çalışma masalarının üzerinde o an çalışılan konu ile ilgisi olmayan değişik şeylerin bulunması, dikkati dağıtır ve işin yavaşlamasına neden olur.

48 Kararsızlık Kararsızlık, zaman kaybına neden olduğu gibi, moralsizliğe de yol açar. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.

49 Hayır diyememek... Eğer ders çalışma zamanında arkadaşlarımıza, telefonlara, televizyona, bilgisayar ve gereksiz atıştırmalara “hayır” diyemiyorsak zamanımızın kalitesi zarar görür.

50 Dağınık masa Dağınık masa; Yorgunluk, Verimsizlik, Baş edememe hissi,
Stres ve hakimiyet yoksunluğu oluşturur, Dikkatimizi dağıtır.

51 Zamanı iyi değerlendirmenin bize kazandıracakları
Başarılı bir hayat İletişim Dinlenme Düşünme Okumak

52 Zamanınızı nasıl değerlendirdiğinizi görmek için
Öncelikle olağan bir gününüzü not edin. En azından her yarım saat için faaliyetlerinizi kaydedin. Bazı faaliyetlere daha fazla zaman mı ayırıyorsunuz? Niçin? Bunları düşünün. Sonraki günler için daha etkili bir plan yapmaya çalışın.

53 %100 En iyi zaman 17:00 Öğle 8:00

54 İşlerimizi öncelik sırasına koymak
Kesinlikle yapılmalı Yapılmalı Yapılması iyi olur

55 2. Gereksiz yere uygun olmayan faaliyetleri eleyin. Mümkün olduğunca dağıtım yapın. Sorumlulukları, öncelikleri ve amaçları belirleyin. 3. Haftalık ve günlük zamanı kullanmanızı planlayın ve programlayın. Zirve enerji zamanınızı optimum kullanın. Engellerin çoğunu mümkün olduğunca eleyin veya azaltın. Beklenmedik olaylar için boşluk bırakın.

56 Etkili zaman yönetimi için tavsiyeler
Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin ve öncelik sırasına dizin. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre hazırlayın. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle yaklaşın. Başladığınız işi bir kerede tamamlayın. “Zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun ve uygulayın.

57 Başarılı öğrencilerin ortak özellikleri
Ders çalışmak için her gün mutlaka belli bir süre ayırmaktadırlar Tek başlarına çalışmaktadırlar. Bir ödevi bitirdiktan sonra mutlaka zevk alacakları başka bir şey yaparak kendilerini ödüllendirmektedirler. Bir konuyu bitirmeden başka konuya geçmemektedirler. Verilen ödevi teslim tarihinden çok önce, bölüm bölüm hazırlamaya başlamaktadırlar. Her hafta mutlaka spora ve sosyal faaliyetlere vakit ayırmaktadırlar. Ders çalışmaya başarısız öğrencilerden daha az vakit harcamaktadırlar.

58 Başarı ve başarısızlığın en önemli gösterdiğimiz çabadır.
Bir başarısızlık durumunda genellikle aşağıdaki seçeneklerden hangisine daha yakın yorumlar getiriyorsunuz? Başarısızlık bu derste yeteneksiz olmamdan kaynaklanmaktadır. Başarısızlık dersi öğrenmek için yeterli çaba göstermemden kaynaklanmaktadır. Başarısızlık şanslı günümde olmamamdan kaynaklanmaktadır. Başarısızlık dersin ya da sınavın zor olmasından kaynaklanmaktadır.

59 Yukardaki soruya vereceğiniz yanıt, sizlerin sınav sonucunu sağlıklı bir şekilde değerlendirip değerlendirmediğinizi göstermektedir. Sınav sonucunu etkilediğini düşündüğünüz bu 4 etkeni tabloda şu şekilde gösterebiliriz.

60 Bizim kontrolümüzde olan ve değiştirebileceğimiz tek etken ÇABA dır
Değişebilir ŞANS YETENEK GÖREV GÜÇLÜĞÜ Değişmez Bizim kontrolümüzde olan ve değiştirebileceğimiz tek etken ÇABA dır

61 Hayatta bir başarı timsali olmak istiyorsanız, hedefleriniz ve seçtiğiniz meslek ne olursa olsun, insanlarla olumlu ilişkiler geliştirmeyi öğrenmeniz gerekmektedir.

62 en önemli tek birleşeni, İnsanlarla iyi geçinmeyi bilmektir.
Başarı formülünün en önemli tek birleşeni, İnsanlarla iyi geçinmeyi bilmektir. Theodore Roosevelt

63 aşağıdan başlayın. P. CYRUS
En yükseğe erişmek isterseniz, en aşağıdan başlayın P. CYRUS


"BAŞARILI OLMAK ELİMİZDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları