Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı"— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB Proje ve Destekler Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Prof. Dr. Ayhan ÇELİK, 2013

2 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
İçerik TÜBİTAK Destekleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri KOSGEB Desteleri Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

3 TÜBİTAK DESTEKLERİ Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Akademik
Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Sanayi Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Kamu Girişimcilik Ulusal Programlar Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Bilim ve Toplum Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

4 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr. Amaç: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklenir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: Online: 8 Mart 2013 II. Dönem: Online: 6 Eylül 2013 Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

5 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Hızlı Destek Programı Amaç: Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları veya doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimlerine devam ediyor olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 12 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık 900 TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

6 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç: Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Küçük Ölçekli projeler : TL’ye kadar Orta Ölçekli projeler : TL Büyük Ölçekli projeler : TL Başvuru Tarihleri: Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

7 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Amaç: Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Proje Süresi: En fazla 18 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: 2013 yılı başvuruları için son tarihler, II. Dönem: Online: 6 Eylül 2013 Basılı Kopya: 13 Eylül 2013 Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

8 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P. Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Açıklama: Sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

9 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Amaç: Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yararlanabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

10 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı Amaç: Projenin vazgeçilemez önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı konularda, yurt dışında ikamet etmekte olan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekleriyle yürüttüğü projelerin uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir. Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: - Açıklama: 05/01/2013 tarihi itibariyle 1010 kodlu EVRENA Programı yürürlükten kaldırılmıştır. EVRENA programı kapsamında görev alan yurtdışı (evrensel) araştırmacılar, belirtilen tarihten itibaren ARDEB tarafından yürütülmekte olan 1001, 3501, 1003 ve 1011 programları kapsamında proje ekibinde yer alabileceklerdir. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

11 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Amaç: Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: 15 Mart 2013 II. Dönem: 13 Eylül 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

12 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) Amaç: Ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti yıllık TL’dir. Toplantı organizasyon,seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve techizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri İŞBAP projeleri kapsamında desteklenmektedir. Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açıklama: 1301 Programı Revize Edilmektedir. Bu Nedenle Şu An İçin Program Kapsamında Proje Önerisi Kabul Edilmemektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

13 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Amaç: Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

14 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Amaç: Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak bir arayüz olan teknoloji transfer ofislerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kamu kaynakları ile desteklenmesine karar verilmiştir. Öncelikli Alanlar: Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kimler Başvurabilir: Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır. Her Çağrı duyurusunda bu kuruluşlardan hangilerinin başvuru yapabileceği belirtilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL’dir. Başvuru Tarihleri: Açıklama: Başvuruyu yapacak Yükseköğretim Kurumu içinde tek bir TTO olması esastır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

15 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları 3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç: Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için, ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sunacakları Ar-Ge projelerini desteklemektir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 24 aydır. Proje-Destek Miktarı: Yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın toplam TL Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

16 Ulusal Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı Amaç: Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. (2 yıllık projeler için TL., 3 yıllık projeler için TL.) İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: Online: 8 Mart 2013 Baslılı Kopya: 15 Mart 2013 II. Dönem: Online: 6 Eylül 2013 Basılı Kopya: 13 Eylül 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

17 Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Amaç: Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmektir Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Başvuru Tarihleri: I. Dönem: 8 Mart 2013 II. Dönem: 6 Eylül 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

18 Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları İkili Proje Destekleri Amaç: Bilim ve teknoloji alanında çeşitli ülkelerle hükümetlerarası ya da kurumlararası düzeyde imzalanan ikili işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Söz konusu anlaşmalar çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenmekte ve izlenmekte, ortak bilimsel toplantılar, uzman değişimleri, çalışma ziyaretleri v.b gibi etkinliklere maddi destek sağlanmaktadır. ERA-NET Amaç: Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında bir uygulama aracı olarak kullanılmakta olan ERA-NET projeleri, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflenmektedir. COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği) Amaç: COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

19 Ulusal Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme P. Amaç: Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek verilmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversitelere davet edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanının doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olması gerekir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Destek miktarları konuk bilim insanının akademik unvan ve niteliğine, başka yerden destekleri olup olmamasına bağlı olarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru Tarihleri: Başvuru yılda 12 dönemdir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar yapılır ve takip eden ilk grup toplantısında değerlendirilir. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

20 Ulusal Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları
Akademik Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Konuk Araştırmacı Destek Programları Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı Amaç: 100 deneyimli bilim insanına/araştırmacısına Türkiye’deki üniversiteler, kamu-Ar-Ge birimleri ve sanayi kuruluşlarında kadrolu istihdam edilmesine, araştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır. Kimler Başvurabilir: İstihdam edilecek araştırmacının Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını, Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olması ya da lisans eğitimi sonrasında söz konusu alanlarda en az 4 yıllık araştırma deneyimine sahip olması  Son üç yıl içinde en az iki yıl yurt dışında ikamet etmiş olması ve halen Türkiye’de herhangi bir kurum ve kuruluşta çalışmıyor olması   Araştırmacının, Üniversiteler, kamu AR-GE birimleri veya AR-GE birimleri bulunan özel sektör kuruluşları tarafından istihdam edileceğinin taahhüt edilmiş olması  Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından veya AB. 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları’ndan desteklenmiyor olması Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Destek miktarı araştırmacıların deneyim süresine göre değişmektedir. Aylık brüt burs miktarı, deneyimli araştırmacılar için Avro, çok deneyimli araştırmacılar için Avro’dur. Başvuru Tarihleri: Programa başvurular her yıl bir dönem olarak elektronik ortamda alınır. Başvuru dönemleri ve koşulları ilgili programın internet sayfasında ( ilan edilir. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

21 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Amaç: Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: tarihinden sonra yapılan patent başvuruları Patent Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan desteklerden yaralanabilir. Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

22 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Amaç: Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Kimler Başvurabilir: - Başvuru tarihinde; 45 yaşından gün almamış (doktora programı mezunlarında bu şart aranmaz) ya da doktora mezuniyet tarihinin üzerinden 5 sene geçmemiş ve herhangi bir şirkete ortak olmayan kişiler Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Aşama 2’de teminat alınmaksızın geri ödemesiz  (hibe) olarak verilecek sermaye desteği, genel giderler dahil en fazla yüzbin ( ) TL’dir. Başvuru Tarihleri: Program başvuruları çağrılı olarak alınmaktadır. Çağrı tarihleri web sayfasından duyurulmaktadır. Açıklama: Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

23 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) Amaç: Ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık TL’dir. Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açıklama: Toplantı organizasyon,seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine ve techizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai hizmetler ile danışmanlık ücretleri İŞBAP projeleri kapsamında desteklenmektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

24 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç: Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Öncelikli Alanlar: Yeni bir ürün veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Kimler Başvurabilir: Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur.  Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

25 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Proje Pazarları Destekleme Programı Amaç: Proje pazarları, somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslar arası etkinliklerdir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği)  herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: 2012 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla (yirmibeş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla (otuz bin) TL olarak belirlenmiştir. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü TÜBİTAK'a yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

26 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Amaç: Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: KOBİ’ler tarafından yürütülen TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.  Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

27 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. Amaç: Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Öncelikli Alanlar: Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu veya geliştirilmesinin amaçlandığı alanlardaki hedefleri veya ihtiyaçları doğrultusunda çağrı duyuruları yapılarak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Kimler Başvurabilir: Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

28 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Amaç: Üniversite/ kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

29 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P. Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Açıklama: İki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

30 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. Amaç: Ar-Ge, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, kamu araştırma merkez ve enstitülerini, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir. Proje Süresi: Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Açıklama: Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

31 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) Amaç: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla başlatılmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden; Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri) Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri). Proje Süresi: “1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Proje Başvuru Formu” ve ekleri, Türkçe hazırlanarak tarihi mesai bitimine kadar başvurular yapılmalıdır. Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Proje Başvurusu Başlangıç Tarihi : 05 Eylül 2013 Proje Başvurusu Son Tarihi : 31 Aralık 2013 Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

32 Ulusal Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Amaç: Teknoloji Transfer Ofislerinin proje esaslı olarak üniversitedeki bilginin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL’dir. Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

33 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri AB 7. Çerçeve Programı Amaç: AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiş VE 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir. Öncelikli Alanlar: 7.ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur. Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: web sitesinden duyurulmaktadır. Başvuru Tarihleri: Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

34 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri Horizon 2020 (H2020)- Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Amaç: Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: .Araştırmadan satış aşamasına kadar yenilikçiliğe katkı sağlamak amaçlanmakta olup sosyal sorunları (sağlık, temiz enerji ve taşımacılık) dikkate alarak işletmelerin, üniversitelerin ve enstitülerin tamamı için işlemlerin basitleştirilmesi prensibi ile Horizon 2020, 3 farklı programı/inisiyatifi bir araya getirmektedir.( Üstün Bilim, Endüstriyel Öncülük, Sosyal Sorunlar) Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir. Başvuru Tarihleri: Önümüzdeki dönemde Parlamento ve Konsey bütçe üzerinde görüşecek, 2012 ortalarında 7. Çerçeve programı son çağrıları açıklanacak, 2013 sonuna kadar düzenlemeler tamamlanacak ve 1 Ocak 2014 tarihinde ilk çağrılar açılacaktır. Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

35 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç: Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Başvuru Tarihleri: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

36 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Sanayi Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Sanayi Teşvikleri TC Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi Amaç: Ülkemizde “Ar-Ge İndirimi”ne ilişkin; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. Kimler Başvurabilir: Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise: TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler hakkında Ar-Ge projesi olup olmadığına ilişkin ayrıca bir inceleme yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmez. Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK’ ın desteklediği bir proje değilse: Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan “Ar-Ge Projesi Raporu” Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuru Tarihleri: Açıklama: 193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapılır. TÜBİTAK’a başvuru yapılmaz. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

37 Ulusal Destek Programları
Kamu Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P. Amaç: Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması. Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Açıklama: İki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir. KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

38 Ulusal Destek Programları
Kamu Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Amaç: Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulmasıdır. Başvurular TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına yapılmalıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: İlgili patent ofislerinin herhangi birisine başvuru yaparak, başvuru numarası alan T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

39 Ulusal Destek Programları
Kamu Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP) Amaç: Ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Kimler Başvurabilir: Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Proje Süresi: En fazla 36 aydır. Proje-Destek Miktarı: Araştırma projeleri destek üst limiti yıllık TL’dir. Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Açıklama: 1301 Programı Revize Edilmektedir. Bu Nedenle Şu An İçin Program Kapsamında Proje Önerisi Kabul Edilmemektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

40 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Kamu Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları AB 7. Çerçeve Programı Amaç: AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiş VE 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir. Öncelikli Alanlar: 7.ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur. Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: web sitesinden duyurulmaktadır. Başvuru Tarihleri: Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

41 Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları
Kamu Ulusal Destek Programları Uluslararası Ortaklı Destek Programları Horizon 2020 (H2020)- Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Amaç: Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: .Araştırmadan satış aşamasına kadar yenilikçiliğe katkı sağlamak amaçlanmakta olup sosyal sorunları (sağlık, temiz enerji ve taşımacılık) dikkate alarak işletmelerin, üniversitelerin ve enstitülerin tamamı için işlemlerin basitleştirilmesi prensibi ile Horizon 2020, 3 farklı programı/inisiyatifi bir araya getirmektedir.( Üstün Bilim, Endüstriyel Öncülük, Sosyal Sorunlar) Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir. Başvuru Tarihleri: Önümüzdeki dönemde Parlamento ve Konsey bütçe üzerinde görüşecek, 2012 ortalarında 7. Çerçeve programı son çağrıları açıklanacak, 2013 sonuna kadar düzenlemeler tamamlanacak ve 1 Ocak 2014 tarihinde ilk çağrılar açılacaktır. Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

42 Ulusal Destek Programları
Girişimcilik Ulusal Destek Programları Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Amaç: Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği, genel giderler dahil en fazla yüzbin ( ) TL’dir. TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) Başvuru Tarihleri: Çağrı tarihleri bu web sayfasında duyurulmaktadır; Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

43 Ulusal Destek Programları
Girişimcilik Ulusal Destek Programları Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı Amaç: Lise ve üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında iş fikri ve iş planı yarışmaları düzenlemektir. Lise öğrencilerinin yenilikçilik temelli düşünme yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, girişimcilik sürecinin merkezine yerleştiren bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak ve böylece girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı arttırmak Çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamak Öncelikli Alanlar: Lise Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması= Enerji, Sağlık, Ulaşım, Çevre, Gıda, Turizm Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması=Genel Kategori(lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) Teknoloji Kategorisi(yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler.) Kimler Başvurabilir: Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması=Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri (Açık Öğretim Fakülteleri de dâhil) başvuru yapabilir. Lise Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması=Bu programa, her düzeyde lise öğrencisi başvuru yapabilir. Proje Süresi: - Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Lise Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması= 4 Mart - 19 Nisan 2013 Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması=25 Şubat - 12 Nisan Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

44 Ulusal Destek Programları
Girişimcilik Ulusal Destek Programları Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. Amaç: Ar-Ge, yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversitelerini, kamu araştırma merkez ve enstitülerini, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir. Proje Süresi: Destek süresi üst sınırı, süre uzatımı dahil 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir. Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: web sayfasından duyurulmaktadır. Açıklama: Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

45 Ulusal Destek Programları
Girişimcilik Ulusal Destek Programları 2239 -Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog. Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş adaylara girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt dışında düzenlenen eğitim programlarına katılım desteği sağlamaktır. Öncelikli Alanlar: Kimler Başvurabilir: T.C. vatandaşı olmak Bu programdan daha önce yararlanmamış olmak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananlar arasından yapılacak elemeyi geçerek önerilmiş olmak Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Program kapsamında desteklenenlere seyahat, gündelik / aylık yaşam giderleri ile kayıt ücretleri için destek sağlanabilir. Başvuru Tarihleri: 2013 yılı için başvurular Temmuz tarihleri arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak alınacaktır. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

46 Ulusal Destek Programları
Girişimcilik Ulusal Destek Programları Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP) Amaç: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek veya başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla başlatılmıştır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Girişim Sermayesi Fonu kurmuş veya kurmayı taahhüt eden; Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetimi olan sermaye şirketleri (Fon Yöneticileri) Girişim Sermayesi Fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de içerisinde yer aldığı ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri) veya Bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi ve ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekip (Aday Fon Yöneticileri). Proje Süresi: “1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı Proje Başvuru Formu” ve ekleri, Türkçe hazırlanarak tarihi mesai bitimine kadar başvurular yapılmalıdır. Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Proje Başvurusu Başlangıç Tarihi : 05 Eylül 2013 Proje Başvurusu Son Tarihi : 31 Aralık 2013 Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

47 2217 - Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P.
Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Diğer Etkinlikleri D. P. Amaç: Lisansüstü öğrencilere, araştırma kurumlarında görev yapan genç araştırmacılara ve uzmanlara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması veya yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan ulusal, uluslararası katılımlı ve uluslararası bilimsel çalıştaylara, teorik ve uygulamalı kurslara, lisansüstü düzeydeki yaz ve kış okullarına ve seminerlere destek sağlamaktır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Proje Süresi: Destek Miktarı: 2013 yılı için etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası nitelikli etkinlikler için ,00 TL olarak belirlenmiştir. Destek Kalemleri üst limitleri: Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş) Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş) Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün) Ders ücreti: 65 TL (kişi/saat) brüt Başvuru Tarihleri: I. Dönem : 8 Şubat 2013 II. Dönem : 3 Mayıs 2013 III. Dönem : 2 Ağustos 2013 IV. Dönem : 1 Kasım 2013 Başvurular internet üzerinden adresinden yapılabilir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

48 2223 - Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Amaç: Yurt içinde düzenlenen Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında uluslararası katılımlı ve uluslararası nitelikli kongre, kolokyum, sempozyum türü etkinliklere kısmi destek vermektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: Desteklenmesi önerilen araştırmacıların; 35 yaşını aşmamış olması, yurt içinden, çalıştığı il dışında bir etkinliğe katılıyor olması ve etkinlikte bildiri veya poster sunumu yapacak olması gerekmektedir. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Ulusal nitelikteki etkinlikler için TL Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için TL Uluslararası nitelikteki etkinlikler için TL olarak belirlenmiştir. Katılımcı Desteği üst sınırı: Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün) Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş) Başvuru Tarihleri: I. Dönem : 8 Şubat 2013 II. Dönem: 12 Nisan 2013 III. Dönem: 14 Haziran 2013 IV. Dönem : 16 Ağustos 2013 V. dönem : 11 Ekim 2013 VI. Dönem: 13 Aralık 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

49 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Lisans ve Lisans Öncesi, Öğrt. ve Öğrc. Yönelik Bilimsel Etk. D. P. Amaç: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik etkinlikler, İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar ile ilk, orta ve yükseköğretim çağı öğrencilerinden üstün başarı gösterenlerin bilimsel ve akademik performanslarının arttırılması ve geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak için Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ya da kış bilim okullarına destek sağlanacaktır. Öncelikli Alanlar: Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Kimler Başvurabilir: Öğretmenler ve Öğrenciler Proje-Destek Miktarı: BÜTÇE KALEMLERİ ÜST SINIRLAR Ders Ücreti (Brüt) ,08 TL/Saat Ders Ücreti (Net) TL/Saat Yardımcı Personel Ücreti (Brüt) ,22 TL/Gün Yardımcı Personel Ücreti (Net) TL/Gün Teknisyen Ücreti (Brüt) ,15 TL/Gün Teknisyen Ücreti (Net) TL/Gün Konaklama ve İaşe Günlük Kişi Başı (Öğretim Üyeleri ve Katılımcılar için)(Net) TL/Gün Yol Gideri- Öğretmen-Öğrenci (Gidiş-Dönüş) Ortalama (Net) TL Yol Gideri- Öğretim Üyesi (Gidiş-Dönüş) Ortalama (Net) TL Başvuru Tarihleri: I. Dönem : Mart 2013 II. Dönem : Eylül 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

50 2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
Bilimsel Etkinlik Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Amaç: Yeterliliğini almış ve tezinin son aşamasındaki doktora öğrencileri ile araştırmacılara, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Öncelikli Alanlar: Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojik Bilimler, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Kimler Başvurabilir: Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak Eğitim etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olmak Tercihen, sunduğu TÜBİTAK 1001 Programı Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak İntihalden ceza almamış olmak Proje Süresi: Desteklenecek bilimsel etkinlik süresi üç günü geçemez. Proje-Destek Miktarı: Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı TL’dir. Başvuru Tarihleri: I. Dönem : Şubat 2013 II. Dönem : Mayıs 2013 III. Dönem : 12 Ağustos 2013 IV. Dönem : Kasım 2013 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

51 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Amaç: Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir. Öncelikli Alanlar: Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Kimler Başvurabilir: Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar: T.C. vatandaşı olmak Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır) En az Lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar: İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yurt dışındaki yaz/kış okuluna kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW ’ler program kapsamı dışındadır.) Lisansüstü eğitim görüyor olmak Tez alanı ile ilgili bir yaz /kış okuluna gidiyor olmak Proje-Destek Miktarı: Kongre Desteği: Avrupa ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL Yaz/Kış Okulu Desteği: Bir aya kadar olan etkinliklerde en fazla ABD Doları karşılığı TL 2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla ABD Doları karşılığı TL ve uçak bileti ücreti Başvuru Tarihleri: Her ayın son cuma günüdür. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

52 2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
Etkinlik Düzenleme Etkinliklere Katılım TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P. Amaç: TÜBİTAK ile Lindau Konseyi ve Vakfı arasında imzalanan “Mutabakat Zabtı” çerçevesinde Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji ve ilgili alanlarında Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitimlerine devam eden üstün başarılı öğrenciler ile yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip doktora dereceli genç araştırmacıların ve Ekonomi alanında doktora derecesine sahip genç araştırmacıların “Lindau Nobel Ödüllü Bilim İnsanları Toplantıları”na katılımları için destek verilmektedir. Öncelikli Alanlar: Fizik, Kimya, Tıp (Klinik Tıp hariç), Fizyoloji ve ilgili alanları Kimler Başvurabilir: Başvurular öğrenim durumuna göre 4 farklı kategoride alınacaktır. Lisans Öğrencileri Yüksek Lisans Öğrencileri Doktora Öğrencileri Doktora Derecesine Sahip Araştırmacılar Proje-Destek Miktarı: - Başvuru Tarihleri: Başvurular 12 Ağustos - 13 Eylül 2013 tarihleri arasında üzerinden yapılacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

53 5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Akademik e-Ders Çağrısı Amaç: Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasında katkıda bulunacaktır. Bu çağrının kapsamı, üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla internet üzerinden öğrencilerin erişimine sunulabilecek nitelikli ders anlatım videoları ve destekleyici (özgün çizim, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama vb.) uygulamalardır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: T.C. vatandaşı olmak Doktora derecesine sahip olmak Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve esaslar doğrultusunda yapılabilecektir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

54 5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Akademik e-Kitap Çağrısı Amaç: Türkçe kaynak eksikliğinin giderilmesi ve ülkemizde okutulan lisans dersleri için modern araçlarla zenginleştirilmiş ders materyallerinin çevrimiçi olarak tüm öğrencilerin erişimine sunulması, ülkemizde lisans eğitimi kalitesinin artmasına önemli bir katkıda bulunacaktır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: T.C. vatandaşı olmak Doktora derecesine sahip olmak Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış veya ders vermiş olmak Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvurular, TÜBİTAK tarafından ilan edilecek çağrı metninde yer alan tarihler arasında ve esaslar doğrultusunda yapılabilecektir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

55 4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı Amaç: Bilim merkezlerinin kurulması ve tüm ülke çapında yaygınlaştırılması TÜBİTAK’ın bilimin yaygınlaştırılması misyonunun bir uzantısıdır. TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu merkezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını amaçlanmaktadır. Öncelikli Alanlar: Büyükşehir belediyeleri Kimler Başvurabilir: Bilim merkezlerinin en az kuruluşu kadar emek gerektiren işletilmesi sürecini yürütmek, gerekli tüzel kişiliğe ve yönetim yapısına sahip olmasını sağlamak, gerekli bütçe, fiziksel ortam ve insan kaynağı gereksinimlerini sağlamak açısından yeterince esnek ve dinamik bir yapıya sahip olan; kamu kaynaklarını etkin kullanabilen, bilim merkezinin yer alacağı şehre ait altyapı ve ulaşım çalışmalarını en etkili şekilde yürütebilecek olan büyükşehir belediyeleri, bu destek kapsamında Proje Yürütücüsü Kurum olarak uygun görülmüştür. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Büyükşehir Belediyeleri’nin yazılı talebi üzerine süreç başlar. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

56 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Amaç: Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, Bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak, Başvuru esnasında, “Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”da belirtilen idari görevlerde aslen veya vekâleten bulunmamaktır. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Büyükşehir Belediyeleri’nin yazılı talebi üzerine süreç başlar. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

57 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Amaç: Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: 4005 programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır; En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel kadrosunda bulunmak, En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluşunun tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Büyükşehir Belediyeleri’nin yazılı talebi üzerine süreç başlar. Açıklama: Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

58 4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Amaç: Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, Araştırma tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç bireylere kazandırılması, Farklı gelişimsel ve bilişsel seviyedeki her çocuğa bilimsel proje yapma fırsatının sunulması, Öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların yaratılması, Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak bilimin eğlenceli taraflarının ön plana çıkarılması, Farklı sosyo-ekonomik seviyedeki bölge okullarının bilimsel projelere eşit katılımının sağlanması, Gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimin ve bilimsel çalışmaların öneminin öğrenciler tarafından uygulayarak/yaşayarak öğrenilmesinin sağlanmasıdır. Öncelikli Alanlar: - Kimler Başvurabilir: 4005 programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır; En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel kadrosunda bulunmak, En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak, bir kamu kurum/kuruluşunun tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak. Proje Süresi: Proje-Destek Miktarı: Başvuru Tarihleri: TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ait sonuç bilgilerini en geç 21 Haziran gününe kadar sitesine yüklemektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

59 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları AB 7. Çerçeve Programı Amaç: AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiş VE 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) AB’nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir. Öncelikli Alanlar: 7.ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur. Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: web sitesinden duyurulmaktadır. Başvuru Tarihleri: Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

60 Horizon 2020 (H2020)- Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı
Bilim ve Toplum Ulusal Destek Programları Uluslararası Destek Programları Horizon 2020 (H2020)- Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Amaç: Ekonomik krize çare bulmak, insanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve AB`nin küresel pozisyonunu güçlendirmek amaçlanmıştır. Öncelikli Alanlar: .Araştırmadan satış aşamasına kadar yenilikçiliğe katkı sağlamak amaçlanmakta olup sosyal sorunları (sağlık, temiz enerji ve taşımacılık) dikkate alarak işletmelerin, üniversitelerin ve enstitülerin tamamı için işlemlerin basitleştirilmesi prensibi ile Horizon 2020, 3 farklı programı/inisiyatifi bir araya getirmektedir.( Üstün Bilim, Endüstriyel Öncülük, Sosyal Sorunlar) Kimler Başvurabilir: Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Proje Süresi: - Proje-Destek Miktarı: döneminde araştırma ve yenilikçilik alanında 80 Milyar Euro değerinde finansman öngörülmektedir ve yeni dönemde KOBİ’ler bu programa yoğun bir şekilde katılmaları yönünde desteklenmektedir. Başvuru Tarihleri: Önümüzdeki dönemde Parlamento ve Konsey bütçe üzerinde görüşecek, 2012 ortalarında 7. Çerçeve programı son çağrıları açıklanacak, 2013 sonuna kadar düzenlemeler tamamlanacak ve 1 Ocak 2014 tarihinde ilk çağrılar açılacaktır. Açıklama: 7.Çerçeve Programı’nın devamı olarak 1 Ocak 2014’te yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020 (H2020)” başlayacaktır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

61 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
San-Tez Ar-Ge Destek Programı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge Destekleri Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknogirişim Sermaye Desteği Patent Destek Programı Yatırım Destek Programı Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

62 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
San-Tez Ar-Ge Destek Programı Amaç: Sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulmaktır. Kimler Yararlanabilir: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.  Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Başvuru Tarihleri: SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15’i olarak belirlenmiştir. !!!!Bu proje için herhangi bir öncelikli alan belirtilmemiş olup, başvurularda sanayi-üniversite işbirliğinin sağlanması ve proje fikrinin uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

63 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Teknogirişim Sermaye Desteği Amaç: 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Kimler Yararlanabilir: Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir. Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: Destekleme süresi 12 ay, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan en fazla destek miktarı ,00 TL olup teminat alınmaksızın ve hibe olarak verilmektedir. Başvuru Tarihleri: Programa yılda bir kez 01 Ekim - 01 Kasım tarihleri arasında başvuru yapılabilmektedir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

64 Teknogirişim Sermaye Desteği
BAŞVURU Sayısı ve Desteklenen işletme ANALİZİ Yıl Başvuru Sayısı Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimci Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan) 2009 159 83 78 2010 724 100 102 2011 859 288 272 2012 1.597 296 GENEL TOPLAM 3.339 767 740 TEKNOLOJİK ALANLARA GÖRE ANALİZ Teknolojik Alanlar 2009 2010 2011 2012 Toplam % Enformasyon 34 42 122 103 301 41 Elektromekanik-Elektrik 12 18 54 74 158 21 Makine 17 39 110 15 Biyoagroteknoloji 8 30 37 83 11 Malzeme 9 48 6 Kimya - 7 10 16 33 5 Diğer 1 2 4 GENEL TOPLAM 78 102 272 288 740 100,00 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

65 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
KOSGEB Destekleri Kobi Proje Destek Programı Tematik Proje Destek Programı İşbirliği Güçbirliği Proje Destek Programı AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Genel Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı Kredi Faiz Desteği Laboratuvar Hizmetleri Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

66 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. Kimler Yararlanabilir: Kobi ve girişimciler Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,  Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. Başvuru Tarihleri: Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Serbest başvuru….. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

67 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

68 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Genel Destek Programı Amaç: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. Kimler Yararlanabilir: Kobi ve girişimciler Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

69 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Genel Destek Programı GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI 1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 %50 %60 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği 15.000 Bağımsız Denetim Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

70 AB BAKANLIĞI DESTEKLERİ
Comenius Erasmus Leonardo De Vinci Grundtving Çalışma ziyaretleri Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

71 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Comenius Amaç: Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, iş birliğini güçlendirmeyi, aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda öğrencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini amaçlamaktadır. Kimler Yararlanabilir: Program, en genel anlamıyla, okul eğitimine taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumlardaki idareciler, eğitimciler/öğretmenler, öğretmen adayları ve öğrencileri kapsar. Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: - Başvuru Tarihleri: Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Serbest başvuru….. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

72 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Comenius Hedefler: Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik etmek, Pedagojik metotlar ve materyaller geliştirmek, Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını desteklemek, Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadelede, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonu ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini teşvik eden yöntemlerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemek, Yabancı dil olarak Avrupa dillerinin öğretiminde kaliteyi ve öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak, Gerek eğitim, gerekse sosyal, fiziksel, coğrafi, psikolojik, ekonomik açılardan belli dezavantajları olan kişilere öncelik vermek, Okul eğitiminde ve okul eğitiminde görev yapan personelin eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BIT) kullanımını teşvik etmek Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

73 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Erasmus Amaç: Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamak, Programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktır Kimler Yararlanabilir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ya da, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları veya Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir. Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: - Başvuru Tarihleri: Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

74 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Leonardo da Vinci Amaç: Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Leonardo da Vinci Programı; kurumlara Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışma, yenilikçi metot ve uygulamaları paylaşma, çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarını artırma fırsatı sağlar. Program, ülkeler arası iş birliği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını, yeniliklerin teşvik edilmesini hedeflemektedir. Kimler Yararlanabilir: Tüzel kişiliğe sahip mesleki eğitimle ilgili olan eğitim kurumları, kamu kurumları, yerel yönetimler, işletmeler, KOBİ’ler, meslek odaları, borsalar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Bireysel başvuru yapmak mümkün değildir. Başvuru Tarihleri: Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK

75 Grundtvig Amaç: Kimler Yararlanabilir:
Bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak Toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlamak Kimler Yararlanabilir: Yetişkin eğitimine yönelik faaliyet yapan tüm kamu ya da özel eğitim kurum/kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, belediyeler, müzeler, kütüphaneler, cezaevleri vb. yalnızca kurumsal başvuru yapılabilen aşağıdaki faaliyetlerimize başvurabilirler. Destek Süresi, Destekleme Oranı, Proje Süresi: - Başvuru Tarihleri: Başvuru tarihi belirtilmemiştir. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK 75

76 Çalışma ziyaretleri Amaç:
Tüm Avrupa ülkelerindeki kurum/kuruluşlarda yönetici ve uzman profilindeki katılımcıların fikir alışverişinde bulundukları 3 ila 5 gün arasında değişen sürelerde gerçekleştirilen toplantı ve kurum/kuruluş ziyaretlerini amaçlamaktadır. Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK 76 76

77 Proje Destekleri, Prof. Dr. Ayhan ÇELİK


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları