Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı"— Sunum transkripti:

1 Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı
İşyerinizde işçi çalıştırıyor musunuz? O zaman hepiniz birer pilotsunuz. Neden mi? Takdir edersiniz ki pilotun en zor işi uçağı havalandırma ve indirme esnasındadır. Çalışma hayatında da en çok dikkat edilmesi gereken husus işçinin işe giriş ve çıkışıdır. Uçak havada sorunsuz ilerlerken yani çalışma hayatında işçi ile bir sorun yok ise her şey yolunda gitmektedir. Ne zaman ki yolun sonu geldi aman dikkat. Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı

2 İçindekiler Giriş Ben Firmam Ne yapıyorum? Neden bana ihtiyacınız var?
Nasıl çalışıyorum?

3 Giriş Günümüzde bir çok firma personel ve özlük işleri süreçlerini yeterince doğru şekilde takip edemiyor. Birçok patron da firmasının gelecekte nasıl bir risk içinde olduğunu bilememektedir. Personel süreçlerini kontrol altında tutamayan, sürekli denetim ve İdari Para Cezalarına maruz kalan firmaların çoğunun personel ve insan kaynakları departmanları hiç alternatif çözümler üretmemekte ve patronları da bu departmanlardan rutinler dışında ekstra raporlar talep etmemektedirler. Sürekli denetime maruz kalan, sürekli İdari Para Cezası ödeyen firmalar personel ve özlük işlerine gerekli önemi vermediklerinden ötürü kötü yola düştüklerini itiraf etmişlerdir. 10 yıllık personel ve özlük işleri süreçlerindeki tecrübelerim de benim bu tespitlerimi destekliyor. Sizin şirketinizde de çalışanlarınız varsa, personel ve özlük işleri süreçlerinde şüpheniz varsa, bu sunumu iyi incelemenizi öneririm. İlgi ve dikkatiniz için şimdiden teşekkürler.

4 Ben 1973 yılında Bartın’da doğdum. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. 1995 yılında iş hayatıma T. Vakıflar Bankası Finans Yönetimi’ nde başladım. Sonra sırasıyla UPS, RGS GROUP, ADECCO, MEMORIAL ’da personel ve özlük işleri alanlarında orta düzey yönetici olarak çalıştım. 2008 yılında serbest danışmanlık da yapma kararı alarak Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Danışmanlık Bürosunu kurdum Gerek yöneticilik hayatımda gerekse Sosyal Güvenlik danışmanlığı yaptığım bu dönemde emek yoğun sektörlerde ulusal ve uluslararası büyük firmaları yakından inceleme olanağı buldum. Bordro, personel ve özlük işlerinde edindiğim engin tecrübe ve bilgiyi kendi hazırladığım eğitim programlarıyla zaman zaman şirketlere de vermekteyim.

5 Firmam Sosyal Güvenlik Danışmanlık Bürom. İstanbul merkezlidir. 3 kişilik ekibimizle 25’ın üzerinde müşteriye Sosyal Güvenlik Müşavirliği hizmeti üretiyoruz. Danışmanlık bürosu olarak müşterilerimize verdiğimiz hizmetler; İşyerindeki uygulamaların tespiti, Çalışma hayatı ve İş Hukuku hükümlerinin işyerlerinde uygulanabilirliği, Personel hizmet sözleşmelerinin (Belirli/Belirsiz/Kısmi Süreli Sözleşmelerin) hazırlanması İşyerlerinde izin kurulunun kurulması, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri’ndeki uyuşmazlıklarla ilgili çalışmalar yapılarak uyuşmazlıkların giderilmeye çalışılması, İhale konusu işlerle ilgili işçilik oranları hesabı, bu doğrultuda SGK ile uzlaşmanın sağlanması, 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması halinde bu işlerle ilgili ilişiksizlik belgelerinin hazırlanması, Yurtiçindeki tüm işyerleri ile ilgili olarak; daimi, ihaleli işyerlerinin veya taşeron işyerlerinin dosya tescil işlemleri, adres değişikliği, devir veya kapanış işlemlerinin yapılması, Yabancı işçi çalışma izinlerinin alınması, Yurtdışı hizmet borçlanmaları ve takibi, İş Kanunu gereğince işyerinde çalışanların işe alındıkları tarihten itibaren yapılması gereken işlemler ve iş akdi fesih edilirken izlenecek yöntemler, İşten çıkışta kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti ve diğer sosyal haklar dahil hesaplamalar ve personel çıkış evraklarının hazırlanması, Yürürlükteki tüm teşvik uygulamalarının işleme alınmaya çalışılması ve takibi, Müşterilerimizin gireceği her türlü ihaleler öncesi SGK’ dan “Borcu Yoktur” belgesinin alınması işlemleri yapılmaktadır.

6 Ne yapıyorum? Ben firmaların yönetim kurulu üyelerine personel ve özlük işleri konusunda danışmanlık yapıyorum. Bu danışmanlığımın kapsamında firmanın tüm personel ve özlük işleri süreçleri yasal zemine oturtuluyor, firmanın süreçlerini yakinen takip ediyor, geleceğe dair oluşabilecek riskler bertaraf edilmeye çalışılıyor, uygulamaların yasalara uygun olup olmadığı denetleniyor, bu doğrultuda raporlar hazırlıyor ve patronlara sunuyorum. Yönetim kurulu toplantılarında, genel uygulama ve olası risklerin bertarafı için patronlara görüşlerimi sunuyorum.

7 Ne yapıyorum? Danışmanlık Hizmetim çerçevesinde;
Özlük dosyalarının kontrol edilerek eksikliklerin tespiti ve raporlanması, Kurumlar (SGK, Bölge Çalışma Müdürlükleri) ile yapılacak olan yazışmaların hazırlanması ve bildirimlerin takibi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları vukuunda gerekli belgelerin hazırlanması, Ücret ödemeleri ile maaş kesintilerinin kontrolü, İşverenlere sağlanan teşvik uygulamalarının etkin olarak kullandırılmaya çalışılması, Çalışanlara ait tutanak ve uyarıların hazırlanması, İzin kullanımlarının yasalara uygunluğu yönünden takibi, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden mevzuatlara uygunluğun kontrolü, Personel maliyetlerinin muhasebe hesaplarına aktarımlarının kontrolü.

8 Neden bana ihtiyacınız var?
Sosyal Güvenlik Mevzuatının değişmesinin akabinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu birçok soruyu da beraberinde getirmiştir. Gerek 4857 sayılı İş Kanunu gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, gerekse de bunlara bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler her geçen gün değişik şekillerde yorumlandığı için işveren nezdinde maliyeti çok ağır sonuçlar doğurmaktadır. Amacımız bu eksiklik ve hatalı uygulamaları tespit edip bilgi ve tecrübemiz ile kanunun doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Yaşanan her türlü aksaklıklara ani refleks göstermek sorunun çözümünde büyük yol kat edilmesine yardımcı olacaktır. Kanunların bu alanda uzman kişiler tarafından yorumlanarak, müşterilerimizin doğru yönlendirilmesi olası hatayı minimize etmektedir.

9 Nasıl çalışıyorum? Ayda bir gün firmanızda toplantıya geliyorum.
Firmanızın personel ve özlük işleri bölümünün yaşanacak bir sorunda mutlaka görüş almasını talep ediyorum. Her geldiğimde personel ve özlük işleri bölümünden, kurduğum sistem dahilinde veriler alıyor ve YK üyelerine toplantıda raporumu sunuyorum. Firmalarla en az 1 yıllık sözleşme imzalamayı tercih ediyorum. İlk başta, mevcut sistemin SGK Uygunluk denetimini yapıyor ve rapor hazırlıyorum. Sonra yeni süreç için sistemimi kuruyorum. (Bu süreç 1 ayımı alıyor)

10 Sosyal Güvenlik Uzmanı
Danışmanlığım hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek için bir araya gelmek dileğiyle… Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı


"Murat AYAS Sosyal Güvenlik Uzmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları