Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Medya Nedir? Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Medya Nedir? Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını."— Sunum transkripti:

1

2 Sosyal Medya Nedir? Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Kısacası monolog yayından dialog yayına geçişin adıdır.

3

4 Neden Sosyal Medya? Sosyal Medya etkileşime açıktır. Temel esprisi zaten budur. Sosyal Medya hızlıdır. Klasik tüm medya yayınlarından daha hızlıdır. Sosyal Medya her zaman daha ucuz ve daha yaygındır. Sosyal Medya ölçülebilirdir. Sosyal Medya kullanması daha kolay ve eğlencelidir. Sosyal Medya insanın merak ve ego duygularına hitap eder. Sosyal Medya hedef kitleye ulaşmanın en kolay yoludur.

5 Sosyal Medyanın Gelişimi
MIRC ICQ MSN YAHOO GOOGLE FACEBOOK TWITTER VS…

6 Klasik Medya’dan Farkı?
1.Erişim Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak tanır. Günümüzde akıllı telefonların yaygın kullanımı sosyal medyaya her an ulaşmamıza imkan sağlayarak ulaşım noktasında geleneksel medyadan ayrışmıştır.

7 Klasik Medya’dan Farkı?
2.Erişebilirlik Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükümetlerin sahipliğindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya hiç maliyetle kullanılabilir. Bu yüzden sosyal medya her zaman daha popüler, içeriği bol, farklı, eğlenceli ve etkileyicidir.

8 Klasik Medya’dan Farkı?
3.Kullanırlılık Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir. Sosyal medyanın yaygın kullanımını sağlayan ana faktör dönüşmüş ve yenilenmiş beklentilerdir.

9 Klasik Medya’dan Farkı?
4.Hız Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı anında etki ve tepkisi olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir. Sosyal medyayı birincil derecede klasik medyadan ayıran faktörlerden biri içeriğin yayılma hızıdır.

10 Klasik Medya’dan Farkı?
5.Yenilik Geleneksel medya içerik oluşturma konusunda sosyal medya ile kıyaslandığında yavaş ve yeniliğe daha yavaş ayak uydurandır. Sosyal medya ise her gün binlerce yeni konuyu alıp çok hızlı bir şekilde toplumun farklı tabakalarına iletip milyonlarca geri bildirim alabilir.

11 Klasik Medya’dan Farkı?
6.Kalıcılık Geleneksel medya üretildikten sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi basıldıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz), oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir.

12 Klasik Medya’dan Farkı?
7.Özgürlük Geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki belki en önemli fark özgürlüktür. Geleneksel medya hükümetlerin ve reklam verenlerin baskısı altındadır ve özgürce yayın yapamaz. Sosyal medya ise kolay erişilebilir, herkes tarafından eşit düzeyde müdahale edilebilir, global bir platform olduğundan çok daha özgürdür.

13 Sosyal Medya’nın Toplumsal Etkileri
Yeni olmak, farklı olmak, inovatif olmak, meraklı olmak artık önem kazandı. Fikirler gerçeklerden daha önemli olmaya başladı. Sosyal medya iletişim jargonunu değiştirdi. (like, pook, rt…) Sosyal medya ebeveyn-çocuk ilişkilerini değiştirdi. Sosyal medya eşitlik ve demokrasi kültürünün gelişmesine olumlu katkıda bulundu. Sosyal Medya, toplumun markalarla olan ilişkilerini değiştirdi. Sosyal Medya, insanların özel hayat alanlarını daralttı.

14 Sosyal Medya’da Etik Sosyal medya kendi içinde bir kurallar bütününe sahip olmadığından ötürü belirli bir etik ve ahlak kültürüne sahip değildir. Dünyanın bir çok bölgesinde sosyal ağlardaki kuralları belirleyen temel faktör kültürel ahlak ve kurullardır. Tabi bu kurallar bir kanun veya ceza hukuku ile tam olarak sağlanmadığı için sosyal medya kullanıcısını tam olarak kapsamaz.

15 Sosyal Medya’da Sorunlar
Sosyal Medya’nın gelişmesi ve hayatımızın olmazla olmazlarından biri olması beraberinde bazı sorunları da önümüze getirmiştir. Bu sorunlar: Özel yaşamın gizliliği Telif / patent haklarının ihlali İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi Üretilen içeriklerin olgunlaşmadan ve doğruluğunun teyit edilmeden yayılması Kişisel verilerin güvenliği Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi Yeni medya özellikleriyle kullanıcının yoğun reklama maruz bırakılması Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesi İçeriklerin yanıltıcı bir biçimde etiketlenmesi ve başlıklandırılması Nefret Söylemi Söylemsel pratiklerdeki sorun Dilin özensiz kullanımı Bireyin yeni medya ortamında tüketici olarak konumlandırılması

16 Sosyal Medya’nın Doğru Kullanımı
Günümüzde insanların büyük bir bölümü sosyal medyanın kullanımı hakkında büyük hatalar yaşabilmekte, bu hatalar özel hayatlarından, mesleki kariyerlerine, siyasi yaşantılarından toplumsal statülerine kadar bir çok alanda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Temel olarak unutulmaması gereken: Sosyal Medya ile gerçek dünya arasındaki farkın sürekli farkında olunmasıdır.

17 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Bugün dünyada 1.5 milyar insan sosyal medyada yer alıyor. Bu insanların büyük bir kısmı haftada birkaç saatlerini sosyal medya üzerinde geçiriyor. Bu kadar büyük bir kitle ile doğrudan iletişime geçebileceğiniz bir mecranın etkin kullanımı ulaşmak istediğiniz hedef açısından fazlası ile önemlidir.

18 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Bugün dünyada 1.5 milyar, Türkiye’de 35 milyon insan sosyal medyada yer alıyor. Bu insanların büyük bir kısmı haftada birkaç saatlerini sosyal medya üzerinde geçiriyor. Bu kadar büyük bir kitle ile doğrudan iletişime geçebileceğiniz bir mecranın etkin kullanımı ulaşmak istediğiniz hedef açısından fazlası ile önemlidir.

19 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Facebook Türkiye’de facebook kullanıcı sayısı 30 milyon. Bu kitlenin % 45 i yaş arasında. Bu kitlenin facebook kullanım oranları günlük ortalama 60 dk. Gençlerin ilgi duyduğu en önemli içerikler kısa videolar, görseller ve etkileyici metinler.

20 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Twitter Türkiye’de twitter kullanıcı sayısı 10 milyon. Bu kitlenin % 55 i yaş arasında. Bu kitlenin twitter kullanım oranları günlük ortalama 74 dk. Gençlerin ilgi duyduğu en önemli içerikler kısa özgün cümleler, viral etkisi olan görseller.

21 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
1-Youtube Türkiye’de internet kullanımın % 36 sını video izlemek oluşturuyor. Bu oranın 2/3’ünü youtube oluşturuyor. Gençler internetten video izlemeyi seviyor… Gençlerin en çok 5-30 sn’lik videoları tercih ettikleri youtube istatistiklerince belirlenmiştir.

22 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Dijital Reklamlar Dünyada ve Türkiye’de hızla daha çok önem kazanan dijital reklamlar hem daha ucuz hemde ölçülebilir olmalarından ötürü sosyal ağların ve internetin önemini arttırmaktadır. Dijital reklamların en iyi örneğini facebook ads servisidir. Konum, cinsiyet, yaş, ilgli alanları ve daha birçok başlığa göre reklamları direkt hedef kitlenize ulaştırmayı sağlayacak etkili bir iletişim yoludur.

23 Sosyal Medya’nın Etkin Kullanımı
Sosyal Medya Kampanyaları Sosyal Medya büyük kitlelerin desteğini çok hızlı ve organize bir şekilde alınabildiği bir ortamdır. Bu yüzden organize olmak önemlidir. Organize olmanın en temel yolu kampanyalardır. Kampanyaları da önemli kılan arkasında fikir, yenilik yada hediyelerdir. Çok büyük kitlelere saatler içinde ulaşmak çok zor olmadığı gibi çok kolay da değildir. Başarıda en önemli ölçüt kampanyanın doğru fikir ve alt yapıyla sosyal medyaya sunulmasıdır.

24 Sosyal Medya’da Kampanya Üretimi
Sosyal Medya’da büyük kitlelere ulaşmak istiyorsanız iyi bir kampanya fikrine, doğru stratejiye, biraz bütçeye ve etkin süreç yönetimine ihtiyacınız var demektir. Sosyal medya’da kampanya üretmek sanıldığı kadar zor olmasa da doğru kurgulanmadığında istenilen sonuçlar pek alınmaz. Her işte olduğu gibi sosyal medya kampanyalarında da her zaman iyi analiz ve doğru planlama şarttır.

25 Sosyal Medya’da Kampanya Üretimi ve Yönetimi
Sosyal medyada kampanyanın üretimi aşağıdaki süreçlerden oluşur; Kampanya fikrinin geliştirilmesi Kampanya hedef kitlesinin belirlenmesi Doğru sosyal ağ tercihlerinin yapılması Kullanılacak sosyal ağ hesaplarının oluşturulması İçeriklerin oluşturulması Yayın stratejisinin geliştirilmesi SSS cevaplarının hazırlanması Beklenmedik durumlar için yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması Doğru zamanda kampanyanın başlatılması Kampanya süresince destekleyici iletişim mecralarının kullanılması Gelen geri bildirimlerin doğru değerlendirilmesi ve kampanyanın geliştirilmesi Kampanyanın doğru zamanda sonlandırılması Ölçümleme ve değerlendirme

26 Sosyal Medya’da Kriz Yönetimi
Sosyal Medya Krizleri ortaya çıkmadan önce dünyada kabul gören geleneksel kriz yönetimi metodlarının büyük kısmı Sosyal Medya Kriz Yönetimi için de geçerlidir. Krize her daim hazırlıklı olmak gerekir. Çünkü karşımızda her an bir kriz üretebilecek potansiyelde milyonlarca genç olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Unutulmaması gereken önemli başlıklardan biride sosyal ağlarda kriz yönetimi öncesinde yapılmış olan planlarla ancak yönetilebilir. Kriz yönetimi anlık bir sürece nasıl cevap verilmesi gerektiği hakkında önceden fikir sahibi olmakla mümkün olur.

27 Sosyal Medya’da Kriz Yönetimi
Kriz yönetimdeki bazı esaslar aşağıdaki gibidir: Kriz planınızı her daim hazırlayın ve kampanya sürecinde aldığını geri bildirimlerle güncelleyin Kişilerle polemiğe girmeyin Gerekli koşullarda özür dileyin. Kampanyanıza zarar verecek siyasi, dini veya başka türlü kampanya fikrinizle alakası olmayan tüm içeriklerden sakının. Yorum, eleştiri veya kabul edilebilir hakaretleri silmeyin. Kendi koruyucu kitlenizi oluşturun, sizi onların savunmasını sağlayın Karşınızdaki kişiyi sizi eleştirmiş olsa dahi her zaman nazik, sakin ve olumlu cümlelerle cevalandırın. Size gelen yorumları veya mesajları cevapsız bırakmayın.

28 Sosyal Medya’da Takip ve Ölçümleme
Dijital tüm mecralar günümüzde artık farklı yazılım sistemlerle takip edilip ölçümlenebilmektedir. Kampanyaların başarısı elde edilen geri bildirim, takipçi ve ziyaret sayısı gibi değerlemelerle ölçümlenmektedir. Sosyal medyanın takibi ve ölçümlenmesinde en iyi performansa facebook ve google analytics sahiptir. Twitter takip ve ölçümlenmesinde de farklı ölçümleme ekranları (monitoring) bulunmaktadır. Bir kampanyanın başarısı ölçümlenmediği takdirde yarım kalmış sayılır. Etkisi ölçümleyen tüm kampanya süreçleri aynı düzlem veya fikir ekseninde gelişecek başka kampanyalar için örnek teşkil etmez.

29 Bilgi ve iletişim için:
Teşekkürler… Bilgi ve iletişim için: hakanmemur.com


"Sosyal Medya Nedir? Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları