Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasal Tepkimelerde Hız

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasal Tepkimelerde Hız"— Sunum transkripti:

1 Kimyasal Tepkimelerde Hız
Reaksiyon Hızı Reaksiyon Hızının Bağlı Olduğu Etkenler REAKSİYON HIZI

2 Kimyasal Tepkimelerde Hız
Önceki ünitelerde kimyasal tepkimelerde girenlerin ürünlere dönüştüğü ve bu dönüşüm sırasında geçerli olan kimya yasaları incelendi. Madde miktarlarındaki değişimler hesaplandı. Ancak girenlerin hangi hızda ürünlere dönüştüğünden yani tepkime hızından söz edilmedi. Bu ünite kapsamı içerisinde tepkimelerin oluşma biçimlerini, hızlarını ve hızlarına etki eden etkenleri inceleyeceğiz. Kimyanın bu dalına kimyasal kinetik denir. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

3 Anlık Hız ve Ortalama Hız
Kimyasal tepkimelerde hız denilince girenlerin birim zamanda tüketilme miktarı veya ürünlerin birim zamanda üretilme miktarı anlaşılır. Kısaca tepkime hızı, birim zamanda madde miktarındaki değişmedir. R, r veya ѵ ile gösterilir. Madde miktarındaki değişimin zamandaki değişime oranına ortalama hız denir. Herhangi bir andaki anlık hız ise , madde miktarındaki değişime karşılık – süredeki değişim eğrisine çizilen teğetin eğimidir. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

4 Madde miktarındaki değişme; gram, mol, litre, atm, molarite… v. b
*** Madde miktarındaki değişme; gram, mol, litre, atm, molarite… v.b. olabilir. Bu bölümde daha çok molarite kullanılacaktır. Ayrıca karşılaşacağımız problemlerde hangi birimin kullanılacağı mutlaka ifade edilir. *** Zaman Aralığı; yıl, ay, gün, saat, dkk veya saniye olabilir. Gerçekleşen olaya göre en uygun zaman birimi kullanılır. Ayrıca karşılaşacağımız problemlerde hangi birimin kullanılacağı mutlaka ifade edilir. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

5 Kağıdın yanması : saniye Kömürün yanması : dakika
Aşağıda bazı olaylarda kullanılabilecek uygun zaman aralıklarına örnekler verilmiştir. Kağıdın yanması : saniye Kömürün yanması : dakika Demirin paslanması : Ay Sütün ekşimesi : Gün Petrolün oluşması : Yüzyıl REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

6 Not: Eğer derişimdeki değişme azalma şeklinde ise hız negatif ( – ), derişimdeki değişme artma şeklinde ise hız pozitif ( + ) işaretlidir. Buradaki – maddelerin harcandığını, + ise maddelerin oluştuğunu gösterir. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

7 a ile c saniyeler arasındaki ortalama hız;
c. saniyedeki anlık hız; REAKSİYON HIZI acer

8 X2 (g) Y2 (g) → XY (g) REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

9 Örnek : 1 N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)
tepkimesi için, N2 ve H2 ‘nin harcanma hız ifadeleri, NH3 ‘ün oluşma hız ifadesi ve her bir maddeye bağlı tepkime hız ifadelerini yazınız. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

10 4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 4 NO (g) + 6 H2O (g)
Örnek : Amonyağın ( NH3 ) yakılması olayında NH3 ‘ün harcanma hızı 4 x 10 – 2 M/s olarak ölçülüyor. 4 NH3 (g) O2 (g) → NO (g) H2O (g) Denklemine göre oluşan ürünlerden her birinin oluşma hızını bulunuz. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

11 Örnek : 2 N2O (g) + 3 O2 (g) → 2 N2O4 (g)
Tepkimesinde N2O4 ‘ün oluşma hızı 0,02 M/s olduğuna göre, N2O ve O2 ‘nin harcanma hızlarını hesaplayınız. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

12 Örnek : N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)
Tepkimesinde N2 ‘nin mol sayısı 30 saniyede 0,2 ‘den ,04 ‘e düştüğüne göre, NH3 ‘ün oluşma hızı ve H2 ‘nin harcanma hızı kaç mol/s ‘dir? REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

13 Örnek : 2 HI (g) → H2 (g) + I2 (g)
Tepkimesinde 100 saniyede HI derişimi 8 mol/L ‘den 2 mol/L ‘ye düştüğüne göre, HI ‘nın harcanma hızı ve H2 ‘nin oluşma hızı kaçar M/s ‘dir ? REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

14 Örnek : C6H12 (s) + 9 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O (s)
Tepkimesine göre N.Ş.A. ‘da dakikada 0,45 mol O2 harcanıyor. Tepkimede CO2 ‘nin oluşma hızı kaç mol/s ‘dir? REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

15 Örnek : Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2 (s)
Tepkimesine göre 0,96 g Mg metali 100 saniyede HCl ile tamamen tepkimeye giriyor. N.Ş.A ‘da hidrojen gazının oluşma hızını L/s olarak hesaplayınız. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

16 Tepkimenin denklemini yazınız.
Örnek: Bir tepkimede girenlerle ürünlerin hızları arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Tepkimenin denklemini yazınız. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

17 Tepkimenin denklemini yazınız.
Örnek: Bir tepkimede yer alan türlerin birim zamanda değişimini gösteren hız ifadeleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir. Tepkimenin denklemini yazınız. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

18 REAKSİYON HIZININ ÖLÇÜLMESİ VE TAKİBİ
Tepkime hızları deneysel olarak bulunur. Tepkime hızlarının ölçülmesinde derişim değişimlerini ölçmek yerine, değişmesi daha kolay belirlenebilen basınç, hacim, renk, elektrik iletkenliği, sıcaklık gibi özelliklerden yararlanılabilir. Fe(k) HCl(aq) → FeCl2(aq) H2(g) Basınç değişimi Hacim değişimi N2 (g) H2 (g) → NH3 (g) REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

19 renksiz renksiz kırmızı – kahve renkli Basınç değişimi Hacim değişimi
NO (g) ½ O2 (g) → NO2 (g) renksiz renksiz kırmızı – kahve renkli Basınç değişimi Hacim değişimi Renk değişimi H2 (g) I2 (g) → HI (g) renksiz mor renkli renksiz P ve V değişimi olmaz. Neden? Ag+ (aq) Cl – (aq) → AgCl (k) İletkenliğin azalması REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

20 REAKSİYON HIZ TEORİLERİ
I) ÇARPIŞMA TEORİSİ Çarpışma teorisine göre tepkimeler, tepkimeye giren maddelerin en küçük tanecik boyutunda çarpışmaları sonucu gerçekleşir. Çarpışmalar sonucu tepkimeye giren taneciklerdeki atomlar arasındaki bağlar kopar, atomlar yeniden düzenlenir ve ürünleri oluşturmak üzere atomlar arasında yeni bağlar oluşur. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

21 Bir çarpışmanın tepkimeyle sonuçlanabilmesi için tepkimeye giren taneciklerin uygun yön ve doğrultuda, yeterli hız ve enerjide çarpışmaları gerekir. Bir kaptaki iki madde arasında gerçekleşen tepkimede çok sayıda meydana gelen çarpışmadan çok çok küçük bir kısmı tepkimeyle sonuçlanır. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

22 ÖRNEK: 2HF(g) → H2(g) F2 (g) tepkimesiyle ilgili olarak, yandaki tepkimelerden hangileri gerçekleşir? REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

23 II) GEÇİŞ HALİ TEORİSİ Tepkimeler gerçekleşirken, özellikleri hem ürün hem de reaktiflere benzeyen aktifleşmiş kompleks ya da geçiş hali denilen kararsız bir ara ürünün oluştuğu düşünülmektedir. Aktifleşmiş komplekste, başlangıçtaki bağlar uzamış ve zayıflamış bir halde bulunurken, yeni bağlar sadece kısmen oluşmuş durumdadır. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi çok yüksektir. Bu nedenle kararsızdır. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

24 ( Aktifleşmiş Kompleks )
A B → AB A – A B – B → → A – B Geçiş Hali ( Aktifleşmiş Kompleks ) REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

25 Not: Bir tepkimenin hızı eşik enerjisi ile ters orantılıdır
Not: Bir tepkimenin hızı eşik enerjisi ile ters orantılıdır. Eşik enerjisi (aktifleşme enerjisi) büyük olan tepkimenin hızı küçüktür. Eşik enerjileri düşük olan tepkimelerde eşik enerjisini aşan moleküllerin sayısı fazla olacağından tepkime daha hızlı olur. REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

26 Örnek: Aşağıda verilen P. E. – T. K
Örnek: Aşağıda verilen P.E. – T.K. grafiklerine göre tepkime hızlarını karşılaştırınız. - I II III - REAKSİYON HIZI acer REAKSİYON HIZI

27 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

28 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

29 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

30 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

31 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

32 Örnek: REAKSİYON HIZI acer

33 Örnek: REAKSİYON HIZI acer


"Kimyasal Tepkimelerde Hız" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları