Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ
FENBİLKON6 Prof. Dr. Ufuk YILDIZ Isparta – 6 Mayıs 2014

2 Üniversite ve Sanayi ÜNİVERSİTE Bilgi üreten, yayın ve eğitim ile
bu bilgiyi yaygınlaştıran kamu kuruluşu SANAYİ Ürün üreten ve bunu satarak kar elde eden ticari kuruluş

3 Geçen Yüzyılın Yaklaşımı
Üniversite Sanayi Bilgi üreten Bilgiyi (makale ve ders yoluyla) yaygınlaştıran Öğretimin doğrularını ve kalitesini tek başına belirleyen Teknolojiyi (bilgi ve donanım) en kısa sürede ve en ucuza transfer eden Başkalarının bilgi ve deneyimi ile üreten Yüksek gümrük duvarları içinde fiyatı ve kaliteyi belirleyen

4 Bugünün Yaklaşımı Üniversite Sanayi
Paydaş (öğrenci, sanayi, toplum) odaklı eğitim yapan Bilginin yanında teknoloji üreten, ürettiği katma değeri sorgulayan Yenilikleri izleyen ve paydaşlarına önderlik yapan Küresel tanınmış Müşteri odaklı ürün ve hizmet üreten Teknolojisine hakim olması gerektiğinin bilincinde Yenilenmeye önem veren Ekosistemini (müşteri, çevre, toplum, tedarikçi) gözeten Küresel olarak rekabetçi Çıkartım : Üniversite ve sanayide paradigmalar değişiyor. Bu değişimin yönetilmesi gerekiyor.

5 Üniversite ve Sanayi ÜNİVERSİTE SANAYİ Bilgi üreten, Ürün üreten
yayın ve eğitim ile bu bilgiyi yaygınlaştıran kamu kuruluşu SANAYİ Ürün üreten ve bunu satarak kar elde eden ticari kuruluşu

6 Eğitim ve Öğretim Platformu
SANTEZ Projeleri Stajlar Danışma Kurulları Kariyer Günleri / Kurumsal Tanıtım Endüstride Yapılan Tezler

7 Sanayide Tezler Üniversite öğrencilerinin bir sanayi kuruluşunda yürüttüğü yüksek lisans–doktora tezleri: Tez konusu şirket ve üniversite’deki danışman tarafından belirlenmeli. Tez konusu şirketteki bir projenin parçası olmalı. Tezin bilimsel kalitesi düşük olmamalı. Tez şirkette (tercihen, tam zamanlı) veya üniversitede yürütülebilir. Öğrenciye, araştırma görevlisinin aldığı ücret kadar bir ücret şirket tarafından ödenmeli. Sanayiciler yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine göre daha verimli olduğunu vurgulamaktadır.

8 Üniversite Tezleri (win/win/win)
Şirket açısından yararları Projelerin bir sahibi var. Çalışma zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanıyor. Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor. Öğrenci açısından yararları Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru. Endüstri deneyimi kazanıyor. Kendine iş imkanı, referans sağlıyor. Para kazanıyor. Üniversite açısından yararları Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor. Endüstri ile ilişki kuruluyor. Yayın için imkan çıkıyor.

9 Eğitim – Öğretimde Değişime Hazırlık
Üniversite, eğitim amaçlarını ve öğretim programlarını paydaşların (öğrenci, sanayi, toplum) isteklerini dikkate alarak belirlemeli. Endüstri bu sürece destek vermeli ve yardımcı olmalıdır. Üniversitede temel bilgiler ve nosyonunu alan gençlerin alan eğitimlerinin sanayide de devam edeceği bilinci yerleştirilmelidir.

10 !!!Mevzuatın Düzenlenmesi!!!
Teknoloji Platformu A) Uzmanlık Hizmetleri: Sanayide, kaynak eksikliği (bilgi, uzmanlık, cihaz veya zaman) nedeniyle yürütülemeyen bir çalışmanın Üniversite kaynakları ile yapılmasıdır. Danışmanlık Laboratuvar Kullanımı !!!Mevzuatın Düzenlenmesi!!!

11 Teknoloji Platformu B) Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri: Sanayinin ve üniversitelerin güçlü yanları orta ve uzun vadeli projelerle birleştirilerek yeni teknolojiler üretilmelidir. Sanayi adına üniversitede yürütülen projeler SANTEZ projeleri Üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla sanayide yürütülen projeler Üniversite ve sanayinin ortak olarak yürüttüğü (Dış birimlerce EUREKA, Çerçeve, vs) finanse edilen projeler

12 Başarı Koşulları Proje iyi tanımlanmalı ve kurgulanmalı.
Çalışma iki tarafa da yarar getirmeli. Hem Sanayi, hem de üniversite kendi güçlü yanları ile projeye katkıda bulunmalı. Projenin her iki tarafta da bir sahibi olmalı. Açıkca belirlenmiş hedefleri olmalı. Süreli olmalı.

13 Anlaşmalarda Karşılaşılan Problemler
Yayın için şirketten izin isteme. Başka bir şirketle çalışma kısıtı. Ödemeler Kime? Nasıl? Ne kadar? Fikri hakların paylaşımı

14 İlişkiyi Öldüren Yaklaşımlar
Endüstri’den Üniversite’ye: “Bana her türlü teknik problemi çözülmüş, ticari başarısı kesin bir ürün getir, hemen yarın para kazanmaya başlayayım” Üniversite’den Endüstriye: “Sizin bir sürü paranız var. Verin onu bana ben ne yapılacağını bilirim”

15 Sanayi İşbirliğinde: GÜÇLÜ YÖNLER
Sanayinin Gücü; Teknoloji, kalite, deneyim, yeterlilik Yetişmiş insan gücü Farkındalık Kararlılık İşbirliğine duyulan ihtiyaç Ar-Ge yapan firma sayısı ve Ar-Ge çalışmalarındaki artış BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,

16 ZAYIF YÖNLER Kültür: Mevcut alışkanlıklar
Ortak çalışma kültürünün olmaması Sanayicinin Ar-Ge kültürünün gelişmemesi Sanayicinin Ar-Ge’ye yeteri önemi vermemesi İletişim: İletişim eksikliği İş ve bilim dünyası arasında iletişimi sağlayan sistemin olmayışı İşbirliği açısından olumsuz deneyimler, İşbirliği ve koordinasyon eksikliği BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,

17 Eğitim: Öğrencilerin sanayiye yönelik eğitiminin eksikliği,
Yeni teknolojilerin üretilememesi Sanayicinin sorunlarına çözüm üretecek araştırmacıların azlığı, Bürokratik engeller BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,

18 Üniversite Kendini Değişime Hazırlamalı
“Teknoloji ithal eden toplum” dan “Teknoloji üreten toplum”a dönüşümü başarabilmek için Üniversite: Ödeme mekanizmasının kolaylaştırılması. Uzmana ulaşım kolaylığının sağlanması. Endüstriyel laboratuvarlar kurulması ve işletilmesi. Üniversite tezlerinin endüstri ile birlikte belirlenmesi. Üniversitelerde “Endüstri İlişkileri Geliştirme Ofisi/veya Sorumlusu” bulunması.

19 Sanayi Kendini Değişime Hazırlamalı
“Teknoloji ithal eden toplum”dan “Teknoloji üreten toplum’’a dönüşümü başarabilmek için Sanayi: Kendi teknolojisine hakimiyet, taklitçilikten çok innovatif olmaya çalışmak, şirketlerin bağımsızlığı ve sürekliliği için şart. Teknoloji geliştirmek için; Gereken zaman düşünülenden uzun, Gereken kaynak düşünülenden fazla, Başarı garanti değil, Getirisi hesap edilebilenden daha yüksek. Sanayinin sorunlarını ve taleplerini “bilimsel dile” çeviren, teknolojiyi geliştirip “ürüne dönüştüren” arayüzler oluşturmalı.

20 Kocaeli Üniversitesi Örneği
SAYISAL ANALİZLER Cam açma&kapama analizleri, Sileceklerde basma kuvveti kontrolü, Fren testleri benzetimi ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Kenetleme süreci optimizasyonu Enerji verimli aydınlatma sistemleri Endüstriyel kameralı görsel otomasyon uygulamaları MALZEME Bitüm uygulamalı yalıtım levhaları üretim teknolojisi geliştirilmesi Krom kaplı plastik parçalarda ısıl yaşlandırma dayanımının arttırılması, Krom kaplama üzeri boya uygulamalarında yapışma dayanımının arttırılması. TOFAŞ - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ OLASI PROJE KONULARI 22 Mart 2012

21 SONUÇ İÇİN SONUCA GİDEN YOL ÖNEMLİ Anahtar: KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi AB ye bağlı 29 ülkenin MEB Bakanı 1999 yılında Bologna’da ve 2000 yılında Prag’da 3 olmak üzere toplam 10 eylem planı belirlerdi ki bu eylemler ‘‘Bologna-Prag Reformu’’ olarak tanımlanan eylem planlarıyla amaç; 2010 yılına kadar geniş katılımlı bir Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması, öğrenci ve öğretim üyelerinin serbestçe dolaşımının ve öğrenimlerinin sağlanmasıdır.

22 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
Bu amaçla Berlin, Maastricht, Bergen, Salzburg,.. toplantılarında alınan karar ve yönelimler: *Araştırmaya ayrılan pay arttırılmalı, *Sanayi ile işbirliği geliştirilmeli, *Doktora adayları sadece öğrenci değil genç araştırmacılar olarak tanımlanmalı ve yaşam koşulları, sosyal güvenceleri dikkate alınmalıdır. *Doktora eğitimi tam zamanlı olmak koşuluyla 3-4 yıl olmalıdır. *Doktora çalışmaları toplum sorunlarının çözümüne ve yeni ürün üretmeye yönelik olmalıdır. *Uluslararasılaşma: ‘‘Global challenges require a global horizon’’ Uluslarasılaşma doktora eğitiminin kalitesini ve kurum araştırma kapasitesini artırmak için önemli bir araç olmalıdır.

23 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
*Kalite Güvencesi: European Network of Quality Assurance in Higher Education-(ENQA) ve partnerleri tarafından oluşturulan Avrupa standartları tüm yükseköğretim kurumları tarafından sistemlerine entegre edilerek minimal standartlar sağlanmalı. *Alınan Diploma ve Derecelerin Tanınması: Avrupa Yüksek Öğretiminde alınan Diploma ve dereceleri tanımlayan eğitim sürelerini, bu sürelere göre ECTS kredi aralıklarını ve daha da önemlisi mezuniyet sonrası beklenen öğrenim çıktılarını açıklayan temel kriterler yükseköğretim kurumları tarafından sistemlerine uygulanmalı. *Doktora Öğrenimi: Avrupa vizyonu ile eğitim veren doktora programlarının ‘‘Avrupa Doktora Etiketi’’ ile ödüllendirilmeli ki bu etiketin öğretim ve araştırma alanlarının örtüştürülmesinde gösterilecek ortak çaba profilini yükselteceğine inanılmaktadır.

24 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
*Doktora eğitiminde öğretim ve araştırma birbirini tamamlamalıdır. *Öğrenci Hareketliliği: Öğrenci en az bir sömestr uluslararası akademik kurum, araştırma enstitüsü veya özel sektör araştırma birimlerinde çalışmalı veya ders almalıdır. *Tez savunma: Tez savunmasında en az iki farklı kurumdan iki jüri üyesi bulunmalı ve seçilen jürilerin çalışma alanları tez çalışması ile örtüşmelidir. Aday, yurt dışı çalışmalarını 9 ay ve üzerinde gerçekleştirir ve doktora tezini kendi ana dili dışında farklı bir Avrupa ülkesi dilinde yazar ve savunursa adaya Avrupa Doktoranı unvanı verilir. (En az iki farklı ülkeden jüri üyesi şart)

25 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
DANIŞMANLAR: Danışmanlık: Danışmanlık hakların ve sorumlulukların açıkça belirlendiği ve yazıldığı; ana danışman, danışman ekibi, doktorant, enstitü, araştırma grubu ve kurumu içine alan kollektif bir çalışmadır. Danışmanların profesyonel gelişmesi kurumun sorumluluğundadır. Kurumlar resmi kurslar organize ederek ya da personel arasında ortamlar ayarlayarak tecrübe paylaşımını sağlamalıdır. Doktora aşamasında danışman seçimi için öğrenciye uygun esneklik sağlanmalıdır. DANIŞMANLAR AKTİF ARAŞTIRMACILAR olmalıdır. Doktora tez çalışmaları birden fazla ve uluslararası danışmanla yürütülmelidir. Danışmanların ulusal ve uluslararası tamamlanmış ve yürüyen projeleri, yayınları (özellikle doktora tezlerinden ürettiği yayınlar), aldığı patent ve ödüller, uluslararası ortak çalışmaları, ders yükü ve danışmanlığa ayırabileceği zaman ön planda tutulmalıdır.

26 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
ENSTİTÜLER: *Lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında disiplinlerarası akademik bir çerçeve yaratmalı, *Farklı fakülte ve araştırma grupları arasında karşılıklı iletişim ve değişimi yönlendirmeli, *Doktora eğitiminde kaliteyi denetlemeli ve geliştirmeli, *Disiplinlerarası yaklaşımla doktora adaylarına aktarabilir beceriler (etik, makale yazma, istatistik, iletişim, liderlik,..) konularında dersler, kurslar, yaz okulları veya çalıştaylar düzenlemeli, *Mezuniyet sonrası kariyer geliştirme yöntemleri konularında çalışmalar yürütmeli ve uluslararası standartları hedefleyerek doktora programlarının temel amaçlarını belirlemelidir.

27 Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
Mezuniyet Sonrası Doktorantdan beklenenler: BİLGİ Kendi araştırma alanını derinlemesine bilmeli, araştırma yöntemleri konusunda uzmanlaşmalı, alanında temel bilimsel bilgiyi kavramalı. BİLGİNİN UYGULAMAYA AKTARILMASI Bilgi toplumsal katkı sağlama yönünde kullanılmalıdır. KARAR VERME YETENEĞİ Eleştirel düşünen, yeni düşünceleri analiz edebilen, sentez ve değerlendirme yeteneğine sahip olmalı. İLETİŞİM BECERİSİ Uzmanlık alanında akademik ve sosyal ortamda sunum ve iletişim yeteneğine sahip olmalı. ÖĞRENİM BECERİSİ Uzmanlık alanında teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakından takip etme ve uygulama yeteneğine sahip olmalı.

28 Akademisyenler özerk ve yüksek yaşam kalitesine sahipler,
KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA: KAROLINSKA ENSTİTÜSÜ Akademisyenler özerk ve yüksek yaşam kalitesine sahipler, Danışmanlar eğitimden geçiriliyor; Başlangıç kursu (1-5 gün): Yönetmelikler, roller ve sorumluluklar, iletişim, yasal konular, etik kurallar, çeşitlilik ve eşitlik, kurallar, doktora öğrencilerinin kabulü,.. Web kursu: Danışmanların doktora eğitiminde geçerli kurallar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Doktora eğitiminde birliktelik sağlanmış olur. Pedagoji kursları (3 gün): Kursun amacı öğrencilerin gelişimi ve bağımsız bir araştırmacının yetiştirilmesi için katılımcıların bir öğretme/öğrenme yöntemi geliştirme yeteneğini geliştirmek ve teşvik etmek Liderlik, yaratıcılık ve yönetim dinamikleri kursu (3 gün): Yönetim, liderlik, ekonomi, yaratıcılık, kişisel gelişimin teori ve pratiği, akademik liderlik, grup gelişimi, liderlik koçluğu ve bireysel görevler.

29 Üniversitede Kalite Yakalama Komitesi oluşturuldu,
KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA: KAROLINSKA ENSTİTÜSÜ Üniversitede Kalite Yakalama Komitesi oluşturuldu, Kalite sürecinin dış kalite büroları ile değerlendirilmesi sağlandı, Öğrenciler tarafından dersin ve danışmanın değerlendirilmesi sağlanıyor, Öğrenci sayısı, (6000 Lisans, 2300 Doktora öğrencisi var.) Disiplinlerarası ve uluslararası işbirlikler oluşturuldu, Mutlaka 2. danışman atanıyor, Ders saatleri azaltılarak kişilere araştırma için korunmuş zaman ayırabilmesi sağlandı.

30 6111 sayılı yasaya rağmen NASIL!!!!!

31 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 0262 3033031 - uyildiz@kocaeli.edu.tr
İlginiz için teşekkürler… Ufuk YILDIZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü


"ÜNİVERSİTE – SANAYİ İLİŞKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları