Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oyun, Sanal Dünya ve Simülasyonların Eğitimde Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oyun, Sanal Dünya ve Simülasyonların Eğitimde Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Oyun, Sanal Dünya ve Simülasyonların Eğitimde Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Türkan Karakuş Hafta 7 Eğitsel Oyunlar

2 Haftanın rapoRtörü

3 Ödevler 3 Aralık’ta oyun prototip tasarımı ödevi teslimi
30 Kasım Final ödevinin önerisi

4 Oyun prototip ödevi Bir eğitsel oyuna ait senaryo ve öykü yaprakları oluşturulacaktır Senaryo Oyunun hikayesi Oyunun öğretimsel amaç ve öğrenme kazanımları Oyunun kendi içindeki amaç (oyuncu neyi amaçlayacak?) Oyunun kuralları Puanlama stratejileri Oyuncunun etkileşime gireceği nesne ve araçlar Kullanıcının seviye atlaması için gerekenler Karakterlerin özellikleri Ortamın betimlemesi Malone motivasyon teorisine göre yerleştirilecek unsurlar Kullanılacak öğretim strateji ve yöntemleri Oyunun öykü yaprakları Oyunun başından bitirilişine kadar oyunun oynanma şeklini ve oyuncunun yapacaklarını anlatan öykü yaprakları

5 Final odevi Derleme veya içerik analizi şeklinde makale
2000 yılından sonra yapılmış olan «oyunlar, simülasyonlar ve sanal dünyalar ile ilgili araştırmalar» Bir tema çerçevesinde farklı kategoriler altında sonuçların yazılması gerekmektedir Tema ve kategori seçiminde öncelikle genel olarak literatür taranmalıdır Unutmayın sizin temanız «oyunlardan» değil, «araştırmalardan» türetilecektir Örneğin: Ticari oyunların eğitim unsuru olarak kullanıldığı çalışmalara dair bir derleme Bu oyunlar öğrenmenin hangi aşamasında kullanılmış Hangi öğrenme yöntem ve stratejileri uygulanmış Genellikle kullanılan oyun türleri Hangi yöntemle veriler toplanmış Çıkan bulgular neler Final ödevi tam bir makale formatında olmalıdır.

6 Yansıtıcı Deneme (Reflection) nasıl yazılır?
Kendi bakış açınızı mutlaka ortaya koymalısınız Sizden okuduklarınızı özetlemeniz beklenmemektedir Görüşlerinizi organize bir şekilde yazınız Öncelikle kısaca konudan ve kendi görüş açınızdan bahsediniz Soruda sorulan farklı boyutları ele alınız ve görüşlerinizi literatürle destekleyiniz En son olarak düşüncelerinizi toparlayınız. Referansları APA stilinde yazınız

7 Ders için ricam Lütfen mümkün olduğunca resim kullanmayınız
Kullandığınız şekilleri numaralandırıp mutlaka metin işinde atıfta bulununuz Yazınızı, üste soru alta cevap olacak şekilde yazınız, her bir cevabınızın 1 sayfayı geçmemesine dikkat ediniz Kapak sayfası koymayınız, sadece üst bilgide ad soyadınızı yazınız Soruları yansıtıcı yazma kurallarına göre yazınız

8 Haftanın soruları Yeni teknolojilere açık olmayan bir ilkokul matematik öğretmenine bir mektup yazmanız ve onu derslerinde eğitsel bilgisayar oyunlarını kullanması için ikna etmeniz beklenmektedir. Yarı akademik yarı informal bir dille mektubu yazınız. „“Ne zamanbiröğretimtasarımcısıarayagirse, eğlenceyiberbatederler”- biroyuntasarımcısı- (Prensky, 2004) sözüylePrensky neyiifadeetmek istemektedir. Eğitselamaçlıgeliştirilenoyunlarınmevcutdiğereğlenceamaçlıoyunlarınsağladığıeğlencevemotivasyonusağlamadığıfi krinedenkaynaklanıyorolabilir? „Geçmişten günümüze eğitsel oyun araştırmalarındaki genel trendler nelerdir: Öğretim konusu, hedef kitle, oyun türü, oyun tasarımında temel alınan strateji ve tasarım unsurları yönlerinden ele alarak cevaplayınız „Bir eğitsel oyunda kullanılabilirlik ve oynanabilirliği nicel (sayısal) olarak ölçmek için bir kriter listesi oluşturunuz „Bir önceki ödevde seçtiğiniz oyunlardan farklı bir oyun seçiniz ve bir ders senaryosu oluşturunuz: „Oyunun tanımlanması; senaryo, kurallar „Oyunun hangi derse uygunl olduğunun açıklanması „Oyunun kullanılacağı hedef kitle, sınıf büyüklüğü ve teknik gereksinimler „Derste oyunun kullanma şeklinin açıklandığı senaryoların hazırlanması (ders planı değil senaryo) „Hazırladığınız senaryoya göre uygulamada ne tür sorunlar çıkabileceğine dair görüşlerinizi yazınız

9 Bir mektup okuyalım? Yarı formal yarı informal bir mektup nasıl yazılır?

10 Prensky’nin sözü «Ne zaman bir öğretim tasarımcısı araya girse, eğlenceyi berbat eder» Öğretim tasarımın özellikleri nedir? Oyunlara eğitsel öğeler nasıl entegre edilmektedir Pablo Moreno-Ger a,*, Daniel Burgos b, Iván Martínez-Ortiz a, José Luis Sierra a, Baltasar Fernández-Manjón Normal ticari oyunlar nasıl geliştirilmektedir? Bilgisayar oynamayı sevenler neden severler?

11 Oyun araştırmalarındaki trendler Neler?
Öğretim konusu Duyuşsal öğrenmeler Hedef kitle ? Oyun türü Oyun tasarımında temel alınan stratejiler Bireysellikten > sosyal öğrenmeye doğru yönelim Tasarım unsurları

12 Nicel kriter listesi „Bir eğitsel oyunda kullanılabilirlik ve oynanabilirliği nicel (sayısal) olarak ölçmek için bir kriter listesi oluşturunuz Sizler kriter listelerinizi nasıl oluşturdunuz? Kriter listelerinin oluşturulması için öncelikle oyun oynuyor olmak ve literatür taraması yapmak gerekiyor

13 Oyunlari derse nasil entegre edebiliriz
Sorduğumuz soruyu varolan bir oyunu düşünerek yazmamız bekleniyordu...

14 Sizin Sorularınız Eğitsel oyunların tasarlanmasında karşılaşılacak güçlükler nelerdir? (Asiye) Prensky eğitimde asıl devrimin eğitimi oyunlarla eğlenceli hale getirildiği zaman yapılacağını söylüyor. Aynı zamanda “Ne zaman bir öğretim tasarımcısı araya girse, eğlenceyi berbat eder” diyen prensky e göre bu devrimi kim gerçekleştirecektir? (Emrah) Bilgisayar okuryazarlığı sınırlı olan – özellikle yaş itibariyle büyük olan- öğretmenlerin eğitsel bilgisayar oyunlarını derste kullanmalarını kolaylaştıracak uygulamalar neler olabilir? (Sümeyye)

15 Bu konu ile ilgili neleri araştırabiliriz?
Sizden gelenler (Araştırma önerilerinde biraz daha belirgin yazalım, çok genel başlıklar önerilmiş genellikle) Üniversite öğrencilerini zeka türleri ile oyun tercihleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Arif Cem) Oyunlar bireylerin uzlaşma becerilerini nasıl etkiler? (Asiye) Eğitsel oyunlarla öğretimi desteklenen öğrencilerin bu öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi (Emrah) Ticari oyunlar bayan kullanıcıların ilgisini çekecek hale nasıl getirilebilir? (Fatma) Öğrencileri konu hakkında örnek verilmesi mi daha etkili olmaktadır, yoksa konu hakkında eğitsel bir oyun oynatılması mı? (Şeyda) Öğrencilerin oyun seçimi, oyun piyasasındaki genel trendlerden etkilenir mi? Oyun oynama bir dürtü ile meydana geldiğinden, öğrenci sadece kendi karakterinden yola çıkarak mı oyun seçer? (Sümeyye)

16 Bir sonraki ders Oyun Tasarım Süreci Sorular:
Bir önceki derste yaptığınız kriter listelerini bu kez «kullanılabilirlik, oynanabilirlik ve eğitsellik» unsurlarını ele alarak yeni okumalarınıza göre tekrar düzenleyip güncelleyiniz. Oluşturduğunuz kriter listesine göre «club penguin» isimli oyunu oynayarak değerlendiriniz ve değerlendirmelerinizle ilgili açıklamalar ekleyiniz


"Oyun, Sanal Dünya ve Simülasyonların Eğitimde Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları