Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Talep Esneklikleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Talep Esneklikleri."— Sunum transkripti:

1 Talep Esneklikleri

2 Talebin fiyat esnekliği
Bir maldan talep edilen miktarın, o malın fiyatındaki değişmelere olan duyarlılığını ölçer. ed = Talep edilen miktardaki % değişme Fiyattaki % değişme Malın fiyatı – talep edilen miktar arasındaki ilişki ?

3 Esnek (Elastic) talep Talep edilen miktar fiyat değişimlerine aşırı duyarlıysa, talep fiyata göre esnektir denir. Talep ne zaman esnektir? Fiyat esnekliği mutlak değer olarak 1’den büyük olduğu zaman Bir başka deyişle talep edilen miktardaki % değişim fiyattaki % değişimi aştığında Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %7 düşmüşse, talep fiyat değişmelerine karşı hassas demektir. Esneklik = -7 / 5 = -1.4 See Section 4-1 in the main text. 3

4 Katı (İnelastik) talep
Talep ne zaman katıdır? Fiyat esnekliği mutlak değer olarak 1’den küçük olduğunda Bir başka deyişle talep edilen miktardaki % değişim fiyattaki % değişimden küçük olduğunda Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %3.5 düşmüsse, talep fiyat değişmelerine karşı hassas değil, katı dır. Esneklik = -3.5 / 5 = -0.7 See Section 4-1 in the main text. 4

5 Talebin birim (unit) esnekliği
Talep ne zaman birim esnektir? Fiyat esnekliği tamı tamına -1 iken Bir başka deyişle, talep edilen miktardaki değişim fiyattaki değişime eşit olduğunda Örnek: Fiyatı % 5 artan bir mala karşı talep edilen miktar %5 düşmüsse, talep fiyata karşı birim esnektir. Esneklik = -5  5 = -1 See Section 4-1 in the main text. 5

6 Talebin Fiyat Esnekliği

7 Fiyat esnekliğinin ölçülmesi
Talep eğrisi üzerindeki iki nokta arasındaki esnekliğe talebin yay fiyat esnekliği denir. Orta nokta yay fiyat esnekliği

8 Esneklik ve eğim arasındaki fark?
İki değişkende meydana gelen yüzde değişmeler arasındaki orana esneklik denir. İki değişkende meydana gelen mutlak değişmeler arasındaki orana eğim denir.

9 Doğrusal Talep Eğrisinin Fiyat Esnekliği
Nokta Fiyat Esnekliği talep eğrisi boyunca değişir. D Birim Esnek Esnek Katı (inelastik) Miktar Fiyat 9

10 Esneklik ve Fiyatın Düşmesi
Birim Esnek Esnek Katı Miktar Fiyat Fiyat düştüğünde: eğer talep esnekse, artan satışlardan elde edilen artı gelir, halihazırdaki satışların düşen gelirinden yüksektir; dolayısıyla toplam gelir artar. Miktar Toplam Gelir (+)TR< (-)TR (+)TR > (-)TR See section 4-2 and Figure 4-4 in the main text. Eğer talep esnek değilse, artan satışlardan kazanılan artı gelir, fiyat düşmesinden dolayı azalan gelirden daha düşük olacağından toplam gelir düşer. 10

11 Talebin Fiyat Esnekliği’ni ne belirler?
İkame edilebilir mal veya hizmetlerin olup olmaması Varsa, o mal veya hizmetin esnekliği yüksektir. Örnek: Deterjanlar Bir mal veya hizmet için bütçeden ayrılan pay Pay ne kadar azsa fiyat değişimlerinin bütçeye etkisi o derece az olur, bu nedenle fiyat esnekliği o derece düşük olur. Örnek: Tuz Fiyat değişmesinden sonra geçen zaman Fiyat değişiminden sonra geçen zaman ne kadar uzun olursa, talep de o derece esnek olur. Kısa dönemde talebin esnekliği katı, uzun dönemde ise esnektir. Örnek: Petrol fiyatlarının artması sonucu daha ekonomik teknolojilerin geliştirilmesi için belirli bir zaman gerekmiştir. In general, the more narrowly we define a commodity, the easier it is to find a substitute, so the larger will be the price elasticity. See Section 4-1 in the main text. 11

12 Talebin gelir esnekliği
Talebin gelir esnekliği gelirdeki değişimin talebe olan etkisini ölçer: Talebin gelir esnekliği (em) = Talepteki % Değişim Gelirdeki % Değişim Bir mala duyulan ihtiyaç ne kadar fazla ise o malın gelir esnekliği o derece küçüktür. Gıda, deterjan, sigaranın talebi gelire göre katıdır. Buna karşılık, otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi mallarda gelir esnekliğinin mutlak değeri genelde 1’den büyüktür. See Section 4-6 in the main text. 12

13 Çeşitli Mallar ve Gelir Esneklikleri
Malları gelir esnekliklerine göre şöyle sınıflandırabiliriz: Düşük Mallar (Ey<0) Normal Mallar (Ey>0) Zorunlu Mallar (0<Ey<1) Lüks Mallar (Ey>1) See Section 4-6 in the main text. 13

14 Engel eğrisi Diğer faktörler sabitken, her gelir düzeyinde satın alınan X malı miktarını gösteren eğriye denir.

15 Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği
i malının, j malının fiyatına göre, çapraz talep esnekliği : i malının talebindeki % değişim j malının fiyatındaki % değişim Bu pozitif ya da negatif olabilir Çapraz fiyat esnekliği ne zaman pozitiftir? eğer iki mal birbirine ikame edilebilirse; örneğin çay ve kahve See Section 4-5 in the main text. Çapraz fiyat esnekliği ne zaman negatiftir? eğer iki mal birbirini tamamlıyorsa; örneğin kahve ve süt 15


"Talep Esneklikleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları