Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)"— Sunum transkripti:

1 TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

2 TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)
İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim

3 Tam Zamanında Üretimin Tarihi ve Gelişimi
1970’lerin başlarında kullanılmaya başlanan Japon Üretim Felsefesi TOYOTA & TZÜ TZÜ’in babası: Taichi Ohno

4 Japon Çalışma Ahlakı Çalışanlar motive edilmeli
Şirketler grup çalışmasına odaklanmalı Çalışma zamanları boşta kalma zamanların üzerinde olmalı Çalışanlar geriye kalan kariyerlerini tek bir firmada devam ettirmek ister Eşitlik ve grup bilinci

5 Tam Zamanında Üretim Sistemi Nedir?
TZÜ Sistemi Sıfır envanter Stoksuz Üretim Japon Üretimi Toyota Üretim Sistemi Ohno Sistemi Kanban Sistemi TZÜ, bir üretim hattında her bir parçanın bu üretim hattını izleyen safha tarafından ihtiyaç duyulan kadar derhal üretildiği sistemdir.

6 TZÜ’in 3 temel özelliği:
Üretim hattı, talebe göre çekme (demand-pull) esası ile çalışmaktadır. Amaç her birimin toplam üretim süresini minimize etmektir. İmal edilen parçaların kayıp olduğu veya kusurlu ürün elde edildiği tespit edilmesi halinde,üretim hattı durdurulur.

7 TZÜ sisteminin üretim özellikleri
Mamul politikası Kapasite kullanımı Fabrika düzeni İşgücü Üretim programları Stoklar Tedarik kaynakları Kalite Tamir bakım Üretim kontrolü

8 TZÜ Sisteminin Dayandığı Temeller
Ürünleri ekonomik Üretime Yönelik Dizayn Etmek İmalat Akışını Kolaylaştırmak İçin İşyeri Düzenlemesi Yapmak Çalışanların Katılımını Sağlayıcı Programlar Oluşturmak Doğru Veriyi Elde Etmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak

9 TZÜ Sisteminin Dayandığı Temeller (Devam)
Kağıt Çalışmasını Azaltmak Iskartayı Azaltmak Stokları Azaltmak Bütün Alanlarda Sürekli Gelişmeyi Sağlamak

10 TZÜ Sisteminin Temel Kavramları
Tam zamanında Otonomasyon Esnek İşgücü Yaratıcı Düşünce

11 Bu Kavramların Gerçekleştirilebilmesi İçin:
Kanban sistemi Üretim dengeleme yöntemleri Tezgah hazırlık zamanlarını azaltma yöntemleri Operasyonların standardizasyonu Yerleşim planlaması ve çok fonksiyonlu işçiler Sorun çözme grupları ve öneri sistemleri Görsel kontrol sistemleri İşlevsel yönetim modeli

12 TZÜ ’de Çalışma Yeri Organizasyonu
Çalışma yeri organizasyonunun yerine getirmesi gereken 5 adım Açıklık ve Basitleştirme Yerleştirme Temizlik Disiplin Katılımcılık

13 TZÜ Sisteminin Elemanları
İsrafı ortadan kaldırmak Çalışanların katılımı Toplam kalite

14 İsrafı Ortadan Kaldırmak
Üretimde meydana gelen 7 israf: Aşırı üretim (Over production) Bekleme zamanı (Waiting time) Taşıma (Transportation) İşlem (Process) Stoklar (Stocks) Hareket (Motion) Hatalı ürünler (defective goods)

15 Çalışanların Katılımı
Disiplin İş gücünün esnekliği Eşitlik Özerklik (Autonomy) Hattı durdurma yetkisi Malzeme çizelgeleme Veri toplama Problem çözme

16 Çalışanların Katılımı (Devam)
Personel geliştirme Onarım seviyesi Koruma seviyesi Geliştirme seviyesi İş yaşamının kalitesi Kapsanma Güvenlik Zevk alma Yaratıcılık

17 Kanban Sistemi Kanban sistemi; Üretim kontrol sistemleri;
Tüm üretim süreçlerine ne miktarda ve ne zaman üretim yapacaklarını zamanında bildiren bilgi sistemi Üretim kontrol sistemleri; İten sistemler(push systems)-klasik sistem Çeken sistemler(pull systems)-tam zamanında üretim sistemleri Kanban çesitleri Çekme kanbanı Üretim – sipariş kanbanı

18 Kanbanların kullanımı
Sonraki üretim sürecinde: Taşıyıcı stok noktasına gider, çektiği parçalardan üretim kanbanlarını çıkartır,çekme kanbanı yapıştırır, parçayı kutuya koyar, Parçaları çekme kanbanı kutusuna koyar Önceki üretim sürecinde: Stok noktasındaki kanbanlar çıkarılış sırasına göre üretim kanbanı kutusuna konur Üretim kanban kutusundaki sıraya göre üretim yapılır.

19 Kanbanların kullanımı (Devam)

20 Kanban kuralları Gerekli miktar ve zamanda parça çekilmeli
Çekilen miktar kadar yapılmalı Hatalı parça sonraki üretim sürecine geçmemeli Kanban sayısı minimuma indirilmeli Dalgalanmalara karşı üretim hızını dengelemek amacıyla kullanılmalı

21 Uygulamaya geçmeden önce;
Satınalma sisteminin düzenlenmesi Üretim hızının dengelenmesi Ön sürelerin kısaltılması Üretim işlemlerinin standartizasyonu Süreçlere ilişkin yerleşim planının revize edilmesi Sürekli gelişme alt yapısının hazırlanması Kalite sisteminin kurulması

22 Grup Teknolojisi Tanım; parçaların özelliklerine göre sınıflandırılması ve uygun üretim hücrelerinde üretilmesi Amaç; malzeme akış sisteminin basitleştirilmesi Yararı; ürün kalitesini iyileştirilmesi hataların azaltılması veya yok edilmesi İş gören üretimin tamamından sorumlu

23 Hazırlık Zamanının Azaltılması;;
Temin sürelerinin kısaltılması ,kanban sayılarının azaltılmasını sağlar. Talep değişimlerine karşı esneklik sağlar. Toplam Üretken Bakım; Zaman kayıplarını engeller,kullanım oranını arttırır. Düzgün İş Yükleri; Üretimin değişken talebe göre ayarlanmasıdır -aylık ayarlama -günlük ayarlama

24 Üretim Hattı Durdurma Stratejileri
Herhangi bir anormallik durumda montaj işçilerine hattı durdurma yetkisi veren hat durdurma stratejisi ,Jidoka Getirileri; yüksek kalite üretkenlik ve düşük maliyet Olumsuz yönleri; boşluk ve talebi karşılayamama riski,eğitim ve ekipman ek maliyeti

25 TZÜ/TKY Kalite; kusursuzluk anlayışının sistemli bir yaklaşımı
Toplam kalite Öneri sistemleri -motivasyon Kalite çemberleri

26

27 Tam Zamanında Üretim Sonrası
SÜREKLİ GELİŞİM : Sürekli gelişme sistemlerinde, birbiriyle yakın ilişki içinde olan ekipler, karşılıklı etkileşim içindeki işletme fonksiyonları arasındaki köprüleri oluştururlar. SİPARİŞE GÖRE SERİ ÜRETİM: Siparişe göre seri üretim, otonom işletme birimlerinin dinamik bir ağ (network) oluşturacak şekilde bir araya gelmeleridir.

28 Karşılaştırma yapacak olursak:
Kitle Üretimi: bürokratik ve hiyerarşik (çok kademeli) organizasyon yapısı dar kapsamlı ve tekrarlanan işler SONUÇ: Düşük maliyetli, standart ürün ve hizmetler

29 Sürekli Gelişme: güçlendirilmiş, çapraz fonksiyonlu ekipler Takım kaptanları gibi ekipler arası iletişimi güçlendirir ve iyileştirme çabalarının sürekliliğini sağlayan yöneticiler SONUÇ: Düşük maliyetli, yüksek kaliteli, standart ürün ve hizmetler.

30 Siparişe Göre Seri Üretim:
esneklik ve hızlı uyum bağımsız ve yetkin birimleri koordine eden yönetciler sistemin belkemiğini oluşturan etkin bir link sistemi SONUÇ: Düşük maliyetli, yüksek kaliteli, ısmarlama ürün ve hizmetler

31 TZÜ Uygulamaları ve Sonuçları
Uygulamalardan Sağlanan Kazançlar Tedarikçi sayısında azalma Ürün kalitesi ve güvenilirliğinin artması Verimliliğin artması İşgücü esnekliğinin artması İmalat sistemlerinin esnekliğinin artması Güvenlik stoğunun azalması Malzeme taşımada gelişmeler Hazırlık zamanlarının azalması Grup teknolojisinin kullanımı ile çevrim sürelerinin azalması

32 TZÜ Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Faktörler
Yönetimin katkısı Ön uygulama planı Pilot çalışma Çok yönlü katılım Operatör ve yöneticilerin eğitimi

33 TZÜ Uygulamalarından Sağlanan Kazançlar
1.Üretken olmayan zamanın azalması 2.Stokların azalması 3.Çalışma alanının küçülmesi 4.Kalitenin iyileştirilmesi 5.İşgücünün etkin kullanımı 6.Ekipmanın etken kullanımı 7.Stok devrinin artması

34 SONUÇ OLARAK: ØTZÜ; Günümüzün artan rekabet koşullarında ayakta kalmayı amaçlayan şirketlere, maliyetleri düşürücü, kaliteyi ve üretkenliği arttırıcı felsefesi ile stratejik fırsatlar yaratmaktadır.


"TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları