Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 SAYILI İSG KANUNU

2 SUNUMUN İÇERİĞİ 6331 Sayılı İSG Kanununa neden ihtiyaç duyuldu?
İşverenin yükümlülükleri ne zaman başlıyor? İşverenin ve çalışanların sorumlulukları nelerdir? 6331 Sayılı İSG Kanunundaki yenilikler neler getiriyor? 6331 Sayılı İSG Kanununu neler içeriyor? 6331 SAYILI İSG KANUNU

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
TBMM KABUL TARİHİ : R.G. YAYIM TARİHİ : R.GAZETE NO. : 28339 KANUN NUMARASI : 6331 6331 SAYILI İSG KANUNU

4 BU KANUNA NEDEN İHTİYAÇ VARDI?
İş hukukunun temel ilkesi olan işçiyi koruma, sağlık ve güvenliklerini güvence altına alma ilkesinin hayata geçirilmesinin en önemli aracı da şüphesiz ki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıdır Avrupa Birliği’nin 89/391 Sayılı çerçeve direktifi 155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri 4857 Sayılı İş Kanunu, tüm çalışanları kapsamına almaması Bütün çalışanların İSG hizmeti almaya ihtiyacı olduğu İSG’nin müstakil bir kanun olması gerekliliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır.  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 2003 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun toplam 13 maddesinde düzenlenmiş idi. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, esasen 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan düzenlemeleri biraz daha açan, yönetmeliklerle yapılmış veya yapılabilecek düzenlemelerin bir bölümünü yasaya taşıyan bir anlayışla yapılmıştır. 6331 sayılı Kanunda yer alan işyerlerini tehlike sınıflarına ayırma, işverenlerin mesleki risk analizi yapma ve gereken önlemleri alma, uygulamayı denetleme yükümlülükleri ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından eğitilmeleri,  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının çalıştırılma yükümlülükleri, bunların görevleri,  eğitimleri ve hatta işçi temsilciliği vb. pek çok konu zaten 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili yönetmeliklerinde vardı. 6331 SAYILI İSG KANUNU

5 BU KANUNUN AMACI NEDİR ? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile mevzuattaki dağınıklığın giderilmesi, kapsamının genişletilmesi ve konulara bütüncül yaklaşım sergileyen bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 6331 SAYILI İSG KANUNU

6 KANUNDAN BAŞKA YÖNETMELİKLERDE OLACAK MI?
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler Çıkarılacak Kanunlar genel çerçeve çizer ve ne yapılması gerektiğini özetle belirtir, ayrıntılar o kanuna bağlı tüzükler ve yönetmeliklerde belirtilmektedir. İSG Kanunun uygulanmasına yönelik yaklaşık 40’a yakın yönetmelik çıkacaktır. Acil durumlar yönetmeliği Risk analizleri yönetmeliği İş ekipmanları yönetmeliği Çalışma ortam ve şartlar Gece çalışmaları yönetmeliği İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği İş güvenliği hizmetlerinin alımı Büyük kaza önleme politika belgesi ……… 6331 SAYILI İSG KANUNU

7 SORUMLULUĞUMUZ NEZAMAN BAŞLIYOR?
Soru : Kanunun 6,7 ve 8 nci maddelerinde ne anlatılıyor? Cevap: İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu ile ilgili maddeler. Soru : Ne zaman İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorunda kalacağım? Cevap: 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iki yıl sonra,( ) 50’den az çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir yıl sonra,( ) 50’den az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir yıl sonra,( ) Diğer işyerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, ( ) 6331 SAYILI İSG KANUNU

8 bulundurmak zorunda kalacağım ? 6-7-8 Maddeler
Ne zaman İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorunda kalacağım ? 6-7-8 Maddeler Yürürlüğe Girme Tarihleri MADDE İŞYERİ ÖZEL 50 den AZ ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ 2 YIL SONRA TEHLİKELİ 1 YIL SONRA ÇOK TEHLİKELİ 50 den FAZLA ÇALIŞAN 6 AY SONRA KAMU 6331 SAYILI İSG KANUNU

9 TEHLİKE SINIFIMI NASIL ÖĞRENECEĞİM?
Örnek SGK Sicil No:    Mali Müşavir / Muhasebecinizden 6 Haneli NACE kodunuzu öğreniniz İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 43.12 Şantiyenin hazırlanması Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç) Tehlikeli 6331 SAYILI İSG KANUNU

10 NE YAPMAM GEREKİYOR? İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü başladı ise; Kadrolu olarak İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurabilir, İşveren bu niteliklere sahip ise görevi kendi üstlenebilir, Yetkilendirilmiş OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nden bu hizmeti satın alabilir. Yapılması gereken tüm çalışmaları İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi yürütür.

11 AYDA KAÇ SAAT HİZMET ALMAM GEREKİYOR?
İSG UZMANI 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Az tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 15 dakika Çok tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 20 dakika. İŞYERİ HEKİMİ Az tehlikeli sınıfta; ayda en az 10 saat, işçi başına yılda en az 20 dakika, Tehlikeli sınıfta; ayda en az 15 saat işçi başına yılda en az 25 dakika, Çok tehlikeli sınıfta; ayda en az 20 saat, işçi başına yılda en az 30 dakika.

12 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEM NE OLUR?
İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK 50 Kişi Çalışanı olan bir işyeri 10 ay boyunca İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmamış. CEZA (İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmama) 5000 TL (1. ay) 5000 x10 ay = TL (10 ay sonra) CEZA (İş Yeri Hekimi Bulundurmama) 5000 TL (1. ay) 6331 SAYILI İSG KANUNU

13 BAŞKA SORUMLULUKLARIMIZ VARMI?
Diğer maddeler yayım tarihinde veya de yürürlüğe girdi Soru : Bu sorumluluklarım ne zaman başlar Cevap: İşveren hangi tehlike sınıfında olursa olsun 1 kişi bile çalıştırsa dahi diğer sorumluluklar de başladı. Soru : Ne gibi sorumluluklarım var? Cevap: Risk analizlerinin yapılması Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım planları Tahliye planları Çalışanların bilgilendirilmesi Çalışanların eğitimi Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması …….. 6331 SAYILI İSG KANUNU

14 NE YAPMAM GEREKİYOR İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü başlamadı ise: Diğer yükümlülüklerdeki çalışmaları gerçekleştirmek. Nasıl ? Yetkilendirilmiş OSGB veya diğer birimlerden İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmeti satın alarak.

15 HANGİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GEREKİYOR?
Risk analizlerinin yapılması, Acil Durum Planlarının hazırlanması, İSG eğitimlerinin verilmesi, Gerekli önlemlerin alınması Prosedür ve talimatların hazırlanması ……. AYDA KAÇ SAAT HİZMET ALMAM GEREKİYOR? Zorunluluk yok işyerindeki yapılması gereken çalışmalar yapılıncaya kadar

16 RİSK ANALİZİ NEDİR ? NİYE YAPILIR ?
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi, Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması  gerekli  çalışmalardır.

17 YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEM NE OLUR? İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK
İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası, Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası, Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil/yakın tehlike halinde işyerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 Türk Lirası, Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, İşyerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası, 3 Ay boyunca hiçbir çalışma yapmayan bir işyeri için örnek ceza = en az TL 6331 SAYILI İSG KANUNU

18 BU HİZMETİ NEREDEN ALACAĞIM?
Yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 261 Belge Nolu STM OSGB Yetkilendirme Sertifikası

19 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İnceleme
Kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece statülerine bakılmaksızın tüm istihdam edilenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulacaktır. Kanun’un istisnaları arasında sayılan bazı çalışanlar (ev hizmetleri ve bağımsız çalışanlar gibi) uygulama gerekleri ölçüsünde sınırlı tutulmuştur 6331 SAYILI İSG KANUNU

20 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Tüm Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamına Alındı Kamu Özel sektör Çırak ve stajyerler Tüm istihdam edilenler İstisnalar; Ev hizmetleri Bağımsız çalışanlar Türk Silahlı Kuvvetleri Kolluk kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri Kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm istihdam edilenler Kanun kapsamına alınmıştır. Böylece statülerine bakılmaksızın tüm istihdam edilenler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulacaktır. Kanun’un istisnaları arasında sayılan bazı çalışanlar (ev hizmetleri ve bağımsız çalışanlar gibi) uygulama gerekleri ölçüsünde sınırlı tutulmuştur 6331 SAYILI İSG KANUNU

21 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Eski Tanımlamalar Güncellendi Yeni Tanımlamalar Yapıldı Eğitim Kurumu Genç çalışan İş güvenliği uzmanı İş kazası İşveren İşyeri İşyeri hekimi İşyeri sağlık ve güvenlik birimi Kurul Meslek hastalığı Ortak sağlık ve güvenlik birimi İşyeri hemşiresi Çalışan Çalışan temsilcisi Destek elemanı Konsey Önleme Risk Risk değerlendirmesi Tehlike Tehlike sınıfı Teknik eleman a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi, c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı, ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi, d) Eğitim Kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri, e) Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış çalışanı, f) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı, g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayı, ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu, ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi, i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi, j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini, k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu, l) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimi, n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü, o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu, s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, ş) İşyeri hemşiresi: 25⁄2⁄1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire⁄sağlık memurunu, ifade eder. (2) İşveren: adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri, bu Kanunun uygulanması bakımından işveren sayılır. 6331 SAYILI İSG KANUNU

22 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İşverenlerin Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür Her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 6331 SAYILI İSG KANUNU

23 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İşverenlerin Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. 6331 SAYILI İSG KANUNU

24 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışanların Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 6331 SAYILI İSG KANUNU

25 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışanların Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. 6331 SAYILI İSG KANUNU

26 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve işyeri türüne bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve işyeri türüne bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır. Bir çalışan istihdam edilen işyerleri ile büyük ölçekli işletmeler arasında iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı açısından bir fark kalmamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir Çok tehlikeli (A) sınıfı Tehlikeli (B) sınıfı Az tehlikeli (C) sınıfı 6331 SAYILI İSG KANUNU

27 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir Bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir 6331 SAYILI İSG KANUNU

28 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanları;  Kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, Bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler 6331 SAYILI İSG KANUNU

29 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Yükümlülükleri Arttı Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır. 6331 SAYILI İSG KANUNU

30 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mikro İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Konusunda Destek Sağlayacak Kamu kurumları hariç ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde Bakanlıkça maddi destek sağlanacaktır 6331 SAYILI İSG KANUNU

31 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışanların Tamamı Sağlık Gözetimine Tabi Tutulacaktır Çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanmış ve bu yükümlülüğün maliyetinin işverence karşılanması öngörülmüştür. Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaklardır. 6331 SAYILI İSG KANUNU

32 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri İşveren tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve son dakika önlenmiş olayların dahi değerlendirmesini yapmak ile yükümlüdür. İşverenler, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilecektir. 6331 SAYILI İSG KANUNU

33 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Tüm İşyerleri Acil Durumlara Karşı Hazırlanıyor İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır. Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimatı olmayan çalışanların girmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir. 6331 SAYILI İSG KANUNU

34 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Bilgi ve Eğitim İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür . Çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur. 6331 SAYILI İSG KANUNU

35 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Çalışan Temsilcisi Kavramı Kademeli olarak iki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinden başlamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir.  6331 SAYILI İSG KANUNU

36 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Oluşturulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İle İlgili Düzenleme Yapılmıştır Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması durumları özel olarak düzenlenmiştir Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması durumları özel olarak düzenlenmiştir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde asıl işverenin elliden fazla çalışanı olması nedeniyle İSİG Kurulu oluşturmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır. İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ise, 50’den fazla çalışanı bulunan alt işverenin oluşturduğu İSİG Kurulu’na iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacaktır. Her iki işverenin de ayrı ayrı elliden fazla çalışanı bulunması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendireceklerdir. Her iki işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturacaklardır. Ayrıca bu düzenleme ile işverene, Kurul tarafından alınan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kararları uygulama yükümlülüğü getirilmiştir.  6331 SAYILI İSG KANUNU

37 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İşyerlerinin Toplu Halde Bulunduğu Yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonunun Sağlanması Temin Edilmiştir Birden fazla işyerinin bulunduğu yerlerde her bir işyerinin kendi sağlık ve güvenliğini sağlamasının yanında bu işyerlerinin birbirlerini etkilemesi muhtemel unsurlara sahip olmaları ve bu konularda ortaklaşa hareket etmelerine olanak tanımak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönünden koordinasyon sağlamaları zorunlu hale getirilmiştir 6331 SAYILI İSG KANUNU

38 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
İşyerlerinde Hayati Tehlike Tespitinde İşyerini Kapatma Yerine İşin Durdurulması Hükmü Getirilmiştir Hayati tehlike tespitinde işyerlerinin bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması hükmü getirilmiş ve böylece işyerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabilecek mağduriyetler giderilmiştir. 6331 SAYILI İSG KANUNU

39 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Büyük Endüstriyel Kaza Oluşabilecek İşyerleri İçin Düzenleme Yapılmıştır Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerine, işyerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun işletmeye başlanmadan önce hazırlanması yükümlülüğü getirilmiştir 6331 SAYILI İSG KANUNU

40 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Elektronik Ortamda Belgeleme Bakanlık her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir. 6331 SAYILI İSG KANUNU

41 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey görev yapacaktır. Konsey yılda iki defa olağan toplanacaktır. Bakanlık Müsteşarının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Millî Eğitim ile Sağlık bakanlıklarından ilgili birer Genel Müdür, işçi ve işveren temsilcileri 6331 SAYILI İSG KANUNU

42 YENİLİKLER , DEĞİŞİKLİKLER
Ulusal Yayın Zorunluluğu Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. 6331 SAYILI İSG KANUNU

43 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ YAŞANMADIĞI GÜNLER DİLERİZ
TEŞEKKÜRLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ YAŞANMADIĞI GÜNLER DİLERİZ 6331 SAYILI İSG KANUNU


"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları