Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHP VE MYSQL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHP VE MYSQL."— Sunum transkripti:

1 PHP VE MYSQL

2 PHP NEDİR? Sunucu taraflı bir betik dilidir.
Programlama dili değildir.

3 Javascript’le arasindakİ farklar
PHP sunucu tarafında çalışır. JavaScript : Tarayıcı üzerinden kontroller yapar. PHP: Web sunucusu üzerinde çalışır.

4 Php ve html PHP HTML ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
HTML içerisinde yer alabilir. HTML Birlikte kullanılabilir. PHP Tarayıcıya HTML çıktısı üretebilir.

5 Php ve htmlKULLANIMININ faydalarI
PHP ile HTML kullanmak daha fazla esneklik sağlar. PHP dinamik sayfalar oluşturmamızı sağlar.

6 Diğer dİllerle benzerlİkler
C, Java ve Perl’ e benzer. Ancak PHP öğrenmek için başka bir dil bilmeye gerek yoktur!

7 Neden php kullanmaya İhtİyaç duyduk?
Yapacağınız bir çok şeye HTML tek başına cevap veremez! Açık kaynaklı ve ücretsiz bir yazılımdır. Herkes görebilir, kullanabilir ve düzenleyebilir.

8 platform Geliştirmek, yayılmak ve kullanılmak üzere oluşturulan bir platform. Windows, Linux veya Mac serverda çalışabilir.

9 özellİkler PHP güçlü, dayanıklı ve ölçeklenebilirdir.
Sistemin ücretsiz olması güçlü olmadığını göstermez!

10 kurulum Web Server PHP Veri Tabanı Metin Düzenleyici Web Tarayıcı

11 Web server LAMP Linux Apache MySql PHP WAMP Windows Apache MySql PHP
MAMP Macintosh Apache MySql PHP

12 Windows kurulumu APACHE http://www.apache.org/ PHP http://www.php.net
MYSQL Veya hepsini bir arada aşağıdaki linkten indirebilirsiniz; WAMP

13 İLK SAYFA www klasörü içinde “deneme.php” bir sayfa oluşturun.

14 İLK KODLARIMIZ “ deneme.php “ <?php phpinfo(); ?> <html>
<head> <title>İlk Adımlar</title> </head> <body> <?php echo “Merhaba Dünya!”; ?> </body> </html>

15 <html> <head> <title>İlk Adımlar</title> </head> <body> <?php echo “Merhaba Dünya!”; ?> <br/> <?php print “Merhaba Dünya!”;?> <br/> <?php echo “Merhaba” . “Dunya!”;?> <br/> </body> </html>

16

17 YORUM EKLEME // tek satırlık yorum
/* birden fazla satırı bu şekilde yorum haline getirebilirsiniz. */

18 VERİ TÜRLERİ Değişkenler Değişken sembolik bir gösterimdir.

19 DEĞİŞKEN ADI KURALLARI
Değişkenler $ ile başlar. Değişkenler isimlerinde boşluk yer almaz. Değişkenin adı büyük-küçük harfe duyarlıdır. Değişken isimleri diğer etiketlerle aynı kurallara tabidir. Bir değişkenin ismi, bir harf veya alt çizgi imi ile başlar, herhangi sayıda harf, sayı veya alt çizgi iminden oluşur. ‘[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*’

20 ÖRNEK $kullanici $sayi1 $stok_miktar

21 DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI
<html> <head> <title>İlk Adımlar</title> </head> <body> <?php $sayi1 = 10; echo $sayi1; $ifade="Merhaba dünya"; echo $ifade; ?> </body> </html>

22 STRİNG İŞLEMLERİ

23 STRİNG İŞLEMLERİ

24 String İşlemleri Örnek Fonksiyonlar

25 SAYILAR

26 SAYILAR DÖRT İŞLEM

27 DİZİLER $ay = array(“Ocak”, “Şubat”, “Mart”, “Nisan”, “Mayıs”, “Haziran”, “Temmuz”, “Ağustos”, “Eylül”, “Ekim”, “Kasım”, “Aralık”);

28 INDEX NUMARALARI

29 KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

30 if

31 ÖRNEK

32 İf - else

33 while

34 ÖRNEK

35 for

36 For -> parametreler

37 ÖRNEK

38 switch

39 ÖRNEK

40 FONKSİYONLAR Güçlü programlama dilleri;
Kullanıcıların fonksiyonları kullanmasını sağlar

41 Fonksiyon -> Yapı

42 Fonksiyon Çağırmak

43 Topla Fonksiyonu function topla($x,$y) { $toplam = $x+$y;
return $toplam; } $sonuc = topla(5,9); echo $sonuc;

44 VERİ ALMA YOLLARI Kullanıcıdan veri almanın yolları: URL/Linkler
Formlar Çerezler -> Bu 3 yolla sayfalarınızı etkileşimli hale getirebilirsiniz. -> İşlemleri gerçekleştirmenin methodları GET/POST ve Cookie’ dir

45 Link Verme <a href= “iletisim.php”>iletişim sayfası </a>

46 Linktekİ değerlerİ okuma
Syf :83 Syf:84 baglantilar.html Syf:85 isim.php

47 Formlar İle verİ alma Ana sayfa içerisinde
$kullaniciAdi =$_POST[‘ad’]; $sifre = $_POST[‘’sifre]; echo “{$kullaniciAdi} : {$sifre}”;

48 FORMlarda verİ alma METOTLARI
Formlarda veriler iki ana metot ile iletilebilir. Bu methotlar GET ve POST metotlarıdır.

49 Get GET metodu ile veri iletildiği zaman, forma girilen veriler görev yerlerine adres satırına eklenerek iletilirler. Başlık kısmında iletilir. URL sorgu cümlelerinden tek farkı bu cümlelerin bir bağlantı ile değil bir form vasıtası ile iletilmesi olacaktır. Bu metot kullanılarak iletilen verilere daha önce öğrendiğimiz gibi $_GET adındaki dizi değişken kullanılarak erişilebilecektir.

50 POST Post metodunda veriler görevli olan scripte adrese eklenerek değil, yapılan istemin “gövdesine” eklenerek gönderilebilirler. Bu ise şu manaya gelir;temiz ve düzgün bir adres satırına sahip oluruz ve istenmeyen bilgilerin açıkça kullanıcı tarafından görülebilmesini de engellemiş oluruz.

51 post Bir başka avantajı ise iletim istemin “gövdesi” ile yapılacağından dolayı GET metoduna göre daha büyük boyutta veriler iletilmesi mümkün olacaktır. Bu metot kullanılarak iletilen verilere de çok benze bir şekilde $_POST adındaki dizi değişkenler vasıtasıyla erişilebilecektir. NOT: Genellikle arama motorlarında sayfaların adres satırlarında URL sorgu cümleleri çıkar. Bu, arama sonuçlarının olduğu sayfayı favori listenize eklediğinizde tekrar görüntüleme şansına sahip olabilmeniz içindir.Bunun için ”POST” kullanılmaz! syf:89 form.html syf:90 gonder.php

52 ÇEREZLER Bilgisayara yüklenen küçük metin dosyalarıdır.
Çeşitli bilgileri tutar. Örneğin bir sayfaya tekrar girdiğinizde bilgilerinizin hatırlanmasını işleminde çerezler kullanılır.

53 Parametreler Setcookie($cerezAdi,$cerezDegeri,$bitecegiTarih);

54 Örnek <?php setcookie(‘test’,45,time()+(60*60*24*7)); ?>

55 Çerezİ okumak <?php $degisken = $_COOKIE[‘test’]; echo $degisken;
?>

56 ÇEREZİ SİLMEK <?php setcookie(“user”,””, time()-3600); ?>

57 Çerezlerİn EkSİKLİKLERİ
Bilgisayarda kalmaları kullanıcı ve bilgisayara bağlı olduğu için daha güvenilir bir yöntemin kullanılması gerekmektedir. Bunun için çerez ve oturumları bir arada kullanmak en iyi yöntemdir. Bazen çerez kullanılmak istenir. Çok uzun süre kullanıcı bilgisayarında kalınmak istenildiğinde, bazende oturum kullanılır daha güvenlidir.

58 Oturum başlatma <?php session_start(); ?>
NOT: Yazdığımız kodu HTML den önce ifade ediyoruz.

59 Session <?php $_SESSION[‘ad’] = “oturumAd”; ?>
echo $_SESSION[‘ad];

60 Farkli oturumlar $_SESSION[‘yas’] = “kullanıcının yaşı”;
$_SESSION[‘adres’] = “kullanıcının adresi”;

61 headers Kullanıcıları farklı sayfalara yönlendirirken headerlar kullanılır. Header (Başlık Bilgisi) Headerlar sayfanın girişinde yer alırlar.

62 Örnek <?php header(“http/1.0 404 Sayfa bulunamadı”); exit; ?>
<html> <body> </body> </html>

63 Sayfa yönlendİrme Aşağıdaki örnekte “Bir kullanıcıyı daha o sayfa açılmadan başka bir sayfaya yönlendirmeyi” görüyoruz. <?php header(“Location:login.html); exit; ?> Kullanıcı başka bir sayfaya yönlendiriliyor. Not: Oturum açmamış bir kullanıcının giriş yapmadığında, login sayfasına gönderilmesinde bu mantık kullanılır.

64 MYSQL

65 TEMEL İŞLEMLER CRUD = Create Read Update ve Delete

66 CRUD->SELECT

67 CRUD->INSERT

68 CRUD->UPDATE

69 CRUD->DELETE

70 TEMEL KOMUTLAR

71 Veri tabanI açmak

72 verİtabanI oluşturmak

73 verİtabanINI değİştİrmek
USE komutuyla deneme adlı veritabanı aktif hale geldi.

74 Tablo oluşturmak

75 TABLOYA VERİ EKLEMEK

76 verİYİ SEÇMEK

77 verİYİ SEÇMEK

78 SQL ile komutların nasıl çalıştığına baktık.
Şimdi bu işlemlerin nasıl daha kolay yapılacağına bakalım.

79 PhpmyadmIn->başlatmak

80 verİTABANINA ERİŞMEK

81 Tablonun yapISINI GÖRMEK

82 TABLODA İŞLEMLER

83 Php mysql->İZLENMESİ GEREKEN ADIMLAR

84 BağlantI test

85 TEST <?php $connection = mysql_connect("localhost","root",""); if (!$connection) { die("Veri tabanı bağlantısında hata var:" .mysql_error()); } ?>

86 2. ADIM VERİTABANINI SEÇMEK
if(!$connection) { die("Veri tabanı seçilmedi" . mysql_error()); }

87 3. Adım verİtabanINDA İŞLEMLER YAPMAK
<body> <?php $result = mysql_query("SELECT * FROM subjects", $connection); if (!$result) { die("Veri tabanında sorgu çekilemedi:" .mysql_error()); } ?> </body>

88 4.ADIM VERİ TABANINDAN VERİ ÇEKMEK
while($row=mysql_fetch_array($result)) { echo $row[1]."".$row[2]."<br/>"; }

89 bağlantIYI KAPATMAK <?php //son olarak açılan bağlantıyı kapatıyoruz. mysql_close($connection); ?>


"PHP VE MYSQL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları