Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni"— Sunum transkripti:

1 SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni
Optik Diskler SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

2 SABİT DISK SÜRÜCÜLER EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

3 Sabit Disk Nedir? Manyetik disklerden oluşan, bilgileri elektromanyetizma ile oluşturarak kalıcı olarak saklayabilen bir depolama birimidir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

4 Elektromanyetizma Sabit disklerden bilgi okuma ve disklere bilgi yazma işlemi elektromanyetik alanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

5 Sabit Diskin Yapısı EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

6 Sabit Diskin Yapısı Sabit diskler dönen disklerden oluşmaktadır.
MANYETİK DİSKLER Sabit diskler dönen disklerden oluşmaktadır. Diskler alüminyum veya cam gibi manyetik özelliği olmayan malzemeden yapılırlar. Her bir diskin yüzeyi manyetik alan etkisine sahip bantlarla kaplanır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

7 Sabit Diskin Yapısı MANYETİK DİSKLER Manyetik diskler iz (track) ve dilim (sector) denilen bölümlerden oluşur. Disk üzerindeki her bir dairesel alana track denir. Track ler üzerinde ayrılmış alanlara ise sector denir. Her sector un alabileceği bilgi miktarı sabittir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

8 Sabit Diskin Yapısı MANYETİK DİSKLER
Disk plakaları son derece hassastırlar. Disk plakaları üzerinde toz, tüy, nemlenme ve buhar gibi kirlenmeye neden olan unsurların kesinlikle olmaması gerekir. Yazma/okuma kafası ve disk yüzeyi arasında gözle fark edilemeyecek kadar küçük bir boşluk bulunmaktadır. Dolayısıyla bu boşluğun arasına hiçbir yabancı nesnenin girmemesi gerekir. Yazma/okuma kafasının herhangi bir nedenden dolayı (sallantı, düşme vb.) disk yüzeyine değmesi sonucunda ilgili bölge hasar görebilir. Bu durumda BAD SECTOR diye adlandırılan ölü bölgeler oluşur. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

9 Sabit Diskin Yapısı OKUMA YAZMA KAFASI Disklere bilgi yazmak ve disklerden bilgi okumakla görevlidirler Kafaların ucunda manyetik alan üreten ve manyetik alan algılayan bir sistem bulunmaktadır Her bir disk için iki adet yazma okuma kafası görev yapmaktadır. Böylece diskler çift taraflı kullanılabilir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

10 Sabit Diskin Yapısı KONTROL KARTI Diskleri döndüren motorun hareketlerini, yazma/okuma kafalarını hareket ettiren taşıyıcı kolun hareketlerini ve yazma-okuma işlemini kontrol eden karttır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

11 Sabit Disk Tanımları Sabit diskler kapasiteleri ve devir sayılarıyla anılır. Sabit disklerin kapasiteleri saklayabilecekleri bilgi miktarını ifade eder. Devir sayısı RPM (Rotation Per Minute – dakika başına dönüş sayısı) olarak isimlendirilir ve sabit disk plakalarının dakikadaki dönüş sayısını belirtir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

12 Sabit Disk – İşlemci İlişkisi
EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

13 Sabit Disk Çeşitleri Sabit diskler kendilerine erişim sağlanılan teknolojiyle anılırlar. Bu teknolojiler günümüz itibariyle şu şekildedir: ATA (IDE-EIDE), Serial ATA, SCSI, SAS, FireWire, USB Fiber Channel SSD. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

14 OPTİK DİSKLER EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

15 CD-ROM VE CD WRITER SÜRÜCÜLER
CD-ROM disklerin kapasitesi 700 MB’ dır. CD-R ve CD-RW olmak üzere iki çeşittir. Genellikle IDE arabirim ile kullanılırlar. Bunun yanında SCSI arabirim kullananalar ile harici (external) şekilde USB bağlantılı olanlar da vardır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

16 CD (COMPACT DISK) YAPISI
Polikarbonat plastikten 1,2 mm. kalınlığında üretilmektedir. Polikarbonat plastik, şeffaftır, kolay şekil alabilir ve ışığı çok iyi geçirmektedir. Akrelik ise ısı ve diğer bozucu etkilere karşı dayanıklıdır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

17 CD (COMPACT DISK) YAPISI
CD üretilirken polikarbonat madde üzerinde çeşitli çukurlar oluşturulur. Bu çukurlar 1 bilgisini, tümsekler ise 0 bilgisini ifade etmektedir EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

18 CD (COMPACT DISK) YAPISI
CD’lerin en önemli özelliği manyetik disklerden farklı olarak spiral şeklinde tek bir izden oluşmalarıdır Spiral yapı CD’nin iç kısmından dış kısmına doğru ilerlemektedir. İzlerin genişliği 0,5 mikron ve spiral izin her bir sırası arasındaki mesafe 1,6 mikron kadardır. Bu nedenle spiral şeklindeki izin uzunluğu oldukça fazladır (düz bir şekilde açıldığı düşünülecek olsa 5 km uzunluğu bulmaktadır). EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

19 CD (COMPACT DISK) YAPISI
CD’lerin sektör yapısı da manyetik disklere göre farklıdır. Manyetik diskte diskin dışına doğru sektörlerin boyutu artmaya başlar. Ancak CD’lerde spiral izin her bir sektörü eşit boyuttadır. CD sürücülerde okuma hızı duruma göre değiştirilir. CD’nin dış taraflarına yaklaşıldığında hız yavaşlatılırken iç taraflara doğru hız yükseltilir. Bunun sebebi, dışa doğru gidildikçe optik algılayıcının, algılaması gereken bilgi yoğunluğu artması ve optik algılayıcıyı dengede tutma çabasıdır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

20 CD SÜRÜCÜNÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ
CD sürücünün görevi CD üzerinde oluşturulmuş olan ve bilgi anlamına gelen (‘0’ ve ‘1’) boşluk benzeri çukurları algılamaktır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

21 CD SÜRÜCÜNÜN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Lazer ışın hüzmesi boşluklara denk geldiğinde optik algılayıcıya geri dönmeyecek şekilde saçılır. Ancak düz bölgelere gelen lazer ışın huzmesi, optik algılayıcıya doğrudan geri döner. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

22 CD SÜRÜCÜNÜN YAPISI EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

23 CD SÜRÜCÜNÜN YAPISI CD-ROM sürücüler ya da CD sürücüler genel olarak 3 ana bileşenden oluşur: Sürücü Motoru: Sürücü motoru, diski döndürür. Çok kararlı olarak kontrol edilen ve okunan CD bölgesine göre hızı değişen bir motordur. Lazer Düzeneği: Bir lazer ve lazer düzeneğinden oluşan bu sistem aracılığıyla CD üzerindeki çukurlar okunur. Lazer Taşıma (İzleme) Düzeneği: Bu düzenek sayesinde, lazer düzeneği hareket ettirilir ve CD üzerindeki iz, mikron çözünürlüğü hassasiyetinde izlenir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

24 CD SÜRÜCÜNÜN YAPISI CD sürücüler, çalışma hızlarıyla anılmaktadır. CD sürücülerin saniyede okuyabildikleri maksimum veri hızı X harfiyle harflendirilir. 1X = 150 KBps CD sürücülerin, ulaştıkları en yüksek veri transfer hızı 52X’dir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

25 KAYDEDİLEBİLİR CD LER 3 tip CD vardır
CD-ROM : İçine bilgiler üretici tarafından yerleştirilir ve silinemez, değiştirilemez CD-R: Boş olarak satılır içine bir kereye mahsus olmak üzere bilgi yazılabilir ancak silinemez. CD-RW: İçindeki bilgi silinebilir ve tekrar tekrar yazılabilir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

26 KAYDEDİLEBİLİR CD LER BİLGİ YAZMA
CD’lere bilgi yazılması CD yakmak (CD Burning) olarak bilinir. Gerçekten de lazer ışınlarıyla polikarbonat yüzeyin yakılması söz konusudur. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

27 KAYDEDİLEBİLİR CD LER BİLGİ YAZMA
Yakılan katman ilk durumda saydamdır ve ışığı geçirir. (tüm ışık alüminyum yüzeyden algılayıcıya geri yansır). Yoğunlaşmış lazer ışınına maruz kalan bölgeler opak duruma (karanlıklaştırılır) gelir. Opak bölgeler, ışığı algılayıcıya geri yansıtmaz. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

28 KAYDEDİLEBİLİR CD LER BİLGİ YAZMA
CD-RW disklerde yazma işlemi: Boş CD-RW’ın yazılabilir katmanı ilk durumda kristalize durumdadır. Kristalize yapının erime noktasına kadar yakılmasıyla bilgi işlenir. Oluşturulan bilginin silinmesi için yazma lazeri kadar güçlü olmayan silme lazeri kullanılır. Silme lazeriyle daha önce yakılmış olan kristalize yüzey eritilemez, ancak yüzeyin yeniden kristalize olmasını sağlayacak kadar ısıtma işlemi yapılabilir. Böylece yazılabilir yüzey eski hâline kavuşturulur. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

29 CD YAZICININ YAPISI Okuma lazeri, yazma lazeri ve silme lazeri olmak üzere üç lazer bulunur. Yazma lazeri okuma ve silme lazerlerine göre çok daha güçlüdür. Böylece yazma lazeriyle CD-R ve CD-RW’ın kristalize yüzeyini eritecek sıcaklıklara çıkılabilir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

30 CD YAZICININ ÇALIŞMASI
Kristalize yüzeyin yazılan kısımları saydam (transparan) yapısını kaybeder ve karanlıklaşır. Karanlık bölgeler ‘0’, saydam kalan bölgelerse (dokunulmayan bölgeler) ‘1’ olarak kodlanır (CD-ROM’larda da düz bölgeler ‘1’, çukurlar ‘0’ olarak yorumlanır). Silme işleminde silme lazeri kullanılır. Silme lazeri; okuma lazerinden daha güçlü olup, yazma lazeri kadar güçlü değildir. Silme lazeriyle kristalize yapısını kaybetmiş olan bölgeye kristalize özelliği geri kazandırılır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

31 CD YAZICININ HIZLARI CD yazıcılar üç farklı hız değeriyle karşımıza çıkar. Bunlar üç farklı sayıyla gösterilir. Örneğin 40/12/48 ya da 40X/12X/48X gibi değerler CD sürücünün kapağı üzerine yazılır. Bu değerler sırasıyla yazma(write) / yeniden yazma(rewrite) / okuma(read) şeklindedir. Bu hızların oluşabilmesi için CD nin üzerinde yazan değer de önemlidir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

32 DVD (Digital Video Disc)
Standart bir DVD 4,7 GB veri saklayabilir. Bununla birlikte yeni teknolojilerle DVD lerin kapasitesi 17 GB’ a kadar ulaşmıştır EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

33 DVD (Digital Video Disc) YAPISI
CD ler gibi tek bir izden meydana gelmiştir. CD lerle bulunan boşluklar DVD de çok daha küçüktür. Çift taraflı ve çift katmanlı çeşitleri bulunmaktadır EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

34 DVD (Digital Video Disc) YAPISI
EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

35 DVD SÜRÜCÜLERİN YAPISI
DVD sürücülerde de yüzey alanlarını okumak için lazer kullanılır. DVD sürücülerde çukurların genişliği daha ufak olduğundan kullanılan lazerin dalga boyu daha küçük olmalıdır. Bu nedenle CD sürücülerde infraruj lazer kullanılırken DVD sürücülerde kırmızı lazer kullanılır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

36 DVD SÜRÜCÜLERİN YAPISI
Tek katmanlı ve çift katmanlı diskler okunurken lazerin dalga boyu değiştirilir. Bunun için akım bobini bulunmaktadır. Bu bobinden geçen akımın artırılmasıyla birlikte lazerin ikinci katmana odaklanması sağlanır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

37 DVD SÜRÜCÜLERİN YAPISI
EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

38 DVD SÜRÜCÜLERİN YAPISI
Yazılabilir DVD’ler yapılarında kullanılan malzeme nedeniyle piyasada ‘+’ ve ‘-’ olarak ayrılmıştır. Her iki tip yazılabilir DVD’lerin de çift katmanlı olanları vardır. Dikkat edilmesi gereken DVD yazıcı alırken hem ‘-’, hem de ‘+’ yazılabilir DVD’leri destekliyor olmasıdır. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

39 DVD SÜRÜCÜLERİN HIZI DVD sürücülerde hız kavramı 5 ayrı değer ile ifade edilir. DVD cihazlarda X = 1,35MBps’ye karşılık gelmektedir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

40 HD-DVD ve BLU RAY DİSKLER
Blu-ray diskler çok daha fazla boyutta yüksek çözünürlüklü (highdefinition) video ve ses görüntüsü tutabilme yeteneğine sahiptir. Blu-Ray disklerde mavi lazer teknolojisi kullanılmaktadır. Tek katmanlı bir blu-ray disk 27GB’a kadar,çift katmanlı bir blu-ray disk ise 54GB’a kadar veri tutabilir. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

41 HD-DVD ve BLU RAY DİSKLER
Bu kadar yüksek miktarda veriyi tutabilmek için çukurların boyutlarının küçültülmesi gerekmiştir. Ancak bu kadar nanometrik boyutlarda çukurların algılanabilmesi için çok kararlı ve çok daha küçük dalga boyuna sahip bir lazer teknolojisine ihtiyaç duyulmuştur. Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda daha küçük dalga boyuna sahip mavi lazer teknolojisi bulunmuştur. EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

42 CD – DVD ve BD Karşılaştırması
EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

43 CD – DVD ve BD Karşılaştırması
EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni

44 Emin CELİLOĞLU SAMSUNG AKADEMİ IT Eğitmeni
Kaynaklar: MEB Megep Modülleri Samsung Akademi Eğitim Grubu EMİN CELİLOĞLU - IT Eğitmeni


"SAMSUNG AKADEMİ Emin CELİLOĞLU IT Eğitmeni" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları