Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI"— Sunum transkripti:

1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
9. OLAĞAN GENEL KURULU 27 Mart 2010 , Ankara

2 2008-2010 8.DÖNEM HEDEFLEDİKLERİMİZ VE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI DÖNEM HEDEFLEDİKLERİMİZ VE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİMİZ Mücadelenin kollektif, bir arada yürümesi gereken , örgütlülüğün de böyle olduğunda anlam kazanacağı, gelişeceği ve hedeflerine yakınlaşacağı bilinci ve inancı ile 2 yıllık çalışma dönemimizi geride bırakıyoruz. Bu bağlamda Oda’mızın gerek program gerekse de pratik düzeyde açılım ve adımlarının üyelerimiz tarafından takip edilerek , olumlu ve olumsuz her türlü eleştirinin- önerinin bu kollektif birikimi zenginleştirdiğini, toplumsal-mesleki mücadelemiz ve bununla direkt bağlantılı olarak Oda örgütlülüğümüzü ileriye taşıdığına inanıyoruz. Yönetim Kurulu olarak son yıllarda mesleki tanınırlık ve Oda örgütlülüğünün gelişimi açısından vizyon ve perspektifimizi geniş tutmaya, bu çerçevede üniversiteler, bürokrasi, kamu kurumları ve gerektiği oranda özel sektörle, doğru düzlemlerde “kişilikli” ilişkiler kurmaya özen ve hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Bu bütünlüklü mücadelemizin bir ayağını oluşturuyor. Mesleki örgütlenmemizin bugün en önemli örgütlü gücünü ifade Oda’mızı monolitik, statükocu, içe kapanık bir yapı olarak değil, tersinden dışa açık, katılımcı, değişimlere açık, şeffaf, dinamik bir organizasyon haline getirmek için çalışıyoruz …

3 ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ÜYE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI Kamu Çalışanları Üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ettik. İş Yeri Temsilcileri Toplantıları

4 Üye Profil Çalışmaları Üye Toplantıları
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ve İŞSİZ ÜYE ÇALIŞMALARI Üye Profil Çalışmaları Üye Toplantıları

5 ÜİMMPK Ankara Bölge Kurultayı ekseninde toplantılar
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ve İŞSİZ ÜYE ÇALIŞMALARI ÜİMMPK Ankara Bölge Kurultayı ekseninde toplantılar

6 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
MÜELLİF ÇALIŞMALARI Müellif Toplantıları Serbest peyzaj mimarlığı hizmeti üreten üyelerimizle sorunlarımızın tartışıldığı, çözümlerinin birlikte üretilmeye çalışıldığı toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizi teğet!!!geçtiği söylenen ekonomik kriz koşullarında ve ağırlaşan piyasa koşulları altında hizmet üretmeye çalışan üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda haksız rekabeti önlemek,mesleğimizin pratik yaşamda karşılaştığı sorunların çözümünde bire-bir yer aldık. Kurmuş olduğumuz Mesleki Denetim Komisyonu kurduk.Komisyonumuzun gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında mesleki hizmetlerimizin katsayıları üzerinde yenilikler getirdik.

7 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
MÜELLİF ÇALIŞMALARI 2006 yılında yapmış olduğumuz düzenleme ile yeni bir katsayı olan Kalkınmada Öncelikli İller kategorisinin proje ve uygulama hizmetlerimizde devreye girmesinden sonra, 2009 yılından itibaren ise Belediye Bölge katsayıları ve Mahalle katsayıları da devreye girerek Asgari Ücret Hesabı yöntemimize yenilik getirerek serbest piyasa koşullarını teknik anlamda düzenledik. Mesleki Denetim Komisyonumuzda aldığı bir ilke kararı daha Yönetim Kurulumuza taşıdık ve Yönetim Kurulu’muzun onayı ile Mart 2009 tarihinde açıkladık. Söz konusu karar,tüm serbest peyzaj mimarlığı hizmeti üreten üyelerimizi gelir vergisinde sıkıntıya düşürdüğünü bildiğimiz yeni bir düzenleme idi.Bu düzenleme, üyelerimizin SMM yönetmeliğimizin hükümleri gereği olan, mesleki denetime açılması gereken tüm hizmetlerde 500m2ve altı için asgari ücretin %25’i, 501m2 ve üstündeki tüm alan hizmetlerinde %40’nın faturalandırılmasının Odamız tarafından geçici süre ile resmi olarak kabulü yönündedir

8 Oda Çalışma Komisyonlarında birlikte çalıştık..
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI AKADEMİSYEN ÜYELER Oda Çalışma Komisyonlarında birlikte çalıştık.. TMMOB Kongre ve Komisyonlarında Odamızı/mesleğimizi temsilen görev aldılar…. Toplumsal-kamusal ve uzmanlık alanlarımız ile karşılaştığımız her türlü sorun ve çözümünde akademisyenlerimiz ihtisas alanlarından destek verdiler.

9 ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ – PMOGenç
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZ – PMOGenç Mesleki Uygulama Dersleri (Üniversite Ziyaretleri) Ankara, Düzce, KTÜ, İstanbul, Yeditepe, Artvin Çoruh, Isparta , Ege Üniv… VI. PMOGenç Temsilcileri Toplantısı , Şubat 2009 Sempozyum, Yaz Kampı, Kurultay Çalışmaları 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri

10 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ÖĞRENCİ YAZ KAMPLARI yılı 8. Çalışma Dönemimizde, 7.Çalışma Döneminden başlatılmış olan Öğrenci Yaz Okulları, öğrencilerimizi pratik yaşama hazırlama, mesleki uygulama alanları ile hayata hazırlama, mesleğimizin ülke gerçeklerinden ayrı tutulamayacağı bilinci ile Odamızın geleceğini çizecek aday meslektaşlarımızla bir arada idik.. Çalışma Dönemimiz içerisinde 2 yaz kampı gerçekleştirdik. Erzurum ve Mardin Yaz Kampları … Erzurumda yapısal ve bitkisel uygulama pratiği, Mezopotamya’nın beşiği Mardin’de ise kültürel ve tarihi peyzaj dokusu ile çalışmalar yürüten, mesleki örgütlülük bilincini daha üniversite sıralarında kazanan öğrenci üyelerimizin, kollektif üretim ve dayanışmanın örgütlü topluluklardan geçtiğini fark etmesini sağlayan yaz kamplarımızın başarısıdır. Bu gün yolu PMOGenç ten geçen her öğrencimiz Oda çalışmalarına yapmış oldukları katkılarla ve çalışmalarla bilinçlenerek, mesleki hayata atıldıklarında, Oda’sına, mesleğine ve geleceğine sahip çıkmak için Oda kadrolarında yer almaya başlamışlardır.

11 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ÖĞRENCİ YAZ KAMPLARI

12 ODA BİRİMLERİ ÖRGÜTLENMESİ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ODA BİRİMLERİ ÖRGÜTLENMESİ Birlikte üretmek,karar almak, çalışma konularımızın ortaklaştırılması ve yaygınlaştırılması amaçlı şubelerimizle 3, temsilciliklerle 1Kordinasyon Toplantısı gerçekleştirdik. Bartın,Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri,Kocaeli, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon ile 12 İl, Alanya ve Manavgat İlçe temsilciliğimize 8. Dönemde Kahramanmaraş İli Temsilciliğimizin kurulması ile örgütlülüğümüze bir halka daha eklendi. Bu gün Yönetim Kurulumuzun gündeminde Konya,Samsun ve Yalova’da yaşayan üyelerimizin Oda örgütlülüğüne katılmak üzere yaptıkları başvuruları var. Odanın kurumsallığının, meslek ve meslektaş arasındaki bağın artışının bir göstergesi olarak nitelendirdiğimiz ülke genelinde il-il örgütlenme talepleri karşısında onur duyuyor ve yolumuzun açık olduğuna olan inancımız artıyor.

13 TMMOB VE BAĞLI ODALARLA İLİŞKİLER
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TMMOB VE BAĞLI ODALARLA İLİŞKİLER TMMOB ve bağlı Odaları ile TMMOB ilkeleri doğrultusunda, iyi geliştirilen diyalog ve çalışma konuları başlıklarında birlikte karar aldık, birlikte ürettik. Özellikle meslek disiplinimizle yakın ilişkide bulunan diğer meslek örgütleri ile birlikte toplumsal-sosyal ve hukuksal alanda paneller,sempozyumlar, söyleşiler ve meslek içi eğitimler programları ürettik. TMMOB Yönetim Kurulu gündeminde yer alan mesleki alanlarımız ile ilgili tüm karar organlarında Odamızı Yönetim Kurulu üyelerimiz temsil etti ve her bir karar Odamızın görüşleri doğrultusunda çıktı. Oda Yönetim Kurulumuz mesleğinin dış alanlarda ki temsiliyetinde üyesinden aldığı güçle bir güven ortamı oluşturdu.

14 Bu çerçevede 9 farklı başlıkta etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TÜM ÜYELERE YÖNELİK ETKİNLİK PROGRAMLARI Seminer / Söyleşi Programları Perşembe Sohbetleri adı altında her ayın son haftasından düzenlenen etkinliklerle, üyelerimizin Oda’yla fiziki teması, yüz yüze ilişki geliştirilmesi, çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi hedeflenirken, konuların seçiminde meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sunulması planlanmıştır. Bu çerçevede 9 farklı başlıkta etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

15 MESLEKİ GELİŞİME KATKILAR PROGRAMI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEKİ GELİŞİME KATKILAR PROGRAMI “PERŞEMBE SOHBETLERİ” adı altında meslektaşlarımızın mesleki gelişime katkı sunmak amacı ile eğitim seminerleri Kamu İhale Kanunu  Ve Uygulamaları Çim Alan Tesisi Ve Bakımında Kullanılan Yöntemler /Teknolojik Araçlar / Tohumlama Teknikleri Sulama Teknikleri Peyzaj Sanat Tarihinden Örnekler “Hitit Kentleri” Bilgi Edinme Hakkı Korunan Alanlar Ve Katılımcı Yönetim Planları Yıldız Dağları Biyosfer Alan Planlanması ve Yönetimi Turizm Alanlarında Peyzaj Proje Örnekleri Köprülü Kanyon Örneğinde Yaylacılık

16

17 MESLEK İÇİ EĞİTİMLER Bilirkişilik (Kamulaştırma-Teknik)
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİMLER Bilirkişilik (Kamulaştırma-Teknik) Peyzaj Tasarım Projesi Asgari Standartları Ve Tasarım / Çizim Teknikleri Tasarım Kurgusu Üzerine Serbest Peyzaj Mimarlığı Kriterleri, Projelendirme İş Aşamaları Ve Esasları Keşif-metraj Ve İhale Dosyası Hazırlanması Bilgisayar Destekli Tasarım Programları (Autocad – Photoshop - 3DMax- ) Coğrafi Bilgi Sistemleri (Online) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Proje Ölçülendirme Teknikleri Peyzaj Mimarlığı Meslek Disiplini Çalışmaları Kapsamında  Mekânsal Planlama Kavramının Ve Türkiye‘De Fiziksel Planlama Hiyerarşisinin İrdelenmesi

18 MESLEK POLİTİKALARININ YENİDEN ÜRETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEK POLİTİKALARININ YENİDEN ÜRETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ ODA MEVZUATI ÇALIŞMALAR Ana Yönetmelik Madde Değişikliği Çalışmaları SMM Yönetmelik Madde Değişikliği Çalışmaları Akreditasyon Yönetmeliği Kentsel Tasarım Asgari Ücret Yönetmeliği (Çalışmalar Halen Devam Etmektedir) DİĞER MESLEK YÖNETMELİKLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulanma Usul ve Esasları İle Serbest Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik’ e ilişkin olarak TMMOB’ye tarihinde Yönetmeliğe ait itirazlarımız ve hukuk raporu iletildi.TMMOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik ile ilgili hukuk sürecimiz devam etmektedir. TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği“ne dair olarak TMMOB’ye tarihinde yönetmeliklle ilişkin itirazlarımızı içeren görüş iletilmiş ve TMMOB Yönetim Kurulu’ndan Yönetmelik ile ilgili itirazlarımız kabul edilerek onaylanmıştır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının “Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği” nin “Serbest Çevre Mühendisliği Hizmetleri Uzmanlık Konuları” başlığı altındaki (f), (g), (h), (i), (k),  (l )  ve (m) alt bentlerine itiraz ederek yönetmelikten çıkarılması sağlanmıştır.

19 MESLEK POLİTİKALARININ YENİDEN ÜRETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEK POLİTİKALARININ YENİDEN ÜRETİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ YASA VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı İç İşleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Meslek alanlarımızla ilgili alan ihlalleri, yasa ve yönetmeliklerdeki eksikli tanımlardan kaynaklanmaktadır. Oda örgütlülüğümüzün kurulduğu günden bu yana bu konu meslek hayatımızın gündemindedir. 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak meslek politikalarının yeniden üretimi ve örgütlenmesi konusu çalışma programımızın ana başlıklarını oluşturmuştur.Özellikle yukarda sayılan 5 bakanlık mevzuatında ciddi anlamda meslek politikalarının yeniden üretimi konusunda ciddi stratejiler geliştirilmiştir.

20 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yönetim Kurulu olarak,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı mevzuatlarını öncelikli konu başlığı olarak seçip, toplam 12 konulu dosya ile mesleğimizin kamuda tanınırlığı ve meslektaşımızın icrası ile ilgili önemli bulduğumuz mevzuat ve hükümleri hakkında çalışmalar yaparak tüm bölüm başkanlıklarımız, örgütümüz ve üyelerimizle paylaşarak yol haritamızı çizdik. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri üzerinde çalışmalar yaparak, öncelikle peyzaj mimarlığı bölüm başkanlıklarına dosya sunumu gerçekleştiren Oda Yönetim Kurulu olarak, Bakanlık düzeyinde “Stratejik Eylem Planı” oluşturabilmek için birlikte çalışmak, üretmek talebinde bulunduk

21 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI 17 Eylül 2008 tarihinde Bölüm Başkanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ulusal Plan Kademelerinde neden yer almamız ile ilişkin detaylı bir rapor hazırlayan Oda Yönetim Kurulu, İmar Kanunu Tip İmar Yönetmeliği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Yapı Denetim Kanunu Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği İl İmar Yönetmelikleri Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esaslarına Dair Yönetmelik Kamu İhale Kanunu- Uygulama ve Hizmet Alımı Yönetmelikleri Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler 297 Tip İmar Yönetmeliği Genelgesi Çevre Düzeni Planı yapımı yetki karmaşası ile ilgili yayımlanan Genelge TOKİ mevzuat ve uygulamalarında mesleğimiz ile ilgili yaşanan sorunlar

22 VE KAZANDIK… BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN RUHSAT AŞAMASINDA
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI VE KAZANDIK… BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN RUHSAT AŞAMASINDA PEYZAJ PROJELERİ ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ ALINAN BÜYÜK EDİNİM 2009 –ŞUBAT Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine 2008 yılında açmış olduğumuz davanın ilk duruşmasında, Bayındırlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği cevap verdi. “Belediye başkanlıklarının uhdesinde gerçekleşen yapı-bina çevrelerinin plan ve yapım denetim sorumluluğundaki uygulamalarda zaman zaman konu ile ilgili farklı uygulamalar yaşanması, bazı belediyelerin yapı ruhsat aşamasında peyzaj projelerinin işleme almadığı yönündeki bilgi doğrultusunda ise “gerek kentsel çevrenin yaşanabilir kılınması gerek görsel-estetik gerekse Gürültü Kontrolü Yönetmeliği vb. mevzuat kapsamında tarih ve sayılı Resmi Gazete’de “yerleşme ve yapı özelliğine göre ilgili idarelerce istenecek peyzaj projeleri” ifadesi ile, idareye bu tarz projelerin yapılıp yapılamayacağına ilişkin bir takdir yetkisinin verilmediği, aksine zorunluluk haline getirildiği, ilgili idareye de, sadece peyzaj projesinin yerleşmenin ve ruhsat düzenlenecek parselde bulunan binalar dahil olmak üzere ruhsata konu bütün yapıların özelliğine uygun olup olmadığını denetleme görevinin verildiği belirtilmekte ve; tarih ve 2023 sayılı Bakanlık Genelgesi ile de “peyzaj projelerinin peyzaj mimarlarınca hazırlanması gerektiği konusunda uygulamaya esas görüşler şeklinde yayımlandığını belgelemektedir. vv

23 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINDA
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINDA TAKİP ETMEKTE OLDUĞUMUZ DİĞERE YASA VE YÖNETMELİKLER Tip İmar Yönetmeliğinin 57/ 5. bendinin idarelerce uygulanmasında yaşanan boşluklar, İmar Kanununda Madde Değişikliği Taslağı Kıyı Kanunu Madde 9 Değişikliği(kıyı kenar tespiti ile ilgili hüküm) İmar Kanunu İle Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (02 Haziran 2009) Yapı Denetim Yasası Madde 38- Madde 22- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı çalışma ve teşkilat şeması değişikliği yasa taslağı Karayolları Genel Müdürlüğü çalışma, usul ve teşkilat şeması değişikliği yasa tasarısı Belediye Kanunu 73. madde değişikliği Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun “Yabancı Mimar ve Mühendislerin Çalışma İzni” ile ilişkin maddeye itiraz

24 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
KENTLEŞME ŞURASINA KATILDIK VE SONUÇLARI 2008 yılı ile başlayan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Kentleşme Şurası Genel Kuruluna hazırlık amaçlı başlattığı çalışmalar öncelikle Komisyonlar şeklinde başladı. Bakanlıkça oluşturulan 10 Çalışma Komisyonundan 4 Komisyonda Odamız yer aldı. Komisyon çalışmalarını Oda örgütlülüğümüz adına takip eden Komisyon üyelerimizle 2 kez ara toplantılar düzenleyerek özellikle Bayındırlık Bakanlığı dosyası içerisinde yer alan konuların gündeme taşınmasını sağladık.. 04-07 Mayıs 2009 tarihinde Komisyon sonuçlarının değerlendirildiği yoğun ve gergin bir Kentleşme Şurası Genel Kurulunda Komisyon üyesi temsilcilerimiz ile Yönetim Kurulumuz temsilcileri Sonuç Bildirgesi hazırlanması sürecinde yoğun çalışmalar sundu. Kentleşme Şurası Sonuç Bildirgesinde bu güne kadar ilke kez peyzaj mimarlığı disiplini Bayındırlık camiası tarafından telafuz edilmiş ve ; “Planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığını bütünleştiren "kentsel tasarım", ülke planlama sisteminde yerini almalıdır” şeklinde ifade edilmiştir.

25 ÇED YETERLİLİK TEBLİĞİNDE MESLEK OLARAK YER ALMAMIZ SAĞLANMIŞTIR !
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÖNEMLİ BİR EDİNİM DAHA… ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ Odamız tarafından 02 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen 1. ULUSAL ÇED ÇALIŞTAYI önemli bir ses getirmiştir. Mesleki uygulama alanlarımızdan önemli bir istihdam alanı olan ÇED raporlarının hazırlama ve yeterlik sürecinde bulunulması ile ilgili olarak iyi bir zemin oluşturduğuna inandığımız ÇED Çalıştayı sonrasında tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeterlik Belgesi Tebliği Değişiklik Taslağı” gündeme gelmiştir. ÇED YETERLİLİK TEBLİĞİNDE MESLEK OLARAK YER ALMAMIZ SAĞLANMIŞTIR ! Tebliğ 2009 temmuz ayında resmi gazete’de yayımlanarak hayata geçmiştir. Gerçekleşen durum oda yönetim kurulları olarak bize göstermiş ki , inançla üzerine gittiğimiz her konuda, üretilen diplomasi ve bilimsel verilerin doğru anlatımı ile kazanımlarımızın artması her geçen gün artacaktır. Biyoçeşitlilik Ve Doğa Koruma Kanunu Taslağı Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması yönetmeliği

26 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETMEKTE OLDUĞUMUZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETMEKTE OLDUĞUMUZ YASA VE YÖNETMELİKLER Kültür ve Tabiat Varlıklıklarını Koruma, turizm alanlarında çevre düzeni planı onaylama gibi peyzaj alanları üzerinde geniş yetkilere sahip olan bakanlık mevzuatı ile ilgili; 2863 sayılı Yasa ile hüküm altına alınan “Koruma Kurullarının Oluşturulması” 58.maddesinde mesleki tanılığımızın sağlanması için yürüttüğümüz bütün çalışmada bakanlığın ”önemsediğimiz bir konudur, en kısa zamanda konu ile ilgili çalışma yapılacaktır” cevabı ile karşılaşılmaktadır.Oda Yönetim Kurulu olarak kesintisiz lobi ve kulis çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda tüm oda birimlerimizin ve bölüm başkanlıklarımızın bakanlık üzerinde çalışma yapmasının önemli bir açılım sağlayacağına inancımız tamdır. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Peyzaj Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik çalışmasında peyzaj mimarlarının yetkili kılınması çalışmalarımız sonuç vermiştir. Burada en önemli kazanımımız ise ; Danıştay 8. Dairesi’nin tarihinde vermiş olduğu” “Çevre Düzenlemesi” diğer bir deyişle peyzaj, ayrı bir uzmanlık alanı olup, Peyzaj Mimarları Odasına üye meslek mensuplarının ihtisas alanını oluşturduğu” yönünde karar vermiştir. daire tarafından alınmış yargı kararı olmuştur. Türkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007/2013)

27 İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ Başbakanlıkça yürütülen “é-Dönüşüm Türkiye” projesi kapsamında bazı illerin Coğrafi Bilgi Sistemi kurma çalışmaları başlattıkları, bu konuda İç İşleri Bakanlığı’ndan idari ve teknik destek talep etmeleri üzerine her ilin ayrı Coğrafi Bilgi Sistemi kurmasının genel çerçevesinin belirlenmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından valilik ve bağlı belediyelere rehber oluşturacak “Coğrafi Tabanlı İl – Kent Yönetimi Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu ” hazırlanmıştır. Hazırlanan kılavuzun “ Valilikte Görevlendirilecek Personel Kapsamı” başlığı altında tanımlaması yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı (CBSU) içerinde mesleğimizin tanımlanmadığı görülmüş olup, gerekli müdahale yapılarak hem resmi yazı ile hem de kılavuzun hazırlandığı teknik servis ile yapılan görüşmeler sonunda kılavuzun 1. versiyon olarak tanımlandığı ve geliştirilmeye açık olduğu, peyzaj mimarlığı meslek disiplininin mutlak yer alacağı Oda’mıza iletilmiş bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduğu il ve çevre illerde ki valilikler ve bağlı belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadığı konularının araştırılarak mesleki istihdamların takip edilmesi önem kazanmaktadır. Meslektaşlarımızın istihdamı ve mesleğimizin teknik anlamda yer edinimi ile ilişkin Valilik ve İl Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesinde kurulacak olan birimlerle ilgili alan çalışmasının önemli olduğu konusunda ısrarlı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu alanda meslektaşlarımızın gelişiminin sağlanması içinde Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ile bağlantıya geçilerek CBS üzerine on-line eğitime geçilerek çok kısa sürede ülke genelinde eğitim yapılmaya başlanmış ve halen devam eğitimimize 36 meslektaşımız katılmıştır.Eğitimin devamlilığı sağlanacaktır.

28 TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Ve Denetleme Yönetmeliği ile ilgili çalışmalarımız sonuçlanmış olup, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Bakanlık tarafından gönderilmiş bulunmaktadır. Tohum Üreticileri Tohumculuk Bayiliği Süs Bitkileri Üretim sektöründe peyzaj mimarının yetkilendirilmesi ile ilgili olarak yetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuş ve kabul edilmiştir. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda süs bitkileri (Peyzaj Bitkileri) üreticiliği yapan meslektaşlarımızın ortak sorunu olan KOBİ kapsamına alınmaları ile ilgili görüşmelerimiz olumlu sonuç vermiş ve KOBİ kapsamına alınarak ticari faaliyetlerinde kolaylık almaları sağlanmıştır.

29 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ÖNEMLİ BİR GELİŞME ! Üretim sektöründe hizmet üreten meslektaşlarımızın önemli sorunlarından biri olan, Dış Mekan Süs Bitkilerinin Tarım sigortaları kapsamına alınması ve tüm peyzaj mimarlığı hizmetlerinde KDV oranlarının düşürülmesi ile ilişkin dosya hazırlığı yapıldı. Ankara Ticaret Odası yönetim kurulu ve ATO 51 nolu Proje İşleri Komisyon üyesi olan üyemiz Sn. Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu’nun gerçekleştirmiş olduğu çalışmanın sonuçları Odamızca da yakından takip edilmektedir.

30 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDA TAKİP ETTİKLERİMİZ İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu” tasarısı ile söz konusu kanunun destekleyicisi olarak hazırlanan 5753 sayılı “ İş Kanunu ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili 16/12/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonun görüşleri doğrultusunda işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı risk grupları listesi “ndeki risk grupları içinde hizmet alanlarımızın yer almasına rağmen, eğitim programlarına peyzaj mimarının alınmaması, iş güvenliği ve iş sağlığı uzmanı pozisyonunda değerlendirilmesi yeni bir istihdam alanı olarak meslektaşlarımızın yararlanabileceği bir yeni açılım olması sebebiyle Oda gündemimizde tutulmakta ve takip edilmektedir.

31 İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ Peyzaj Mimarlarının çalışma alanlarının yasal zeminde tanımlanmasında son yıllarda yaşanan gelişmeler son derece önemlidir. Bu kapsamda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile istihdam İl Özel İdarelerde E-devlet Uygulamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen “Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Kılavuzu”ile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarının açılması dikkat çekici gelişmelere işaret etmektedir. Kamu kurumlarında çalışan üyelerimizin görev ve unvan değişikliği sınavlarında yer alması için yaptığımız görüşmeler olumlu olarak geçmekte ve kazanım elde edilmekte. YÖK tarafından teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi çalışmaları nedeniyle “Mühendis” olarak belirlenmiş olma avantajını mutlak değerlendirip, büro görevlisi teknik personel statüsü olan “Mimar” kadrosu verilmek üzere yapılan tüm kamu kurumlarında yapılan yanlışlığı takip etmeye özen gösteriyoruz.

32 İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZ Çevre ve Orman Bakanlığı’nın istihdam politikalarına protesto… Çevre ve Orman Bakanlığının 555 personel alımı açıklamasında yer alan 1(bir)adet Peyzaj mimarı alınacaktır açıklaması üzerine Oda Yönetim kurulumuz harekete geçti ve tüm diplomatik görüşmeler yapılmış ve Bakanlığın yapmaya çalıştığı hiçbir pazarlık kabul edilmemiş ve tüm meslek camiamızı bu adaletsizliğe ve çok bilerek yapılan davranışa artık dur deme zamanıdır. Verilen bu adaletsiz karardan sonra, üniversitelerin PMOGenç Temsilcilikleri harekete geçerek tepki için imza kampanyası başlattılar. Daha şimdiden Düzce, Akdeniz, Ege, Ankara, Bartın, Mustafa Kemal ve İstanbul Teknik Üniversitesi PMOGenç Temsilcilikleri yüzlerce imza toplamış bulunuyor.Çevre ve Orman Bakanlığı, bilim ve hukuka aykırı olan söz konusu personel istihdamı ile ilgili kararını tekrar gözden geçirilmeli ve bakanlık çalışma konuları içerisindeki tüm meslek disiplinlerine eşit davranmalıdır.  

33 MESLEKİ ALAN İHLALLERİNDE
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEKİ ALAN İHLALLERİNDE Kamu İhale Bültenlerinde ki alan ihlallerinde itirazlarımız karşılığını buldu..ve düzeltmeler yayınlandı. Proje Yarışmalarında ki alan ihlallerimizle ilgili hep duyarlı idik ve tüm gerekli müdahaleleri gerçekleştirdik… (Uludağ 1. ve 2. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması, İzmir Kemeraltı Çarşısı Tasarım ve üst örtü Fikir Yarışması, İstanbul Yaya Üst Geçitleri Fikir Proje Yarışması)

34 GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYORUZ…..
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYORUZ…..

35 MÜLK ALIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MÜLK ALIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK Odamızın kuruluşundan itibaren tüm üyelerimizle birlikte gerçekleştirmek hedefinde olduğumuz ve 8.Olağan Genel Kurulu’nda kararını aldığımız mülk alımını gerçekleştirdik. Artık yarınlara daha güvenle bakıyoruz.

36 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ODA LOGOMUZ YENİLENDİ İlk olanın güzelliğini yarına taşımak, ilk günkü kadar heyecanlı, dünün birikimini yenileyerek yarına taşıyacağımız, daha nice adımdan sadece biri... 1994 yılında kurulan Oda‘mızın, o tarihlerde seçmiş olduğu ve günümüze kadar kullanımı devam eden logosunun, yıllardır üyelerimizden değişiklik talebinin çokluğu, mevcut logonun algılanabilirliğinin azlığı ve karmaşık yapısının değiştirilmesine/yenilenmesine, 2008 yılındaki Oda Genel Kurulu‘nca karar verilmiştir. Bu karar gereği Oda Merkez Yönetim Kurulu‘nca  verilen görev sonrası Prof. Dr. Halim Perçin, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Selami Demiralp, Kemal Özgür ve Müfit Hatat‘ın bulunduğu bir Seçici Kurul oluşturulmuş, Seçici Kurul bu doğrultuda çalışmalara sene başında başlamıştır. Seçici Kurul‘umuzun değerlendirmeleri "daha çağdaş ve yalın, bir o kadar da vurgusu güçlü ve algılanabilir bir logo hedeflenmiş" üzerine oluşmuştur.

37 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ODA LOGOMUZ YENİLENDİ Oda‘dan önceki mesleki örgütümüzün logosu‘nun, açılmış kitap figürünün "bilimi ve bilgiyi" yansıtması, yanısıra evrensel anlamı güçlü olan "lale" ile sentezlenerek, soyutlanmasının gelecekte de kullanımının ön kabul olması gerektiği, Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği kabul gören geometrik ve sayısal bir oran bağıntısı olan "Fibonacci oranı" veya "altın oran" olarak anılan 1:1,618 oranına oturacak şekilde figure edilerek sembolleştirilmesi, Algıda seçiciliği artıran tek renkli logo kullanımını ve bunun "orta tonlu yeşil" olarak seçilmesi, renkli baskıda ve her türlü yayın organında net ifade edilebilmesi için logo renginin "PHANTONE SOLID COATED 348C" olarak sabitlenmesi, yanısıra Peyzaj Mimarlığı‘nın doğadaki renklerle içiçelik oluşturmasından yola çıkarak, Oda‘nın yapacağı farklı etkinliklerde ve organizasyonlarda, tematik vurgu yapılabilmesine olanak sağlaması için ekteki örneklemelerde görüleceği üzere logo renginin, farklı tematik renklere dönüştürülebileceği, Logo ile birlikte TMMOB, PEYZAJ MİMARLARI ODASI, 1994 yazısının bulunması gerekliliğinden yola çıkılarak, büyük baskılarda bu yazının logo alt zemininde beyaz olarak bulunması, küçük baskılarda ve sembolik gösterimlerde logonun yazısız olarak kullanılması, Oda antetli kağıtlarında logo algılamasının artması için logo zemininde yalnız "PEYZAJ MİMARLARI ODASI" yazısının yer alması, değerlendirme ve kararları ile PEYZAJ MİMARLARI ODASI YENİ LOGOSU oluşturulmuştur.

38 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ODA LOGOMUZ YENİLENDİ

39 BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK…..
İşveren (özel/tüzel) ile proje hizmeti üreten (özel/tüzel) kişi ve kuruluşlar arasında; Peyzaj Tasarımı/Peyzaj Planlama projeleri hazırlama, uygulama, mesleki kontrollük ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin şartnamelere ve anlaşmalara esas olacak, • asgari standartları, • uygulanması gerekli kuralları • asgari ücreti (en az bedel) belirlemek amacı ile Odamız tarafından hazırlanmış olan teknik şartname ve asgari ücret hesabı ile ilgili tüm çalışmalar artık Pemop-bis sistemi üzerinden üyelerimizin kullanıcı şifreleri üzerinden kullanıma açılmak üzere web sayfamızda düzenlendi

40 ULUSLAR ARASI PLATFORMDAYIZ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ULUSLAR ARASI PLATFORMDAYIZ ODAMIZ ULUSLARARASI PEYZAJ MİMARLARI FEDERASYONU EFLA VE IFLA' YA TAM ÜYE ! 20-22 Kasım 2009 tarihlerinde Brüksel' de yapılan EFLA Genel Kurulu' nda Odamız 20 den fazla peyzaj mimarlığı örgütünün oyuyla üyeliğe kabul edildi.

41 İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ETKİNLİKLERİMİZ 13 MAYIS Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü Etkinlikleri Beypazarı Gezi Programı 18 Mayıs 2008 İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu

42 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ETKİNLİKLERİMİZ Uluslar Arası Öğrenci Çalıştayı Dilek Yarımadası/Menderes Deltası Alman Kassel Üniversitesinde 10 öğrenci ve bizin tüm üniversitelerimizden 18 PMOGenç’li öğrencilerimizin katıldığı Çalıştay’da uluslar arası peyzaj mimarlığı dilinin ortak çalışması ortaya kondu.

43 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ETKİNLİKLERİMİZ Odamızın düzenli olarak gerçekleştirdiği ve bu yılın Ekim ayında programa alınan 4. PEYZAJ MİMARLIĞI KONGRESİ sürecini başlattık.. Düzenleme Kurulu’nun çalışmalarına devam etmekte olup, Kapodokya’da gerçekleştirmeyi planladığımız kongremiz, Planlama,Tasarım, Onarım ve Yönetim konularında Açılımlar ana teması altında irdelenecektir. Planlama,Tasarım, Onarım ve Yönetim başlıklarında açılımların içeriklerinin tartışılacağı kongremizde, şubelerimizde gerçekleştirilecek olan ön etkinlikler programımızın ilki PLANLAMA konusundaki etkinliğimiz 25 Mart 2010 tarihinde Adana Şubemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

44 ETKİNLİKLERİMİZ TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonları (PMOGenç) Üniversite Temsilcileri 07 Şubat 2009 tarihinde Ankara‘ da bir araya geldi. 16 üniversiteden 34 Öğrenci Temsilcisi, PMOGenç 6. Türkiye Temsilcileri Toplantısında önümüzdeki dönem çalışmalarının ortak koordinasyon ve kollektif üretim için uzun soluklu bir toplantı yaptı. Toplantılarının bitiminde yaptıkları basın açıklamasında PMOGenç Üniversite Temsilcilikleri   "2009‘ DA ATILIMI ÖRGÜTLÜYORUZ“ başlığında; "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği mirası oldukça anlamlı bulmakta ve kurulduğu günden bu yana mesleki ve toplumsal mücadeleye katkı veren bütün etkinlik ve organizasyonları kendi tarihi olarak görmektedir. Sorunlarının farkında, çözüm arayan, yaratıcı, cesur, inisiyatif alan,  yeterince cüretkar ve aynı oranda alçak gönüllü, mesleği, insanı  ve ülkesi için değiştirip dönüştürebilen, bunu yapabildiği oranda devrimci olabilen bir tarz  2009 ‘ da PMOGenç tarafından daha fazla zorlanacaktır.” mesajları, bize onur vermiş ve sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunun altı bir kez daha çizilmiştir. Sorumluluğumuz mesleki ve toplumsal anlamda ağır ve kıymetlidir.

45 ETKİNLİKLERİMİZ PMOGenç, Peyzaj Mimarlığı I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ETKİNLİKLERİMİZ PMOGenç, Peyzaj Mimarlığı I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Nisan 2009 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi’ nde Adana Şube ile ortak olarak gerçekleştirilmiştir.

46 Bartın dan yükselen sese peyzaj mimarlarından destek geliyor.
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ETKİNLİKLERİMİZ “bu memleket bizim" Bartın dan yükselen sese peyzaj mimarlarından destek geliyor. Amasra‘da termik santrale hayır imza kampanyası gerçekleştirdik. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak, örgütlü bulunduğumuz tüm illerde başlattığımız imza kampanyasının sonuçlarını Amasra‘dan yükselen seslerle birleştirilmek üzere 16 Haziran 2008 tarihinde Bartın İl Temsilciliğimize ulaştırdık.

47 ETKİNLİKLERİMİZ TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
KATI ATIK YÖNETİMİ REHABİLİTASYONU VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMİNER I. ULUSAL ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞTAYI

48 ETKİNLİKLERİMİZ TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
İtalyan Peyzaj Mimarlığı Derneği (AIAPP) tarafından 14 yıldır düzenlenen ve dünya ülkelerinden peyzaj mimarlarının davet edilerek düzenlendiği "Yeşil Perşembeler" konsepti altında düzenlenen söyleşilere davet edildik ve 28Mayıs 2009 tarihinde "Modern Türkiye‘de Kentlerin Gelişimi" adı altında sunum gerçekleştirdik.

49 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ETKİNLİKLERİMİZ 5. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Fuarı, 19 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen Fuarda Odamıza Kristal Çınar Ödülü verildi.

50 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ETKİNLİKLERİMİZ KAYSERİ‘ DE DOĞAL VE KÜLTÜREL PEYZAJ İZLERİ 05 Aralık 2009 Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi / Kongre Öncesi Etkinlikleri kapsamında 05 Aralık - 09 Aralık 2009 tarihleri arasında Panel ve Peyzaj Mimarlığı Proje Sergisi düzenlendi. Organizasyon ve hazırlıklarını Kayseri İl Temsilciliğimiz ile birlikte yürüttüğümüz etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.

51 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
ETKİNLİKLERİMİZ ALTINDAĞ DOĞA PARKI PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI Odamızın geleneksel olarak düzenlediği öğrenci proje yarışmasının 4.sünü gerçekleştirdik. Tüm üniversitelerimizden toplam 40 projenin yarıştığı etkinliğimizde jüri 05 Mart 2010 tarihinde bir araya gelerek yarışmayı sonuçlanmış olup, ödül dağıtım töreni ve kolokyum 03 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilecektir.

52 ETKİN OLARAK İÇİNDE YER ALDIĞIMIZ PROJE VE PLATFORMLAR
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ETKİN OLARAK İÇİNDE YER ALDIĞIMIZ PROJE VE PLATFORMLAR TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI ANKARA BÖLGE KURULTAYI HAZIRLIKLARINDA,ÇALIŞMA Yaşamında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinde Atölye 7 nin Sekreteryası TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUM A.Ü.TÜRKİYE’DE PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIM SORUNLARI SEMPOZYUMU MADEN ALANLARININ DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI ÇALIŞTAYI KÖY ENSTİTÜLERİ - HASANOĞLAN PROJESİ TMMOB ANKARA KENT SEMPOZYUMU TMMOB DİYARBAKIR KENT SEMPOZYUMU TMMOB BATMAN KENT SEMPOZYUMU TMMOB VAN KENT SEMPOZYUMU TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TMMOB AFET SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU HKMO CBS SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU TMMOB İKLİM DEĞİŞİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KUR. TMMOB JEOTERMAL KONGRESİ DÜZENLEME KURUL TMMOB PLANLAMA-DÖNÜŞÜM-YENİLEME KOMİSYONU TMMOB STAJ KOMİSYONU TMMOB BİLİRKİŞİ KOMİSYONU SALTANATA SON KAMPANYASI ANKARAM PLATFORMU ANKARA İKK KENT İZLEME MERKEZİ

53 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK ULUSAL PEYZAJ ÖDÜLLERİ VERİLMESİ KARARINI ALDIK Oda Yönetim Kurulu olarak "13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü" kapsamında yapılması düşünülen etkinlik ve organizasyonların yanında, her yıl farklı temalarda "ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ" verilmesi kararlaştırılmıştır. 1. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ – 2009 "Yaya Alanları ve Meydanlar“ ana temasıyla proje ve uygulama dallarında Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri verildi.

54

55 2. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ / 2010 "Kent Parkları”
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 2. ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLÜ / "Kent Parkları” Uygulanmış proje dalı ödülü, Proje dalı ödülü Onur Ödülü Olmak üzere 3 ayrı kategori belirlenen ve 15 Mart 2010 tarihinden itibaren duyurularını yapmaya başladığımız 2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödül’üne katılımın yüksek olması mesleğimizin hak ettiği statüye kavuşmasında önemli bir etken olacaktır. Bu bağlamda tüm Oda birimlerimizin ana gündeminde bulunması ve üyelerimize bildirimlerin yapılarak katılıma teşvik edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

56 MESLEKİ TANINIRLIK VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZIN ÖNEMLİ ARAÇLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI MESLEKİ TANINIRLIK VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZIN ÖNEMLİ ARAÇLARI KAMUSAL ALAN ÇALIŞMALARI HUKUKSAL MÜCADELE

57 KAMUSAL ALANLARDA YERİMİZİ ALDIK
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI KAMUSAL ALANLARDA YERİMİZİ ALDIK Bartın Ordu Yeri köprüsü Efem Çukuru Kaz Dağları Yıldız Dağları Allionai Ulukışla Akay Kavşağı AKM ODTÜ Castabala TCDD, Gençlik Parkı, İmrahor Vadisi Ulus tarihi kent merkezi Ankara 1/ ve 1/ lik planları Güvenpark Karagedik ve Dikmen – Mamak Kentsel Dönüşüm Hasanoğlan Kışladağ

58 TEKEL İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR ODA YÖNETİM KURULLARIMIZ DİRENEN
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ODA YÖNETİM KURULLARIMIZ DİRENEN TEKEL İŞÇİLERİNİN YANINDAYDI! Oda Yönetim Kurulu, Şube Başkanları, İl Temsilcileri ve meslektaşlarımızdan oluşan heyet , 26 gündür Ankara' da hakları için mücadele eden TEKEL işçilerini ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.   TEKEL İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR

59 PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDAN HUKUK ALANINA YANSIYANLAR
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI PEYZAJ MİMARLIĞI ALANINDAN HUKUK ALANINA YANSIYANLAR

60 HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI Farkındalık Tanınırlık Saygınlık

61 HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI Hukuki mücadele, hedeflenen amaca ulaşmanın yanı sıra bu amaç için kat edilen yolda mesleki farkındalık ve tanınırlık yaratmakla kalmamış, aynı zamanda peyzaj mimarlığı mesleğine önemli bir saygınlık da kazandırmıştır.

62 HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI I. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK DİSİPLİNLERİNDE MESLEK ALANI İHLALLERİNE KARŞI MÜDAHALE EDİLDİ Orman mühendisliği Ziraat mühendisliği Mimarlık Şehir ve bölge planlama Meslek alanlarında peyzaj mimarları aleyhine oluşan ihlallere karşı açılan davalarda olumlu kazanımlar elde edilmiştir.

63 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA SERBEST ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜRO ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİK Oda’mız tarafından Danıştay 8. Dairesi’ne açılan dava neticesinde iptal ettirilmiş, peyzaj mimarlığı meslek alanı ile ilgili düzenlemelerin orman mühendislerince ihlal edilmesinin önüne geçilmiştir.

64 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ BÜROLARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ONUR KURULU ÇALIŞMA ESASLARI VE SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ile ilgili olarak TMMOB nezdinde yapılan bilgilendirme ve girişimler neticesinde açılan davalar ile iptal edilmesi sağlanmış, meslek alanı ihlallerine son verilmiştir.

65 HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik Orman Mühendisleri Odası’nca yeniden gündeme taşınması üzerine TMMOB nezdinde kurulan komisyonda haftalar süren toplantılara düzenli katılım sağlanarak Yönetmeliğe karşı itirazlarımız ileri sürülmüştür. İtirazlara rağmen komisyondan geçerek 10 Ekim 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman, Orman Endüstri Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik ’da bir kez daha Danıştay 8. Dairesi’nde dava konusu edilmiştir. Açılan davada Danıştay 8. Dairesi’nden Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanununun peyzaj mimarlığı ile ilgili yetkiler veren 4. maddesinin a fıkrasının 7, 12, 13, 16 ve 17. bentleri, 5 ile 6. maddesinin son iki fıkrası ile Geçici 1. maddesini Anayasa Mahkemesi önüne taşınarak iptal edilmesi istenilmiştir.

66 ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümlerinde peyzaj mimarlığı alanı ihlalleri ile ilgili açılmış olan davalar Danıştay’da yakından takip edilmiştir.

67 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
MİMARLIK ALANINDA TMMOB MİMARLAR ODASI SMM YÖNETMELİĞİ ile ilgili TMMOB’a karşı açılan ve TMMOB yanında davaya katılmamız ile “çevre düzenleme bir diğer adı ile peyzaj peyzaj mimarları odasının faaliyet konusudur” ifadeleri ile Odamız lehine sonuçlanan dava Danıştay’ın temyiz incelemesinde devam ederken Mimarlar Odası’nca 2009 senesinde getirilmek istenilen yeni SMM Yönetmeliği, TMMOB nezdinde yapılan girişimler ve sunulan hukuk raporu ile engellenmiştir.

68 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ile ile peyzaj projelerinin ilgili idarelerce zorunlu değil istenildiğinde sunulmasına dair getirilen düzenleme dava konusu edilerek iptali istenilmiştir.

69 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
Açılan davada, davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın günü Odamıza tebliğ edilen savunmasında “peyzaj mimarlığı ve projeleri ile ilgili bulunan açıklamalarla bu gün belediyeler ve imar müdürlükleri tarafından tartışma konusu yapılan tüm konular ile ilgili olarak “yapı alanlarında peyzaj projesi istenilmesi idarenin takdirine bağlı değildir. Bu husus açık bir zorunluluktur ve sınırları Peyzaj Mimarları Odası’nca çizilmiştir.” İfadelerinin ilk kez Bayındırlık Bakanlığı görüşü olarak açıkça dile getirildiği görülmüştür.

70 II.PROJE YARIŞMALARINDA MESLEK ALANI İHLALLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI II.PROJE YARIŞMALARINDA MESLEK ALANI İHLALLERİNE MÜDAHALE EDİLDİ Mimarlar Odası 50. yıl parkı proje yarışması Bursa Santral Garaj Kent Meydanı Mimari Ve Kentsel Tasarım Yarışması Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım Ve Mimari Proje Yarışması Balıkesir/ Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması Antalya/ Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaya Üst Geçitleri Fikir Proje Yarışması Şartnamelerinde yarışmaya katılma ve jürinin teşkilinde peyzaj mimarlarının hakları ihlal edildiği gerekçesi ile davalar açılmış ve yargısal süreçlerin sonunda kazanımlar elde edilmiştir.

71 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
III.PLANLAMA ve KORUMA ALANINDA YAŞANAN İHLALLERE KARŞI MÜDAHALE EDİLDİ Kızılay Güvenpark alanına yer altı katlı otoparkı yapılmasına daiir Ankara K.T.V. Koruma Kurulu onayına karşı, Ankara Gar Meydanının yeniden düzenlenerek motorlu taşıt trafiği için bir yönde kesintisiz trafik sağlamak üzere yer alt geçişi oluşturacak şekilde bir köprülü kavşak yapılmasına dair Ankara K.T.V. Koruma Kurulu onayına ve bu alanda yapılan TCDD 1/1000 VE 1/5000 ölçekli planlarına karşı, TRT ve Kuğulupark Kavşaklarında yapılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ve bu değişikliklere onay veren Ankara K.T.V. Koruma Kurulu onayına karşı, Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı’nın ve plan notlarının onaylanmasına ilişkin Ankara Yenileme Alanı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bu alanda yapılan 1/1000 VE 1/5000 ölçekli planlarına karşı,

72 HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI HUKUKİ MÜCADELENİN KAZANDIRDIKLARI AOÇ arazileri ve doğal sit alanına ilişkin 1/ NİP ve 1/ ölçekli NİP ve koruma amaçlı nazım imar planlarına karşı, 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na karşı, 1/5000 Ölçekli “Güney Bilkent Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi Nazım İmar Planı’na karşı, Atatürk Kültür Merkezi Alanı Parselasyon Planı İle Bu Plana Dayanak 1/1000 Ve 1/5000’lik Plan Değişikliklerine Karşı, Gölbaşı/Karagedik Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Proje Alanı Sınırı Belirlenmesine İlişkin Karar İle 1/25000 Ölçekli “Başkent Ankara Nazım İmar Planı” Değişikliği’ne karşı İzmir- İnciraltı Turizm Merkezi Expo Fuar Alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni planına karşı Açılan davalarda alınan olumlu kararlar yanısıra peyzaj mimarlarınınplanlama alanında varlığını, saygınlık ve tanınırlığını sağladık.

73 AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ ile ilgili
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI IV. KAMUSAL ALAN VE ÇEVRE KORUMA ALANLARINDA YAŞANAN İHLALLERE KARŞI MÜDAHALE EDİLDİ ALLIANOI/ PAŞA ILICASI KAZI ALANININ KORUNMASI VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI ile ilgili açılan onlarca davada, ORMAN KANUNU’NUN 2. NCİ MADDESİNİN (A) BENDİNE GÖRE ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILACAK YERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK ile orman alanlarının korunması ile ilgili davalarda, AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTALİ ile ilgili KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK/ DOĞANLI KARAHASAN KÖYÜ “KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ PROJESİ” PROJESİ ile ÇÖÇELLİ KÖYÜ ‘KALKER OCAĞI VE ENTEGRE ÇİMENTO FABRİKASI’ İLE İLGİLİ OLARAK VERİLEN ÇED OLUMLU KARARLARININ iptali ile ilgili davalarda,

74 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
Bergama Ovacık-Çamköy-Narlıca köyleri’nde siyanürlü altın madeni işletmeciliği hakkında verilen çed olumlu işleminin iptali, Ovacık Atık Depolama Tesisi Kapasite Artışı (2.Adt) Projesi İle İlgili Verilen Çed Olumlu İşleminin İptali, Çukuralan altın madeni ocağı projesi; Uyuztepe, Gelintepe, Yerlitahtacı altın madeni açık ocak işletmeciliği projesi ile ilgili verilen ÇED olumlu işleminin iptali davalarında Kamusal alanda yer alarak doğal, kültürel varlıkların korunması alanında toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirdik.

75 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
BARTIN KAMU ZİYARETLERİ BARTIN BELEDİYE BAŞKANI BASIN AÇIKLAMALARI 2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ AMASRA TERMİK SANTRALİNE HAYIR VAZGEÇMEYECEKLER AMA BİZ DE VAZGEÇMEYECEĞİZ ! 13 MAYIS ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ "BU ÜLKENİN PEYZAJ MİMARLARINA İHTİYACI VAR!" BARTIN MERKEZ ORDUYERİ’NDE BULUNAN ORDUYERİ KÖPRÜSÜNDE BELEDİYE TARAFINDAN BAŞLATILAN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARINA TEPKİ GÖSTERDİK ETKİNLİKLER 13 MAYIS ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI GÜNÜ MARDİN YAZ KAMPINA KATILIM

76 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
BURSA KAMU ÇALIŞMALARI Belediye İmar Ve Meclis Komisyonu Toplantıları Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan çevre düzenleme projelerinin değerlendirme toplantısına katılım, Gürsu Belediye Başkanı ile görüşme Görükle Belediye Başkanı Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Stratejik Plan sunum toplantısına katılım Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan sunum toplantısına katılım, Balıkesir Belediyesi Atatürk Parkı Koruma Amaçlı Revize İmar Planı ile ilgili toplantıya katılım ve görüş bildirimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılım, Bursa Kent Konseyi’nde düzenlenen ‘Bursa Konuşuyor’ konulu toplantıya katılım, Balıkesir Belediyesi Atatürk Parkı Koruma Amaçlı Revize İmar Planı ile ilgili toplantıya katılım, Bursa Barosu’nun organize ettiği Cumhuriyet Balosu’na katılım, Bursa Şehir Plancıları Odası ve Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uludağ Milli Parkı’yla ilgili sempozyuma katılım, 1/25000 Uludağ uzun devreli gelişim planı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı ziyaret edilmiştir, GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİK 2008 Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kutlaması Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu 2009 Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kutlaması KATILIM GÖSTERİLEN ETKİNLİKLER Uludağ Milli Parkı 1.ve 2. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Fikir Yarışması’nın kolokyumuna katılınmıştır Genel merkezce düzenlenen ÇED çalıştayına Gölyazı Çalıştayı ÜYE – TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI BURSA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU TOPLANTILARI

77 ÜYE – TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI
HALK KATILIM TOPLANTILARI VE BELEDİYE GÖRÜŞMELERİ Bursa Gürsu Dışkaya köyünde yapılması planlanan TOKİ yerleşimi Egemen HES1 ve HES2 ile ilgili olarak alanda tespit ve inceleme Bursa İl İmar Yönetmeliği değişiklik önerisi çalışması. MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER TOPLANTILARI Sulama konusu ile ilgili seminer vermiştir. BURSA İKK TOPLANTILARI İKK tarafından yapılan kent estetiği konulu toplantıya katılım, ÜYE – TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI BURSA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU TOPLANTILARI

78 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR ÜYE – TEMSİLCİLİK TOPLANTILARI Eskişehir İli sınırları içinde ikamet eden kamuda, özel sektörde çalışan ve işsiz peyzaj mimarları ile iletişime geçerek, Temsilciliğimiz çatısı altında mümkün olduğunca çok üye toplamak, İlimizde faaliyet gösteren ve özel sektörde çalışan peyzaj mimarlarını Oda’mız etik kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılandırıp çalışmalarını sağlamak, Peyzaj mimarlığı disiplinini ve önemini, özellikle merkez ilçe belediyeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerine tanıtarak, mesleki haklarımıza yönelik kamu uygulamalarını hayata geçirmek, İlimizdeki diğer meslek odaları ve üniversitelerle işbirlikleri gerçekleştirmek. Yukarıda belirtilen 4 temel stratejimiz kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ise aşağıdaki bölümlerde daha detaylı olarak anlatılmıştır. Çalışma dönemi boyunca yılda en az 6 kez toplantı yapılarak mevcut durum analizleri, çözüm önerileri ve paylaşımlar yürütülmüş, mesleğimizin Eskişehir İli’nde gelişebilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır TMMOB’YE BAĞLI ODALARLA KURULAN İLİŞKİLER İMO Eskişehir Şubesi, temsilciliğimizin ihtiyacı olan mekansal desteği ve motivasyonu sağlamıştır. İlimizde gerçekleştirilen TMMOB şube seçimlerine istinaden, yeni yönetimlere tebrik ve nezaket ziyaretleri gerçekleştirmek,

79 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
ESKİŞEHİR BÜRO TESCİL BELGELELİ PEYZAJ MİMARLIĞI OFİSLERİNİN KURULMASI BELEDİYELERLE KURULAN İLİŞKİLER Tepebaşı Belediye BaşkanI VE İmar Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler, Tepebaşı Belediyesi halen 250 metrekare ve üzerinde bahçesi olan alanların tamamı ile birçok sosyal ve hizmet alanından peyzaj projesi talep etmektedir. Odunpazarı Belediyesi ile yapılan görüşmeler hala devam etmektedir. Süreç boyunca, Eskişehir İl İmar Yönetmeliği toplantılarına Genel Merkez’den de destek gelmiş ve olumlu görüşmeler yapılmıştır. MESLEK İÇİ EĞİTİM Anadolu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen online CBS sertifika programı ise Genel Merkezimiz ile birlikte İl Temsilcimizin özverili çalışmaları neticesinde gerçekleşmiş ve oldukça başarılı geçmiştir.

80 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
MUĞLA KATILIM SAĞLANILAN VE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ PANELLER 2009Dünya Sulak Alanlar günü ile ilgili Bodrum Ticaret Odasında düzenlenen etkinlik Bodrum İKK ile gerçekleştirilmiştir. Konuşmacı olarak temsilciliğimizi temsilen Sn. Alpay Tırıl katılmış olup, MO nun düzenlediği Ekoloji-Mimarlık –Planlama paneli, Bodrum İKK tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Yerel Sorunlar sempozyumu, Muğla İl Temsilciliği Peyzaj Proje Sergisi Açılması, A. Ü. Sempozyumu’na katılım, Denizli Temsilciliğinin gerçekleştirdiği peyzaj proje sergisi katılımı Bodrum Belediyesi Kumburgaz Mezarlığı iyileştirme çalışmaları için Mezarlık alanında inceleme yapılmsı, 3 sivil toplum örgütünün katıldığı 2010/ 2 Şubat Dünya Sulak alanlar Günü Temsilciliğimiz Organizasyonunda yapılmıştır. Sulak Alanlarla ilgili Canlı yayın programına İl Temsilcimiz Hülya Yolcubal katılmıştır.

81 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
Dünya Sulak Alanlar günü ile ilgili diğer kitle örgütlerinin sözcüsü olarak basın açıklaması, sergi ve panel etkinliği yapılmıştır. Dünya Sulak Alanlar gününde Marmaris TV de Temsilcilik Üyemiz İsmet Kamil Öner’in röportajı yer almıştır. Beyobası Belediyesi sınırları içinde yer alan ve HES yatırımı yapılacak olan Yuvarlakçay’da temsiliyetin sağlanması ve HES’e karşı oluşturulan çalışmalara destek çalışması, Mavi Yol Grubu ile “Gölköy Akdeniz Gölü ve Hurmalar”la ilgili olarak oluşturulacak komisyonun organizasyon toplantısının gerçekleştirmiştir. Temsilciliğimizin girişim grubu sözcüsü olarak “Akdeniz Gölü Kurtarma Projesi Komisyonu” Göltürkbükü beldesinde 1. toplantısı yapmıştır. Toplantıda alanla ilgili tüm envanterlerin toplanmasına ve projelendirme çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.

82 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
MUĞLA MUĞLA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU TOPLANTILARI BELEDİYE İMAR VE MECLİS KOMİSYONU TOPLANTILARI HALK KATILIM TOPLANTILARI VE BELEDİYE GÖRÜŞMELERİ MESLEK İÇİ EĞİTİM VE SEMİNER TOPLANTILARI BODRUM İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI TEMSİLCİLİK ÜYE TOPLANTILARI BODRUM İKK TOPLANTILARI Tuzla ve Gölköy sulak alanı sınır çakıştırmaları toplantısı,Çevre Komisyonu toplantısı,Tuzla Sulak Alanı bilgilendirme toplantısı, Turgutreis Belediyesi çevre komisyonu toplantısı, Çevre Uzmanı Okan Özsoy ile yapılan katı atık depolama tesisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı, 1 /25000 Çevre Düzeni Planı plan müellifi ile toplantısı, DSİ Bodrum acil içme ve kullanma suyu ile ilgili bilgilendirme toplantısı katılımı

83 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI TRABZON Üyelerimize Meskeliçi Eğitim Programı düzenlendi. Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşün Peyzaj Düzenlemesi ile ilgili yapılan yanlışlar doğrultusunda yazılı ve görsel yerel medyada kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Bunun sonucunda doğru sonuçlar alınarak yapılan yanlışlardan dönüldü ve projenin devamında doğru uygulamalara başlanıldı. Çaykara ilçesinin Uzungöl turizm beldesinde bulunan Uzungöl’ün kıyı şeridinde yapılan istinat duvarlarının yanlışlığı ortaya konulmaya çalışıldı ve yerel medyada kamuoyu oluşturuldu. Uusal peyzaj Mimarlığı günü 13 mayıs 2009 da Trabzonspordan destek alınarak Trabzosporun Maçında Stada odamızın kutlama mesajlı pankartı asıldı. Trabzonsporun bünyesinde önerilen ve büyük bir çevre katliamına yol açacak Akyazı deniz dolgusu projesine karşı duruş sergilendi , Mesleki ve insani açıdan projenin ne tür yanlışlara yol açabileceği açıklanmaya çalışıldı. Karadeniz bölgesinde yapılmaya başlanılan ve kontrolsüz imalatların yapıldığı Hidro Elektrik Santralleri (HES) ile ilgili bölge sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edilerek çevreye sahiplenme duruşu sergilendi. Bu kapsamda yapılan her organizasyona katılım sağlanılmaya çalışıldı.

84 GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GENEL MERKEZ’e BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZİN ÇALIŞMALARI Yerel seçimler öncesi Trabzon İKK tarafından hazırlanan “Nasıl bir Kent İstiyoruz” başlıklı çalışmalar katılım sağlanarak bu doğrultuda hazırlanan kitaba katkı sağlandı. Trabzon Belediyesi ile birlikte ortak proje geliştirerek “Benim Trabzonum Çiçektir” projesi oluşturuldu. Bu proje kapsamında kendi imkanlarımızla Trabzon merkezdeki bir okulun dış cephesindeki pncerelerin önüne saksılar yerleştirilerek sardunyalar dikildi. Proje süresi olarak 2010 bahar ayında Projenin tanıtımı yapılarak 2011 Trabzonda yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına yönelik gündem yaratılmaya çalışılacaktır. İl Temsilciliğimiz ,Trabzon Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Trabzon Ayasofya Müzesi Çevresi Kentsel Dönüşüm Peyzaj Projesi ne gönüllü olarak talip olundu ve bu projenin temsilciliğimize bağlı büro tescil belgesi olan 6 büronun ortak çalışmasına imkan sağlandı. Böylece hem şehrimize katkı sağlanmaya çalışıldı hemde mesleğimizin tanıtımı ve proje kapasitesi ortaya koyuldu. Bunun sonucunda da meslektaşlarımıza güven sağlanılmasına hemde mesleğimize olan bakış açısını güçlendirilmesi amaçlandı. Projenin Nisan 2010 da tanıtımı yapılacaktır.

85 8. Dönem Yönetim Kurulu’muzdan Son Söz..
Ülke gerçekleri mesleki gerçeklerinden ayrı tutulamaz. Peyzaj mimarlığı disiplinin hayata geçtiği her yerde ülkenin ekonomik, politik ve sosyal düzenin gerçekleri ve güncesi vardır. 2 yıl boyunca görev yaptığımız süre içerisinde, Ana Yönetmeliğimiz Madde …esasları doğrultusunda, aldığımız eğitim gereği bilimi ve tekniği ülkemiz topraklarına, halkımızın hizmetine ve haklarına sunmak üzere verilen görevi yerine getirmek için çaba sarfettik. 2 yıl önce büyük bir onurla almış olduğumuz görevimizi yeni yönetimimize teslim edeceğimiz bu gün; tüm üyelerimizi temsilen burada Genel kurulumuzu izleyen Peyzaj Mimarları Odası değerli delegasyonu il birlikte üretmek ve birlikte karar almak sürecini yaşadığımız Genel Kurulumuza son sözümüz, ülkemizin içinden geçtiği dönüşümün somut göstergeleri üzerinedir. 2 çok önemli konu; ülkemiz aydınlarının ve Peyzaj Mimarlığı örgütlülüğünün 9. Çalışma Dönemi Yönetim Kurullarımızın en önemli çalışma başlığı olarak gündemindedir. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET DENETLEME KURULU RAPORU Ülkemiz,Ekonomik ve sosyal hakları gasp edilen; özelleştirmelerle kamu kaynaklarının yabancı sermayeye altın tepside sunulanı; işsizliğin ve güvencesizliğin kurumsallaştırıldığı; halkın ekonomi ve siyaset üzerindeki temsiliyet ve denetimin ortadan kaldırıldığı bir düzen içine bizlei hızla sürükleyen siyasi erk bu gün bize ANAYASA dğişiklşğinden söz ediyor. Bugün hükümet tarafından gündeme getirilen “yeni anayasa” hazırlaıkarının emekçi halkın ve ülkemizin çıkarlar ile hiçbir ilişkisi bulunmamakta ve merkeze “bireysel özgürlükleri” koyarak konuyu saptırmakta ve böylece yeni anayasa hazırlıklarına toplumsal meşruiyet sağlamaya çalışmaktadır..Değişiklik içinde demokratik bir gelişme aramak nafiledir. TMMOB’nin konu üzerinde hassasiyetle çalıştığını biliyoruz. 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak Anayasa değişikliği üzerinde görüş oluşturmak üzere dosyamızı Tüm Oda Birimlerimize gönderdik. İ

86 8. Dönem Yönetim Kurulu’muzdan Son Söz..
Sizlerle; 9. Dönem İstanbul Şube 2. Başkanımız Sn. Çetin’in bizlere açtığı perspektifi paylaşmak istiyoruz. “Bildiğiniz gibi bu günlerde, sadece belli bir anlayışı benimsemiş hukuk kurmayları ile hazırlanmış olan bu Anayasa metni toplumsal mutabakat ve uzlaşmanın uzağında,dayatmacı bir mantıkla kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kamuoyunda yer alış şekliyle,Anayasanın yapılış ve dayatılma şekli,içeriğinin önüne geçmektedir.Anayasa taslağının içeriğine göre ayrı metinler halinde değil de tek bir paket gibi ele alınması ise doğruların yanlışlardan ayrılmasını engellemektedir.Maalesef, bugünkü tutumu ,olması gereken Çoğulcu Demokrasi yerine, dayatılan Çoğunluk demokrasisi anlayışının devamı niteliğindedir. Yeni bir Anayasa nın gerekliliği hepimizce malumdur. Ancak değişiklik birçok bilim insanının ortak aklı ile yapılması , hepimizin dileğidir.” mesajı Peyzaj Mimarlığı camiasının ülkesinin gerçeklerini mesleki konularından ayırt etmediğinin ve bilimini, tekniğini halkının hizmetine sunacağı yönünde önemli bir ışık tutmuştur. Odamız 9. Dönem Yönetim Kurulları’nın gündemi hepimizi cesaretlendirmektedir. 8. Dönem Yönetim Kurulu olarak; emekçi halkın çıkarlarını merkeze koyan toplumcu bir anayasa değişikliğini çalışmalarımızın önemli bir başlığı içerisinde tutulması ve kamuoyu bilgilendirmesi için var gücümüzle çalışılması gerekliliğine inanmaktayız.

87 8. Dönem Yönetim Kurulu’muzdan Son Söz..
Diğer bir konu ise; Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlatılan Devlet Denetleme Kurulu Raporu’dur. Son onlu yıllarda değişen ve dönüştürülen tüm olumsuzlukları, ülke ve halk çıkarını zedeleyen, yok eden tüm yapılanmalara, Anayasa’nın 135. maddesi ile kuruluş amaçlarında KAMU KURUMU NİTELİĞİ ile görevlendirilen TMMOB ve TTB gibi toplumsal muhalefeti aydınlanma, ülke çıkarları adına korumakla görevli tüm kurumları önlerinde engel olarak gördüklerini hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı görevlendirmesi ile TMMOB ve TTB gibi ülkenin gerçeklerini bilim ve hukuk üzerine kurgulayan yapıları lav edebilmek uğruna hazırlanan ve tam metin ile ilgili hiçbir açıklama yapılmayan Rapor ile ilgili tüm mücadele araçlarının harekete geçirilmesi ve bu konuda hazırlıkların yapılması önemli bir çalışma başlığı olarak 9. Dönem Yönetim Kurullarının asli görevi olacaktır.

88 PEYZAJ MİMARLARI ODASI
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI 8.DÖNEM YÖNETİM KURULU SAYGILARIMIZLA


"TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları