Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ"— Sunum transkripti:

1 D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ
Neumann (2000), Chp. 4, 6 Arslan & Ökten (1994)

2 HİPOTEZ Bir hipotez nasıl olmalıdır?
AKLA UYGUN; YENİDEN YORUM GEREKTİRMEYECEK KADAR AÇIK SEÇİK; KURAMSAL BİR SİSTEMLE İLİŞKİLİ; SINANABİLİR olmalıdır. PRATİK BİR GEREKSİNMEDEN KAYNAKLANMALIDIR.

3 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN Bağımsız değişken (x) ile bağımlı değişken (y) arasındaki ilişkiyi nasıl sorgulayabiliriz?

4 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI (X) (y) GEREKLİ Mİ? YETERLİ Mİ? GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL Mİ? YETERLİ AMA GEREKLİ DEĞİL Mİ? GEREKLİ VE YETERLİ Mİ? GEREKSİZ VE YETERSİZ Mİ?

5 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI (X) (y) BİR ÖRNEK

6 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN NÜFUS KENTSEL NÜFUS

7 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) NÜFUS KENTSEL NÜFUS KAVRAMSALLAŞTIRMA KAVRAMLARI TANIMLAMA SÜRECİ

8 Tanımlar Kavramsal Haritalar
KAVRAMSALLAŞTIRMA Tanımlar Kavramsal Haritalar

9 KAVRAMSALLAŞTIRMA tanımlar
(X) NÜFUS BM istatistiklerinde yayınlanmış ülke nüfusu. Bir devletin yaptığı nüfus sayımları sırasında, kendi siyasal sınırları içinde yaşayan kişi sayısı. Nüfus sayımında bir yönetsel birimin sınırları içinde bulunan kişi sayısı. Nüfus sayımı sırasında bir yönetsel birimin sınırları içinde ikamet eden kişi sayısı. TANIM

10 KAVRAMSALLAŞTIRMA tanımlar
(y) KENTSEL NÜFUS Belediyeli yerlerde yaşayan nüfus; Nüfusu on binden büyük yerlerde yaşayan nüfus TANIM

11 Hipotezi yeniden düzenle!!!
GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME Hipotezi sınırla !!! Hipotezi yeniden düzenle!!! NÜFUS (X) (y) KENTSEL NÜFUS BÜYÜKKENT, METROPOL ÜLKE NÜFUSU Büyükkent (metropol) belediyesi sınırları içinde yaşayan nüfus. Nüfusu bir milyonun üzerindeki yerlerde yaşayan nüfus.

12 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) (NÜFUS) (KENTSEL NÜFUS)

13 Tanımlar Kavramsal Haritalar
KAVRAMSALLAŞTIRMA Tanımlar Kavramsal Haritalar KAVRAMSAL HARİTALAR, kavramlar arasındaki ilişkileri görsel olarak anlatmak için kullanılan şemalardır. Yararları: Araştırmacı kendi düşüncelerini bulanıklıktan kurtarır. Çoğu zaman, bir kavramsal harita hazırlarken düşünceleri içindeki tutarsızlıkları, çelişkileri, eksikleri farkeder. Her kavramsal harita için çeşitli eskizler yaparak düşüncelerini daha özlü ve açık seçik bir biçimde sunmanın yollarını geliştirir. Kavramsal haritalar, kavramlar arasındaki ilişkinin mekansal boyutunu göstermek için coğrafi haritalar ya da krokiler üzerinde de hazırlanabilir.

14 TEKNOLOJİ ORGANİZASYON MEKAN Bölgesel gelişmenin üç asal öğesi vardır.
Kutsal Üçlü (Storper,1997) Bölgesel gelişmenin üç asal öğesi vardır. TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORGANİZASYON MEKAN

15 REKABET GÜCÜ KAYNAKLARI KULLANMAK KAYNAK YARATMAK TEKNOLOJİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAYNAKLARI KULLANMAK KAYNAK YARATMAK TEKNOLOJİ ORGANİZASYON MEKAN BİLGİ ÜRETİMİ ARAZİ KULLANIMI İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ KURUMSAL YAPILANMA MERKEZLER ALTYAPI

16 Nasıl ele almalı? Yenileme operasyonlarının kapsamında, bu alanlarda yaşayan yoksul kesimin koşullarını iyileştirme kaygısı yoktur. Gitmeye zorlanmak, Yerinde kalmak, YOKSULLUĞUN SÜRMESİ YOKSULLUĞUN COĞRAFİ KONUMUNUN (ağırlaşarak) DEĞİŞMESİ

17 Nasıl ele almalı? Yenileme operasyonlarının kapsamında, bu alanlarda yaşayan yoksul kesimin koşullarını iyileştirme kaygısı yoktur. Gitmeye zorlanmak, Yerinde kalmak, YOKSULLUĞUN SÜRMESİ YOKSULLUĞUN COĞRAFİ KONUMUNUN (ağırlaşarak) DEĞİŞMESİ

18 Physical space works as an intervening actor which can either facilitate or obstruct social and spatial interaction between the hospital and its urban environment. PHYSICAL SPACE RETAIL CLUSTER HOSPITAL ORGANISATION ORGANISATION(S)

19 H R C C TRAMWAY R RETAIL CLUSTER R R R R R R R R R R R R R R R

20 ŞEKİL 03b: Tuncay (38) [AÖ] Hastahane: İst. Tıp Fak. (Çapa) Hst. Türü: Üniversite Klinik: Nöroşirurji Kaldığı süre: 18 gün Laboratuvar Doktorlarla ilişki ABLA (40) TUNCAY (38) Bürokrasi Mobilizasyon H.y. T.p Besleme Yemek hazırlama Temizlik Bakım malzemesi Tıbbi malzeme Eczane Besin md.alımı

21 ŞEKİL 03a:B. Tuncay (38) [AÖ]
S.p E mobilizasyon Bakım malzemesi Laboratuvar Kliniklere bağ Temizlik ABLA (40) Yemek pişirme Tıbbi malzeme Besleme Bürokrasi Doktorlarla ilişki & karar Eczane KARDEŞ1 KARDEŞ2 KARDEŞ3

22 ŞEKİL 13: Emine (42) [2072042] Kardeş 41 Kardeş 45 Oğlu 25 Emine 42
Finansman Doktorla ilişki Kardeş 41 Kardeş 45 Bürokrasi Oğlu 25 Laboratuvar Emine 42 Tıbbi malzeme Kızı 23 Damat 30 Eczane Anne 60 Baba 62 Bakım malzemesi Yemek, çamaşır, temizlik Torun 1 Kızı 12 Kızı 12

23 HOSPITAL Patient care is to be carried out by the family.
outsourcing LOCAL CULTURAL ENVIRONMENT AND THE MATERIAL FORM contracting patient's family local retailer REDEFINITION OF THE TASK ENVIRONMENT: PUBLIC UNIVERSITY HOSPITAL OFFICIAL TASK ENVIRONMENT BUFFER STRATEGY OF THE PUBLIC HOSPITAL HOSPITAL THE TECHNICAL CORE Patient treatment Major hardware and materials Medical staff: doctors, nurses Patient care is to be carried out by the family. Actors in care giving are determined by the role definitions in the local culture. BRIDGING STRATEGY OF THE PUBLIC HOSPITAL BOUNDARY SPANNING CHANGES IN THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT TREATMENT PATIENT CARE SUPERVISION OF PATIENT CARE

24 GÖZLEM HİPOTEZ TEST GENELLEME BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN EVRENSEL AŞAMALARI
KEŞFEDİCİ ARAŞTIRMA HİPOTEZ BETİMLEYİCİ ARAŞTIRMA AÇIKLAYICI ARAŞTIRMA TEST GENELLEME

25 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y)
Nasıl sınanır (test) ? ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) SORU: Ülke nüfusunda artışın olmadığı bir durumda da büyük kent nüfusu artabilir mi? Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması GEREKLİ Mİ?

26 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması GEREKLİ Mİ? AYRIM TEKNİĞİ

27 SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu?
HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu? Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ?

28 Diğer faktörler neler olabilir?
HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ? Diğer faktörler neler olabilir?

29 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) Büyük kent nüfusunun artması (y) için ülke nüfusunun (x) artıyor olması YETERLİ Mİ? UYGUNLUK TEKNİĞİ

30 SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu?
HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) SORU: Her yerde, her koşulda aynı ilişki gözleniyor mu? Diğer faktörler neler olabilir? Coğrafi bölge Ulusal gelir (veya GSMH)

31 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN BAĞIMLI DEĞİŞKEN KATILAN DEĞİŞKEN

32 HİPOTEZ Nasıl sınanır (test) ?
(y) (X) ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU KATILAN DEĞİŞKEN

33 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) KATILAN DEĞİŞKEN Ulusal gelir (veya GSMH)

34 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) SORU: Ülke nüfusu değişirken, büyük kent nüfusunun değişimi nasıl oluyor? BİRLİKTE DEĞİŞMELER TEKNİĞİ

35 HİPOTEZ TESTİ ÜLKE NÜFUSU BÜYÜK KENT NÜFUSU (X) (y) SORU: Büyük kent nüfusunun değişimini ülke nüfusunun değişiminden başka bir faktörün etkilemediğini söyleyebilir miyiz? TORTU TEKNİĞİ

36

37 1

38 1 2

39 1 2

40 1 2 4

41 HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 1 GÖZLEM (keşfedici araştırma) sonuçlarını kuramsal bir çerçeve içine oturtarak değerlendir. HİPOTEZİ YAZ: Bağımsız ve bağımlı değişkenleri belirle. KURAMSAL ÇERÇEVEYİ AÇIKLA! Nasıl bir düşünce sürecinden geçerek bu hipoteze ulaştığını, Hipotezin içine oturduğu kuramsal çerçeveyi ve modeli, ya da bu hipotezle sorgulanan kuramı/modeli açıkla. KAVRAMLARI TANIMLA! Bu hipotezde kullandığın kavramları tam olarak tanımla; bu tanımlar için gerekçelerini ortaya koy.

42 HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 2 TEST TEKNİĞİNİ SEÇ!
(ayrım, uygunluk, birlikte değişmeler, tortu ) Hipotezin nasıl bir yolla , hangi yöntemle test edileceğini açıkla. ARAŞTIRMANIN KAPSAMINI VE ALANINI BELİRLE ! Bu kapsam ve alan hem ekonomik ve/veya toplumsal, hem sayısal, hem de coğrafi olabilir. VARDAMSAL İSTATİSTİĞİ SEÇ! Hipotezde tanımladığın değişkenler arasında ilişki olup olmadığını test etmek üzere istatistik testlerinden hangisini (ortalamaların/varyansların karşılaştırması, ki-kare, F-testi, korrelasyon testi vb....) kullanacağını belirle.

43 HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 3 GÖZLEM TEKNİĞİNİ SEÇ!
Bu hipotez testi için yapılacak bilgi toplama işleminin türünü (gözlem tekniği) ve niteliğini açıkla. Örneğin, mülakatlar, grup tartışmaları, anket, mekansal saptamalar, arşiv incelemeleri vb.... NASIL SINIFLANDIRMA YAPACAĞINI BELİRLE! Hipotez testi bağlamında yapacağın betimlemeler, karşılaştırmalar, hesaplamalar ve yorumlar için kullanacağın tipolojileri ve bilgi sınıflandırma tekniklerini (tablolar, grafikler, diyagramlar, teknik çizimler, planlar, haritalar vb.. ) belirle. Örneğin, her tabloda hangi sütun ve satırların yer alacağı ve bunların sonra nasıl kullanılacağı kararlaştırılmalı.

44 HİPOTEZ TESTİ SÜRECİ 4 GÖZLEM (betimleyici ve açıklayıcı araştırma) YAP! Bilgi toplama çalışmalarını hipotezdeki amaca uygun olarak, önceden planladığın ve programladığın biçimde yürüt. BİLGİLERİ / VERİLERİ SINIFLA ! Toplanan bilgilerle tablolar, grafikler, haritalar, betimleyici istatistikler (frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma ...) yap. Bilgileri, hipotez testinin gerektirdiği tablolar içinde grupla. İSTATİSTİK TESTLERİ YAP! Hipotezde tanımladığın değişkenler arasında ilişki olup olmadığını test etmek üzere vardamsal istatistikleri (ortalamaların/varyansların karşılaştırması, ki-kare, F-testi, korrelasyon testi vb....) uygula.

45 Elde edilen sonuçlara göre çözüm önerileri (planlar) geliştir.
Daha sonra bu öneriler de değerlendirerek uygulamaya geç.


"D-4 HİPOTEZ VE HİPOTEZ TESTİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları