Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOYKIRIMLAR TARİHİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOYKIRIMLAR TARİHİ."— Sunum transkripti:

1 SOYKIRIMLAR TARİHİ

2 İSPANYOL VE AMERİKALILARIN YERLİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM
1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine indi.

3 NORVEÇLİLERİN TATERLERE (GÖÇER) UYGULADIĞI SOYKIRIM
Norveçliler 'larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırk‘ın ağırlığını korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu. Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

4 İNGİLİZLERİN AVUSTRALYALI YERLİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM
İngiltere Krallığı tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler. İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750binsiyah derili aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

5 ALMANLARIN BATI AFRİKA'DA NAMİBYALILARA UYGULADIĞI SOYKIRIM
Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya)'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

6 ALMANLARIN YAHUDİ VE ÇİNGENELERE UYGULADIĞI SOYKIRIM
Almanlar yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar. Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin %94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

7 AMERİKALI VE İNGİLİZLERİN ALMANLARA UYGULADIĞI SOYKIRIM
Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine intikam amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü. Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden'e uygulanan soykırımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

8 DANİMARKALILARIN ALMAN MÜLTECİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM
İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Sovyet Ordusu'nun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka'ya sığındı. Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı,ishal sonucu yaşamlarını kaybettiler.

9 RUMLARIN KIBRIS'TA TÜRKLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM
İngilizler döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar. 1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar yılında EOKA adlı terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı yılında EOKA'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

10 YUNANLILARIN BATI TRAKYA'DA TÜRKLERE KARŞI ASİMİLASYON YOLUYLA UYGULADIĞI ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIM
1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Batı Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

11 BULGARLARIN TÜRKLERE KARŞI UYGULADIKLARI ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIM
yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede yasayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine askeri birliklerce ateş açıldı Türk Belene'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

12 SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN YAPMIŞ OLDUĞU KATLİAMLAR
TÜRKLERE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUĞU KATLİAMLAR 1944 Yılında Rus askerleri Çeçen- İnduş, Karaçay-Malkarlar ile Kırım Türklerini trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan’a sürgün etmiş, bu sürgünde 500 bini aşkın Müslüman Türk Yollarda ölmüş, bir bölümü de sürgün edildiği yerlerde yaşamlarını yitirmişlerdir. Rusya Federasyonu’nun 1994 ile 2001 yılları arasında Çeçenistan’a yaptığı saldırılarda 200 binin üzerinde sivil kadın, çocuk, ihtiyar şehit edilerek soykırımına uğratılmıştır. 100 binlerce Çeçen’de topraklarından sürgün edilmiştir. Sovyetler Birliği Komünist rejim döneminde Türk soyundan gelen Kazak, Karatay, Çeçen, Noyan, Azeri, Türkmen, Kırgız boylarından milyonlarca Müslüman ve Türk katledilmiştir. Bunlara soykırımı uygulanmıştır. Rejim ne soylarını tanımış, nede inançlarını yaşamalarına müsaade etmiştir. Bunları suç sayarak sadece öldürmekle kalmamış, milyonlarca Türk’ü ceza evlerine doldurarak yok etmiştir.

13 AMERİKALILARIN IRAKTA YAPTIKLARI SOYKIRIM
Felluce'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

14 ERMENİLERİN TÜRK SOYKIRIMI
AB süreci ile birlikte sözde soykırım iddiaları yoğunlaşmıştır. Ülkeyi 3,5 yıldır yöneten Başbakan ve avenesi, bu süreçte "dış itibarımız artıyor“ yalanını her vesile ile söylemektedirler. Dünyayı 3,5 kere tur edenlerin, tur sayısı arttıkça ülkemiz itibar kaybediyor. 3,5 yıl öncesinde sadece Fransa parlamentosu sözde soykırımı tanıyan yasa çıkartmış iken, bugün bu sayı 16 ülkeye çıkmış, ABD de ise 25 eyalet meclisinde sözde soykırım tanınmıştır. Bugün ise Fransa Parlamentosu Fransa'da "Soykırım yok diyenleri“ cezalandırmak için kanun çıkarmaya çalışmakta. Sırada diğer AB ülkeleri beklemektedir. İşte sözde Ermeni Soykırımını meclislerinde kanunlaştıran ülkeler. FRANSA, İTALYA, RUSYA, KANADA, YUNANİSTAN, ARJANTİN, SLOVAKYA, AVUSTURALYA, İSVEÇ, GÜNEY KIBRIS, URUGUAY, İSVİÇRE, BELÇİKA, POLONYA. Bu ülkeleri nesillerimiz asla unutmamalı. Ayrıca Osmanlı Döneminde Milleti Sadıka dediğimiz, kendimizden farklı görmediğimiz, ancak 7 düvelin Osmanlı topraklarını işgalinde, işgal güçleri ile iş birliği yapıp, 520 bin civarında çocuk, kadın, ihtiyar demeden Müslüman Türk'ü katleden, Şehit eden Ermeni alçaklarının katliamını da unutmayacağız ve unutturmayacağız.

15 ERMENİLER TARAFINAN ŞEHİT EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ VE YAKINLARI
OLAY YERİ SIRALAMASINA GÖRE 1- ŞEHİTLER Olay Yeri Olay Tarihi Şehidin Adı, Soyadı ve Unvanı Atina, Yunanistan Galip ÖZMEN, İdari Ataşe Neslihan ÖZMEN, Ataşe kızı Çetin GÖRGÜ, Basın Ataşesi Halûk SİPAHİOGLU, Müsteşar Bağdat Irak Çağlar YÜCEL, İdari Ataşe Belgrat, Yugoslavya Galip BALKAR, Büyükelçi Beyrut, Lübnan Oktar CİRİT, Başkâtip Boston, ABD Orhan GÜNDÜZ, Fa.Başkonsolos Brüksel, Belçika Dursan AKSOY, İdari Ataşe Burgaz, Bulgaristan Bora SÜELKAN, İdari Ataşe Cenevre, İsviçre M. Savaş YERGÜZ, Sekreter Lahey, Hollanda Ahmet BENLER, BE Oğlu Lizbon, Portekiz Erkut AKBAY, İdari Ataşe Nadide AKBAY, İdari Ataşe Cahide MIHÇIOĞLU, Müsteşar Esi

16 Lon Angeles, ABD Kemal ARIKAN, Başkonsolos Madrid, İspanya Necla KUNERALP, BE Eşi Beşir BALCIOĞLU, Emekli BE Ottawa, Kanada Atilla ALTIKAT, Askeri Ataşe Paris, Fransa İsmail EREZ, Büyükelçi Talip YENER, Mamak Şoförü Yılmaz ÇOLPAN, Turizm Müşaviri Tecelli ARI, Din Görevlisi Reşat MORALİ, Çalışma Ataşesi Cemal ÖZEN, Güvenlik Ataşesi Santa Barbara, ABD Mehmet BAYDAR, Başkonsolos Bahadır DEMİR, Konsolos Sydney, Avustralya Şank ARIYAK, Başkonsolos Engin SEVER, Güvenlik Ataşesi Tahran, İran Işık YÖNDER, Sekreter Eşi Vatikan Tahar CARIM, Büyükelçi Viyana, Avusturya Dâniş TUNALIGÎL, Büyükelçi Erdoğan ÖZEN, Çalışma Ataşesi Enver ERGUN, Uluslar arası Memur

17 ERMENİLER TARAFINDAN TÜRKLERE UYGULANAN SOYKIRIMA AİT CETVEL
Belge No Tarih Yer Olayın Muhtevası Yaralı Ölü 1 Kars, Ardahan Ermeniler tarafından telef edilen erkeklerin sayısı. 30000 2 Pasinler Sevk sırasında ölenlerin sayısı. 2000 Tercan Köylere Ermeni saldırısı sonucu ölenlerin sayısı. 563 Van, Tatvan Tatvan iskelesinde yapılan saldırıda ölenler. 1600 Bitlis Hudut köylerine taaruz sırasında ölenler. 40000 Kaçmaya çalışanlardan ölenler. 10000 Çeşitli köylerde ahalinin katli sonucu ölenler. 123 3 1915 Van Çeşitli yerlerde ahalinin katli sonucu ölenler. 44 Dir nahiyesinde boğazlanarak öldürülen sübyanlar. 1000 Köprüköy, Van Tamamen yok edilen Köprüköy'de ölenler. 200 Rus ve Ermenilerin yaptıkları katliâmda ölenler. 15000 Şamran mahallesinde katledilen erkekler. 8 Ermenilerce yemeklerine zehir katılarak öldürülen Müslümanlar. 8000 Hoşab'da telef edilen nüfus. 80000 Ergel ve Atyan'da halkın imhası sonucu ölenler. 4 Of Taarruz edilerek öldürülen kadınlar. 5 Trabzon Bazı köylerde yapılan katliâmda öldürülenler. 2086 Seyl köyünde öldürülen Musevîler. 300 Van ve köylerinde yapılan katliâmda öldürülenler. 44233 Malazgirt Malazgirt ve köylerindeki baskında öldürülenler. 20000

18 İşgal sırasında yapılan zulümde öldürülenler. 12 7 1916-4-1
Bitlis İşgal sırasında yapılan zulümde öldürülenler. 12 7 Van, Reşadiye Aşnak karyesinde yapılan zulümde ölenler. 15 8 1916-6 Van, Abbasağa Abbasağa köyündekilere işkence. 14 Edremit, Vastan Edremid'de yapılan kırımda öldürülenler. 15000 9 1915-4 Savur köyünde ahaliye yapılan zulümde ölenler. 29 Muradiye Abaağa köyü halkının katli sırasında ölenler. 10000 10 1915-5 Van Hasanan aşiretinden zayi olanların sayısı. 20000 1915-2 Haskay Ermeni çeteleriyle çarpışmada ölenler. 200 Dutak Köye saldırı sırasında ölenler. 3 1915 Rus, Ermeni ve Kazak saldırısında öldürülenler. 16000 1916-5 Muş Köylere saldırıda öldürülenler. 500 11 Köylere baskında öldürülenler. 120 Bazı köy ahalisinden öldürülenler. 150 Bayezit Bayezid'de imha edilenlerin sayısı. 14000 Ermeni çeteleri tarafından katledilen muhacirler. 800 1915-8 Müküs Tahliye esnasında katledilen ahali sayısı. 126 Müküs Şeyhan Katledilen nüfusun sayısı. 121 1915-7 Muş Akçan Kuyuda bulunan cesetlerin sayısı. 19 1329 Anak manastırı önünde şehit edilenlerin sayısı. 13 Bitlis Hizan Uçum nahiyesi köylerinde yapılan katliâmda ölenler. 113

19 Van ve civarında yapılan katliam 5.200 15 1916-8-14 Bitlis
1915 Van Van ve civarında yapılan katliam 5.200 15 Bitlis Köylerde yapılan katliâmda ölenler. 34 311 16 Şatak Serir Köye saldırıda ölenler 45 Şatak Ermeni saldırısında ölenler. 1150 17 Terme Ermeni eşkiyasının saldırısında ölenler 9 18 Kars Katledilen milletvekilli sayısı. 19 Kilis Devriye gezerken katledilen Osmanlı askerleri. 2 20 Adana, Pozantı Ahaliden katledilenlerin sayısı. 1 4 21 Osmaniye Zor Telgraf Müdürü'nün katli. 22 Pasinler Isısar karyesi civarında katledilenlerin sayısı. 3 23 Iğdır Abbaskulu aşiretinin köylerine saldırıda ölenler. 8 24 Kars, Göle Ermeniler tarafından katledilenler. 25 Kağızman Ermenilerle çarpışma sırasında ölenler. 6 26 Kurudere Kurudere'ye saldırı sırasında ölenler. 27 Mescidli Ermeni saldırısı sırasında ölenler. Gülyantepe 10 28 Köylere taarruz sırasında ölenler. 35 29 Bulaklı 30 Kars, Kağızman Şûra reisine ve ailesine yapılan saldırıda ölenler. 31 1919-7 Sarıkamış Antranik çetesinin köylere saldırısında ölenler. 803

20 Ricat sırasında Ermeniler tarafından öldürülenler. 695 33 1919/8
32 1919-7 Sarıkamış Ricat sırasında Ermeniler tarafından öldürülenler. 695 33 1919/8 Muhtelif köyler Köylere yapılan Ermeni saldırılarda öldürülenler. 2502 34 Kağızman İşkence ile öldürülenler. 4 1919 Tiknis, Ağadeve İşkence ve tecavüz ile öldürülenler. 5 Pasinler Köy basarak öldürülenler. 2 Nahçıvan Birçok köy basılmak suretiyle öldürülenler. 4.000 35 Kurudere Baskınla katliâm sırasında öldürülenler. 8 Akçakale Köy basılarak öldürülenler. 180 İmha ve idam ile öldürülenler. 9 Bomba ile ile öldürülenler. 36 Erzurum Çeşitli şekilde yapılan işkencelerle öldürülenler. 153 Yakılarak, boğularak öldürülenler. 426 37 1918 İspir ve Bayburt İspir ve Bayburt kazalarında Ermenilerin yaptığı soykırım 150

21 Taarruz ve Yağma ile öldürülenler 3 39 1919-9-14 Sarıkamış
38 1919-9 Allahüekber Taarruz ve Yağma ile öldürülenler 3 39 Sarıkamış Çatışma sırasında öldürülenler. 1 2 40 K.maraş Sokak çatışması sırasında öldürülenler. 41 Adana Trenden atılarak öldürülenler. 4 Ulukışla Gözleri oyularak öldürülenler. 7 42 5 43 Gaziantep Saldırı ile öldürülenler. 44 Ünye İşkence ile öldürülenler. 12 45 Pozantı Esir Türk askerlerine baskın sırasında öldürülenler. 46 Çıldır Makineli tüfekle ile öldürülenler. 100 47 Zaruşat Kurşuna dizilerek öldürülenler. 400 48 Şuregel Kaçarken tipiden ve katledilerek öldürülenler. 1350 49 1338-3 Bomba, süngü ile öldürülenler. 50 Şüregel, Zaruşat Çeşitli şekillerde öldürülenler. 2000 51 Süngü ve baltalarla öldürülenler. 120 Kağızman Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. 15 720 52 Gümrü Trenden indirilerek kurşun ile öldürülenler. 500 53 Kars Silahla öldürülenler. 54 İşkence, silahlı saldırı, bombalama ile öldürülenler. 1774

22 Baskınla katledilerek öldürülenler. 10 56 1920-7-2 Kars, Erzurum
55 Kars Baskınla katledilerek öldürülenler. 10 56 Kars, Erzurum Baskın ile, hicret edenlere saldırarak öldürülenler. 408 Zengibasar Kaçarken suya atılarak öldürülenler. 1500 57 Erzurum Baskın yoluyla öldürülenler. 69 58 Zaruşat Katliâm ve suda boğularak öldürülenler. 2150 1920-5 Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. 27 1920-8 Oltu Muhacirlere yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 650 Ağaca bağlanıp boğularak öldürülenler. 18 59 Bayburt 99 köyde yapılan katliâm neticesinde öldürülenler. 1387 60 Göle Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 100 61 Pasinler 30 köyde yapılan katliâm sonunda öldürülenler. 9287 62 Tortum 64 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 3700 63 Muhtelif mahallerde katliâm sonucu öldürülenler. 8439 64 Kars civarı Değişik işkencelerle öldürülenler. 10693 65 Aşkale Köylerde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 889 66 Top saldırısı ve işkence ile öldürülenler. 86 67 Kosor 68 Süngülerle ve bomba ile öldürülenler. 508 122

23 Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler. 28 71 Sarıkamış
70 Kars, Zeytun Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler. 28 71 Sarıkamış 13 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 1975 72 Göle Köylerde katliâm neticesi öldürülenler. 194 73 Kars, Digor Çeşitli köylerde yapılan katliâmlarda öldürülenler. 14620 74 18 köyde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. 5337 75 1920 Kadın ve çocuklara saldırı sonucu öldürülenler. 600 Kars Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. 3945 76 Haramivartan 138 77 Nahçıvan Açlık, hastalık, soğuktan ve katl ile ölenler. 64408 78 Zaruşat 55 köyde katliâm sonucu öldürülenler. 1026 79 1921-2 Zengibasar Kurşunlanarak öldürülenler. 3 18 80 Muhtelif köylerde katliâm ile öldürülenler. 63 5307 81 1920-2 Kars civarı Bir kaç köyde katliâm sonucu öldürülenler. 561 82 Erivan İşkence ile öldürülenler. 192 83 1921 Karakilise 24 köyde felaket ve muhaceret yüzünden ölenler. 6000 84 Pasinler Kaza ahalisine yapılan katliâm sonucu ölenler. 53 Erzurum 39 köyde baskın yolu ile öldürülenler. 1215 85 1918 Hınıs Baskın yolu ile öldürülenler. 870 86 Tercan Köylerde katliâm ile öldürülenler. 580 87 Kaçırılarak, işkence ile öldürülenler. 12 88 Bayburt 89 Arpaçay Muhacirlere saldırı sonucu öldürülenler. 148 Toplam

24 FRANSIZLARIN CEZAYİR’DE YAPTIKLARI SOYKIRIMLAR
2. Dünya savaşının başlamasıyla birlikte Nazi Almanyası önce Fransa'yı ardından da Cezayir'i işgal etti. Cezayirli vatanseverlerin pek çoğu tutuklandı, büyük kısmı da toplama kaplarına konuldu veya katledildi. 1942 yılında müttefik güçlerinin alman işgaline son vermesi ile birlikte, Cezayir için yeni ve demokratik bir çağın başlayacağını düşünen Cezayirli aydınlar kısa sürede çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını anladılar. Alman işgalinden kurtuluşun ve 2.Dünya savaşının sona ermesini 8 Mayıs 1945’de Cezayir halkı Cezayir Bayraklarıyla sokaklara döküldü. Sandılar ki müttefikleri Fransızlar dostlarıydı. Öyle olmadığını tarihe setif katliamı olarak geçen ve 45 bin masum Cezayirlinin katledildiği olay gerçekleşti. Fransızlar bağımsızlığını kutlayan Cezayir halkını topluca katlettiler. Bu katliamlar 1962 yılına kadar sürdü. Bu süre içinde toplam 1.5 milyon Cezayirli kadın, çocuk, yetişkin, yaşlı katledildi. Fransa’ya İsrailliler de yardım etti. İsrail yönetimi dünyada her türlü İslami hareketi kendisine bir tehdit olarak gördüğü için Fransızlara yardım ederek soykırıma ortak oldu. Cezayirli tüm aydınlar ceza evlerine dolduruldu. 10 binlerce aydın ceza evlerinde çürüdü. Bu soykırımdan sonra direnişini sürdüren Cezayir halkı 1962 yılında bağımsızlığına kavuştu.

25 20. YÜZYILDAKİ ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIMLAR
1-Jozef Stalin (SSCB, ) 13,000,000 mülteci-100 binlerce ölü. 2-Adolf Hitler (Almanya, ) 12,000,000 mülteci kamplarda 2 milyon ölü-kayıp. 3-Mao Tze Dong (Çin, ) 11,000,000 kişiye kültürel asimilasyon-toplama kamplarında sayısı belli olmayan kayıplar. 4-İspanyol ve Amerikalı Kaşifler ( ) 7,972,000 ölü - kayıp. 5-Hideki Tojo (Japonya, )      ,000,000 ölü - kayıp 6-Pol Pot (Kamboçya, )          ,700,000 ölü. 7-Kim Il Sung (Kuzey Kore, ) 1.600,000 mülteci ve toplama kamplarında ölü-kayıp. 8-Menghitsu (Etopya, ) 1,500,000 ölü-kayıp. 9-Charles DeGaulle (Cezayir, ) 1,000,000 ölü-kayıp. 10-Yakubu Gowon (Biafra, )      1,000,000 ölü-kayıp. 11-Leonid Brezhnev (Afganistan, ) ,000 ölü-kayıp.

26 12- Jean Kambanda (Ruanda, 1994) 800,000 ölü-kayıp
12- Jean Kambanda (Ruanda, 1994) 800,000 ölü-kayıp İngiliz Krallığı (Avustralya, )  719,000 ölü-kayıp , 100 bin mülteci. 14- Suharto (Doğu Timor, ) 600,000 ölü-kayıp Saddam Hüseyin (Iran ve Kuzey Irak )   600,000 ölü-kayıp Yahya Khan (Pakistan, 1971 ve Banglades,1990) 500,000 ölü- kayıp Savimbi (Angola, ) 400,000 ölü-kayıp. 18-  Molla Ömer - Taliban (Afganistan, ) 400,000 ölü- kayıp Idi Amin (Uganda, )      300,000 ölü-kayıp B.Mussolini (Etiyopya,Yugoslavya 1936)  300,000 ölü-kayıp Danimarka (Danimarka 1945) 250,000 Alman Mülteci ölüme terk edildi Mobutu Sese Seko (Zaire, )  250,000 ölü-kayıp, 200 bin mülteci. 23- Charles Taylor (Liberya, ) 220,000 ölü-kayıp Foday Sankoh (Sierra Leone, ) 200,000 ölü-kayıp Amerika (Almanya Dresden, ) 200,000 sivil ölü (Dresden'e sığınan siviller). 26-  S. Milosevic (Yugoslavya, )    180,000 ölü-kayıp Michel Micombero (Burundi, 1972)   150,000 ölü-kayıp.

27 28- Amerika (Hiroşima-Nagazaki 1944) 135,000 ölü (atom bombası).
29- Almanya (Namibya 1891) 117,000 ölü-kayıp, 15 bin mülteci. 30- Hassan Turabi (Sudan, ) 100,000 ölü-kayıp. 31- Richard Nixon (Vietnam, ) 70,000 ölü-kayıp. 32- Papa Doc Duvalier (Haiti, ) 60,000 ölü-kayıp. 33- Marcos (Filipinler) 50,000 ölü-kayıp. 34- Hissene Habre (Çad, ) 40,000 ölü-kayıp. 35- Vladimir Ilich Lenin (Rusya, )  30,000 muhalif infaz edildi. 36- Francisco Franco (İspanya) 30,000 muhalif infaz edildi. 37- Lyndon Johnson (Vietnam, )   30,000 ölü-kayıp. 38- Hafiz Esad (Suriye ) 25,000 ölü-kayıp. 39- Komeini (Iran, ) 20,000 ölü-kayıp. 40- Eski Yugoslavya (1995 Bosna-Hersek) 15 ölü, 7500 kayıp, 45 bin mülteci. 41- Paul Koroma (Sierra Leone, 1997) 6,000 ölü-kayıp. 42- Usama bin Ladin(Dünya çapında, )  4,000 ölü-kayıp. 43- Augusto Pinochet (Chile, 1973) 3,000 ölü-kayıp. 44- Efrain Rios Montt (Guatemala)  2,000 ölü-kayıp. 45- Sierra Leone 80,000 mülteci, kayıp rakamı belli değil. 46- Kıbrıs Cumhuriyeti ( ) 25,000 sivil mülteci, 1000'ni aşkın ölü, 100 İngiliz ölü. 47- Yunanistan (Bati Trakya, )   400,000 mülteci evlerini terk etti. 48- Bulgaristan ( ) 360,000 mülteci kültürel asimilasyon sonucu evlerin terk etti, 1000 kişi toplama kamplarına alındı. 49- Norveç ( ) Tatar göçmenleri kısırlaştırma ve toplama kamplarında izole etme. 50- ABD –Felluce (2004)      Devam ediyor

28 Birleşmiş Milletler’den ve Devlet Arşivlerinden alınmıştır.
Kullanılan Veriler; Birleşmiş Milletler’den ve Devlet Arşivlerinden alınmıştır.


"SOYKIRIMLAR TARİHİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları