Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Php Giriş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Php Giriş."— Sunum transkripti:

1 Php Giriş

2 PHP’YE GİRİŞ - Web sayfaları için dinamik içerik oluşturur.
- Sunucu taraflı bir script dilidir. - Apache ve IIS üzerinde çalışır. - Programlama, veri alış-verişi, oturum yönetimi, veritabanı işlemleri …

3 Php Nedir? PHP : Hypertext Preprocessor
Kaynak kodlu script programlama dili Web geliştirme HTML ile entegre olarak kullanılır

4 <html> <body> <. php echo "Merhaba Dünya";
<html> <body> <?php echo "Merhaba Dünya"; ?> </body> </html>

5 Html ile birlikte yazıldığında
“<?php” başlangıç ve “?> “ bitiş etkiletleri arasında ki php kodları yorumlanmaktadır.

6 Kullanıcı (Web Tarayıcı)
Web Sunucu Yapısı Web Sunucu Veritabanı PHP Kullanıcı (Web Tarayıcı)

7 Php neler yapabilir ? Herşey
Web Sunucu tarafında script dili olarak geliştirilmektedir. CGI, Asp, Perl vb. script dillerinin yapabildiği herşeyi Php ile gerçekleştirmem mümkündür. Veri toplama Dinamik web sayfası hazırlama Cookies (çerez) gönderme alma

8 Ek olarak Sunucu tarafı script kodlaması Komut satırı script kodlaması
Masa üstü programları hazırlanması

9 Hangi Platformlarda çalışır ?
Php aşağıdaki web sunucular üzerinde çalışabilir: Linux Unix Türevleri Microsoft Windows Mac OS X Ve diğerleri…

10 Web Sunucu Yazılımları
Php’nin üzerinde çalıştığı web sunucu yazılımları şunlardır: Apache MS Internet Information Server MS Personal Web Server Netscape and iPlanet servers Oreilly Website Pro server Caudium Xitami OmniHTTPd Ve diğerler...

11 Desteklenen Veritabanları
Adabas D InterBase PostgreSQL dBase FrontBase SQLite Empress mSQL Solid FilePro (read-only) Direct MS-SQL Sybase Hyperwave MySQL Velocis IBM DB2 ODBC Unix dbm Informix Oracle (OCI7 and OCI8) Ingres Ovrimos

12 PHP Dosyası Nedir? PHP dosyaları yazı, HTML taglarını ve PHP kodlarını içerebilir.
PHP dosyaları sunucuda yorumlanır ve tarayıcıya HTML şeklinde yansır. PHP dosyalarının uzantıları ".php", ".php3", veya ".phtml" şeklindedir. MySQL Nedir? MySQL bir veritabanı sunucusudur. MySQL hem büyük hemde küçük uygulamalar için ideal bir veritabanıdır. MySQL standart SQL komutlarını destekler. MySQL çeşitli platformlarda derlenir. MySQL veritabanı sunucusunu indirmek ve kullanmak ücretsizdir.

13 GENEL YAPI - <?php ?> veya <? ?> tag lerinin arasına kod yazılır. - HTML kodunun içerisine eklenebilir. <?php echo “MERHABA”; ?> <? echo “MERHABA”; ?> <p><b> <?php echo “MERHABA”; ?> </b></p>

14 GENEL YAPI - Her komut ifadesi ; simgesi ile bitmek zorundadır. - Küçük-büyük harf duyarlılığı vardır. <? $user_name = “ugur”; $sayac = 5; echo “MERHABA $user_name”; ?>

15 PHP HTML karma kullanım
<p>Bu satır Php tarafından işleme alınmayacak.</p> <?php echo “Bu satır php tarafından yorumlanacak.”; ?> <p>Bu satır da Php tarafından işleme alınmayacak.</p>

16 Değişkenleri İsimlendirme Kuralları
Bir değişken harfle, rakamla veya alt çizgi(_) ile başlamalıdır. Bir değişken sadece harf, rakam ve alt çizgi içerebilir(a-z, A-Z, 0-9, ve _ ) Bir değişken boşluk içeremez. Eğer bir değişken birden çok isim içeriyorsa bunları ayırmak için alt çizgi kullanılabilir($degisken_adi) veya büyük harf ile başlayabilir($DegiskenAdi).

17 GENEL YAPI - # // /* */ simgeleri bilgilendirme için kullanılır. Yorumlanmadan geçilir. <? # Bu satır bilgilendirme içindir // PHP bu satırları yorumlamaz /* Bu satırlar da yorumlanmaz */ echo “MERHABA”; // Ekrana MERHABA yazar. ?>

18 GENEL YAPI Çift tırnak ve tek tırnak kullanımı String değerler çift tırnak veya tek tırnak içinde tanımlanır. $isim = “Ahmet”; $okul = “Doğuş Üniversitesi”; $isim = ‘Ahmet’; $okul = ‘Doğuş Üniversitesi’;

19 GENEL YAPI Çift tırnak ve tek tırnak kullanımı $bilgi = “Mehmet ‘AA’ aldı.”; DOĞRU $bilgi = “Mehmet “AA” aldı.”; YANLIŞ Tırnak içinde aynı tırnağı kullanmak için \ (ters slash) kullanılır. $bilgi = “Mehmet \“AA\” aldı.”; $bilgi = ‘Mehmet \’AA\’ aldı.’;

20 GENEL YAPI - ÖZEL KARAKTERLER \' Tek tırnak \" Çift tırnak \\ Ters-slash(bölü) \$ Dolar işareti \n Yeni Satır (newline) \r Satır Başı (return) \t Sekme Karakteri (tab) ÖRNEK UYGULAMA-1

21 DEĞİŞKENLER - Değişkeni önceden tanımlamaya gerek yoktur. - Her değişken $ simgesi ile başlar. $isim $user_name $degisken_2 - Değişken rakam ile başlayamaz. $1_ogrenci

22 DEĞİŞKENLER - Değişken tipleri Integer … Double String “DÜ” “php ve mysql” “ieee dü” Boolean True False Değişkenin hangi tipte olduğu gettype() fonksiyonu ile belirlenir. Ekrana double yazar. <? $deger=79.35; echo gettype($deger); ?>

23 DEĞİŞKENLER Array: Dizi değişkenler. Birden fazla değeri bir değişkende dizi olarak tutmaya yarar. İstenildiğinde bir döngü içerisinde hepsi görüntülenebilir. $ogrenci_adi[0] = “Uğur”; $ogrenci_adi[1] = “Oğuz”; …… …… $ogrenci_adi[20] = “Kemal”; ÖRNEK UYGULAMA-2

24 Birleştirme Operatörü PHP'de bu işi yapan bir terim vardır
Birleştirme Operatörü PHP'de bu işi yapan bir terim vardır. Birleştirme operatörü(.) iki değeri bir arada kullanmak için kullanılır. <?php $yazi="Merhaba Dünya"; $sayi="1234"; echo $yazi . " " . $sayi; ?> Merhaba Dünya 1234

25 strlen() Fonksiyonunun Kullanımı
strlen() fonksiyonu bir terimin uzunluğunu bulmak için kullanılır. Hadi "Merhaba Dünya!" teriminin uzunluğunu bulalım: <?php echo strlen("Merhaba Dünya!"); ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olaca ktır. Bir terimin uzunluğu bazı işlemlerde işe yaramaktadır. Örneğin terimdeki 5. harften sonra şu işlemi uygula gibi.

26 strpos() Fonksiyonunun Kullanımı
strpos() fonksiyonu herhangi bir yazıda bir terimi veya harfi bulmak için kullanılır. Eğer bir sonuç bulursa ilk bulduğu sonucun pozisyonunu rakamsal olarak yazdırır fakat hiç bir sonuç bulamazsa FALSE olarak döner. Hadi bakalım "dünya" kelimesini yazımızda bulalım: <?php echo strpos("Merhaba dünya!","dünya"); ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 8 "dünya" kelimesinin pozisyonu 8'dir. Neden 9 değilde 8 ? PHP sayma işlemerinde 1'den başlamaz 0'dan başlar.

27 OPERATÖRLER == Eşit ise != Eşit değilse < Küçük ise <= Küçük veya eşit ise > Büyük ise >= Büyük veya eşit ise $deger == a eşit ise $sayi <= ten küçük veya eşit ise $sayi >= ten büyük veya eşit ise $a++; a değerini 1 arttır $a--; a değerini 1 azalt + = $a+ = 5 $a = $a = $a- = 5 $a = $a - 5 / = $a/ =5 $a = $a / 5 * = $a* = 5 $a = $a * 5

28 Karşılaştırma Operatörleri
Operatör: == | Anlamı: Eşittir | Örnek: 5==8 FALSE Döner Operatör: != | Anlamı: Eşit Değildir | Örnek: 5!=8 TRUE Döner Operatör: > | Anlamı: Büyüktür | Örnek: 5>8 FALSE Döner Operatör: < | Anlamı: Küçüktür | Örnek: 5<8 TRUE Döner Operatör: >= | Anlamı: Büyük Eşittir | Örnek: 5>=8 FALSE Döner Operatör: <= | Anlamı: Küçük Eşittir | Örnek: 5<=8 TRUE Döner Mantıksal Operatörler Operatör: && | Anlamı: ve | Örnek: x=6, y=3, (x < 10 && y > 1) TRUE Döner Operatör: || | Anlamı: veya | Örnek: x=6, y=3, (x == 5 || y == 5) FALSE Döner Operatör: ! | Anlamı: değil | Örnek: x=6, y=3, !(x == y) TRUE Döner

29 KONTROL YAPILARI ve DÖNGÜLER
KONTROL YAPILARI Belirli bir değere göre programın izleyeceği yolu veya bir değişkenin alacağı değeri belirlemek için kullanılır. if - else if - else if switch-case DÖNGÜLER Belirli bir koşul sağlanıncaya kadar programa belirli bir iş yaptırmak için kullanılır. while() for() foreach()

30 if (durum)   eğer durum doğruysa çalıştırılacak kod; else   eğer durum doğru değilse çalıştırılacak kod; 

31 Aşağıdaki kod eğer günlerden Cuma ise "İyi tatiller
Aşağıdaki kod eğer günlerden Cuma ise "İyi tatiller!" değilse "İyi günler!" yazısını ekrana yazdıracaktır: <html> <body> <?php $d=date("D"); if ($d=="Fri")   echo "İyi tatiller!";  else   echo "İyi günler!";  ?> </body> </html>

32 Eğer çalıştırılacak olan kod satırı birden fazlaysa if ve else ifadelerinde çalıştırılacak kodların başına ve sonuna küme parantezi eklenir( { } ): <html> <body> <?php $d=date("D"); if ($d=="Fri")   {   echo "Merhaba!<br />";    echo "İyi tatiller!";   echo "Pazartesi görüşürüz!";   } ?>

33 ElseIf İfadeleri Eğer koşullu ifadenizde birden çok durum için koşul belirtecekseniz elseis ifadesini kullanmak zorundasınız. Kod Yapısı if (durum1)   durum1 geçerliyse çalıştırılacak kod; elseif (durum2)   durum2 geçerliyse çalıştırılacak kod; else   durum1 ve durum2 geçerli değilse çalıştırılacak kod; 

34 Örnek Eğer günlerden Cuma ise "İyi tatiller!", Pazar ise "İyi Pazarlar!" diğer günler ise "İyi günler!" çıktısını veren kod: <html> <body> <?php $d=date("D"); if ($d=="Fri")   echo "İyi tatiller!";  elseif ($d=="Sun")   echo "İyi Pazarlar!";  else   echo "İyi günler!";  ?> </body> </html>

35 Switch İfadesi Switch ifadesi farklı durumlar için farklı işlemlerin/değerlerin işlenmesini sağlayan bir PHP ifadesidir Switch İfadesi Farklı işlemlerde kullanılacak bir çok satırdan oluşan kodların çalıştırılmasında Swicth ifadesini kullanmak en mantıklısıdır. Switch ifadesi daha önce incelenen if...elseif...else ifadesinin uzayıp karışıklık yaptığı durumlarda durumu kolaylaştırmak ve kısaltmak için kullanılır. Kod Yapısı switch (ifade) { case asama1:   ifade = asama1 ise çalıştırılacak kod;   break;   case asama2:   ifade = asama2 ise çalıştırılacak kod;   break; default:   ifadeniz asama1 ve asama2 iiçin geçerli değilse çalıştırılacak kod; } 

36 Örnek Çalışma yöntemi: Öncelikle bir ifade(genellikle bir değişken) belirtilir
Belirlenen ifade durumlardaki(case) değerlerle karşılaştırılır Eğer bir eşleşme çıkarsa eşleşen durumdaki(case) kod çalıştırılır Kod çalıştıktan sonra bir sonraki satırda yer alan break komutu switch bloğunun işlemini tamamlandığını diğer satırları incelemenin gerek kalmadığını ifade ediyor Eğer ifade ile hiçbir durum eşleşmezse default bloğundaki kod çalıştırılır.

37 <html> <body> <
<html> <body> <?php switch ($x) { case 1:   echo "Rakam 1";   break; case 2:   echo "Rakam 2";   break; case 3:   echo "Rakam 3";   break; default:   echo "Bu 1 ile 3 arasında bir rakam değil"; } ?> </body> </html>

38 PHP Diziler Bir dizi bir veya daha fazla değeri tek bir değişkende saklayabilir Dizi Nedir? PHP ile çalıştığınız zaman benzer bir çok değişken kullanmak isteyeceksiniz. Benzer değişkenler kullanmak yerine bilgileri tek bir değişken içinde dizi şeklinde saklayabilirsiniz. Şu anda bunun nasıl olduğunu pek anlamamış olabilirsiniz. Örneklerimizi görünce daha iyi anlayacaksınız. Dizideki her elementin kendi ID'si vardır, buda bu dizideki değerlere ulaşmamıza olanak veren bir kimlik değeri taşır. Üç çeşit dizi türü vardır: Numerik Dizi - ID'yi sizin belirlemediğiniz diziler Çağrışımlı Dizi - ID'yi sizin belirlediğiniz diziler Çok Boyutlu Dizi - Bir dizinin içinde bir veya daha fazla dizi bulunması

39 Numerik Diziler Numerik dizi içindeki değerleri kendi atadığı bir ID ile çağırmanıza sağlar. Bu ID'ler ilk değere "0" olmak üzere büyüyen rakamlardan oluşur. Örn: 0,1,2... Numerik dizi oluşturmak için farklı yöntemler var Örnek 1 Bu örnekte ID otomatik olarak PHP tarafından üretilmiştir. $names = array("Ali","Veli","Hasan");     Örnek 2 Bu örnekte ise ID'leri biz kendimiz yazarak diziyi hazırladık. $names[0] = "Ali"; $names[1] = "Veli";

40 Bir php sayfasının içinde kullanımı <
Bir php sayfasının içinde kullanımı <?php $names[0] = "Ali"; $names[1] = "Veli"; $names[2] = "Hasan"; echo $names[1] . " ve " . $names[2] .  ", ". $names[0] . "'ın abileridir"; ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Ali ve Veli, Hasan'ın abileridir

41 Çağrışımlı Diziler Çağrışımlı dizilerde ID sizin belirttiğiniz bir değerdir. Özel bilgileri diziye ekleyeceğiniz zaman bunlara rakamsal ID'ler atamak çok iyi bir yöntem değildir. Çağrışımlı diziler ile bilgilerin ID'lerine bilgilerin kendileriyle alakalı değerler atayabiliyoruz. Örnek 1 Bu örnek farklı insanların yaşlarını yazdırmak içindir: $ages = array("Ali"=>32, "Veli"=>30, "Hasan"=>34);   Örnek 2 Bu örnek 1 ile aynı sadece yazılış tarzı farklı: $ages['Ali'] = "32"; $ages['Veli'] = "30"; $ages['Hasan'] = "34";  

42 Bir php sayfasının içinde kullanımı: <
Bir php sayfasının içinde kullanımı: <?php $ages['Ali'] = "32"; $ages['Veli'] = "30"; $ages['Hasan'] = "34"; echo "Veli " . $ages['Veli'] . " yaşındadır."; ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Veli 30 yaşındadır.  

43 Çok Boyutlu Diziler Çok boyutlu dizilerde bir dizi içindeki değerin içine başka bir dizi atama yetkisine sahip olursunuz. Yani bir ana dizi vardır bir de o ana dizinin içindeki değerlerin altdizini vardır. Bu alt dizinler ihtiyaca göre arttırılabilir. Örnek Bu örnekte ID'leri otomatik belirlenen çok boyutlu bir dizi oluşturalm,

44 $aile = array (   "Celal"=>array   (   "Veli",   "Selma",   "Çile"   ),   "Erdal"=>array   (   "Necati"   ),   "Hüseyin"=>array   (   "Azad",   "Özge",   "Hasan"   ) ); 

45 Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
Array ( [Celal] => Array   (   [0] => Veli   [1] => Selma   [2] => Çilem   ) [Erdal] => Array   (   [0] => Necati   ) [Hüseyin] => Array   (   [0] => Azad   [1] => Özge   [2] => Hasan   ) ) 

46 Örnek 2 Yukarıdaki kodu basit bir şekilde şöyle kullanabiliriz: echo $aile['Celal'][3] .  " Celal ailesinin bir üyesi midir?";  Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır Çilem Celal ailesinin bir üyesi midir? 

47 PHP Tekrarlama Tekrarlama ifadesi PHP'de istediğiniz bir blok kodun yine istediğiniz kadar tekrarlanarak çalıştırılmasıdır Tekrarlama Çok sık bir şekilde kodlama yaparken bazı kısımların birkaç defa tekrarlanmasını istersiniz. Bu durumda tekrarlama ifadelerinden birini bu durumlar için kullanabilirsiniz. PHP'de aşağıdaki tekrarlama ifadelerinden faydalanılır: while - kod bloğunu while'a girilen değer true döndükçe tekrarlar do...while - kod bloğunu bir kere çalıştırır ve eğer girilen değer true olarak dönerse tekrarlamaya devam eder for - kod bloğunu sizin istediğiniz kadar tekrarlar foreach - kod bloğunu bir dizideki her bir eleman için ayrı ayrı tekrarlar

48 while İfadesi Kod bloğunu while'a girilen değer true döndükçe tekrarlar
Kod Yapısı while (durum) çalıştırılacak kod;   

49 Örnek Aşağıdaki tekrarlama işlemi $i değişkenindeki değer 5'ten küçük ve 5'e eşit olana kadar tekrarlanır. Şimdi $i=1 diyorsunuz o zaman bu sonsuza kadar tekrarlanır diye düşünebilirsiniz. Fakat while işleminin içinde $i++ ifadesi $i değişkenindeki sayıyı 1 arttırır. While $i değişkeni için tekrar yukarıya bakamayacağı için en son kullanılan $i'yi alır. Bizde $i'yi 1 arttırdığımıza göre ona göre sonuç döndürür. <html> <body> <?php  $i=1; while($i<=5)   {   echo "Rakamlar tekrarlanıyor " . $i . "<br />";   $i++;   } ?> </body> </html>

50 do... while İfadesi while ifadesinde eğer durum false olarak dönseydi kod bloğunu hiç tekrarlamayacaktır. Fakat do...while ifadesinde kod bloğu en az bir kere tekrarlanır. Daha sonra durum true olarak döndükçe tekrarlanmaya devam eder. Kod Yapısı do { çalıştırılacak kod bloğu; } while (while);   

51 Örnek Aşağıdaki işlemde $i değişkene bir kere arttırılacak
Örnek Aşağıdaki işlemde $i değişkene bir kere arttırılacak. Eğer değer while'daki durum hala true olarak dönüyorsa bir arttırmaya devam edecek. En son $i 5 veya 5'ten büyük olursa tekrarlanma işlemi duracak: <html> <body> <?php  $i=0; do   {   $i++;   echo "Rakamlar tekrarlanıyor " . $i . "<br />";   } while ($i<5); ?> </body> </html>

52 for İfadesi for ifadesi PHP'deki en çok kullanılan ve en ileri düzey tekrarlama ifadesidir. for, bir kod bloğunu kaç defa kullanmak isterseniz size o kadar kullanmanızı sağlayan ifadedir. Kod Yapısı for (initdgr; drm; artr) {   Çalıştırılacak kod bloğu; }   

53 Parametreler: initdgr: Genel sayaç niteliğinde olur ve rakamdır fakat buraya isterseniz tekrarlama işleminin en başında çalıştırılacak herhangi bir kod yazabilirsiniz. drm: Tekrarlama işleminin kontrolünü yapar. Yani buraya durumu yazarsınız. Eğer durum olumlu ise TRUE döndürür ve tekrarlamaya devam eder. FALSE ise tekrarlamayı bitirir. artr: dgr parametresinde sayaç için rakamsal bir değer girersek bu rakamın her seferinde arttırılmasını sağlayan parametredir. Tekrarlanan kod bloğundan sonrar çalıştırılır. Not: Her bir parametre boş olabilir veya virgülle ayırmak şartıyla birden fazla parametre ekleyebilirsiniz. drm: Durum parametresine birden çok değeri virgülle ayırarak girebilirsiniz. Ör. "$i>5,$=5". Veya isterseniz bu parametreyi boş bırakabilirsiniz fakat bu da girdiğiniz kod bloğunu sonsuz olarak çalıştıracaktır.

54 Örnek Aşağıdaki kod "Merhaba Dünya
Örnek Aşağıdaki kod "Merhaba Dünya!" yazısını ekrar beş defa yazdıracaktır: <html> <body> <?php for ($i=1; $i<=5; $i++) {   echo "Merhaba Dünya!<br />"; } ?> </body> </html>

55 foreach İfadesi foreach ifadesi bir dizideki elemanların hepsini yazdırana kadar tekrarlanmasını sağlar. Her tekrarlamada dizideki elemanı $deger değişkenine atar ve onu kullanır(her tekrarlamada dizideki bir sonraki değer alınır). Kod Yapısı foreach (Dizi as AtanacakYeniDeğişken) {     Çalıştırılacak kod bloğu; }   

56 Örnek Aşağıdaki tekrarlama ifadesi dizi içindeki bütün ifadeleri teker teker yazdırır: <html> <body> <?php $dizi=array("bir", "iki", "üç"); foreach ($dizi as $deger) {   echo "Dizideki eleman: " . $deger . "<br />"; } ?> </body> </html>

57 <html> <body> <
<html> <body> <?php $arr=array(“bir", “iki", “üç"); foreach ($arr as $value) { echo "Value: " . $value . "<br />"; } ?> </body> </html>

58 PHP Fonksiyonlar PHP gerçek gücünü fonksiyonlardan almaktadır. PHP 700'den fazla fonksiyona sahiptir. PHP Fonsiyonlar Bu derste kendi fonksiyonlarınızı nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Hazır fonksiyonlar ileriki derslerde açıklanacaktır. PHP Fonksiyonu Oluşturun Fonksiyon ihtiyacımız olduğu zaman çalıştırabileceğimiz bir kod bloğudur. PHP fonksiyon oluştururken: Önce "function ... ()" yazılır. Fonksiyonu isimlendirin - Fonksiyonun işlevini anlatan bir isim olabilir. Alt çizgi ve harfle başlar (rakamla değil). "{" ekleyin - Çalıştıracağınız kod bloğunun başına "{" (küme parantezi) ekleyin. "}" ekleyin - Çalıştıracağınız kod bloğunun sonuna "}" ekleyin ve fonksiyonu bitirin.

59 Örnek Çağrıldığı zaman ekrana isim yazdıran bir fonksiyon <html> <body> <?php function adimiYaz()   {   echo “Mert Koral";   } adimiYaz(); ?> </body> </html>

60 PHP Fonksiyonu Kullanalım Şimdi fonksiyonu PHP scriptimizin içinde kullacağız: <html> <body> <?php function adimiYaz()   {   echo “Ahmet Tanman";   } echo "Merhaba Dünya!<br />"; echo "Benim adım "; adimiYaz(); echo ".<br />Yanlış duymadınız, "; adimiYaz(); echo " benim adım."; ?> </body> </html>

61 Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
Merhaba Dünya! Benim adım  Ahmet Tanman Yanlış duymadınız,  Ahmet Tanman  benim adım.  

62 PHP Fonksiyonlar - Parametre Ekleme
İlk fonksiyonumuz (adimiYaz()) çok basitti. Sadece statik bir yazıyı yazdırmamızı sağlıyordu. Fonksiyonları daha fonksiyonel yapmak için bazı parametreler ekleyebiliriz. Fonksiyon adından sonraki parantezleri hatırlıyorsunuz, ör: adimiYaz(). Parametreler bu parantezlerin içine yazılır.

63 Örnek 1 Aşağıdaki fonksiyon adları farklı ama soyadları aynı yazdırmayı sağlar: <html> <body> <?php function adimiYaz($ad)   {   echo $ad . " Koral.<br />";   } echo "Benim adım "; adimiYaz(“Murat"); echo "Benim adım "; adimiYaz("Ahmet"); echo "Benim adım "; adimiYaz(“Mehmet"); ?> </body> </html>

64 Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
Benim adım Mert Koral. Benim adım Ahmet Koral. Benim adım Mehmet Koral

65 <html> <body> <
<html> <body> <?php function adimiYaz($ad,$noktalamaisareti)   {   echo $ad . “Koral" . $noktalamaisareti . "<br />";   } echo "Benim adım "; adimiYaz(“Mert","."); echo "Benim adım "; adimiYaz(“Ahmet","!"); echo "Benim adım "; adimiYaz(“Mehmet","..."); ?> </body> </html>

66 Benim adım Mert Koral. Benim adım Ahmet Koral! Benim adım Mehmet Koral..

67 PHP Fonksiyonlar - Return Değeri
Fonksiyonlar ayrıca değer sonuç olarak bir değerler dönebilir. Bunu örnekle daha iyi anlayacaksınız: Örnek <html> <body> <?php function topla($x,$y)   {   $toplam = $x + $y;   return $toplam;   /* return $toplam elde edilen sonuc topla() fonksiyonu kullanıldığı  zaman $toplam değerini elde eder fakat echo komutu kullanılmadan ekrana yazdırmaz */   } echo "1 + 16 = " . topla(1,16); ?> </body> </html>

68 Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.
1 + 16 = 17

69 PHP'de formdan gelen bilgileri almak için $_GET ve $_POST değişkenleri kullanılır Basit Bir Form Oluşturalım HTML formlarla PHP konusunda bilmeniz gereken en önemli bilgi, HTML kullanarak bir sayfada oluşturduğunuz formdaki bilgiler PHP skripti tarafından otomatik olarak algılanmaya hazır kodlardır, dolayısıyla direk olarak sayfaya gönderip orada çalıştırabilirsiniz. Form Örneği <html> <body> <form action="merhaba.php" method="post"> Adınız: <input type="text" name="ad" /> Yaşınız: <input type="text" name="yas" /> <input type="submit" value="Gönder" /> </form> </body> </html> 

70 Örnek HTML sayfamız iki adet input alanı ve bir adet gönder butonuna sahiptir. Kullanıcı Gönder butonuna tıkladığı zamanda formdaki bilgiler önceden hazırlanmış "merhaba.php" sayfasına gönderiliyor. Bu dosyanın içeriği ise: <html> <body> Merhaba <?php echo $_POST["ad"]; ?>.<br /> Sen <?php echo $_POST["yas"]; ?> yaşındasın. </body> </html> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Merhaba Ahmet. Sen 17 yaşındasın. 

71 Form Doğrulama Bazı durumlarda form alanlarının doğrulanması gerekir. Bunun için tarayıcı taraflı(client side) doğrulama daha hızlıdır ve sunucuya olan yükünüzü azaltır. Fakat, iyi bir trafiğe sahip bir sitenin bir takım güvenlik sebeplerinden dolayı sunucu taraflı kontrol yapması gerekebilir. Eğer formdaki bilgiyle veritabanı ile işlem yapılacaksa formun kontrolünü sunucu taraflı(server side) yapmalısınız. Bir formu doğrulamak için yapılacak en iyi yöntem formu gönder sayfasıyla formdaki bilgilerin işleneceği sayfanın tek sayfada olmasıdır. Hem bu sayede formdaki eksik doldurulmuş alanları aynı anda kullanıcıya form alanlarıyla beraber gösterebilirsiniz. Buda kullanıcının hatasını bulmasını kolaylaştırır.

72 PHP'de $_GET Değişkeni $_GET değişkeniyle bilgi method="GET" formlarından alınır $_GET Değişkeni $_GET değişkeni verileri HTTP GET metodu ile alır. $_GET değişkeniyle bilgi method="GET" formlarından alınır. GET metodu ile alınan bilgiler herkes tarafından görülebilir(tarayıcının adres barında görünür) ve maksimum karakter limiti vardır(max. 100 karakter). Örnek <form action="merhaba.php" method="get"> Adınız: <input type="text" name="ad" /> Yaşınız: <input type="text" name="yas" /> <input type="submit" value="Gönder" /> </form>  

73 Kullanıcı "Gönder" butonuna tıkladığında tarayıcının adres barındaki link aşağıdaki gibi olacaktır:
  "merhaba.php" dosyası formdaki bilgileri yakalamak için $_GET değişkenini kullanır(form alanlarının isimleri otomatik olarak URL'deki ID'lere atanır): Merhaba <?php echo $_GET["ad"]; ?>.<br /> Sen <?php echo $_GET["yas"]; ?> yaşındasın!

74 Neden $_GET kullanılır?
Not: $_GET değişkenini kullandığımız zaman form isimleri ve değerleri URL'de görünür. Bu nedenle giriş bilgileri ve diğer önemli form işlemlerinde $_GET değişkeni kullanılmamalıdır. Fakat bir sayfanın sık kullanılanlara eklenmesinde faydalı olabilir. Not: HTTP GETmetodu ile uzun bilgiler yollayamazsınız. Maksimum 100 karakter bilgi gönderebilirsiniz $_REQUEST Değişkeni PHP $_REQUEST değişkeni ile $_GET, $_POST, $_COOKIE değişkenlerinin içeriklerini çekebilir. PHP $_REQUEST değişkeni ile formdan GET veya POST metodu ile gelen verileri çekebilir. Yukarıdaki hazırladığımız HTML formdaki bilgileri aşağıdaki gibi $_GET yerine $_REQUEST ile de çekebiliriz ve sonuçta hiç bir değişiklik olmayacaktır. Örnek Merhaba <?php echo $_REQUEST["ad"]; ?>.<br /> Sen <?php echo $_REQUEST["yas"]; ?> yaşındasın!

75 PHP'de $_POST Değişkeni
$_POST değişkeni method="POST" olarak ayarlanmış formlardaki bilgileri çeker $_POST Değişkeni $_POST değişkeni formlardan gelen bilgili HTTP POST metodu ile alır. $_POST değişkeni method="POST" olarak ayarlanmış formlardaki bilgileri çeker. POST metodu ile gönderilen bilgiler başkaları tarafından görülmezler ve herhangi bir sınırlamaları yoktur.

76 <form action="merhaba
<form action="merhaba.php" method="post"> Adınız: <input type="text" name="ad" /> Yaşınız: <input type="text" name="yas" /> <input type="submit" value="Gönder" /> </form> 

77 Kullanıcı "Gönder" butonuna tıkladığı zaman URL'de hiç bir ID ve bilgi tanımlaması oluşmayacaktır:
"merhaba.php" dosyasında şimdi $_POST değişkenini formdan bilgileri çekmek kullanabiliriz( form alanlarının isimlerini $_POST dizisinde ID olarak kullanarak bu bilgileri çekeriz): Merhaba <?php echo $_POST["ad"]; ?>.<br /> Sen<?php echo $_POST["yas"]; ?> yaşındasın!

78 Neden $_POST kullanılır
Neden $_POST kullanılır? Değişkenler HTTP POST metodu ile gönderilir ve URL'de gözükmezler Değişkenlerin değerleri için herhangi bir uzunluk kısıtlaması yoktur. Fakat, değişkenler URL'de gözükmediği için sayfaları sık kullanılanlara eklemek mümkün değildir $_REQUEST Değişkeni PHP $_REQUEST değişkeni ile $_GET, $_POST, $_COOKIE değişkenlerinin içeriklerini çekebilir. PHP $_REQUEST değişkeni ile formdan GET veya POST metodu ile gelen verileri çekebilir. Yukarıdaki hazırladığımız HTML formdaki bilgileri aşağıdaki gibi $_POST yerine $_REQUEST ile de çekebiliriz ve sonuçta hiç bir değişiklik olmayacaktır. Merhaba <?php echo $_REQUEST["ad"]; ?>.<br /> Sen <?php echo $_REQUEST["yas"]; ?> yaşındasın!

79 PHP date() PHP date() fonksiyonu bir tarihi veya zamanı belirli bir formata sokmak için kullanılır PHP'de Date() Fonksiyonu PHP'de date() fonksiyonu bir tarih damgasını okunabilir bir tarih formatına çevirir. Kod Yapısı date(format,tarihdamgasi)   Parametre: format Açıklama: Gereklidir. Tarih damgasını belirli bir formata çevirir. Parametre: tarihdamgasi Açıklama: İsteğe bağlıdır. Eğer girilirse girilen tarih damgasına göre formatlanır eğer girilmezse o anki time() ile elde edilen tarih damgasına göre formatlanır.

80 PHP Tarih - Tarih Damgası Nedir
PHP Tarih - Tarih Damgası Nedir? Tarih damgası dediğimiz Ocak 1, 1970, 00:00:00 GMT tarihinden şu ana kadar geçen saniyedir. Ayrıca bu Unix Tarih Damgası olarak da bilinir PHP Tarih - Tarihi Formatla date() fonksiyonundaki ilk parametre tarihin nasıl bir formatta gösterileceğini belirtiyor. Tarih formatlarken harfleri kullanır. Tarihi formatlarken kullandığımız bazı harfler: d - Ayın hangi gününde olunduğunu belirtir (01-31) m - Hangi ayda olunduğunu belirtir, rakamsal olarak (01-12) Y - Yılı dört haneli olarak gösterir.

81 "/", "." veya "-" gibi karakterlerde harflerin arasına eklenerek formatlanan tarihin çıktısını daha belirgin hale getirir: <?php echo date("Y/m/d"); echo "<br />"; echo date("Y.m.d"); echo "<br />"; echo date("Y-m-d"); ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. 2006/07/

82 PHP Tarih - Tarih Damgası Ekleme date() fonksiyonundaki ikinci parametre bir tarih damgasını belirtmek içindir. Bu parametreyi isteğe bağlı olarak girebilirsiniz. Eğer bir tarih damgası girmezseniz şuanki zaman kullanılacaktır. Bir sonraki örneğimizde mktime() fonksiyonunu kullanarak bir sonraki günün tarih damgasını oluşturacağız. mktime() fonksiyonu belirtilen bir tarihi Unix tarih damgası şekline dönüştürür. Kod Yapısı mktime(saat,dakika,saniye,ay,gun,dil,yazsaatietkin) 

83 Bir gün sonraya gitmek için date("d") değerine bir ekleyerek mktime() ile işimizi çözebiliriz: <?php $yarin = mktime(0,0,0,date("m"),date("d")+1,date("Y")); echo "Yarının Tarihi: ".date("Y/m/d", $yarin); ?> Yukarıdaki kodun ekranda çıkacak görüntüsü aşağıdaki şekilde olacaktır. Yarının Tarihi 2009/03/08


"Php Giriş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları