Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİLYOS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİLYOS."— Sunum transkripti:

1 FİLYOS

2 Harita 1: Zonguldak İli Hidroloji Haritası
2

3 Filyos çayı Morfolojisi
Batı Pontidler Kuşağı’nda (Batı Karadeniz) yer almakta olan yöre dağ dizilerinin denize paralel uzanımı, kıyıda aniden derinleşme,yükseltilerin hemen kıyı çizgisinden başlaması, bu yüksek diziler arasında dar ve derin akarsu vadilerinin varlığı ile karakteristiktir. Gökçebey (Tefen) çevresinde derin "V-vadi" oluşturarak akan Yenice Çayı ve Devrek Çayı’nın birleşmesi ile oluşan, Hisarönü’nde (Filyos) denize dökülen Filyos Çayı’nın oluşturduğu vadi yörenin en önemli vadisi olup, özellikle Çaycuma çevresinde diğer vadilerden daha geniş tabanlıdır. Bu niteliği ile Filyos Çayı Vadisi, özellikle Çaycuma yakınlarında örgülü-menderesli geçiş formuna örnek oluşturur. Bartın Çayı ise, özellikle Bartın kent merkezi ve yakın dolaylarında bir ölçüde geniş bir vadi tabanı boyunca akmaktadır. Gerçekte bu iki akarsuyun (Filyos ve Bartın Çayları) beslenme alanındaki yüzey akıntıları derin ve çok yüksek yatak eğimlidir.

4 Hidroloji Soğanlı Çayı ve Araç Çayı’nın oluşturduğu Yenice Çayı’nın, Bolu Çayı ve Mengen Çayı’nın birleşerek oluşturduğu Devrek Çayı ile birleşmesi sonucunda oluşan Filyos Çayı bu su havzasının tüm akımını denize taşır. Yenice Çayı’nı bileştiren kollardan olan Soğanlı Çayı ise Ulusu ve Melen çaylarının bileşmesinden doğmuştur. Gerek yağış alanları ve gerekse ortalama su akımları karşılaştırıldığında Filyos Çayı’nı asıl besleyen kolun Yenice Çayı olduğu gözlenir Yenice Çayı’nda yıllık ortalama su akımı m3sn-1 iken, ortalama akımın özellikle Nisan ve Mayıs aylarında maksimum pike ulaştığı,yaz ayları döneminde ise akımın çok düştüğü izlenmiştir

5 Çaycuma ve Yenice uzun yıllar aylık ortalama debileri

6 Filyos Havzası taşkın frekans analizleri
Şorman (2004) Bölgedeki 16 istasyon verisini kullanarak L momentler yöntemi ile taşkın frekans analizi yapmıştır.

7 Filyos havzası taşkın frekans hesapları

8 Sediment yükü The rivers of the Black Sea by Shalva Jaoshvili

9 Batı Karadeniz potansiyel taşkın alanları TEMİZ,AKSOY, ERCANOGLU 2004

10 1 Köprüler Mansaptan başlayarak Filyos çayı üzerinde ilerleyecek olursak Devrek Şehir merkezine kadar 7 adet köprü ile karşılaşıyoruz. Bu köprülerden Çömlekçi ve Çaycumada bulunan köprülker Filyos çayının batısındaki yerleşim merkezlerini ana yola bağlamak için inşa edilmişler

11 2 3 4 5 6 7 Köprüler Üçüncü ve Dördüncü köprüler Zonguldak-Ankara Kara yolu üzerinde Bakacakkadı ve Karabaşlı Mevkilerine inşa edilmişlerdir. Gökçebey kavşağından sonra inşa edilen köprü Filyos Çayının kuzey doğusundan gelen iki ana kolunun birinin üzerinde yer almakta olup aralarında Gökçeköy beldesinin olduğu birçok beldeyi ana yola bağlamaktadır.

12 2 3 4 5 6 7 Köprüler Çaydeğirmeni mevkiindeki köprü güneyden gelen kol üzerinde yeralmakta ve aralarında Karabaşlı, Yazıcıoğlu beldelerinin olduğu bir çok beldeyi Zonguldak-Ankara kara yoluna bağlamaktadır. Devrek Şehir merkesindeki köprü ise Devrek şehirinin batısını ve nehrin batsında kalan birçok yerleşim merkezini Devrek şehir merkezine ve Zonguldak-Ankara karayoluna bağlamaktadır. Filyos Çayı havzası ve ardı yoğun yerleşimin olduğu bir bölge olup tüm köprüler atkif haldedir ve yoğun olarak kullanılmaktadır.

13 1. Çömlekçi Bağlantı Köprüsü

14 Mansap

15

16 Çaycuma Çömlekçi arası kum ocağı

17 2 Çaycuma Bağlantı Köprüsü


"FİLYOS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları