Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOAD LİNE YÜKLEME HATTI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOAD LİNE YÜKLEME HATTI"— Sunum transkripti:

1 LOAD LİNE YÜKLEME HATTI
BAYRAM YEŞİL

2 LOAD LİNE Ticari amaçla kullanılacak bir gemi teknesinin güvenle taşıyacağı yük ağırlığının belirtilmesi gerekmektedir. Fazla yük taşımak ve daha çok kazanmak isteye armatörü denetlemek için daima göz önünde duran bir simge, bir kontrol göstergesi bulunmalıdır. İşte bu sebepten gemilerin her iki bordasında her zaman görünecek ve okunacak şekilde bazı işaretler yazılır.

3 LOAD LİNE Sigorta markaları da denen bu tür işaretler Uluslararası tüzüklerle 80 GRT den yukarı bütün gemilere uygulanması zorunlu olan, gemilerin bordalarına gösterilen biçimde işlenen ve ticaret gemilerinin hertürlü şartlar altında emniyetle seyretmesini sağlama amacını güden simgelerdir. Bu markalara, tanıtıcısı olan Samuel Plimsoll’un hatırasına ‘Plimsoll Markaları’ da denir. 80 GRT’den yukarı bütün gemilerde uygulanması zorunlu olan yükleme hattı (Load Line) markası Kılavuz tekneleri, gezinti yatları, liman tarayıcıları... için zorunlu değildir.

4 LOAD LİNE Yükleme hattı markalarının her biri geminin sancak ve iskele bordası üzerine, saclardan silinmeyecek, bozulmayacak biçimde 32 mm derinlikte zımba ile işlenir. Gemilerin onarımı sırasında bu markanın bulunduğu saclar değişirse, Lloyd kurumlarının göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden zımbalama işi yapılır. Genellikle koyu renkli zemin üzerine açık renk boya ile boyanan hatların boyları 22,86 cm ve aralıkları 5,08 cm dir. Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde Lloyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda yaz yükleme hattını oluşturur.

5 LOAD LİNE Yükleme hattı markalarının her biri geminin sancak ve iskele bordası üzerine, saclardan silinmeyecek, bozulmayacak biçimde 32 mm derinlikte zımba ile işlenir. Gemilerin onarımı sırasında bu markanın bulunduğu saclar değişirse, Lloyd kurumlarının göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden zımbalama işi yapılır. Genellikle koyu renkli zemin üzerine açık renk boya ile boyanan hatların boyları 22,86 cm ve aralıkları 5,08 cm dir. Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde Lloyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda yaz yükleme hattını oluşturur.

6 LOAD LİNE R: Lloyd Register TF: Tropik tatlı su taşıma hattı (Tropical fresh water load line) F: Tatlı su taşıma hattı (Fresh water load line) T: Tropik taşıma hattı (Tropical load line) S: Yaz yükleme hattı (Summer load line) W: Kış yükleme hattı (Winter load line) WNA: Kuzey Atlantik kış yükleme hattı (Winter north atlantic load line)

7 LOAD LİNE

8 LOAD LİNE Yükleme yapan bir gemi sefer bölgesine ve bulunduğu mevsime uygun düşen bir yükleme hattına kadar yük alabilecektir. Örneğin, bir gemi Ocak ayı içerisinde Kanada’dan İngiltere için buğday yüklemek istiyorsa; gemi yükünü, yakıtını, suyunu ve kumanyasını aldığı zaman, bordadaki su seviyesinin “WNA” hattını geçmemesi gereklidir. Bunu aşarsa, Liman idaresi geminin seferine müsade vermez ve böyle gemiye “aşırı yüklü” (overload) denir.

9 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ (INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOAD LINES, 1966)
BAYRAM YEŞİL

10 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
Uluslar arası yükleme sınırı sözlesmesi gemilerin denizde can ve mal emniyetini korumak, yükleme sınırlarını tespit ederek prensipleri ve kaideleri belirlemek için 3 Mart- 5 Nisan 1966 tarihleri arasında yapılan konferanslar sonucu Londra’da kabul edilmistir. Bu sözlesme tüm dünya ülkelerinde geçerli olup 5 ana bölümden olusur;

11 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
1. Genel tanımlar ve terimler 2. Fribord tanımı için gerekli kosullar 3. Fribord tabloları ve düzeltmeler 4. Özel düzenlemeler 5. Bölgeler, alanlar ve mevsim devreleri

12 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
Bu sözlesme, 24 m den büyük ticari gemiler için geçerli, asagıda özellikleri verilen gemiler için geçerli degildir. a) Savas gemileri b) Boyları 24 m den küçük yeni gemiler c) 150 gross tondan küçük tonajdaki mevcut gemiler d) Ticarette kullanılmayan tenezzüh yatları e) Balıkçı gemileri f) Kuzey Amerika’nın göllerinde, Hazar denizinde, La Plata, Perana ve Uruguay’da Punta Del Este arasında çizilen hatta kadar olan mıntıka içerisinde sefer yapan gemiler.

13 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
Sözlesmede “Gemilerin Yükleme Sınırlarının Tayinine iliskin Kaideler” adı altında Ek-1 kısmı bulunmaktadır. Tahrik makineli gemiler veya tahrik makinesi olmayan gemilere (mavnalar, layterler) bu Ek-1’in 1-40 numara kaidelerine göre bir fribord tayin edilir. Kereste yükü tasıyan gemilerde ise, 1-40 numaralı kaidelere göre belirlenen fribordlara ilaveten, bu Ek-1’in sayılı kaidelerine göre de kereste fribordları tayin edilir.

14 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
FRiBORD Tanım-1: Gemilerin dalgalı denizlerde güvenli seyrini saglamak ve yaralanma halinde yedek deplasman saglamak üzere statik denge durumunu belirten yüklü su hattı üzerindeki ilave yüksekliktir. Tanım-2: Gemi boyunun tam ortasına rastlayan bordada, güverte çizgisinin üst kenarından fribord markası üst kenarına kadar ölçülen düsey mesafedir.(Sözleşme)

15 ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI SÖZLESMESİ
Avantajları: Geminin kesit mukavemetini arttırır. Yaralanma halinde yedek deplasman saglar Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece stabilitenin artmasını saglar Güvertenin ıslanması halinde teçhizat ve kargoyu korur. Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam saglar.

16 1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
a. Boy (L) : % 85 derinlikte ölçülen Lbp veya aynı derinlikteki LWL‘nin % 96 sından büyük olanıdır. b. Bas Dikey (FP) : Geminin % 85 derinlikte bastaki en uç noktası. c. Kıç Dikey (AP) : Dümen rodu eksenidir. d. Kalıp Derinligi (D) :Omurga üst kenarından bordada fribord güvertesi kemeresi üst kenarına kadar dikine ve gemi ortasında ölçülen yüksekliktir.

17 1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
e. Gemi Eni (B) : Çelik teknelerde postaların dıs kenarlarında; baska malzemelerden yapılan teknelerde ise kaplama tahtalarının dıs kenarında, gemi ortasında ölçülen en büyük genisliktir. f. Gemi Ortası : Gemi boyu L’nin tam ortası g. Fribord güvertesi : Havaya yada denize açık su geçirmez perdelerin uzandıgı en üst sürekli güvertedir. Güverte çizgisi (300×25mm)boyutlarında olup fribord güvertesini tanımlar. h. Fribord Derinligi (DF): Gemide mevcut ise fribord güvertesi stringer levhası kalınlıgının ilavesi(TS) ile elde edilir.

18 1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
i. Fribord Blok Katsayısı : % 85 fribord derinligindeki blok katsayısıdır. j. Deplasman hacmi : 0,85 fribord derinlikteki tekne hacmidir. k. Fribord markası : 25 mm kalınlıgında, 300mm çapında bir daire olup bu daire, 450×25mm boyutlarında yatay bir çizgi ile daire merkezli çizginin üst kenarına gelecek sekilde kesilmistir.

19 1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
l. Fribord markasıyla beraber kullanılan çizgiler: Bu çizgiler fribord dairesi merkezinden gemi basına dogru 540 mm. mesafeye konan 25 mm kalınlıgında bir çizgiden itibaren bu çizgiye dik olarak çizilen 230 mm boyunda ve 25 mm kalınlıgında çizgilerdir. Bu yatay çizgiden fribord güvertesi levhasının üstüne kadar olan uzaklık o geminin yaz fribordunu gösterir. Bu çizgilerin yanına yükleme sınırını ifade eden harfler markalanır. Bu harfler 115 mm yükseklikte ve 75 mm genislikte olup ait oldugu yatay çizginin üstünde, hizasında veya altında olacak sekilde yazılabilir.

20 Asagıdaki yükleme sınırları kullanılır: LS : Yaz kereste yükleme sınırı LT :Tropik fribord LW : Kıs kereste yükleme sınırı LWNA : Kuzey Atlantik Kıs kereste yükleme sınırı LF : Yaz Tatlı su kereste yükleme sınırı LTF : Tropik tatlı su kereste yükleme sınırı

21 SON


"LOAD LİNE YÜKLEME HATTI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları