Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı bakanlar kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı bakanlar kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı."— Sunum transkripti:

1 ERZURUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı bakanlar kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlığımız görevlendirilmiştir ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği tarihinden itibaren mecburi uygulamaya girmiştir. Bu uygulamaya göre Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nün görevleri;  Yapı malzemeleri üreticilerinin piyasaya güvenli ürün arz etmelerini sağlamak,  Piyasaya arz edilmiş ürünler üzerinde; üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolumlarının yapıldığı yerlerde; mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda; gerektiğinde yapı işlerinde girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde gözetim ve denetim yapmak,  Piyasaya arz edilmiş yapı malzemeleri için gelecek şikayetleri değerlendirmek, değerlendirme ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

3 İnşaatlardan, şantiyeden veya piyasadan ilgili standartlarına uygun olarak alınıp, laboratuara getirilen yapı malzemesi numunelerinin ilgili standardına göre testlerini yapmak ve rapor etmek, Piyasaya arz edilmiş ürünlerden ilgili teknik şartnamesine uygunsuzluğu tespit edilenler için imalatçı veya ürünün yetkili temsilcisine kanunların öngördüğü uyarı, mali müeyyide uygulanması, piyasaya arzın durdurulması ve piyasadan toplatılması gibi cezai müeyyidelerin tatbikini sağlamak, Kamuya ve özel sektöre ait inşaatlarda betonun kalite kontrolünü yapmak, taze beton numuneleri almak, betonun laboratuarda ve şantiye mahallinden nitelik ve yeterlik deneylerini yapmak, sonuçlarını rapor etmek, Gerekli görülen hallerde sertleşmiş betonlar üzerinde deneyler yapmak; beton basınç dayanım değerini tespit etmek; donatı yerleşimi, etriye aralığı, pas payı tespiti yapmak ve bunlara ait rapor düzenlemek,

4 Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuku tüzel kuruluşları tarafından talep edilmesi halinde deney hizmetlerini ücret karşılığı yapmak, İnşaat çeliklerinin mukavemetini ölçmek ve sonuçlarını rapor etmek, Laboratuar cihazlarının kalibrasyon işlemlerini yaptırmak, Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

5 Yasal Dayanak  4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun  Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik  Bakanlığımızca yayımlanan, Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

6 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAPI MALZEMELERİ ŞUBESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
√ PGD Uygulamaları (resen veya şikayet üzerine) √ İlimizde Faaliyet Gösteren Yapı Malzemeleri Laboratuarlarının Denetim İşlemleri √ Laboratuar Bünyesinde Yapılan Çalışmalar

7 ŞUBEMİZ ELEMANLARI ALİ KOCAMAN ŞUBE MÜDÜRÜ İRFAN GÜLDOĞAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ SELMAN BESLER NURCAN BORULU KİMYA MÜHENDİSİ MUSTAFA TÜMER NUGAY MAKİNA MÜHENDİSİ NABİ NUR İLHAN ELEKTRİK-ELEKT RONİK MÜH. GÖKHAN ŞEREFOĞLU İNŞAAT TEKNİKERİ ERCAN TUYOĞLU

8 ŞUBEMİZ 2012 YILI FAALİYETLERİ
1. PGD  “CE” Uygunluk Denetimi : 114 Adet  Hazır Beton Firmaları “G” Uyg. Denetimi : Adet  Hazır Beton Firmalarından Numune Alma : 34 Adet 2.Taze Beton Basınç Dayanımı Testi : 285 Adet 3. Demir Donatı Tespiti : 157 Adet 4. Çelik Çekme Deneyi : 6 Adet 5. Yapı Malz. Laboratuarları Denetimi : Adet

9 1.Taze Beton Basınç Mukavemeti Testi
YAPI MALZEMELERİ LABORATUARIMIZDA VERİLEN HİZMETLER 1.Taze Beton Basınç Mukavemeti Testi 2. Karot Numunesi Alımı ve Basınç Mukavemeti Testi 3. Beton Test Çekici 4. Demir Çekme Testi 5. Demir Donatı Tespiti

10 LABORATUARIMIZDA MEVCUT OLAN CİHAZLAR
1. BETON TEST PRESİ (2000 kN KAPASİTELİ) 2. 60 TON KAPASİTELİ DEMİR ÇEKME CİHAZI 3. ELEK SARSMA CİHAZI VE ELEKLER 4. SLUMP SETİ 5. NUMUNE KALIPLARI 6. ETÜV 7.KAROT ALMA MAKİNASI 8.KAROT BAŞLIKLAMA SETİ 9.BETON TEST ÇEKİCİ (SCHMIDT HAMMER)

11 10. ÇEKER OCAK 11. ELEKTRONİK TERAZİ 12. MASA TİPİ BETON KESME MAKİNASI 13. DEMİR KESME MAKİNASI 14. KOMPRESÖR. 15. KUMPAS 16. LOS ANGLES AŞINMA CİHAZI 17. HASSAS TERAZİ 18. DONATI RÖNTGEN CİHAZI 19. ARŞİMET TERAZİSİ 20. BÖHME AŞINMA ÖLÇÜM CİHAZI

12 LABORATUARIMIZ BÜNYESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
A. BETON DENEYLERİ 1.Beton Basınç Dayanım Deneyi: Laboratuarımızda; Müdürlüğümüzün denetimi altında yaptırılan inşaatların şantiyesinde dökümü yapılan betonarme betonundan alınan küp beton numunelerinin laboratuar şartlarında kür edilmekte, 7 ve 28 gün olarak mukavemetlerinin tespiti için hidrolik preste kırılmakta ve sonuç raporu hazırlanmaktadır.

13 Ayrıca talep olması durumunda diğer kamu kuruluşlarının yaptırdıkları inşaatlarının taşıyıcı sistemlerinde kullanacakları betonarme betonları için taze betondan numune almak hariç aynı işlemler gerçekleştirilmektedir.  Slump deneyi ve numune alımı standartlara uygun olarak yapılmakta, gerekli dökümanlar imza altına alınmaktadır. Alınan numunelerin muhafazası için inşaat sorumlusu ile irtibata geçilerek numune alımından 1 gün sonra, numunenin kurumumuza ulaştırılması sağlanmaktadır.  TS EN ve TS EN ‘ye uygun olarak alınan numunelerin bakımı ve kürü TS EN ’ ye göre yapılmaktadır. Taze beton numunelerinin testi ve raporların hazırlanması, bizzat görevli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

14 SLUMP DENEYİ

15

16 KÜR HAVUZU

17 BETON PRESİ

18 2. Karot Numunesi Alımı ve Basınç
Dayanımının Tespiti  Mevcut betonarme sistemde betonun kalitesi hakkında tereddüde düşüldüğü durumlarda, inşaat mahallinde karot alınarak beton kalitesi (mukavemeti) hakkında rapor düzenlenir.

19  Laboratuar elemanlarımız tarafından yapılan karot alımı HİLTİ marka “Karot Alma makinası” ile yapılmaktadır mm çaplı karot makinası ile yapılan numune alma işlemi tecrübeli ve bilgili mühendislerimiz kontrolünde yapılmaktadır.

20 KAROT NUMUNESİ ALINMASI

21  Karotların yüzeylerinin düzeltilmesi amacıyla kesilmesi, kontrolümüz altında, kesim makinası ile görevli personel tarafından ayarlanmaktadır.

22 KÜKÜRT ERİTME POTASI Yüzeyleri düzeltilen karotlara kükürt ve grafit karışımı kullanılarak başlıklama işlemi yapılmakta ve basınç dayanımı test edilmektedir.

23 ÇEKER OCAK

24 KAROT KIRMA PRESİ

25 3. Beton Test Çekici Mevcut betonarme sistemde betonun kalitesi hakkında tereddüde düşüldüğü durumlarda, inşaat mahallinde beton test çekici ile deney yapılarak beton kalitesi (mukavemeti) hakkında rapor düzenlenir. Ölçüm yapılacak yüzey temiz,düz,kuru olmalıdır. Bunun için beton yüzeyi boya, yağ,toz gibi maddelerden arındırılarak düzgün bir hale getirilir. Her bir örnek yüzeyden en az 9 en fazla 25 okuma alınmalıdır.300*300 mm geçmeyen bir alan üzerinde 20*50mm’lik karelajlar yapılır, bunların kesiştiği yerler okuma noktaları olarak alınır. Okuma yapıldıktan sonra en büyük ve en küçük değerler ihmal edilerek kalan okumaların aritmetik ortalaması alınır.

26 BETON TEST ÇEKİCİ

27 DEMİR DENEYLERİ 1) Demir Çekme Testi :   Kurumumuza yapılan yazılı başvuru sonrasında demir numuneleri laboratuarımıza getirilmektedir. Alınan 1 metrelik numunelerden bir tanesi şahit numune olarak saklanır. Diğer numune standartta istenen boylarda kesilerek üzerinde gerekli testler yapılır ve sonuç değerleri rapor halinde verilir.

28 DEMİR KESME MAKİNASI

29 DEMİR ÇEKME CİHAZI

30 2) Demir Donatı Tespiti Laboratuarımızda mevcut olan Hilti marka Rontgen cihazı ile demir donatı tespiti yapılmaktadır. Bu cihaz yapımı tamamlanmış binanın kolon, perde ve kirişlerindeki demirlerin yerlerini ve çapını tespit etme imkanını sağlar. Rontgen cihazı sayesinde, binadaki donatının çapları, etriye aralıkları, paspayı değerleri varsa beton içindeki işçilik hatalarından dolayı oluşan boşluklar tespit edilir.

31 DEMİR DONATI TESPİT CİHAZI

32 ● Laboratuarımızda hazırlanan raporlar özenle arşivlenmektedir.
● Laboratuarda bulunan cihazların kalibrasyonları ve bakımı zamanında yaptırılmaktadır. ●Laboratuarda yürütülen çalışmalar teknik personel tarafından yürütülmektedir.

33 İlginiz için Teşekkür Ederim DR. NURCAN BORULU Kimya Mühendisi


"tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9196 sayılı bakanlar kurulu kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC sayılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları