Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The Effectiveness of Walking Stick Use for Neurogenic Claudication: Results From a Randomized Trial and the Effects on Walking Tolerance and Posture Christine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The Effectiveness of Walking Stick Use for Neurogenic Claudication: Results From a Randomized Trial and the Effects on Walking Tolerance and Posture Christine."— Sunum transkripti:

1 The Effectiveness of Walking Stick Use for Neurogenic Claudication: Results From a Randomized Trial and the Effects on Walking Tolerance and Posture Christine M. Comer, MSc, Mark I. Johnson, PhD, BSc, PGCHE, Paul R. Marchant, PhD, CStat, BSc, MSc, FRAS, Anthony C. Redmond, PhD, MSc, Howard A. Bird, MD, FRCP, Philip G. Conaghan, MBBS, PhD, FRACP, FRCP Archives Of Physical Medicine and Rehabilitation Baston kullanımının nörolojik kladikasioda etkisi:yürüme mesafesi ve postür üzerine randomize konrollü bir çalışmanın sonuçları Dr. Savaş Karpuz - 28 Ekim 2011 Cuma

2 Hedefler • Baston kullanımının yürüme toleransı ve postür değişiklikleri üzerine erken ortaya çıkan etkisini araştırmak • Baston kullanımının nörojenik kladikasio(NK) hastalarında semptom ve fonksiyonellik üzerine etkisini araştırmak

3 Katılanlar • 50 yaş üzeri NK olan hastalar • 24 kadın, 22 erkek • Ortalama yaş 71,26

4 Ölçütler • Faz 1 de Zurich Claudication Questionnaire symptom severity and physical function scores • Faz 2 de yürüme testi ve elektronik goniometre ile ölçülen ortalama lomber spinal postür degerlendirildi

5 Nörojenik kladikasio • NK lomber spinal stenoz ile bağlantılı olarak ortaya çıkan yürümekle şiddetlenen ve dinlenmekle azalan ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve parestezi gibi semptomlardır.

6 Nörojenik kladikasio • Tedavide ilk basamağı konservatif yaklaşımlar oluşturmaktadır. Konservatif tedavilerin etkinliğini araştıran az sayıda kaliteli araştırma vardır. • Konservatif tedavilerin çoğu postüral modifikasyonların teorik yararları üzerine kurulmuştur.

7 • Literatürde sıkça bahsedilen “shopping cart sign” NK olan hastanın alışveriş arabası ile yürürken rahatlamasına dayanmaktadır. • Bu fenomenden dolayı baston kullanımı konservatif tedavinin bir parçası sayılmaktadır.

8 Materyal- metod • Çalışma iki faza ayrıldı • Faz 1: 2 hafta süreyle evde baston kullanımının etkileri • Faz 2: Baston kullanımının yürüme töleransı ve spinal postür üzerine olan etkilerinin araştırılması

9 • Faz 1: 2 haftalık baston kullanımının semptomların şiddeti üzerine olan etkisi Zurich Claudication Questionnaire skalası ile degerlendirildi ve baston kullananlar ile kullanmayanlar arasında anlamlı farklılık bulunmadı.

10 • Faz 2 bastonla ve bastonsuz olarak yapılan yürüme tölerans testini içermektedir • Faz 1 e katılan tüm hastalar faz 2 ye dahil edildi. Ayrıca faz 1 e katılmak da gönülsüz olanlar doğrudan faz 2 alındı.

11 • Yürüme testi 10 metrelik düz zeminde tekrarlayan turlardan oluşmaktadır. • Her turun başında bir zil çalar ve zil çalma süreleri her turda kısalır. • Katılımcı bir sonraki zil sesinden önce turu tamamlayınca ve ağrı veya herhangi bir semptom nedeniyle durmak zorunda kalırsa test tamamlanır

12 • Yürüme testi esnasında elektronik bir goniometre kullanılarak sagittal planda lomber vertebral postür kaydedildi. • Goniometre katılımcının normal dik duruşunu baz değer olarak kabul ederek bastonlu ve bastonsuz olarak yürüme testi esnasında lomber fleksiyonu belirledi

13 Sonuçlar • 15 aylık periyod içerisinde 46 (24 kadın, 22 erkek) değerlendirildi. • 34 katılımcı 2 fazıda tamamladı. • 6 katılımcı sadece faz 1 e katıldı ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle faz 2 ye katılmadı. • 6 katılımcı faz 1 e katılmadan dogrudan faz 2 ye alındı.

14 Sonuçlar • Faz 1 : Baston kullanan ve kullanmayan gruplarda Zurich Claudication Questionnaire endeksine göre semptom şiddetinde küçük iyileşmeler görüldü. • İki grup arasında fark 0.02 puandı ve ne istatiksel nede klinik olarak anlamlı değildi.

15 Sonuçlar • Faz 2: – Bastonun yürüme mesafesi üzerine olan etkileri: • Ortalama yürüyüş mesafesi baston ile 217.5 ± 118.7m, bastonsuz 215.5 ±108.1 m idi. • Bu sonuçlarla bastonun yürüme mesafesi üzerine etkisi istatiksel ve klinik olarak anlamlı bulunmadı.

16 Sonuçlar • Faz 2 – Bastonun lomber spinal postür üzerine etkisi: • 28 hastanın lomber spinal postürü yürüyüş testi esnasında değerlendirildi. • Yürüme testi esnasında ortalama lomber fleksiyon bastonsuz 1.60° ± 8.63° baston ile 1.28° ± 8.78° idi. • Bu fark istatiksel olarak anlamlı değildi.

17 Tartışma • NK olan hastalarda konservatif çalışmaların etkinliğini araştıran az sayıda çalışma vardır. Çalışmamız yardımcı yürümeye cihazı kullanımının araştırıldığı ilk çalışmadır. Birinci fazın sonuçları göstermiştir ki 2 hafta baston kullanımının semptomlar ve fonksiyonellik üzerine fark edilebilir bir etkisi olmamıştır.

18 Tartışma • Aynı şekilde baston kullanımı yürüme mesafesi üzerinde de etkisiz bulundu. Daha önce yapılan bir çalışmada tekerlekli walker kullanımı yürüme mesafesinde etkili bulunmuştur. Hastaların %71 inde yürüme mesafesi artmıştır.

19 Tartışma • Bununla birlikte farklı yardımcı yürüme cihazları kullanıldığı için ve önceki çalışmada yürüme mesafesini hastanın kendisinin rapor etmesi nedeniyle bu iki çalışmayı kıyaslamak doğru olmaz.

20 Tartışma • Yardımcı yürüme cihazı kullanımının semptomlar üzerine etkisinde lomber fleksiyonu artırması rol oynamaktadır. Goldman ve arkadaşları daha önce yaptıkları çalışmada uzun boylu NK olan hastaların tekerlekli walker ile öne doğru eğildikleri zaman daha fazla iyileşme sağladıklarını bildirmiştir.

21 Tartışma • Daha önceki bir çalışma NK hastalarında yürüyüş mesafesinde omurgaya yüklenen ağırlık ve korse ile artış olduğu vurgulanmıştır.

22 Kısıtlılıklar • Faz 2 deki yürüme mesafesi katılımcının daha önce baston kullanıp kullanmamasından etkilenebilir. • Ayrıca faz 2 de ikinci yürüyüş testi yeterli dinlenme süresi bırakılmadığı için birinci yürüyüş testinden etkilenebilir.

23 Sonuç • Baston kullanımı çalışmaya katılan NK hastalarında semptomlar, postür ve fonksiyonellik üzerine etkili olmadı. • Bu çalışmalar ışığında normalden daha kısa bir baston kullanılarak lomber spinal postürde fleksiyon sağlanırsa semptomlar ve yürüme mesafesinde iyileşme olacağı tahmin edilmektedir.

24


"The Effectiveness of Walking Stick Use for Neurogenic Claudication: Results From a Randomized Trial and the Effects on Walking Tolerance and Posture Christine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları