Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUL."— Sunum transkripti:

1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUL.

2 İÇERİK Bu ders öğrencilere çok yönlü bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak için temel bilgisayar kavramlarını, klavye / kelime işlem programı uygulamalarını , hesap tabloları ve sunum uygulamalarını içermektedir.

3 İÇERİK Bilgi teknolojisi temelleri ve temel bilgisayar kavramlarını tanıtmak Kelime işlem, hesap tabloları ve sunum yazılımlarıyla ilgili becerileri kazandırmak

4 ÖĞRENME ÇIKTISI Bilgisayarın temel yapılarını ve işleyişlerini bilir.
Bilgisayarı oluşturan temel donanımları tanır. Bunlarla ilgili gelişmeleri izler. İşletim sistemlerini ve temel görevlerini bilir ve Windows işletim sisteminin güncel sürümlerinde çalışır.

5 ÖĞRENME ÇIKTISI Kelime işlem programında(Microsoft Word) metin, resim, tablo içeren belge hazırlar ve bu belgeyi ihtiyacına uygun biçimde düzenler. Hesap tablosu(Microsoft Excel) programında belge hazırlar, EXCEL programında yer alan işlevleri kullanabilir, grafiksel gösterim ve veri analizi yapar. Sunum programı (Microsoft Powerpoint) ile animasyon ve ses seçeneklerini kullanarak görsel sunum yapar.

6 BİLGİSAYAR NEDİR? Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten , donanım (Hardware) ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine dır

7 Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı,… Donanım, bir bilgisayara verilen bilgilerin işlemden geçirilerek değerlendirilmesi ve ardından sonuçlarının elde edilebilmesi için gerekli olan fiziksel, elektrik ve elektronik parçalarının tümüne verilen genel bir isimdir. Bilgisayar yazılımı (Software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (set p, install). Örneğin: Kelime işlem (Word processor) programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır. Tablolama (spread sheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ...), ses (sound) programı gibi.

8 YAZILIM Bilgisayar donanımının hangi veri üzerinde, hangi işlemi, ne zaman ve nasıl yapacağını belirten komut gruplarının (program) bütününe yazılım (software) denir.

9 SİSTEM YAZILIMI Programlama dili sistemi (language system) bir sistem yazılımıdır. Programlama dillerine ait derleyiciler, yorumlayıcılar ya da bu dillerde program geliştirmekte Kullanılan diğer özel program parçalarından oluşur.Bu gruptaki programlar genellikle konunun uzmanı olan yazılım şirketleri ya da bilgisayarı üreten şirket tarafından hazırlanmışlardır. En bilinen sistem yazılımı işletim sistemi (operating system) adı ile anılır. İşletim sistemi, bilgisayar donanımının verimli ve kolay kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan programlardan oluşur. Genellikle bilgisayar ilk açıldığında, işletim sistemini oluşturan programlar otomatik olarak çalışırlar.

10 Sistem Yazılımı Çok kullanılan bir diğer sistem yazılımı da hizmet programları sistemidir (utility system). Bu gruba giren programlar veri ve program hazırlama ya da düzeltme (editing), karşılaştırma (compare), sıralama (sort) vb. hizmetlerde kullanılırlar.

11 İşletim Sistemleri Program işletimi: Uygulama programları ve diğer sistem programlarının işletimini denetlerler, Hata denetimi: İşletim sırasında programlarda ve donanımlarda ortaya çıkacak hata durumlarını denetler ve gerekirse kullanıcıyı uyarırlar, Giriş/Çıkış denetimi: Programların donanımdan istedikleri okuma ve yazma isteklerini denetlerler, Dosya yönetimi: Bilgi saklama ortamları üzerinde bulunan dosyaların, adı, nerede oldukları vb. türünden bilgilerin tutulmasını sağlarlar, Muhasebe: Bilgisayar donanımının kim tarafından ne kadar süre ile kullanıldığına ilişkin istatistiksel bilgileri tutarlar, Paylaşım: Bilgisayarların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için, olabildiğince çok kişi tarafından ortak olarak kullanılabilmesini sağlarlar, Koruma: Bilgisayarda kayıtlı olan dosyalar ve çalışmakta olan programların, başka kullanıcılar tarafından bilinçli ya da bilinçsiz olarak bozulmasını engellerler.

12 İşletim Sistemleri İşletim sistemlerinin karşılaştırılmasında sıkça kullanılan bazı terimler aşağıda belirtilmiştir: Çok işlemcililik (multiprocessing): Bazı bilgisayarlarda birden fazla işlem donanımı bulunabilir. Bu terim, işletim sisteminin birden fazla işlemciyi destekleyebildiğini belirtir. Çok programlılık (multiprogramming): Ana belleğe aynı anda birden çok kullanıcıya ait programların yüklenebilmesi, ve birlikte çalıştırılabilmesi demektir.

13 Uygulama Yazılımı Uygulama yazılımı (application software), kullanıcıların kendi özel işlerini bilgisayar donanımına yaptırmak amacıyla, sistem yazılımını kullanarak hazırlayıp çalıştırdıkları her türlü programı kapsar.

14 (Merkezi İşlem Birimi)
DONANIM YAPISI : GİRİŞ ARAÇLARI ÇIKIŞ CPU (Merkezi İşlem Birimi) Harddisk (Sabit disk) RAM ROM

15 CPU (Central Processing Unit)
Bu birim bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programlardaki tüm komutları tek-tek işleyen birimdir.İşte bu birim bir ya da iki entegre devre içinde gerçekleştirilmesi ile mikroişlemci ya da Micro proccessor adını da alır.

16 BİLGİSAYARIN ANATOMİSİ
1. Sistem birimi (system unit): 1.1. Anakart (main board veya mother board): diğer tüm donanım bileşenlerinin ve çevre birimlerinin kontrol edildiği, üzerinde veri-işlem ve bilgi depolama işlemlerinde kullanılan mikro-işlemci, RAM, Bios ROM ve yonga seti gibi bazı entegre devreleri bulunduran, hem sistem birimi ile çevre birimleri arasındaki veri alış-verişini sağlayan donanım birimidir

17 1.3. Yardımcı işlemci (coprocessor),
1.1. Anakart üzerinde lehimlenerek sabitlenmiş bazı donanım birimleri vardır: Yonga takımı (chip set), Kart ve RAM genişletme yuvaları (expension slots), Giriş ve çıkış kapıları (I/O ports), Klavye ve fare kontrol entegreleri. Sabit (hard) disk ve disket sürücü kontrol birimi, 1.2. Mikro işlemci (micro processor) veya merkezi işlem birimi (central processing unit: CPU) ve üzerine takıldığı soket, 1.3. Yardımcı işlemci (coprocessor), 1.4. RAM (Random Access Memory) belleği, 1.5. Bios ROM belleği (Read Only Memory), 1.6. Cache belleği (Cache memory), 1.7. Kasa (case) ve güç kaynağı (power supply).

18 2. Çevre birimleri (peripheral units)
Bilgisayara veri giriş ve çıkışını sağlayan birimlerdir. Yaptıkları işe göre üçe ayrılırlar: 2.1. Giriş birimleri (Input Units): bilgisayara verilerin sadece girişini sağlayan birimlerdir. Bunlar: Klavye, Fare, Optik okuyucu, Tarayıcı (scanner), Mikrofon, Joystick.

19 2.2. Çıkış birimleri: verilerin bilgisayardan çıkışını sağlayan birimlerdir:
Ekran, Görüntü kartı (video card), Yazıcı (printer), Çizici (plotter), 2.3. Giriş/çıkış birimleri (I/O Units): bilgisayara hem veri girişini ve hem de bilgisayardan veri çıkışını sağlayan birimlerdir: Sabit disk (hard disk), 3.5” Disket, RAM disk, Genişletme kartları (en yaygınları):ses kartı, fax/modem kartı

20 Bilgisayarda Bellek Birimleri
1 BYTE(Bayt) = 8 Bit 1 Bit 0 ya da 1'den oluşur. 1 BYTE 1 karakterdir. 1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB) 1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB) 1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB) 1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)

21 ANAKART (Motherboard)
Sistem ve bazı çevre birimlerinin üzerine, ya sabit olarak lehimlenerek ya da genişletme yuvaları ve soketler yardımıyla monte edildikleri, bilgisayarın ana iskeletini oluşturan bilgisayardaki en büyük baskılı devre kartıdır. Anakart, sistem ve çevre birimleri arasındaki bilgi akışını sağlar. Anakartlar, yalıtkan ve ısıya dayanıklı malzemeden yapılmıştır. Bunlar, ileri baskılı devre teknolojisi ile her anakartta birkaç kat (layer) olacak şeklinde (4 ila 8 adet) imal edilirler. Her bir katta, donanımdaki birimlerin birbirleri ile elektriksel bağlantısını sağlayan çok sayıda iletken hatlar bulunur.

22

23 ANAKART Veri Yolları (BUS) : Ana kart üzerindeki bileşenlerin birbirleriyle etkileşimde bulunmasını sağlarlar. Bu yolların başında ISA (Industry Standard Architecture), PCI (Peripheral Componet Interconnect) AGP (Advanced Graphics Port) PCI Express (PCIe) olarak isimlendirilen genişleme yuvaları gelir

24 ANAKART Bir veri yolunun kapasitesi çok önemlidir; çünkü, bir seferde ne kadar verinin gönderilebileceği buna bağlıdır. Mesela 16 bitlik bir veri yolu bir seferde 16 bit veri aktarırken; 32 bitlik bir veri yolu seferde 32 bit veri aktarır. Her veri yolunun Mhz cinsinde frekans (Saat Hızı) değeri vardır. frekansı yüksek olan veri yolu daha hızlı veri akışı sağlayarak programların daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

25 Bios(Basic Input/Output System; Temel Giriş/Çıkış Sistemi)
Bilgisayarda bulunan temel seviye yazılımıdır. Bilgisayar bileşenleri ile işletim sistemleri arasında arayüz görevi görür. Bu anlamda donanım ayarlarını kontrol etmektedir. Bilgisayarın boot edilmesinden ve diğer işlevlerden sorumludur. Klavyenin takılı olmaması, belleğin tam oturmaması gibi aksaklıkları açılışta kontrol eder. Söz konusu bu yazılım Bios yonga setinde bulunur. Bir anakart bilgisayarın temel devre ve bileşenlerinin fiziksel düzenlemesidir. Çoğu anakartta; devreler sert bir yüzey üzerine basılmış ya da eklenmiştir ve bir seferde üretilirler. Eğer anakartın bios ayarlarında veya bilgisayarın çalışmasına engel olacak bir sorun varsa bios o sorunun çeşidine göre hata sinyali verir

26 BIOS(Basic Input Output System)Chip
Anakarta Sistem açılışında gerekli olan bilgiler ve sistemin neleri desteklediği ile ilgili bilgiler mevcuttur.

27 ISA (Industry Standart Architecture) Slot
ISA slotlar eski tip iç bağlantılarda modem,ses,ekran,ağ gibi bağlantılarda kullanılıyordu. PCI ve AGP ye nazaran yavaş bir veriyoludur. Maksimum 8 MHz. Hızında çalışır. ISA 16 bit veriyoluna sahip olup, eşzamanlı olarak 16 bit veriye ulaşabilir. ISA Slot

28 PCI (Peripheral Component Interconnect) Slot
PCI veriyolu Intel tarafından geliştirildi. Anakart üzerinde 1 ile 6 arasında PCI slot bulunur. 32 bit veriyolu kapasitesine sahip, 20 ile 33 MHZ Hızında çalışır. İşletim sistemlerinin Tak&Çalıştır (Plug&Play) özelliğini destekler. PCI Slot

29 PCI Express PCI Express (PCIe), çoğu kullanıcının özellikle ekran kartlarıyla tanıdığı (ama diğer genişleme kartları için de kullanılabilen) bilgisayar genişleme kartı arabirimi çeşididir. Veri transfer hızları PCI ve AGP genişletme yuvalarına göre daha hızlıdır . PCI Express x16 saniyede 8GB veri aktarımı ile AGP 8x den 4 kat daha fazla veri taşıyabilen yeni bir grafik standardıdır

30 ATX Power Connector Standart ATX güç kablosu bilgisayarın güç kaynağından çıkar ve ATX anakartlardaki güç yuvalarına takılır. Bir alt versiyon AT güç kablosudur.

31 Chipset Anakart üzerinde tümleşik olarak bulunan Chipset ses, ekran veya modemin anakart üzerinde bulunduğu durumlarda bu aygıtlardan birini ya da bir kaçını barındırırlar. Chipsetin asıl görevi işlemci fonksiyonlarını kontrol etmektir. İnternal modem

32 CPU (Central Processing Unit) Socket
Tüm işlemci soketleri birbirlerine çok benzerler, soketleri birbirinden ayıran yanları Pin sayıları ve dizaynıdır.

33 DIMM (Double Inline Memory Module) Slot
En yaygın kullanılan bellek slotlarıdır. Diğer bellek slotları ise SIMM ve RIMM’dır.

34 IDE (Integrated Drive Electronics) Connector
Sabit disk, CD sürücüler ve DVD sürücüler IDE kablosu aracılığla IDE yuvalarına bağlanır.

35

36 Serial ATA Serial Advanced Technology Attachment
IDE, ATA-66 ve ATA-100 arabirimleri kullanabilmektedir Serial ATA'nın teorik olarak saniyede 300 Mbyte'lık bir veri transfer oranına ulaşılması gerekiyor. Buna karşın, arabirimi geliştiren grup, veri transfer hızının en az saniyede 150 Mbyte olacağını garanti ediyor. .

37 Floppy Drive Connector
Disket sürücünün ankart üzerine bağlandığı yuvadır. Disket Sürücü Yuvası

38 MotherBoard Battery Anakart üzerinde elektrik akımı olmadığı durumlarda bazı önemli bilgilerin tutulması amacıyla kullanılan çok küçük bir güce sahip pildir. Bios Pili

39 PS/2 Connectors ATX anakartlar üzerinde 2 adet PS/2 yuva bulunur. Biri mouse diğeri klavye içindir. Genellikle farklı renktedirler.Bu renklerden yeşil olan mouse, mor olan klavye içindir.

40 USB (Universal Serial Bus) port
Harici porttur. Aygıtı takıp çıkartırken bilgisayarı kapatma zorunluluğu yoktur. Genellikle 2 USB port ve ekstra alternatif 2 kablo seçeneği ile üretilmektedir.

41 Paralel Port / COM (Comunications) Port
Tarayıcı ve yazıcı bağlantıları için kullanılır. Paralel port üzerinden eğer 8 bit genişliğinde bir kanal kullanıyorsa bir seferde 8 bit veri gönderilir. Com Portlar fare ve harici modem bağlantıları için kullanılır. COM Port

42 CPU CPU’nun yapısını ince bir silikon tabaka üzerinde çok küçük alüminyum yollarla birbirine bağlanmış milyonlarca transistör oluşturur. Bu transistörlerin hangisinin ne şekilde çalışacağı gerekli yazılım programı tarafından CPU’nun anlayacağı bir dile yani makine diline çevrilerek CPU’ya iletilir. Ve böylelikle programlar işlemci tarafından çalıştırılır.Dolayısıyla bilgisayara gerçekleştirilen işlemlerin hepsi dolaylı ya da dolaysız bir şekilde CPU’ya uğrar.

43 İşlemcinin Hızı Kullanılan mikron teknolojisi, üretim tekniği ve kalıp boyutuna göre değişir. İşlemcilerin hızı MHz,GHz cinsinden ölçülür. 1 MHz'de işlemci saniyede 1 milyon işlem yerine getirmektedir.

44 Bellek çeşitleri ROM Sadece Okunabilir Bellek (Read Only Memory)
ROM (BIOS) PROM EPROM RAM Rasgele Erişimli Bellek (Random Access Memory) Static RAM (SRAM, Önbellek, Cache Bellek) Dynamic RAM (DRAM,Anabellek)

45 ROM ROM:Sadece okunabilir bellek bir defa üretici tarafından yazılır ve kullanılır. Elektrik kesintilerinden etkilenmez. Bilgiler güvenli ve kalıcıdır.

46 RAM (Random Access Memory)
Depolama üniteleri işlemcinin hızına ayak uyduramayacak kadar yavaştır.İşlemcinin istediği bilgileri depolama ünitelerinden zaman kaybetmeden alabilmesi amacıyla işlemci ile depolama ünitelerinde rastgele erişimli bellekler (RAM) kullanılır. Ana bellek olarak kullanılan bu belleklere rasgele erişimli denmesinin sebebi herhangi bir hücresinde bulunan bilgiye doğrudan erişim imkanı olmasıdır. Dört ana görev noktasında kullanılırlar Bunlar ; L1, L2, L3 önbellekleri ve Ana sistem belleğidir.

47 SRAM (Static RAM) Transistör kullanan çok hızlı çalışan ve pahalı bir teknolojidir. L1,L2, ve L3 önbellekleri bu tür belleklerdir. Önbelleklerin (Cache) tek amacı işlemci ile anabellek arasındaki hız farkının olumsuz etkisini düşürüp işlemci bekleme zamanını en aza indirmektir.

48 DRAM (Dynamic RAM,Anabellek)
Yapısında Kondansatör ve Transistör birlikte kullanılmıştır. Veriler kondansatörde tutulurken anahtarlama işlemi için transistörler kullanılır. DRAM içinde bulunan kondansatörler üzerinde bilgiyi tutabilmek için saniyede binlerce defa tazelemeye ihtiyaç duymaktadır. DRAM’ ler isimlerini bu tazeleme işleminden almışlardır.

49 DRAM (Dynamic RAM,Anabellek)
Veri ve program komutları merkezi işlem biriminin işleme sürecinde geçici olarak burada depolanmaktadır.

50 DRAM Çeşitleri Synchronous DRAM Double Data Rate SDRAM RAMBus DRAM

51 http://posta.marmara.edu.tr/ ~buketb

52 DDR SDRAM SDRAM lerden tek farkı bant genişliklerinin fazla olmasıdır.
168 pinlik DIMM yuvalarını kullanır.

53 Anabellek (Dinamik RAM)
ÖNBELLEK (CACHE BELLEK, Statik RAM) Anabellek (Dinamik RAM) DVD CD-ROM SABİT DİSKLER

54 Donanım, Yazılım nedir? Donanım: Giriş, Çıkış, Giriş-Çıkış aygıtlarına örnekler Yazılım: İşletim sistemi nedir? Uygulama Yazılımı nedir? Bilgisayar alanında kullanılan birimler: Bit, bayt, kilobayt,megabayt… Anakart nedir, hangi donanımları anakart üzerine takabiliriz?

55 Anakart üzerinde bulunan veriyolları nelerdir?
İşlemcinin görevi nedir? Hızı neyle ölçülür? Kaç tür bellek vardır? Statik ve dinamik RAM ‘e örnek veriniz. BIOS nedir, hangi tür bellek kullanmaktadır? Önbellek (Cache Memory) hangi tür bellektir? Anabellek (Main Memory) hangi tür bellektir?

56 Görev çubuğu, masaüstü kavramları
Kısayollar, Dosya ,Klasör nedir ? Windows Gezgini(Windows Explorer) uygulaması (Kısayol: +E) Klasör oluşturma, dosya kopyalama, silme işlemleri Dosya arama işlemleri Kısayol: +F)

57 Başlat/Çalıştır(Run)/ CMD: Komut istemini açar.
C:\DIR : Dosya klasör listelemek için. DIR/S: Alt klasörle birlikte listeleme yapmak için DIR/P: Sayfa sayfa listeleme yapman için DIR/S/P: Alt klasörle birlikte sayfa sayfa listeleme yapar.

58 * Ne olursa olsun birden fazla karakter yerine kullanılır.
CD..: Bir üst klasöre gidilir. JOKER KARAKTERLER: * Ne olursa olsun birden fazla karakter yerine kullanılır. ? Ne olursa olsun tek karakter yerine kullanılır.

59 DIR D*.*/S/P DIR D*/S DIR *DEV*/S/P

60 WINDOWS klasöründe yer alan exe uzantılı dosyaları c’deki MEKATRONİK klasörüne kopyalayan komutu yazınız.

61 CD KLASÖR ADI: İstenilen klasöre gidilmesini sağlar. C:\>CD WINDOWS C:WINDOWS> C:WINDOWS>DIR *.LOG : Windows klasöründe dosya adı ne olursa olsun, uzantısı LOG olan dosyaları listeler. C:WINDOWS>DIR S*.LOG : Windows klasöründe dosya adı S ile başlayan, uzantısı LOG olan dosyaları listeler.

62 DIR ?A*.EXE/S Dosya adının ikinci karakteri A olan ve uzantısı EXE dosyaları listeler.

63 MD (Make Directory): Klasör oluşturmak için kullanılır.
C:\> MD “TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ” RD (Remove Directory): İçi boş alan klasörü silmek için kullanılır. C:\> RD “TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ”

64 C:\>COPY WINDOWS\*.EXE MEKATRONİK
COPY kaynak hedef: Kaynak kısmında belirtilen dosyaları ve klasörleri hedefe kopyalar. C:\>COPY WINDOWS\*.EXE MEKATRONİK Windows klasöründeki EXE uzantılı dosyaları deneme klasörüne kopyalar. C:\>COPY WINDOWS\*.* DENEME Windows klasöründeki tüm dosyaları deneme klasörüne kopyalar.

65 XCOPY : COPY komutu gibi kullanılır
/s parametresi ile kopyalama işlemine alt klasörleri de dahil eder. C:\>MD DENEME C:\>CD DENEME C:\DENEME>MD ÖDEVLER C:DENEME>COPY C:\WINDOWS\*.LOG ÖDEVLER C:DENEME>COPY C:\WINDOWS\*.EXE C:DENEME>CD.. C:\>MD MEKATRONİK C:\>XCOPY DENEME MEKATRONİK/S Deneme klasörünü alt klasörlerle birlikte Kopya klasörüne kopyalar.

66 DEL: Dosya silmek için kullanılır
C:\KOPYA>DEL *.EXE Kopya klasöründeki ece uzantılı dosyaları siler. C:\DENEME>DEL *.EXE/P Deneme klasöründeki EXE uzantılı dosyaları kullanıcıya sorarak siler.

67 C’de SINAV isminde bir klasör oluşturunuz.
SINAV klasörü içinde TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ isminde bir alt klasör oluşturunuz. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ klasörüne C’de TC klasörünü alt klasörle birlikte kopyalayınız.

68 C:\>MD SINAV CD SINAV C:\SINAV>MD “TEMEL BİLGİ TEK” C:\SINAV>CD “TEMEL BİLGİ TEK” C:\SINAV\TEMEL BİLGİ TEK> XCOPY C:\TC/S

69 RD komutu ile içi boş olan bir klasör silinebilir.
C: \>RD METAL

70 UYGULAMA SORULARI Windows klasöründe bulunan dosya adı B ile başlayan uzantısı BMP olan dosyaları listeleyen komutu yazınız. C’de DENEME adında bir dizin oluşturunuz, DENEME’nin içinde ise TEKNOLOJİ isimli bir klasör oluşturunuz. C’de TC\DOC klasöründe yer alan TÜM dosyaları DENEME\TEKNOLOJİ klasörüne kopyalayan komutu yazınız. C: DENEME\TEKNOLOJİ klasöründe, dosya adının içerisinde ED olan tüm dosyaları silen komutu yazınız. Ekran koruyucu nedir, neden kullanılır? Windows 7 işletim sisteminde nereden ekran koruyucu ayarlarına ulaşılabilir? Çözünürlük nedir? Windows 7 işletim sisteminde çözünürlük ayarları nereden değiştirilebilir? Tema nedir?Windows 7 işletim sistemine yeni tema nasıl yüklenir ve tema nasıl değiştirilir?


"TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları