Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Abdullah AKGÜN İş Güvenliği Uzmanı 1

2 Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek.

3 İş güvenliği kurallarının hepsine uyacağım çünkü onlar benim sağ salim eve geri dönebilmem için konulmuş kurallar Amaan neymiş iş güvenliği yaa eskiden iş güvenliği mi vardı. Canım sıkkın zaten akşam olsa da eve gitsem.

4 1

5 Güvenli Yaşam Elinizde… HEDEFİMİZ “0” İŞ KAZASI

6 Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları
Bölüm Genel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuralları

7 1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?
İş Sağlığı ve Güvenliği; işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

8 1.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Amacı Nedir ?
1)Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, 2)Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, 3)Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir. 4)Üretimin devamlılığını sağlamak 5)Verimliliği artırmak

9 İş Kazası Nedir ? 506 Sayılı SGK Kanunu
Aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan fiziksel ve ruhsal arızaya uğratan olaydır: Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısı ile Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda Sigortalının ,işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri sırasında 506 Sayılı SGK Kanunu 9

10 İş Kazalarının Nedenleri
SGK İstatistiklerine göre İş kazalarının nedenleri genel olarak 3 grupta incelenir. A) Tehlikeli Şartlar: ( % 20 – 30 ) Arızalı makine araçlar Makinelerin düzensiz yerleştirilmesi İş yerinin tertipsiz ve düzensiz olması Yetersiz aydınlatma , ısı ve havalandırma Toz ve gürültünün fazla olması B) Tehlikeli Hareketler ( % 70 – 80 ) Teknik bilgi noksanlığı Dikkatsizlik , ihmal , beceriksizlik Aşırı cesaret ve güven Utanma ve fiziksel noksanlıklar Ruhsal bunalımlar C) Umulmadık Olaylar ( % 1 – 2 ) Deprem Yıldırım Sel , su baskını vb. 10

11 RİSK KAVRAMI TEHLİKE “Tehlike” potansiyel olarak zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır. Bunlar, insan davranışları, maddeler veya makineler, çalışma metotları, iş organizasyonunun diğer konuları olabilir. 11

12 TEHLİKE ÇEŞİTLERİ Görülebilir Gizli Gelişen

13 “Zarar” çalışan insanın
RİSK KAVRAMI ZARAR “Zarar” çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi (fiziksel yaralanma, hastalık) veya ortadan kalkması (ölüm),işletme için ise ekipman hasarı ve bunlardan kaynaklanan her türlü maddi kayıp olarak tanımlanabilir. 13

14 RİSK KAVRAMI RİSK “Risk” tehlike dolayısıyla ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile, olayın oluşma olasılığının bileşkesidir. 14

15

16 RİSK KAVRAMI HASAR DERECESİ OLASILIK RİSK R = O X D R : Risk
O : Olasılık D : Hasarın Derecesi HASAR DERECESİ 16

17 RİSK DEĞERLENDİRMESİ TEHLİKE RİSK Çalışma ortamı : kapalı alan
Bir kuyuda benzinle çalışan bir pompayı kullanan (yetersiz havalandırılmış alan) işçilerin karbonmonoksitten zehirlenme olasılığı Enerji : Elektrik İzolasyonu yetersiz olan elektrikli bir el aletinin kullanan işçiyi çarpma olasılığı Elle Taşıma 25 Kg ‘lık yükleri taşıyan bir işçinin sırt incinmesine maruz kalma olasılığı Gürültü Sürekli ses şiddet düzeyi 85 dB(A) nın üzerinde olan bir makinanın yanında çalışan işçilerin sürekli işitme kaybına maruz kalma olasılığı Bir ofiste çalışanların sabit 75 dB(A) nın altında düşük gürültü düzeyinde maruz kalmaları sonucu yorgunluk, endişe, kaygı ve/veya saldırganlık şeklinde strese girme olasılığı Madde : Bulaşıcı kan Bulaşıcı bir hastalığı bulunan bir hastadan kan örneği alırken enjeksiyon yaralanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bulaşıcı hastalık olasılığı İşyeri : Pres makinası Koruyucusu olmayan bir preste çalışan işçinin parmaklarını kaybetme olasılığı 17

18

19

20

21

22

23 İşyeri sağlık ve güvenlik risk yönetimi 5 temel adımdan oluşur.
Bunlar; Tehlikelerin tanınması Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi Risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye düşürülmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilmesi Kontrol tedbirlerinin tamamlanması Alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ve tekrar edilmesi 23

24 İLO İSTATİSTİKLERİNE GÖRE
Her yıl İş kazası Bunlardan ölümcül Her bir saniyede 3 iş kazası olmakta Her 3 dakikada 1 kişi ölmekte

25 Kaza, Yaralanma Ve Korunma Prensipleri Ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması

26 GÜVENLİKLE İLGİLİ YANLIŞ YAKLAŞIMLAR
(Kaza Öncesi) biz her zaman böyle çalışırız ! bana bir şey olmaz ! yıllardır bu işi yapıyorum ! bugüne kadar bir şey olmadı ! kendime korkak dedirtmem !

27 Kaza Nedenleri İle İlgili Yanlış Görüşler
(Kaza Sonrası) şanssızlık, kaçınılmazlık, dikkatsizlik.

28 İş Kazalarının İş Saatlerine Göre Dağılımı

29 Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler

30 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19
İşçilerin görevleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 İşverenin aldığı İSG önlemlerine uymak zorundadır İşyeri mallarını düzgün kullanmak zorundadır İşverenin koyduğu İSG kurallarına uymak etkinliklere katılmak zorundadır Kendisine verilen kişisel koruyucuları kullanmak zorundadır

31 İşverenin Görevleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4
Önlemleri almak Çalışanların Katılımını Sağlamak Çalışanları bilgilendirmek Çalışanlarla işbirliği yapmak Gerekli denetimleri yapmak Kayıt – Bildirim zorunluluğu

32 İşverenin Görevleri İSG hizmetlerini kimlerle ve nasıl sağlayacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Sağlık ve Güvenlik Birimi İşyeri Hekimi / Sağlık personeli İş Güvenliği Uzmanı / Sorumlusu

33 Birkaç hatırlatma İşveren ’in İş Kanunu uyarınca
Yargıtay 10.HD tarih,E5899-K.6798 Sayılı Kararı İşveren ’in İş Kanunu uyarınca yükümlü bulunduğu önlemleri almış sayılması için, işçisine gerekli araçları sağlamış olması yeterli değildir. Bu araçların kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi hususu da bu önlem alma yükümüne dahildir. Yargıtay 10.HD tarih, 2029/2140 Sayılı Kararı Çalışan kimsenin iş güvenliği kendi dikkatine ve inisiyatifine bırakılamaz.

34 İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında
6.Bölüm İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Hukuki Durumlar

35 SİGORTALININ KASDİ VE SUÇ SAYILIR HAREKETİ;
SGK KANUNU M ADDE 110 VE 111 SİGORTALININ KASDİ VE SUÇ SAYILIR HAREKETİ; KASDİ VE ŞUÇ SAYILIR BİR HAREKETİ YÜZÜNDEN İŞ KAZASINA UĞRAYAN , MESLEK HASTALIĞINA TUTULAN VEYA HASTALANAN SİGORTALIYA GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK GELİRİ VERİLMEZ. SİGORTALIYA YALNIZ GEREKLİ SAĞLIK YARDIMLARI YAPILIR.

36 İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA HUKUKİ VE CEZAİ DURUM
İŞ HUKUKU CEZA HUKUKU SİGORTA HUKUKU SSK mad. Maddi Tazminat Manevi Tazminat Taksirle Ölüme Neden olma Taksirle Yaralanmaya Neden olma Destekten Yoksun Kalma İş Göremezlik

37 İŞ KANUNU MADDE 25 H- İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. I- İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri,tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması halinde; İŞVEREN VEYA VEKİLİ TARAFINDAN İŞ AKİDLERİNİ TAZMİNATSIZ OLARAK FESHEDEBİLİR.

38 İş Kazalarında Yapılacak Adli ve İdari İşlemler
İş Kazası sayılması için ; İşçinin kaza sırasında işverenin otoritesi altında bulunup bulunmadığı Kazanın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak işin yarattığı bir tehlike veya işverenin üstlendiği koruma borcuna aykırı davranış sonucu olması şartının bulunması gerekmektedir.

39 İşverenin Sorumluluğunda, İlliyet Bağının kesilebilmesi için ;
A- Mücbir sebep, B- Zarar görenin ağır kusuru, C- Üçüncü şahsın ağır kusuru Olması gerekir.

40 İş Kazası sonucu dava açılabilecek yerler;
1- İşçinin ikametgâhının bulunduğu yer İş Mahkemesi 2- İşyerinin bulunduğu yer İş Mahkemesi Hizmet akdinde bu iki tercihten hangisi belirtilmişse; belirtilen yer İş Mahkemesi, yetkili mahkemedir.

41 İş kazaları ve meslek hastalıkları Vukuunda
AÇILAN DAVALAR Ceza davası, Tazminat Davaları, Maddi Tazminat Manevi Tazminat, Destekten Yoksun kalma tazminatı SSK’nın rucu davası,

42 1 - CEZA DAVASI Suçun BİLEREK VE SONUCU İSTENEREK işlenmesine KASIT denilmektedir. Suçun BİLEREK FAKAT İSTENMEDEN işlenmesine TAKSİRLİ SUÇ denmektedir.

43 CEZA DAVASI Olay sonucunda işçinin , “on gün ve daha az” işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) durumunda, KAZAZEDE ŞİKAYET EDERSE ceza davası açılır. Kişinin işinden gücünden geri kalması (Rapor alması) “on günden fazla” olursa (Kamusal niteliği olan suç sayıldığından) şikayet olmasa bile C. Savcısı tarafından kamu davası açılır.

44 İş kazalarında cezalar;
Yaralanma durumunda TCK 459 gereği 3 ay – 30 ay arasında ceza uygulanır. Ölüm durumunda TCK 455 gereği 2 – 5 Sene arasında ceza uygulanır. birden fazla ölüm veya TCK 455 gereği 4 – 10 Sene arasında ceza uygulanır.

45 TAZMİNAT DAVALARI İş kazalarından dolayı tazminat davası, olayın meydana gelmesinden veya olayın fark edilmesinden itibaren on yıl içinde açılması gerekmektedir. Aksi halde zaman aşımına uğramış olur.

46 SGK Tarafından açılan rucu davası
Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meydana gelen maddi kayıplar, SGK tarafından karşılanır. SGK yaptığı masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 26. Maddesi ve 10. Maddesi gereğince olaydaki kusurları oranında işverene, üçüncü şahıslara veya işçiye rucu edebilir.

47 SGK Tarafından açılan rucu davası
Sosyal Sigortalar Kanununun 10.maddesi gereğinde “İşçi sigortasız çalıştırılırken ” kazaya uğradıysa 26. Madde hükümlerine bakılmaksızın meydana gelen zarar işverene ödettirilir.

48 Fiziksel Etmenler

49 Gürültü Gürültü ve İnsan Üzerindeki Etkisi:
Canlılar üzerinde olumsuz etki yapan ve rahatsız eden düzensiz titreşimlerin meydana getirdiği yüksek seslere gürültü denir.

50 Gürültü Kulaklarımızda ses dalgalarını beyne uyarı olarak ileten hassas bir düzenek vardır. Ses kaynağından gönderilen ses dalgaları veya titreşim dış kulak yolu ile kulak zarına çarpar ve kulak zarın titreşmesini sağlar. Bu titreşimler orta kulağın küçük kemikçiklerine iletilir.

51 Gürültü Gürültü, insanda işitme kaybının yanı sıra aşağıda belirtilen zararlara da neden olur: Damarların daralması, Kas gerilmeleri, Yüksek tansiyon, Adrenalin artması, Uykusuzluk, Sinirlilik, Konuşma yeteneğinin engellenmesi.

52 Gürültü Gürültünün Önlenmesi: Bu çerçevede alınacak önlemler şöyledir:
Gürültü kaynağını daha az gürültü yayanla değiştirmek, Hava yoluyla yayılan gürültüyü, perdeleme, kapatma, gürültü emici örtülerle ve benzeri yöntemlerle azaltmak, Yapıdan kaynaklanan gürültüyü, yalıtım ve benzeri yöntemlerle azaltmak, İşyeri, çalışma sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programlarının uygulamak, Gürültüye maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak, Yeterli dinlenme araları verilerek çalışma sürelerinin düzenlemek, Kulak koruyucuları kullanmak.

53 Gürültü Gürültünün Önlenmesi:
Gürültü Zararlarının Meslek Hastalığı Sayılabilmesi İçin; Gürültülü iş’te en az iki yıl, Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 Db.’ in üstünde olan işlerde en az 30 Gün çalışmış olmak gereklidir.

54 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
TEKNİK KORUNMA GÜRÜLTÜ KAYNAĞINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: 1 – Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi, 2 – Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi, 3 – Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması.

55 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
b) GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: 1 – Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması, 2 – Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak, 3 – Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak, 4 – Sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak.

56 GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
c) GÜRÜLTÜNÜN ETKİSİNE MARUZ KALAN KİŞİDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER: 1 – Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması, 2 – Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması, 3 – Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak.

57 Kulak Koruyucularının Kullanımı ve Bakımı:
Gürültü Kulak Koruyucularının Kullanımı ve Bakımı: Gürültünün zararlı etkilerinden korunabilmek için kulak koruyucularının doğru takılması önemlidir. Ayrıca hijyenik olmayan kulak koruyucularının kulağı tahriş edebileceği Kulak iltihabına yol açabileceğinden dolayı temizliğine ve bakımına da özen gösterilmelidir.

58 Titreşim Titreşim, araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları vibrasyon ve salınım hareketleridir. Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşimi olması gerekenden fazlasıyla oluştururlar.

59 İlgili Yönetmelik Titreşim Yönetmeliği (23.12.2003)
AMAÇ: işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

60 Titreşim; Vücudu etkileme biçimi yönünden iki türde incelenir. 1) El-Kol titreşimi 2) Bütün vücut titreşimi

61 El – kol titreşimi; İnsanda el–kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

62 El - Kol Titreşim Kaynakları
Genellikle el ve el parmakları ile kollara ulaşan titreşimleri oluşturan titreşim kaynakları; Taş kırma makinaları, kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler, ormancılıkta kullanılan testereler, parlatma ve rende makineleri vb.

63 Bütün vücut titreşimi;
Vücudun tümüne aktarıldığında işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.

64 Tüm vücut Titreşim Kaynakları
Tüm vücudun, etkisi altında kaldığı titreşim kaynakları; Traktör ve kamyon kullanımı, dokuma tezgahları, yol yapım, bakım ve onarım makineleri, özellikle çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makine ve tezgahlar vb.

65 TERMAL KONFOR Termal konfor deyimi;
genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belli bir rahatlık içinde bulunmalarını ifade eder.

66 Kapalı bir ortam içerisinde termal konfor
rahatlığının hemen farkına varılmaz, Ancak bir süre geçtikten sonra Hissedilmeye başlanır. Eğer termal konfor koşulları mevcut Değilse önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulur.

67 TERMEL KONFOR FAKTÖRLERİ
Termal konfor bölgesi, iş yapma ve faaliyetini sürdürme açısından en rahat durumda olabilmek için gerekli termal konfor koşullarının üst ve alt sınırları arasındaki bölgedir. Bu bölgeye etki eden çok sayıda faktör vardır. Bu faktörlerin değişmesine bağlı olarak termal konfor bölgesi de az ya da çok derişiklikler gösterir.

68 Bu faktörleri söyle sıralayabiliriz.
- Ortam sıcaklığı, - Ortamın nem durumu, - Ortamdaki hava akımı, - Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş), - İşçinin giyim durumu, - İşçinin yaşı ve cinsiyeti, - İşçinin beslenmesi, - İşçinin fiziki durumu, - İşçinin genel sağlık durumu ve benzeri.

69 Hafif işlerde rahat çalışma için sıcaklık,
hava akım hızı ve bağıl nem değerleri. Isı Hava akım hızı Bağıl nem C 0,1 C ,2 C ,5 C ,0 Daha yüksek sıcaklık Daha fazla hava akım %

70 Yapılan işe göre çalışma ortamı sıcaklıkları %50 nem seviyesinde
Faaliyetin şekli Hava sıcaklığı (0C) Oturarak yapılan hafif el işleri Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları…. 20 Ayakta yapılan ağır kol isleri Çok ağır işler

71 Aşırı sıcaklığın üretim üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Efektif
Sıcaklık; 29 °C olursa, performans %5 düşer. 30 °C " " % 10 “ 31 °C " " % 17 “ 32 °C " " % "

72 Aydınlatma İşyerlerinin öncelikle gün ışığıyla
yeter derecede aydınlatılmış olması esası bulunmaktadır. Ancak, işin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yada gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

73 Kimyasal Risk Etmenleri

74 1-KİMYASAL NEDİR? Tabii halde bulunan, Üretilen, Herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, Ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen Her türlü safsızlıkları içeren her türlü element, bileşik veya karışımlara kimyasal denir.

75 Kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı zamanda da çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.

76 Kimyasallar tehlikeli sınıflarda adlandırılır.Bu
kimyasallar için kriterleri uluslar arası düzenlemelerle belirlenmiş Etiketleme Malzeme Güvenlik Bilgi Formları(MSDS) hazırlama zorunluluğu getirilmektedir.

77 Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet
sonunda sağlığa zararlı olanlar; Çok toksik Toksik Zararlı, Aşındırıcı, Tahriş edici, Duyarlılık yaratan veya alerjik tepkileri provake eden, Kanserojen, Mutajen, Üreme için toksik, Teratojen,

78 Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması
Tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ile ilgili pek çok uluslar arası ve ulusal düzenlemeler bulunmaktadır. Uluslararası sınıflandırma sistemlerinin yarıdan fazlası, kimyasal ürünün miktarı veya çevredeki emisyonu esas alınarak düzenlenmiştir. Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri de, öldürücü doz (LD50) ve öldürücü konsantrasyonun (LC50) esas alınmasıdır. Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasalların sağlık zararı dikkate alınarak kimyasalın konsantrasyonuna göre de sınıflandırmalar bulunmaktadır Avrupa topluluğunun sınıflandırmasında Parlayıcı Patlayıcı Oksitleyici Aşındırıcı Zehirli Tahriş edici Alerjik (Hassasiyet oluşturucu) Kanserojen olan Üreme için toksik Mutajenik etkileri olanlar Çevreye zarar verenler kimyasallar sınıflama içine alınmıştır.

79 Yük Kaldırma

80 “Disk Kayması”

81 6 Aşamada Yük Kaldırma

82 Doğrular – Yanlışlar

83 Doğrular – Yanlışlar

84 Doğrular – Yanlışlar

85 Doğrular – Yanlışlar

86 Doğrular – Yanlışlar

87 OKSİJEN HARCAMA KAPASİTELERİ
Doğrular – Yanlışlar OKSİJEN HARCAMA KAPASİTELERİ

88 Muskuloskeletal Sistem Rahatsızlıkları (MSR)
Toplumda her 100 kişiden 80’i hayatının bir döneminde bel ağrısından yakınmakta, İstanbul Tıp Fakültesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre ; Aktif bilgisayar kullanıcılarının %90 'ında MSR görülmekte, İngiltere’de en sık görülen meslek hastalığı olan MSR’den yılda 1.1. milyon kişi etkileniyor.

89 Ofis çalışanlarında Karşılaşılan MSR’lerin Dağılımı
% 14 Baş Boyun ve Omuzlar % 24 Arka Gövde % 57 Kalçalar % 16 Bacaklar % 19 Dizler ve Ayaklar % 29

90 HASTALIĞIN EN GÜZEL İLACI, O HASTALIKTAN KORUNMANIN ÇARELERİNİ
ÖĞRENMEKTİR . HİPOKRAT

91 Ergonominin Amacı “Uygun yaşam ve çalışma ortamı” İnsanın sağlığı
güvenliği konforu performansının artırılması ile mümkündür. Ergonominin Amacı Etkileyen faktörler; Vücut pozisyonları (duruşlar) Hareketler (oturma, ayakta durma, kaldırma, itme ve çekme) Çevre Faktörleri(Gürültü, titreşim, aydınlatma, iklimlendirme ve kimyasal maddeler) Bilgi ve İşlemler ( Görsel yada diğer duyu organlarıyla alınan bilgi ve faaliyetler )

92 MUSKULOSKELETAL SİSTEM

93

94

95

96 OTURMA

97 UZUN SÜRE AYAKTA DURMA

98 YATAĞA YATMA VE KALKMA

99 GİYİNME

100

101 ALIŞVERİŞ YAPMA

102 CİSİMLERİ KALDIRMA

103

104 Nasıl Oturuyoruz ? Koltuğun ucuna oturmak % 15
Koltuğun ortasına oturmak % 52 Koltuğun arkasına dayanmak % 33 Koltuğa yayılmak % 42 Kolları masada dinlendirmek % 40

105 Kambur durmayın ! Sırtınızdaki eğriliği koruyacak şekilde oturun...

106 Koltuğunuzda doğru oturun Koltuğun sırtlığını etkin ve doğru kullanın ...

107

108 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞIRKEN OLUŞABİLECEK TEHLİKELERİN
FARKINDA MISINIZ ?

109 ! Ekranlı Araçlar Ekranlı araç kullananlar
Katod Işını Tüpü (CRT) Sıvı Kristal Ekran Dizüstü Bilgisayarlar Proses Kontrol Ekranları Hava Trafik Kontrol Üniteleri TV’ler bu kapsama girmez. Ekranlı araç kullananlar Ekranda metinler üzerinde çalışanlar Sekreterler Veri girenler Dizayn Yapanlar Teknik ressamlar Kütüphaneciler vb. Neredeyse HERKES... !

110 Ekranlı araçlardan kaynaklanan tehlikeler;
Göz yorgunluğu, Zihinsel stres, Kas problemleri, Baş ağrısı, Radyasyon, Epileptik nöbetler vb...

111 Çalışma ortamınızı uygun hareket etmenizi
sağlayacak şekilde düzenleyin....

112 Dokümanınızı, bu amaçla kullanılan araçlara yerleştirin,
okumak için eğilmeyin...

113 Rahat bir pozisyonda oturun...
İşinize ara verin. Rahat bir pozisyonda oturun...

114 Mola sırasında biraz egzersiz yapın, Bacaklarınızı hareket ettirin...
Mola verdiğinizde ekrandan uzak durun Yorgunluk hissedilmeye başladığında her 1 saatte bir kısa aralar (5-10 dk.) vermek her 2 saatte bir 15 dakikalık ara vermekten daha faydalıdır.

115 Molalarda gözlerinizi dinlendirin...

116 Dokümanınızı yerleştirdiğiniz araçlar ekranınıza mümkün olduğunca yakın olsun...

117 Kollarınız masanıza yatay olacak şekilde koltuğunuzun yüksekliğini ayarlayın...

118 KOL VE OMUZLARINIZ RAHAT MI ?

119 Kollarınız ile ellerinizin aynı hizada olmasına dikkat edin,
Çalışırken bilekleriniz düz olsun...

120 Koltuk yüksekliğinize göre ekranınızın açısını ayarlayın...

121 Kollarınızı mümkün olduğu kadar sık dinlendirin....

122 Molalarda kol ve bilek aktivitelerinden mümkün olduğunca
uzak durun.....

123 EKRANDA YAZANLARI OKUMAKTA GÜÇLÜK
ÇEKİYOR MUSUNUZ ?

124 Görüş mesafenizi 2-3 saat sonra değiştirin...
Öğleden önce Öğleden sonra

125 Ekranınızı uygun bezlerle temizleyin....

126 Ekranın rengini ayarlayın, özelikle de çalışırken renk ayarlarında problem yaşıyorsanız...

127 İklimlendirme ve Aydınlatma İklimlendirme Ofislerde;
  Ortam Sıcaklığı; 19,7-22,8 C Rölatif nem; en fazla % 70 İdeal hava akımı; 150 mm/sn civarında olmalıdır. Bu akım 510 mm/sn düzeyine çıktığında ortam “esintili”, 100 mm/sn düzeyine düştüğünde ortam “havasız” dır.

128

129 Aydınlatmada yaşanabilecek sorunlar Sorunları önlemenin yolları
Yetersiz aydınlatma Parlama, yansıma Sorunları önlemenin yolları Işık kaynakları çalışma esnasında çalışanların görüş alanında bulunmamalı, Aydınlatma elemanları ışığın doğrudan iletimini önleyecek siperler ile donatılmalı, Gözün ışık kaynağı ile birleştiği doğrunun yatayla yaptığı açı 30 º den az az olmamalı, Bir tane güçlü ampul kullanmaktansa daha düşük kapasiteli bir kaç tane ampul kullanılması daha faydalıdır. Masa yüzeylerinde yansıtıcı renk ve malzeme kullanımından kaçınılmalıdır. Büyük ofislerde 30 sağlanamaz ise gölgeleme yapılmalıdır.

130 Yansıma Parlaması Doğrudan Parlama Uygun Açı

131 Doğru Pozisyon Yanlış Pozisyon ?

132 Ekranınızı yansımalardan kaçınacak şekilde ayarlayın...

133 Pencerenin, oturduğunuz koltuğun arkasında olmamasına dikkat edin...

134 Güneşli günlerde pencerelerdeki güneşliği kullanın...

135 Basit hareketler Bilgisayar kullanıcılarını uzun bir zaman sonra bekleyen tehlikelerden bazıları: Disk Kayması Boyun Fıtığı Bel Fıtığı Bilek,Diz ve Dirsek Kireçlenmesi Omuz ve Boyun Tutulması Aşağıdaki hareketleri yapmanız sizi bu tehlikelere karşı koruyacaktır.

136 Sırt ve Omuz Hareketleri
Ayağa kalkınız ve sağ elinizle sol omzunuzu sol elinizle sağ omzunuzu kavrayınız.Başınızı kolunuzun aksi yönünde çevirebildiğiniz kadar hareket ettiriniz.

137 Baş ve Boyun hareketleri
Boynunuzu beşer kez sağa sola öne ve arkaya doğru hareket ettiriniz Başlangıçta kendinizi zorlamayınız.Gün geçtikçe ve Boyun kaslarınız güçlendikçe zaten hareket mesafesi artacaktır.

138 … Bilgisayar ve Sandalye hareketleri …
Resimde görmüş olduğunuz hareketleri her iki saatta bir kez mutlaka yapınız.Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

139 … Bilgisayar ve Sandalye hareketleri …

140 … Bilgisayar ve Sandalye hareketleri …

141 Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri, Önlemleri
Bölüm Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri, Önlemleri

142 Elektrik Tehlikeleri - Şok
Vücuttaki akımın yolu Vücuttaki akım miktarı (amper) Şok eden akımın; vücutta kalış süresine bağlıdır, DÜŞÜK VOLTAJ DÜŞÜK TEHLİKE ANLAMINA GELMEZ GİRİŞ ELEKTRİK TELİ ÇIKIŞ

143 Elektrik Çarpması “Elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin bir elektrik kaynağı ile teması sonucu yaralanması veya ölümü” Etkileyen faktörler Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı Akımın gerilimi (Voltaj) Akımın cinsi (ASC, DC) Akımın şiddeti (Amper) Akımın geçtiği yol Akımın dokulardan geçtiği süre Vücut dokularının direnci

144 Topraklama Topraklama, istenmeyen akımı dağıtmak için, araçtan toprağa düşük direnç yolu yaratır. Kısa devre veya elektrik boşalması ortaya çıktığında, enerji toprağa akar ve sizi elektrik çarpmasından, yaralanma ve ölümden korur.

145 Elektrikli El Aletleri
Eldiven ve uygun ayakkabı Kuru bir yer İyi aydınlatma Kısa Devre ? Kablodan taşıma ? Kablodan çekme ? Sıcak, yağ ve keskin köşeler Enerji izolasyonu Bozuk araçlar ? Topraklama

146 Akımın Vücutta İzlediği Yol

147 Uyarı merkezleri Kalp Kol-bacak Kol-kol (%60  )
Akımın Vücutta İzlediği Yol Uyarı merkezleri Beyin sapı Kalp Kol-bacak Kol-kol (%60  )

148 Zorunlu Önlemler Pano Önlerine yalıtkan paspas konulacak
Kıvılcım çıkaran elektrik motorları;patlayıcı parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanılmayacaktır. Taşınabilir iletkenlerin kullanılması gereken yerlere, yeteri sayıda ve uygun şekilde topraklanmış elektrik prizleri konacaktır. Kırık fiş, priz, şalter kesinlikle kullanılmayacak Toprak hatları, kolay muayene edilecek şekilde çekilmiş olacaktır. Kontrol, bakım ve onarımı yapılacak makina ve elektrik devrelerinin akımı kesilecek ve akımı kesen şalter veya anahtarlarda kilitleme tertibatı bulunacak veya bunların açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.

149 Zorunlu Önlemler Vinçlere akım sağlayan hava iletkenleri uygun şekilde yerleştirilmiş ve korunmuş olacak ve bunların altına veya yakınına malzeme istifi ve yığını yapılmayacaktır. Elektrik işlerinde kullanılan el aletleri, uygun şekilde yalıtılmış ve sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olacaktır. Elektrik el aletleri iyi bir şekilde muhafaza edilecek ve her an işe hazır şekilde bakımlı bulundurulacaktır. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır. Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol ve etekleri geniş elbiseler giymeyecekler, kauçuktan gayri eldiven takmayacaklardır. Elektrik kaynağı yapılan yerler, başka işçilerin çalıştığı yerlerden en az 2 metre yükseklikte ve ışık geçirmeyen taşınmaz veya taşınabilir paravanlarla ayrılmış olacaktır.

150 Zorunlu Önlemler Elektrik kaynağı işlerinde çalışan işçilere, işin özelliğine uygun kişisel korunma araçları verilecektir. Elektrik kaynak makinası bağlantıları ve prizler, yalnız yetkili elektrikçiler tarafından yapılacak ve değiştirilecek, kaynak işlerinde ise ehil kaynakçılar çalıştırılacaktır. Yıldırama karşı Parotener veya parafudr olacak

151 İş Yeri İle İlgili Kurallar
İşyerlerindeki koridorlar, işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike başgösterdiğinde işyerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte olacak, tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış bulunacaktır. Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80 santimetre olacaktır. İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı sağlam, arızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olacak, ayrıca geçitler işaretlenecektir. Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının etrafında en az 100 cm yüksekliğinde eteklik bulunacaktır. Korkulular ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılacak en az 100 cm yüksekliğinde olacak,

152 İş Yeri İle İlgili Kurallar
İşyerlerinde sıcaklık derecesi 15 santigrat dereceden az ve 30 santigrat dereceden yüksek olmayacaktır İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak ve metrekarede en az 500 kilogram yük taşıyacaktır. Merdivenlerin genişliği, bakım işlerinde kullanılanlar dışında en az 110 santimetre olacak Merdivenlerin eğimi, bakım işlerinde kullanılanlar dışında tabanla en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. Basamakların eni, bakım merdivenleri dışında 22 santimetreden az olmayacak ve yükseklikleri en az 13 santimetre ve en çok 26 santimetre olacaktır. Dört basamaktan fazla olan her merdivende, korkuluk ve trabzan bulunacaktır.  Genişliği 225 santimetreyi aşan merdivenlerin ortalarında, ayrıca bir trabzan bulundurulacaktır.

153 İş Yeri İle İlgili Kurallar
İşyerlerindeki atelyeler, geçit, depo ve ambarlar ile bakım odalarının duvar, taban, tavan, pencere, kapı ve diğer yerleri, her zaman için temiz ve bakımlı bir şekilde bulundurulacaktır.  Çalışılan yerler, günde en az bir kere temizlenmiş olacaktır. Döşemelere duvarlara ve diğer yerlere tükürmek, süprüntü atmak yasaktır. İşçilerin çalıştıkları yerlerde ve işbaşında yemek yemeleri yasaktır. İşçiler soyunma odası dışında soyunup giyinmeyecek. İş elbiselerini soyunma odası dışında bırakmayacaktır. Forklift, vinç gibi taşıma ekipmanlarının sesli uyarı sistemlerinin olması

154 Makinalar İle İlgili Kurallar
Tahrik makinalarının bütün hareketli kısımları ile transmisyon tertibatı ve bütün tezgah ve makinaların tehlikeli olan kısımları, uygun şekilde korunmuş olacaktır.  Transmisyon tertibatı ile tezgah ve makinalara ait koruyucuların, emniyet teçhizat ve tertibatının çıkarılması veya işe yaramaz hale getirilmesi yasaktır. Bu koruyucular, ancak kontrol, ayar, bakım ve onarım sırasında kaldırılacak ve işin bitiminde derhal yerine takılacaktır.  Bir tezgah veya makinada, arıza veya bunların koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik görüldüğü hallerde, makina ve tezgah derhal durdurulacak ve ilgililere haber verilecek ve arızası olduğu veya kusurlu koruyucusu bulunduğu tespit edilen tezgah veya makinada, herhangi bir kimsenin çalışmasını önleyecek tedbirler alınacak ve durum, bunların üzerine bir levha asılarak belirtilecektir.

155 Makinalar İle İlgili Kurallar
Bir tezgahın çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalıştığı hallerde, her işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün çalışma düğmelerine basılmadan makina çalışmayacak, buna karşılık, durdurma düğmelerinin birine basmak suretiyle makina duracaktır. Her makine ve tezgahta, talaş kaldıran, şekillendiren, ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan yerler gibi operasyon noktası denilen bölgeler, herhangi bir kazanın meydana gelmesini önleyecek şekilde korunacak ve bunun için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. Ayak pedalı ile çalışan makina ve tezgahların pedalları üzerinde bir koruyucu bulunacaktır. Döküm, demir ve kaynak işlerinin yapıldığı yerlerde çalışma esnasında çıkan duman, gaz, koku, is, toz ve buharlar, mevzii aspirasyon tertibatı ile dışarı atılacak

156 Makinalar İle İlgili Kurallar
Her çeşit matkap ve freze tezgahlarında işlenen parça, takımla beraber dönmemesi için uygun şekilde bağlanacak veya mengene ile tespit edilmiş olacaktır.  Döner tablalara bağlanan parçanın çıkıntılı kısımları, uygun şekilde koruyucu içine alınacaktır.  Parça işlenirken, kesici takım ağzında bulunan talaşlar temizlenmeyecek ve soğutucu sıvının sıçramasına karşı, siperler yapılacaktır.  Çıkan talaşlar elle süpürülmeyecek ve bu iş için uygun fırçalar kullanılacaktır. Otomatik torna tezgahları ile otomatik tezgahların operasyon noktaları, uygun şekil ve nitelikte koruyucu içine alınacaktır.  İşçilerin kayış veya aynayı tutarak elle fren yapmaları önlenecektir.  Geçit ve ara yollara bakan tezgahlarda talaş fırlamalarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır.  Rovelver ve otomat tezgahlarında çubuk halinde olan malzemeler, uygun koruyucu içine alınacaktır.

157 Makinalar İle İlgili Kurallar
Planya ve vargel tezgahlarının etrafındaki boşluklar, 60 santimetreden az olmayacak bu açıklığın sağlanamadığı veya hareketli tablanın üzerine konan işin tabladan taştığı hallerde, tezgahın her iki başı uygun korkuluklarda korunacaktır. Zımpara taşları, gerekli sağlamlıkta yapılmış olacak ve taştan fırlayabilecek parçalara karşı, uygun koruyucu içine alınacaktır. Tezgaha bağlanacak zımpara taşları, işin ve tezgahın özelliğine uygun olacak, taşın devir adedi, tezgahınkinden fazla olmayacaktır.  Taşlama ve polisaj tezgahlarındaki dönen kısımların yataklanması, yağlanması, ayarlanması ve bakımı, teknik gereklere uygun olacaktır.  Çalışan işçilerin baş ve gözlerini, sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan korumak için gerekli tedbirler alınacaktır.  Çalışma sırasında meydana gelecek tozları, çıktığı yerde toplayacak bir aspirasyon tertibatı yapılacaktır.

158 Makinalar İle İlgili Kurallar
Motorlu çalışan preslerde kalıp bağlanmadan önce, motor durdurulacak, uzaktan hareketi sağlanan hidrolik ve pnömatik preslerde ise, kalıp bağlanmadan önce, basınç bağlantısı kesilecek ve pres başlığı ile tabla arasına yeteri sağlamlıkta takozlar konacaktır.  İşe uygun olarak alt ve üst kalıbın çalışma açıklığı ayarlanacak, açık kalıpla çalışan preslerde, mekanik koruyucular yapılacaktır.  El ve parmak koruyucuları, kalıp hareketli tehlikeden önce çarpma veya itme suretiyle gerekli uyarmayı yapacak şekilde veya belirli bir seviyeye inmeden önce pres başlığının hareketine engel olacak şekilde yapılmış olacaktır.  Otomatik besleme tertibatı olmayan veya işin gereği olarak koruyucu yapılamayan preslerde, çift el kumanda tertibatı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi harekete geçiremiyecek şekilde yapılmış olacaktır.  El ve kolları korumak imkanı bulunamayan hallerde, uygun kişisel koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya maşa gibi aletler verilecek mekanik veya pnömatik iş çıkarma veya fırlatma tertibatı yapılacaktır.

159 Makinalar İle İlgili Kurallar
 Büyük parçaların işlendiği ağır presler ile enjeksiyon ve püskürtme preslerinde, fotosel tertibatı bulunacak veya tamamen kapanmadıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı veya mekanik engelli kapaklar yapılacaktır.  Çalışma anında parça fırlamasına karşı, preslerde uygun siperler yapılacaktır.  Pedalla çalışan preslerde, pedal üzerine, uygun bir koruyucu konacaktır.  Hidrolik veya hava basıncı ile çalışan preslerde, basınç borusunun görünür bir yerine bir manometre ve emniyet supabı konacaktır.  Hidrolik presler dışında diğer preslerin pres başlığının hareketini istenilen yerde tutacak fren tertibatı bulunacak ve her presin kolay erişilebilir bir yerinde ayrı kumanda tertibatı olacaktır.  Pres kalıplarının kenarları ve köşeleri keskin bırakılmayacaktır.

160 Makinalar İle İlgili Kurallar
 Tüm basınçlı ekipmanlar yılda bir kere test edilecek Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması sağlanacaktır. Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede olacak, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta veya dayanıklı bir bölme içinde bulunacaktır.

161 Taşıma Depolama 1. Malzemenin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve depolanmasında genellikle mekanik araçlar kullanılması esastır.     Ağır parçaların ekip halinde kaldırıldığı veya taşındığı hallerde, önceden belirtilen kumanda hareket ve işaretleri kullanılacaktır. 2. Fıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, eğik düzlemlerden indirilirken takozlar, kaldıraçlar, halat ve ipler kullanılacak ve işçiler, eğik düzlemin alt başında ve indirilen kapların önünde durmayacaklardır. 3. Ağır parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bunlar el ile itilmeyecek, kaldıraçlarla veya benzerleri ile hareket ettirilecektir.

162 Taşıma Depolama 4. İşyerlerinde malzemeler, aydınlatmayı engellemeyecek, makina ve tesisatın çalışmasını güçleştirmeyecek, geçitlerde gidiş ve gelişi aksatmayacak ve yangın söndürme tesisatının kullanılma ve çalışmasını engellemeyecek ve devrilmeyecek şekilde ve ağırlıklarına dayanacak taban üzerine ve ancak 3 metre yükseklikte istiflenecektir. 5. Ağır çuval ve torbalar, dört köşesi çaprazlama olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif edilecektir. 6. Rafların yük taşıma miktarları belirlenmeli ve raflara asılmalı

163 Bakım Onarım İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinada, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir. Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makina durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan makina, cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir. Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak, bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.

164 Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı
Bölüm Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı

165 Temel Kişisel Koruyucu Donanımlar | KKD
Maden sahasında asgari KKD standartlarından bahsedin ve ek kkd hk bilgi verin 165

166 İş Güvenliği Ekipmanlarının Özellikleri
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI ‘’CE’’ BELGELİ OLMALIDIR İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI TEHLİKEDEN ÇALIŞANLARI KORUMALIDIR İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI ERGONOMİK OLMALIDIR. ÇALIŞANIN YAPTIĞI İŞE ENGEL TEŞKİL ETMEMELİDİR KORUYUCU YENİ TEHLİKELER OLUŞTURMAMALIDIR 166

167 Bölüm Uyarı işaretleri

168 GÜVENLİK VE SAĞLIK LEVHALARI RENK KODLARI

169 Yasaklayıcı Uyarı / İkaz Zorunlu Emniyetli Durum Yangın Kırmızı Sarı
Mavi Zorunlu Yeşil Emniyetli Durum Yangın 169

170 Kırmızı : Yasaklayıcı İşaretler
170

171 Sarı : Dikkat 171

172 Mavi : Zorunlu İşaretler
172

173 Yeşil : İş Güvenliği İşaretleri
173

174 Yangın Olayı Ve Yangından Korunma

175 Yangın Neden Çıkar Koruma önlemlerinin alınmaması. Bilgisizlik İhmal
Kazalar Sabotaj Sıçrama Doğa olayları YANGIN ÖNLEMLERİ ALMANIN, SÖNDÜRME KÜLFETİNDEN DAHA KOLAY VE UCUZ OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ.

176 Oksijen Yanıcı Madde Ateş Kaynağı
Yangın Üçgeni Oksijen Yanıcı Madde Ateş Kaynağı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen veriler sürücüye ait asli ve tali kusurlarla, araca ait kusurlar başlıkları altında toplanmıştır. Burada bahsedilen kaza etkenleri büüklüklerine göre sıralanmış olup, genelde yapılan hata ve kusurlu hal ve hareketleri göstermesi açısından oldukça önemlidir. Nispeten daha düşük oranlara sahip kaza etmenlerininde önemini aklımızdan çıkarmadan bu etkenlerle mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu hataları bizim tekrarlamamız kazaya karışma riskimizi önemli ölçüde azaltacak olmakla beraber karşıdan yada arkamızdan gelen aracın ve sürücüsün bu hataları yapma ihtimalini göz önünde bulundururarak aracımızı kullanmalıyız. 176

177 Nasıl Kullanacağız

178 Burada Yanlış Nedir?

179 A Sınıfı Yangınlar B Sınıfı Yangınlar C Sınıfı Yangınlar
Yangın Çeşitleri A Sınıfı Yangınlar katı madde yangınları, ahşap kömür, kumaş, kağıt, ot… B Sınıfı Yangınlar Sıvı madde yangınları, akaryakıt, madeni yağlar, solvent, yağlı boya, fuil-oil… C Sınıfı Yangınlar Gaz madde yangınları, havagazı, hidrojen, LPG… D Sınıfı Yangınlar Hafif metal ve alaşımları yanması, Magnezyum, Lityum, Potasyum… ayrıca.. F

180 Yangın Durumunda ... Önce haber ver Sonra müdahale et!

181

182

183

184 Yanma olayını duraklatıp durdurma işlemine söndürme denir.
SÖNDÜRME NEDİR? Yanma olayını duraklatıp durdurma işlemine söndürme denir. Söndürme yangın üçgeninin bozulmasıdır.

185 Söndürme prensipleri I- Soğutarak söndürme II- Havayı kesme III- Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması

186 Söndürme Ekibi Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi İlk Yardım Ekibi
Yangın Ekibi Söndürme Ekibi Kurtarma Ekibi Koruma Ekibi İlk Yardım Ekibi

187 Yangın Anında yapılacaklar
Telaşlanmayınız, Yangın ihbar düğmesine basınız, İtfaiyeye telefon ediniz, ettiriniz, (İtfaiye 110) Ambulans çağırınız (Acil 112) Yangın adresini, mümkünse cinsini bildiriniz, Çevrenizdekilere duyurunuz, Elde mevcut imkanları kullanınız, Yayılmayı önleyici tedbirler, Kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

188 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı
1-Rüzgarı Arkana Al Yanlış Doğru

189 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı
2- Alevin Dibine Tut Yanlış Doğru

190 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı 3-Yangının Doğduğu Yere Tut
Yanlış Doğru

191 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı
4-Önce ön daha sonra ileri tut Yanlış Doğru

192 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı 5-Tamamen sönmeden terk etme
Yanlış Doğru

193 Portatif Yangın Söndürücülerin Kullanımı
6-Tüpü kontrol et ve yerine kaldır (Tüpler rahat ulaşılabilir bölgede ve görme mesafesinde olmalıdır) Yanlış Doğru

194 Bölüm Genel İSG Kuralları

195 Islak elle prizlere fiş takmayınız. ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VARDIR
GENEL İSG KURALLARI Elektrik panolarına müdahale etmeyiniz. Sadece yetkisi olan kişiler elektrik panolarına müdahale edebilir. Elektrik panolarının önü açık olmalıdır. Islak elle prizlere fiş takmayınız. ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VARDIR

196 KAYMA VE DÜŞME RİSKİ VARDIR
GENEL İSG KURALLARI Yürürken adımınızı atacağınız yere bakın ve olası kaygan zeminlere basmaktan kaçının. Çalışma alanlarının temiz ve düzenli kalmasına dikkat edin. Bütün çalışma alanları günde en az bir defa kontrol edilmeli ve çalışma sonunda temiz ve düzenli bırakılmalıdır. KAYMA VE DÜŞME RİSKİ VARDIR

197 KAYMA VE DÜŞME RİSKİ VARDIR
GENEL İSG KURALLARI İş başındayken her türlü güvensiz davranıştan kaçının; Ayakkabılarınızın çalışma ortamına uygun olduğundan emin olun. Çözülmüş ayakkabı bağları son derece risklidir. KAYMA VE DÜŞME RİSKİ VARDIR

198 GENEL İSG KURALLARI Yüksek noktalarda çalışmalarda düşmeyi önleyici / koruyucu ekipman kullanmak zorunludur. DÜŞME RİSKİ VARDIR

199 Ne kadar küçük olursa olsun bütün yaralanmaları,
GENEL İSG KURALLARI Ne kadar küçük olursa olsun bütün yaralanmaları, iş kazalarını, güvensiz durum ve hareketleri bir üst yöneticinize anında bildiriniz ! Genel İş Güvenliği Kurallarına İlişkin Talimatı Mutlaka Okuyun

200 GENEL İSG KURALLARI UNUTMAYIN! KÜÇÜK İHMALLER, BÜYÜK KAZALARA ve YARALANMALARA YOL AÇABİLİR

201 FORKLIFT ÇARPMA RİSKİ VARDIR
GENEL İSG KURALLARI Tesis içerisinde sarı çizgilerle tanımlanmış yaya yollarından yürüyün YAYA YOLU FORKLIFT ve DİĞER MALZEME TAŞIMA ARAÇLARINA DİKKAT EDİN, GEÇİŞ ÖNCELİĞİ TANIYIN FORKLIFT ÇARPMA RİSKİ VARDIR

202 GENEL İSG KURALLARI Merdivenlerden inerken ve çıkarken daima trabzanlardan tutununuz ve basamaklara bakınız. DÜŞME RİSKİ VARDIR FALLING RISK

203 FELAKET BAŞA GELMEDEN EVVEL ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ DÜŞÜNMEK LAZIMDIR
FELAKET BAŞA GELMEDEN EVVEL ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ DÜŞÜNMEK LAZIMDIR. GELDİKTEN SONRA DÖVÜNMENİN FAYDASI YOKTUR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

204 ÖNLEMEK TEDAVİDEN UCUZDUR..
TEŞEKKÜRLER


"İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları