Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) MAYIS 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) MAYIS 2013"— Sunum transkripti:

1 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) MAYIS 2013
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) MAYIS 2013

2 ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ (ÇKYS)
Sağlık Bakanlığının, tüm personelinin, kurumlarının, bina bilgilerinin, malzemelerinin ve Özel Sağlık kuruluşlarının izlendiği sistemdir.

3 ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ (ÇKYS)
Tarihçe : 1997 yılında ihale edildi. Başlangıçta Client / Server (istemci / Sunucu) mimaride yazıldı. 2003 Yılında Internet teknolojisi gelişmesi ile Uygulama Sunucusu üzerinden web tabanlı olarak kullanıma 5 pilot ilde açıldı. 2004 yılında tüm İSM lere açıldı. 2006 Yılında SGB, TSM ve Hastanelerin kullanımına açıldı. Faydaları: Bakanlığın sahip olduğu kaynakları yönetmek izlemek, Kaynak planlamasına destek sağlamak. Ekonomik kazanç elde etmek. Verimliliğin artırılmasına katkıda bulunmak. Diğer Projelere ve Paydaşlara veri alt yapısı teşkil etmek. Destek verdiği projelere veri bütünlüğü sağlamak. Sahip olduğu merkezi veritabanı ve entegre olduğu sistemler sayesinde bir çok iş ve işlemin online yürütülmesini sağlamak.

4 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (İKYS)
Sağlık Bakanlığının tüm personel hareketlerinin yapıldığı, takip edildiği, Tüm sağlık personelinin diploma tescillerinin yapıldığı Personel Planlama, Standart Kadro ve PDC kontrollerin yapıldığı Personele ait tüm işlemelerin takip edildiği sistemdir. Bahse konu bilgiler Diğer Paydaşlar ile paylaşılmaktadır.

5 Muvafakat / Sicil Özeti isteme işleminin yapıldığı ekrandır.
Bu ekrana geçmeden önce Arz Fişinin hazırlanmış olması gerekmektedir. Arz Fişi Hazırlanması ekranından Muvafakat/Sicil Özeti İsteme düğmesi ile  ekranına geçildiğinde kişinin bilgileri sistem tarafından buradaki alanlara otomatik olarak yansıtılacaktır. Atama Talep numarası da kaydedildikten sonra sistem tarafından verilecektir. Bu numara Başka Kurumdan Nakil işlemleri için gereklidir. Yazı İşlemleri düğmesi ile gelen ekranda ilgili Muvafakat/Sicil Özeti istemeye ait yazı alınır. Kullanıcı isterse bu yazı üzerinde değişiklik yapabilir. Yazı işlemlerine geçmek için Muvafakat/Sicil Özeti Yazısı Tarih ve Sayısının girilmesi gerekmektedir. Tescil Bilgileri düğmesiyle ilgili muvafakat / Sicil Özeti istemeye ait kaydın Tescil Eden ve Güncelleyen bilgileri getirilir. İletiler düğmesi ile gelen ekrandan kişinin kullanıcı tarafından istenilen Talep Bilgileri  doldurulur ve sisteme kaydedilerek ilgili kuruma iletilmesi sağlanır. Sonuç alanında bulunan liste kutusundan cevap olumlu gelmiş ise “Olumlu” seçilir. Onay Tarihi ve Sayısı alanına ise uygun görülen tarih ve sayı bilgisi girilir. Atama Kararı Oluştur düğmesi ile bir sonraki adıma geçilir. Eğer Sonuç “Olumsuz” ise bir sonraki adıma geçilemez. Sonuçlanmış Atama Talepleri düğmesi ile gelen listeden sonuçlanmış Muvafakat/Sicil özeti bilgileri listelenir ve kullanıcı bunlardan birini seçebilir.

6 Memurun açıktan atanması ile ilgili işlemleri yapıldığı ekrandır.
Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanı ilk defasında “Arz” olarak görülecektir. Bu alanın içeriği işlemlere devam edildikçe sistem tarafından değiştirilecektir. Hrk. Tipi ve Dayanak alanları değerler Listesi alanından seçilir ve ne tür bir atama işlemi yapılacağına karar verilir. Yeni Durum Bilgileri bloğunda Diğer Grv. kulakçığında bulunan Asıl Görev Yeri düğmesine basıldığında kişinin o anki görev yeri ve unvan bilgisi bu bölüme aktarılır. Paraf Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan karar ve onay dökümünde görünen paraf bilgilerinin tanımlaması yapılır. Yapılan değişikliklerin dökümlere yansıtılabilmesi için Kaydet düğmesine basılması gerekir. Dağıtım Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan yazının gereği için dağıtım yerleri sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bilgi Dağıtım Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan yazının bilgi için dağıtım yerleri sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Karar/Onay Dök düğmesi ile gelen ekranda kişinin atama kararı ile ilgili dökümleri alınır. Onay Bilgilerini Yenile düğmesiyle Hareket Durum Değişikliği ekranında bulunan Onay Kişi Bilgileri bloğundaki bilgiler, sistemdeki bilgilere göre yenilenecektir. Paraf Bilgilerini Yenile düğmesiyle Yazının Paraf Bilgileri ekranındaki paraf bilgileri,sistemdeki bilgilere göre yenilenecektir.

7 Tüm bilgi girişi işlemi tamamlandıktan sonraki adım Kadro Talebi yaratılmasıdır. Durum Değişikliği düğmesine basıldığında gelen ekranda  Onay Durumu liste kutucuğundan ataması yapılacak personel için Kadro Şubesinden kadro talebinde bulunmak için “Kadro Talebi Yarat” seçeneği seçilip Onayla düğmesine basılmalıdır. Bu işlemden sonra Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Arz” durumundan “Kadro Talebi Oluşturuldu” olarak değişir. Kadro Şubesinden ilgili atamaya ilişkin Onay verilmiş ise, aynı kayıt tekrar sorgulandığında Onay Drm. alanının içeriğinin “Kadro Var” şeklinde değiştiği görülecektir. Bu aşamadan sonra atama kararı makama sunulabilir. Bunun için Durum Değişikliği düğmesi ile gelen ekrandan Hareketin Yeni Durumu alanı değerler listesinden “Makama Sunuldu” seçilir. Bu işlemden sonra Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Var” durumundan “Karar İmzada” olarak değişir. Atama kararı ilgili makam tarafından onaylamış ise Durum Değişikliği düğmesi ile gelen ekrandan Hareketin Yeni Durumu alanı değerler listesinden “Onaylandı” seçilir. Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Karar İmzada” durumundan “Kadro Gördü” olarak değişir. Bu aşamadan sonra Tebligat İşlemleri ekranından atama kararı kesinleştirilir ve Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Gördü” durumundan “Kesinleştirildi” olarak değişir.

8 Başka kurumdan nakil için kararın hazırlandığı ekrandır.
Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanı ilk defasında “Arz” olarak görülecektir. Bu alanın içeriği işlemlere devam edildikçe sistem tarafından değiştirilecektir. Hrk. Tipi ve Dayanak alanları değerler listesi alanından seçilir ve ne tür bir atama işlemi yapılacağına karar verilir. İlgili Muvafakat Bilgisi düğmesi ile gelen listeden başka kurumdan nakli yapılacak personel seçilir. Bu listede Muvafakat / Sicil Özeti İsteme İşlemleri ekranından . Sonucu “Olumlu” olarak seçilen kayıtlar listelenir Muvafakat / Sicil Özeti İsteme İşlemleri ekranından  Atama Kararı Oluştur düğmesi ile ekranına geçildiğinde kişinin bilgileri sistem tarafından buradaki alanlara otomatik olarak yansıtılacaktır. Ataması yapılan kişinin yeni durum bilgileri girilirken sistem tarafından il, ilçe ve birim bazında standart kadro kontrolü yapılır. Bu kadro limitini aşan bir atama yapılmak istendiği takdirde uyarı mesajı getirilir. Eğer kullanıcı, standardı aşan bir atama yapabilme yetkisine sahipse, atama gerekçesi Std. Çlş. Aşma Açıklaması düğmesine basılarak gelen ekrana yazılmalıdır. İşlemin devamı kurum içi nakildeki gibi devam eder.

9 Geçici Görevlendirme işlemlerin yapıldığı ekrandır
Geçici Görevlendirme işlemlerin yapıldığı ekrandır. Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanı ilk defasında “Arz” olarak görülecektir.Hrk. Tipi ve Dayanak alanları değerler listesi alanından seçilir ve ne tür bir atama işlemi yapılacağına karar verilir. Sicil No alanına geçici görev verilecek personelin sicil numarası girilir. Sicil numarası girildikten sonra kişinin diğer bilgileri sistem tarafından otomatik getirilecektir. Mevcut Durum Bilgileri bloklarına kişinin üzerinde bulunan görev bilgileri görüntülenecektir. Bu alan üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Geçici Görev Bilgileri bloğundaki Teşkilat, Geçici Görev Birimi, Unvan ve Branş alanlarına ilgili geçici görevlendirmenin yapılacağı birim unvan ve branş bilgileri girilir. Süre (Gün)alanına geçici görevlendirmenin gün sayısı girilir. Ataması yapılan kişinin yeni durum bilgileri girilirken sistem tarafından il, ilçe ve birim bazında standart kadro kontrolü yapılır. Bu kadro limitini aşan bir atama yapılmak istendiği takdirde uyarı mesajı getirilir. Eğer kullanıcı, standardı aşan bir atama yapabilme yetkisine sahipse, atama gerekçesi Std. Çlş. Aşma Açıklaması düğmesine basılarak gelen ekrana yazılmalıdır. Bu işlemden sonra Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Arz” durumundan “Karar İmzada” olarak değişir ve Bu alanın içeriği işlemlere devam edildikçe sistem tarafından değiştirilecektir.  En son Tebligat İşlemleri ekranından atama kararı kesinleştirilir ve Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Gördü” durumundan “Kesinleştirildi” olarak değişir.

10 Başka bir kurumda görevlendirme işlemlerinin yapıldığı ekrandır
Başka bir kurumda görevlendirme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanı ilk defasında “Arz” olarak görülecektir. Hrk. Tipi ve Dayanak alanları değerler listesi alanından seçilir ve ne tür bir atama işlemi yapılacağına karar verilir.Sicil No alanına geçici görev verilecek personelin sicil numarası girilir. Sicil numarası girildikten sonra kişinin diğer bilgileri sistem tarafından otomatik getirilecektir. Mevcut Durum Bilgileri bloklarına kişinin üzerinde bulunan görev bilgileri görüntülenecektir. Bu alan üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Geçici Görev Bilgileri  bloğundaki Dış Kurumu, Unvan ve Branş alanlarına ilgili geçici görevlendirmenin yapılacağı yer, unvan ve branş bilgileri girilir. Süre (Gün) alanına geçici görevlendirmenin yapılacağı gün sayısı girilir. Tüm bilgi girişi işlemi tamamlandıktan sonraki adım Durum Değişikliği düğmesine basıldığında gelen ekranda  Onay Durumu liste kutucuğundan “Makama Sunuldu” seçilip Onayla düğmesine basıldığında Temel Bilgiler bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Arz” durumundan “Karar İmzada” olarak değişir. Bu alanın içeriği işlemlere devam edildikçe sistem tarafından değiştirilecektir. Bu aşamadan sonra Tebligat İşlemleri ekranından atama kararı kesinleştirilir ve Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Gördü” durumundan “Kesinleştirildi” olarak değişir. Personel üzerindeki geçici görevi kaldırmak için Hrk. Tipi ve Dayanak alanından ilgili seçenekler seçildikten sonra Geçici Görev Bilgileri bloğundaki alan bilgileri boş bırakılarak işlemlere devam edilir.

11 Atama kararlarının iptal işleminin yapıldığı ekrandır.
İptal edilmesi istenen atama kararı Atama Kararı Sorgulama düğmesi ile gelen ekrandan ya da İptal Edilecek Karar Bilgileri bloğunda sorgulaması yapılıp iptal edilecek atama kararı seçildikten sonra Geri Dön düğmesine basıldığında ilgili atama kararı İptal Edilecek Atama Kararı bloğunda görüntülenecektir. İptal İşlemleri ekranında ikinci, tedvir, vekalet, görevlendirme ve diğer kurum görevlendirme iptali işlemleri yapılmaz. Bu iptal işlemleri kararın hazırlandığı ekrandan hareket turu görevlendirme iptali seçilerek yapılır. İptal Edilen Kaydı Gör düğmesi ile iptal edilmesi istenen atama kararı görüntülenir. Bu Kaydı İptal Et düğmesine ile İptal Edilecek Karar Bilgileri bloğunda görüntülen atama kararı İptal Kararları Bilgileri bloğuna sistem tarafından aktarılacaktır. Onay Dökümü düğmesi, İptal Edilecek Karar Bilgileri bloğunda belirtilen hareket türü için onay dökümünün alınması amacıyla kullanılır. İptal Kararları Bilgileri bloğundaki Dayanak No değerler Listesi yardımı ile dayanak bilgisi seçilir. Evrak Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan iptal edilen kararın evrak tarihi ve numarası görüntülenir Onay Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda iptal edilen atama kararının onay kişi bilgileri görüntülenir. Tüm bilgi girişi işlemi tamamlandıktan sonraki adım Kadro Talebi yaratılmasıdır. Durum Değişikliği düğmesine basıldığında gelen ekranda yapılan iptal işlemi herhangi bir kadro hareketi gerektiriyorsa Onay Durumu liste kutucuğundan iptal işlemi yapılacak personel için Kadro şubesinden kadro talebinde bulunmak için “Kadro Talebi Yarat” seçeneği seçilip Onayla düğmesine basılmalıdır. Bu işlemden sonra İptal Kararları Bilgileri bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Arz” durumundan “Kadro Talebi Oluşturuldu” olarak değişir. Kadro Şubesinden ilgili atamaya ilişkin Onay verilmiş ise, aynı kayıt tekrar sorgulandığında Onay Drm. alanının içeriğinin “Kadro Var” şeklinde değiştiği görülecektir. Bu aşamadan sonra atama kararı makama sunulabilir. Bunun için Durum Değişikliği düğmesi ile gelen ekrandan  Hareketin Yeni Durumu alanı değerler listesinden “Makama Sunuldu” seçilir. Bu işlemden sonra İptal Kararları Bilgileri bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Var” durumundan “Karar İmzada” olarak değişir. Atama kararı ilgili makam tarafından onaylamış ise Durum Değişikliği düğmesi ile gelen ekrandan  Hareketin Yeni Durumu alanı değerler listesinden “Onaylandı” seçilir. İptal Kararları Bilgileri bloğunda bulunan Onay Drm. alanının içeriği “Karar İmzada” durumundan “Kadro Gördü” olarak değişir. Bu aşamadan sonra Tebligat İşlemleri ekranından kararı kesinleştirilir ve Onay Drm. alanının içeriği “Kadro Gördü” durumundan “Kesinleştirildi” olarak değişir.

12 Personelin sicil numarası girilip sorgu çalıştırıldığında personele ait bilgiler ekrana gelecek olup İptal edilmesi istenen atama İptal Edilecek Atama Kararı bloğunda görüntülenecektir .Eski Durum bloğunda personelin iptal edilecek karardan önceki birim, unvan ve kadro derece bilgileri görüntülenir. Bu alanlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.Yeni Durum bloğunda personelin iptal edilen kararla atandığı birim, unvan ve kadro derece bilgileri görüntülenir. Bu alanlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. İptal Edilen Kaydı Gör düğmesi ile iptal edilmesi istenen atama kararı görüntülenir. Bu Kaydı İptal Et düğmesine ile İptal Olan Atama Kararları bloğunda görüntülen atama kararını iptal edip yeni bir atama kararı oluşturulur. İptal edilecek atama kararının hareket tipine göre ilgili ekran gelir. İptal Eden Kararı Gör düğmesi ile İptal Olan Atama Kararları bloğunda görüntülen atama kararını iptal eden karar görüntülenir.

13 Düzeltilmesi istenen atama kararı Düzeltilecek Atama Kararı bloğundan sorgulaması yapılıp düzeltilecek kararı seçildikten sonra Geri Dön düğmesine basıldığında ilgili atama kararı Düzeltilecek Atama Kararı bloğunda görüntülenecektir. Düzeltilecek atama kararı bir encümene bağlı ise ilgili encümen numarası Encümen No, encümen tarihi Enc.Karar. Trh. alanında görüntülenir. Eski Durum bloğunda personelin düzeltilecek karardan önceki birim, unvan ve kadro derece bilgileri görüntülenir. Bu alanlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Yeni Durum bloğunda personelin düzeltilecek kararla atandığı birim, unvan ve kadro derece bilgileri görüntülenir. Bu alanlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Düzeltilecek Kaydı Gör düğmesi ile düzeltilmesi istenen atama kararı görüntülenir. Bu Kaydı Düzelt düğmesine ile Düzeltilecek Atama Kararları bloğunda görüntülen atama kararını düzeltecek yeni bir atama kararı oluşturulur. Düzeltilecek atama kararının hareket tipine göre ilgili ekran gelir.Düzeltme Kayıtlarını Gör düğmesi ile düzeltme kararı görüntülenir.

14 Encümen işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Yeni bir encümen açmak için Kayıt Ekle düğmesine basılır. Bu aşamada Encümen Durumu alanının “Hazırlık” olduğu görülecektir. Encümenler toplu personel hareketlerinde kullanıldığından tanımlanmış olan encümen için istenirse Kadro Şubesine gönderilmek amacıyla kadro bloke bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bunun için Kadro Bloke Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan Talep Edilen Adet alanına ilgili toplu atama için Kadro Şubesinden talep edilen personel adedi girilerek Kaydet düğmesine basılır. Aynı encümen için ikinci bir bloke işlemi daha yapılmak istenirse Encümen Kadro Bloke Bilgileri ekranında Kayıt Ekle düğmesine basılarak ikinci bloke kaydına ait bilgiler girilir. Toplu kadro bloke talep bilgisi girilen encümen için Kadro Şubesinden toplu kadro talebinde bulunulması gerekmektedir. Bunun için Toplu Kadro Talebi düğmesine basıldığında toplu kadro talebinin ilgili encümen için talep edilip edilmeyeceğine dair bir mesaj getirilir. Evet düğmesine basılarak Kadro Şubesinden toplu kadro talebinde bulunulur. Bu aşamada Encümen Durumu alanının “Kadro Talebi Yapıldı” olduğu görülecektir. Tekrar sorgulama yapıldığında Kadro Şubesinden ilgili encümen için kadro blokesi yapılmışsa Encümen Durumu alanının “Kadro Blokesi Yapıldı” olduğu görülecektir. Kadro Şubesi tarafından bloke edilen adet bilgisi Kadro Bloke Bilgileri düğmesi ile gelen ekranda bulunan Bloke Edilen Adet alanında görüntülenir.

15 Bağlı Kararları Gör düğmesi ile gelen ekrandan Encümen Bilgileri bloğunda seçili encümene bağlı atama kararları girilir. Yeni Karar Ekle düğmesine farenin sağ düğmesi ile tıklanarak gelen listeden hangi türden bir atama kararı eklenecek ise o karar türü seçilir. Seçim yapıldıktan sonra gelen ekrandan atama kararı bilgileri girilir. Bu işlem bu encümene dahil edilecek diğer atamama kararları içinde tekrarlanmalıdır. Atama Kararını Gör düğmesi ile de seçili atama kararını görüntüleyen ekran getirilir. İptal kutucuğu işaretlenen atama kararı ilgili encümenden çıkarılır. Karar ekleme işlemi tamamlandıktan sonra Geri Dön düğmesine basılarak Encümen İşlemleri ekranına dönülür.Kararlar Hazırlandı düğmesine basıldığında encümene bağlı kayıtlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağına dair bir uyarı mesajı getirilir

16 Evet düğmesine basılarak kararların hazırlanma işlemi tamamlanır
Evet düğmesine basılarak kararların hazırlanma işlemi tamamlanır. Bu aşamada Encümen Durumu alanının “Kararlar Hazırlandı” olduğu görülecektir. Bundan sonraki aşama ilgili encümen için encümen sıra numarasının eklenmesidir. Enc. Sıra No Ekle düğmesi ile gelen ekrandan encümene bağlı atama kararları için karar sıra numarası verilir.

17 Başlama Bilgileri ekranında bulunan işaret kutucukları ile hangi alanlara göre sıralama yapılacağı belirlenir. İşaretleme sırasına göre atama karaları için karar sıra numarası verilir. Güncelle düğmesine basılarak sıra numarası verme işlemi tamamlanır. Bu aşamada Encümen Durumu alanının “Karar Sıra No Verildi” olduğu görülecektir. İlgili encümene ait atama kararları Kadro Şubesince onaylandıktan sonra Toplu Kesinleştir düğmesinin etkin olduğu görülecektir. Toplu Kesinleştir düğmesi ile gelen kadro şubesince onay verilen atama kararlar Seçtiğiniz Encümene Ait Onaylanacak Kararlar bloğunda listelenir. İptal kutucuğu işaretlenen atama kararı ilgili encümenden çıkarılır. Toplu Kesinleştir düğmesine basılarak atama kararları kesinleştirilir. Evrak Numarası Ver düğmesine basılarak ilgili encümene bağlı kararlara evrak numarası verilir  Kurum Dışı Evrak No ve Kurum İçi Evrak No alanlarına numara verilecek evrakların başlangıç numarası girilip Evrak No Ver düğmesine basılarak sıra ile tüm evraklara otomatik olarak numara verilir. Bu durumda Encümen Durumu alanının “Evrak Numarası Verildi” olduğu görülecektir. Paraf Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan karar ve onay dökümünde görünen paraf bilgilerinin tanımlaması yapılır. Yapılan değişikliklerin dökümlere yansıtılabilmesi için Kaydet düğmesine basılması gerekir. Onay Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan ilgili encümene ait onay bilgileri görüntülenir ve güncellenebilir. Daha sonra Kaydet düğmesine basılması gerekmektedir. Onay Bilgilerini Getir düğmesine basıldığında sistemdeki onay bilgileri ilgili alanlara aktarılır. Enc. Açıklaması düğmesi ile gelen ekranda ilgili encümene ait bir açıklama girilerek Kaydet düğmesine basılır. İmza Olur Parametreleri düğmesi ile gelen ekrandan imza olur bilgileri ilgili liste kutularından seçilerek Kaydet düğmesine basılır. Tescil Bilgileri düğmesiyle gelen ekrandan ilgili kaydı Tescil Eden ve Güncelleyen kişi ve tarih bilgileri görüntülenir.

18 Atama kararların kesinleştirip tebligatların yapıldığı ekrandır.
Atama kararını kesinleştirmek için kesinleştirilmesi istenen atama kararı seçildikten sonra Hareketi Kesinleştir düğmesine basılır. Hareketi Kesinleştir düğmesine ile gelen ekrandan ilgili karara ait karar tarihi Karar Tarihi, karar numarası Karar No girildikten sonra Tamam düğmesine basılır. Onay Örneği Dökümü düğmesi kesinleştirilmiş atama kararları için etkindir. Seçili kesinleştirilmiş atama kararının onay dökümünü almak için Onay Örneği Dökümü düğmesine basılır. Onay dökümü alındıktan sonra sistem uyarı mesajı verir. Evet düğmesine basıldığında ilgili atama kararının Onay Durumu “Tebligatı Yapıldı” olur. Hayır düğmesine basıldığında atama kararın Onay durumu değişmez. Bilgi Dağıtım Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan yazının bilgi için dağıtım yerleri sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu kısımda güncelleme yapılamaz. Dağıtım Bilgileri düğmesi ile gelen ekrandan yazının gereği için dağıtım yerleri sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Bu kısımda güncelleme yapılamaz.

19 Mazeret bitiş tarihi güncelleme ekrandır.
Mazeret Bitiş Tarihi Güncelleme Sorgu bloğunda “İli”, “İlk-Son Mazeret Bitiş Tarihleri”, “Mazeret Durumu”, “Birimi”, “Sınıfı”, “Unvanı”, “DHY Durumu” alanları kullanılarak sorgulama(arama) işlemi gerçekleştirilir. Sorgulama için istenilen kriterler doldurulduktan sonra sorgula butonuna basılır sonuçları bloğun aşağısında listelenir. Personel Bilgileri ve Personel Diğer Bilgileri bloğunda Sorgu sonucunda listelene kayıtların detaylı bilgileri gösterilir. Mazeret Bilgileri bloğunda Hazırlık durumundadır. Kayıt’ı kesinleştirmek için “KESİNLEŞTİR” butonuna basarak işlem sonuçlandırılır. Kayıt’ı iptal etmek istiyorsanız “İPTAL” butonunu kullanmanız gerekmektedir.

20 TKHK Sözleşme imzalayan personellerin girildiği ve sözleşme dökümlerinin alındığı ekrandır.
Sözleşme Listesi kısmında bulunan alanlara personele ait bilgiler giriş yapılır. Sözleşme dökümü alnı ile personele ait olan sözleşme dökümü alınır. Fesih alanı personele yapılan fesih bilgilerinin girildiği ( Onay metni, Onay tarihi, Onaylayan vb.) ekrandır.

21 Sözleşme dökümü girilen personelin başlayacağı birime ayrılış ve başlayış girildiği ekrandır.
Personel bu ekranda sorgu modun da çağrılır ve Dış personel TKHK Ayrılış/Başlayış bilgileri giriş bölümüne gerekli tarihler girile bilinir.

22 Aile Hekimi ve Aile Sağlığı personellerinin sözleşme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
T.C Kimlik no alanı daha önce girişi yapılmış bir personeli sorgulamak için kullanılmaktadır. Bu ekrandan sözleşme işlemi için bilgileri girilen personel sözleşme başlangıç tarihinden önce vazgeçer veya göreve başlamaz ise aynı satır üzerinde bulunan usulsüz çıkış butonu işaretlenir. Bu sayede personel başka bir yerde aynı işlemi tekrarlar ise sistem tarfından kullanıcının karşısına çıkacaktır.

23 Kurum personeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Personellerinin Aile Hekimliğine geçiş işlemleriniz yapıldığı ekrandır. Diğer ekranlar ile benzerliği aynıdır. Temel bilgiler alnından işleme uygun hareket ve dayanak seçilir. Mevcut kurum bilgileri ekranın personelin görev yaptığı birim, Aile hekimliği bilgileri ekranında da personelin görev yapacağı AHB kodu girilir. Özel tuşlar bölümünden gerekli bilgiler doldurulduktan sonra işlem durumuna göre kullanıcı tarafından onay durumu değişerek işleme devam ettirilir.

24 4B sözleşmeli ve Dış personel aile hekimliği işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Personel bilgileri sorgulama bölümünden T.C kimlik numarası girilen personel sorgulandığında otomatik olarak sisteme aktarılır. Dış personel Aile Hekimliği bilgileri giriş bölümünden personelin hareket tipi, aile hekimliği ÇKYS kodu ve başlayış tarihi girilerek kaydedilir. Çıkış işlemi için yine T.C kimlik numarası ile sorgulanan personelin ayrılış tarihi bir alt satıra girilerek çıkış işilemi tamamlanıp kaydedilir.

25 Başka kurumda çalışır iken Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği işlemi için sözleşme imzalıyacak olan Hekim yada Aile Sağlığı Personelleri için bu ekran kullanılmaktadır. Aynı şekilde T.C kimlik numarası ile sorgulanan personel ekrana otomatik olarak gelir. Diğer kamu kurum ve Diğer Kamu birim alanları mutlaka ama mutlaka personelin geldiği kurum bilgilerine göre doldurulmalıdır. Bu sayede personelin Dış kurum vize sayılarını etkilemiyecektir.

26 Mevcut durumu aile hekimi olarak çalışan personelin boş olan başka bir aile hekimliği birimine görevlendirme işleminin yapıldığı ekrandır. Personel bilgileri bölümünde personel kimlik numarası ile sorgulanır ve sisteme otomatik olarak yansıtılır. Görevlendirileceği birim alanına birimin ÇKYS kodu girilir ve başlayış, ayrılış tarihleri aynı satıra kaydedilir.

27 Bu tablo herhangi bir resmi kurumda çalışmayan kurum dışı A. H ve A. S
Bu tablo herhangi bir resmi kurumda çalışmayan kurum dışı A.H ve A.S.E sayılarını gösterir. Başka kurumdan gelen ve 4B den aile hekimliği için istifa eden personeller bu sayıları etkilemezler. Çalışan sayılarının yanında bulunan artı işareti tıklandığında o ilde çalışan hekim yada sağlık personel sayısını açık bir şekilde gösterir. Altta bulunan excel butonu ile personeller excel listesi halinde alına bilinir.

28 Personelin son durum bilgilerinin görüntülendiği ekrandır.
Sorgu moduna geçmek için Sorgu Gir düğmesine basılır. Sorguyu iki türlü yapabiliriz: Sicil numarası bilinen personelin numarası yazılır ve Sorgu Çalıştır düğmesine basılır. Ayrılma Bilgileri bloğunda kişinin emeklilik, vefat gibi durumlarda kurumdan ayrılması halinde diğer ekranlardan gelen bilgiler görüntülenir. Kadro Standardı düğmesine basılarak ekranda bulunan birime ait kadronun standardı ve çalışan bilgileri görüntülenebilir. Hizmet Süreleri düğmesine basıldığında kişinin çeşitli gruplara göre çalıştığı süreler görüntülenir ve bu alanlarda güncelleme yapılamaz. İzin Bilgileri düğmesiyle kişinin aldığı heyet raporu, yıllık ve aylıksız izin bilgileri görüntülenir. Tescil Bilgileri düğmesi ise bu ekranda kaydı ilk defa yapan ve güncelleyen kullanıcı bilgileri ile bu işlemlerin yapıldığı tarih bilgileri görüntülenir. Daha önce personele ait tahsil bilgisi kaydı yapılmışsa Tahsil Bilgileri bloğuna yansımakta ve bu blokta güncelleme yapılamamaktadır. Derece-Kademe Bilgileri bloğundaki bilgiler ise Terfi sisteminden otomatik olarak gelir.

29 Bu ekran kurumda çalışmakta iken askere giden personeller için kullanılır. Askerlik için ayrılma ve başlama işlemleri bu ekrandan yapılır. Personelin Son Durum Bilgileri bloğunda sorgusu yapılan personelin son durum bilgileri gösterilir ve bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz. Teklif Eden İl alanına personelin çalıştığı birimin bağlı olduğu valilik otomatik olarak gelir. Ayrılış Bilgileri bloğuna belge tarihi, belge numarası ve ayrılma tarihi bilgileri doldurulur. Askerlik ayrılma işlemi encümen kararıyla yapıldıysa Belge Türü alanından Encümen seçeneği işaretlenir, tek kararla yapıldıysa Karar seçeneği işaretlenir. Askerlik Bilgileri bloğunda bulunan İşlem Durumu ekran ilk açıldığında Takipte durumundadır. Belge Türü alanı doldurulduktan sonra Olumlu olarak değişir.

30 Bu ekrandan askerliğini tamamlamış personelin askerlik bilgilerinin kaydı yapılmakta ve eski kayıtlar görüntülenebilmektedir. Ayrıca personel askere giderken kurumdan ayrılma tarihi, askerlik şubesi ve dönemi gibi bilgileri de girilebilir. Personelin Son Durum Bilgileri bloğunda sorgusu yapılan personelin son durum bilgileri gösterilir ve bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz. Askerlik Detay Bilgileri bloğuna personelin askerlikle ilgili bilgileri girilmektedir. Askerde iken aldığı cezalar varsa Askerde Aldığı Cezalar bloğuna, kişi askerden geldikten sonra sefere çağrıldıysa bu bilgiler Sefer Görev Emri Bilgileri bloğuna, getirdiği belge bilgileri Belge Bilgileri bloğuna kaydedilir. Tescil Bilgileri düğmesiyle bu ekranda işlem yapan kullanıcı ile kayıt ve güncelleme tarihleri bilgileri görüntülenecektir.

31 Bu ekranda personele ait yeni izin ve rapor bilgileri girilebileceği gibi personele ait daha önce kaydedilen bilgiler de görüntülenir. Personelin Son Durum Bilgileri bloğunda sorgusu yapılan personelin son durum bilgileri gösterilir ve bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılamaz. Yıllık İzin Bilgileri bloğunda kişinin Yıllık İzin Hakediş Tarihi, Geçen Yıldan Devreden İzin Sayısı, Bu Yıl Hakettiği İzin Sayısı ve Kalan İzin Sayısı alanları otomatik olarak gelir. Kalan İzin Sayısı alanı dışındaki alanlara müdahale edilebilir. İzin Türü alanından personelin alacağı iznin türü seçilir. İznin Başlama Tarihi, Süresi veya Bitiş Tarihi alanları doldurulur. Onay Durumu kutucuğu işaretlendiği zaman bu izin yıllık izinden otomatik olarak düşecektir.

32 DHY yükümlüsü olan personellerin işlem yapıldığı ekrandır.
Personel görev süresi bölümünde görev yaptığı bilgiler yer alır. Kurum içi izin bilgileri alanında personele ait izin ve rapor bilgileri bulunur. İşlemler bölümünde DHY yüzdelik kısmı yer alır. Tamamladıktan sonra DHY bitir tuşuna basılır.

33 Personele ait ayrılış ve başlayış işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
Personele ait sicil numarası sorgu modun da çağrılır. Diğer kişi bilgileri alanında personele kimlik bilgilerinin yer almaktadır. Ayrılış ve başlayış gir butonu ile personelin birimine ait ayrılış ve başlayışları girilir.

34 SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİZ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİZ. Mehmet BİLERYE (312) / 1420


"Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) MAYIS 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları