Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE KURUMSAL DANIŞMANLIK MERKEZİ 19 ŞUBAT 2008

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE KURUMSAL DANIŞMANLIK MERKEZİ 19 ŞUBAT 2008"— Sunum transkripti:

1 EGE KURUMSAL DANIŞMANLIK MERKEZİ 19 ŞUBAT 2008
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE DİĞER DESTEKLER EGE KURUMSAL DANIŞMANLIK MERKEZİ 19 ŞUBAT 2008

2 FİNANS YÖNETİMİ FİNANS YÖNETİMİ KOBİ’lerin banka kredilerindeki payı;%4-5 civarında kalmış; banka kredilerinin % 95-96’lık kısmı büyük işletmelere verilmiştir.

3 FİNANS YÖNETİMİ NAKİT YÖNETİMİ
KOBİ’ler için son derece özenli ve dikkatli bir nakit yönetimi hazırlığı gerekir. Ancak küçük firmalar bu konuyu önemsemezler. Her firmanın bir muhasebecisi olmasına rağmen finans yöneticisi yoktur.Bu alanda danışman firmalardan destek almaları gereklidir.

4 BÜTÇE FİNANS YÖNETİMİ KOBİ’ler için bir başka önemli konu bütçedir.
Bütçe, tahmin ve geleceğe yönelik planlama olduğu için işletmeler açısından boşa harcanan zaman olarak değerlendirilir. Ayrıca KOBİ yöneticileri bizzat firma yönetiminin içinde görev almaları nedeniyle bütçeye ihtiyaç duymazlar. Finans ihtiyaçlarını karşılama çabaları, günlük planlardan daha uzun vadeli ve yıllık planlara dönüştürülmelidir.

5 MUHASEBE KAYTLARI FİNANS YÖNETİMİ BASEL II KRİTERLERİ
KOBİ’lerde muhasebe kayıtları genellikle vergi amaçlı ya da banka kredisi almak üzere hazırlanmaktadır.Halbuki muhasebe, kurumu yönetmemize yarayan araçtır. BASEL II KRİTERLERİ UFRS UYGULAMALARI

6 FİNANSAL DESTEKLER FİNANSAL KAYNAKLAR 1. Banka Kredileri
2. Devlet Yardımları Dış Ticaret Müsteşarlığı İgeme T.T.G.V Tübitak Sanayi Bakanlığı Kosgeb Destekleri 3.Avrupa Birliği Hibe Projeleri

7 BANKA KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ İşletme Sermayesi Kredileri
İhracat Kredileri İthalat Kredileri Yatırım Kredileri Leasıng Factorıng Diğer Krediler şeklinde sıralamak mümkündür

8 İŞLETME SERMAYESİ KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Ticari faaliyetlerimizin devamı için nakit ihtiyacımızı karşılamak üzere yurtiçi veya yurtdışındaki bankalardan sağlanan kredilerdir. SPOT KREDİLER ROTATİF KREDİLER KISA ORTA VE UZUN VADELİ YURTDIŞI KAYNAKLI İŞLETME KREDİLERİ

9 YATIRIM KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ Kredi Adı : Yatırım Kredisi
İkraz eden kuruluş : Avrupa Yatırım Bankası Amaç:Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yapacakları yurt içi ve yurt dışı yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir:Toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon Euro’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olmayan ortakların sermaye payı toplamı 1/3’den az olan sanayi (tarımsal sanayi dahil), turizm ve hizmetler sektörler (Sentetik kumaşların imali,Motorlu taşıtların imali,Gemilerin inşası ve onarımı,Uçak ve uzay gemisi imalatı,Çelik sanayi ) sektöründe hizmet veren şirketler yararlanabilir.

10 YATIRIM KREDİLER BANKA KREDİLERİ
Kredi Limiti:Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum EURO, maksimum EURO olabilecektir. Vadesi:Maksimum 4 yıl ödemesiz dönem dahil 12 yıla kadar vade veya 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl Kredi geri ödemesi: Ödemesiz dönem bitiminden başlamak üzere 15 Mart/15 Eylül dönemlerinde 6'şar ayda bir 11 eşit taksitte Faiz Oranı: Ödemesiz dönemde dahil olmak üzere 15 Mart/15 Eylül dönemlerinde 6'şar ayda bir AYB tarafından belirlenecek EURIBOR+3,25 (USD kullandırımlar için LIBOR+3,25)

11 A.K.K.B. KAYNAKLI YATIRIM KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Kredi Adı : Yatırım Kredisi İkraz eden kuruluş : Avrupa Konseyi Amaç:Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımcıların belge kapsamında yapacakları yurt içi ve yurt dışı yatırımlarının finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir:Toplam aktif büyüklüğü 75 Milyon Euro’dan az, çalışan sayısı 500 kişiden az, KOBİ kapsamında olan sanayi ve turizm(İmalat, Enerji,Çevre,tarımsal,Sanayi,Turizm,Sağlık,Eğitim sektöründe faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir. Kredi Limiti:Kredi ile toplam yatırım tutarının maksimum % 50’si finanse edilmekte olup, kredi tutarı minimum EURO, maksimum EURO olabilmektedir

12 A.K.K.B. KAYNAKLI YATIRIM KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Vadesi:Maksimum 5 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıl veya 2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl. Kredinin geri ödemesi: Ödemesiz dönem bitiminden başlamak üzere 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde 6'şar ayda bir 11 eşit taksit Faiz oranı: Ödemesiz dönemde dahil olmak üzere 15 Nisan/15 Ekim dönemlerinde 6'şar ayda bir AKKB tarafından belirlenen değişken faiz oranı uygulanır yılı için kredilere 6 aylık uygulanan faiz oranı ”Euribor +3.31” oranında değişken faizdir yılından sonraki yıllar için AKKB her bir yılın başında uygulayacağı yıllık marjı bildirir

13 İSLAM KALKINMA BANKASI YATIRIM KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Kredi Adı : Yatırım Kredisi İkraz eden kuruluş : İslam Kalkınma Bankası Amaç:Yatırımcıların yerli ve ithal makine-teçhizat alımlarının ve bu makine teçhizatla ilgili montaj hizmetlerinin finansmanında kullandırılır. Kimler Yararlanabilir:Yatırım Teşvik Belgesinde yatırımın finansmanı bölümünde kendilerine bir dış kredi öngörüsü yapılan ve ihracat potansiyeli olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti:Minimum İslam Dinarı(İD), maksimum İD Kredi Vadesi:Maksimum 3 yıl ödemesiz dönem dahil 10 yıla kadar vade olabilmektedir.

14 İSLAM KALKINMA BANKASI YATIRIM KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Kredi geri ödemesi: Ödemesiz dönem ve geri ödeme süresi anlaşma koşullarına uygun olarak I.K.B. tarafından belirlenerek ve ilk taksit ödemesiz dönemin sona erdiği tarihten 6 ay sonra ödenir. Geri ödeme planı kullandırımın tamamlanmasından sonra kullanımlar temelinde düzenlenir. Faiz oranı:Taksitli satış yöntemiyle kullandırılacak olan kredilere, İslam Kalkınma Bankası'nca belirlenen % 6 mark-up oranına %2 ile % 3 arasında belirlenen oranda komisyon ilave edilerek kullandırılır.

15 SPOT KREDİLER BANKA KREDİLERİ
Firmanın kısa süreli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılan kredi türüdür. Kredinin kullanımı aşamasında faiz oranı sabitlenir. Bu nedenle de piyasadaki faiz dalgalanmalarından herhangi bir şekilde etkilenmez.Banka limitleri dahilinde en çok 360 gün vadeli olarak kullandırılabilir. Kredi alınışı sırasında belirlenen vadede kredi anaparası ve faizi defaten kapatılan kredi türüdür.Kredi vadesinden önce kapaması yapılamaz.

16 ROTATİF KREDİLER BANKA KREDİLERİ
Tüzel kişilere açılan ve faizi üç aylık dönem sonlarında ödenen, borç bakiyesi kullanımlı tahsilatı zaman zaman artan veya eksilen rotatif türde nakit kredilerdir. Rotatif Krediler, firmaların ticari faaliyetleri sırasında çeşitli nedenlerle gereksinim duydukları (hammadde alımı ve üretim giderleri vb.) kısa süreli finansmanın sağlanması amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin vadesi, fiyatı ve teminatları piyasa koşullarına göre belirlenmektedir Vade süresi en fazla 12 aydır.

17 YURTDIŞI KAYNAKLI İŞLETME KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ Yurtdışındaki finansman kuruluşlarından, firmaların işletme ihtiyacı için döviz olarak sağlanan ve alışı yapılarak YTL olarak kullandırılan, genellikle 1 yıl, bir hafta veya daha uzun vadeli kredilerdir . Genellikle KOBİ niteliğindeki firmaların bu kredilerden faydalanmaları esastır. Bankaya göre değişebilen alt limit ve üst limitler mevcuttur. Kredi vadesi altı ay ile yedi yıla kadar değişebilmektedir. Kredi vadesinden önce kapaması yapılamaz. Eşit taksitli olarak geri ödeme yapılabilir.

18 İHRACAT KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için sevk öncesi veya sevk sonrası ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi şartı ile verilen kredilerdir. Döviz kredileri Eximbank kredileri ( YTL veya döviz ) Prefinansman kredileri

19 DÖVİZ KREDİLERİ BANKA KREDİLERİ
İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalar tarafından ihracatın finansmanı amacıyla Banka kaynaklarından döviz üzerinden kullandırılan kredi türüdür. En çok 12 veya 18 ay vadeli olarak kullandırılır. döviz kazandırıcı faaliyette bulunan firmalara sağlanan teşvik tedbirlerinden de gerekli koşulları sağlamaları durumunda yararlanabilirler. Faizler üçer aylık dönemler itibariyle tahsil edilir.

20 PREFİNANSMAN KREDİLERİ
BANKA KREDİLERİ İthalatın finansmanında kullanılmak üzere yurt dışındaki satıcıdan veya uluslar arası piyasalardan sağlanarak bankalar aracılığı ile kullandırılan postfinansman kredisidir.

21 DİĞER KREDİLER ( 1 ) BANKA KREDİLERİ Proje Kredileri
Sendikasyon Kredileri Alacakların Temliği Karşılığı Kullanılan Krediler Taksitli Ticari Krediler Borçlu Cari Hesap Kredileri Günlük Acil İhtiyaç Kredileri

22 DİĞER KREDİLER ( 2 ) BANKA KREDİLERİ Avrupa Yatırım Bankası Kredileri
Dünya Bankası Kredileri IFC Kredileri Çevre Kredileri Ülke Kredileri ( Hermes-Almanya,Sace-İtalya vs.)

23 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI T.T.G.V
DEVLET YARDIMLARI T.T.G.V TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI T.T.G.V Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme projeleri desteği Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Yenilebilir enerji desteği Enerji Verimliliği Desteği Çevre Teknolojileri Desteği Ön kuluçka desteği Risk paylaşımı desteği Başlangıç sermayesi desteği

24 1-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ
T.T.G.V Destek Amacı: Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu“ Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri Destek Mekanizması: Proje Süresi: En fazla 2 yıl Destek Miktarı: En fazla 1 Milyon ABD doları Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50'si Geri Ödeme Süresi : 1 yılı geri ödemesiz toplam 4 yıl – faizsiz

25 2-TİCARİLEŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ
T.T.G.V Destek Amacı:  TTGV'nin TeknolojiGeliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği destektir. Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri. Destek Mekanizması:  Üst limiti ABD Doları olarak belirlenmiş olup geri ödemelidir.

26 3-ORTAK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJE DESTEĞİ
T.T.G.V Destek Amacı:  Kuruluşları arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesidir. Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri Destek Mekanizması:  En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla bir Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir. geri ödemeli desteğin üst limiti ABD Doları‘dır.

27 4-YENİLEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ
T.T.G.V Amacı: Enerji üretilmesi hedefleri çerçevesinde; sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlamak Hedef Kitle: Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı , üst sınırı ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si. 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl .

28 5-ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
T.T.G.V Amacı: Enerji maliyetlerinin toplam üretim üzerindeki payının azaltılması ve rekabet gücünün korunması Hedef Kitle :Sanayi Kuruluşları. Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı , üstsınırı ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si. 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl içinde

29 6-ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEĞİ
T.T.G.V Amacı: Üretim süreçlerinde enerji, su, hammadde tüketimi ve atık üretimi gibi tüm üretim süreçlerinin gözden geçirilerek, firmanın rekabet gücünün artırılması ve çevreye etkinin en aza indirilmesi Hedef Kitle: Yoğun enerji, kimyasal, su, hammadde kullanımı ve atık üretimi sebebiyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar. Destek miktarı: TTGV desteği alt sınırı , üst sınırı ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si. 1 yılı geri ödemesiz olmak, 6 ayda bir 7 eşit taksitle 4 yıl vade.

30 T.T.G.V 7-ÖN KULUÇKA DESTEĞİ
Destek Amacı : İleri teknoloji alanlarında yeni iş fikirlerinin oluşturulmasını kolaylaştırmak ve iş planı kalitesini arttırmak. Hedef Kitle:Sermayesi Destekleri’nden yararlanmaya aday, yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, ileri teknoloji odaklı fikir sahibi girişimcileri. Destek Miktarı : mali destek tutarı, mekan destekleri haricinde toplam ABD Doları’dır. Desteğin süresi, İş Planı yazma aşamasında en çok 8 (sekiz) ay, İş Planı’nın sınanması aşamasına geçen İş Fikirleri için en çok 16 (onaltı) ay olmak üzere, toplam 2 (iki) yıldır.

31 8-RİSK PAYLAŞIMI DESTEĞİ
T.T.G.V Destek Amacı : Teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmektir. Hedef Kitle : Teknoloji tabanlı ve yüksek büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen kuruluşlar ile yeni kurulan kuruluşlar Destek Miktarı :proje harcamalarının azami %50’sine kadar olan kısmı için güvence alınmadan, ABD Doları tutarına kadar, geri ödemelidir.

32 9-BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ
T.T.G.V Destek Amacı : yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Hedef Kitle : ileri teknoloji odaklı, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için fikir sahiplerine ve girişimcilere sermaye desteği sağlanmasıdır. Destek Miktarı:iş planlarının hayata geçirilmesi için verilen ve en fazla ABD Doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir.

33 DEVLET YARDIMLARI TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK
a)Ar-ge Desteği b)Üsamp Projesi (Üniversite Sanayi İşbirliği ) c)Proje Ödülü

34 AR-GE YARDIMI TÜBİTAK Temel Destek Oranı: % 50
Destek Amacı : Ar-ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi ile Ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanmasıdır. Temel Destek Oranı: % 50 Maksimum Destek oranı: %60 (Patent) Uygulamacı Kuruluş :Tübitak Destek Süresi : 3 Yıl(maks. +6 ay)

35 HİBE ŞEKLİNDE VERİLEN AR-GE DESTEĞİ proje TÜBİTAK kabul FİRMA
harcama belgeleri uygunluk proje Hesaplanan destekleme miktarı HAKEM KURULU ödeme emri T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

36 AR-GE DESTEKLERİ TÜBİTAK
Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Araştırma-geliştirme faaliyetinde istihdam edilen personel giderleri, Danışmanlık hizmet giderleri Satın alınan ar-ge hizmet giderleri, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Malzeme alımı v.b. alım giderleri

37 AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ
AB MALİ YARDIMLARI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü TEDGEM K.K.Y.D.P (Birey veya şirket) Merkezi Finans İhale Birimi MFİB (Stk,Kobi,Kamu Kurum ve Kuruluşları) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP

38 K.K.Y.P HİBE PROJESİ KKYDP 2006-2010 Ulusal Tarım Stratejisi
çerçevesinde,tarım üreticilerine kırsal alanda; bireysel veya grup şeklinde, öz sermayeye dayalı projeli yatırımları için, tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımlarının desteklenmesini amaçlamaktadır.

39 K.K.Y.P HİBE KONULARI KKYDP Ekonomik yatırım konuları:
Mısır kurutma ve depolama Süt toplama, soğutma ve işleme Meyve-sebze depolama, işleme, ambalajlama ve paketleme Alternatif enerji kaynakları kullanılan seraların yapımı Et işleme Bakliyat işleme ve paketleme Arı ürünleri işleme ve ambalajlama

40 K.K.Y.P HİBE PROJESİ AMACI
KKYDP K.K.Y.P HİBE PROJESİ AMACI Üretimin değil, üretilmiş ürünlerin işlenmesi yoluyla pazara sunulabilecek hale getirilmesidir.

41 K.K.Y.P HİBE PROJESİ ÖNKOŞUL
KKYDP K.K.Y.P HİBE PROJESİ ÖNKOŞUL Başvuru ön koşulu, gerçek veya tüzel kişi olarak Bakanlığın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmaktır.

42 Bireysel başvurular için Grup ve ortaklık başvuruları için
KKYDP Kapsamında ekonomik yatırımlar için hibe üst limitleri nelerdir? Bireysel başvurular için YTL Grup ve ortaklık başvuruları için YTL

43 K.K.Y.P DESTEKLENECEK HARCAMALAR
KKYDP K.K.Y.P DESTEKLENECEK HARCAMALAR Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan; İnşaat işleri Mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı Danışmanlık alımı Proje yönetim giderleri karşılanacaktır

44 KKYDP K.K.Y.P TEMİNATI Ekonomik yatırımlarda Proje Sahibi, Hibe Sözleşmesine söz konusu olan toplam proje tutarının % 10 tutarında banka teminat mektubu verecek veya Hibe Sözleşmesine söz konusu olan toplam proje tutarının % 5 (beş) ini Tarım İl Müdürlüğü’nce belirlenecek bir yetkili ile açılacak ortak hesaba, Hibe Sözleşmesinin akdinden önce yatıracaktır.

45 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI-SAPARD
AB MALİ YARDIMLARI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI-SAPARD Tarımsal ve Kırsal Kalkınma için yürütülen özel eylem planıdır.Şu anda İl Tarım Müdürlükleri ile Tarım Bakanlığı arasında hibenin hangi sektörlerde kullandırılması gerektiği yönünde yazışmalar yapılmaktadır.Oldukça büyük bütçeli hibe programı beklenmektedir.

46 SAN-TEZ PROJESİ NEDİR ? SAN-TEZ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenmesini Esas Alan Bir Programdır.

47 SAN-TEZ HEDEFLERİ SAN-TEZ
Üniversite-sanayiişbirliğinin kurumsallaştırılması, Sanayiinin ihtiyaç duyduğu konularda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını desteklemek. KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, Sanayiimizin %98’ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek.

48 SAN-TEZ HİBE ORANI SAN-TEZ % 75 Hibe 562.500.-YTL
Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı toplam proje maliyetinin %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Toplam proje bütçesi YTL olup % 75 Hibe YTL % 25 Firma Katkısı YTL’dir.

49 HİBEDEN KİMLER YARARLANABİLİR ?
SAN-TEZ HİBEDEN KİMLER YARARLANABİLİR ? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

50 BAŞVURU SÜRESİ SAN-TEZ
SAN-TEZ Projesinde 2008 yılının ilk döneminde değerlendirmeye alınacak projelerin son kabul tarihi: 07 Mart 2007 İkinci dönemde değerlendirmeye alınacak projelerin son kabul tarihi: 15 Ağustos 2008

51 DESTEKLENECEK HARCAMALAR
SAN-TEZ DESTEKLENECEK HARCAMALAR Tez öğrencisine yapılan ödemeler Telif ödemeleri Veri toplama için gerekli harcırah ve benzeri giderler Proje için gerekli cihaz, donanım, malzeme ve yazılım giderleri Sarf malzemesi giderleri Danışmanlık v.b. fatura ile satın alınan hizmet giderleri patent ve faydalı model belgesi tescil giderleri Desteklenmeyen kalemler: Büro makinaları ve malzemeleri, kira, ısıtma v.b. Büro giderleri, kırtasiye giderleri, personel ikramiyeleri v.s.

52 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI VE PROJE TEKLİFLERİ
AB MALİ YARDIMLARI MFİB HİBE PROJELERİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI VE PROJE TEKLİFLERİ Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk Programları AB Mali Yardımları

53 AB MALİ YARDIMLARI Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi :
Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 209 214 126 144 250 300 500 Proje sayısı 18 28 38 yıllık ortalama 250 milyon €

54 DESTEKLENECEK HARCAMALAR
AB MALİ YARDIMLARI DESTEKLENECEK HARCAMALAR AB'ye girmek için başvuru yapan bizimde içinde olduğumuz ülkeleri desteklemek için ayrılan hibe fon tutarı yılları arasında  yıllık yaklasik 10 milyar Euro dur. Bu fonların 2010 yılında yıllık 20 milyar Euro duzeyine cikacagi tahmin edilmektedir.

55 ÜYE ÜLKELERE SAĞLANAN AB MALİ YARDIMI
AB MALİ YARDIMLARI HİBELER ÜYE ÜLKELERE SAĞLANAN AB MALİ YARDIMI Milyar EURO DÖNEM HİBE+KREDİ İspanya Portekiz Yunanistan

56 HANGİ ALANLARDA MALİ YARDIM KULLANILIYOR ?
Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum Bölgesel Gelişme KOBİ’ler Altyapı Yatırımları İnsan Kaynakları Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3

57 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK
II. AŞAMA Başvuru Rehberi Başvuru Formu Bütçe Mantıksal Çerçeve PROJE HAZIRLAMA Başvuru için Temel Belgeler *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir. Kuruluş Tüzüğü En Son Mali Rapor En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler

58 HİBELER AB MALİ YARDIMLAR d)Ulusal Ajans
AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ d)Ulusal Ajans Genel Eğitim Programları (Socrates ) Mesleki Eğitim Programları A-B ve C Tipi projeler ( Leonardo da Vinci) Gençlik Programları e)Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Anadolu Projesi DAP Doğu Anadolu Kalkınma Projesi DOKAP Kırsal Kalkınma Projeleri

59 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR
Program Adı:Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe 2008 Referans No:CFCU/TR Bütçe:16,000,000 Avro Proje Son teslim tarihi:16 Nisan 2008 Programın Hedefi: Kadınların istihdamının desteklenmesi Gençlerin istihdamının desteklenmesi

60 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR Program Uygulama İlleri:
Bölge İller Bütçe 1 İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ,000,000 Avro 2 İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Antalya, Balıkesir 1,500,000 Avro Ankara, Kayseri, Konya, Zonguldak, Çorum, Samsun, 2,000,000 Avro Sivas, Trabzon, Eskişehir 4 Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin, Adana, 1,500,000 Kahramanmaraş, Malatya En yüksek Puanı Alan Projeler ,000,000 Avro Toplam Avro

61 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR Kimler Proje Verebilir ?
Tüzel kişilik olmak, Kâr amacı gütmeyen kuruluş olmak, İl özel idareleri, köylere hizmet götürme birlikleri, Belediyeler, sanayi ya da ticaret odaları, esnaf ve sanatkar odaları, Meslek örgütleri, üniversiteler, mesleki ve teknik eğitim kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşlar (örneğin; mesleki / teknik dernekler, vakıflar), İşçi ve işveren sendikaları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, Halk eğitim merkezleri , Sivil toplum kuruluşları (STK)

62 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR İşgücü arz tarafı İşgücü talep tarafı
Sanayi ya da ticaret odaları Organize sanayi bölgeleri Meslek örgütleri KOBİ’leri temsil eden kuruluşlar İşgücü arz tarafı Üniversiteler Mesleki ve teknik eğitim kuruluşları Eğitim ya da danışmanlık hizmeti veren STK’lar Kadın ve gençlik alanlarında çalışan STK’lar

63 Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları
HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları 1-SAMSUN (Amasya, Çorum, Samsun and Tokat), KASTAMONU (Çankırı, Kastamonu and Sinop) ve ERZURUM (Erzurum, Erzincan and Bayburt) Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı 2-TR82, TR83 VE TRA1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI TR82        : Çankırı, Kastamonu, Sinop TR83        : Amasya, Çorum, Samsun, Tokat TRA1        : Bayburt, Erzincan, Erzurum

64 Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları
HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları DOĞU ANADOLU KALKINMA PROGRAMI (DAKP) TRB2 : Bitlis, Hakkari, Muş, Van Tarım ve Kırsal Kalkınma ,KOBİ,Küçük İşletmelerKredi Programı,Turizm ve Çevre , Sosyal Gelişme ,Gezici Sağlık Üniteleri

65 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR
Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları TR82, TR83 VE TRA1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI TR82        : Çankırı, Kastamonu, Sinop TR83        : Amasya, Çorum, Samsun, Tokat TRA1        : Bayburt, Erzincan, Erzurum Yerel Kalkınma Girişimleri KOBİ'ler Küçük Ölçekli Altyapı

66 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR
Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 DÜZEY 2 BÖLGELERİ KALKINMA PROGRAMI TRA2        : Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars TR72        : Sivas, Kayseri, Yozgat TR52        : Karaman, Konya TRB1        : Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Tarım ve Hayvancılık Yerel kalkınma girişimleri KOBİ'ler Küçük Ölçekli Altyapı Kapasite Geliştirme

67 HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR
Devlet Planlama Teşkilatı Hibe Çağrıları TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMI İLLER: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon Yerel Kalkınma Girişimleri KOBİ'ler Turizm ve Çevre Altyapısı

68 UNDP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROGRAMI
HİBE ÇAĞRILARI AB MALİ YARDIMLAR UNDP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER PROGRAMI 2008 Yılı proje teslim tarihleri: 15 Temmuz 15 Eylül 15 Aralık BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI KÜRESEL ÇEVRE FONU KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI Dernekler, vakıflar, kooperatifler, meslek odaları, birlikleri, noter onaylı müteselsil kefil ortaklıklar, kar amacı gütmeyen kurumlar. SGP fon desteği, bir proje için en fazla 50,000 USD karşılığı Türk Lirası'dır. Ancak Türkiye'de SGP'nin bugüne kadar sağladığı fon miktarı ortalaması proje başına 25,000 USD civarındadır


"EGE KURUMSAL DANIŞMANLIK MERKEZİ 19 ŞUBAT 2008" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları