Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Turizmde Sürdürülebilirlik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Turizmde Sürdürülebilirlik"— Sunum transkripti:

1 Turizmde Sürdürülebilirlik
Zeynep SİLAHTAROĞLU BAYKAL LykiaGroup Yönetim Kurulu Üyesi FETOB Başkanı TÜSİAD Turizm Komitesi Başkanı

2 TURİZM Turizm, ekonomik aktivitelerinin kapsam ve çeşitliliğinden
dolayı, dünyadaki en büyük sektör olarak düşünülebilir. Uluslararası Turizm, dünyada en hızlı büyüyen ve küresel ekonomide çok fazla hissedarı, sektörü ve girişimciyi kapsayarak çok fazla dalı içinde barındıran bir sektördür. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Turizm dünyada yılda %3-6 arasında büyüme gösterecektir.

3 TURİZM yılı 2009 son çeyreğinde, önceki son 14 ayda düşüş kaydeden rakamlar yükselişe geçti. Ölçütler 2008 2009 Turist sayısı 920 milyon kişi 880 milyon kişi Turizm geliri 904 milyar USD 852 milyar USD (611 milyar Avro)

4 TURİZM 2010 yılı 2010 Ocak – Haziran dönemi turist sayısında, 2009 Ocak – Haziran dönemine göre % 7 artış gerçekleşmiştir.  2010 yılı sonunda turist sayısının 2009’a göre % 3 – 4 artacağı beklenmektedir.  Son 60 yılda, genişleme ve çeşitlenme ile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomi bileşenlerinden biri haline gelen bir sektördür. Klasik Avrupa ve Kuzey Amerika dışında birçok destinasyon gelişmiştir.  Genel şoklara rağmen sürekli ivme kaydeden turist sayıları :

5 Turizmin Direkt ve Dolaylı Çevresel Etkileri
Kanadalı bir aile günde 326 lt. su harcar; 3. dünya ülkesi olan 700 haneli bir köy ayda toplam 500 lt. su harcar; lüks bir resort otel odasındaki bir misafir ise 1 gecede 1000lt. su harcar. Dünya populasyonun %17’sini oluşturan Batı Dünyası küresel enerjinin %52’sini tüketmektedir. 1 dönüm arazideki ağaçlar yılda 2.6 ton karbondioksit emer. Dünyadaki deniz suyu, gelecek 10 yılda 70 cm yükselecektir. 2050 yılında, iklim değişikliği %30 türün soyunun tükenmesine neden olacaktır; Mercan Kayalıklarının %90’ı ölecektir; Amazon Ormanlarının %50’si yok olacaktır. Mercan Kayalıklarının, şu anda %58’i risk altındadır. 1970’ten bu yana, doğanın 1/3’ü insan nedeniyle yok olmuştur. 34◦’nin üzerindeki her 1◦’lik artış, buğday ve mısır mahsulünü %10 düşürür.

6 Günlük hayatı daha fazla olumsuz etkileyen çevresel sorunlar
Çevresel sorunların günlük hayatı daha fazla olumsuz etkilemeye başlaması, turistlerin demografik özelliklerinin değişmesi, çevre bilincinin ve toplumsal duyarlılığının artması, turistlerin tercih, motivasyon ve beklentilerini de etkilemiştir. Turistlerin değişen demografik özellikleri Artan çevre bilinci ve toplumsal duyarlılık 6

7 MÜŞTERİLER – YENİ TRENDLER
Tatile çıkanların kaydeğer oranda yorumları: % 67'si kitle turizminin, tesislere ait çevre ve kültür üzerindeki zararlarını sevmediklerini söylüyorlar. %26’sı tatillerinin dünya kirliliği üzerindeki etkileri hakkında endişeleri bulunmaktadır. %23’ü iklim değişimleri üzerinde endişeleri bulunmaktadır. %54’ü daha çok “otantik” deneyimler aramaktadır. %9’u ise yeşil tesis ödülü almış oteli tercih etmek isterler İngiliz tatilcilerin % 67'si kitle turizminin, tesislere ait çevre ve kültür üzerindeki zararlarını sevmediklerini söylüyorlar. Bunu doğrudan, tatillerinin ana unsuru olarak görmüyorlar çünkü İngilizlerin %26'sı ziyaret ettikleri yerlerde turizmin çevre üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını iletiyorlar. ABTA'nın 2002'de yaptığı ankete göre, tatilcilerin % 45'i çevre için 'çok önemli' demektedir. Travel Foundation, sürdürülebilir turizmin bazı yönlerinin İngiliz tatilcilerin %45'i için dikkat çekici olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örnek olarak, insanların % 54'ü 'otantik' bir deneyim arayışındadır (yerel kültür, insanlar, yemek) ve sadece % 9'u 'evde gibi hissedecekleri' (diğer tatilcilerle bir arada olup, İngiliz yemekleri yiyecekleri) ortamı aramaktadırlar. Bunu aşağıdaki bilgilerde daha net görebiliriz: - % 82’si yerel kültürü keşfetmekten ve yerel ilgi alanlarını ziyaret etmekten gerçekten hoşlanmaktadır - % 75‘i yerli halkın gittiği restoranlarda yemek yemekten hoşlanmaktadır' - % 68‘i tatillerinde yerli halkla tanışmaktan hoşlanmaktadır'  Bu durumda, tüketicilerin ne istediğini bilmek ve eğilimleri yakalamak çok iyi bir fikirdir.

8 Gelecek nesillere kaynaklarımızı en iyi şekilde aktarmalıyız.
Çevrenin ve doğal turizm kaynaklarının korunarak ve bölgenin yaşam koşullarını iyileştirerek turizm yapılması önem kazanmaktadır. Gelecek nesillere kaynaklarımızı en iyi şekilde aktarmalıyız. 8

9 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

10 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Turizmin faaliyetleriyle çevreye verdiği olumsuz etkilerinin enerji, su ve atık yönetimi gibi yöntemlerle azaltılması ve Ürün ve hizmet sağlamada bölge kaynaklarından öncelikli faydalanılarak destinasyona istihdam fırsatları sunulması ve ekonomik katkılar sağlanmasıdır.

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
TEMEL İLKELER Toplumun gelişmesi için katkıda bulunulması İşyerinde sosyal konuların ele alınmasının sağlanması Satınalma süreçlerinin sürdürülebilir politika ile düzenlenmesi Enerji yönetimi Su kullanım yönetimi Atık su yönetimi Atık yönetimi Kimyasalların uygulanma yönetimi Doğa ve Biyo-çeşitliliği korumaya katkısı Çevresel yönetim sistemlerinin uygulanması Sürdürülebilir Turizm’e katkının ölçümü bazı kriterler ve bunların alt başlıklarına göre gerçekleştirilir. Bu kriterler, Travel Foundation tarafından açıklanmıştır.

12 Çevresel Sürdürülebilir Turizm Gelişim İlkeleri
Yerel kaynakların sürdürülebilir kullanımı Turizme kaynak oluşturan doğal, ekonomik, toplumsal ve kültürel farklılıkların korunması Turizm gelişmesinin çevresel, toplumsal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi Turizm piyasalarının talebinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlanması Geleneksel yaklaşımlardan ayrılan çevresel sürdürülebilir turizm gelişmesi ne yalnızca turistik arz koşulları ve üretim kapasitesini ne de yalnızca talepteki değişmeleri dikkate almaktadır. İnsanın doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki baskılarını en aza indirmeyi ve doğal kaynaklar ve çevrenin turizm bölgesi yaşayanlarının ekonomik refahına katkısını en çoğa çıkarmayı amaçlar. Çevresel sürdürülebilir turizmin gelecek 10 yıl ve sonrası için yapılacak planlamayla gelişmesinin üzerinde durduğu ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

13 Sürdürülebilir Turizm ve Eko-Turizm ilişkisi
Her iki tanımda da, Doğal ve kültürel kaynakların geleceği düşünülerek kullanılması, Turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması öne çıkarılmaktadır. Sürdürülebilir turizm ve ekoturizm tanımlarında, doğal ve kültürel kaynakların hem geleceği düşünülerek kullanılması, hem turizm sermayesinin, mevcut ziyaretçilerin ve yöre halkının amaçlarının maksimum düzeyde karşılanması öne çıkarılmaktadır.

14 Sürdürebilir Turizme Makro Yaklaşım
Gönüllü Sektörel Teşvik Sürdürülebilir Turizmin Gelişmesinde Ulusal ve Bölgesel Stratejiler Düzenli Mekanizmanın Kurulması Sürdürülebilir Turizm Uluslararsı Aktivitelerle Desteklenmesi Gönüllü Sektörel Teşvik Turizm sektörü kendi içinde düzenlemeler ve gönüllü insiyatiflerle çevresel sürdürülebilirliği teşvik edilir. Kirliliği azaltma ve atık yönetimi üzerine programları, gönüllü etik kuralları çerçevesinde oluşan endüstriyel ödüller ve sürdürülebilir turizm ile ilgili ekolojik etiketler (eco-label) yaratılır. Sürdürülebilir Turizmin Gelişmesinde Ulusal ve Bölgesel Stratejiler Devletin politikaları lokal turizm endüstrisini sürdürülebilirlik ile ilgili olarak yatırımları teşvik eder olmalıdır. Sürdürülebilir turizm planlanmalı ve ardından çevreye etkileri en aza indirgenerek doğal kaynaklar kullanılarak uygulamaya konmalıdır. Düzenli Mekanizmanın Kurulması ve Ekonomik Araçlar Devletlerin çözmesi gereken en büyük sorun sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimi ve çevrenin korunması adına gerekli düzenlemelerle ekonomik gereklilikleri en optimum şekilde planlamak ve uygulamak. Örneğin entegre alan kullanımı planlanılması ve kıyı saha yönetimi gibi...

15 Sürdürebilir Turizme Makro Yaklaşım
Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Aktivitelerle Desteklenmesi 1992 – Dünya Zirvesi, Rio de Janerio – Sürdürülebilir Gelişme Aksiyonu için uluslararası program belirlendi. 1996 – Dünya Konseyi, WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi) – Dünya Turizm Organizasyonu Sürdürülebilir Turizmin Aksiyon Planını kabul etti. 1997 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Sürdürülebilir Turizm için 5 yıllık aksiyon ve uygulama planı paylaşıldı. 1999 – WTO (Dünya Turizm Organizasyonu)– Global Code of Ethics for Tourism – Turizmde Küresel Etik Kuralları ile uluslararası ve sürdürülebilir turizmin çerçevesi çizildi. 2001 – Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Sürdürülebilir Turizm uyarlandı. 2008 – Dünya Koruma Kongresi – Küresel Sürdürülebilirlik Turizm Kriterleri Yağmur Ormanları Anlaşması, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu) ve UNF (Birleşmiş Milletler Kurumu) tarafından belirlendi.

16 Turizm bölgesinin çekiciliğinin uzun dönemde de devam etmesi, çevresel sürdürülebilirliğin turizm geliştikçe devam ettirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu gelişmeler, uluslararası piyasalarda pazar payını artıracak ve turizme bağlı sektörlerde katma değer yaratacaktır. 16

17 Seyahat Vakfı (Travel Foundation) Faaliyetleri
Travel Foundation tarafından Sürdürülebilir Turizm konusunda hem tesislerin, hem de tatilcilerin bilinçlendirilmesi adına faaliyetler devam etmektedir yılında otellerle paylaşılan uygulama önerilerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

18 Tesisler için en temel uygulamalar
2. MUSLUKLARIN DEBİSİNİ AZALTIN! İstenen maksimum su çıkış debisini sağlayan musluk aeratörleri (tanesi 5YTL – 9YTL) kullanın ve -Odalardaki, umumi ve personel banyolarındaki musluk çıkış debilerini dakikada 6 litre, -Bar, mutfak ve çamaşırhane eviyelerinde ise dakikada 10 litre ile sınırlandırın! 100 odalı ‘tipik’ bir otelde debinin bütün odalarda düşürülmesinin sonuçları: – Su tüketiminin yılda m3 azaltılması – Su ısıtma sisteminin LPG tüketiminin yılda kg azaltılması – Su ve LPG giderlerinin yılda 4,791YTL azaltılması SONUÇ: Gereken Yatırım: 737TL Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 2 ay Yatırım Getirisi: %650 1. DÜŞÜK DEBİLİ DUŞ KULLANIN! Mevcut üniteleri “düşük debili” duş başlıklarıyla değiştirin (tanesi 18 – 55TL) ya da su tasarrufu donanımı (tanesi 0,5 – 2TL) ya da duş debi regülatörü (tanesi 9TL) takın! 100 odalı ‘tipik’ bir otelde debinin dakikada 15 litreden 10 litreye düşürülmesinin sonuçları: - Su tüketimi - yılda m3 azaltılması - Su Isıtma Sistemi - LPG tüketimi; yılda kg azaltılması - Su ve LPG giderlerinin yılda 13,453YTL azaltılması - Sera gazı emisyonları kg CO2 azaltılması SONUÇ: Gereken Yatırım: 931TL Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 1 ay Yatırım Getirisi: %1.400 1. Geleneksel duş başlıkları yüksek debili olup hem su hem enerji israf eder. Suyun maksimum çıkış debisini dakikada 10 litre ile sınırlandırmak ucuz ve basittir. Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 1 ay Yatırım Getirisi: %1.400 2. Yüksek bir debi gerekmeyen yerlerde dahi musluklardan dakikada 10 – 25 litre su aktığı yaygın olarak görülüyor. Bu da önemli miktarlarda su ve enerji israfına yol açıyor. Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 2 ay Yatırım Getirisi: %650

19 Tesisler için en temel uygulamalar
3. ENERJİ TASARRUFLU AMPULLER KULLANIN! Akkor ampuller yerine kompak floresan lambalar (CFL) kullanın ve olanaklı tüm yerlerde T8 veya T5 floresan tüp lambalı aydınlatma sistemleri kullanın! SONUÇ: 100W akkor ampul yerine eşdeğer 25W CFL takılmasıyla, ömrü saat olduğu için yaklaşık 89 TL tasarruf sağlar. 4. PERSONELE ADİL DAVRANIN! – Maaşların piyasa seviyelerinde olup olmadığını kontrol edin – Yeni yetkinlikler geliştirme fırsatları sunun, ör. dil kursları, üniversite tanıtım programları – Sosyal haklar verin, ör. ücretsiz çamaşırhane, yemek, ulaşım – Personel-müşteri ortak etkinliklerine davet edin, ör. haftada bir futbol maçı veya başka bir spor karşılaşması – Personelin otel faaliyetlerine katılımını sağlayıp olası iyileştirmeler hakkında görüşlerini alın – Mevsimlik çalışanların gelecek yıl geri gelmelerini teşvik edin, ör. yıllık sözleşmeler – Tipik olmayan haklar sunun, ör. esnek çalışma saatleri/iş paylaşımı/emeklilik/sağlık sigortası – Ele almanız gereken hususlar varsa bunları tespit etmek için işten ayrılan personelle görüşmeler yapın. 3. Ağırlıkla akkor lambaların kullanıldığı otellerde aydınlatma yükü toplam elektrik kullanımının %25’ten fazlasını oluşturabiliyor. Ancak, artık hemen tüm aydınlatma uygulamalarında akkor lambaların yerini alabilecek verimli enerji alternatifleri var. CFL, akkor ampullerden %70 daha az enerji kullanır ve 10 kat daha uzun ömürlüdür. Floresan tüplü lambalar enerji bakımından en verimli lambalar arasındadır. Bunlar CFL ile karşılaştırıldığında bile daha uzun ömür, daha düşük başlangıç maliyeti ve daha fazla verimlilik gibi avantajlar sunar. Her ikisi de daha az ısı üreterek klima yüklerini azaltır. 4. Harika bir çalışma ortamı yaratarak işletmenizi farklı kılın. İyi ödüllendirilen ve motivasyonlu personel, her zaman daha iyi hizmet ve daha iyi bir müşteri deneyimi demektir. İyi çalışma yöntem ve uygulamaları, kaliteli insanların işe alınması ve tutulmasının yanı sıra, işe alma ve işe başlatma giderlerinin azalmasını, verimliliğin arttırılmasını sağlar.

20 Tesisler için en temel uygulamalar
5. YEREL TEDARİKÇİLER KULLANIN! – Yerel yetkinlikler, ürünler ve varsa kooperatifler konusunda araştırmalar yaparak yerel tedarikçiler kullanın – Yerel tedarikçilere yol göstericilik yaparak kısa sürede sizin düzenli tedarik zincirinizin bir parçası haline gelmelerini sağlayın – Menüde geleneksel yemeklere, içecek ve içkilere de yer verin – Müşteriler otantik şeyleri sever; tesisinizde hediyelik eşya mağazasına yer verin, el sanatları gösterileri yapılması için davet edin, sabit teşhirlere yer verin – Temalı geceler ve geleneksel eğlenceler ile yerel kültürü destekleyin – Müşteri çocukları ve yerel çocukların eğlenceli bir şekilde birbirlerinin kültürlerini öğrenebilecekleri etkinlikler düzenleyin – Gezilerde yerel tedarikçilerin kullanılması ve kültürel etkinliklere yer verilmesi için tur operatörleri ile işbirliği yapın 5. Yerel Tedarikçiler Kullanın. İhtiyaçlarınızı yerel satıcılardan temin etmeniz önemli olup, yerel toplumların turizmden yarar görmesini sağlar. Bu konudaki potansiyeller sonsuzdur; yerel satıcılardan gıda, el sanatları, hediyelik eşyalar, mefruşat, el yapımı sabunlar, personel üniformaları, vb. alınabilir.

21 Tesisler için en temel uygulamalar
6. HAVLULARI VE YATAK TAKIMLARINI TEKRAR KULLANIN! – Havluların tekrar kullanımına yönelik bir gönüllü program uygulayın – Operatörlerle olan sözleşme yükümlülükleri izin verdiği takdirde yatak takımlarını 2 – 3 günde bir değiştirin, ya da yatak takımlarının bir günden daha fazla kullanılıp kullanılmaması kararını müşterilere bırakmanın bir yolunu bulup uygulayın – Gönüllü programları müşterilere etkin bir şekilde duyurun – Müşterilerin kararlarına saygı gösterilmesi için prosedürler konusunda personele eğitim verin ve hatırlatmalarda bulunun – Programların etkinliğini izlemek için havlu ve yatak takımı kullanımını takip edin SONUÇ: 100 odalı ‘tipik’ bir otelde havluları tekrar kullanım programı uygulanmasının ve yatak takımlarının üç günde bir değiştirilmesinin sonuçları – Çamaşırhanede işlemden geçirilen malzeme miktarının yılda kg azaltılması – Çamaşır makineleri ile kurutucularda işlemden geçirilen 20 kg yüklerin yılda azaltılması – Çamaşırhanede kimyasal kullanımının %22 azaltılması – Su ve enerji giderlerinin yılda 9,767YTL azaltılması – Yatak takımlarının ve çamaşırhanedeki aletlerin ömrünün uzatılması – Bakım ve işçilik ihtiyaçlarının azaltılması 6. Otellerde yıkanan çamaşırların %70 kadarını sadece bir gün kullanılmış havlu ve yatak takımları oluşturuyor. Su, enerji, kimyasal ve emek israfından kaçınmak için yıkamaya verilen havlu ve yatak takımı miktarının azaltılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirin. – Çamaşırhanede işlemden geçirilen malzeme miktarının yılda kg azaltılması – Çamaşırhanede kimyasal kullanımının %22 azaltılması

22 Tesisler için en temel uygulamalar
7. KUMANDALI ENERJİ KULLANIMI UYGULAYIN! Soğutma sistemlerinin çalıştırıldığı mevsimlerin uzun olduğu yerlerde enerji yönetim sistemleri tipik olarak müşteri başına yılda kWh ya da 368YTL kadar tasarruf sağlar. SONUÇ: - Odalarda elektrik tüketiminin %15 – 30 azaltılması - Yatırım maliyetinin yıl içinde geri dönmesi 8. IŞIKLARI VE ALETLERİ ETKİN KULLANIN! SONUÇ: Gündüz saatlerinde yeterli doğal ışık alan bir lobide 50 x 50 W halojen spot ışıklarının gereksiz yere açık bırakılması günde 25 kWh üzerinde bir israfa neden olur. Bu da 25 ila 50 adet odanın kullanım anındaki aydınlatma yüküne eşdeğerdir. Bu ışıkların gündüz kapalı tutulmasıyla: Elektrik giderlerinden 1,345YTL ve yılda 45 ampul tasarruf edilmesi sağlanır. 7. Odalardaki aydınlatma ve ısıtma/soğutma sistemleri, enerji yönetim sistemleri tarafından kumanda edilir. En yaygın kullanılan enerji yönetim sistemleri, oda sensörleri ve enerji tasarruf anahtarlarıdır (müşteri bir kart kullanarak odaya girer). - Odalarda elektrik tüketiminin %15 – 30 azaltılması Yatırım maliyetinin yıl içinde geri dönmesi 8. Bütün ışıkları ve aletleri gerekli olmadığında kapatarak daha az enerji kullanın, ömrünü uzatın, bakım ihtiyacını azaltın ve paradan tasarruf edin. Günlük faaliyetlerinizde enerji tasarruf pratiklerini yaşama geçirin. İç ve dış mekan ışıklar, pompalar, klimalar, vantilatör, bilgisayarlar, yazıcılar, vs’yi kapatmaları için personele eğitim verin. Bunun otomatik olarak uygulanması için timer, oda sensörü ve fotosel kullanın!

23 Tesisler için en temel uygulamalar
9. AKILLI ATIK YÖNETİMİ UYGULAYIN! Atılan atık miktarını %50 kadar azaltın. Malzemeleri daha iyi kullanarak ve atık imha giderlerini azaltarak paradan tasarruf edin. AZALTIN! TEKRAR KULLANIN! GERİ DÖNÜŞÜME VERİN! 10. TUVALETLERDE DÜZENLİ BAKIM YAPTIRIN! Su kayıplarını en aza indirmek için – Tüm personele kaçakları ve arızalı tuvaletleri hemen tespit edip bildirmeleri için eğitim verin – Bakım personelini etkin teşhis ve onarım için bilinçlendirin – Sifondan klozete herhangi bir su sızıntısını engelleyin – Sifon mekanizmasını sık sık kontrol edin – Düzenli ihtiyaç duyulan yedek parçaları stokta bulundurun ve gerekli onarımları hemen yaptırın – Bütün tuvaletlerin en az üç ayda bir kontrol edilip koruyucu bakım yapılmasını sağlayın – Tuvaletleri saygın ve/veya yerel düzeyde kendini kanıtlamış üretici firmalardan satın alın 9. AZALTIN - Malzemeleri toptan alın; bir kez kullanılıp atılan ürünlerden kaçının; odalardaki banyolarda tekrar doldurulabilir sıvı sabun ve şampuan kapları kullanın. TEKRAR KULLANIN - İade edilebilir şişeleri tercih edin; gıda maddelerini iade edilebilir kasa ve kaplarda satın alın; ofis kağıtlarının iki yüzüne de baskı yapın; çöp kutularının içindeki poşetleri ancak kesinlikle gerekli olduğunda değiştirin; tekrar doldurulabilir yazıcı ve fotokopi kartuşları kullanın; şarj edilebilir piller kullanın. GERİ DÖNÜŞÜME VERİN - Kağıt ve karton, cam, plastik, metal (alüminyum, demir, bakır, pirinç) atıkları, kullanılmış mutfak ve motor yağlarını geri dönüşüme verin. Müşterilerin atıklarının da olabildiğince geri dönüşüme verilebilmesi için tesisin çeşitli yerlerine geri dönüşüm kutuları koyun. Mutfak ve bahçe atıklarından organik gübre yapın. 10. Tuvaletlerdeki su kaçaklarının su tüketimi üzerinde önemli etkileri olabilir. Duruma göre bu kaçaklar iç mekanlardaki toplam su tüketiminin %5 ila %50 arasında bir oranını oluşturabilir.

24 Tatilciler için Uyarılar
TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE: Tatile çıkmadan önce gideceğiniz yerin kültürel özellikleri ve dili hakkında bilgi edinin. Çöp olacak şeylerinizi yanınızda götürmeyin. (ambalaj, etiket vb.) Uçuşunuzun çevreye etkisi ile ilgili tur operatöründen bilgi alın. BÖLGEYİ TANIMAK: Tur Operatörünüzden gideceğiniz yerdeki gezi, ulaşım vb. bilgileri alın. Gerçekten ihtiyacınız varsa araba kiralayın. Toplu taşım araçlarını kullanmayı tercih edin. Herhangi bir yangına sebebiyet vermemek için sigara kullanımınızda dikkatli olun. Çiçekleri koparmayın, bitkilere zarar vermeyin. Yunuslarla yüzme gibi bir aktiviteye katılmadan önce riskleri göz önünde bulundurun. ALIŞVERİŞ: Yerel ürünleri satınalmaya özen gösterin. Koruma altında olan bitki ve hayvanlardan üretilmiş olan ürünleri satınalmayın. KONAKLADIĞINIZ TESİSTE: Gerçekten ihtiyacınız yoksa ısıtma ve soğutmayı kapatın. Su kullanımında tutumlu davranın.

25 Tatilciler için Uyarılar
TATİLİNİZ BOYUNCA: Bölgenin kültürel özelliklerine ve geleneklerine saygı duyun. Vahşi hayvanların fotoğraflarını çekmeyin. Yüzerken mercanlara dikkat edin. Farklı yaşam şekilleri, farklı bakış açılarına açık olun.

26 Akreditasyon ve Sınıflandırmalar
Çevresel Südürürülebilirliği, uluslararası standartlarda yürütmek için belirli akreditasyon sistemleri vardır. Bunlardan bazıları ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum…

27 Akreditasyon Tipleri Genel Yönetim Sistemleri, ISO ve EMAS gibi.
ISO uluslararası avantajlara sahiptir ama detaylı gereksinimleri kontrol etmeyi uygulamaz. Detaylar otel yönetimi tarafından devamlı gelişimi destekleyici şekilde taahhüt edilerek kurgulanır. Eko – Verimlilik, LEED ve BREEAM Ulusalarası ve gelişmekte olan LEED ve ona benzer akreditasyonlar ağırlıklı olarak eko verimlilik üzerinde odaklanır. Örneğin otel binasının enerji tüketiminin yönetilmesi gibi. Bu tür akreditasyonların otel misafirleri tarafından az da olsa “marka bilinirliği” vardır. Endüstriye Özgü; Nordic Swan, EU Flower ve Green Failte gibi. Otellere özel bir çok uluslararası akreditasyonlar bulunmaktadır; bunlardan bazılarının ulusal eğilimleri vardır. İrlanda’da Green Failte’nin kısıtlı bir coğrafya için geçerli olması, İskandinavya’da Nordic Swan’nın kısıtlı bir marka bilinirliğinin olması gibi. Turist konaklama servisleri bu konularda EU Flower’i adres gösterir. Genel Yönetim Sistemleri, ISO ve EMAS gibi. ISO uluslararası avantajlara sahiptir ama detaylı gereksinimleri kontrol etmeyi kapsamaz. Detaylar otel yönetimi tarafından devamlı gelişimi destekleyici şekilde taahhüt edilerek kurgulanır. Eko – Verimlilik, LEED ve BREEAM Ulusalarası ve gelişmekte olan LEED ve ona benzer akreditasyonlar ağırlıklı olarak eko verimlilik üzerinde odaklanır. Örneğin otel binasının enerji tüketiminin yönetilmesi gibi. Bu tür akreditasyonların otel misafirleri tarafından az da olsa “marka bilinirliği” vardır. Endüstriye Özgü; Nordic Swan, EU Flower ve Green Failte gibi. Otellere özel bir çok uluslararası akreditasyonlar bulunmaktadır; bunlardan bazılarının ulusal eğilimleri vardır. İrlanda’da Green Failte ve İskandinavya’da Nordic Swan’in kısıtlı bir coğrafyada bir marka bilinirliğinin olması gibi. Turist konaklama servisleri en çok önerdiği sistem ise EU Flower’dır. EMAS: EU Eco-Management and Audit Scheme – EU Eko-Yönetim ve Denetim Projesi

28 EMAS tarafından kabul edilmiş Otel Sayısı
EU Flower Rakipleri Program Bölge EMAS tarafından kabul edilmiş Otel Sayısı Yorumlar EU Flower Avrupa Birliği 277 Reklamı iyi yapılmış bir sistem – bağımsız oteller tercih ediyor. Nordic Swan İskandinav Ülkeleri 161 İskandinav ülkelerinde güçlü bir Pazar payı bulunmaktadır. Green Key Uluslararası 162 Hollanda’dan 47 otel dahil olmuştur. Green Globe 11 Dünya’da 189 otel bu programa dahildir. Green Failte İrlanda 17

29 Türkiye’deki uygulamalar
Çevresel Südürürülebilirliği, uluslararası standartlarda yürütmek için belirli akreditasyon sistemleri vardır. Bunlardan bazıları ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum…

30 Yeşil Yıldız Kültür ve Turizm Bakanlığı '‘Dünyan için, ülken için, çevren için, geleceğin için, duyarlılığını göster! Şimdi'' 1993’de başlatılan ancak günümüzde küresel ısınmanın dünyayı ciddi anlamda tehdit etmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının gündeme gelmesi ile uluslararası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirildi ve 2006 yılında Yeşil Yıldız projesi hayata geçirildi. Yeşil Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 4’tür. Türkiye’deki uygulamalardan bahsetmek gerekirse, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Yeşil Yıldız Projesini ilk örnek olarak açıklamak istiyorum. 1993 yılında başlatılan proje, 2006 yılında uluslararası kabul gören kriterler ve diğer gelişmeler de dikkate alınarak çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için mevcut olan sınıflandırma formu güncelleştirilerek, 2006 yılında Yeşil Yıldız projesi hayata geçirildi. Yeşil Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 4’tür.

31 Beyaz Yıldız Beyaz Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 37’dir.
2009 sezonunda başlayan projeyle, oteller uzman Çevre Mühendisleri tarafından uluslararası kabul görmüş çevre standartları doğrultusunda denetlenmektedir. Oteller çevre standartlarına uyum, su ve enerji tasarrufu konularında bilgi bilgilendirilmektedir. Beyaz Yıldız sınıflamasında yer alan otel sayısı 37’dir. 31

32 '‘Oteller yeşilleniyor, doğa ve işletme birlikte kazanıyor! Şimdi''
Greening Hotels '‘Oteller yeşilleniyor, doğa ve işletme birlikte kazanıyor! Şimdi'' Mart 2009 itibariyle başlayan Yeşil Oteller Projesini, BureauVeritas akredite etmektedir. Henkel ve Ecolab da bu projenin destekçisidir. Greening Hotels sınıflamasında yer alan otel sayısı 23’tür. BureauVeritas, TAB, TUROB, ÇEVKO 32

33 “Yarın için Turizm” Ödülleri (“Tourism for Tomorrow Awards”)

34 Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Her yıl “Yarınlar için Turizm” adlı
2010 Ödülleri Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Her yıl “Yarınlar için Turizm” adlı 4 branşta yarışma düzenlemektedir. Destinasyon Yöneticilik Ödülü– Boston Turizm Ofisi Çevre Koruma Ödülü –Emirates Hotels & Resorts, Birleşmiş Arab Emirlikleri Toplumsal Yarar Ödülü – Yeni Zellanda’daki Kaikoura Ltd’nin Balina Gözlemleme Projesi Küresel Turizm İşletme Ödülü – Fransız sermayeli Uluslararası Accor Otelleri

35 Accor Otelleri örneği Accor Otelleri Enerji Kullanımı ve Otel genelinde kaynakların etkin kullanımı projesi sonucu 195,240 kWh elektrik kullanımı = 39 hane elektrik kullanımı 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = Florida’ya 41 kişinin uçuş maliyeti 3 otelde yapılan elektrik tasarrufu = 500 milyon fotokopi 44,090,000 litre su tasarrufu = 800 hane su kullanımı Finansal Tasarruf = £74,000

36 Sürdürülebilirliğin sağlanması ile Dünya, insan yaşamına
ev sahipliği etmeye devam edebilecektir. 36

37 Turizm, 21. yüzyılın en dikkat çeken sosyo-ekonomik fenomen sektörlerden birisidir. Turizm, diğer sektörlerin çevreye etkisinden farklı olarak hiçbir zaman tamamen sürdürülebilir olamayacaktır; ama daha fazla sürdürülebilir olma yolunda sürekli çalışabilir… 37


"Turizmde Sürdürülebilirlik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları