Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

2 MEGEP MEGEP NEDİR? bir yandan ekonomik büyüme ve refah ortamı oluştururken, diğer yandan da teknolojik gelişmeler yeni çalışma ortamlarına ve biçimlerine, bireylerin ve toplumların eğitim yoluyla hazırlanması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Dünyada meydana gelen gelişim ve değişim rüzgarları doğaldır ki eğitimi ve dolayısıyla da Mesleki ve Teknik Eğitimi de etkilemiştir. Teknolojik gelişmeler yeni meslek alanları ortaya çıkarmıştır. Yeni meslekleri yapabilecek eğitimli insan kaynağı ihtiyacını meydana getirmiştir. Ülkelerin işsizlik sorununda ve iş gücü talebinde en büyük çözümün Mesleki ve Teknik Eğitimden geleceği düşüncesiyle, uluslar arası arenada mesleki eğitime yönelik çözüm önerileri geliştirilmekte, ortak projeler üretilmektedir. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi olan MEGEP’in amacı 12 yıllık temel eğitime geçiş için alt yapı oluşturmak, Meslekî eğitim sistemimizi; AB ve gelişmiş ülkelerdeki standartlara yükseltmek, Sosyo-ekonomik gereksinimler ve hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda güçlendirmektir.

3 MEGEP Bu yaklaşım; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, temel eğitim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sisteminin oluşturulmasına alt yapı sağlayacaktır. Megep Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

4 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
OKULUMUZ: Okulumuz ülkemiz teknolojisine katkıda bulunacak, üretime dönük bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalayabilecek insan gücünü yetiştirmek amacıyla Eğitim-Öğretim yılında 100.yıl semtinde eğitim hayatına başlamıştır. Okulumuz m2 alan üzerinde 3 adet binadan oluşmaktadır. 23 derslik 4 laboratuar, resim, müzik, yabancı dil, tarih, coğrafya dersliklerimiz bulunmaktadır. Okulumuzda Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojisi alanlarında eğitim yapılmaktadır. “ Meslek Lisesi Memleket Meselesi” sloganı ile çıktığımız yolumuzda kalifiye, çağdaş, ilkeli, sosyal ve tercih edilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

5 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Öğrencilerimize her türlü sosyal ve kültürel imkanı sunarak, gelecekte kendine güvenen, bilinçli, aktif ve hayata umutla bakan bireyler olmalarını amaçlamaktayız.

6 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Okulumuzda verilen mesleki eğitimin kalitesini artırmak, günümüzde ve gelecekte aranan/aranacak nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönelik olarak, Eğitim-Öğretim yılında, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile yapılan bir çalışma sonunda okulumuz uluslar arası CISCO (bilgi teknolojileri ve bilgisayar ağları kurulumu/işletimi alanlarında var olan ve gün geçtikçe artan yetişmiş insan gücü açığını kapatmak ve bu konularda uzmanlaşmak isteyen kişilere bir fırsat yaratmak amacıyla dünya çapında yürütülen kapsamlı bir eğitim programı. ) sertifikasyonu programına dahil olmuştur. Bu program kapsamında , Bilişim teknolojileri ve Elektrik-Elektronik teknolojileri alanındaki öğrencilerimize yönelik kurslar düzenlenerek sertifikalar kazandırılmış olup bu konudaki sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.

7 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Ayrıca Eğitim-Öğretim yılında Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile öğrencilerimize yönelik Ağ Temelleri, Nesne Tabanlı Programlama, Grafik Animasyon, Web Programlama, Veri Tabanı, Görsel Programlama. Oto seslendirme ve görüntü sistemleri, 6 çeşit 12 adet kurs açılarak öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmeleri hem de bu derslere yönelik sertifikalar kazanmaları sağlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde de öğrencilerimize farklı sertifika programlarına yönelik kurslar düşünülmekte olup, okulumuzun kurs merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

8 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
MESLEKİ EĞİTİM Endüstri Meslek Lisesi: Amacı: Öğretim süresi 4 yıl olan bu okullar genellikle üretim ve öncelikle endüstriyel üretim programlarını uygulayan okullardır. İlköğretimden mezun olan öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda seçecekleri bir alanda eğitim almak üzere bu okullara başvurabilirler. Giriş Koşulları : Bu okullara başvuru için ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir. Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri Bu okullardan teknisyen unvanı ile mezun olanlar, alanları ile ilgili iş yerlerinde çalışabilecekleri gibi ustalık sınavını kazandıkları takdirde kendi işyerlerini de açabilirler. Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ise YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ‘ yi kazandıkları takdirde çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler.

9 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Teknik Liseler Amacı: Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak genel kültür kazandırılmasını ve endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini amaçlayan bu okullarda öğrenciler kendilerini hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlayan programların eğitimlerini alırlar. Giriş Koşulları Teknik lise programlarına başvuracak öğrencilerin; Genel liseler ile mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının 9'uncu sınıfını birinci ders yıl sonunda başarmış olması, Dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin;Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması Bu dört dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması, Bu dört ders dışındaki derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile derslerin kesildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde kurum müdürlüklerine başvururlar.

10 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Mezuniyet sonrası kariyer seçenekleri Bu okullardan mezun olanlar işletmelerde TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler. Mezunlar doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ sahibi olabilirler. Kamuya ait işyerlerinde çalışmaları durumunda genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar. YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ‘ yi kazandıkları takdirde alanlarıyla ilgili çeşitli fakülte ve yüksek okullarda öğrenimlerine devam edebilirler. Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrenciler dikey geçiş sınavında başarılı olurlarsa 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. 2010 YGS’ da sınavsız geçiş sistemi kaldırıldığından bu tarihten sonra meslek lisesine kayıt yaptıran öğrenciler bu haktan yararlanamayacaktır.

11 Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Hayatımızda verdiğimiz en önemli kararlardan birisi olan Meslek seçimi, ne bir anda verilebilecek, ne şansa ne de tesadüflere bırakılacak bir karardır. MESLEK SEÇİMİ HAYATIMIZIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR. Bilinçli Meslek seçimi yapabilmeniz; Kendinizi (ilgi ve yeteneklerinizi) iyi tanımanıza, meslekleri ve mesleklerin gerektirdiği ilgi ve yeteneklerin neler olduğunu iyi bilmenize bağlıdır.

12 OKULUMUZDA YER ALAN DAL PROGRAMLARI
Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi OKULUMUZDA YER ALAN DAL PROGRAMLARI Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında; Teknik Lise Güvenlik sistemleri ile Görüntü ve ses sistemleri, Endüstri Meslek Lisesi Güvenlik sistemleri ile Görüntü ve ses sistemleri, Bilişim Teknolojisi Alanında; Anadolu Teknik Lise Web Programcılığı Veri Tabanı programcılığı, Endüstri Meslek Lisesi Veri Tabanı programcılığı Makina Teknolojisi Alanında; Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Endüstriyel Kalıpçılık Bilgisayarlı Makine İmalatı dalları bulunmaktadır

13 Bölümlerimiz Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Bilişim Teknolojileri Alanı Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Makina Teknolojileri Alanı

14 Bilişim Teknolojileri Alanı

15 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bugün dünyada yaşanan bilgi patlaması, bilgiyi ve bilgi üretimini ön plana çıkartmıştır. Bilginin katlanarak artması, sürekli yenilenmesi, bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler dünyada globalleşmeyi sağlarken, her alanda bu gelişmeye uygun düzenlemeler ve yapılanmalar zorunlu olmuştur. Özellikle son 20 yıllık süre zarfında bilgisayar hayatın her alanda kullanılmaya başlanmış ve tüm bilim alanlarının hızla gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Eğitimden tıbba, astronomiden uzay bilimlerine, maliyeden bankacılığa kadar pek çok alanda yaygınlaşarak vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Günlük hayatta bu kadar yaygın bir sahada kullanılan bilgisayarın, hizmet üretebilmesi için, bizzat kendisine problemleri çözme yeteneği kazandırılması gerekir. Bu da programlama ile yani yazılım ile mümkündür. Bilişim Teknolojileri alanında öğrencilerimiz hayatın her alanında kullanılabilecek, işlevsel programları istenen dilde ( C#.NET, VisualBasic.NET, PHP, ASP.NET) yazar, hatalarını giderir, internet üzerinde çalışan uygulamalar geliştirir, birçok paket programı rahatlıkla kullanır hatta hiç görmediği bir paket programın kullanılmasını çok kısa bir sürede öğrenir.

16 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Günümüzde kullanılan işletim sistemlerini tanır, kurar ve çalıştırır. Her türlü donanıma sahip bilgisayarın montaj, arıza tespiti ve onarımını yapar. Bir işyerinin ihtiyacı olan bilgisayar ağını tasarlar, planlar, maliyet hesabını yapar ve sistemi devreye sokar. Oluşabilecek iletişim hatalarını giderir. Bilgisayar sektöründeki baş döndürücü gelişmeler bölüm öğretmenlerimiz tarafından sürekli takip edilmekte ve öğrencilerimize aktarılmaktadır. Amacımız hızla gelişen bu sektörde her türlü iş kolunun bilgisayar ihtiyacını iyi anlayabilen ve bu ihtiyaçlara cevap verebilecek çözümleri en hızlı ve en güncel şekilde üretebilen, doğru kararlar verebilen bireyler olabilmelerini sağlamaktır. Bu kararlara katılabilmek için, sosyal ve teknolojik anlamda usta birer okur-yazar olarak istihdam alanında tercih edilen teknik elemanlar olmalarını sağlamaktır.

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Megep Bilişim Teknolojileri Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

18 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlayan Bilişim Teknolojisi Alanımızda 5 adet Bilgisayar laboratuarı (15+1) modern bir yapıda tasarlanmış olup, tüm derslerimiz bu ortamlarda uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğretmenlerimizin projeksiyon yardımıyla anlattığı derslerde öğrenciler uygulama tekniklerini anında görüp, kendi bilgisayarlarında deneme olanağına sahiptir. Meslek liselerinde Bilişim Teknolojileri Alanında 4 dal bulunmaktadır. Veri Tabanı Programcılığı, Web Programcılığı, Teknik Servis ve Ağ Programcılığıdır. Okulumuzda bu dallardan Web Programcılığı ve Veri Tabanı Programcılığı dalları açılmıştır.

19 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Veri Tabanı Programcılığı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Megep Veri Tabanı Dalı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

20 Görevleri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İş organizasyonu yapmak.
Analiz yapmak. İhtiyaçları değerlendirmek Algoritma yapmak. Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak. Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

21 Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, Yabancı dil bilen Ekip içinde çalışabilen Sistemli düşünebilen, Matematikle ilgili konularda başarılı, Kendini yenileyebilen, Araştırmacı, İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip, Sabırlı ve dikkatli, Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

22 Çalışma Ortamı ve Koşulları
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Çalışma Ortamı ve Koşulları Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

23 Meslekteki Hastalık Riskleri
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Meslekteki Hastalık Riskleri Bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluga bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.

24 Eğitim Ve Kariyer İmkânları
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Eğitim Ve Kariyer İmkânları Meslek eğitimi eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına, Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

25 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI
Web Programcılığı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Megep Web Programcılığı Dalı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

26 Görevleri BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İş organizasyonu yapmak.
Analiz yapmak. İhtiyaçları değerlendirmek. Algoritma yapmak. Web sitesinin görsel tasarımını yapmak. Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek. Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

27 Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Meslek Elamanlarında Aranan Özellikler Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, Yabancı dil bilen Ekip içinde çalışabilen Sistemli düşünebilen, Matematikle ilgili konularda başarılı, Kendini yenileyebilen, Araştırmacı, Sabırlı ve dikkatli, Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

28 Çalışma Ortamı ve Koşulları
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Çalışma Ortamı ve Koşulları Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.

29 Meslekteki hastalık riskleri
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Meslekteki hastalık riskleri Bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikayetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluga bağlı rahatsızlık meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur. İş Bulma İmkânları Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

30 Eğitim Ve Kariyer İmkânları
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Eğitim Ve Kariyer İmkânları Meslek eğitimi eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına, Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

31 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

32 Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı

33 Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının Tanıtımı,
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanının Tanıtımı, Televizyondan bilgisayara, telefondan elektrik süpürgesine günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş birçok eşya elektrik-elektronik alanında yer alan ürünlerdir. Elektrik-elektronik alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren temel sanayi durumundadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı üretim, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine yaptığı birinci derece katkının yanında diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alanındaki teknoloji değişimi ve kalite artışı elektrik-elektronik ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda da kalitenin artmasına olumlu etkide bulunmaktadır.   Türkiye’deki elektrik-elektronik sektörü hazır olarak gelen parçaların montajıyla başlamıştır. Zaman içinde gelişen ve özellikle 1990’lı yıllardan itibaren hızlı bir şekilde büyüyen sektör, 2002 yılında büyük bir ihracat gelirine ulaşmıştır. Günümüzde, özellikle Marmara ile Ege bölgesine yayılan bu sektörde genellikle orta ve büyük ölçekli firmalar faaliyet göstermektedir.

34 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Elektrik-elektronik alanı Türkiye’de teknik ve yapısal açıdan altı alt sektörden oluşmaktadır. Bu alt sektörler ve içerdikleri alanlar şunlardır: • Bilişim,   • Tüketim cihazları,   • Telekomünikasyon,   • Profesyonel endüstri cihazları,   • Askerî elektronik cihazlar,   • Bilgisayar.   Bu alanda meslekî eğitim almış kişiler rahatlıkla iş bulabilirler. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede kendi branşlarıyla ilgili kariyer yapma imkânına sahiptirler.   Günümüzde, elektrik-elektronik alanındaki ürünler ve kullanılan teknoloji hızla değişmektedir. Dolayısıyla bu alan sürekli gelişen, dinamik bir yapıya sahiptir. Alanın bu özellikleri Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarının ve nitelikli personel istihdamının önemini artırmaktadır.

35 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Megep Elektrik-Elektronik Alanı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

36 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANIN KAPSADIĞI MESLEK DALLARI; • Bilgisayar Teknik Servis Elemanı • Bobinajcılık • Büro Makineleri • Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi • Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü • Endüstriyel Bakım Onarım • Görüntü ve Ses Sistemleri • Güvenlik Sistemleri • Haberleşme Sistemleri • Kontrol Sistemleri • Yüksek Gerilim Sistemleri

37 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANI ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz olması gerekir. Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, yükseklik korkusu olmayan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, sorumluluk duygusu gelişmiş kimseler olması gerekir. Fen bilimlerine, matematik, bilgisayar ve yabancı dille ilgili ve bu alanlarda başarılı kişiler olmaları gerekmektedir.

38 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ELEKTRİK -ELEKTRONİK ALANININ ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI Endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulması ve programlamasının yapıldığı ya da kompleks bir sistemin sürücü, PLC veya bir kontrol elemanı ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken her işte olan elektrik çarpması ya da başka iş kazaları riski alırlar. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim hâlindedir.

39 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANDA İŞ BULMA İMKÂNLARI: Petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik vb. sektörlerde, daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar. İş bulma olanakları yönünden kızlar ve erkekler arasında fark görülmemekle birlikte, bu mesleğin eğitimine aday olan kız öğrencilerin oranı %10-20 arasındadır. Kamuda görev alınmak istenildiğinde; Daimi İşçi Sınavı (DİS) ya da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başarılı olmak ve tercih sıralaması sonunda mesleği ile ilgili açık kadrosu bulunan bir kamu kurumuna atanmaya hak kazanmak gerekmektedir. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir. Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları hâlinde elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinelerin otomasyon programlarını hazırlayabilirler.

40 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI: Elektrik-Elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler mezun olduklarında ek puan alarak girebilecekleri meslek yüksek okulu programları aşağıda belirtilmiştir • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği • Biyomedikal Cihaz Teknolojisi • Elektrik • Elektrik-Elektronik Teknikerliği • Elektronik Haberleşme ve Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim) • Endüstriyel Elektronik ve Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim) • Endüstriyel Otomasyon ve Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim) • Ev Cihazları Teknolojisi • Hidroelektrik Santralleri • Mekatronik ve Mekatronik(Uzaktan Eğitim) • Otomotiv • Radyo ve Televizyon Tekniği • Termik Santral Makineleri • Termik Santrallerde Enerji Üretimi Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri Dikey Geçiş Sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır.

41 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
ALANIMIZIN BUGÜNKÜ DURUMU: Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlayan Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanına ait 3 adet Bilgisayar laboratuarı modern bir yapıda tasarlanmıştır. Tüm derslerimiz sanal ortamda simülasyon ve animasyon programlarıyla desteklenmekte olup, deney setleriyle uygulamalı olarak verilmektedir. Alanımızda Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programları uygulanmakta olup, Güvenlik sistemleri ile Görüntü ve ses sistemleri dalları bulunmaktadır. Bu dallarda akıllı ev sistemleri, Bilgisayar kontrollü sistemler, hareketli robot sistemleri, yapay zekâ, Scada sistemleri üzerinde çalışılmaktadır. Amacımız ülkemizin ve Avrupa birliğinin ihtiyacı olan, bu alanlarda görev yapabilecek nitelikli teknik ara elemanı yetiştirmektir.

42 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI

43 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Bu amaca yönelik olarak, okulumuzda verilen mesleki eğitimin kalitesini artırmaya yönelik, günümüzde ve gelecekte aranan/aranacak nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönelik olarak, Eğitim-Öğretim yılında, Eğitim Teknolojileri ile yapılan bir çalışma sonunda okulumuz/alanımız Cisco sertifikasyonuna (uluslararası gelişmiş ağ yönetimi elemanı ihtiyacına ) yönelik 5-kur verme yetkisini kazanmış olup, Elektrik-Elektronik teknolojileri alanındaki öğrencilerimize (bugüne kadar alanımız da 30 öğrenciye) bu sertifikalar kazandırılmış olup bu konudaki sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir. Video’yu izlemek için üzerine tıklayınız

44 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Eğitim–Öğretim yılında eğitime başlayan Elektrik-Elektronik Teknolojisin de bugüne kadar, 10. Sınıfta alan/dal dersleri yanında öğrencilerimize, C# kursları verilmektedir. 11.Sınıfta alan/dal dersleri yanında verilen mikro denetleyici dersinde CCS-C dilini öğrenmekteler. 12.Sınıfa geçen öğrencilerimiz Bilgisayar, elektronik kontrollü sistemlerle ilgili tüm alt yapı bilgilerini almaktadırlar. Ayrıca Eğitim-Öğretim yılında Çankaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapılan çalışma ile okulumuzda bu ihtiyaçlara yönelik olarak alanımızda 6 adet kurs açılmış olup, (112 öğrenci) öğrencilerimize bu derslere yönelik sertifikalar kazandırılmaktadır.  Bu kurslar; Ağ Temelleri(1), C# Nesne Tabanlı Programlama(3) , Oto seslendirme ve görüntü sistemleri(1).

45 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Alanımızda Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programları verilmekte olup, bu programlarda, Güvenlik sistemleri ile Görüntü ve ses sistemleri dallarının eğitimi verilmektedir. Görüntü ve Ses sistemleri dalı: Görüntü ve ses sistemleri teknik elemanı; ışık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD oynatıcı, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapabilen nitelikli kişidir.  

46 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Görüntü ve Ses sistemleri dalı: Megep Görüntü ve Ses sistemleri dalı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

47 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Görüntü ve ses sistemi elemanlarının görevlerini;   • İş planı yapmak,   • Mesleki matematik işlemlerini yapmak,   • Fiziksel büyüklükleri ölçmek,   • El aletlerini kullanmak,   • Elektrik akımının etkilerine karşı önlem almak,   • Temel elektrik malzemelerini seçmek,   • DC ve AC devre çözümlerini yapmak,   • Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri yapmak,   • Bilgisayar kullanmak,   • Arşivleme ve katalog bilgilerini kullanmak,   • Mesleki çizimleri yapmak ve okumak,   • Elektriksel büyüklükleri ölçmek,   • Mikrodenetleyicili sistemleri kullanmak,   • Seslendirme sistemini kurmak,   • Oto seslendirme sistemlerinin montajını ve onarımını yapmak,   • Işık sistemlerini projelendirmek,   • Işık sistemlerinin montaj ve kontrolünü yapmak,   • Televizyon arızalarını tespit etmek ve arızalarını gidermek,

48 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
• PC monitör arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,   • Projeksiyon, LCD ve plazma TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak, • Video, müzik seti, VCD-DVD oynatıcıların arıza tespiti ve onarımını yapmak,   • Projeksiyon cihazı ve ev sinema sistemini kurmak,   • Kamera arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,   • Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak şeklinde sıralayabiliriz.  

49 Güvenlik sistemleri: ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
Güvenlik sitemleri teknik elemanı; binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri, geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.   Megep Güvenlik sistemleri dalı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

50 Güvenlik sistemleri teknik elemanının görevlerini;
ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI Güvenlik sistemleri teknik elemanının görevlerini;   • İş planı yapmak,   • Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı için projeyi  hazırlamak,   • Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatının montajını  yapmak,   • Kapalı devre kamera kontrol sistemleri projeyi hazırlamak,   • Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını  yapmak, • Soygun alarm sistemleri tesisatı için projeyi hazırlamak,   • Soygun alarm sistemleri tesisatının montajını yapmak,   • Geçiş kontrol sistemi tesisatı için projeyi hazırlamak,  

51 ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI
• Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak,   • Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımı yapmak,   • Fiziksel ve elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapmak,   • El ve güç aletlerini kullanmak,   • Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapmak,   • Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak,   • Teknik resim çizimlerini yapmak,   • Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek,   • Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak,   şeklinde sıralayabiliriz.  

52 Makina Teknolojileri Alanı

53 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
AMACIMIZ : Her türlü makineyi ve makinenin parçasını tasarlayabilen, tasarımının imalat resimlerini bilgisayar ortamında iki veya üç boyutlu olarak çizebilen, bütün el aletleri ve talaşlı imalat tezgâhlarını kullanarak, makine ve parçalarını üretebilen, bu makinelerin tamir ve bakımını yapabilen sektörün ihtiyacı olan nitelikli elamanları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak yetiştirmektir.

54 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Megep Makine teknolojisi alanı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

55 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ALANIMIZ :  2007–2008 Eğitim – Öğretim yılında eğitime başlayan alanımız, yılı itibariyle eğitim öğretim ve donanım bakımından ihtiyaçlarını karşılamış durumdadır. Alanımıza ait (20+2) ve (15+1) olmak üzere 2 adet tam donanımlı bilgisayar laboratuarı, 30 kişilik teknik Resim sınıfı, 2 adet teknoloji Dersliği ve 3 adet makine atölyesi bulunmaktadır. Makine atölyelerimizde yeterli sayıda talaşlı imalat tezgahları mevcuttur.

56 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Ayrıca teknik resim atölye ve laboratuarlarımızda makine resim ve tasarım bilgilerinin en iyi şekilde öğrenilmesini sağlayacak alet ve teçhizatlarımız mevcut bulunmaktadır. Bu teçhizatlarımızla en iyi şekilde teknik resim, Autocad ve Solidworks gibi çizim programlarının öğrenimi sağlanmaktadır.

57 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Makinecilik; Metallerin, çizilen makine resmi veya bir numuneye göre, el aletleri ve makine ile talaş kaldırarak ya da diğer üretim metotlarıyla işlediği, şekillendirilip kullanılır hale getirildiği bir meslek alanıdır. Alanımızda onuncu sınıf birinci dönemde el tesviyeciliği ile başlayan atölye çalışmaları ikinci dönem ve üst sınıflarda makine çalışmalarına geçer. Makineler torna, freze, vargel, matkap, taşlama, pres ve bazı özel amaçlı tezgahlardan oluşur.

58 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Bu mesleği öğrenen kişiler, derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri atölyelerde uygulayarak, çeşitli makine parçalarının ve el aletlerinin tasarım ve çizimlerini hazırlayıp bunları imal ve montaj ederek, çeşitli makinelerin bakım ve onarımlarını yaparak bilgi ve beceri kazanırlar. Bu kişiler çeşitli makinelerin yapıldığı işyerlerinde çalışabilecekleri gibi bu alanda iş yeri sahibi de olabilirler.

59 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Makinecilikte; alet, makine ve takımların kullanılması, teknolojik kurallara uygun çalışmayı gerektirir. Tesviyeci, yaptığı işten iyi sonuç alabilmesi için, mesleği ile ilgili ölçü ve kontrol aletlerini tanımalı, doğru olarak kullanmalı ve bakımını yapmasını bilmelidir. Aynı zamanda iyi malzeme bilgisine sahip olmalı, malzemelerin özelliklerini, üzerinde yapılacak işlemleri, malzeme seçiminde dikkat edeceği hususları bilmelidir. Tesviyecinin, mesleği ile ilgili imalat yöntemlerini uygulamakta, işlem sırasını belirlemekte, iş kalıplarını tasarlamakta ve özel aletleri kullanmada geniş bilgiye sahip olması gerekir.

60 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Makineci, çok iyi teknik resim bilgisine sahip olmalı, iş parçasını imalat resmindeki ölçü ve toleranslar dâhilinde işleyebilmelidir. Çalıştığı atölyede bulunan tezgâhları tanımalı, gerektiğinde onarımını yapabilmelidir. Mesleğinde başarılı olabilmesi için; tertipli ve düzenli çalışması, güvenli çalışma alışkanlıkları kazanması, iş disiplini ve meslek ahlakına sahip olması gerekir.

61 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Günümüz teknolojisinde, el aletlerinin ve makinelerinin kullanılmadığı endüstriyel işyerleri düşünülemez. Dolayısıyla, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerin yanında, tüm sanayi kollarında görev ve sorumluluk alacak tesviyecilere, her zaman ihtiyaç vardır. Kendisini teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştiren tesviyeciler, büyük işletmelerde, önemli görevler alarak, ekonomik sorunlarını rahatlıkla çözmüşler ve ileriye daha bir umutla bakabilmişlerdir.

62 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
MAKİNECİNİN GÖREVLERİ Her türlü makine parçasının teknik resmini bilgisayar ortamında iki veya üç boyutlu olarak çizer. Klasik ve bilgisayar kontrollü talaşlı imalat tezgâhlarını çalıştırarak kullanabilir. Makine parçalarını işleyebilen makinelerin her türlü ayar ve kontrollerini, makinelerin üzerindeki tüm sistemlerin bakım ve onarımını yapabilir. Bir işe göre  ayarlanmış, çeşitli tipte torna, freze, planya, matkap, rektifiye, testere ve birden çok işlem yapan otomatik tezgâhı çalıştırır ve kullanır, Her türlü kalıp, makine, takım veya aparat parçalarını teknik resmine uygun olarak markalar, keser, İnce tesviye, delme, raybalama, diş çekme işlemlerini yapar, Tezgâhlarda işlenerek gelen parçaların esas ölçüleri içinde tesviyesini yapar ve parçaların birbirlerine uyup uymadığını kontrol eder, Uyumsuz parçaların tekrar tesviyesini yapar ve son şekle getirerek monte eder, Çalışılan yerin ve kullanılan araç-gereçlerin günlük bakım ve temizliğini yapar. İş güvenliği ve iş organizasyonu konularında gerekli önlemleri alır.

63 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ALANIMIZDA MEVCUT OLAN DALLAR  - Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı(Teknik Lise ve Endüstri meslek Lisesi) Megep Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

64 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
- Endüstriyel Kalıpçılık( Endüstri meslek Lisesi) Megep Endüstriyel Kalıpçılık Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

65 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
- Bilgisayarlı Makine İmalatı( Endüstri meslek Lisesi) Megep Bilgisayarlı Makine İmalatı Tanıtım Filmini izlemek için ekrana tıklayınız.

66 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
Bu dallarda; imalatı yapılacak ürünlerin yapım ve komple resimlerini bilgisayar destekli çizim ortamında iki ve üç boyutlu çizen, mekanik sistem dizaynlarını ve hesaplamaları yapan, ürünlerin bakım ve kullanım kataloglarını hazırlayan, Talaşlı imalat ve cnc tezgâhlarını kullanabilen, üretilecek parçaya göre kalıp tasarımını ve bilgisayarlı üretimini yapabilen, kalıptan ürün alabilen, kalıp onarımını ve çalıştığı tüm makinelerin periyodik bakımını yapabilen, nitelikli kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

67 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Makine teknolojisi elemanı olmak isteyenler, duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda olan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, titiz, yaratıcı, mesleği ile ilgili teknolojik yenilikleri takip ederek mesleğinde kullanabilen, üç boyutlu düşünen, temel matematik, fizik, malzeme ve işleme bilgisine sahip, sabırlı, estetik görüşlü, ekip çalışmasına yatkın, kendisi ve çevresi ile barışık, kişilik özellikleri gelişmiş, çevreye duyarlı kişiler olmalıdır. Makineci olmak isteyenlerin; ·         Göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, ·         Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, ·         El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip, ·         Malzeme ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, ·         Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, ·         Nispeten bedence güçlü Kimseler olmaları gerekir.

68 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇALIŞMA ALANLARI VE  İŞ BULMA OLANAKLARI Makine çizim ve imalatçılarının çalıştıkları yerler özellikle, faaliyet alanı talaşlı imalat olan, makine ve çeşitli parçaların üretildiği, bakım ve onarımlarının yapıldığı özel ve kamu kuruluşlarına ait işletme, fabrika, atölye ve bakım-onarım istasyonları gibi iş piyasasının çeşitli dallarıdır. Makinecilik eğitiminden sonra, bu alanda çalışmak isteyenlerin iş bulma olanakları oldukça fazladır.

69 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
MESLEKTE İLERLEME  Meslek liselerinin makine teknolojisi alanından mezun olanlar; ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) başarılı olmaları durumunda sayısal puan türüne göre aşağıdaki 4 yıllık (lisans) ve 2 yıllık (önlisans) eğitim programlarına ek puan alarak diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.   Makine Resim-Konstrüksiyon, Makine,   Endüstriyel Kalıpçılık,   Hasat Sonrası Teknolojisi,   Makineyağları ve Yağlama Teknolojisi,   Mekatronik,   Tarım Alet ve Makineleri,   Otomotiv,   Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği,   Sondajcılık,   Metalürji Malzeme,   Gemi Makineleri,   Metalografi ve Malzeme Muayenesi,   Termik Santral Makineleri,   Termik Santrallerde Enerji Üretimi,   Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, 4 yıllık lisans programları ·         Talaşlı Üretim Öğretmenliği ·         Kalıpçılık Öğretmenliği ·         Mekatronik Öğretmenliği ·         Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ·         Makine Resim ve Konstrüksiyon ·         Otomotiv Öğretmenliği

70 MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Teknolojinin gelişmesi insanın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltmek, insanın kendisine ve çevresine daha fazla zaman ayırmasını hedeflemiştir. Makineler, insanların hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten en önemli unsurlardan biridir. Makine teknolojisi alanı ekonomik kalkınmanın temelidir. Alan, ülkemizde ve dünyada hızla ilerlemektedir, getirisi ve katma değeri de ekonominin lokomotifi durumundadır. Alanda istihdam imkânları oldukça çeşitlidir. Dünyada ve ülkemizde sektördeki kalifiye eleman sıkıntısı oldukça fazladır. Dolayısıyla iş bulma sıkıntısı yoktur. Alanda çalışanların gelir düzeyleri ülke standartlarının üzerindedir. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi bölgede makine teknolojisi alanında lider olmayı hedeflemiştir. Bugün birçok ülkeye ihracat ve teknoloji transferi yapmaktadır.

71 Karakusunlar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Tanıtım ve Yönlendirme Ekibi


"Karakusunlar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları