Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü
2006/4 SAYILI TEBLİĞ DESTEK BAŞVURU YÖNETİMİ FİRMA KILAVUZU 2014

2 FİRMA DESTEK BAŞVURU KILAVUZU
BAŞVURU SÜRECİ BAŞVURU DİLEKÇESİ EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ EVRAK SIRASI BAŞVURU ESASLARI TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI YERİNDE İNCELEME FORMLARI BAŞVURU SÜRELERİ BORÇSUZLUK YAZILARININ İBRAZI SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER GÜNCEL MEVZUATIN TAKİBİ

3 1.BAŞVURU SÜRECİ

4 Başvurular esnasında aşağıdaki dilekçenin kullanılması gerekmektedir.
2. BAŞVURU DİLEKÇESİ Başvurular esnasında aşağıdaki dilekçenin kullanılması gerekmektedir. Bu dilekçe, uygulamada yeknesaklık sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Dilekçenin «EKLER» kısmında yer alan evrak, muhakkak dosya ekine konulmalıdır. Birliğe Başvuru Dilekçesi

5 3.EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ
EVRAK DÜZENİYLE İLGİLİ KURALLAR: Başvurular harcama numarası bazında ayraçlarla ayrılarak dosyalanmalı. Bütün belgeler üzerine ilgili harcama numarası yazılmalı. (Sadece harcama no) Klasör kullanılması durumunda klasör sırtlığına marka adı, harcama dosya no, başvuru tarihi, yeni başvuru veya eksiklik tamamlama başvurusu olduğu bilgileri yazılmalı. Fotoğraflar ve küçük boyutlu dekontlar A4 boyutundaki kağıtlara zımbalanmalı. Bütün fotoğraflar renkli olmalı.

6 3.EVRAK DÜZENİ VE ÖZELLİKLERİ
Tanıtım örneklerinin çok fazla sayıda olması durumunda (Örn. Pazar araştırması raporu) sayfaların önlü arkalı çıktısı alınarak sayfa sayısı azaltılmalı. Ses veya video dosyalarını içeren CD üzerine hangi harcama belgelerindeki tanıtım örneklerini içerdiği CD kalemiyle yazılmalı. Yazılı tanıtım, gazete, dergi reklamlarında tanıtım örneğinin aslı ibraz edilmeli. (Aslı görülmüştür de yaptırılabilir.) Örneği basılı halde bulunmayan başvurular (Web sayfasına ilişkin tasarımlar, yazılım lisansı vb.) için ekran görüntülerinin çıktısı alınmalı. Eşantiyon, promosyon malzemelerinin büyük boyutlu olması durumunda fotoğrafı ibraz edilmeli.

7 Başvuru Dosyası Oluşturulurken Takip Edilecek Evrak Sırası
4.EVRAK SIRASI Başvuru Dosyası Oluşturulurken Takip Edilecek Evrak Sırası Marka-Patent-Tasarım Tescili - Fatura - Ödeme belgesi Patent-marka-tasarım tescil/başvuru belgesi Kalite Belgesi/Sertifikasyon Kalite belgesi/sertifika Tasarımcı maaşları - İş akdi - Diploma - Bordro - Sosyal güvenlik kurumu dökümü Tanıtım Sözleşme Fatura Ödeme belgesi Tanıtım örneği Medya planı (radyo/TV reklamlarında) Kira Kira sözleşmesi Fatura (Gerektiği durumlarda) Fotoğraflar Danışmanlık Danışmanlık proje çıktısı

8 5. BAŞVURU ESASLARI Harcama belgeleri (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirket adına düzenlenmiş olmalıdır. Belgelerin asılları ya da noter/İhracatçı Birliği/Ticaret Müşavirliği onaylı örnekleri sunulmalıdır. Renkli fotokopi kesinlikle kabul edilmemektedir. Aslı ibraz edilecek belgelerin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Yurtdışında düzenlenen belgeler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılmalıdır. Belge tercümelerinin yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış olması gerekmektedir. İnternetten kontrol edilebilen belgeler için herhangi bir onay gerekmemektedir. (Örn. Wipo Tescil Belgeleri) Sözleşmelerde her iki tarafın imzası bulunmalıdır. Sadece fuar katılımlarında, katılımcı imzalı başvuru formu sözleşme olarak kabul edilir.

9 5. BAŞVURU ESASLARI Destek başvurusu için şirketler tarafından ibraz edilmesi gereken tüm bilgi ve belgeler Genelge EK-6’da yer almaktadır. Yurt dışı harcamaların desteklenebilmesi için harcamanın yapılacağı ülkenin harcama yapılmadan önce Sistem üzerinden hedef pazarlar arasına dahil edilmesi ve Bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için bütçenin Sisteme girilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Başvurunun Sisteme girilebilmesi için harcama yapan şirketin ortaklık yapısının Sisteme tanımlanarak ilgili belgelerin asıllarının ya da Ticaret Müşavirliği /İhracatçı Birliği/Noter onaylı örneklerinin Bakanlığa bir dilekçe ekinde gönderilmesi ve ortaklığın Bakanlıkça onaylanması gerekir.

10 6.TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI
Yurtdışında düzenlenen belgeler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılmalıdır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinde geçen süre 6 aylık başvuru süresini kesmeyeceğinden onay başvuruları son aylara bırakılmadan yapılmalıdır. Onaya konu belgeler 2006/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanması talebini içeren bir dilekçe ekinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine sunulmalıdır. Belgelerin aslı ya da İhracatçı Birliği/Noter onaylı örneği ve bir nüsha fotokopisi dilekçe ekinde, düzenli ve sıralı bir şekilde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine ibraz edilmelidir. Ticaret Müşavirleri bazı durumlarda belgelere toplu onay (Örn. Arkadan iple tutturmak suretiyle yapılan onaylar) yapabilmektedir. Bu onaylar kesinlikle açılmamalıdır. Toplu onaylanan belgelere ilişkin Müşavir onaylı liste de Sisteme eklemeli ve Birliğe sunulmalıdır.

11 6.TİCARET MÜŞAVİRİ/ATAŞESİ BELGE ONAYI
Harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, belgeler, harcamanın yapıldığı ülkedeki Türk Konsoloslukları tarafından onaylanır. Ticaret Müşaviri/Ataşesi’nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu’ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde Türk Konsolosluğu’nun belgelere ilişkin onayı kabul edilir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Müşavirlik/Ataşelik onayı gerektiren evrakı onaylar.

12 7.YERİNDE İNCELEME FORMLARI
Fuar katılımı kapsamındaki giderlerin desteklenebilmesi için EK-11’de yer alan formun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından doldurulması gerekmektedir. EK-11 formunun düzenlenmesini teminen, fuar başlangıç tarihinden en az 7 gün önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine fuar katılımının 2006/4 çerçevesinde yerinde incelenmesi talebini içeren bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından söz konusu birimin yerinde incelenerek EK-12 formunun doldurulması gerekmektedir. EK-12 formunun düzenlenmesini teminen, birimin faaliyete geçtiği tarihten sonra ilk harcama belgeleriyle birlikte ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-11/EK-12’de yer alan formu düzenledikten sonra şirketler için ilgili Birliğe, Kuruluşlar için ise Bakanlığa intikal ettirerek söz konusu formun düzenlendiğine dair şirkete veya Kuruluşa yazı gönderir. Başvuru dosyasının basılı örneği ile otomasyon sisteminde oluşturulan elektronik dosyaya, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gönderilen, EK-11/EK-12 formunun düzenlendiğine dair yazı eklenir.

13 7.YERİNDE İNCELEME FORMLARI
Faaliyetin gerçekleştiği ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyorsa, EK-11 ve EK-12’de yer alan formların ibrazı talep edilmeyecektir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi’nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu’ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde EK-11 ve EK-12’de yer alan formların ibrazı talep edilmez. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne faaliyet tarihinden önce usulüne uygun başvuru yapıldığı halde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nden kaynaklanan sebeplerden ötürü faaliyetin yerinde incelenememesi durumunda ise; Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nden söz konusu duruma ilişkin yazı alınması gerekir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, yerinde incelemeleri gerçekleştirerek, ilgili formları düzenler.

14 8.BAŞVURU SÜRELERİ 6 aylık ibraz süresi
Gerekli incelemenin yapılmasını teminen Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtilen belgelerin, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. Usulüne uygun başvuru süresi olarak belirlenen 6 aylık (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) süre; ödeme belgesinin şirketler için Birlik, kuruluşlar için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınarak belirlenir. Fuar esnasında yapılan tanıtım harcamaları 6 aylık süreye tabidir. Fuar katılımına ilişkin başvurular (fuar katılım giderleri; yer kirası ve buna ilişkin giderler ile nakliye ve stand kurulumu) 12 aylık süreye tabidir. 6 aylık eksiklik tamamlama süresi Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 6 aylık süre; Birlik ve/veya Bakanlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.

15 9.BORÇSUZLUK YAZILARININ İBRAZI
Yapılan başvurular uygun görülüp Genel Sekreterlik tarafından onaylandıktan sonra Merkez Bankasına ödeme talimatı yazısının gönderilebilmesi için firma tarafından borçsuzluk yazılarının temin edilmesi gerekmektedir. Borçsuzluk yazılarının internet ortamında temin edilmesi halinde herhangi bir onay gerekmemektedir. Bu yazıların doğruluğu Birlik uzmanları tarafından internet ortamında kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle yazıların e-postayla iletilmesi yeterlidir. Borçsuzluk yazılarının internet ortamında temin edilmeyip ilgili kurumlardan alınması halinde ıslak imzalı olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Islak imzalı borçsuzluk yazıları ilgisini belirten bir dilekçe evrak kayıt şubesine teslim edilmelidir. Vergi borçsuzluk yazısının “6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi”, SGK borçsuzluk yazısının ise “5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesi, İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili Borcu/e-Borcu Yoktur Belgesi” kapsamında alınması gerekmektedir. Vergi borçsuzluk yazısı 15 gün geçerli olup bu sürenin aşılması halinde yeni bir vergi borçsuzluk yazısının temin edilmesi gerekmektedir. SGK borçsuzluk yazısı alındığı ay içerisinde geçerli olup ödeme yapılacak her ay için yeni bir SGK borçsuzluk yazısının temin edilmesi gerekmektedir.

16 OTOMASYONA GİRİŞ VE FİZİKİ DOSYA EKSİKLİKLERİ
10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER OTOMASYONA GİRİŞ VE FİZİKİ DOSYA EKSİKLİKLERİ SADECE ÖDEME DEKONTU İLE BAŞVURU YAPILMASI, DİĞER BAŞVURU EVRAKLARININ BULUNMAMASI. SÖZLEŞMEYE VERSİYON OLUŞTURULURKEN ANA SÖZLEŞMENİN EKLENMEMESİ BİR SÖZLEŞMENİN DEVAMI OLAN EK/YENİ SÖZLEŞMELER İÇİN VERSİYON OLUŞTURULMAMASI SÖZLEŞME GEÇERLİLİK TARİHLERİNİN YANLIŞ YAZILMASI / BOŞ BIRAKILMASI SÖZLEŞME PERİYODUNUN YANLIŞ SEÇİLMESİ SÖZLEŞMEYİ-HARCAMAYI-ÖDEMEYİ YAPAN ŞİRKET İSİMLERİNİN YANLIŞ SEÇİLMESİ FİRMAYA BİLDİRİLEN EKSİKLİKLERİN TÜMÜ TAMAMLANMADAN HARCAMA BELGESİNİN TEKRAR BİRLİK EKRANINA GÖNDERİLMESİ.

17 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER
BİR BELGENİN OLMASI GEREKEN YERDEN BAŞKA BİR YERE YÜKLENMİŞ OLMASI OTOMASYONA GİRİLEN VERİLERİN (TARİH, BELGE NO, ÜLKE, PARA BİRİMİ, TUTAR VB.) HATALI OLMASI TANITIM ÖRNEKLERİNİN SİSTEME YÜKLENMEMİŞ OLMASI VE ASLININ İBRAZ EDİLMEMİŞ OLMASI (DERGİ, BROŞÜR VB.) FATURA KALEMLERİNİN AYRI AYRI BELİRTİLMEMİŞ OLMASI FATURA TUTARLARI GİRİLİRKEN KDV DAHİL TUTARIN HARİÇ GİBİ GİRİLMESİ, KDV ORANLARININ YANLIŞ GİRİLMESİ DESTEK TÜRÜ VE/VEYA ALT DESTEK TÜRÜNÜN YANLIŞ SEÇİLMESİ HEDEF ÜLKE SEÇİMİNİN HATALI YAPILMASI MÜŞAVİRCE TOPLU ONAYLANAN BELGELERİN HER BİR SAYFASINA ONAY İŞLEMİ YAPILMADAN SİSTEME GİRİLMESİ

18 10. SIK KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER
BELGELERDE MÜŞAVİR ONAYININ OLMAMASI ÖDEME BELGESİNDE BANKA ONAYININ OLMAMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINAN ŞİRKETİN YETKİLENDİRİLDİĞİ GRUP (1.,2, 3.) VE ALANA (YÖNETİM, TASARIM, HUKUK, BİLİŞİM) DİKKAT EDİLMEMESİ DANIŞMANLIKTA PROJE ÖRNEĞİNİN/ÇIKTISININ SUNULMAMASI SİSTEM BAŞVURU FORMUNUN OLMAMASI SÖZLEŞME, FATURA VE ÖDEME BELGELERİNİN EŞLEŞTİRİLEMEMESİ ÖZELLİKLE DEPO KİRALARINDA FATURA AÇIKLAMASININ YETERLİ OLMAMASI BELGELERİN OKUNAKSIZ HALİNİN SİSTEME GİRİLMESİ BÜTÇENİN/ HARCAMA YAPAN ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISININ/HARCAMA YAPILAN ÜLKENİN HEDEF PAZAR OLARAK BAKANLIKÇA ONAYLANMAMASI BELGENİN DÜZENLENDİĞİ ÜLKENİN YANLIŞ SEÇİLMESİ

19 11. GÜNCEL MEVZUATIN TAKİBİ
Mevzuatı düzenli olarak incelenmesi ve mevzuatta yapılan değişikliklerin takip edilmesi gerekmektedir. Mevzuat 2 kaynaktan takip edilebilir: 1) Ekonomi Bakanlığı Web Sitesi: ( 2) Turquality Web Sitesi: ( sitesindeki duyuruların ve firma yetkililerine e-postayla yapılan bildirimlerin takip edilmesi önem arz etmektedir.


"T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları