Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RMOS DEVREMÜLK DEVRE TATİL OTOMASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RMOS DEVREMÜLK DEVRE TATİL OTOMASYONU"— Sunum transkripti:

1 RMOS DEVREMÜLK DEVRE TATİL OTOMASYONU
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Teknokenti Kat:2 No: 3 ANTALYA Tel: Fax:

2 Son dönemde hızlı bir şekilde yaygınlık göstermeye başlayan devre mülk ve devre tatil işletmelerinin ilk adımından başlayarak, merkezi satış ofisleri ve işletmenin faal hale gelmesinden sonraki sürecide kapsayacak şekilde tüm işlemlerinin bilgisayar ortamında takibi için geliştirilmiş bir yazılımdır. Ana hatları ile Rmos devre mülk devre tatil sistemi 2 ana bütünleşik yapıdan oluşmaktadır. 1-Devre mülk - Devre tatil satış merkezlerindeki satış faaliyetlerini organize edecek Time share (satış ve muhasebe) otomasyonu. 2- Devre mülk ve devre tatil işletmesi içinde ki faaliyetleri önbüro,muhasebe,stok, cost,personel,pos teknik ,spa wellness vs faaliyetlerini organize edecek sistem otomasyonunu En önemli kazanım merkezde yani satış ofislerinde oluşacak üye kayıt bilgilerinin otomatik olarak işletme serverine akmasıdır. İşletme açıldığında tüm üyelerin bilgileri sistemde hazır olacaktır . Bu adımdan sonra tüm işlemler sistem üzerinden yapılacak senet takipleri,aidat ödemeleri, önbüro, stok cost muhasebe vs işlemleri standart bir otel yazılımı şeklinde devam edecektir.

3 RACK (DEVREMÜLK - DEVRE TATİL SATIŞ EKRANI)
Rack (Satış Durum Tablosu) satışları yapılan her bir dairenin satış dönemlerine göre satılıp satılmadığını bir tablo olarak görebildiğimiz bir programdır.

4 RACK (Oda Durum Tablosu)
Bir dairenin hangi dönemi satılmış hangi dönemi satılmamış görebiliriz. (Satılmış dönemleri kırmızı, satılmamış dönemleri yeşil renk) Tek blok, tek dönem, tek devre, sadece satılanlar, sadece satılmayanlar… v.s süzmeler yapılabilir. Bir daire satılmış ise o dairenin üzerine tıklayınca kime satılmış hangi dönemi satılmış o dönemin giriş-çıkış tarihleri nedir gibi bilgilere ulaşılır. Dönem Kontrol butonundan sadece bir dönem seçerek o dönemin tablosunu alabilirsiniz. Genel Kontrol butonundan tüm tesisi tek ekranda rack tablosu şeklinde görebilirsiniz.

5 GÖREV PRİM SİSTEMİ Görev Prim Sisteminde Satış Müdürü, Satış Şefi, Satış Temsilcisi gibi görev kodları minumum maximum ciro paylarına göre prim yüzdeleri tanımlanır. Yapılan cirolarda istenirse peşinat ödemesine göre prim yüzdeleri sistemden otomatik olarak hesaplanır. Sistem prim hesaplaması yaparken o kişinin cirosuna göre ve bu cironun yüzde kaçını peşin alınmış ise o yüzdeye göre prim hesaplaması yapar.

6 FİYAT PARAMETRESİ Fiyat parametresi programı ile dairelerin Satış Fiyatları ve uygulanacak prim yüzdeleri tanımlanır. Uygulanan prim sisteminde Dönem, Blok, Kat, Manzara, oda sayısı gibi kriterlere göre dairelerin satış fiyatları ve uygulanan prim yüzdesi tanımlanır.

7 PRİM HESAPLAMA TABLOSU
Prim Hesap Tablosu sisteme girilen satışlardan hesaplanan primlerle ilgili her türlü raporu alabildiğimiz bir ekrandır.

8 PRİM HESAPLAMA TABLOSU
Prim Hesap Tablosu sisteme girilen satışlardan hesaplanan primlerle ilgili her türlü raporu alabildiğimiz bir ekrandır.. Sistem belirttiğimiz parametrelere ve tanımladığımız görev kodlarına göre satış girildiği anda prim hesaplamasını otomatik olarak yapar. Burada kim ne kadar satış yapmış, o kişinin satışlarından ne kadar peşinat alınmış, ne kadar prime tahakkuk eden ciro var, ve o kişi ne kadar prim alacak…. Bütün bu soruların cevabını bu tablo üzerinde görebiliriz. Sistemin her tesisin prim sistemine uygun olabilmesi için detaylı bir parametre tanımlaması yaparak sistemin nasıl bir prim hesaplaması yapacağını belirleyebiliriz. Satış personellerini tanımlarken örneğin satış müdürüne bağlı satış şefleri, satış şeflerine bağlı satış temsilcileri şeklinde bir uygulama var ise bu sistemi uygulayabilir ve bu tabloda herkesin hak ettiği primleri görebiliriz.

9 DEVREMÜLK – DEVRE TATİL SATIŞ SİSTEMİ
İstanbul Şubesi Adana Şubesi Merkez ANKARA Rmos TimeShare Devremülk - Devre Tatil Otomasyonu Uzak bağlantı (Internet, VPN, Leased Line vs.) İzmir Şubesi Bursa Şubesi

10 DEVREMÜLK – DEVRE TATİL SATIŞ SİSTEMİ
Devre mülk – Devre tatil sistemi işletmenizin her noktasındaki yazılım ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde oluşturulmuş bir yazılımdır. Birden fazla noktadaki satış ofislerinizi (farklı şehirler olsa bile) tek bir merkezde toplayıp satışların tek server da toplanmasını sağlayabilirsiniz. İnternet üzerinden istediğiniz an istediğiniz noktadaki bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tüm noktalardaki kullanıcıların, hangi kullanıcı hangi işlemleri yapabilir veya hangi kullanıcı hangi raporları görebilir şeklindeki detaylı bir yetkilendirme yapılabilir. Satış modülü, önburo modülü, back office modülü (muhasebe, stok,cost,personel,satın alma) tüm modüller entegre full paket bir yazılımdır.

11 ÜYE BİLGİ GİRİŞİ Üye bilgi giriş ekranı satışı yapılan üyelerin sisteme tanımlandığı, bilgilerinin girildiği ve bu bilgilerin istenildiği an görülebildiği bir ekrandır.

12 ÜYE BİLGİ GİRİŞİNDE Satışı yapılan her üyeyi sisteme kaydederken her üye için bir kayıt numarası verilir. Bu kayıt numarasını sistem otomatik verebilir veya kullanıcı manuel olarak girer. Üye ile ilgili tüm bilgiler (isim, adres, telefon, irtibat,satış fiyatları, primler … vs) tanımlanır. Aynı ekran üzerinden sisteme girilmiş olan o üyeye ait senet bilgileri görülebilir. Üye Aidat bilgileri (yıllık aidatları ve ödemeleri) görülebilir. Satış sözleşmesi, Pay Satış Vaadi, Kiralama Sözleşmesi… gibi matbu formlar sistem üzerinden otomatik alınabilir. Bu ekrandan tek tık ile o üyenin muhasebedeki cari hesabına ulaşılabilir İnfo butonu ile o üyenin daha önce sisteme girilmiş olan tüm notları, kurulan irtibatların bilgileri görülebilir. .

13 ÜYE BİLGİ RAPORU Üye Bilgi Raporu sisteme tanımlanmış olan üyeler ile ilgili bir çok raporun alındığı bir ekrandır. Burada rapor oluştururken alttaki seçenekleri kullanarak istediğiniz kriterlerde rapor hazırlayabilirsiniz.

14 Üye Bilgi Raporunda Sisteme girilmiş olan tüm üye bilgileri raporlanır, Üyelerin hesapları (çek,senet hareketleri ve ödemeleri) ile ilgili raporlar, Tapu listesi, Satışlar üzerinden verilen primler, hak ediş ve bu hak edişlere yapılan ödemelerle ilgili raporlar, Satışların Blok, Mesken dağılımları ile ilgili detaylı raporlar alınabilir.

15 Senetlerin sisteme girişi yapılır.
SENET GİRİŞİ Senetlerin sisteme girişi yapılır. Girilmiş olan senetler aynı ekran üzerinde görüntülenir. Senet Üretme, Senet basma işlemleri yapılır. Girilmiş olan bir senedin bankaya çıkışının yapıldığı bir bölümdür.

16 SENET RAPORU Sisteme girilmiş olan senetlerle ilgili her türlü raporun alınabildiği bir ekrandır.

17 Senet Raporunda İki tarih arası tanzim tarihine göre, vade tarihine göre, kayıt tarihine göre, gibi kriterlerde senet raporları alınabilir. Senet durumlarına (banka,ciro,tahsilat,iade ödenen,ödenmeyen… vb) göre rapor alınabilir. İki tarih arası ödeme listesi alınabilir. Rapor oluştururken ekranın alt kısmındaki kriterlere göre süzme v.b işlemler yapılabilir. Senet raporu üzerinden sisteme girilmiş olan senetlerin otomatik muhasebeleştirilmesi yapılır. Tek butona tıklayarak senetler muhasebe sistemine otomatik aktarılır.

18 TAHSİLAT GİRİŞİ Devre mülk veya Devre tatil üyelerinden yapılan tahsilatların sisteme girişinin yapıldığı bir programdır. Bir üyeyi ekrana getirdiğimiz zaman o üyeye ait tüm senet’ler ekranın alt kısmında görülür, bu kısımdan hangi senet’in veya senetlerin ödemesi yapılacak ise seçilerek tek tuş ile tahsilat yapılır. Aynı ekran üzerinde bir üyeye ait olan ödenmemiş senetler ve ödenen senetler, ödenen senetlerinde hangi tarihte ödendiği gibi bilgileri görmek mümkündür.

19 TAHSİLAT RAPORU Sistemde yapılan tahsilatlarla ilgili her türlü raporun alındığı bir ekrandır. İki tarih arası kayıt tarihine göre, Sıra no’ya göre tahsilat raporu alınır. Rapor üzerinden yapılan tahsilatların otomatik muhasebeleştirilmesi yapılır. Bu işlem ile yapılan tahsilatların muhasebe sistemine de otomatik aktarılmasını sağlar.

20 ÜYE NOT GİRİŞİ Bir Üye ile ilgili her türlü bilgi ve notun sisteme girilip kaydedilmesini sağlayan bir ekrandır. Bu ekrandan üye ile ilgili tüm bilgileri, notları, yapılan görüşmelerin detaylarının girilmesi durumunda sistemde üye bilgi havuzunun oluşması sağlanacaktır. Bu ekran programın her yerinden tek tuş ile çağrılarak o üye’nın bilgi havuzu görüntülenebilir.

21 İPTAL ÜYELER Sisteme girilmiş olan bir üye kaydı daha sonra iptal edilebilir. Bu program ile iptal edilmiş olan üye bilgilerini görebiliriz. Ekranın sağ tarafındaki alanlarda da iptal olan üyeye ait senet ve tahsilat bilgilerini görebiliriz.

22 RAPOR ÜRETİCİ Sistemde ihtiyaç duyulan her türlü raporun çok basit bir şekilde oluşturulabildiği programdır. Rapor hazırlama bölümünde, raporda çıkmasını istediğimiz bilgiler aktif edilerek rapor oluşturulur. Oluşturulan raporları raporlama kısmından istediğimiz zaman alabiliriz. Veri Süzme butonu sayesinde de raporu istediğimiz kriterlere göre süzerek oluşturabiliriz.

23 OTEL – DEVREMÜLK ( İŞLETME BÖLÜMÜ )
Devre mülk ve Devre Tatil tesislerde satış yapılan üyelerin tesis tarafındaki operasyonlarının organize edildiği bir bölümdür.

24 OTEL - DEVREMÜLK TARAFINDAKİ İŞLEYİŞ
Devre Mülk veya Devre Tatil tesislerde satış operasyonunun devamında tesis tarafındaki bir çok işleyiş bu kısımda organize edilir Time Share modülünde kayıt edilmiş bir üyenin tüm bilgileri bu kısma otomatik olarak oluşur. Üyelerle ilgili her türlü raporlama. Üye aidatlarının takibi (üye aidatları tek bir işlemle üyelerin hesaplarına otomatik oluşturulur). Üyelerin rezervasyon kaydının oluşturulması. (her üye için yıllık bir rezervasyon oluşturulur ve giriş çıkış tarihine göre odasına otomatik blokaj oluşturulur) Teyit mektubu alınır. Devresini kullanmayacak olan üyenin takibinin yapılması (otele depozit) ve kullanılmayan devrelerin değerlendirilmesi. Üye aidatlarının otomatik muhasebeleştirilmesi yapılır.

25 DEVREMÜLK- DEVRE TATİL ÜYE BİLGİLERİ
Üyelerin kayıt edildiği programdır. Eğer satış modülünden üyenin kaydı açılmış ise bu kısma da üye kaydı yansır. Bir üyenin birden fazla devresi varsa aynı ekran üzerinde diğer devrelerini de görebiliriz.Üyelerin aidat bilgilerini görüntüleyebilir. Sistem T.C Kimlik numarasından o kişinin tüm kimlik bilgilerini mernis sisteminden otomatik alabilmektedir.

26 DEVREMÜLK- DEVRE TATİL YILLIK İŞLEMLER
Yıllık İşlemler kısmında Otomatik Rezervasyon butonu ile her üyeye o yıl için bir rezervasyon oluşturulur. Sistem rezervasyonu oluştururken aynı zamanda blokajını atar. Teyit mektubu ile o üyenin girişi teyit edilir bu aşamada üyeye 3 ayrı giriş tarihi seçeneği de sunulur (devre tatil). Giriş tarihine göre o üyeye verilebilecek uygun odalar ekrana gelir.

27 DEVREMÜLK- DEVRE TATİL ÜYE AİDAT ÖDEMELERİ
Üyelerin yapmış oldukları aidat ödemeleri bu kısımdan sisteme işlenir. Üye aidat ödemesini giriş esnasında yapabilir,bu durumda C/İn ekranından alınan aidat rakamını girmek mümkündür.

28 İki tarih arası, iki dönem arası, Günlük ve aylık özet döküm gibi
DEVREMÜLK- DEVRE TATİL ÜYE AİDAT RAPORLARI Aidatlar ile ilgili her türlü raporun alınabildiği bir rapor ekranıdır. İki tarih arası, iki dönem arası, Günlük ve aylık özet döküm gibi Detay ve özet raporlar alınır.

29 DEVREMÜLK- DEVRE TATİL FAALİYET RAPORLARI
İşletmenin tüm faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye ulaşabildiğimiz bir rapordur.

30 DEVREMÜLK- DEVRE TATİL FAALİYET RAPORLARI
İki tarih arası yılın hangi ayında ne kadarlık satış yapılmış, Hangi ay ne kadar tahsilat yapılmış, Hangi ayda ne kadar tahsil edilecek çek, senet var, Hangi ayda ne kadar üye aidat tahsilatı yapılacak, Yılın hangi ayında tesisin ne kadar gideri var, (muhasebe sistemine girilmiş olan gider kayıtlarından) Gelir–Gidere göre yılın hangi ayında kar-zarar durumu nedir, Muhasebeleşmiş olay kayıtların mutabakatı Bu raporda yukarıdaki tüm soruların cevabını tek bir tabloda alabiliriz.

31 SİSTEM ENTEGRASYONLARI
Devre mülk-Devre tatil sistem otomasyonu aşağıdaki modüller ile entegre çalışma özelliğine sahiptir. Rmos Önbüro sistem otomasyonu, Rmos Backoffice, (muhasebe,stok,cost,personel bordro) Rmos Pos Sistemleri, (Touch Screen pos, el terminalleri …. vs) Rmos Spa Wellness otomasyonu, Rmos Teknik Servis otomasyonu, Rmos Market otomasyonu, Rmos IVR ( sesli yanıt sistemi ) otomasyonu, Rmos Online Rezervasyon Sistemi.

32 DEVREMÜLK-DEVRE TATİL ONLINE BİLGİLENDİRME SİSTEMİ
Web sayfanızla bütünleşik olan , on-line bilgi sistemi sayesinde üyelerinize vereceğiniz kullanıcı kodu ve şifre ile web siteniz üzerinden anlık olarak kendi bilgilerini ( senet ödeme aidat ödeme vs ) görmelerini sağlayabilir.Çeşitli bilgilendirme mesajları verebilirsiniz.

33 REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
İHLAS ARMUTLU TATİL KÖYÜ BODRUM CLUB FILIPPER HATTUŞA ASTRYA TERMAL TATİL KÖYÜ AYDIN TERMAL TATİL KÖYÜ BODRUM AKÇABÜK TATİL KÖYÜ THERMALIFE TATİL KÖYÜ ORTAK GAYRİMENKUL DEVREMÜLK SATIŞ OFİSİ HAYITLI MERADA TATİL KÖYÜ HİTİT AYAŞ TERMAL RESORT Akdeniz Ün.Akdeniz Teknokenti kat: 2 No:3 ANTALYA ( )


"RMOS DEVREMÜLK DEVRE TATİL OTOMASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları