Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİODİZEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİODİZEL."— Sunum transkripti:

1 BİODİZEL

2 BİYODİZELİN TARİHÇESİ
Biyolojik yakıtların gelişim tarihi teknolojik açıdan çok politik ve ekonomik değişimlere dayanır. Alternatif dizel yakıtı, biyodizel, büyük ilgiyi 1970’lerde yaşanan enerji krizi ile tekrar kazanmıştır.Aslında bitkisel yağların transesterifikasyonu gliserin elde etmek amaçlı olarak 1800’lerden beri uygulanmaktadır. Organik yağlardan transesterifikasyonla üretilen metil veya etil esterler, biyodizel, ana amaç gliserin elde etmek olduğundan o günlerde yan ürün olarak alınıyordu. Bitkisel yağ ve türevlerinin dizel yakıt olarak kullanımı ise 1900’lerde dizel motorun icat edilişi ile başlar. Rudolf Diesel, dizel motorun mucidi, 1898 de Paris’de Dünya Sergisinde icadını fıstık yağı - ilk biyodizel - ile çalıştırarak tanıtmıştır. Rudolf Diesel ayrıca bir açıklamasında “Dizel motorlar bitkisel yağlarla çalıştırılabilir ki bu durum ülkelerin tarımını geliştirmelerine yardımcı olacaktır.” demiştir. Bitkisel yağlar yakıt olarak 1920’lere kadar kullanılmıştır. Bu yıllarda bir tür petrol artığı olan, No2 dizel diye adlandırılan dizel yakıtı gündeme gelmiştir ve dizel motorlar bu yakıtı kullanacak biçime modifiye edilmiştir. Uygun fiyatı, bulunulabilirliği, devlet desteği ile dizel yakıtı olarak petrol dizeli tercih edilmeye başlanmıştır. İlginç olan bir başka gelişme de II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ve müttefikleri araçlarında biyokütle yakıtlarını kullanmışlardır. Bu gelişmeye rağmen biyoyakıtların kullanımı gelişim gösterememiş, silik kalmıştır. Biyo yakıtların ulaşım sektörü için çok önem kazanacağını düşünen tek kişi Rudolf Diesel değildir. Henry Ford’ da otomobilleri dizayn ederken 1908 den sonraki modellerinin etanol kullanımına uyumlu olmasını göz önünde tutmuştur. Rudolf Diesel ve Henry Ford gibi dizel motorlar üreticilerinin yenilenebilir kaynaklardan üretilecek yakıtların geleceğini çok önceden görmelerine rağmen politik ve ekonomik savaşım arasında sektör gereken ilgiyi zamanında bulamamıştır. 1970’lerde yaşanan iki ekonomik krizden ilki 1973 de OPEC’in dünya petrol durumunu kontrol ederek petrol teminini düşürmesi fiyatların yükselmesiyle yaşanmıştır. 1978’de yaşanan ikinci krizle otomobil alıcıları daha çok dizel araçları tercih etmeye başlamışlardır. Ardından da kullanıcılar kendi biyo yakıtlarını kendileri yapma yoluna gitmişlerdir ve biyoyakıt potansiyeline yeniden başvurulmuştur. 1980’lerde, alternatif yakıt olabilecek bitkisel yağların yüksek viskozite sorununun yağların metil alkolle reaksiyonuyla metil esterlerine, biyodizele, dönüştürülerek giderildiği görülmüştür. Böylece biyodizel ismi telaffuz edilir olmuştur. Günümüzde yaşanan küresel iklim değişikliği sorunu, hava ve su kalitesindeki düşüş ve insan sağlığı sorunları yenilenebilir, emisyonlarıyla temiz, çevreci alternatif yakıt biyodizel kullanımını hızla  hayata geçirmiştir. Amerika’ da, çiftçilerin ‘kendi yakıtını kendin yap’ sloganıyla biyodizeli üretmeleri ve kullanmaları yaygınlaştırarak petrol dizelinin yüksek fiyatlarından ve olabilecek enerji krizlerinden korunmalarını sağlayacak çalışmalar sürdürülmektedir. Günümüzde ekonomik ve politik yaklaşımlar artık fosil kökenli yakıtlara alternatif yakıtları destekler yönde değişmiştir ve biyodizel tüm dünya ülkelerinde kabul görmüştür ve yaygın kullanım alanına sahiptir.

3 Biodizel nedir? Biyodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizatör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol ve ya etanol ) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir. 

4 BİYODİZEL ÜRETİM YÖNTEMİ
Biyodizel üretiminin çeşitli metodları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol,etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur.

5 Biyodizel Üretiminde Kullanılabilecek Hammaddeler
·        Bitkisel Yağlar: Ayçiçek, Soya, Kolza, Aspir, Pamuk, Palm Yağları ·        Geri Kazanım Yağları:Bitkisel Yağ Endüstrisi Yan Ürünleri (Soapstock, Hurda Yağı) ·        Şehirsel ve Endüstriyel Atık Kökenli Geri Kazanım Yağları: Kahverengi Gres, Siyah Gres ·        Hayvansal Yağlar : Don Yağları, Balık Yağları ve Kanatlı Yağları ·        Atık Bitkisel Yağlar: Kullanılmış Yemeklik Yağlar:Sarı Gres

6 BİYODİZEL ÜRETİMİNDE NEDEN KANOLA
Kanola , bitkisel yağ kaynağı olarak yağlı tohumlu bitkiler olan ayçiçeği, soya, pamuk ve yer fıstığı arasında üretim açısından dünyada üçüncü sırayı almaktadır. Ülkemize, Balkanlardan gelen göçmenler ile kolza adı ile 1960 yıllarında getirilmiş ve Trakya’da ekim alanı bulmuştur. ilk önce Kanada’da ıslah edilmesi nedeniyle “kanola” adı verilmiştir. Yüzde arasında yağ içerir. Kanola tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe değerli bir hayvan yemidir. Küspesinde %38-40 protein bulunduğundan soya küspesi ile karıştırılıp hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir. Kanola birim alanda diğer yağ bitkilerine kıyasla daha yüksek oranda ürün ve yağ verirken yağ bitkileri arasında en ucuza elde edilen yağı sağlar. Yetişme devresi oldukça kısadır, kışa ve yaza uyumlu çeşitleri vardır.

7 Esrarın Faydaları  Ülkemizde kullanımı ve satışı yasak olan esrar; çok eski zamanlardan beri doğal uyuşturucu olarak tüketiliyor. Connecticut Üniversitesi araştırma görevlilerinin çalışmaları bitkinin biyodizel yakıt için mükemmel bir kaynak olabileceğini gösterdi. Kenevir türü olan esrar bitkisinin yağlı, tohumlu, çiçekli, yapraklı olması ve her yerde yetiştirilebilmesi onu potansiyel sürdürülebilir yakıt hammaddesi yapıyor.

8 Üretim için gerekenler
Günlük 5 ton üretim tesisi için 150 m2 kapalı alan gerekmektedir. Tesiste çalışacak eleman sayısı : 2 kişi Günlük elektrik tüketimi : 22 kw Günlük 100 ton üretim tesisi için 1000 m2 kapalı alan,yükseklik minimum 11 m olmalıdır. Tesiste çalışacak eleman sayısı : 6 kişi Günlük elektrik tüketimi : 60 kw

9 1. Alkol ve katalizörün karıştırılması
Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir. Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür.

10 2. Reaksiyon:  Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Daha sonra alkol kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır. Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla belli bir sıcaklıkta tutulur ve reaksiyon gerçekleşir. Önerilen reaksiyon süresi 1 ile 8 saat arasında değişmektedir ve bazı sistemler reaksiyonun oda sıcaklığında olmasını gerektirir. Hayvansal veya bitkisel yağların kendi esterlerine tamamen dönüştürülmesinden emin olunmasını sağlamak için normal olarak fazla alkol kullanılır. Beslemedeki hayvansal veya bitkisel yağların içerisindeki su ve serbest yağ asitlerinin miktarının izlenmesi konusunda dikkatli olunmalıdır. Serbest yağ asiti veya su seviyesinin yüksek olması sabun oluşumu ve gliserin yan ürününün alt akım olarak ayrılması problemlerine neden olabilir.

11 3. Ayırma: Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biyodizeldir. Her biri reaksiyonda kullanılan miktardan arta kalan önemli miktarda metanol içerir. Gerek görülürse bazen reaksiyon karışımı bu basamakta nötralize edilir. Gliserin fazının yoğunluğu, biyodizel fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayırılabilir ve gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir. Bazı durumlarda bu iki malzemeyi daha hızlı ayırmak amacıyla santrifüj kullanılır.

12 4. Alkolün uzaklaştırılması:
Gliserin ve biyomotorin fazları ayrıldıktan sonra her bir fazdaki fazla alkol bir flaş buharlaştırma veya distilasyon prosesi ile uzaklaştırılır ve reaksiyon karışımı nötralize edilir. Gliserin ve ester fazları ayırılır. Her iki durumda da alkol distilasyon kolonu kullanılarak geri kazanılır ve tekrar kullanılır. Geri kazanılan alkol içerisinde su bulunmamalıdır.

13 5. Gliserin nötralizasyonu:
Gliserin yan ürünü, kullanılmamış katalizör ve bir asit ile nötralize edilmiş sabunlar içerir ve ham gliserin olarak depolanmak üzere depolama tankına gönderilir. Bazı durumlarda bu fazın geri kazanılması sırasında oluşan tuz, gübre olarak kullanılmak üzere geri kazanılır. Pek çok durumda tuz gliserin içerisinde bırakılır. Su ve alkol, ham gliserin olarak satışa hazır olan % saflıkta gliserin elde etmek amacıyla uzaklaştırılır. Daha sofistike işlemlerde gliserin ™ veya daha yüksek saflığa kadar distillenir ve kozmetik ve ilaç sektörüne satılır.

14 6. Metil ester yıkama işlemi:
Gliserinden ayırıldıktan sonra biyomotorin kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla ılık suyla yavaşça yıkanır, suyu uzaklaştırılır ve depolamaya gönderilir. Bazı proseslerde bu basamak gereksizdir. Bu normal olarak, açık amber-sarı renkte, petrodizele yakın viskoziteli bir sıvı veren üretim prosesinin sonudur. Bazı sistemlerde de biyomotorin distillenerek safsızlıkların uzaklaştırılması sağlanır.

15 BİYODİZEL ÜRETİMİ

16

17 Biyodizel Sınıflandırılması:
Biyodizel Dünyada ve ülkemizde motorindeki yağ oranı ile tanımlanır. B5    : % 5 Biyodizel + % 95 Motorin B20 : % 20 Biyo dizel + % 80 Motorin B50   : % 50 Biyodizel + %50 Motorin B100 : % 100 Biyodizel

18 Biyodizel karışımının bileşimi metil alkolün saflık derecesine göre değişmekle birlikte ortalaması: Bitkisel yağ % 82.3 Metil alkol % 17.0 Sodyum hidroksit % 07   Bitkisel yağın metil alkolle reaksiyona girdikten sonra elde edilen ürün. Biyodizel % 82 Gliserin % 17 Atık (sabunlu su) % 1 Elde edilen gliserinin oldukça iyi bir ticari değeri vardır.

19 Tesis Kurmak ve Satmak İmar izni, İnşaat ve Yapı ruhsatı
ÇED Yönetmeliğine göre belge Kuyu açma izni ve İtfaiye izni Emisyon izni ve Deşarj izni Çalışma Bakanlığı İşletme İzni*** Kapasite Raporu 1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese raporu*** Akredite laboratuardan belge Petrol dağıtım şirketi anlaşması İşletme Lisansı (EPDK) TSE Tesis ve Ürün Belgelendirmesi Zorunlu laboratuar ekipmanları

20 Biyodizel Tesis Sayısı
2005 Yılı : 150 2006 Yılı : 268 (kayıtlı) ??? (Kayıt dışı-kendi üreten) Yıllık büyüme hızı : % 79 Biyodizel Üretimi 2005 Yılı ton 2006 Yılı Yasal üretim ton

21 LABORATUAR Biyodizel üreticilerinin bulundurması gerekli cihazlar:
Yoğunluk ölçüm cihazı Vizkozite ölçüm cihazı Parlama noktası tayin cihazı GC (Gaz Chromatography) cihazı Titratör (Su içeriği ölçer) Asit ve İyot sayısı aparatları Analitik terazi ***Karbon kalıntısı test cihazı

22 Gaz kromotografisi: Gaz kromatografisikimya alanında gazların ve uçucumaddelerin analizleri ve ayrılmasında uygun bir metodolarak yaygın bir şekilde kabul edilmiştir.

23 Kullanım Alanları : • Dizel motorlu araçlarda, • İş makinalarında,
• Motorin ile çalışan ısıtma sistemlerinde , herhangi bir değişiklik veya ekipman ilavesi yapılmaksızın motorinin yerine kullanılabilir .

24  Motorlara Faydaları  Bitkisel yağ esanslı olduğundan motor ömrünü 2 kat arttırır. Bio-dizelin setan sayısı dizelin setan sayısından yüksek olduğu için motor daha az vuruntulu_çalışmaktadır. Bio-dizel, petrol kaynaklı dizel ile her oranda karıştırılabilmektedir. Bio-Dizelin setan sayısının yüksek olması petrol kaynaklı dizelin kalitesini yükseltir. Örneğin:_yanma sonucu oluşan ve çevreye zararlı olan gazların emisyon değerini düşürür, motordaki yağlanma derecesini artırır ve motor gücünü azaltan birikintileri çözerek motor performansını artırır.

25 Avantajları : • Çevre dostu
• Atık bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilebilen • Kanserojenik madde ve kükürt içermeyen • Alevlenme noktası ile kolay depolanabilir, taşınabilir ve kullanılabilir • Motor ömrünü uzatan • Motor karakteristik değerlerinde iyileşme sağlayan • Biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabilen

26 Biyodizel Yakıt Özellikleri
• Biyodizelin alevlenme noktası, dizelden daha yüksektir (>110 °C). Bu özellik biyodizelin kullanım, taşınım ve depolanmasında daha güvenli bir yakıt olmasını sağlar. • Biyodizel petrol kaynaklı dizel ile her oranda tam olarak karıştırılabilmektedir. Bu özellik petrol kaynaklı dizelin kalitesini yükseltir. Örneğin yanma sonucu oluşan çevreye zararlı gazların emisyon değerlerini düşürür, motordaki yağlanma derecesini artırır ve motor gücünü azaltan birikintileri çözer. • Biyodizelin setan sayısı, dizelin setan sayısından daha yüksek olduğu için motor daha az vuruntulu çalışmaktadır. • Biyodizel, dizel yakıt kullanan motorlarda herhangi bir teknik değişiklik yapılmadan veya küçük değişiklikler yapılarak kullanılabilir yılı öncesinde üretilen bazı araçlarda kullanılan doğal kauçuk malzemesi biyodizel ile uyumlu kullanılamamıştır. Çünkü biyodizel, doğal kauçuktan yapılan hortum ve contaları tahrip etmiştir. Ancak, bu problemler B20 (%20 biyodizel - %80 dizel) ve daha düşük oranlı biyodizel/dizel karışımlarında görülmez. • Biyodizel çözücü özelliği nedeniyle dizel yakıtın depolanmasından kaynaklanan yakıt deposu duvarlarındaki ve borulardaki kalıntıları-tortuları çözdüğü için filtrelerin tıkanmamasına yönelik önlemler alınmalıdır. Ayrıca yakıt istasyonları ve araç tamirhanelerinde herhangi bir değişikliğe gerek yoktur.

27 Biyodizel Çevresel Özellikleri
• Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2 'i (karbon dioksit) dönüştürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez. Tükettiğimiz biyodizelden atmosfere verilen CO2 , biyodizel üretiminde kullanılacak olan yağ bitkisi tarafından en fazla bir yıl içinde geri alınacaktır. Bu açıdan bakıldığında: biyodizel üretimi, CO2 emisyonları için doğal bir yutak olarak nitelendirilebilir ve Dünya'nın en önemli çevresel sorunlarından olan ve fosil yakıtların geri alınamayan CO2 emisyonlarının yol açtığı sera etkisi sonucunda ortaya çıkan küresel ısınmadan kaynaklanan olumsuzlukların indirgenmesi bağlamında önemli katkılar sağlar. • Suya bırakıldığında 28 günlük bir sürecin sonunda biyodizelin yüzde 95'i çözülürken, dizelde bu oran yüzde 40 mertebelerine kadar düşmektedir. Bu nedenle, özellikle ABD'nde birçok eyalette, göller ve nehirler gibi sucul alanlarda kullanılan ulaşım araçlarında ve teknelerde saf biyodizel kullanımı zorunlu kılınmıştır.

28 • Bakteriler tarafından kolayca ayrıştırabildiği için çevre dostu olarak kabul edilen biyodizelin içerdiği kükürt miktarı, dizele oranla çok daha düşüktür. Bu da dizel yerine biyodizelin kullanılması durumunda, asit yağmuru gibi olumsuz çevresel etkilerin oluşmasını önler. • Ayrıca CO emisyonlarının düştüğü, partikül madde ve yanmamış hidrokarbonların (HC) da daha az salındığı kanıtlanmıştır. • Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karışımı kullanımı ile CO, PM, HF, SOx ve CH 4 emisyonlarında azalma, NOx ve HCl emisyonlarında ise artma görülmektedir. • Biyodizel biyolojik karbon döngüsü içinde fotosentez ile karbondioksiti dönüştürür, karbon döngüsünü hızlandırır, ayrıca sera gazı emisyonunu arttırıcı yönde etkisi yoktur. • Biyodizel, dizel yakıttan daha düşük egzoz gazı emisyonu vermektedir. Egzoz gazı emisyonu yönünden incelendiğinde CO, HC, SOx , PM emisyonlarının dizel yakıttan daha az, NOx emisyonlarının ise fazla olduğu görülmektedir. • Sülfür emisyonu saf biyodizel kullanımında tamamen bertaraf edilebilmektedir. Dizel yakıtla kıyaslandığında biyodizel kullanımıyla birlikte sülfür oksit ve sülfat emisyonuyla oluşan kirlilik temizlenmekte ve yok olmaktadır. • Dizel yakıtlara göre biyodizel kullanımlarındaki karbon monoksit salınımı % 48 daha azdır. • Partiküllü ortamda gerçekleşen solunum insan sağlığını tehlikeye atmaktan öte değildir. Dizel yakıtlara göre biyodizel kullanımlarında açığa çıkan partikül miktarı % 47 daha azdır. • Biyodizel kullanımında dizel yakıta göre yanmamış hidrokarbon oranı, % 67, CO 2 emisyonu %80, kanserojen etkisi olan aromatik hidrokarbonlar ise %75 - %90 oranında daha azdır. • Biyodizel kükürt içermez. Bu yüzden egzoz emisyonu azaltma ve NOx kontrol teknolojileri biyodizel yakıtı kullanan sistemlerde rahatlıkla uygulanabilir. Konvansiyonel dizel yakıtı kükürt içerdiği için NOx kontrol teknolojilerine uygun değildir. • Biyodizel kükürt içermediğinden kükürt dioksit emisyonu oluşturmaz. Bu çok önemli bir avantajdır. Bu emisyon özellikleri ile kanser yapıcı etkenler azalmakta ve kanser riski % 90'a varan oranlarda düşmektedir.

29 • Ozon tabakasına olan olumsuz etkiler biyodizel kullanımında dizel yakıta nazaran % 50 daha azdır. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bileşenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır. • Biyodizel, dizel yakıt kullanımından kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden bir çok çevresel faktörü ortadan kaldırmaktadır. Biyodizel emisyonlarında, potansiyel kanser nedeni olan polisiklik aromatik hidrokarbon ve türevlerinden (PAH) kaynaklanan emisyonlarda % oranlarda azalmalar belirlenmiştir.

30 Biyodizelin Depolama Koşulları
Dizel yakıt için gerekli dağıtım ve depolama yöntem ve kuralları biyodizel için de geçerlidir. Biyodizel temiz, kuru, karanlık bir ortamda depolanmalı, aşırı sıcaktan kaçınılmalıdır. Depo tankı malzemesi olarak yumuşak çelik, paslanmaz çelik, florlanmış polietilen ve florlanmış polipropilen seçilebilir. Depolama, taşıma ve motor malzemelerinde bakır, kurşun, çinko kullanılmaması önerilmektedir. Bazı elastomerlerin, doğal ve butil kauçukların kullanımı da sakıncalıdır; çünkü biyodizel bu malzemeleri parçalamaktadır. Bu gibi durumlarda biyodizelle uyumlu Viton B tipi elastomerik malzemelerin kullanımı önerilmektedir. Depolama tanklarının bileşiminde alüminyum, çelik, florlanmış polietilen, florlanmış polipropilen ve teflon bulunabilir ancak; bakır, pirinç, kurşun, kalay ve çinko bulunmamasına dikkat edilmelidir.

31 Sektörün Önünü Açan Kararname !!!
Yerli hammadde kullanılacak. Biyodizel üreticisinin lisansı olacak. Biyodizel, Petrol Şirketlerine harmanlama için verilecek. Harmanlama oranı %2 olacak. Sadece bu %2’lik kısım ÖTV’den muaf olacak.

32 Şu Anki Durum Yerli hammadde yok. Biyodizelcilerin lisansı yok.
İlgilenen petrol şirketi yok.

33 HAMMADE sorunu devam ediyor !
Kanola üretimimiz çok yetersiz. ‘’Enerji Tarımı’’ projesini yaşamı için GEÇİŞ SÜRECİ planlanamadı. Milli ek yapılarak; soya, pamuk, ayçiçeği vb yanı sıra özellikle atık yağların kullanımının önü açılamadı

34 Neden Geçiş Süreci? Uygun tohum seçimi,
Bölgesel adaptasyonun sağlanması Teknik elemanların ve Çiftçinin eğitimi Uygun tarımsal alet ve ekipmanları Biyodizel üreticisinin eğitimi-teknik destek Gerçek biyodizelin tüketiciye tanıtımı Kontrol ve güvenlik elemanlarının eğitimi

35

36

37

38 ABD: Değişik programlarla biyodizel üretimi ve tüketimini desteklenmektedir. Teşvikler üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçlamaktadır. Teşvik uygulamalarından bazıları biyoenerji tüketici kredi programı, hava kalitesi geliştirme programı ve temiz yakıt altyapısı için vergi indirimi programıdır. Bunun için teşvikler uygulamaktadır. Biyodizel teşvikleri ABD'de eyaletler bazında da değişmektedir. Yasal olarak taşıt filolarının alternatif yakıtlarla çalışması için düzenlemeler mevcuttur. ALMANYA: Yasal olarak %100 biyodizel kullanımı mümkündür. Biyodizel tüketim vergilerinden muaftır. Biyodizel için vergi kredileri uygulanmaktadır. Bu muafiyet saf biyodizel ve karışım biyodizel için de geçerlidir. FRANSA: Biyodizel için litre başına 0,35 Euro vergi teşviği uygulanmaktadır. Petrol rafinerilerinde % 5'e kadar karışımlara izin verilmektedir.

39 İTALYA:  tona kadar yıllık kapasitesi olan tesislere belirli süreler için vergi muafiyetleri uygulanmaktadır. Biyodizel genelde ev ısıtma yakıtı olarak kullanılmaktadır. BELÇİKA: %100 kullanımına izin verilmiştir. Bazı deneysel projeler için vergi teşviği uygulanmaktadır. FİNLANDİYA: Vergi teşviği uygulanmaktadır. YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN: Biyodizelden vergi alınmamakta ve teşvik verilmemektedir. İSPANYA: Deneysel projelerde kullanılan biyodizele vergi indirimi yapılmaktadır ancak finansal destek verilmemektedir. AVUSTURYA: Yenilenebilir ham maddelerden vergi alınmamaktadır. %100 biyodizel kullanımına izin verilmiştir ve vergi muafiyeti vardır. İNGİLTERE: Bazı bölgeleri hariç vergiden muaftır.

40 TÜKETİM SEKTÖRÜNE GÖRE DAĞILIMI
Biyodizel, dizel kullanan motorlarda herhangi bir teknik değişiklik yapılmadan veya bazı araçlarda küçük modifikasyonlar yapılarak kullanılabilir ve dizelin depolandığı koşullarda ve mekanlarda depolanabilir. Bu özelliği nedeniyle ulaştırma sektöründe kullanımı yaygın olarak gerçekleşmektedir. Gerek tarım makinaları üreticileri gerekse otomobil üretici firmaları biyodizeli yakıt olarak araçlarında kullanma garantisi vermişlerdir.

41


"BİODİZEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları