Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beypazarı için büyük dönüşüm

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beypazarı için büyük dönüşüm"— Sunum transkripti:

1 Beypazarı için büyük dönüşüm
Hazırlayan: Beypazarı Belediye Başkan A. Adayı Mehmet Ay “Siyasetteki en büyük hedefim, halkın sevgisini kazanmak olacaktır.”

2 Yerel yönetimler neden önemlidir?
İsabetli seçilmiş bir yerel yönetici, Ülkenin geleceği açısından, o yörenin ve o yörede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesi ve refahına büyük katkıda bulunur. Klasik anlamdaki yerel yönetimlerin sadece bölgenin alt yapısını, yollarını, su, çöp gibi hizmetleri sağlamaya yönelik çaba sarfetmeleri bu amaçları gerçekleştirmeye yetmemektedir. Oysa yerel yönetimler daha kuşatıcı vizyonlar üreterek; bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasının lokomotifi olmak durumundadırlar. Hepsinden önemlisi istihdam oluşturma yönünde en küçük işverenden en büyüğüne kadar devamlı işbirligi içinde bulunulmalı ve yeni yatırım projeleri desteklenmelidir. Bununla birlikte bölgeyi çok iyi tahlil edip hazırlanacak fizibilite raporlarıyla bölge yeni yatırımcılara tanıtılmalı, bölgenin kalkınması için yabancı sermayeye destek esirgenmemelidir. İstihdamın önünü açan her türlü girişim bölgedeki göçü engelleyecek ve aynı zamanda, bölge açısından, ekonomik istikrara katkıda bulunacaktır.

3 Yerel yönetimler ve istihdam yaklaşımı
Refah düzeyi yüksek toplumlarda yerel yönetimlerin birinci önceliği yatırımı ve dolayısıyla istihdam alanlarını genişletmektir. Başta Almanya olmak üzere bulunduğum Avrupa şehirlerinde belediyelerin bu konuda oldukça ilkeli ve hassas davrandıklarını gözlemledim. Bunun sebebi oldukça açıktır. İşsizliğin oluşmaması ve olumsuz sonuçlarının önüne geçilmesi ancak yatırımcı firmalara büyük destek ve imkan sunmaktan geçmektedir.

4 Yerel yönetimlerde AK PARTİ’nin önemi
Türkiye’nin hedeflenen seviyeye ulaşmasının siyasetteki yolu liyakatsiz , birikimsiz., vizyonsuz ve ilkesiz yöneticiler döneminin bitirilip fikirlerin, projelerin, dürüstlüğün, yenilikçiliğin, aklın, bilgi ve tecrübenin önünün açılmasından geçiyor. Bugün Türkiye’de bu siyaset anlayışını en iyi AK Parti temsil etmektedir.

5 Neden adayım? iki deneyimli ekiple çalışma şansına sahip olmamdır.
Aday olmak istememin en önemli nedeni, 17 yıllık Almanya birikim ve tecrübelerimi Beypazarı ve halkının yararı için seferber etmektir. Bu önemli fırsatı hizmete dönüştürmek sizlerin desteğine bağlıdır. Bizler belediyeleri her alanda Avrupa standartlarına çıkartmakla kalmayıp aynı zamanda ülkemizin Avrupa’da çok daha iyi tanıtılmasını da sağlayacağımıza inanıyorum. O açıdan Avrupa ile ülkemiz arasında her açıdan köprü vazifesi göreceğimizden emin olabilirsiniz! Bilindiği gibi başarıda ekip çalışması çok önemlidir. İyi bir ekip başarının temel taşıdır. Bu anlamda da kendimi Türkiye’deki aday adayı arkadaşlarımdan daha şanslı görüyorum. Nedeni, biri Türkiye’de diğeri ise Avrupa’da olmak üzere iki deneyimli ekiple çalışma şansına sahip olmamdır.

6 Neler yapmalı? Yerel yönetim Mali destek Yatırımcılar İstihdam
Kalifiye iş gücü Destek Göç Yetki artırımı Bağımsızlık Gençlik Gelişim Enerji Hazırlayan: Beypazarı belediye Başkan A. Adayı Mehmet Ay

7 Neler yapmalı? Yerel Yönetim
Güçlü, birikimli, tecrübeli bir yerel yönetim anlayışı ve ekibi oluşturulmalı.

8 Neler yapmalı? 2) Mali Destek
Yerel yönetime mali destek sağlayacak gerçekçi ve gerekli yatırımlar yapılmalı.

9 Neler yapmalı? 3) Yatırımcılar
Yöre çok iyi tahlil edilip yerli ve yabancı yatırımcıya tanıtılmalı, bu alanda destekler sağlanmalı.

10 Neler yapmalı? 4) İstihdam
Bu tanıtımlar neticelendirilip, yatırıma dönüştürülerek bu sayede istihdam alanları oluşturmalı.

11 Neler yapmalı? 5) Kalifiye İş Gücü
Bu istihdamı karşılayacak kalifiye iş gücü yetiştirilmeli.

12 Neler yapmalı? 6) Gençlik
Ülkemizin genç bir nüfusa sahip olması, gençliğe yönelik çok yoğun bir çalışma, eğitim, yönlendirme ve kalifiye iş gücü oluşturma zorunluluğu getirmektedir. Bu çalışmaları sadece devletten beklemek, yükü onlara yüklemek doğru bir davranış olmamakla beraber aksine en az onlar kadar ve hatta daha fazlası yerel yönetimlere düşmektedir. Yerel yönetimler bu sorumluluğu üstlenmedikleri sürece genç nesil enerjisini hiç bir zaman verimli kullanamayacaktır.

13 Neler yapmalı? 7) Gelişim
Yöre iyi tahlil edildikten sonra yerel yönetim merkezi, yönetimle iş birliği yaparak, yörenin gelişmesi, daha iyi ve daha mükemmel bir oluşumun temellerini atmış olacaklardır. Örnek: Bölge tarım bölgesi ise ziraat fakültesi ve benzeri okulları veya sanayi bölgesi ise teknik üniversiteleri ve benzeri yüksek okulları bu bölgelerde faaliyete geçirerek bölge insanı ile beraber tarımı ve sanayii daha verimli seviyelere çekerek kaliteyi yükseltmek. Bu sayede eğitim gören öğrenciler teorik eğitimin yanısıra pratiklerini de uygulamalı olarak öğrenmiş olacaklardır, bu da okullardaki kaliteyi yükseltecektir. Aynı zamanda tarımla uğraşan insanlar da daha verimli ve kaliteli ürünlere sahip olacaklardır.

14 Neler yapmalı? 8) Enerji Günümüz enerji ihtiyacının had safhaya ulaştığı bu ihtiyacı karşılamak için ülkelerin çeşitli alternatifler aradığı ve bu yönde çok ciddi yatırımlar yaptığı bir süreçtedir. Bu süreçte yerel yönetimler merkezi hükümetle iş birliği yaparak güneş, rüzgar, biyogaz, biyodizel ve yer altı enerjileri kaynaklarının kullanımı yönünde teşvik edilmelidir. Örnek: Almanya’da güneş enerjisinden elde edilen ısınma sistemi sayesinde yılda en az 60% ile 80% arası kullanılan yakıtta tasarruf sağlanmaktadır. Burada belediyeler halkı bu enerjiye yönlendirmek için 70% teşvik vermektedir. Bu da kullanılan yakıtta o oranda tasarruf sağlamaktadır. Ülkemizin Almanya’ya oranla daha fazla güneş ışığı aldığı düşünülürse tasarruf oranı 70% ile 90% arası değişecektir. Güneşten elde edilen elektrik, rüzgar gülü ve biyoenerji, yani biyogaz, biyodizel gibi doğal enerji yatırımları belediyeler bazında 100% finansman desteği ile Avrupa Yatırım Bankası teşvik programı dahilindedir. O açıdan bu alanda yapılacak yatırımların finans sıkıntısı da bulunmamaktadır.

15 Plan ve projelerimiz Mehmet Ay Hazırlayan:
Beypazarı Belediye Başkan A. Adayı Mehmet Ay

16 Plan ve projelerimiz 1A) Çevreci enerji yatırımları: Biyogaz
Bilindiği üzere Beypazarı ve çevresi ülke genelindeki sebze üretiminde önemli bir yer oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra tahıl ürünleri de yetiştirilmektedir. Bu üretimlerden artan artıkları değerlendirmek için buraya biyogaz tesisi kurmaktır. Buradan üretilecek gaz öncelikle ısıtma ve sanayi başta olmak üzere her alanda değerlendirilecektir. Ayrıca bu tesis sadece çevre temizliği sağlayıp biyogaz üretmekle kalmayıp istihdamda sağlayacaktır. Bu tesisi kurmak için gerekli finansman ise tamamı Avrupa Yatırım Bankası tarafından karşılanmaktadır.

17 Plan ve projelerimiz 1B) Çevreci enerji yatırımları: Güneş enerjisi
Ayrıca güneş enerjisinden azami derecede yararlanma projesi bu bağlamda öncelik ısınma ve elektriktir. Şu anda ülkemizde güneş ışığından sıcak su elde etme yaygın olarak kullanılmaktadır. Benim yapmak istediğim ise bunun yanı sıra ısınma ve elektrik enerjisidir. Hali hazırda ısınmak için kullanılan yakıtta eğer güneş ısıtma sistemi entegre edilirse 70% ile 90% arası tasarruf sağlamaktadır. Bu aynı zamanda 70% ile 90% arası daha az hava kirliliği demektir. Bunu gerçekleştirebilmek için belediyece teşvik verilmelidir. Bu teşviklerde Avrupa Birliği teşvik ve hibe fonlarından sağlanabilir. Bu durum belediyeye ekstra bir yük getirmez. Güneşten elektrik elde edilerek bu da belediyeye bir gelir kapısı yapılabilir. Bütün bunların ne belediyeye ne de devlete mali bir yük getirisi yoktur. Çünkü bu yatırımların hem hibe hem de çok düşük faizli 100% kredi gibi finans imkanları bulunmaktadır. Ayrıca bu projeler kendi kendini finans imkanı dahilindedir.

18 Plan ve projelerimiz Önceki iki tabloda anlatılan finans imkanları
1C) Çevreci enerji yatırımları: Rüzgar gülleri Önceki iki tabloda anlatılan finans imkanları rüzgar gülleri için de geçerlidir.

19 Plan ve projelerimiz 2) Hastane, Termal Kaplıca ve Fizik Tedavi Merkezi Bu yatırımlar büyük birer proje olmakla beraber önemli derecede istihdam sağlayacak yatırım projeleridir. Bu projelerde Avrupa Yatırım Bankası‘nca 100% finans dahilindedir. Ama ben bu projeyi yabancı yatırımcı bir firmayla gerçekleştirmek düşüncesindeyim. Sebebi ise Avrupa’da bu tür yerlere ilgi giderek artmakta olup Avrupa’lı sağlık sigortalarının ve insanların daha ucuz ülkelere doğru yönelmeleridir. Bizim burada Avrupa’lı bir sağlık kuruluşu ile ortaklık yapmak sureti ile bu işletmeyi uluslar arası bir konuma getirmek istememizdir. Bilindiği üzere Avrupa’da hastahane ve sağlık hizmetlerinin tamamına yakını özelleşmiş durumdadır. Bundan dolayı dır ki yabancı bir sağlık kuruluşu ile yapılacak ortaklıkta işletme sıkıntısı olmayacak ve Beypazarı’na önemli bir döviz girdisi de sağlayacaktır.

20 Plan ve projelerimiz 3) Yerli ve yabancı yatırımcılar bulmak
Yöremizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini en iyi şekilde değerlendirebilmek için yerli ve yabancı yatırımcılar bulunmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için muhakkak ki bölgeyi çok iyi analiz etmek ve bu doğrultuda mükemmel bir fizibilite raporu hazırlamak. Bu rapor doğrultusunda yatırımcılara ulaşmak ve o insanların belediye ve devlet teşvikleri ile destekleyerek yatırıma iknayı sağlamaktır. Şu anda Avrupa merkezli firmalarla bir Türkiye seyahati düzenleyip Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bir görüşme organize edip kısa süreli bir Türkiye bilgilendirme gezisi düzenleme çabası içerisindeyim.

21 Plan ve projelerimiz 4) İstihdam
İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren, istihdam sağlayan tüm yatırımcı ve girişimcinin durumlarını iyileştirmek, daha fazla istihdam oluşturma yönünde beraber hareket ederek onları daha iyi bir noktaya taşımak. Bunları yapabilmek için mutlaka çok iyi pisaya araştırması yapmak ve girişimcileri gerek ülke içerisinde, gerekse yurt dışında kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamı oluşturmak. Gerekirse yabancı yatırımcılarla iş birliği yapmalarını sağlamak. Çünkü yabancı yatırımcının, mesela bir Alman firmasının uluslararası arenada pazar bulma gibi bir sıkıntısı yoktur. Bunu Türk firmaları açısından da bir avantaja dönüştürmek bizim elimizdedir.

22 Plan ve projelerimiz 5) Gençliğe yönelik çalışmalar
Şahsım olarak gençliğe yönelik çalışmaların çok büyük bir önem arz ettiğini biliyorum. Ülkemizde şu son yıllarda gençliğin büyük bir zamanını amaçsız şekilde heba ettiklerini görüyorum. Bu durumu tersine çevirebilmek için M.E.B. ve belediyeler mutlaka iş birliği yaparak pedagog, sosyolog, psikolog ve eğitim bilimcilerle beraber gençlik merkezleri açıp gençleri geleceğe hazırlayabiliriz. Eğitime, spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirerek onların daha başarılı ve faydalı olmalarını sağlayabiliriz. Belediye olarak halka açık spor alanları, denetimli eğlence merkezleri ve okul öğrencilerine yönelik okul sonrası yardım ve yönlendirme merkezleri oluşturulmalı.

23 Plan ve projelerimiz 6.1) Turizm ve Beypazarı
Bilindiği gibi Beypazarı yıllık ikiyüz ile üçyüzbin arası, ağırlıklı olarak yerli çok az da olsa yabancı turist ağırlamaktadır. Bu insanlar günlük turlar halinde ilçeyi ziyaret edip dönmektedirler. Burada bana göre yapılması gereken günü birlik yapılan bu ziyaretleri en az ilçede üç, dört günlük kalıcı ziyaretlere dönüştürülebilirse ilçeye büyük bir gelir sağlanacaktır. Ve aynı zamanda yeni yatırımları da yanında getirecektir. Buda yeni istihdam imkanı sağlayacaktır. Bunun için mutlaka ilçenin turistlik cazibesini genişletmek ve insanların burada daha uzun süre konaklamalarını sağlamaktır. Bu yönde büyük eğlence parkları, mesire yerleri, Keltepe bölgesinde yamaç paraşütü ve av turizmi gibi insanları şehir stresinden uzaklaştıran, onları rahatlatan imkanların sağlanması planlanmaktadır.

24 Plan ve projelerimiz 6.2) Turizm: Goslar modeli
Almanya’nın Goslar şehri dünyanın her yerinden turist ağırlayan, yıllık bir milyon üçyüzbin civarı insanın geldiği tarihi bir şehirdir.

25 Plan ve projelerimiz 6.3) Turizm: Kardeş şehirler (Beypazarı ve Goslar) Uzun yıllardır Goslar‘da işletmecilik yapmış olmam sebebiyle belediye başkanı ve başkan yardımcısıyla tanışmaktayım. Onlara Türkiye’de Beypazarı’na belediye başkanı adayı olma fikrimi açtığımda bana imkanları dahilinde her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdiler. Eğer ben de belediye başkanı olursam bu sözü Beypazarı lehine en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Beypazarı ile Goslar şehrini kardeş şehir yapma sureti ile ilk adımı atmak ve bu sayede Goslar’ın her türlü tanıtım, bilgilendirme ve reklam broşürlerinde Beypazarı olarak yer almak. Goslar belediyesi sayesinde vize problemlerini çözmek, buraya yapılacak ziyaretleri, gerek ticari ve gerekse kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek.

26 Plan ve projelerimiz 7.1) Su ihtiyacı
Sebze üreticisi ilçemizdeki su sıkıntısı yüzünden son yıllarda oldukça sıkıntılı durumdadırlar. Su sıkıntısını çözebilmek için öncelikle boşa akıp giden ilçe atık suyunu, yağmur ve kar suyunu arıtma tesisi kurarak arıtmak, arıtılmış suyu sebze üreticisi lehine sulamada yeniden kullandırmaktır. Bu sayede onları tekrar eski güçlerine kavuşturmak ve onlarla beraber hareket ederek yurt içi ve yurt dışı piyasasına daha fazla ürün verir hale getirmektir. Mümkün olduğunca Beypazarı’nı ekonomik, sosyal ve kültürel yönden en yüksek seviyeye çıkartmaktır.

27 Plan ve projelerimiz 7.2) Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) Önceki tabloda anlatmış olduğum yatırımların tamamı Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) kapsamında çok düşük faizli finansal kredi programı dahilindedir. Avrupa Yatırım Bankası özel sektör ve kamuya uygun krediler sağlayan bir kuruluş. Türkiye’ye yönelik kredi portföyü de sürekli artıyor. Özel sektöre yönelik 3, kamuya yönelik ise çok sayıda programı var. Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye sorumlusu Hakan Lucius çevre kirliliğini azaltıcı projelerde finansman olduğu halde başvuruların az olduğunu ve halen kullanılmayı bekleyen kaynaklar olduğunu belirtmektedir. Ankara, İzmit, Adana, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Tarsus gibi belediyelerin kentsel atık su projeleri Avrupa Yatırım Bankası tarafindan finanse edilmiştir. Hakan Lucius şöyle devam ediyor: “Arıtma tesisi veya çevre kirliliğini azaltıcı bir tesisin yanısıra bir eğitim veya sağlık yatırımında, hastahane, üniversite, lise yatırımında da kredi kullanılabilir.“ Ancak Türkiye’den bu programlara yeterli talep olmadığından ve bazı kredilerin az kullanılmasından yakınıyor.

28 Plan ve projelerimiz 8) Yaşlılar ve özürlü vatandaşlar
Yaşlılar ve özürlü vatandaşlar için daha fazla huzur evi ve rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesini planlamaktayız.

29 Plan ve projelerimiz 9) Spor tesisleri Açık spor alanları,
Kapalı spor alanları, Kapalı yüzme havuzu gibi spor tesislerinden Beypazarı‘na mutlaka daha fazlasını kazandırmayı hedefliyoruz.

30 Plan ve projelerimiz 10) Kalifiye iş gücü kursları
Kalifiye iş gücü açığını kapatmak için kurslar açmayı, Bu kurslar Avrupa Birliği (EU) standartlarında düzenlenerek, verilen belgelerin Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlilik kazanmasını, Bunun için; örneğin, bir Alman Meslek Okulu ile işbirliği yapmayı düşünüyoruz.

31 Plan ve projelerimiz 11) Merkezi ısınma sistemi
Enerji açığını bir nebze de olsa azaltabilmek adına merkezi sistemle ısınan binalarda ısı tasarrufu sağlayabilmek için her dairenin yaktığı kadar ödeme yapması sağlanmalıdır. Malesef ülkemizde merkezi ısıtmalı binalarda her daire yaktığı kadar değilde yakılanın tamamından payına ne düşmüşse onu ödemekte, hatta daire boş olsa dahi bu ödemeyi yapmakta. Bunları önlemek için bir dairedeki her peteğe takılacak küçük bir alet (buhar ölçer) o dairenin bir yıl boyunca ne kadar ısı harcadığını ölçmekte ve o oranda para talep edilmekte. Herkes yaktığı kadar ücret ödeyeceği için bu da otomatikman ciddi bir tasarruf sağlayacaktır.

32 Mehmet Ay Beypazarı Belediye Başkan A. Adayı
“Oku, anla, uygula ve neticelendir.” R. Tayyip Erdoğan

33 Beypazarı Belediye Başkan A. Adayı Mehmet Ay
Beypazarı’nda doğdu. İlk, orta, lise tahsilini Beypazarı’nda tamamladı. M.E.B tarafından düzenlenen Limmer projesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen turizm eğitimini başarıyla bitirdi. Milliyet Gazetesi’nin Beypazarı muhabirliğini yaptı. yılları arasında RP çatısı altında siyasi çalışmalarda bulundu yılının başlarında Almanya’ya gitti. Burada işletmeci olarak çalışmaya başladı. Cami yönetiminde uzun seneler gönüllü olarak görev aldı. Buradaki Türklerin daha etkin olmaları ve sosyal, kültürel ve siyasi anlamda kendilerini ifade edebilmeleri için çeşitli organizasyonlarda bulundu. Fatihspor ve Türk Veliler Birliği derneklerinin kuruculuğunu yaptı ve bu oluşumların yönetimlerinde yer aldı. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AK Parti’den Ankara ikinci bölge milletvekili aday adayı oldu. Sekiz yıldan beri Almanya’da işletmecilik yapmaktadır. Bu dönem boyunca Avrupa’daki yerel yönetimlerin başarılı örneğklerinden Almanya’nın Goslar şehrinin Belediye Başkan ve yardımcılarıyla pek çok konuda çok yararlı görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirdi. Bu birikimlerini Ankara Siyaset Akademisi süreciyle birlikte olgunlaştırdı. Halen Anadolu Üniversitesi Avrupa Akademisi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde öğrenim görmektedir. Orta derecede İngilizce ve ileri düzeyde Almanca bilen Mehmet Ay evli ve üç çocuk babasıdır.


"Beypazarı için büyük dönüşüm" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları